NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

                     CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

                           --------***--------

 

ĐỊA ĐIỂM GIAO DỊCH CỦA VIETINBANK ĐÀ NẴNG

 

1.    NH TMCP CT Việt Nam – CN Đà Nẵng      -          172 Nguyễn Văn Linh         *    3691 064 – 2242 129

2.    Phòng Giao dịch Hải Châu                           -           36 Trần Quốc Toản *    3821 333 – 3817 274

3.    Phòng Giao dịch Phan Châu Trinh -           12-14 Phan Châu Trinh     *    3825 913 – 3843 109

4.    Phòng Giao dịch Hùng Vương 1                  -           147 Hùng Vương                 *    3825 900 – 3891 875

5.    Phòng Giao dịch Hùng Vương 2                  -           324 Hùng Vương                 *    3893 257 – 3818 361

6.    Phòng Giao dịch Hùng Vương 3                  -           374 Hùng Vương                 *    3828 151 – 2242 133

7.    Phòng Giao dịch Điện Biên Phủ                  -           344 Điện Biên Phủ              *    3648 929 – 2242 130

8.    Phòng Giao dịch Duẩn                             -           163 Duẩn                         *    3867 016 – 2242 132

9.    Phòng Giao dịch Trần Cao Vân                    -           17 Tôn Thất Đạm           *    3714 515 – 2215 700

10.  Phòng Giao dịch Trưng Nữ Vương  -           145 Trưng Nữ Vương         *    3820 008 – 2242 127

11.  Phòng Giao dịch Núi Thành                          -           407 Núi Thành                     *    3643 786 – 3643 651

12.  Phòng Giao dịch Cẩm Lệ                              -           86 Hoàng Xuân Hãn            *    3696 661 – 2245 019

13. Phòng Giao dịch Siêu Thị Đà Nẵng              -           46 Điện Biên Phủ                *    3646 538 – 2242 124

14.  Phòng Giao dịch Sơn Trà                              -           331A Ngô Quyền                 *    3937 828