ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Độc lập  - Tự do  -  Hạnh phúc
KẾ HOẠCH THI LẦN 2 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015 HỆ TCCN - KHÓA 2013
I- KẾ HOẠCH THI CÁC MÔN THỂ DỤC, THỰC HÀNH: Từ ngày 12/01/2015 đến 16/01/2015 - do GV- Khoa bố trí
II- KẾ HOẠCH THI CÁC MÔN LÝ THUYẾT: Từ ngày 12/01/2015 đến 16/01/2015 - theo lịch thi sau
Phòng thi sẽ bố trí sau. Đăng ký thi lại tại VP Khoa từ 29/12/2014 đến 06/01/2015
   
Ngày thi Giờ thi Lớp Môn học Giáo viên Phòng Ghi chú  
13/01/2015 07h30 13TCD1 TRANG BỊ ĐIỆN Trần Minh Hùng A104    
15/01/2015 07h30 13TCD1 CUNG CẤP ĐIỆN Trần Vĩnh Lý A106    
14/01/2015 07h30 13TCD1 ĐO LƯỜNG ĐIỆN Tạ Minh Hường A102    
13/01/2015 07h30 13TCD2 TRANG BỊ ĐIỆN Trần Minh Hùng A104    
15/01/2015 07h30 13TCD2 CUNG CẤP ĐIỆN Trần Vĩnh Lý A106    
14/01/2015 07h30 13TCD2 ĐO LƯỜNG ĐIỆN Tạ Minh Hường A102    
15/01/2015 07h30 13TCDL1 TRANG BỊ ĐIỆN ÔTÔ Nguyễn Minh Tiến A103    
14/01/2015 07h30 13TCDL1 KẾT CẤU ÔTÔ Nguyễn Minh Tiến A104    
14/01/2015 07h30 13TCX1 THI CÔNG CÔNG TRÌNH 1 (KTTC) Trương Hoàng Lộc A105    
12/01/2015 07h30 13TCC1 ANH VĂN III Lê Thị Thu A104    
16/01/2015 07h30 13TCC1 TIN HỌC CĂN BẢN Nguyễn Thị Thuỳ Trang A102    
13/01/2015 07h30 13TCC1 CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY II Nguyễn Như Hoành A107    
14/01/2015 07h30 13TCC1 MÁY CẮT KIM LOẠI Nguyễn Xuân Bảo A106    
12/01/2015 07h30 13TCD1 ANH VĂN III Huỳnh Thị Thanh Vân A104    
16/01/2015 07h30 13TCD1 TIN HỌC CĂN BẢN Lê Vũ PMT    
12/01/2015 07h30 13TCD2 ANH VĂN III Huỳnh Thị Thanh Vân A104    
16/01/2015 07h30 13TCD2 TIN HỌC CĂN BẢN Lê Vũ PMT    
12/01/2015 07h30 13TCDL1 ANH VĂN III Lê Thị Thu A104    
16/01/2015 07h30 13TCDL1 THUỶ LỰC & KHÍ NÉN Nguyễn Lê Châu Thành A103    
12/01/2015 07h30 13TCN1 ANH VĂN III Lê Thị Thu A104    
15/01/2015 07h30 13TCN1 MÁY VÀ THIẾT BỊ LẠNH 2 Hồ Trần Anh Ngọc Không thi    
16/01/2015 07h30 13TCN1 LÒ HƠI Hồ Trần Anh Ngọc Không thi    
15/01/2015 13h30 13TCN1 ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ Nguyễn Công Vinh A102    
12/01/2015 07h30 13TCT1 ANH VĂN III Hồ Thị Kim Thoa A104    
13/01/2015 07h30 13TCT1 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG Nguyễn Thị Hà Quyên A302    
15/01/2015 07h30 13TCT1 CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT Nguyễn Thị Thuỳ Trang A105    
15/01/2015 13h30 13TCT1 CÀI ĐẶT QUẢN TRỊ MẠNG Lê Vũ Không thi    
13/01/2015 13h30 13TCT1 LẬP TRÌNH JAVA Nguyễn Văn Lành Không thi    
14/01/2015 07h30 13TCT1 LẬP TRÌNH TRỰC QUAN (VB) Đỗ Phú Huy A107    
12/01/2015 07h30 13TCX1 ANH VĂN III Hồ Thị Kim Thoa A104    
15/01/2015 07h30 13TCC1 TRANG BỊ ĐIỆN MÁY CẮT KIM LOẠI Võ Quang Trường A102    
15/01/2015 13h30 13TCC1 THUỶ LỰC & KHÍ NÉN Nguyễn Lê Châu Thành A104    
15/01/2015 13h30 13TCD1 LẬP TRÌNH PLC Cao Nguyễn Khoa Nam A106    
15/01/2015 13h30 13TCD2 LẬP TRÌNH PLC Võ Anh Tuấn A106    
13/01/2015 07h30 13TCDL1 PHÁP LUẬT Đoàn Chí Thiện A105    
13/01/2015 07h30 13TCN1 PHÁP LUẬT Đoàn Chí Thiện A105    
14/01/2015 07h30 13TCN1 KỸ THUẬT AN TOÀN Nguyễn Tuấn Lâm A104    
13/01/2015 07h30 13TCX1 AN TOÀN LAO ĐỘNG Trương Hoàng Lộc Không thi    
   
Học sinh đăng ký thi lần 2 tại Văn phòng Khoa từ ngày 29/12/2014 đến 06/01/2015
Giáo viên phụ trách chịu trách nhiệm tổ chức thi lại theo lịch đã phân công.
Bảng điểm tổng kết môn học lần 2 phải được nộp về PĐT chậm nhất 1 tuần sau khi thi.
Đà Nẵng, ngày 25 tháng 12 năm 2014
Phòng Đào Tạo