ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ
Độc lập  - Tự do  -  Hạnh phúc
KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 -2014 (LẦN 1)
KHÓA 2013 TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Kính gửi : KHOA CƠ KHÍ + KHOA ĐIỆN + KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
I- KẾ HOẠCH THI CÁC MÔN THỰC HÀNH VÀ THỂ DỤC: Từ ngày 26/05/2014 đến 06/06/2014 - do GV, Khoa bố trí
II- KẾ HOẠCH THI CÁC MÔN LƯ THUYẾT: Từ ngày 26/05/2014 đến 06/06/2014 - theo lịch thi sau
Ngày thi Giờ thi Lớp Tên môn học Giáo viên Số pḥng Pḥng Ghi chú
26/05/2014 07h30 13TCC1 ANH VĂN II Hồ Thị Kim Thoa 1 A102  
26/05/2014 07h30 13TCD1 ANH VĂN II Hồ Thị Kim Thoa 1 A106  
26/05/2014 07h30 13TCD2 ANH VĂN II Huỳnh Thị Thanh Vân 1 A107  
26/05/2014 07h30 13TCDL1 ANH VĂN II Huỳnh Thị Thanh Vân 1 A103  
26/05/2014 07h30 13TCN1 ANH VĂN II Hồ Thị Kim Thoa 1 A103  
26/05/2014 07h30 13TCT1 ANH VĂN II Hồ Thị Tốt 1 A309  
26/05/2014 07h30 13TCX1 ANH VĂN II Hồ Thị Tốt 1 A308  
27/05/2014 07h30 13TCC1 SỨC BỀN VẬT LiỆU Nguyễn Thị Phô 1 A106  
27/05/2014 07h30 13TCD1 ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP Tạ Minh Hường 1 A102  
27/05/2014 07h30 13TCD2 ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP Tạ Minh Hường 1 A103  
27/05/2014 07h30 13TCDL1 SỨC BỀN VẬT LiỆU Nguyễn Thị Phô 1 A107  
27/05/2014 09h00 13TCN1 TRANG BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Tạ Minh Hường 1 A103  
27/05/2014 09h00 13TCT1 CĐ INTERNET & THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Lê Vũ 1 A106  
27/05/2014 09h00 13TCX1 KIẾN TRÚC XÂY DỰNG 1 Lê Thị Kim Anh 1 A102  
29/05/2014 13h30 13TCD1 TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN Trần Minh Hùng 1 A106  
29/05/2014 13h30 13TCD2 TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN Trần Minh Hùng 1 A102  
29/05/2014 13h30 13TCDL1 VẬT LIỆU CƠ KHÍ & CN KIM LOẠI Sử Thị Bích Nga 1 A103  
29/05/2014 13h30 13TCN1 VẬT LIỆU CƠ KHÍ & CN KIM LOẠI Sử Thị Bích Nga 1 A103  
29/05/2014 15h00 13TCC1 NGUYÊN LƯ CẮT- DAO CẮT KIM LOẠI Lê Văn Hải 1 A106  
29/05/2014 15h00 13TCT1 LẬP TR̀NH C Nguyễn Thị Thuỳ Trang 1 A103  
29/05/2014 15h00 13TCX1 KẾT CẤU XÂY DỰNG  Phan Nhật Long 1 A102  
02/06/2014 07h30 13TCC1 CHÍNH TRỊ II Lê Xuân Quang 1 A102  
02/06/2014 07h30 13TCD1 CHÍNH TRỊ II Lê Xuân Quang 1 A308  
02/06/2014 07h30 13TCD2 CHÍNH TRỊ II Lê Xuân Quang 1 A309  
02/06/2014 07h30 13TCDL1 CHÍNH TRỊ II Lê Xuân Quang 1 A103  
02/06/2014 07h30 13TCN1 CHÍNH TRỊ II Lê Xuân Quang 1 A103  
02/06/2014 07h30 13TCT1 CHÍNH TRỊ II Huỳnh Bọng 1 A106  
02/06/2014 07h30 13TCX1 CHÍNH TRỊ II Phạm Huy Bút 1 A107  
02/06/2014 13h30 13TCX1 TIN HỌC CĂN BẢN Lê Vũ 1 A106  
04/06/2014 07h30 13TCC1 VẼ KỸ THUẬT CK Nguyễn Văn Thiết 1 A102  
04/06/2014 07h30 13TCD1 VẼ KỸ THUẬT (Đ) Vơ Anh Tuấn 1 A103  
04/06/2014 07h30 13TCD2 VẼ KỸ THUẬT (Đ) Vơ Anh Tuấn 1 A306  
04/06/2014 07h30 13TCDL1 VẼ KỸ THUẬT II Nguyễn Văn Thiết 1 A105  
04/06/2014 07h30 13TCN1 VẼ KỸ THUẬT II Trương Loan 1 A104  
04/06/2014 07h30 13TCT1 CƠ SỞ DỮ LIỆU I Nguyễn Thị Thuỳ Trang 1 A106  
04/06/2014 07h30 13TCX1 VẼ KỸ THUẬT 2 (AUTOCAD) Lê Thị Kim Anh 1 A107  
05/06/2014 13h30 13TCD1 MÁY ĐIỆN Trương Thị Ánh Tuyết 1 A103  
05/06/2014 13h30 13TCD2 MÁY ĐIỆN Trương Thị Ánh Tuyết 1 A104  
05/06/2014 13h30 13TCDL1 NGUYÊN LƯ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Vũ Duy Thuận 1 A102  
05/06/2014 13h30 13TCX1 CƠ HỌC XÂY DỰNG 2 (CKC) Nguyễn Phú Hoàng 1 A106  
05/06/2014 15h00 13TCC1 CHI TiẾT MÁY Nguyễn Thanh Tân 1 A102  
05/06/2014 15h00 13TCN1 KỸ THUẬT SẤY Nguyễn Công Vinh 1 A103  
05/06/2014 15h00 13TCT1 MẠNG MÁY TÍNH Lê Vũ 1 A106  
06/06/2014 07h30 13TCC1 CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY Nguyễn Như Hoành 1 A102  
06/06/2014 09h00 13TCC1 NGUYÊN LƯ MÁY Trương Loan 1 A103  
06/06/2014 07h30 13TCDL1 NGUYÊN LƯ CHI TIẾT MÁY Nguyễn Thanh Tân 1 A306  
06/06/2014 07h30 13TCN1 MÁY VÀ THIẾT BỊ LẠNH 1 Hồ Trần Anh Ngọc 1 A105  
06/06/2014 07h30 13TCT1 THIẾT KẾ WEB Lê Vũ 1 PMT  
06/06/2014 07h30 13TCX1 ĐIỆN DÂN DỤNG Trần Vĩnh Lư 1 A106  
Ghi chú :
Giáo viên bộ môn nộp đề thi có đáp án và phê duyệt của Bộ môn/Khoa về pḥng Đào tạo trước 19/05/2014 để tổ chức in sao đề.
Giáo viên bộ môn phải tham dự coi thi hoặc có mặt tại buổi thi để xử lư sự cố đề thi (nếu có).
Bảng điểm tổng kết môn học phải được nộp về PĐT chậm nhất 1 tuần sau khi thi.
Học sinh nợ học phí kỳ 211 sẽ bị cấm thi.    
III- KẾ HOẠCH NỘP ĐIỂM :SAU KHI THI 01 TUẦN  
  Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2014
PH̉NG ĐÀO TẠO