ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Độc lập  - Tự do  -  Hạnh phúc
KẾ HOẠCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 HỆ TCCN - KHÓA 2015
I- KẾ HOẠCH THI CÁC MÔN THỂ DỤC, THỰC HÀNH: Từ ngày 10/04/2017 đến 14/04/2017 - do GV- Khoa bố trí
II- KẾ HOẠCH THI CÁC MÔN LÝ THUYẾT: Từ ngày 10/04/2017 đến 14/04/2017 - theo lịch thi sau
 Đăng ký thi lại tại VP Khoa vào ngày 05/04/2017
Ngày thi Giờ thi Lớp Môn học Giáo viên Phòng Ghi chú
10/04/2017 09h00 15TCDL1 CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA ÔTÔ Nguyễn Lê Châu Thành A103  
10/04/2017 09h00 15TCT1 CƠ SỞ DỮ LIỆU II Nguyễn Thị Thuỳ Trang A102  
10/04/2017 09h00 15TCC1 CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CNC Huỳnh Văn Sanh A103  
10/04/2017 09h00 15TCX1 DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH Lê Thị Phượng A103  
11/04/2017 09h00 15TCDL1 KỸ THUẬT AN TOÀN Nguyễn Tuấn Lâm A102  
11/04/2017 09h00 15TCC1 KỸ THUẬT AN TOÀN Hà Ký A102  
11/04/2017 09h00 15TCT1 LẬP TRÌNH VB.NET Nguyễn Văn Phát PMT  
11/04/2017 09h00 15TCX1 THI CÔNG CÔNG TRÌNH 2 (TCTC) Trương Hoàng Lộc A102  
12/04/2017 09h00 15TCT1 CÔNG NGHỆ WEB NÂNG CAO Phạm Thị Trà My PMT  
12/04/2017 09h00 15TCC1 PHÁP LUẬT Đoàn Chí Thiện A103  
12/04/2017 09h00 15TCD1 KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN Nguyễn Đức Quận A103  
12/04/2017 09h00 15TCX1 TIN HỌC XÂY DỰNG Nguyễn Tiến Dũng PMT  
12/04/2017 09h00 15TCN1 TIN HỌC CĂN BẢN Phạm Thị Trà My PMT  
12/04/2017 09h00 15TCDL1 TIN HỌC CĂN BẢN Phạm Thị Trà My PMT  
13/04/2017 09h00 15TCDL1N DUNG SAI ĐO LƯỜNG & KT ĐO Hà Ký A103  
13/04/2017 09h00 15TCC1N DUNG SAI Hà Ký A103  
13/04/2017 09h00 15TCN1 CHUYÊN ĐỀ LẠNH Hồ Trần Anh Ngọc A103  
Học sinh đăng ký thi lần 2 tại Văn phòng Khoa ngày 05/04/2017 đến
Giáo viên phụ trách chịu trách nhiệm tổ chức thi lại theo lịch đã phân công.
Bảng điểm tổng kết môn học lần 2 phải được nộp về PĐT chậm nhất 1 tuần sau khi thi.
Đà Nẵng, ngày 23 tháng 03 năm 2017
Phòng Đào Tạo