ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
DANH SÁCH THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
Kỳ thi chuẩn đầu ra Đợt 1 HK118 - Năm học 2018-2019 - Ngày 11/11/2018
STT Số BD Mă sinh viên Họ Tên Ngày sinh Môn Thi Pḥng Ngày Giờ thi
1 11801001 161250433201 NGUYỄN THANH Á 08/08/1998 Ngoại Ngữ A203 11/11/2018 07h00
2 11801002 161250513101 Đặng Quốc  An 02/12/1998 Ngoại Ngữ A203 11/11/2018 07h00
3 11801TDC001 161250513101 Đặng Quốc  An 02/12/1998 Tin học đại cương A203 11/11/2018 09h00
4 11801H3001 161250513101 Đặng Quốc  An 02/12/1998 MathLab B201 11/11/2018 13h30
5 11801003 161250533501 HOÀNG CÔNG TRƯỜNG  AN 22/02/1998 Ngoại Ngữ A203 11/11/2018 07h00
6 11801004 161250543101 HOÀNG TRỌNG  AN 21/12/1998 Ngoại Ngữ A203 11/11/2018 07h00
7 11801005 161250423301 LÊ CÔNG TUẤN  AN 19/03/1998 Ngoại Ngữ A203 11/11/2018 07h00
8 11801006 141250512301 Lê Thành An 09/09/1996 Ngoại Ngữ A203 11/11/2018 07h00
9 11801007 171250433201 NGUYỄN NHẬT AN 06/09/1999 Ngoại Ngữ A203 11/11/2018 07h00
10 11801TDC002 171250433201 NGUYỄN NHẬT AN 06/09/1999 Tin học đại cương A203 11/11/2018 09h00
11 11801H4001 171250433201 NGUYỄN NHẬT AN 06/09/1999 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 11/11/2018 10h30
12 11801008 161250633101 Nguyễn Phan  An 24/02/1987 Ngoại Ngữ A203 11/11/2018 07h00
13 11801TDC003 161250633101 Nguyễn Phan  An 24/02/1987 Tin học đại cương A203 11/11/2018 09h00
14 11801H1001 161250633101 Nguyễn Phan  An 24/02/1987 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 15h00
16 11801011 171250533301 NGUYỄN VĂN AN 19/09/1997 Ngoại Ngữ A203 11/11/2018 07h00
15 11801010 171250413203 NGUYỄN VĂN AN 10/12/1998 Ngoại Ngữ A203 11/11/2018 07h00
17 11801009 151250423201 NGUYỄN VĂN  AN 20/09/1997 Ngoại Ngữ A203 11/11/2018 07h00
18 11801TDC004 161250443201 TRẦN  AN 10/10/1998 Tin học đại cương A203 11/11/2018 09h00
19 11801H2001 161250443201 TRẦN  AN 10/10/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer PMT1 11/11/2018 10h30
20 11801TDC005 151250443101 VƠ THÀNH  AN 18/07/1997 Tin học đại cương A203 11/11/2018 09h00
21 11801H2002 151250443101 VƠ THÀNH  AN 18/07/1997 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer PMT1 11/11/2018 10h30
22 11801012 161250533462 Đào Việt Anh 12/03/1997 Ngoại Ngữ A203 11/11/2018 07h00
23 11801TDC009 161250423302 HUỲNH ĐỨC  ANH 29/04/1998 Tin học đại cương A203 11/11/2018 09h00
24 11801H1002 161250423302 HUỲNH ĐỨC  ANH 29/04/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 15h00
25 11801013 151250513501 LÊ Đ̀NH  ANH 19/11/1997 Ngoại Ngữ A203 11/11/2018 07h00
26 11801TDC006 151250513501 LÊ Đ̀NH  ANH 19/11/1997 Tin học đại cương A203 11/11/2018 09h00
27 11801H3002 151250513501 LÊ Đ̀NH  ANH 19/11/1997 MathLab B201 11/11/2018 13h30
28 11801TDC012 151250443202 LÊ ĐỨC  ANH 19/11/1996 Tin học đại cương A203 11/11/2018 09h00
29 11801H2003 151250443202 LÊ ĐỨC  ANH 19/11/1996 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer PMT1 11/11/2018 10h30
30 11801014 161250423501 MAI TUẤN  ANH 03/10/1998 Ngoại Ngữ A203 11/11/2018 07h00
31 11801015 171250613103 MAI VĂN ANH 01/02/1997 Ngoại Ngữ A203 11/11/2018 07h00
32 11801TDC010 171250613103 MAI VĂN ANH 01/02/1997 Tin học đại cương A203 11/11/2018 09h00
33 11801H1003 171250613103 MAI VĂN ANH 01/02/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 15h00
34 11801016 161250533303 NGÔ THỊ THÙY  ANH 27/07/1998 Ngoại Ngữ A203 11/11/2018 07h00
35 11801TDC011 161250423303 Nguyễn Hữu Hoàng  Anh 25/10/1998 Tin học đại cương A203 11/11/2018 09h00
36 11801H1004 161250423303 Nguyễn Hữu Hoàng  Anh 25/10/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 15h00
37 11801017 171250433202 NGUYỄN NHẬT ANH 06/09/1999 Ngoại Ngữ A203 11/11/2018 07h00
38 11801TDC008 171250433202 NGUYỄN NHẬT ANH 06/09/1999 Tin học đại cương A203 11/11/2018 09h00
39 11801H4002 171250433202 NGUYỄN NHẬT ANH 06/09/1999 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 11/11/2018 10h30
40 11801018 161250433202 PHAN TRUNG ANH 08/08/1998 Ngoại Ngữ A203 11/11/2018 07h00
41 11801TDC007 161250513202 TRẦN ĐỨC  ANH 29/12/1998 Tin học đại cương A203 11/11/2018 09h00
42 11801H3003 161250513202 TRẦN ĐỨC  ANH 29/12/1998 MathLab B201 11/11/2018 13h30
43 11801019 151250723102 NGÔ THANH  ÁNH 05/08/1997 Ngoại Ngữ A203 11/11/2018 07h00
44 11801TDC013 151250723102 NGÔ THANH  ÁNH 05/08/1997 Tin học đại cương A203 11/11/2018 09h00
45 11801H4003 151250723102 NGÔ THANH  ÁNH 05/08/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 11/11/2018 10h30
46 11801TDC014 161250743101 Vũ Thị Minh  Ánh 10/02/1998 Tin học đại cương A203 11/11/2018 09h00
47 11801H4004 161250743101 Vũ Thị Minh  Ánh 10/02/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 11/11/2018 10h30
48 11801TDC015 151250413401 NGUYỄN THIỆN  ÂN 17/06/1997 Tin học đại cương A203 11/11/2018 09h00
49 11801H1005 151250413401 NGUYỄN THIỆN  ÂN 17/06/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 15h00
50 11801TDC019 131250432102 Đặng Quốc Bảo 20/12/1994 Tin học đại cương A203 11/11/2018 09h00
51 11801H1006 131250432102 Đặng Quốc Bảo 20/12/1994 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 15h00
52 11801020 151250533103 HUỲNH QUANG  BẢO 04/09/1997 Ngoại Ngữ A203 11/11/2018 07h00
53 11801021 141250422202 Ngô Đ́nh Bảo 01/11/1995 Ngoại Ngữ A203 11/11/2018 07h00
54 11801022 161250433203 NGUYỄN CHÍ  BẢO 20/06/1998 Ngoại Ngữ A203 11/11/2018 07h00
55 11801TDC017 161250433203 NGUYỄN CHÍ  BẢO 20/06/1998 Tin học đại cương A203 11/11/2018 09h00
56 11801H4005 161250433203 NGUYỄN CHÍ  BẢO 20/06/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 11/11/2018 10h30
57 11801023 161250433204 NGUYỄN THÁI QUỐC  BẢO 13/04/1998 Ngoại Ngữ A203 11/11/2018 07h00
58 11801TDC016 121250512201 Nguyễn Văn Bảo 19/08/1992 Tin học đại cương A203 11/11/2018 09h00
59 11801H3004 121250512201 Nguyễn Văn Bảo 19/08/1992 MathLab B201 11/11/2018 13h30
60 11801025 161250433205 PHAN HUY  BẢO 10/12/1997 Ngoại Ngữ A203 11/11/2018 07h00
61 11801TDC018 161250433205 PHAN HUY  BẢO 10/12/1997 Tin học đại cương A203 11/11/2018 09h00
62 11801H4006 161250433205 PHAN HUY  BẢO 10/12/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 11/11/2018 10h30
63 11801024 171250423402 PHAN HỮU BẢO 02/11/1999 Ngoại Ngữ A203 11/11/2018 07h00
64 11801TDC020 151250613168 Phan Vũ  Bảo 10/08/1996 Tin học đại cương A203 11/11/2018 09h00
65 11801H1007 151250613168 Phan Vũ  Bảo 10/08/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 15h00
66 11801026 161250533505 TRẦN CÔNG  BẢO 02/12/1997 Ngoại Ngữ A203 11/11/2018 07h00
67 11801TDC021 151250433101 LÊ ANH  BĂO 01/05/1997 Tin học đại cương A203 11/11/2018 09h00
68 11801H4007 151250433101 LÊ ANH  BĂO 01/05/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 11/11/2018 10h30
69 11801027 141250642157 Nguyễn Văn Bỉ 13/09/1995 Ngoại Ngữ A203 11/11/2018 07h00
70 11801TDC022 141250642157 Nguyễn Văn Bỉ 13/09/1995 Tin học đại cương A203 11/11/2018 09h00
71 11801H1008 141250642157 Nguyễn Văn Bỉ 13/09/1995 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 15h00
72 11801028 161250653101 DƯƠNG VĂN  B̀NH 30/11/1997 Ngoại Ngữ A203 11/11/2018 07h00
73 11801TDC026 161250653101 DƯƠNG VĂN  B̀NH 30/11/1997 Tin học đại cương A203 11/11/2018 09h00
74 11801H1009 161250653101 DƯƠNG VĂN  B̀NH 30/11/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 15h00
75 11801029 161250513104 LÊ Đ̀NH ÁNH  B̀NH 20/04/1998 Ngoại Ngữ A203 11/11/2018 07h00
76 11801TDC024 161250513104 LÊ Đ̀NH ÁNH  B̀NH 20/04/1998 Tin học đại cương A203 11/11/2018 09h00
77 11801H3005 161250513104 LÊ Đ̀NH ÁNH  B̀NH 20/04/1998 MathLab B201 11/11/2018 13h30
78 11801030 161250613165 Nguyễn Phương B́nh 06/03/1997 Ngoại Ngữ A203 11/11/2018 07h00
79 11801TDC027 161250613165 Nguyễn Phương B́nh 06/03/1997 Tin học đại cương A203 11/11/2018 09h00
80 11801H1010 161250613165 Nguyễn Phương B́nh 06/03/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 15h00
81 11801032 151250513201 NGUYỄN TIẾN  B̀NH 21/04/1997 Ngoại Ngữ A203 11/11/2018 07h00
82 11801031 151250533306 NGUYỄN THANH  B̀NH 23/07/1997 Ngoại Ngữ A203 11/11/2018 07h00
83 11801TDC025 141250722102 Nguyễn Thị Thanh B́nh 12/12/1995 Tin học đại cương A203 11/11/2018 09h00
84 11801H4008 141250722102 Nguyễn Thị Thanh B́nh 12/12/1995 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 11/11/2018 10h30
85 11801033 151250643101 PHẠM THANH  B̀NH 18/03/1997 Ngoại Ngữ A203 11/11/2018 07h00
86 11801TDC023 151250523103 PHAN XUÂN  B̀NH 16/12/1996 Tin học đại cương A203 11/11/2018 09h00
87 11801H5001 151250523103 PHAN XUÂN  B̀NH 16/12/1996 Kỹ thuật lập tŕnh - ngôn ngữ C PMT1 11/11/2018 15h00
88 11801034 141250422401 Nguyễn Viết Bửu 06/05/1996 Ngoại Ngữ A203 11/11/2018 07h00
89 11801035 161250533103 TRẦN VĂN  CẢM 05/06/1998 Ngoại Ngữ A203 11/11/2018 07h00
90 11801036 161250423203 QUÁCH THÁI  CAN 13/02/1998 Ngoại Ngữ A203 11/11/2018 07h00
91 11801TDC028 161250423203 QUÁCH THÁI  CAN 13/02/1998 Tin học đại cương A203 11/11/2018 09h00
92 11801H1011 161250423203 QUÁCH THÁI  CAN 13/02/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 15h00
93 11801037 161250613102 ĐỖ MINH  CẢNH 25/07/1998 Ngoại Ngữ A203 11/11/2018 07h00
94 11801038 161250423503 Tống Duy  Cao 22/03/1998 Ngoại Ngữ A203 11/11/2018 07h00
95 11801TDC029 161250733153 LÊ NGUYỄN THANH CẨM 14/11/1998 Tin học đại cương A203 11/11/2018 09h00
96 11801H4009 161250733153 LÊ NGUYỄN THANH CẨM 14/11/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 11/11/2018 10h30
97 11801039 151250423302 TRỊNH QUANG  CẨN 01/01/1996 Ngoại Ngữ A203 11/11/2018 07h00
98 11801TDC030 151250423302 TRỊNH QUANG  CẨN 01/01/1996 Tin học đại cương A203 11/11/2018 09h00
99 11801H1012 151250423302 TRỊNH QUANG  CẨN 01/01/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 15h00
100 11801040 161250613103 NGUYỄN VĂN  CẦU 01/05/1998 Ngoại Ngữ A203 11/11/2018 07h00
101 11801TDC031 161250613103 NGUYỄN VĂN  CẦU 01/05/1998 Tin học đại cương A203 11/11/2018 09h00
102 11801H1013 161250613103 NGUYỄN VĂN  CẦU 01/05/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 15h00
103 11801041 151250513303 NGUYỄN HỮU  CÔNG 22/10/1996 Ngoại Ngữ A203 11/11/2018 07h00
104 11801042 141250432189 Tạ Chí Công 29/06/1995 Ngoại Ngữ A205 11/11/2018 07h00
105 11801TDC032 141250432189 Tạ Chí Công 29/06/1995 Tin học đại cương A203 11/11/2018 09h00
106 11801H4010 141250432189 Tạ Chí Công 29/06/1995 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 11/11/2018 10h30
107 11801TDC033 161250423505 Nguyễn Đăng  Cương 20/04/1998 Tin học đại cương A203 11/11/2018 09h00
108 11801H1014 161250423505 Nguyễn Đăng  Cương 20/04/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 15h00
109 11801043 161250533306 NGUYỄN VIẾT  CƯƠNG 31/10/1998 Ngoại Ngữ A205 11/11/2018 07h00
110 11801044 161250513105  TRẦN HỮU  CƯƠNG 27/12/1998 Ngoại Ngữ A205 11/11/2018 07h00
111 11801045 151250513305 TRƯƠNG NHƯ  CƯƠNG 26/10/1993 Ngoại Ngữ A205 11/11/2018 07h00
112 11801047 151250513504 BÙI QUỐC  CƯỜNG 15/01/1997 Ngoại Ngữ A205 11/11/2018 07h00
113 11801048 161250633103 DƯƠNG BÁ  CƯỜNG 14/06/1998 Ngoại Ngữ A205 11/11/2018 07h00
114 11801TDC035 161250633103 DƯƠNG BÁ  CƯỜNG 14/06/1998 Tin học đại cương A203 11/11/2018 09h00
115 11801H1015 161250633103 DƯƠNG BÁ  CƯỜNG 14/06/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 15h00
116 11801TDC036 161250423103 DƯƠNG MINH  CƯỜNG 25/03/1998 Tin học đại cương A203 11/11/2018 09h00
117 11801H1016 161250423103 DƯƠNG MINH  CƯỜNG 25/03/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 15h00
118 11801049 141250612204 Lê Bản Cường 10/12/1996 Ngoại Ngữ A205 11/11/2018 07h00
119 11801TDC037 141250612204 Lê Bản Cường 10/12/1996 Tin học đại cương A203 11/11/2018 09h00
120 11801H1017 141250612204 Lê Bản Cường 10/12/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 15h00
121 11801050 161250423305 LÊ QUANG  CƯỜNG 11/06/1998 Ngoại Ngữ A205 11/11/2018 07h00
122 11801TDC034 141250522106 Ngô Văn Cường 25/10/1995 Tin học đại cương A203 11/11/2018 09h00
123 11801H4011 141250522106 Ngô Văn Cường 25/10/1995 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 11/11/2018 10h30
124 11801051 161250533104 Nguyễn Đức Minh  Cường 21/09/1998 Ngoại Ngữ A205 11/11/2018 07h00
125 11801052 161250533361 NGUYỄN NAM CƯỜNG 10/12/1997 Ngoại Ngữ A205 11/11/2018 07h00
126 11801046 161250533205 Nguyễn Văn  Cường 10/06/1998 Ngoại Ngữ A205 11/11/2018 07h00
127 11801053 161250513501 LÊ MINH  CHÁNH 15/01/1998 Ngoại Ngữ A205 11/11/2018 07h00
128 11801TDC038 161250513501 LÊ MINH  CHÁNH 15/01/1998 Tin học đại cương A203 11/11/2018 09h00
129 11801H3006 161250513501 LÊ MINH  CHÁNH 15/01/1998 MathLab B201 11/11/2018 13h30
130 11801054 161250423504 NGUYỄN QUANG  CHÁNH 12/01/1998 Ngoại Ngữ A205 11/11/2018 07h00
131 11801TDC039 161250423504 NGUYỄN QUANG  CHÁNH 12/01/1998 Tin học đại cương A203 11/11/2018 09h00
132 11801H1018 161250423504 NGUYỄN QUANG  CHÁNH 12/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 15h00
133 11801055 161250643101 PHẠM NGỌC  CHÁNH 18/01/1998 Ngoại Ngữ A205 11/11/2018 07h00
134 11801TDC040 161250643101 PHẠM NGỌC  CHÁNH 18/01/1998 Tin học đại cương A203 11/11/2018 09h00
135 11801H1019 161250643101 PHẠM NGỌC  CHÁNH 18/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 15h00
136 11801056 171250533504 NGUYỄN VĂN CHẤT 05/10/1996 Ngoại Ngữ A205 11/11/2018 07h00
137 11801057 161250433206 DƯƠNG VĂN  CHÂU 23/04/1996 Ngoại Ngữ A205 11/11/2018 07h00
138 11801TDC041 161250433206 DƯƠNG VĂN  CHÂU 23/04/1996 Tin học đại cương A203 11/11/2018 09h00
139 11801H4012 161250433206 DƯƠNG VĂN  CHÂU 23/04/1996 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 11/11/2018 10h30
140 11801058 151250443204 PHAN THÀNH  CHÂU 06/11/1997 Ngoại Ngữ A205 11/11/2018 07h00
141 11801059 151250653101 NGUYỄN THỊ LỆ  CHI 20/02/1996 Ngoại Ngữ A205 11/11/2018 07h00
142 11801060 161250423304 BÙI VĂN  CHIẾN 02/01/1998 Ngoại Ngữ A205 11/11/2018 07h00
143 11801TDC042 161250423304 BÙI VĂN  CHIẾN 02/01/1998 Tin học đại cương A205 11/11/2018 09h00
144 11801H4013 161250423304 BÙI VĂN  CHIẾN 02/01/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 11/11/2018 10h30
145 11801TDC044 161250423204 LÊ VĂN  CHIẾN 22/04/1998 Tin học đại cương A205 11/11/2018 09h00
146 11801H1020 161250423204 LÊ VĂN  CHIẾN 22/04/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 15h00
147 11801061 151250433103 NGÔ MINH  CHIẾN 26/04/1996 Ngoại Ngữ A205 11/11/2018 07h00
148 11801TDC043 151250433103 NGÔ MINH  CHIẾN 26/04/1996 Tin học đại cương A205 11/11/2018 09h00
149 11801H4014 151250433103 NGÔ MINH  CHIẾN 26/04/1996 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 11/11/2018 10h30
150 11801062 161250443204 TRẦN MINH  CHIẾN 18/01/1998 Ngoại Ngữ A205 11/11/2018 07h00
151 11801063 161250423405 Trần Ngọc  Chiến 12/06/1997 Ngoại Ngữ A205 11/11/2018 07h00
152 11801064 161250543105 ĐÀO VĂN  CHIỂU 26/09/1998 Ngoại Ngữ A205 11/11/2018 07h00
153 11801065 151250513204 NGUYỄN HỮU  CHÍN 10/07/1997 Ngoại Ngữ A205 11/11/2018 07h00
154 11801TDC046 141250422303 Đoàn Công Chinh 12/09/1996 Tin học đại cương A205 11/11/2018 09h00
155 11801H1021 141250422303 Đoàn Công Chinh 12/09/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 15h00
156 11801TDC045 121250722104 Nguyễn Việt Chinh 10/07/1989 Tin học đại cương A205 11/11/2018 09h00
157 11801H4015 121250722104 Nguyễn Việt Chinh 10/07/1989 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 11/11/2018 10h30
158 11801066 161250433208 THÁI HOÀNG  CHINH 31/10/1998 Ngoại Ngữ A205 11/11/2018 07h00
159 11801067 171250513401 PHAN HỮU CHÍNH 20/05/1996 Ngoại Ngữ A205 11/11/2018 07h00
160 11801TDC047 171250513401 PHAN HỮU CHÍNH 20/05/1996 Tin học đại cương A205 11/11/2018 09h00
161 11801H1022 171250513401 PHAN HỮU CHÍNH 20/05/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 15h00
162 11801068 161250533304 TẠ QUANG  CHÍNH 20/10/1998 Ngoại Ngữ A205 11/11/2018 07h00
163 11801069 161250513303 TRẦN VĂN  CHÍNH 02/07/1998 Ngoại Ngữ A205 11/11/2018 07h00
164 11801070 161250413103 Nguyễn Thái Chiu 10/02/1998 Ngoại Ngữ A205 11/11/2018 07h00
165 11801071 161250533506 LÊ TẤN DANH 06/01/1998 Ngoại Ngữ A205 11/11/2018 07h00
166 11801072 161250613105 NGUYỄN QUỐC  DANH 22/02/1998 Ngoại Ngữ A205 11/11/2018 07h00
167 11801073 161250423306 Trần Quốc  Danh 09/10/1998 Ngoại Ngữ A205 11/11/2018 07h00
168 11801074 161250423206 TRẦN VĂN  DANH 08/08/1998 Ngoại Ngữ A205 11/11/2018 07h00
169 11801TDC048 161250423206 TRẦN VĂN  DANH 08/08/1998 Tin học đại cương A205 11/11/2018 09h00
170 11801H4016 161250423206 TRẦN VĂN  DANH 08/08/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 10h30
171 11801075 161250613167 TRẦN VĂN DỂ 10/01/1994 Ngoại Ngữ A205 11/11/2018 07h00
172 11801TDC049 161250613167 TRẦN VĂN DỂ 10/01/1994 Tin học đại cương A205 11/11/2018 09h00
173 11801H1023 161250613167 TRẦN VĂN DỂ 10/01/1994 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 15h00
174 11801076 161250733152 BÙI THỊ DIỄM 30/11/1998 Ngoại Ngữ A205 11/11/2018 07h00
175 11801TDC050 161250733152 BÙI THỊ DIỄM 30/11/1998 Tin học đại cương A205 11/11/2018 09h00
176 11801H4017 161250733152 BÙI THỊ DIỄM 30/11/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 10h30
177 11801TDC051 151250733108 NGUYỄN THỊ NGỌC  DIỄM 10/02/1997 Tin học đại cương A205 11/11/2018 09h00
178 11801H4018 151250733108 NGUYỄN THỊ NGỌC  DIỄM 10/02/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 10h30
179 11801077 161250413105 Nguyễn Công  Diễn 30/10/1998 Ngoại Ngữ A205 11/11/2018 07h00
180 11801TDC053 161250413105 Nguyễn Công  Diễn 30/10/1998 Tin học đại cương A205 11/11/2018 09h00
181 11801H1024 161250413105 Nguyễn Công  Diễn 30/10/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 15h00
182 11801TDC052 151250733109 PHẠM THANH  DIỄN 09/07/1997 Tin học đại cương A205 11/11/2018 09h00
183 11801H4019 151250733109 PHẠM THANH  DIỄN 09/07/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 10h30
184 11801078 161250413305 CHÂU  DIỆU 29/03/1998 Ngoại Ngữ A205 11/11/2018 07h00
185 11801TDC054 161250413305 CHÂU  DIỆU 29/03/1998 Tin học đại cương A205 11/11/2018 09h00
186 11801H2004 161250413305 CHÂU  DIỆU 29/03/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer PMT1 11/11/2018 10h30
187 11801079 161250513502 Nguyễn Văn  Dinh 10/08/1998 Ngoại Ngữ A205 11/11/2018 07h00
188 11801TDC055 161250513502 Nguyễn Văn  Dinh 10/08/1998 Tin học đại cương A205 11/11/2018 09h00
189 11801H1025 161250513502 Nguyễn Văn  Dinh 10/08/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 15h00
190 11801080 151250513157 Đặng Văn Duẩn 11/10/1997 Ngoại Ngữ A205 11/11/2018 07h00
191 11801TDC056 151250513157 Đặng Văn Duẩn 11/10/1997 Tin học đại cương A205 11/11/2018 09h00
192 11801H3007 151250513157 Đặng Văn Duẩn 11/10/1997 MathLab B201 11/11/2018 13h30
193 11801081 161250633104 Nguyễn Văn Lê  Duẩn 11/06/1995 Ngoại Ngữ A205 11/11/2018 07h00
194 11801TDC057 161250633104 Nguyễn Văn Lê  Duẩn 11/06/1995 Tin học đại cương A205 11/11/2018 09h00
195 11801H1026 161250633104 Nguyễn Văn Lê  Duẩn 11/06/1995 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 15h00
196 11801082 151250443165 Hồ Văn Duật 27/05/1997 Ngoại Ngữ A205 11/11/2018 07h00
197 11801TDC058 151250443165 Hồ Văn Duật 27/05/1997 Tin học đại cương A205 11/11/2018 09h00
198 11801H2005 151250443165 Hồ Văn Duật 27/05/1997 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer PMT1 11/11/2018 10h30
199 11801TDC059 161250733105 TRẦN MỸ  DUNG 26/06/1998 Tin học đại cương A205 11/11/2018 09h00
200 11801H4020 161250733105 TRẦN MỸ  DUNG 26/06/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 10h30
201 11801083 151250643102 NGUYỄN ANH  DŨNG 02/08/1996 Ngoại Ngữ A206 11/11/2018 07h00
202 11801084 161250663101 NGUYỄN HOÀNG VIỆT  DŨNG 14/01/1998 Ngoại Ngữ A206 11/11/2018 07h00
203 11801085 161250443103 NGUYỄN TIẾN  DŨNG 11/07/1998 Ngoại Ngữ A206 11/11/2018 07h00
204 11801TDC061 161250443103 NGUYỄN TIẾN  DŨNG 11/07/1998 Tin học đại cương A205 11/11/2018 09h00
205 11801H2006 161250443103 NGUYỄN TIẾN  DŨNG 11/07/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer PMT1 11/11/2018 10h30
206 11801086 161250423213 VƠ VĂN  DŨNG 17/10/1998 Ngoại Ngữ A206 11/11/2018 07h00
207 11801TDC060 161250423213 VƠ VĂN  DŨNG 17/10/1998 Tin học đại cương A205 11/11/2018 09h00
208 11801H1027 161250423213 VƠ VĂN  DŨNG 17/10/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 15h00
209 11801087 151250433111 ĐÀO VĂN  DUY 15/05/1997 Ngoại Ngữ A206 11/11/2018 07h00
210 11801088 161250513208 HỒ NGỌC  DUY 03/05/1998 Ngoại Ngữ A206 11/11/2018 07h00
211 11801TDC062 161250513208 HỒ NGỌC  DUY 03/05/1998 Tin học đại cương A205 11/11/2018 09h00
212 11801H4021 161250513208 HỒ NGỌC  DUY 03/05/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 10h30
213 11801089 151250513313 HUỲNH VĨNH KHƯƠNG  DUY 03/08/1997 Ngoại Ngữ A206 11/11/2018 07h00
214 11801TDC063 151250513313 HUỲNH VĨNH KHƯƠNG  DUY 03/08/1997 Tin học đại cương A205 11/11/2018 09h00
215 11801H1028 151250513313 HUỲNH VĨNH KHƯƠNG  DUY 03/08/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 15h00
216 11801090 161250533110 LÊ VĂN  DUY 21/01/1998 Ngoại Ngữ A206 11/11/2018 07h00
217 11801091 161250423413 Nguyễn Đình Mạnh  Duy 13/10/1998 Ngoại Ngữ A206 11/11/2018 07h00
218 11801TDC064 161250423413 Nguyễn Đình Mạnh  Duy 13/10/1998 Tin học đại cương A205 11/11/2018 09h00
219 11801H1029 161250423413 Nguyễn Đình Mạnh  Duy 13/10/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 15h00
220 11801TDC066 151250443108 NGUYỄN PHƯƠNG  DUY 09/03/1997 Tin học đại cương A205 11/11/2018 09h00
221 11801H2007 151250443108 NGUYỄN PHƯƠNG  DUY 09/03/1997 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer PMT1 11/11/2018 10h30
222 11801TDC065 151250423312 TRẦN CÔNG  DUY 01/01/1997 Tin học đại cương A205 11/11/2018 09h00
223 11801H1030 151250423312 TRẦN CÔNG  DUY 01/01/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 15h00
224 11801092 161250743102 NGUYỄN THỊ YẾN  DUYÊN 09/05/1998 Ngoại Ngữ A206 11/11/2018 07h00
225 11801TDC067 161250743102 NGUYỄN THỊ YẾN  DUYÊN 09/05/1998 Tin học đại cương A205 11/11/2018 09h00
226 11801H4022 161250743102 NGUYỄN THỊ YẾN  DUYÊN 09/05/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 10h30
227 11801TDC068 161250413106 NGUYỄN VĂN DỰ 11/08/1998 Tin học đại cương A205 11/11/2018 09h00
228 11801H2008 161250413106 NGUYỄN VĂN DỰ 11/08/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer PMT1 11/11/2018 10h30
229 11801093 151250513311 HOÀNG THÁI  DƯƠNG 19/07/1997 Ngoại Ngữ A206 11/11/2018 07h00
230 11801TDC069 151250513311 HOÀNG THÁI  DƯƠNG 19/07/1997 Tin học đại cương A205 11/11/2018 09h00
231 11801H3008 151250513311 HOÀNG THÁI  DƯƠNG 19/07/1997 MathLab B201 11/11/2018 13h30
232 11801094 161250513312 LÊ CÔNG  DƯƠNG 04/12/1998 Ngoại Ngữ A206 11/11/2018 07h00
233 11801095 151250523112 VƠ TẤN  DƯƠNG 06/04/1997 Ngoại Ngữ A206 11/11/2018 07h00
234 11801TDC070 151250523112 VƠ TẤN  DƯƠNG 06/04/1997 Tin học đại cương A205 11/11/2018 09h00
235 11801H4023 151250523112 VƠ TẤN  DƯƠNG 06/04/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 10h30
236 11801TDC071 151250413407 ĐÀO DUY  ĐẠI 27/08/1997 Tin học đại cương A205 11/11/2018 09h00
237 11801H1031 151250413407 ĐÀO DUY  ĐẠI 27/08/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 15h00
238 11801096 151250633103 TRẦN VĂN  ĐẠI 14/01/1997 Ngoại Ngữ A206 11/11/2018 07h00
239 11801TDC072 151250633103 TRẦN VĂN  ĐẠI 14/01/1997 Tin học đại cương A205 11/11/2018 09h00
240 11801H1032 151250633103 TRẦN VĂN  ĐẠI 14/01/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 15h00
241 11801097 151250423207 NGUYỄN HỮU  ĐANG 01/10/1996 Ngoại Ngữ A206 11/11/2018 07h00
242 11801TDC073 141250422103 Lê Ánh Đạo 02/05/1996 Tin học đại cương A205 11/11/2018 09h00
243 11801H1033 141250422103 Lê Ánh Đạo 02/05/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 15h00
244 11801098 161250433107 Bùi Tiến  Đạt 08/09/1998 Ngoại Ngữ A206 11/11/2018 07h00
245 11801099 161250733104 BÙI TRANG  ĐẠT 12/12/1998 Ngoại Ngữ A206 11/11/2018 07h00
246 11801TDC075 161250733104 BÙI TRANG  ĐẠT 12/12/1998 Tin học đại cương A205 11/11/2018 09h00
247 11801H4024 161250733104 BÙI TRANG  ĐẠT 12/12/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 10h30
248 11801101 151250413408 ĐOÀN THANH  ĐẠT 20/11/1996 Ngoại Ngữ A206 11/11/2018 07h00
249 11801100 151250523108 ĐỖ XUÂN  ĐẠT 26/01/1997 Ngoại Ngữ A206 11/11/2018 07h00
250 11801TDC076 151250523108 ĐỖ XUÂN  ĐẠT 26/01/1997 Tin học đại cương A205 11/11/2018 09h00
251 11801H4025 151250523108 ĐỖ XUÂN  ĐẠT 26/01/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 10h30
252 11801TDC077 151250723107 HỒ NGUYÊN TIẾN  ĐẠT 19/12/1996 Tin học đại cương A205 11/11/2018 09h00
253 11801H4026 151250723107 HỒ NGUYÊN TIẾN  ĐẠT 19/12/1996 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 10h30
254 11801102 161250423307 LÊ TẤN  ĐẠT 04/10/1998 Ngoại Ngữ A206 11/11/2018 07h00
255 11801103 171250433236 LÊ VĂN QUỐC ĐẠT 16/11/1999 Ngoại Ngữ A206 11/11/2018 07h00
256 11801104 171250633101 NGÔ QUỐC ĐẠT 15/02/1997 Ngoại Ngữ A206 11/11/2018 07h00
257 11801105 161250443249 Ngô Tiến Đạt 14/08/1996 Ngoại Ngữ A206 11/11/2018 07h00
258 11801TDC083 161250443249 Ngô Tiến Đạt 14/08/1996 Tin học đại cương A205 11/11/2018 09h00
259 11801H2009 161250443249 Ngô Tiến Đạt 14/08/1996 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer PMT1 11/11/2018 10h30
260 11801106 161250513306 Nguyễn Đức  Đạt 22/07/1997 Ngoại Ngữ A206 11/11/2018 07h00
261 11801TDC074 161250513306 Nguyễn Đức  Đạt 22/07/1997 Tin học đại cương A205 11/11/2018 09h00
262 11801H3009 161250513306 Nguyễn Đức  Đạt 22/07/1997 MathLab B201 11/11/2018 13h30
263 11801107 151250513309 NGUYỄN LÊ AN  ĐẠT 25/07/1997 Ngoại Ngữ A206 11/11/2018 07h00
264 11801108 151250413207 NGUYỄN NGỌC  ĐẠT 05/04/1997 Ngoại Ngữ A206 11/11/2018 07h00
265 11801TDC080 151250413207 NGUYỄN NGỌC  ĐẠT 05/04/1997 Tin học đại cương A205 11/11/2018 09h00
266 11801H1035 151250413207 NGUYỄN NGỌC  ĐẠT 05/04/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 15h00
267 11801109 161250413304 NGUYỄN THÀNH  ĐẠT 15/11/1998 Ngoại Ngữ A206 11/11/2018 07h00
268 11801110 151250723108 NGUYỄN THIỆN  ĐẠT 17/10/1997 Ngoại Ngữ A206 11/11/2018 07h00
269 11801111 151250523109 TRẦN HỮU  ĐẠT 15/05/1996 Ngoại Ngữ A206 11/11/2018 07h00
270 11801TDC078 151250523109 TRẦN HỮU  ĐẠT 15/05/1996 Tin học đại cương A205 11/11/2018 09h00
271 11801H4027 151250523109 TRẦN HỮU  ĐẠT 15/05/1996 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 10h30
272 11801112 161250443101 Trần Minh  Đạt 23/10/1998 Ngoại Ngữ A206 11/11/2018 07h00
273 11801113 161250423308 TRỊNH QUỐC  ĐẠT 26/03/1998 Ngoại Ngữ A206 11/11/2018 07h00
274 11801TDC081 161250423308 TRỊNH QUỐC  ĐẠT 26/03/1998 Tin học đại cương A205 11/11/2018 09h00
275 11801H1036 161250423308 TRỊNH QUỐC  ĐẠT 26/03/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 15h00
276 11801114 161250533308 TRỊNH VĂN ĐẠT 29/10/1998 Ngoại Ngữ A206 11/11/2018 07h00
277 11801TDC079 161250423507 Vũ Thành  Đạt 02/04/1997 Tin học đại cương A205 11/11/2018 09h00
278 11801H1034 161250423507 Vũ Thành  Đạt 02/04/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 15h00
279 11801TDC082 161250423107 VŨ XUÂN  ĐẠT 04/04/1998 Tin học đại cương A205 11/11/2018 09h00
280 11801H1037 161250423107 VŨ XUÂN  ĐẠT 04/04/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 15h00
281 11801TDC084 151250423308 LÊ VĂN  ĐIỀN 15/04/1996 Tin học đại cương A206 11/11/2018 09h00
282 11801H1038 151250423308 LÊ VĂN  ĐIỀN 15/04/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 15h00
283 11801115 161250643102 TRẦN QUƯ  ĐIN 15/10/1998 Ngoại Ngữ A206 11/11/2018 07h00
284 11801TDC085 161250643102 TRẦN QUƯ  ĐIN 15/10/1998 Tin học đại cương A206 11/11/2018 09h00
285 11801H1039 161250643102 TRẦN QUƯ  ĐIN 15/10/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 15h00
286 11801TDC086 151250513507 NGUYỄN TRỌNG  ĐINH 15/05/1997 Tin học đại cương A206 11/11/2018 09h00
287 11801H3010 151250513507 NGUYỄN TRỌNG  ĐINH 15/05/1997 MathLab B201 11/11/2018 13h30
288 11801TDC087 151250433109 PHAN TRUNG  ĐỈNH 31/08/1995 Tin học đại cương A206 11/11/2018 09h00
289 11801H1040 151250433109 PHAN TRUNG  ĐỈNH 31/08/1995 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 15h00
290 11801116 161250533207 Vy Văn  Đô 19/08/1998 Ngoại Ngữ A206 11/11/2018 07h00
291 11801117 171250613109 HUỲNH VĂN ĐÔNG 30/03/1995 Ngoại Ngữ A206 11/11/2018 07h00
292 11801TDC089 171250613109 HUỲNH VĂN ĐÔNG 30/03/1995 Tin học đại cương A206 11/11/2018 09h00
293 11801H1041 171250613109 HUỲNH VĂN ĐÔNG 30/03/1995 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 15h00
294 11801118 151250413210 LÊ THANH  ĐÔNG 03/02/1997 Ngoại Ngữ A206 11/11/2018 07h00
295 11801119 161250533508 NGUYỄN HỮU  ĐÔNG 12/10/1998 Ngoại Ngữ A206 11/11/2018 07h00
296 11801120 151250723109 NGUYỄN VĂN  ĐÔNG 01/08/1993 Ngoại Ngữ A206 11/11/2018 07h00
298 11801TDC088 151250723109 NGUYỄN VĂN  ĐÔNG 01/08/1993 Tin học đại cương A206 11/11/2018 09h00
299 11801H4028 151250723109 NGUYỄN VĂN  ĐÔNG 01/08/1993 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 10h30
297 11801121 161250513308 NGUYỄN VĂN  ĐÔNG 13/08/1998 Ngoại Ngữ A206 11/11/2018 07h00
300 11801122 161250513309 TRẦN VĂN  ĐÔNG 17/02/1998 Ngoại Ngữ A206 11/11/2018 07h00
301 11801123 151250733110 NGUYỄN VĂN ĐỒNG 06/01/1994 Ngoại Ngữ A206 11/11/2018 07h00
302 11801TDC090 151250733110 NGUYỄN VĂN ĐỒNG 06/01/1994 Tin học đại cương A206 11/11/2018 09h00
303 11801H4029 151250733110 NGUYỄN VĂN ĐỒNG 06/01/1994 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 10h30
304 11801TDC091 161250523103 TRẦN VĂN  ĐỒNG 07/11/1998 Tin học đại cương A206 11/11/2018 09h00
305 11801H4030 161250523103 TRẦN VĂN  ĐỒNG 07/11/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 10h30
306 11801125 161250643103 CÁI QUỐC VIỆT  ĐỨC 27/08/1998 Ngoại Ngữ A207 11/11/2018 07h00
307 11801TDC093 161250643103 CÁI QUỐC VIỆT  ĐỨC 27/08/1998 Tin học đại cương A206 11/11/2018 09h00
308 11801H1042 161250643103 CÁI QUỐC VIỆT  ĐỨC 27/08/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 15h00
309 11801126 161250533105 HÀ TRỌNG  ĐỨC 01/05/1997 Ngoại Ngữ A207 11/11/2018 07h00
310 11801TDC092 161250523104 HOÀNG PHÚ  ĐỨC 02/01/1997 Tin học đại cương A206 11/11/2018 09h00
311 11801H3011 161250523104 HOÀNG PHÚ  ĐỨC 02/01/1997 MathLab B201 11/11/2018 13h30
312 11801127 161250423411 LÊ HUỲNH  ĐỨC 01/01/1998 Ngoại Ngữ A207 11/11/2018 07h00
313 11801TDC094 161250423411 LÊ HUỲNH  ĐỨC 01/01/1998 Tin học đại cương A206 11/11/2018 09h00
314 11801H1043 161250423411 LÊ HUỲNH  ĐỨC 01/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 15h00
315 11801128 161250443102 LÊ TRÍ  ĐỨC 01/01/1998 Ngoại Ngữ A207 11/11/2018 07h00
316 11801TDC095 161250443102 LÊ TRÍ  ĐỨC 01/01/1998 Tin học đại cương A206 11/11/2018 09h00
317 11801H1044 161250443102 LÊ TRÍ  ĐỨC 01/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 15h00
318 11801129 161250423309 LÊ VĂN  ĐỨC 10/05/1998 Ngoại Ngữ A207 11/11/2018 07h00
319 11801TDC096 131250442177 Nguyễn Viết Đức 17/04/1992 Tin học đại cương A206 11/11/2018 09h00
320 11801H1045 131250442177 Nguyễn Viết Đức 17/04/1992 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 15h00
321 11801124 161250423110 Tô Văn  Đức 23/01/1998 Ngoại Ngữ A207 11/11/2018 07h00
322 11801130 161250443209 THÁI HỒ ANH  ĐỨC 05/01/1998 Ngoại Ngữ A207 11/11/2018 07h00
323 11801TDC098 161250443209 THÁI HỒ ANH  ĐỨC 05/01/1998 Tin học đại cương A206 11/11/2018 09h00
324 11801H2010 161250443209 THÁI HỒ ANH  ĐỨC 05/01/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer PMT1 11/11/2018 10h30
325 11801TDC097 141250422107 Trần Minh Đức 20/01/1995 Tin học đại cương A206 11/11/2018 09h00
326 11801H1046 141250422107 Trần Minh Đức 20/01/1995 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 15h00
327 11801131 161250423112 Hoàng Công  Giang 19/12/1998 Ngoại Ngữ A207 11/11/2018 07h00
328 11801132 161250613109 NGUYỄN HOÀNG  GIANG 10/02/1998 Ngoại Ngữ A207 11/11/2018 07h00
329 11801133 161250513405 Võ Trường  Giang 06/04/1998 Ngoại Ngữ A207 11/11/2018 07h00
330 11801TDC099 161250513405 Võ Trường  Giang 06/04/1998 Tin học đại cương A206 11/11/2018 09h00
331 11801H3012 161250513405 Võ Trường  Giang 06/04/1998 MathLab B201 11/11/2018 13h30
332 11801134 171250423412 ĐINH THANH 12/03/1998 Ngoại Ngữ A207 11/11/2018 07h00
333 11801135 161250413306 NGUYỄN PHỤNG 15/08/1998 Ngoại Ngữ A207 11/11/2018 07h00
334 11801136 171250533415 PHAN QUANG 19/09/1998 Ngoại Ngữ A207 11/11/2018 07h00
335 11801137 161250433212 TRẦN VĂN  06/12/1998 Ngoại Ngữ A207 11/11/2018 07h00
336 11801TDC100 161250433212 TRẦN VĂN  06/12/1998 Tin học đại cương A206 11/11/2018 09h00
337 11801H4031 161250433212 TRẦN VĂN  06/12/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 10h30
338 11801138 161250533410 TRƯƠNG QUỐC 26/02/1998 Ngoại Ngữ A207 11/11/2018 07h00
339 11801139 161250533511 Lê Thị  Hạ 12/10/1997 Ngoại Ngữ A207 11/11/2018 07h00
340 11801TDC101 151250413213 NGUYỄN THANH  HẠ 09/11/1997 Tin học đại cương A206 11/11/2018 09h00
341 11801H1047 151250413213 NGUYỄN THANH  HẠ 09/11/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 15h00
342 11801TDC102 151250513414 ĐẶNG XUÂN  HẢI 10/08/1997 Tin học đại cương A206 11/11/2018 09h00
343 11801H3013 151250513414 ĐẶNG XUÂN  HẢI 10/08/1997 MathLab B201 11/11/2018 13h30
344 11801140 151250443213 HỒ NHƯ  HẢI 23/01/1997 Ngoại Ngữ A207 11/11/2018 07h00
345 11801TDC105 161250423114 HỒ THANH  HẢI 31/10/1998 Tin học đại cương A206 11/11/2018 09h00
346 11801H1048 161250423114 HỒ THANH  HẢI 31/10/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 15h00
347 11801141 161250613164 Lê Canh Hải 18/05/1995 Ngoại Ngữ A207 11/11/2018 07h00
348 11801142 161250413207 LƯ HỒNG  HẢI 15/09/1998 Ngoại Ngữ A207 11/11/2018 07h00
349 11801TDC108 161250413207 LƯ HỒNG  HẢI 15/09/1998 Tin học đại cương A206 11/11/2018 09h00
350 11801H2011 161250413207 LƯ HỒNG  HẢI 15/09/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer PMT1 11/11/2018 10h30
351 11801143 151250613109 NGÔ BÁ NGỌC  HẢI 02/11/1997 Ngoại Ngữ A207 11/11/2018 07h00
352 11801144 161250523122 NGUYỄN NGỌC HẢI 01/07/1996 Ngoại Ngữ A207 11/11/2018 07h00
353 11801TDC103 161250523122 NGUYỄN NGỌC HẢI 01/07/1996 Tin học đại cương A206 11/11/2018 09h00
354 11801H4032 161250523122 NGUYỄN NGỌC HẢI 01/07/1996 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 10h30
356 11801TDC104 161250513110 NGUYỄN THANH  HẢI 02/10/1998 Tin học đại cương A206 11/11/2018 09h00
357 11801H4033 161250513110 NGUYỄN THANH  HẢI 02/10/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 10h30
355 11801145 161250733107 NGUYỄN THANH  HẢI 06/12/1998 Ngoại Ngữ A207 11/11/2018 07h00
358 11801146 161250433213 NGUYỄN VĂN  HẢI 19/04/1998 Ngoại Ngữ A207 11/11/2018 07h00
359 11801147 161250513505 TÔ TRƯỜNG  HẢI 20/11/1997 Ngoại Ngữ A207 11/11/2018 07h00
360 11801TDC106 161250513505 TÔ TRƯỜNG  HẢI 20/11/1997 Tin học đại cương A206 11/11/2018 09h00
361 11801H1049 161250513505 TÔ TRƯỜNG  HẢI 20/11/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 15h00
362 11801148 161250533512 Trương Thanh Hải 28/03/1996 Ngoại Ngữ A207 11/11/2018 07h00
363 11801TDC107 161250423214 TRƯƠNG THANH  HẢI 10/08/1998 Tin học đại cương A206 11/11/2018 09h00
364 11801H1050 161250423214 TRƯƠNG THANH  HẢI 10/08/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 15h00
365 11801149 171250433109 VƠ THANH HẢI 12/08/1999 Ngoại Ngữ A207 11/11/2018 07h00
366 11801150 161250443109 VŨ Đ̀NH  HẢI 14/01/1998 Ngoại Ngữ A207 11/11/2018 07h00
367 11801151 161250513506 NGUYỄN HỮU  HẠNH 01/12/1998 Ngoại Ngữ A207 11/11/2018 07h00
368 11801TDC111 161250513506 NGUYỄN HỮU  HẠNH 01/12/1998 Tin học đại cương A206 11/11/2018 09h00
369 11801H1051 161250513506 NGUYỄN HỮU  HẠNH 01/12/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 15h00
371 11801153 161250513113 Nguyễn Văn  Hạnh 02/05/1996 Ngoại Ngữ A207 11/11/2018 07h00
372 11801TDC109 161250513113 Nguyễn Văn  Hạnh 02/05/1996 Tin học đại cương A206 11/11/2018 09h00
375 11801H3014 161250513113 Nguyễn Văn  Hạnh 02/05/1996 MathLab B201 11/11/2018 13h30
370 11801152 161250433112 NGUYỄN VĂN  HẠNH 05/05/1998 Ngoại Ngữ A207 11/11/2018 07h00
373 11801TDC110 161250433112 NGUYỄN VĂN  HẠNH 05/05/1998 Tin học đại cương A206 11/11/2018 09h00
374 11801H4034 161250433112 NGUYỄN VĂN  HẠNH 05/05/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 10h30
376 11801TDC112 161250723105 Huỳnh Nhật  Hào 15/06/1998 Tin học đại cương A206 11/11/2018 09h00
377 11801H4035 161250723105 Huỳnh Nhật  Hào 15/06/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 10h30
378 11801TDC114 151250413412 NGUYỄN Đ̀NH  HÀO 09/03/1997 Tin học đại cương A206 11/11/2018 09h00
379 11801H1052 151250413412 NGUYỄN Đ̀NH  HÀO 09/03/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 15h00
380 11801TDC113 161250433113 NGUYỄN HỮU  HÀO 19/05/1998 Tin học đại cương A206 11/11/2018 09h00
381 11801H4036 161250433113 NGUYỄN HỮU  HÀO 19/05/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 10h30
382 11801154 161250533513 ĐINH VĂN  HẢO 30/07/1998 Ngoại Ngữ A207 11/11/2018 07h00
383 11801155 161250433114 HỒ NGỌC HẢO 05/02/1998 Ngoại Ngữ A207 11/11/2018 07h00
384 11801TDC115 161250423116 Nguyễn Châu  Hạt 01/09/1998 Tin học đại cương A206 11/11/2018 09h00
385 11801H1053 161250423116 Nguyễn Châu  Hạt 01/09/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 15h00
386 11801156 161250733108 LÊ THỊ  HẰNG 09/12/1997 Ngoại Ngữ A207 11/11/2018 07h00
387 11801TDC116 161250433111 LÊ VIẾT  HÂN 06/12/1998 Tin học đại cương A206 11/11/2018 09h00
388 11801H4037 161250433111 LÊ VIẾT  HÂN 06/12/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 10h30
389 11801157 161250423115 TÔ TRƯỜNG  HÂN 28/06/1998 Ngoại Ngữ A207 11/11/2018 07h00
390 11801158 161250743103 Huỳnh Thị Mỹ  Hậu 17/11/1998 Ngoại Ngữ A207 11/11/2018 07h00
391 11801160 151250513514 LÊ VĂN  HẬU 02/04/1997 Ngoại Ngữ A207 11/11/2018 07h00
392 11801TDC117 151250513514 LÊ VĂN  HẬU 02/04/1997 Tin học đại cương A206 11/11/2018 09h00
393 11801H3015 151250513514 LÊ VĂN  HẬU 02/04/1997 MathLab B201 11/11/2018 13h30
394 11801161 161250613110 NGÔ PHÚC  HẬU 26/01/1998 Ngoại Ngữ A207 11/11/2018 07h00
395 11801TDC118 161250423117 NGUYỄN MINH  HẬU 11/10/1998 Tin học đại cương A206 11/11/2018 09h00
396 11801H1054 161250423117 NGUYỄN MINH  HẬU 11/10/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 15h00
397 11801TDC122 151250413460 NGUYỄN TRUNG HẬU 17/08/1997 Tin học đại cương A206 11/11/2018 09h00
398 11801H2012 151250413460 NGUYỄN TRUNG HẬU 17/08/1997 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer PMT1 11/11/2018 10h30
399 11801162 161250423417 NGUYỄN VĂN  HẬU 18/06/1998 Ngoại Ngữ A207 11/11/2018 07h00
400 11801163 161250423516 PHAN HỒNG  HẬU 13/06/1998 Ngoại Ngữ A207 11/11/2018 07h00
401 11801TDC119 161250423516 PHAN HỒNG  HẬU 13/06/1998 Tin học đại cương A206 11/11/2018 09h00
402 11801H1055 161250423516 PHAN HỒNG  HẬU 13/06/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 15h00
403 11801TDC120 161250423118 TRẦN TRUNG  HẬU 29/11/1998 Tin học đại cương A206 11/11/2018 09h00
404 11801H1056 161250423118 TRẦN TRUNG  HẬU 29/11/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 15h00
405 11801TDC121 151250413312 TRƯƠNG CÔNG  HẬU 02/05/1997 Tin học đại cương A206 11/11/2018 09h00
406 11801H1057 151250413312 TRƯƠNG CÔNG  HẬU 02/05/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 15h00
407 11801159 161250423215 Trương Huy  Hậu 20/05/1998 Ngoại Ngữ A207 11/11/2018 07h00
408 11801164 151250513416 HUỲNH NGỌC  HIỀN 25/10/1997 Ngoại Ngữ A207 11/11/2018 07h00
409 11801165 151250513110 NGÔ VĂN  HIỀN 11/03/1996 Ngoại Ngữ A208 11/11/2018 07h00
410 11801166 161250533459 NGUYỄN VĂN HIỀN 20/08/1995 Ngoại Ngữ A208 11/11/2018 07h00
411 11801167 151250413314 TRẦN MINH  HIỀN 19/03/1997 Ngoại Ngữ A208 11/11/2018 07h00
412 11801TDC123 151250413314 TRẦN MINH  HIỀN 19/03/1997 Tin học đại cương A206 11/11/2018 09h00
413 11801H1058 151250413314 TRẦN MINH  HIỀN 19/03/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 15h00
414 11801TDC124 151250443112 NGÔ TẤN  HIỂN 01/02/1997 Tin học đại cương A206 11/11/2018 09h00
415 11801H4038 151250443112 NGÔ TẤN  HIỂN 01/02/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 10h30
416 11801168 161250423418 NGUYỄN  HIỂN 01/02/1998 Ngoại Ngữ A208 11/11/2018 07h00
417 11801TDC125 141250432126 Nguyễn Phương Hiển 06/10/1996 Tin học đại cương A206 11/11/2018 09h00
418 11801H1059 141250432126 Nguyễn Phương Hiển 06/10/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 15h00
419 11801169 161250533116 NGUYỄN VĂN  HIỂN 23/02/1998 Ngoại Ngữ A208 11/11/2018 07h00
420 11801170 151250533215 VƠ Đ̀NH  HIẾN 18/04/1997 Ngoại Ngữ A208 11/11/2018 07h00
421 11801171 151250513208 HỒ SỸ  HIỆP 29/07/1997 Ngoại Ngữ A208 11/11/2018 07h00
422 11801TDC126 151250513208 HỒ SỸ  HIỆP 29/07/1997 Tin học đại cương A207 11/11/2018 09h00
423 11801H4039 151250513208 HỒ SỸ  HIỆP 29/07/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 10h30
424 11801172 161250443211 Nguyễn  Hiệp 29/12/1998 Ngoại Ngữ A208 11/11/2018 07h00
425 11801173 151250413118 PHẠM VĂN  HIỆP 02/01/1997 Ngoại Ngữ A208 11/11/2018 07h00
426 11801TDC127 151250413118 PHẠM VĂN  HIỆP 02/01/1997 Tin học đại cương A207 11/11/2018 09h00
427 11801H1060 151250413118 PHẠM VĂN  HIỆP 02/01/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 15h00
428 11801174 151250533119 PHAN Đ̀NH  HIỆP 20/05/1994 Ngoại Ngữ A208 11/11/2018 07h00
429 11801175 151250533316 ĐẶNG MINH  HIẾU 04/10/1997 Ngoại Ngữ A208 11/11/2018 07h00
430 11801TDC130 161250733109 ĐOÀN THỊ MINH HIẾU 12/10/1998 Tin học đại cương A207 11/11/2018 09h00
431 11801H4041 161250733109 ĐOÀN THỊ MINH HIẾU 12/10/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 10h30
432 11801TDC129 161250513209 ĐỖ MINH HIẾU 15/09/1998 Tin học đại cương A207 11/11/2018 09h00
433 11801H4040 161250513209 ĐỖ MINH HIẾU 15/09/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 10h30
434 11801176 151250423111 ĐỒNG VĂN  HIẾU 22/10/1997 Ngoại Ngữ A208 11/11/2018 07h00
435 11801TDC131 161250433216 Huỳnh Hoàng  Hiếu 21/02/1998 Tin học đại cương A207 11/11/2018 09h00
436 11801H4042 161250433216 Huỳnh Hoàng  Hiếu 21/02/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 10h30
437 11801177 161250513115 LÊ VĂN  HIẾU 06/06/1997 Ngoại Ngữ A208 11/11/2018 07h00
438 11801TDC132 161250513115 LÊ VĂN  HIẾU 06/06/1997 Tin học đại cương A207 11/11/2018 09h00
439 11801H4043 161250513115 LÊ VĂN  HIẾU 06/06/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 10h30
440 11801178 161250513508 NGÔ TRÍ TRUNG  HIẾU 27/09/1998 Ngoại Ngữ A208 11/11/2018 07h00
441 11801179 161250423119 NGUYỄN CÔNG  HIẾU 20/03/1998 Ngoại Ngữ A208 11/11/2018 07h00
442 11801TDC135 161250423119 NGUYỄN CÔNG  HIẾU 20/03/1998 Tin học đại cương A207 11/11/2018 09h00
443 11801H1061 161250423119 NGUYỄN CÔNG  HIẾU 20/03/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 15h00
444 11801180 161250513315 Nguyễn Nam  Hiếu 24/12/1997 Ngoại Ngữ A208 11/11/2018 07h00
446 11801182 171250613114 NGUYỄN VĂN HIẾU 22/05/1992 Ngoại Ngữ A208 11/11/2018 07h00
449 11801TDC137 171250613114 NGUYỄN VĂN HIẾU 22/05/1992 Tin học đại cương A207 11/11/2018 09h00
452 11801H1063 171250613114 NGUYỄN VĂN HIẾU 22/05/1992 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 15h00
445 11801181 141250652105 Nguyễn Văn Hiếu 26/06/1996 Ngoại Ngữ A208 11/11/2018 07h00
447 11801TDC133 141250652105 Nguyễn Văn Hiếu 26/06/1996 Tin học đại cương A207 11/11/2018 09h00
448 11801TDC136 141250652105 Nguyễn Văn Hiếu 26/06/1996 Tin học đại cương A207 11/11/2018 09h00
450 11801H4044 141250652105 Nguyễn Văn Hiếu 26/06/1996 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 10h30
451 11801H1062 141250652105 Nguyễn Văn Hiếu 26/06/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 15h00
453 11801183 161250413308 NGUYỄN VĂN  HIẾU 24/07/1998 Ngoại Ngữ A208 11/11/2018 07h00
454 11801TDC138 161250413308 NGUYỄN VĂN  HIẾU 24/07/1998 Tin học đại cương A207 11/11/2018 09h00
455 11801H1064 161250413308 NGUYỄN VĂN  HIẾU 24/07/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 15h00
456 11801184 151250443113 PHẠM NGUYỄN CÔNG  HIẾU 12/12/1997 Ngoại Ngữ A208 11/11/2018 07h00
457 11801TDC140 151250443113 PHẠM NGUYỄN CÔNG  HIẾU 12/12/1997 Tin học đại cương A207 11/11/2018 09h00
458 11801H2013 151250443113 PHẠM NGUYỄN CÔNG  HIẾU 12/12/1997 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer PMT1 11/11/2018 10h30
459 11801TDC139 151250423316 THIỀU MINH  HIẾU 20/05/1997 Tin học đại cương A207 11/11/2018 09h00
460 11801H1065 151250423316 THIỀU MINH  HIẾU 20/05/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 15h00
461 11801TDC134 151250523118 TRẦN ĐỨC  HIẾU 30/04/1996 Tin học đại cương A207 11/11/2018 09h00
462 11801H4045 151250523118 TRẦN ĐỨC  HIẾU 30/04/1996 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 10h30
463 11801185 151250533416 VƠ ĐỨC  HIẾU 22/07/1996 Ngoại Ngữ A208 11/11/2018 07h00
464 11801186 161250513116 VƠ XUÂN  HIẾU 14/04/1998 Ngoại Ngữ A208 11/11/2018 07h00
465 11801TDC128 161250513116 VƠ XUÂN  HIẾU 14/04/1998 Tin học đại cương A207 11/11/2018 09h00
466 11801H3016 161250513116 VƠ XUÂN  HIẾU 14/04/1998 MathLab B201 11/11/2018 13h30
467 11801187 161250543111 Phạm Thị Bích  Ḥa 31/03/1998 Ngoại Ngữ A208 11/11/2018 07h00
468 11801188 161250423521 PHẠM VĂN  H̉A 17/10/1998 Ngoại Ngữ A208 11/11/2018 07h00
469 11801189 151250413120 PHAN VĂN  H̉A 04/11/1997 Ngoại Ngữ A208 11/11/2018 07h00
470 11801TDC142 151250413120 PHAN VĂN  H̉A 04/11/1997 Tin học đại cương A207 11/11/2018 09h00
471 11801H2014 151250413120 PHAN VĂN  H̉A 04/11/1997 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer PMT1 11/11/2018 10h30
472 11801190 161250513509 TÔN THUẬN  H̉A 07/07/1998 Ngoại Ngữ A208 11/11/2018 07h00
473 11801TDC141 161250513509 TÔN THUẬN  H̉A 07/07/1998 Tin học đại cương A207 11/11/2018 09h00
474 11801H1066 161250513509 TÔN THUẬN  H̉A 07/07/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 15h00
475 11801191 161250513210 VƠ VĂN  HOÀI 02/10/1998 Ngoại Ngữ A208 11/11/2018 07h00
476 11801TDC143 161250513210 VƠ VĂN  HOÀI 02/10/1998 Tin học đại cương A207 11/11/2018 09h00
477 11801H3017 161250513210 VƠ VĂN  HOÀI 02/10/1998 MathLab B201 11/11/2018 13h30
478 11801192 151250413162 Cao Văn Hoan 26/04/1996 Ngoại Ngữ A208 11/11/2018 07h00
479 11801TDC144 141250432181 Nguyễn Văn Hoan 16/06/1996 Tin học đại cương A207 11/11/2018 09h00
480 11801H2015 141250432181 Nguyễn Văn Hoan 16/06/1996 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer PMT1 11/11/2018 10h30
481 11801193 161250413113 Nguyễn Xuân  Hoan 16/06/1997 Ngoại Ngữ A208 11/11/2018 07h00
482 11801194 151250543116 NGUYỄN VĂN  HOÀN 07/06/1997 Ngoại Ngữ A208 11/11/2018 07h00
483 11801195 161250423315 Trần Văn  Hoàn 16/11/1996 Ngoại Ngữ A208 11/11/2018 07h00
484 11801TDC145 161250423315 Trần Văn  Hoàn 16/11/1996 Tin học đại cương A207 11/11/2018 09h00
485 11801H1067 161250423315 Trần Văn  Hoàn 16/11/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 15h00
486 11801TDC150 161250423221 BÙI HUY  HOÀNG 10/05/1998 Tin học đại cương A207 11/11/2018 09h00
487 11801H1068 161250423221 BÙI HUY  HOÀNG 10/05/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 15h00
488 11801TDC147 131250432117 Cao Lư Hoàng 04/04/1994 Tin học đại cương A207 11/11/2018 09h00
489 11801H4046 131250432117 Cao Lư Hoàng 04/04/1994 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 10h30
490 11801196 161250413211 ĐINH VĂN  HOÀNG 21/02/1998 Ngoại Ngữ A208 11/11/2018 07h00
491 11801TDC151 161250413211 ĐINH VĂN  HOÀNG 21/02/1998 Tin học đại cương A207 11/11/2018 09h00
492 11801H1069 161250413211 ĐINH VĂN  HOÀNG 21/02/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 15h00
493 11801197 151250433179 Lương Bá Hoàng 02/09/1994 Ngoại Ngữ A208 11/11/2018 07h00
494 11801TDC148 151250433179 Lương Bá Hoàng 02/09/1994 Tin học đại cương A207 11/11/2018 09h00
495 11801H4047 151250433179 Lương Bá Hoàng 02/09/1994 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 10h30
496 11801198 161250423222 NGUYỄN VĂN  HOÀNG 04/06/1998 Ngoại Ngữ A208 11/11/2018 07h00
497 11801TDC149 161250423222 NGUYỄN VĂN  HOÀNG 04/06/1998 Tin học đại cương A207 11/11/2018 09h00
498 11801H4048 161250423222 NGUYỄN VĂN  HOÀNG 04/06/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 10h30
499 11801199 161250643105 Nguyễn Xuân  Hoàng 30/05/1997 Ngoại Ngữ A208 11/11/2018 07h00
500 11801TDC152 161250643105 Nguyễn Xuân  Hoàng 30/05/1997 Tin học đại cương A207 11/11/2018 09h00
501 11801H1070 161250643105 Nguyễn Xuân  Hoàng 30/05/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 15h00
502 11801200 161250513212 PHAN XUÂN  HOÀNG 23/06/1998 Ngoại Ngữ A208 11/11/2018 07h00
503 11801TDC146 161250513212 PHAN XUÂN  HOÀNG 23/06/1998 Tin học đại cương A207 11/11/2018 09h00
504 11801H3018 161250513212 PHAN XUÂN  HOÀNG 23/06/1998 MathLab B201 11/11/2018 13h30
505 11801201 141250642116 Trần Minh Hoàng 08/12/1996 Ngoại Ngữ A208 11/11/2018 07h00
506 11801202 161250413212 Dương Trung  Hoanh 16/02/1997 Ngoại Ngữ A208 11/11/2018 07h00
507 11801203 151250533320 MAI VĂN  HỘI 02/03/1997 Ngoại Ngữ A208 11/11/2018 07h00
508 11801204 161250543114 NGUYỄN THỊ ÁNH  HỒNG 15/01/1998 Ngoại Ngữ A208 11/11/2018 07h00
509 11801205 161250733110 TRẦN THỊ KIM  HỒNG 05/06/1998 Ngoại Ngữ A208 11/11/2018 07h00
510 11801TDC153 161250733110 TRẦN THỊ KIM  HỒNG 05/06/1998 Tin học đại cương A207 11/11/2018 09h00
511 11801H4049 161250733110 TRẦN THỊ KIM  HỒNG 05/06/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 10h30
512 11801206 161250513117 Lương Bá  Huân 22/11/1998 Ngoại Ngữ A209 11/11/2018 07h00
513 11801TDC154 161250513117 Lương Bá  Huân 22/11/1998 Tin học đại cương A207 11/11/2018 09h00
514 11801H3019 161250513117 Lương Bá  Huân 22/11/1998 MathLab B201 11/11/2018 13h30
515 11801207 161250613112 NGUYỄN KHOA  HUÂN 10/11/1998 Ngoại Ngữ A209 11/11/2018 07h00
516 11801TDC155 161250613112 NGUYỄN KHOA  HUÂN 10/11/1998 Tin học đại cương A207 11/11/2018 09h00
517 11801H1071 161250613112 NGUYỄN KHOA  HUÂN 10/11/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 15h00
518 11801209 151250743107 MAI THỊ  HUỆ 14/01/1996 Ngoại Ngữ A209 11/11/2018 07h00
519 11801208 161250533315 Nguyễn Thị Kim  Huệ 26/09/1998 Ngoại Ngữ A209 11/11/2018 07h00
520 11801TDC158 131250432121 Bùi Thanh Hùng 08/10/1994 Tin học đại cương A207 11/11/2018 09h00
521 11801H4050 131250432121 Bùi Thanh Hùng 08/10/1994 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 10h30
522 11801210 161250513317 CHÂU NGỌC  HÙNG 17/06/1998 Ngoại Ngữ A209 11/11/2018 07h00
523 11801TDC156 161250513317 CHÂU NGỌC  HÙNG 17/06/1998 Tin học đại cương A207 11/11/2018 09h00
524 11801H3020 161250513317 CHÂU NGỌC  HÙNG 17/06/1998 MathLab B201 11/11/2018 13h30
525 11801211 131250522181 Đỗ Phú Hùng 11/10/1992 Ngoại Ngữ A209 11/11/2018 07h00
526 11801TDC159 131250522181 Đỗ Phú Hùng 11/10/1992 Tin học đại cương A207 11/11/2018 09h00
527 11801H4051 131250522181 Đỗ Phú Hùng 11/10/1992 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 10h30
528 11801TDC161 151250413317 LÊ PHƯỚC  HÙNG 05/12/1997 Tin học đại cương A207 11/11/2018 09h00
529 11801H1072 151250413317 LÊ PHƯỚC  HÙNG 05/12/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 15h00
530 11801212 161250513510 NGUYỄN ĐỨC  HÙNG 05/10/1998 Ngoại Ngữ A209 11/11/2018 07h00
531 11801TDC157 161250513510 NGUYỄN ĐỨC  HÙNG 05/10/1998 Tin học đại cương A207 11/11/2018 09h00
532 11801H3021 161250513510 NGUYỄN ĐỨC  HÙNG 05/10/1998 MathLab B201 11/11/2018 13h30
533 11801214 161250433218 NGUYỄN TIẾN  HÙNG 04/02/1998 Ngoại Ngữ A209 11/11/2018 07h00
534 11801TDC160 161250433218 NGUYỄN TIẾN  HÙNG 04/02/1998 Tin học đại cương A207 11/11/2018 09h00
535 11801H4052 161250433218 NGUYỄN TIẾN  HÙNG 04/02/1998 Tin học văn pḥng nâng cao B201 11/11/2018 10h30
536 11801215 151250523120 NGUYỄN TUẤN  HÙNG 04/07/1997 Ngoại Ngữ A209 11/11/2018 07h00
537 11801213 161250423316 NGUYỄN THANH  HÙNG 23/03/1998 Ngoại Ngữ A209 11/11/2018 07h00
538 11801216 161250443111 PHẠM ANH  HÙNG 14/05/1998 Ngoại Ngữ A209 11/11/2018 07h00
539 11801TDC162 161250443111 PHẠM ANH  HÙNG 14/05/1998 Tin học đại cương A207 11/11/2018 09h00
540 11801H1073 161250443111 PHẠM ANH  HÙNG 14/05/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 15h00
541 11801217 151250423223 PHẠM VĂN  HÙNG 20/12/1997 Ngoại Ngữ A209 11/11/2018 07h00
542 11801218 161250433121 Phạm Văn  Hùng 12/04/1998 Ngoại Ngữ A209 11/11/2018 07h00
543 11801219 161250423226 TRẦN VŨ  HÙNG 04/03/1997 Ngoại Ngữ A209 11/11/2018 07h00
544 11801220 161250733112 BÙI ĐOÀN QUANG  HUY 26/03/1998 Ngoại Ngữ A209 11/11/2018 07h00
545 11801TDC163 161250733112 BÙI ĐOÀN QUANG  HUY 26/03/1998 Tin học đại cương A207 11/11/2018 09h00
546 11801H4053 161250733112 BÙI ĐOÀN QUANG  HUY 26/03/1998 Tin học văn pḥng nâng cao B201 11/11/2018 10h30
547 11801221 131250442221 Hồ Quốc Huy 09/06/1994 Ngoại Ngữ A209 11/11/2018 07h00
548 11801TDC165 131250442221 Hồ Quốc Huy 09/06/1994 Tin học đại cương A207 11/11/2018 09h00
549 11801H2016 131250442221 Hồ Quốc Huy 09/06/1994 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer PMT1 11/11/2018 10h30
550 11801222 171250423222 LÊ CANH HUY 30/04/1999 Ngoại Ngữ A209 11/11/2018 07h00
551 11801223 161250433219 Lê Ngọc  Huy 18/11/1997 Ngoại Ngữ A209 11/11/2018 07h00
552 11801TDC164 161250433219 Lê Ngọc  Huy 18/11/1997 Tin học đại cương A207 11/11/2018 09h00
553 11801H4054 161250433219 Lê Ngọc  Huy 18/11/1997 Tin học văn pḥng nâng cao B201 11/11/2018 10h30
554 11801224 161250413311 LÊ VĂN  HUY 10/03/1998 Ngoại Ngữ A209 11/11/2018 07h00
555 11801TDC166 161250413311 LÊ VĂN  HUY 10/03/1998 Tin học đại cương A207 11/11/2018 09h00
556 11801H2017 161250413311 LÊ VĂN  HUY 10/03/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer PMT1 11/11/2018 10h30
557 11801225 151250423325 NGÔ THANH  HUY 21/12/1996 Ngoại Ngữ A209 11/11/2018 07h00
558 11801226 161250513321 NGUYỄN ĐỨC  HUY 23/03/1998 Ngoại Ngữ A209 11/11/2018 07h00
559 11801227 171250433211 NGUYỄN QUANG HUY 20/11/1999 Ngoại Ngữ A209 11/11/2018 07h00
560 11801228 161250413215 NGUYỄN QUỐC  HUY 15/09/1998 Ngoại Ngữ A209 11/11/2018 07h00
561 11801229 161250533417 NGUYỄN VIẾT  HUY 24/08/1998 Ngoại Ngữ A209 11/11/2018 07h00
562 11801230 151250533324 NGUYỄN VŨ QUỐC  HUY 29/08/1997 Ngoại Ngữ A209 11/11/2018 07h00
563 11801231 161250423523 PHẠM TẤN  HUY 18/02/1998 Ngoại Ngữ A209 11/11/2018 07h00
564 11801232 141250512125 Trần Văn Huy 12/04/1995 Ngoại Ngữ A209 11/11/2018 07h00
565 11801233 161250433125 BÙI PHƯỚC  HUYÊN 10/11/1997 Ngoại Ngữ A209 11/11/2018 07h00
566 11801TDC167 161250433125 BÙI PHƯỚC  HUYÊN 10/11/1997 Tin học đại cương A207 11/11/2018 09h00
567 11801H1074 161250433125 BÙI PHƯỚC  HUYÊN 10/11/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 15h00
568 11801234 161250513413 NGUYỄN GIA  HUỲNH 20/06/1998 Ngoại Ngữ A209 11/11/2018 07h00
569 11801TDC168 161250513413 NGUYỄN GIA  HUỲNH 20/06/1998 Tin học đại cương A208 11/11/2018 09h00
570 11801H3022 161250513413 NGUYỄN GIA  HUỲNH 20/06/1998 MathLab B201 11/11/2018 13h30
571 11801235 161250733113 NGUYỄN THỊ THÚY  HUỲNH 04/02/1998 Ngoại Ngữ A209 11/11/2018 07h00
572 11801TDC169 161250733113 NGUYỄN THỊ THÚY  HUỲNH 04/02/1998 Tin học đại cương A208 11/11/2018 09h00
573 11801H4055 161250733113 NGUYỄN THỊ THÚY  HUỲNH 04/02/1998 Tin học văn pḥng nâng cao B201 11/11/2018 10h30
574 11801236 161250613113 Huỳnh Nhật  Hưng 28/09/1998 Ngoại Ngữ A209 11/11/2018 07h00
575 11801TDC170 161250423122 Lê Đức Dương  Hưng 12/02/1998 Tin học đại cương A208 11/11/2018 09h00
576 11801H1075 161250423122 Lê Đức Dương  Hưng 12/02/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 15h00
577 11801237 161250433123 LÊ VIỆT  HƯNG 22/05/1998 Ngoại Ngữ A209 11/11/2018 07h00
578 11801238 161250423522 NGUYỄN CÔNG  HƯNG 20/04/1998 Ngoại Ngữ A209 11/11/2018 07h00
579 11801TDC171 151250433122 NGUYỄN MẬU  HƯNG 01/01/1997 Tin học đại cương A208 11/11/2018 09h00
580 11801H1076 151250433122 NGUYỄN MẬU  HƯNG 01/01/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 15h00
581 11801239 161250513320 PHAN TẤN  HƯNG 07/02/1998 Ngoại Ngữ A209 11/11/2018 07h00
582 11801240 161250443112 PHAN VĂN DƯƠNG  HƯNG 20/08/1998 Ngoại Ngữ A209 11/11/2018 07h00
583 11801TDC172 161250443112 PHAN VĂN DƯƠNG  HƯNG 20/08/1998 Tin học đại cương A208 11/11/2018 09h00
584 11801H1077 161250443112 PHAN VĂN DƯƠNG  HƯNG 20/08/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 15h00
585 11801241 161250413116 VƠ THÀNH  HƯNG 15/01/1998 Ngoại Ngữ A209 11/11/2018 07h00
586 11801242 151250533322 NGUYỄN CHƠN  HƯỚNG 14/06/1997 Ngoại Ngữ A209 11/11/2018 07h00
587 11801243 161250523126 BÙI VĂN HỮU 11/05/1998 Ngoại Ngữ A209 11/11/2018 07h00
588 11801TDC174 161250523126 BÙI VĂN HỮU 11/05/1998 Tin học đại cương A208 11/11/2018 09h00
589 11801H4056 161250523126 BÙI VĂN HỮU 11/05/1998 Tin học văn pḥng nâng cao B201 11/11/2018 10h30
590 11801TDC173 161250513213 NGUYỄN DUY  HỮU 12/11/1997 Tin học đại cương A208 11/11/2018 09h00
591 11801H3023 161250513213 NGUYỄN DUY  HỮU 12/11/1997 MathLab B201 11/11/2018 13h30
592 11801TDC175 161250433166 NGUYỄN VĂN HỮU 02/03/1998 Tin học đại cương A208 11/11/2018 09h00
593 11801H4057 161250433166 NGUYỄN VĂN HỮU 02/03/1998 Tin học văn pḥng nâng cao B201 11/11/2018 10h30
594 11801244 161250513414 Hoàng Văn  Kiệt 01/06/1998 Ngoại Ngữ A209 11/11/2018 07h00
595 11801TDC176 161250513414 Hoàng Văn  Kiệt 01/06/1998 Tin học đại cương A208 11/11/2018 09h00
596 11801H3024 161250513414 Hoàng Văn  Kiệt 01/06/1998 MathLab B201 11/11/2018 13h30
597 11801245 161250513122 NGUYỄN ANH  KIỆT 04/05/1997 Ngoại Ngữ A209 11/11/2018 07h00
598 11801TDC177 161250513122 NGUYỄN ANH  KIỆT 04/05/1997 Tin học đại cương A208 11/11/2018 09h00
599 11801H3025 161250513122 NGUYỄN ANH  KIỆT 04/05/1997 MathLab B201 11/11/2018 13h30
600 11801246 161250513324 THÁI THÀNH  KIỆT 26/01/1998 Ngoại Ngữ A209 11/11/2018 07h00
601 11801247 151250413420 UNG KHẢI  KIỆT 06/01/1997 Ngoại Ngữ A210 11/11/2018 07h00
602 11801TDC178 151250413420 UNG KHẢI  KIỆT 06/01/1997 Tin học đại cương A208 11/11/2018 09h00
603 11801H1078 151250413420 UNG KHẢI  KIỆT 06/01/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 15h00
604 11801248 161250433222 NGUYỄN ĐOÀN  KIN 24/01/1998 Ngoại Ngữ A210 11/11/2018 07h00
605 11801249 161250423129 DOĂN BÁ  KỲ 26/10/1998 Ngoại Ngữ A210 11/11/2018 07h00
606 11801250 161250613118 NGUYỄN NGỌC  KỲ 02/03/1998 Ngoại Ngữ A210 11/11/2018 07h00
607 11801TDC179 161250613118 NGUYỄN NGỌC  KỲ 02/03/1998 Tin học đại cương A208 11/11/2018 09h00
608 11801H1079 161250613118 NGUYỄN NGỌC  KỲ 02/03/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 15h00
609 11801251 161250413314 NGUYỄN VĂN  KỲ 25/06/1998 Ngoại Ngữ A210 11/11/2018 07h00
610 11801TDC180 161250413314 NGUYỄN VĂN  KỲ 25/06/1998 Tin học đại cương A208 11/11/2018 09h00
611 11801H2018 161250413314 NGUYỄN VĂN  KỲ 25/06/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer PMT1 11/11/2018 10h30
612 11801252 161250413118 ĐINH TRƯỜNG  KHA 16/09/1998 Ngoại Ngữ A210 11/11/2018 07h00
613 11801253 161250533320 NGUYỄN HOÀNG  KHA 28/06/1998 Ngoại Ngữ A210 11/11/2018 07h00
614 11801254 161250433126 NGUYỄN VIẾT  KHẢI 06/11/1998 Ngoại Ngữ A210 11/11/2018 07h00
615 11801TDC181 161250433126 NGUYỄN VIẾT  KHẢI 06/11/1998 Tin học đại cương A208 11/11/2018 09h00
616 11801H1080 161250433126 NGUYỄN VIẾT  KHẢI 06/11/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 15h00
617 11801255 161250423320 PHẠM TẤN  KHẢI 03/05/1998 Ngoại Ngữ A210 11/11/2018 07h00
618 11801256 161250533260 PHẠM KHANG 20/12/1998 Ngoại Ngữ A210 11/11/2018 07h00
619 11801257 161250513217 ĐINH NGỌC  KHANH 19/10/1998 Ngoại Ngữ A210 11/11/2018 07h00
620 11801TDC182 161250513217 ĐINH NGỌC  KHANH 19/10/1998 Tin học đại cương A208 11/11/2018 09h00
621 11801H3026 161250513217 ĐINH NGỌC  KHANH 19/10/1998 MathLab B201 11/11/2018 13h30
622 11801258 161250533322 Lê Hoàng  Khanh 21/12/1998 Ngoại Ngữ A210 11/11/2018 07h00
623 11801259 161250423227 CAO XUÂN  KHÁNH 17/10/1998 Ngoại Ngữ A210 11/11/2018 07h00
624 11801TDC187 161250423227 CAO XUÂN  KHÁNH 17/10/1998 Tin học đại cương A208 11/11/2018 09h00
625 11801H1081 161250423227 CAO XUÂN  KHÁNH 17/10/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 15h00
626 11801260 151250423230 HÀ MINH  KHÁNH 09/02/1995 Ngoại Ngữ A210 11/11/2018 07h00
627 11801261 161250513219 LÊ QUỐC  KHÁNH 14/02/1998 Ngoại Ngữ A210 11/11/2018 07h00
628 11801TDC183 161250513219 LÊ QUỐC  KHÁNH 14/02/1998 Tin học đại cương A208 11/11/2018 09h00
629 11801H4058 161250513219 LÊ QUỐC  KHÁNH 14/02/1998 Tin học văn pḥng nâng cao B201 11/11/2018 10h30
630 11801TDC188 161250423524 LÊ VĂN  KHÁNH 25/12/1998 Tin học đại cương A208 11/11/2018 09h00
631 11801H1082 161250423524 LÊ VĂN  KHÁNH 25/12/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 15h00
632 11801TDC184 131250432124 Nguyễn Đ́nh Khánh 25/10/1995 Tin học đại cương A208 11/11/2018 09h00
633 11801TDC189 131250432124 Nguyễn Đ́nh Khánh 25/10/1995 Tin học đại cương A208 11/11/2018 09h00
634 11801H4059 131250432124 Nguyễn Đ́nh Khánh 25/10/1995 Tin học văn pḥng nâng cao B201 11/11/2018 10h30
635 11801H1083 131250432124 Nguyễn Đ́nh Khánh 25/10/1995 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 15h00
636 11801262 161250533520 NGUYỄN VĨNH KHÁNH 30/11/1998 Ngoại Ngữ A210 11/11/2018 07h00
637 11801263 161250433128 TRẦN HOÀNG DUY  KHÁNH 13/09/1998 Ngoại Ngữ A210 11/11/2018 07h00
638 11801TDC185 161250433128 TRẦN HOÀNG DUY  KHÁNH 13/09/1998 Tin học đại cương A208 11/11/2018 09h00
639 11801H4060 161250433128 TRẦN HOÀNG DUY  KHÁNH 13/09/1998 Tin học văn pḥng nâng cao B201 11/11/2018 10h30
640 11801264 161250443215 TRẦN NGỌC  KHÁNH 28/06/1997 Ngoại Ngữ A210 11/11/2018 07h00
641 11801TDC186 161250443215 TRẦN NGỌC  KHÁNH 28/06/1997 Tin học đại cương A208 11/11/2018 09h00
642 11801H4061 161250443215 TRẦN NGỌC  KHÁNH 28/06/1997 Tin học văn pḥng nâng cao B201 11/11/2018 10h30
643 11801265 151250513521 TRẦN QUANG  KHÁNH 23/11/1996 Ngoại Ngữ A210 11/11/2018 07h00
644 11801266 161250643107 HUỲNH TƯ  KHOA 20/02/1998 Ngoại Ngữ A210 11/11/2018 07h00
645 11801TDC192 161250643107 HUỲNH TƯ  KHOA 20/02/1998 Tin học đại cương A208 11/11/2018 09h00
646 11801H1084 161250643107 HUỲNH TƯ  KHOA 20/02/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 15h00
647 11801267 161250423525 HUỲNH VĂN  KHOA 01/02/1998 Ngoại Ngữ A210 11/11/2018 07h00
648 11801TDC193 161250423525 HUỲNH VĂN  KHOA 01/02/1998 Tin học đại cương A208 11/11/2018 09h00
649 11801H1085 161250423525 HUỲNH VĂN  KHOA 01/02/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 15h00
650 11801TDC190 151250433123 NGUYỄN ANH  KHOA 18/11/1997 Tin học đại cương A208 11/11/2018 09h00
651 11801H4062 151250433123 NGUYỄN ANH  KHOA 18/11/1997 Tin học văn pḥng nâng cao B201 11/11/2018 10h30
652 11801268 161250543144 Nguyễn Đăng Khoa 26/03/1997 Ngoại Ngữ A210 11/11/2018 07h00
653 11801TDC194 131250412271 Nguyễn Ngọc Khoa 30/05/1994 Tin học đại cương A208 11/11/2018 09h00
654 11801H1086 131250412271 Nguyễn Ngọc Khoa 30/05/1994 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 15h00
655 11801TDC195 151250613118 NGUYỄN VĂN  KHOA 26/03/1997 Tin học đại cương A208 11/11/2018 09h00
656 11801H1087 151250613118 NGUYỄN VĂN  KHOA 26/03/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 15h00
657 11801269 161250433129 PHAN TẤN  KHOA 15/04/1998 Ngoại Ngữ A210 11/11/2018 07h00
658 11801TDC191 161250433129 PHAN TẤN  KHOA 15/04/1998 Tin học đại cương A208 11/11/2018 09h00
659 11801H4063 161250433129 PHAN TẤN  KHOA 15/04/1998 Tin học văn pḥng nâng cao B201 11/11/2018 10h30
660 11801TDC196 151250423330 ĐOÀN  KHUÊ 11/06/1996 Tin học đại cương A208 11/11/2018 09h00
661 11801H1088 151250423330 ĐOÀN  KHUÊ 11/06/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 15h00
662 11801270 161250733114 TRẦN THỊ ANH  KHUYÊN 21/03/1998 Ngoại Ngữ A210 11/11/2018 07h00
663 11801TDC197 161250733114 TRẦN THỊ ANH  KHUYÊN 21/03/1998 Tin học đại cương A208 11/11/2018 09h00
664 11801H4064 161250733114 TRẦN THỊ ANH  KHUYÊN 21/03/1998 Tin học văn pḥng nâng cao B201 11/11/2018 10h30
665 11801271 161250613116 LỮ Đ̀NH  KHƯƠNG 27/08/1998 Ngoại Ngữ A210 11/11/2018 07h00
666 11801TDC198 161250613116 LỮ Đ̀NH  KHƯƠNG 27/08/1998 Tin học đại cương A208 11/11/2018 09h00
667 11801H1089 161250613116 LỮ Đ̀NH  KHƯƠNG 27/08/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 15h00
668 11801TDC199 141250512126 Nguyễn Công Khương 05/01/1996 Tin học đại cương A208 11/11/2018 09h00
669 11801H1090 141250512126 Nguyễn Công Khương 05/01/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 15h00
670 11801272 151250663104 PHẠM VĂN  KHƯƠNG 10/04/1997 Ngoại Ngữ A210 11/11/2018 07h00
671 11801TDC200 151250663104 PHẠM VĂN  KHƯƠNG 10/04/1997 Tin học đại cương A208 11/11/2018 09h00
672 11801H1091 151250663104 PHẠM VĂN  KHƯƠNG 10/04/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 15h00
673 11801273 161250413317 LÊ TRUNG  LÀNH 17/03/1998 Ngoại Ngữ A210 11/11/2018 07h00
674 11801274 161250543131 Nguyễn Duy  Lâm 23/07/1997 Ngoại Ngữ A210 11/11/2018 07h00
675 11801275 161250423526 Phạm Lê Thanh  Lâm 20/11/1998 Ngoại Ngữ A210 11/11/2018 07h00
676 11801TDC201 161250423526 Phạm Lê Thanh  Lâm 20/11/1998 Tin học đại cương A208 11/11/2018 09h00
677 11801H1092 161250423526 Phạm Lê Thanh  Lâm 20/11/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 15h00
678 11801276 161250513513 Nguyễn Vũ  Lân 11/01/1998 Ngoại Ngữ A210 11/11/2018 07h00
679 11801277 161250513255 ĐINH VĂN LẬP 03/05/1998 Ngoại Ngữ A210 11/11/2018 07h00
680 11801TDC202 161250513255 ĐINH VĂN LẬP 03/05/1998 Tin học đại cương A208 11/11/2018 09h00
681 11801H3027 161250513255 ĐINH VĂN LẬP 03/05/1998 MathLab B201 11/11/2018 13h30
682 11801TDC203 161250413123 HUỲNH THANH  20/03/1998 Tin học đại cương A208 11/11/2018 09h00
683 11801H1093 161250413123 HUỲNH THANH  20/03/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 15h00
684 11801TDC204 161250733115 NGUYỄN THỊ MỸ  LỆ 02/06/1998 Tin học đại cương A208 11/11/2018 09h00
685 11801H4065 161250733115 NGUYỄN THỊ MỸ  LỆ 02/06/1998 Tin học văn pḥng nâng cao B201 11/11/2018 10h30
686 11801TDC205 161250733116 PHẠM THỊ  LỆ 30/10/1998 Tin học đại cương A208 11/11/2018 09h00
687 11801H4066 161250733116 PHẠM THỊ  LỆ 30/10/1998 Tin học văn pḥng nâng cao B201 11/11/2018 10h30
688 11801278 161250433224 HUỲNH NGỌC  LÊN 04/02/1998 Ngoại Ngữ A210 11/11/2018 07h00
689 11801TDC206 161250433224 HUỲNH NGỌC  LÊN 04/02/1998 Tin học đại cương A208 11/11/2018 09h00
690 11801H4067 161250433224 HUỲNH NGỌC  LÊN 04/02/1998 Tin học văn pḥng nâng cao B201 11/11/2018 10h30
691 11801279 151250423333 DƯƠNG TRUNG  LỊCH 02/05/1997 Ngoại Ngữ A210 11/11/2018 07h00
692 11801280 161250423131 ĐINH THANH  LIÊM 17/06/1998 Ngoại Ngữ A210 11/11/2018 07h00
693 11801281 161250513416 LÊ THANH  LIÊM 12/02/1998 Ngoại Ngữ A210 11/11/2018 07h00
694 11801282 161250733117 NGUYỄN THỊ  LIÊN 08/08/1998 Ngoại Ngữ A210 11/11/2018 07h00
695 11801TDC207 161250733117 NGUYỄN THỊ  LIÊN 08/08/1998 Tin học đại cương A208 11/11/2018 09h00
696 11801H4068 161250733117 NGUYỄN THỊ  LIÊN 08/08/1998 Tin học văn pḥng nâng cao B201 11/11/2018 10h30
697 11801283 151250533424 NGUYỄN THỊ BÍCH  LIÊN 05/05/1997 Ngoại Ngữ A210 11/11/2018 07h00
698 11801284 161250733155 Nguyễn Thị Thu Liên 03/09/1998 Ngoại Ngữ A210 11/11/2018 07h00
699 11801TDC208 161250733155 Nguyễn Thị Thu Liên 03/09/1998 Tin học đại cương A208 11/11/2018 09h00
700 11801H4069 161250733155 Nguyễn Thị Thu Liên 03/09/1998 Tin học văn pḥng nâng cao B201 11/11/2018 10h30
701 11801285 161250413125 Đinh Viết  Liều 22/11/1998 Ngoại Ngữ A210 11/11/2018 07h00
702 11801TDC209 161250413125 Đinh Viết  Liều 22/11/1998 Tin học đại cương A208 11/11/2018 09h00
703 11801H1094 161250413125 Đinh Viết  Liều 22/11/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 15h00
704 11801TDC210 161250613122 HỒ VĂN  LIỆU 25/03/1998 Tin học đại cương A209 11/11/2018 09h00
705 11801H1095 161250613122 HỒ VĂN  LIỆU 25/03/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 15h00
706 11801286 141250532171 Hồ Văn Linh 08/09/1996 Ngoại Ngữ A210 11/11/2018 07h00
707 11801287 161250423326 HỒ VĂN  LINH 10/11/1998 Ngoại Ngữ A210 11/11/2018 07h00
708 11801TDC217 161250423326 HỒ VĂN  LINH 10/11/1998 Tin học đại cương A209 11/11/2018 09h00
709 11801H1096 161250423326 HỒ VĂN  LINH 10/11/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 15h00
710 11801288 151250533425 HUỲNH THỊ THANH  LINH 22/02/1997 Ngoại Ngữ A211 11/11/2018 07h00
711 11801289 161250733118 Nguyễn Diệu  Linh 19/12/1998 Ngoại Ngữ A211 11/11/2018 07h00
712 11801290 161250513418 NGUYỄN DUY LINH 08/06/1998 Ngoại Ngữ A211 11/11/2018 07h00
713 11801TDC211 161250513418 NGUYỄN DUY LINH 08/06/1998 Tin học đại cương A209 11/11/2018 09h00
714 11801H3028 161250513418 NGUYỄN DUY LINH 08/06/1998 MathLab B201 11/11/2018 13h30
715 11801291 161250433225 Nguyễn Ngọc  Linh 07/08/1998 Ngoại Ngữ A211 11/11/2018 07h00
716 11801TDC212 161250433225 Nguyễn Ngọc  Linh 07/08/1998 Tin học đại cương A209 11/11/2018 09h00
717 11801H4070 161250433225 Nguyễn Ngọc  Linh 07/08/1998 Tin học văn pḥng nâng cao B201 11/11/2018 10h30
718 11801TDC213 161250723108 NGUYỄN QUANG  LINH 03/11/1998 Tin học đại cương A209 11/11/2018 09h00
719 11801H4071 161250723108 NGUYỄN QUANG  LINH 03/11/1998 Tin học văn pḥng nâng cao B201 11/11/2018 10h30
720 11801292 161250433262 Nguyễn Tấn  Linh 04/06/1998 Ngoại Ngữ A211 11/11/2018 07h00
721 11801TDC214 161250433262 Nguyễn Tấn  Linh 04/06/1998 Tin học đại cương A209 11/11/2018 09h00
722 11801H4072 161250433262 Nguyễn Tấn  Linh 04/06/1998 Tin học văn pḥng nâng cao B201 11/11/2018 10h30
723 11801293 161250733119 Nguyễn Thị Mỹ  Linh 20/08/1998 Ngoại Ngữ A211 11/11/2018 07h00
724 11801TDC215 161250733119 Nguyễn Thị Mỹ  Linh 20/08/1998 Tin học đại cương A209 11/11/2018 09h00
725 11801H4073 161250733119 Nguyễn Thị Mỹ  Linh 20/08/1998 Tin học văn pḥng nâng cao B201 11/11/2018 10h30
726 11801294 131250522253 Nguyễn Văn Linh 05/05/1993 Ngoại Ngữ A211 11/11/2018 07h00
727 11801295 141250422127 Nguyễn Văn Linh 04/08/1996 Ngoại Ngữ A211 11/11/2018 07h00
728 11801296 151250413127 NGUYỄN VĂN  LINH 13/11/1997 Ngoại Ngữ A211 11/11/2018 07h00
729 11801TDC218 161250423132 Nguyễn Văn  Linh 28/04/1998 Tin học đại cương A209 11/11/2018 09h00
730 11801H1097 161250423132 Nguyễn Văn  Linh 28/04/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 15h00
731 11801297 141250732128 Phan Thị Kiều Linh 25/01/1996 Ngoại Ngữ A211 11/11/2018 07h00
732 11801TDC216 141250732128 Phan Thị Kiều Linh 25/01/1996 Tin học đại cương A209 11/11/2018 09h00
733 11801H4074 141250732128 Phan Thị Kiều Linh 25/01/1996 Tin học văn pḥng nâng cao B201 11/11/2018 10h30
734 11801TDC219 151250433128 PHAN VĂN  LINH 10/04/1996 Tin học đại cương A209 11/11/2018 09h00
735 11801H1098 151250433128 PHAN VĂN  LINH 10/04/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 15h00
736 11801298 161250533527 TRẦN THỊ NGỌC  LINH 28/04/1998 Ngoại Ngữ A211 11/11/2018 07h00
737 11801299 161250533420 TRƯƠNG CÔNG  LINH 06/07/1995 Ngoại Ngữ A211 11/11/2018 07h00
738 11801TDC220 161250423231 Lê Văn  Lĩnh 20/08/1998 Tin học đại cương A209 11/11/2018 09h00
739 11801H1099 161250423231 Lê Văn  Lĩnh 20/08/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 15h00
740 11801300 161250423528 HỒ VĂN  LONG 26/03/1998 Ngoại Ngữ A211 11/11/2018 07h00
741 11801301 161250413127 LÊ THÀNH  LONG 25/01/1998 Ngoại Ngữ A211 11/11/2018 07h00
742 11801TDC221 161250513221 Nguyễn Đình  Long 02/11/1997 Tin học đại cương A209 11/11/2018 09h00
743 11801H3029 161250513221 Nguyễn Đình  Long 02/11/1997 MathLab B201 11/11/2018 13h30
745 11801TDC223 161250413221 Nguyễn Thành  Long 16/05/1998 Tin học đại cương A209 11/11/2018 09h00
746 11801H2019 161250413221 Nguyễn Thành  Long 16/05/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer PMT1 11/11/2018 10h30
744 11801TDC222 161250413319 NGUYỄN THÀNH  LONG 08/10/1998 Tin học đại cương A209 11/11/2018 09h00
747 11801H1100 161250413319 NGUYỄN THÀNH  LONG 08/10/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 15h00
748 11801302 151250443226 PHẠM  LONG 28/07/1997 Ngoại Ngữ A211 11/11/2018 07h00
749 11801TDC224 151250443226 PHẠM  LONG 28/07/1997 Tin học đại cương A209 11/11/2018 09h00
750 11801H2020 151250443226 PHẠM  LONG 28/07/1997 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 11/11/2018 10h30
751 11801303 151250423335 HUỲNH TẤN  LỘC 30/03/1997 Ngoại Ngữ A211 11/11/2018 07h00
752 11801TDC227 151250423335 HUỲNH TẤN  LỘC 30/03/1997 Tin học đại cương A209 11/11/2018 09h00
753 11801H1101 151250423335 HUỲNH TẤN  LỘC 30/03/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 15h00
754 11801TDC230 161250413126 LÊ Đ̀NH  LỘC 08/02/1997 Tin học đại cương A209 11/11/2018 09h00
755 11801H2022 161250413126 LÊ Đ̀NH  LỘC 08/02/1997 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 11/11/2018 10h30
756 11801304 161250413318 LÊ VĂN LỘC 09/08/1998 Ngoại Ngữ A211 11/11/2018 07h00
757 11801TDC228 161250413318 LÊ VĂN LỘC 09/08/1998 Tin học đại cương A209 11/11/2018 09h00
758 11801H1102 161250413318 LÊ VĂN LỘC 09/08/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 15h00
759 11801305 161250513220 Phan Công  Lộc 30/01/1997 Ngoại Ngữ A211 11/11/2018 07h00
760 11801TDC225 161250513220 Phan Công  Lộc 30/01/1997 Tin học đại cương A209 11/11/2018 09h00
761 11801H3030 161250513220 Phan Công  Lộc 30/01/1997 MathLab B201 11/11/2018 13h30
762 11801TDC229 161250413220 Trần Văn  Lộc 20/12/1998 Tin học đại cương A209 11/11/2018 09h00
763 11801H2021 161250413220 Trần Văn  Lộc 20/12/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 11/11/2018 10h30
764 11801306 161250523109 Vơ Bá  Lộc 16/09/1997 Ngoại Ngữ A211 11/11/2018 07h00
765 11801TDC226 161250523109 Vơ Bá  Lộc 16/09/1997 Tin học đại cương A209 11/11/2018 09h00
766 11801H4075 161250523109 Vơ Bá  Lộc 16/09/1997 Tin học văn pḥng nâng cao B201 11/11/2018 10h30
767 11801TDC233 151250413423 HUỲNH THANH  LỢI 20/11/1996 Tin học đại cương A209 11/11/2018 09h00
768 11801H1103 151250413423 HUỲNH THANH  LỢI 20/11/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 15h00
769 11801TDC231 161250433228   Lợi 15/03/1997 Tin học đại cương A209 11/11/2018 09h00
770 11801H4076 161250433228   Lợi 15/03/1997 Tin học văn pḥng nâng cao B201 11/11/2018 10h30
771 11801307 161250423328 LÊ VĂN  LỢI 10/09/1998 Ngoại Ngữ A211 11/11/2018 07h00
772 11801TDC234 161250423328 LÊ VĂN  LỢI 10/09/1998 Tin học đại cương A209 11/11/2018 09h00
773 11801H1104 161250423328 LÊ VĂN  LỢI 10/09/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 15h00
774 11801TDC232 151250723116 NGUYỄN THỊ  LỢI 05/01/1996 Tin học đại cương A209 11/11/2018 09h00
775 11801H4077 151250723116 NGUYỄN THỊ  LỢI 05/01/1996 Tin học văn pḥng nâng cao B201 11/11/2018 10h30
776 11801308 141250422129 Nguyễn Văn Lợi 30/06/1995 Ngoại Ngữ A211 11/11/2018 07h00
777 11801309 151250413225 PHAN XUÂN  LỢI 13/07/1997 Ngoại Ngữ A211 11/11/2018 07h00
778 11801TDC235 151250413225 PHAN XUÂN  LỢI 13/07/1997 Tin học đại cương A209 11/11/2018 09h00
779 11801H1105 151250413225 PHAN XUÂN  LỢI 13/07/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 15h00
780 11801TDC236 151250433130 ĐẶNG THANH  LUÂN 20/02/1996 Tin học đại cương A209 11/11/2018 09h00
781 11801H1106 151250433130 ĐẶNG THANH  LUÂN 20/02/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 15h00
782 11801310 161250423432 NGUYỄN THANH  LUÂN 03/04/1998 Ngoại Ngữ A211 11/11/2018 07h00
783 11801311 161250413222 NGUYỄN THÀNH  LUÂN 01/01/1998 Ngoại Ngữ A211 11/11/2018 07h00
784 11801TDC237 161250413222 NGUYỄN THÀNH  LUÂN 01/01/1998 Tin học đại cương A209 11/11/2018 09h00
785 11801H1107 161250413222 NGUYỄN THÀNH  LUÂN 01/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 15h00
786 11801312 161250423529 TRƯƠNG TRỊNH MINH  LUẬN 22/02/1998 Ngoại Ngữ A211 11/11/2018 07h00
787 11801313 151250413327 TRẦN TRUNG  LUYẾN 20/04/1997 Ngoại Ngữ A211 11/11/2018 07h00
788 11801TDC238 151250413327 TRẦN TRUNG  LUYẾN 20/04/1997 Tin học đại cương A209 11/11/2018 09h00
789 11801H1108 151250413327 TRẦN TRUNG  LUYẾN 20/04/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 15h00
790 11801TDC239 161250413320 HUỲNH TẤN LỰC 09/11/1998 Tin học đại cương A209 11/11/2018 09h00
791 11801H1109 161250413320 HUỲNH TẤN LỰC 09/11/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 15h00
792 11801314 151250413428 TRẦN HIỆP  LỰC 22/11/1996 Ngoại Ngữ A211 11/11/2018 07h00
793 11801TDC240 151250433132 LÊ ĐỨC  LƯƠNG 15/05/1997 Tin học đại cương A209 11/11/2018 09h00
794 11801H1110 151250433132 LÊ ĐỨC  LƯƠNG 15/05/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 15h00
795 11801315 161250733157 Nguyễn Thị Hiền Lương 13/10/1997 Ngoại Ngữ A211 11/11/2018 07h00
796 11801316 161250443218 NGUYỄN THANH  LƯU 05/01/1998 Ngoại Ngữ A211 11/11/2018 07h00
797 11801TDC241 161250733122 Đỗ Thị Thanh  Mai 24/04/1998 Tin học đại cương A209 11/11/2018 09h00
798 11801H4078 161250733122 Đỗ Thị Thanh  Mai 24/04/1998 Tin học văn pḥng nâng cao B201 11/11/2018 10h30
799 11801317 151250443129 HUỲNH VĂN  MAI 25/07/1997 Ngoại Ngữ A211 11/11/2018 07h00
800 11801TDC242 151250443129 HUỲNH VĂN  MAI 25/07/1997 Tin học đại cương A209 11/11/2018 09h00
801 11801H2023 151250443129 HUỲNH VĂN  MAI 25/07/1997 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 11/11/2018 10h30
802 11801318 151250543125 NGUYỄN CÔNG ĐỨC  MẠNH 22/12/1997 Ngoại Ngữ A211 11/11/2018 07h00
803 11801TDC243 161250443115 NGUYỄN ĐẮC MẠNH 15/04/1998 Tin học đại cương A209 11/11/2018 09h00
804 11801H2024 161250443115 NGUYỄN ĐẮC MẠNH 15/04/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 11/11/2018 10h30
805 11801319 161250423232 LÊ TRUNG  MẪN 01/11/1998 Ngoại Ngữ A211 11/11/2018 07h00
806 11801320 151250413132 NGÔ QUANG  MẪN 07/01/1997 Ngoại Ngữ A211 11/11/2018 07h00
807 11801TDC244 151250413132 NGÔ QUANG  MẪN 07/01/1997 Tin học đại cương A209 11/11/2018 09h00
808 11801H1111 151250413132 NGÔ QUANG  MẪN 07/01/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 15h00
809 11801321 161250733123 NGUYỄN VĨNH  MẬU 20/03/1998 Ngoại Ngữ A211 11/11/2018 07h00
810 11801TDC246 151250423338 DƯƠNG CÔNG  MINH 30/10/1997 Tin học đại cương A209 11/11/2018 09h00
811 11801H1112 151250423338 DƯƠNG CÔNG  MINH 30/10/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 15h00
812 11801322 161250513223 Đặng Nhật  Minh 22/12/1998 Ngoại Ngữ A211 11/11/2018 07h00
813 11801TDC245 161250513223 Đặng Nhật  Minh 22/12/1998 Tin học đại cương A209 11/11/2018 09h00
814 11801H3031 161250513223 Đặng Nhật  Minh 22/12/1998 MathLab B201 11/11/2018 13h30
815 11801323 161250423235 HUỲNH CÔNG  MINH 01/02/1998 Ngoại Ngữ A211 11/11/2018 07h00
816 11801TDC247 161250423235 HUỲNH CÔNG  MINH 01/02/1998 Tin học đại cương A209 11/11/2018 09h00
817 11801H1113 161250423235 HUỲNH CÔNG  MINH 01/02/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 15h00
818 11801324 161250423331 LÊ TRƯƠNG NGỌC  MINH 25/04/1998 Ngoại Ngữ A211 11/11/2018 07h00
819 11801325 151250533429 NGUYỄN GIA  MINH 15/05/1997 Ngoại Ngữ A211 11/11/2018 07h00
820 11801326 161250613127 NGUYỄN HOÀNG  MINH 21/09/1998 Ngoại Ngữ A211 11/11/2018 07h00
821 11801327 161250423530 PHÙNG TẤN  MINH 30/04/1998 Ngoại Ngữ A211 11/11/2018 07h00
822 11801328 161250423237 TRƯƠNG NHẬT  MINH 07/11/1998 Ngoại Ngữ A211 11/11/2018 07h00
823 11801TDC248 161250423237 TRƯƠNG NHẬT  MINH 07/11/1998 Tin học đại cương A209 11/11/2018 09h00
824 11801H1114 161250423237 TRƯƠNG NHẬT  MINH 07/11/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 15h00
825 11801TDC249 151250723118 NGUYỄN HỒNG  24/09/1997 Tin học đại cương A209 11/11/2018 09h00
826 11801H4079 151250723118 NGUYỄN HỒNG  24/09/1997 Tin học văn pḥng nâng cao B201 11/11/2018 10h30
827 11801TDC250 151250733135 NGUYỄN THỊ  18/06/1997 Tin học đại cương A209 11/11/2018 09h00
828 11801H4080 151250733135 NGUYỄN THỊ  18/06/1997 Tin học văn pḥng nâng cao B201 11/11/2018 10h30
829 11801329 161250733124 BÙI THỊ KIỀU  MY 06/11/1998 Ngoại Ngữ A212 11/11/2018 07h00
830 11801TDC251 161250733124 BÙI THỊ KIỀU  MY 06/11/1998 Tin học đại cương A209 11/11/2018 09h00
831 11801H4081 161250733124 BÙI THỊ KIỀU  MY 06/11/1998 Tin học văn pḥng nâng cao B201 11/11/2018 10h30
832 11801TDC252 161250723109 LÊ THỊ  MY 02/08/1998 Tin học đại cương A210 11/11/2018 09h00
833 11801H4082 161250723109 LÊ THỊ  MY 02/08/1998 Tin học văn pḥng nâng cao B201 11/11/2018 10h30
834 11801330 141250442130 Đoàn Mỹ 24/04/1996 Ngoại Ngữ A212 11/11/2018 07h00
835 11801331 161250423238 HUỲNH QUỐC  MỸ 04/11/1998 Ngoại Ngữ A212 11/11/2018 07h00
836 11801TDC253 161250423238 HUỲNH QUỐC  MỸ 04/11/1998 Tin học đại cương A210 11/11/2018 09h00
837 11801H1115 161250423238 HUỲNH QUỐC  MỸ 04/11/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 15h00
838 11801332 161250423531 ĐẶNG PHƯƠNG  NAM 18/02/1998 Ngoại Ngữ A212 11/11/2018 07h00
839 11801TDC258 161250443117 HUỲNH NGỌC  NAM 10/10/1997 Tin học đại cương A210 11/11/2018 09h00
840 11801H2025 161250443117 HUỲNH NGỌC  NAM 10/10/1997 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 11/11/2018 10h30
841 11801TDC254 161250513421 Lê Ngọc  Nam 17/03/1998 Tin học đại cương A210 11/11/2018 09h00
842 11801H4083 161250513421 Lê Ngọc  Nam 17/03/1998 Tin học văn pḥng nâng cao B201 11/11/2018 10h30
843 11801333 151250413431 NGUYỄN HOÀI  NAM 09/02/1997 Ngoại Ngữ A212 11/11/2018 07h00
844 11801TDC255 151250413431 NGUYỄN HOÀI  NAM 09/02/1997 Tin học đại cương A210 11/11/2018 09h00
845 11801H1116 151250413431 NGUYỄN HOÀI  NAM 09/02/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 15h00
846 11801334 161250423332 NGUYỄN HỮU  NAM 02/01/1998 Ngoại Ngữ A212 11/11/2018 07h00
847 11801335 151250423238 NGUYỄN VĂN  NAM 18/04/1997 Ngoại Ngữ A212 11/11/2018 07h00
848 11801TDC256 161250423333 PHẠM HOÀNG  NAM 04/01/1998 Tin học đại cương A210 11/11/2018 09h00
849 11801H1117 161250423333 PHẠM HOÀNG  NAM 04/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 15h00
850 11801336 141250422132 Phan Xuân Nam 13/04/1996 Ngoại Ngữ A212 11/11/2018 07h00
851 11801TDC257 141250422338 Trần Duy Nam 02/01/1996 Tin học đại cương A210 11/11/2018 09h00
852 11801H1118 141250422338 Trần Duy Nam 02/01/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 15h00
853 11801TDC259 141250432142 Cao Vạn Năng 20/03/1995 Tin học đại cương A210 11/11/2018 09h00
854 11801H1119 141250432142 Cao Vạn Năng 20/03/1995 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 15h00
855 11801337 161250633107 NGUYỄN THẾ  NĂNG 15/07/1998 Ngoại Ngữ A212 11/11/2018 07h00
856 11801338 161250423440 PHAN VĂN  NIÊN 23/03/1998 Ngoại Ngữ A212 11/11/2018 07h00
857 11801TDC260 161250423440 PHAN VĂN  NIÊN 23/03/1998 Tin học đại cương A210 11/11/2018 09h00
858 11801H1120 161250423440 PHAN VĂN  NIÊN 23/03/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 15h00
859 11801339 151250723124 KIỀU HOÀNG  NINH 20/11/1997 Ngoại Ngữ A212 11/11/2018 07h00
860 11801TDC261 151250723124 KIỀU HOÀNG  NINH 20/11/1997 Tin học đại cương A210 11/11/2018 09h00
861 11801H1121 151250723124 KIỀU HOÀNG  NINH 20/11/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 15h00
862 11801340 151250733137 NGUYỄN THỊ  NGA 04/02/1997 Ngoại Ngữ A212 11/11/2018 07h00
863 11801TDC262 151250733137 NGUYỄN THỊ  NGA 04/02/1997 Tin học đại cương A210 11/11/2018 09h00
864 11801H4084 151250733137 NGUYỄN THỊ  NGA 04/02/1997 Tin học văn pḥng nâng cao B201 11/11/2018 10h30
865 11801341 151250733138 PHAN THỊ  NGA 10/03/1997 Ngoại Ngữ A212 11/11/2018 07h00
866 11801342 161250733126 LÊ THỊ NGUYÊN  NGÂN 25/05/1998 Ngoại Ngữ A212 11/11/2018 07h00
867 11801TDC263 161250733126 LÊ THỊ NGUYÊN  NGÂN 25/05/1998 Tin học đại cương A210 11/11/2018 09h00
868 11801H4085 161250733126 LÊ THỊ NGUYÊN  NGÂN 25/05/1998 Tin học văn pḥng nâng cao B201 11/11/2018 10h30
869 11801343 161250733127 Nguyễn Thị Hoàng  Ngân 13/02/1998 Ngoại Ngữ A212 11/11/2018 07h00
870 11801TDC264 161250733127 Nguyễn Thị Hoàng  Ngân 13/02/1998 Tin học đại cương A210 11/11/2018 09h00
871 11801H4086 161250733127 Nguyễn Thị Hoàng  Ngân 13/02/1998 Tin học văn pḥng nâng cao B201 11/11/2018 10h30
872 11801344 161250733128 THÁI THỊ  NGÂN 22/06/1997 Ngoại Ngữ A212 11/11/2018 07h00
873 11801TDC265 161250733128 THÁI THỊ  NGÂN 22/06/1997 Tin học đại cương A210 11/11/2018 09h00
874 11801H4087 161250733128 THÁI THỊ  NGÂN 22/06/1997 Tin học văn pḥng nâng cao B201 11/11/2018 10h30
875 11801TDC267 151250723120 DƯƠNG VĂN  NGHĨA 16/05/1997 Tin học đại cương A210 11/11/2018 09h00
876 11801H4088 151250723120 DƯƠNG VĂN  NGHĨA 16/05/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 11/11/2018 13h30
877 11801345 151250413134 ĐỖ HỮU  NGHĨA 01/12/1995 Ngoại Ngữ A212 11/11/2018 07h00
878 11801346 151250513221 LÊ ĐĂNG  NGHĨA 06/06/1997 Ngoại Ngữ A212 11/11/2018 07h00
879 11801TDC268 161250413224 NGUYỄN ĐẠI  NGHĨA 19/05/1998 Tin học đại cương A210 11/11/2018 09h00
880 11801H1122 161250413224 NGUYỄN ĐẠI  NGHĨA 19/05/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 15h00
883 11801TDC269 161250513422 NGUYỄN HỮU  NGHĨA 20/07/1997 Tin học đại cương A210 11/11/2018 09h00
885 11801H1123 161250513422 NGUYỄN HỮU  NGHĨA 20/07/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 15h00
881 11801347 161250513331 NGUYỄN HỮU  NGHĨA 31/10/1998 Ngoại Ngữ A212 11/11/2018 07h00
882 11801TDC266 161250513331 NGUYỄN HỮU  NGHĨA 31/10/1998 Tin học đại cương A210 11/11/2018 09h00
884 11801H3032 161250513331 NGUYỄN HỮU  NGHĨA 31/10/1998 MathLab B201 11/11/2018 13h30
886 11801348 171250413459 NGUYỄN QUANG NGHĨA 07/09/1993 Ngoại Ngữ A212 11/11/2018 07h00
887 11801TDC270 171250413459 NGUYỄN QUANG NGHĨA 07/09/1993 Tin học đại cương A210 11/11/2018 09h00
888 11801H2026 171250413459 NGUYỄN QUANG NGHĨA 07/09/1993 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 11/11/2018 10h30
889 11801349 161250533327 NGUYỄN THỊ  NGHĨA 06/06/1997 Ngoại Ngữ A212 11/11/2018 07h00
890 11801350 161250443220 NGUYỄN VĂN  NGHĨA 27/07/1998 Ngoại Ngữ A212 11/11/2018 07h00
891 11801TDC271 161250443220 NGUYỄN VĂN  NGHĨA 27/07/1998 Tin học đại cương A210 11/11/2018 09h00
892 11801H2027 161250443220 NGUYỄN VĂN  NGHĨA 27/07/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 11/11/2018 10h30
893 11801351 151250423240 TRỊNH VĂN  NGHĨA 10/08/1997 Ngoại Ngữ A212 11/11/2018 07h00
894 11801TDC273 151250423126 NGUYỄN VĂN  NGỌC 15/04/1997 Tin học đại cương A210 11/11/2018 09h00
895 11801H1124 151250423126 NGUYỄN VĂN  NGỌC 15/04/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 15h00
896 11801352 161250633109 TRƯƠNG  NGỌC 01/01/1998 Ngoại Ngữ A212 11/11/2018 07h00
897 11801TDC274 161250633109 TRƯƠNG  NGỌC 01/01/1998 Tin học đại cương A210 11/11/2018 09h00
898 11801H1125 161250633109 TRƯƠNG  NGỌC 01/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 15h00
899 11801TDC272 151250423127 VƠ Đ̀NH  NGỌC 10/09/1997 Tin học đại cương A210 11/11/2018 09h00
900 11801H4089 151250423127 VƠ Đ̀NH  NGỌC 10/09/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 11/11/2018 13h30
901 11801353 161250533423 BÙI QUANG NGUYÊN 21/02/1998 Ngoại Ngữ A212 11/11/2018 07h00
902 11801TDC275 161250513516 HÀ DUY  NGUYÊN 10/10/1998 Tin học đại cương A210 11/11/2018 09h00
903 11801H3033 161250513516 HÀ DUY  NGUYÊN 10/10/1998 MathLab B201 11/11/2018 13h30
904 11801TDC276 141250422134 Nguyễn Ngọc Nguyên 19/08/1996 Tin học đại cương A210 11/11/2018 09h00
905 11801H1126 141250422134 Nguyễn Ngọc Nguyên 19/08/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 15h00
906 11801354 161250423139 PHẠM PHÚ  NGUYÊN 10/01/1998 Ngoại Ngữ A212 11/11/2018 07h00
907 11801TDC277 151250423128 DƯƠNG XUÂN  NGUYỆN 10/01/1996 Tin học đại cương A210 11/11/2018 09h00
908 11801TDC278 151250423128 DƯƠNG XUÂN  NGUYỆN 10/01/1996 Tin học đại cương A210 11/11/2018 09h00
909 11801H4090 151250423128 DƯƠNG XUÂN  NGUYỆN 10/01/1996 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 11/11/2018 13h30
910 11801H1127 151250423128 DƯƠNG XUÂN  NGUYỆN 10/01/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 15h00
911 11801355 151250533328 ĐỖ PHÚ  NHÂN 28/04/1997 Ngoại Ngữ A212 11/11/2018 07h00
912 11801356 141250422434 Hoàng Thành Nhân 01/04/1996 Ngoại Ngữ A212 11/11/2018 07h00
913 11801TDC283 141250412134 Nhân 25/05/1995 Tin học đại cương A210 11/11/2018 09h00
914 11801H1128 141250412134 Nhân 25/05/1995 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 16h30
915 11801357 161250513517 LÊ VƠ  NHÂN 18/08/1998 Ngoại Ngữ A212 11/11/2018 07h00
916 11801TDC279 161250513517 LÊ VƠ  NHÂN 18/08/1998 Tin học đại cương A210 11/11/2018 09h00
917 11801H3034 161250513517 LÊ VƠ  NHÂN 18/08/1998 MathLab B201 11/11/2018 13h30
918 11801358 161250433230 Nguyễn Tài  Nhân 23/08/1997 Ngoại Ngữ A212 11/11/2018 07h00
919 11801TDC280 161250433230 Nguyễn Tài  Nhân 23/08/1997 Tin học đại cương A210 11/11/2018 09h00
920 11801H4091 161250433230 Nguyễn Tài  Nhân 23/08/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 11/11/2018 13h30
921 11801359 161250423240 NGUYỄN VIẾT  NHÂN 09/07/1998 Ngoại Ngữ A212 11/11/2018 07h00
922 11801360 151250423341 TÔ VĂN  NHÂN 13/06/1997 Ngoại Ngữ A212 11/11/2018 07h00
923 11801361 161250433232 VƠ THÀNH  NHÂN 07/07/1997 Ngoại Ngữ A212 11/11/2018 07h00
924 11801TDC281 161250433232 VƠ THÀNH  NHÂN 07/07/1997 Tin học đại cương A210 11/11/2018 09h00
925 11801H4092 161250433232 VƠ THÀNH  NHÂN 07/07/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 11/11/2018 13h30
926 11801362 161250433136 Võ Văn Tài  Nhân 02/09/1997 Ngoại Ngữ A212 11/11/2018 07h00
927 11801TDC282 161250433136 Võ Văn Tài  Nhân 02/09/1997 Tin học đại cương A210 11/11/2018 09h00
928 11801H4093 161250433136 Võ Văn Tài  Nhân 02/09/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 11/11/2018 13h30
929 11801364 161250443119 NGUYỄN CÔNG  NHẬT 09/04/1998 Ngoại Ngữ A212 11/11/2018 07h00
930 11801TDC285 161250443119 NGUYỄN CÔNG  NHẬT 09/04/1998 Tin học đại cương A210 11/11/2018 09h00
931 11801H1129 161250443119 NGUYỄN CÔNG  NHẬT 09/04/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 16h30
932 11801TDC288 151250443230 NGUYỄN PHI  NHẬT 02/02/1997 Tin học đại cương A210 11/11/2018 09h00
933 11801H2028 151250443230 NGUYỄN PHI  NHẬT 02/02/1997 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 11/11/2018 10h30
934 11801365 151250523132 NGUYỄN THẠC  NHẬT 17/07/1997 Ngoại Ngữ A212 11/11/2018 07h00
935 11801TDC284 151250523132 NGUYỄN THẠC  NHẬT 17/07/1997 Tin học đại cương A210 11/11/2018 09h00
936 11801H5002 151250523132 NGUYỄN THẠC  NHẬT 17/07/1997 Kỹ thuật lập tŕnh - ngôn ngữ C PMT1 11/11/2018 15h00
937 11801363 161250513426 Nguyễn Thành  Nhật 20/07/1998 Ngoại Ngữ A212 11/11/2018 07h00
938 11801366 161250533230 PHAN THANH  NHẬT 26/06/1998 Ngoại Ngữ A212 11/11/2018 07h00
939 11801TDC289 161250413132 TĂNG THƯỢNG  NHẬT 22/11/1998 Tin học đại cương A210 11/11/2018 09h00
940 11801H2029 161250413132 TĂNG THƯỢNG  NHẬT 22/11/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 11/11/2018 10h30
941 11801TDC286 161250513519 TRẦN LONG  NHẬT 01/05/1998 Tin học đại cương A210 11/11/2018 09h00
942 11801H1130 161250513519 TRẦN LONG  NHẬT 01/05/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 16h30
943 11801TDC287 151250433176 TRẦN QUỐC NHẬT 28/07/1997 Tin học đại cương A210 11/11/2018 09h00
944 11801H1131 151250433176 TRẦN QUỐC NHẬT 28/07/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 16h30
945 11801367 161250713107 ĐINH THỊ  NHI 02/03/1998 Ngoại Ngữ A212 11/11/2018 07h00
946 11801TDC290 161250713107 ĐINH THỊ  NHI 02/03/1998 Tin học đại cương A210 11/11/2018 09h00
947 11801H4094 161250713107 ĐINH THỊ  NHI 02/03/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 11/11/2018 13h30
948 11801368 161250423535 NGUYỄN NAM  NHI 14/09/1997 Ngoại Ngữ A212 11/11/2018 07h00
949 11801369 151250713112 NGUYỄN THỊ NGUYÊN  NHI 29/01/1996 Ngoại Ngữ A212 11/11/2018 07h00
950 11801370 161250513127 NGUYỄN ĐỨC NHIỆM 28/01/1998 Ngoại Ngữ A213 11/11/2018 07h00
951 11801371 151250733142 MẠC THỊ  NHỚ 04/05/1997 Ngoại Ngữ A213 11/11/2018 07h00
952 11801372 161250423438 MAI VĂN  NHỚ 13/08/1998 Ngoại Ngữ A213 11/11/2018 07h00
953 11801373 161250433233 TRƯƠNG HỮU  NHƠN 17/05/1998 Ngoại Ngữ A213 11/11/2018 07h00
954 11801TDC291 161250433233 TRƯƠNG HỮU  NHƠN 17/05/1998 Tin học đại cương A210 11/11/2018 09h00
955 11801H4095 161250433233 TRƯƠNG HỮU  NHƠN 17/05/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 11/11/2018 13h30
956 11801374 161250613129 TRẦN Đ̀NH  NHU 19/01/1998 Ngoại Ngữ A213 11/11/2018 07h00
957 11801TDC292 161250613129 TRẦN Đ̀NH  NHU 19/01/1998 Tin học đại cương A210 11/11/2018 09h00
958 11801H1132 161250613129 TRẦN Đ̀NH  NHU 19/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 16h30
959 11801375 161250733132 NGUYỄN THỊ NHUNG 01/05/1998 Ngoại Ngữ A213 11/11/2018 07h00
960 11801TDC293 161250733132 NGUYỄN THỊ NHUNG 01/05/1998 Tin học đại cương A210 11/11/2018 09h00
961 11801H4096 161250733132 NGUYỄN THỊ NHUNG 01/05/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 11/11/2018 13h30
962 11801376 161250533331 NGUYỄN THỊ NGỌC  NHUNG 01/09/1998 Ngoại Ngữ A213 11/11/2018 07h00
963 11801377 161250723110 NGUYỄN THỊ  NHƯ 01/05/1998 Ngoại Ngữ A213 11/11/2018 07h00
964 11801TDC294 161250723110 NGUYỄN THỊ  NHƯ 01/05/1998 Tin học đại cương A211 11/11/2018 09h00
965 11801H1133 161250723110 NGUYỄN THỊ  NHƯ 01/05/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 16h30
966 11801378 161250413229 TRẦN VĂN  NHƯỜNG 04/02/1997 Ngoại Ngữ A213 11/11/2018 07h00
967 11801TDC296 161250423439 Lê Thanh  Nhựt 29/01/1998 Tin học đại cương A211 11/11/2018 09h00
968 11801H1134 161250423439 Lê Thanh  Nhựt 29/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 16h30
969 11801379 151250513433 PHẠM VĂN  NHỰT 05/09/1997 Ngoại Ngữ A213 11/11/2018 07h00
970 11801TDC295 151250513433 PHẠM VĂN  NHỰT 05/09/1997 Tin học đại cương A211 11/11/2018 09h00
971 11801H3035 151250513433 PHẠM VĂN  NHỰT 05/09/1997 MathLab B201 11/11/2018 13h30
972 11801380 161250633110 VƠ VĂN  NHỰT 23/12/1998 Ngoại Ngữ A213 11/11/2018 07h00
973 11801TDC297 161250633110 VƠ VĂN  NHỰT 23/12/1998 Tin học đại cương A211 11/11/2018 09h00
974 11801H1135 161250633110 VƠ VĂN  NHỰT 23/12/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 16h30
975 11801381 161250533332 ĐẶNG THỊ KIM  OANH 01/03/1997 Ngoại Ngữ A213 11/11/2018 07h00
976 11801382 161250643109 VƠ THỊ KIỀU  OANH 12/07/1998 Ngoại Ngữ A213 11/11/2018 07h00
977 11801TDC298 161250643109 VƠ THỊ KIỀU  OANH 12/07/1998 Tin học đại cương A211 11/11/2018 09h00
978 11801H1136 161250643109 VƠ THỊ KIỀU  OANH 12/07/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 16h30
979 11801383 161250523112 NGUYỄN ĐẮC  PIN 19/02/1998 Ngoại Ngữ A213 11/11/2018 07h00
980 11801TDC299 161250523112 NGUYỄN ĐẮC  PIN 19/02/1998 Tin học đại cương A211 11/11/2018 09h00
981 11801H4097 161250523112 NGUYỄN ĐẮC  PIN 19/02/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 11/11/2018 13h30
982 11801384 161250423441 HUỲNH LÊ QUỐC  PHÁP 01/01/1998 Ngoại Ngữ A213 11/11/2018 07h00
983 11801385 141250532134 Huỳnh Phước Pháp 21/06/1996 Ngoại Ngữ A213 11/11/2018 07h00
984 11801386 161250413326 TRẦN MINH  PHÁP 15/08/1998 Ngoại Ngữ A213 11/11/2018 07h00
985 11801387 161250413230 Trần Văn  Pháp 20/09/1997 Ngoại Ngữ A213 11/11/2018 07h00
986 11801TDC300 161250413230 Trần Văn  Pháp 20/09/1997 Tin học đại cương A211 11/11/2018 09h00
987 11801H2030 161250413230 Trần Văn  Pháp 20/09/1997 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 11/11/2018 10h30
988 11801388 161250433137 Nguyễn Duy  Phát 02/01/1997 Ngoại Ngữ A213 11/11/2018 07h00
989 11801TDC301 161250433137 Nguyễn Duy  Phát 02/01/1997 Tin học đại cương A211 11/11/2018 09h00
990 11801H1137 161250433137 Nguyễn Duy  Phát 02/01/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 16h30
991 11801389 151250433138 PHẠM TRẦN  PHÁT 03/12/1997 Ngoại Ngữ A213 11/11/2018 07h00
992 11801390 161250423442 NGUYỄN THIỆN  PHI 26/03/1998 Ngoại Ngữ A213 11/11/2018 07h00
993 11801TDC303 161250423442 NGUYỄN THIỆN  PHI 26/03/1998 Tin học đại cương A211 11/11/2018 09h00
994 11801H1138 161250423442 NGUYỄN THIỆN  PHI 26/03/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 16h30
995 11801391 161250423241 PHẠM ĐỒNG  PHI 07/06/1998 Ngoại Ngữ A213 11/11/2018 07h00
996 11801392 161250513129 VƠ Ư PHI 14/08/1997 Ngoại Ngữ A213 11/11/2018 07h00
997 11801TDC302 161250513129 VƠ Ư PHI 14/08/1997 Tin học đại cương A211 11/11/2018 09h00
998 11801H3036 161250513129 VƠ Ư PHI 14/08/1997 MathLab B202 11/11/2018 13h30
999 11801393 161250533532 Bùi Hoàng  Phong 06/05/1998 Ngoại Ngữ A213 11/11/2018 07h00
1000 11801394 161250513130 LÊ HỒNG PHONG 22/03/1998 Ngoại Ngữ A213 11/11/2018 07h00
1001 11801TDC304 161250513130 LÊ HỒNG PHONG 22/03/1998 Tin học đại cương A211 11/11/2018 09h00
1002 11801H3037 161250513130 LÊ HỒNG PHONG 22/03/1998 MathLab B202 11/11/2018 13h30
1003 11801395 161250513131 Lê Thanh  Phong 01/09/1996 Ngoại Ngữ A213 11/11/2018 07h00
1004 11801TDC305 141250522128 Nguyễn Duy Phong 06/06/1996 Tin học đại cương A211 11/11/2018 09h00
1005 11801H4098 141250522128 Nguyễn Duy Phong 06/06/1996 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 11/11/2018 13h30
1006 11801TDC306 161250423142 NGUYỄN VĂN  PHONG 18/03/1998 Tin học đại cương A211 11/11/2018 09h00
1007 11801H1139 161250423142 NGUYỄN VĂN  PHONG 18/03/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 16h30
1008 11801396 151250633115 TRẦN GIANG  PHONG 16/12/1997 Ngoại Ngữ A213 11/11/2018 07h00
1009 11801TDC307 151250433140 TRẦN MINH  PHONG 04/06/1997 Tin học đại cương A211 11/11/2018 09h00
1010 11801H1140 151250433140 TRẦN MINH  PHONG 04/06/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 16h30
1011 11801397 151250413138 VƠ CÔNG  PHONG 02/05/1996 Ngoại Ngữ A213 11/11/2018 07h00
1012 11801398 151250423131 CAO VĂN  PHÚ 08/07/1997 Ngoại Ngữ A213 11/11/2018 07h00
1013 11801399 161250443121 NGUYỄN NGỌC  PHÚ 04/04/1998 Ngoại Ngữ A213 11/11/2018 07h00
1014 11801TDC308 161250443121 NGUYỄN NGỌC  PHÚ 04/04/1998 Tin học đại cương A211 11/11/2018 09h00
1015 11801H1141 161250443121 NGUYỄN NGỌC  PHÚ 04/04/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 16h30
1016 11801400 151250513437 ÔNG VĂN  PHÚ 04/08/1997 Ngoại Ngữ A213 11/11/2018 07h00
1017 11801401 151250423168 Phan Đ́nh Phú 01/01/1996 Ngoại Ngữ A213 11/11/2018 07h00
1018 11801402 151250533136 TRẦN QUANG  PHÚ 26/06/1997 Ngoại Ngữ A213 11/11/2018 07h00
1019 11801403 151250613132 TRẦN VĂN  PHÚ 28/03/1996 Ngoại Ngữ A213 11/11/2018 07h00
1020 11801TDC309 151250613132 TRẦN VĂN  PHÚ 28/03/1996 Tin học đại cương A211 11/11/2018 09h00
1021 11801H1142 151250613132 TRẦN VĂN  PHÚ 28/03/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 16h30
1022 11801404 161250613132 LÊ MINH  PHÚC 05/02/1998 Ngoại Ngữ A213 11/11/2018 07h00
1023 11801TDC311 161250613132 LÊ MINH  PHÚC 05/02/1998 Tin học đại cương A211 11/11/2018 09h00
1024 11801H1143 161250613132 LÊ MINH  PHÚC 05/02/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 16h30
1025 11801405 151250513333 MAI XUÂN  PHÚC 21/03/1997 Ngoại Ngữ A213 11/11/2018 07h00
1026 11801TDC312 151250513333 MAI XUÂN  PHÚC 21/03/1997 Tin học đại cương A211 11/11/2018 09h00
1027 11801H1144 151250513333 MAI XUÂN  PHÚC 21/03/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 16h30
1028 11801TDC310 151250513158 Nguyễn Văn Phúc 10/06/1995 Tin học đại cương A211 11/11/2018 09h00
1029 11801H4099 151250513158 Nguyễn Văn Phúc 10/06/1995 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 11/11/2018 13h30
1030 11801406 161250413327 Nguyễn Văn  Phúc 26/05/1997 Ngoại Ngữ A213 11/11/2018 07h00
1031 11801TDC314 161250413327 Nguyễn Văn  Phúc 26/05/1997 Tin học đại cương A211 11/11/2018 09h00
1032 11801H2031 161250413327 Nguyễn Văn  Phúc 26/05/1997 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 11/11/2018 10h30
1033 11801407 151250613133 TRƯƠNG Đ̀NH  PHÚC 15/01/1997 Ngoại Ngữ A213 11/11/2018 07h00
1034 11801TDC313 151250613133 TRƯƠNG Đ̀NH  PHÚC 15/01/1997 Tin học đại cương A211 11/11/2018 09h00
1035 11801H1145 151250613133 TRƯƠNG Đ̀NH  PHÚC 15/01/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 16h30
1036 11801409 161250423242 BLING HỮU  PHƯỚC 06/04/1998 Ngoại Ngữ A213 11/11/2018 07h00
1037 11801TDC315 141250512188 Cao Văn Phước 18/10/1994 Tin học đại cương A211 11/11/2018 09h00
1038 11801H3038 141250512188 Cao Văn Phước 18/10/1994 MathLab B202 11/11/2018 13h30
1039 11801410 161250533334 ĐOÀN MINH PHƯỚC 15/04/1998 Ngoại Ngữ A213 11/11/2018 07h00
1040 11801411 161250513430 HỒ VĂN  PHƯỚC 27/01/1998 Ngoại Ngữ A214 11/11/2018 07h00
1041 11801TDC316 161250513430 HỒ VĂN  PHƯỚC 27/01/1998 Tin học đại cương A211 11/11/2018 09h00
1042 11801H3039 161250513430 HỒ VĂN  PHƯỚC 27/01/1998 MathLab B202 11/11/2018 13h30
1043 11801408 161250433235 Huỳnh  Phước 20/09/1998 Ngoại Ngữ A213 11/11/2018 07h00
1044 11801TDC317 161250433235 Huỳnh  Phước 20/09/1998 Tin học đại cương A211 11/11/2018 09h00
1045 11801H4100 161250433235 Huỳnh  Phước 20/09/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 11/11/2018 13h30
1046 11801412 151250423133 LÊ HỮU  PHƯỚC 30/03/1997 Ngoại Ngữ A214 11/11/2018 07h00
1047 11801413 161250423341 NGUYỄN QUỐC  PHƯỚC 19/05/1998 Ngoại Ngữ A214 11/11/2018 07h00
1048 11801TDC321 161250423341 NGUYỄN QUỐC  PHƯỚC 19/05/1998 Tin học đại cương A211 11/11/2018 09h00
1049 11801H1147 161250423341 NGUYỄN QUỐC  PHƯỚC 19/05/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 16h30
1050 11801414 161250443122 NGUYỄN VĂN PHƯỚC 10/01/1998 Ngoại Ngữ A214 11/11/2018 07h00
1051 11801TDC323 161250443122 NGUYỄN VĂN PHƯỚC 10/01/1998 Tin học đại cương A211 11/11/2018 09h00
1052 11801H1149 161250443122 NGUYỄN VĂN PHƯỚC 10/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 16h30
1053 11801415 161250643111 NGUYỄN VĂN  PHƯỚC 30/01/1998 Ngoại Ngữ A214 11/11/2018 07h00
1055 11801TDC324 161250643111 NGUYỄN VĂN  PHƯỚC 30/01/1998 Tin học đại cương A211 11/11/2018 09h00
1057 11801H1150 161250643111 NGUYỄN VĂN  PHƯỚC 30/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 16h30
1054 11801TDC322 161250413234 NGUYỄN VĂN  PHƯỚC 24/12/1998 Tin học đại cương A211 11/11/2018 09h00
1056 11801H1148 161250413234 NGUYỄN VĂN  PHƯỚC 24/12/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 16h30
1058 11801TDC318 151250743117 PHAN THỊ HỒNG  PHƯỚC 04/02/1996 Tin học đại cương A211 11/11/2018 09h00
1059 11801H4101 151250743117 PHAN THỊ HỒNG  PHƯỚC 04/02/1996 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 11/11/2018 13h30
1060 11801TDC320 161250413328 Sú Thạch  Phước 10/01/1998 Tin học đại cương A211 11/11/2018 09h00
1061 11801H1146 161250413328 Sú Thạch  Phước 10/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 16h30
1062 11801416 161250523111 Trương Công  Phước 13/12/1998 Ngoại Ngữ A214 11/11/2018 07h00
1063 11801TDC319 161250523111 Trương Công  Phước 13/12/1998 Tin học đại cương A211 11/11/2018 09h00
1064 11801H4102 161250523111 Trương Công  Phước 13/12/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 11/11/2018 13h30
1065 11801TDC325 141250422143 Vơ Đức Phước 04/07/1996 Tin học đại cương A211 11/11/2018 09h00
1066 11801H1151 141250422143 Vơ Đức Phước 04/07/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 16h30
1067 11801417 161250653111 Bùi Văn  Phương 02/12/1997 Ngoại Ngữ A214 11/11/2018 07h00
1068 11801TDC327 161250653111 Bùi Văn  Phương 02/12/1997 Tin học đại cương A211 11/11/2018 09h00
1069 11801H1152 161250653111 Bùi Văn  Phương 02/12/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 16h30
1070 11801418 161250413235 DƯƠNG THANH  PHƯƠNG 25/08/1998 Ngoại Ngữ A214 11/11/2018 07h00
1071 11801TDC326 161250413235 DƯƠNG THANH  PHƯƠNG 25/08/1998 Tin học đại cương A211 11/11/2018 09h00
1072 11801H4103 161250413235 DƯƠNG THANH  PHƯƠNG 25/08/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 11/11/2018 13h30
1073 11801419 161250413135 NGUYỄN DUY PHƯƠNG 14/06/1998 Ngoại Ngữ A214 11/11/2018 07h00
1074 11801420 161250533234 NGUYỄN VĂN  PHƯƠNG 14/01/1998 Ngoại Ngữ A214 11/11/2018 07h00
1075 11801421 161250613133 Võ Duy  Phương 02/10/1998 Ngoại Ngữ A214 11/11/2018 07h00
1076 11801TDC328 161250613133 Võ Duy  Phương 02/10/1998 Tin học đại cương A211 11/11/2018 09h00
1077 11801H1153 161250613133 Võ Duy  Phương 02/10/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 16h30
1078 11801422 161250733134 LÊ THỊ BÍCH  PHƯỢNG 10/11/1997 Ngoại Ngữ A214 11/11/2018 07h00
1079 11801TDC329 161250733134 LÊ THỊ BÍCH  PHƯỢNG 10/11/1997 Tin học đại cương A211 11/11/2018 09h00
1080 11801H4104 161250733134 LÊ THỊ BÍCH  PHƯỢNG 10/11/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 11/11/2018 13h30
1081 11801TDC330 161250733135 NGUYỄN THỊ NHƯ  PHƯỢNG 17/05/1997 Tin học đại cương A211 11/11/2018 09h00
1082 11801H4105 161250733135 NGUYỄN THỊ NHƯ  PHƯỢNG 17/05/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 11/11/2018 13h30
1083 11801423 151250643119 ĐẶNG VĂN  QUANG 08/10/1997 Ngoại Ngữ A214 11/11/2018 07h00
1084 11801TDC331 161250423245 HUỲNH TIẾN  QUANG 15/08/1998 Tin học đại cương A211 11/11/2018 09h00
1085 11801H1154 161250423245 HUỲNH TIẾN  QUANG 15/08/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 16h30
1086 11801424 161250423445 LÊ HỒNG  QUANG 01/05/1998 Ngoại Ngữ A214 11/11/2018 07h00
1087 11801425 161250533336 Lê Minh  Quang 14/08/1998 Ngoại Ngữ A214 11/11/2018 07h00
1088 11801426 161250413137 Nguyễn Minh  Quang 18/02/1998 Ngoại Ngữ A214 11/11/2018 07h00
1089 11801427 161250423144 NGUYỄN MINH  QUANG 16/07/1998 Ngoại Ngữ A214 11/11/2018 07h00
1090 11801TDC332 151250613135 TRẦN HỮU  QUANG 08/03/1995 Tin học đại cương A211 11/11/2018 09h00
1091 11801H1155 151250613135 TRẦN HỮU  QUANG 08/03/1995 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 16h30
1092 11801TDC333 141250422144 Đinh Hoàng Quân 10/03/1996 Tin học đại cương A211 11/11/2018 09h00
1093 11801H1156 141250422144 Đinh Hoàng Quân 10/03/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 16h30
1094 11801428 161250733136 ĐOÀN ANH  QUÂN 25/01/1997 Ngoại Ngữ A214 11/11/2018 07h00
1095 11801429 161250423342 LÊ VĂN  QUÂN 01/01/1998 Ngoại Ngữ A214 11/11/2018 07h00
1096 11801430 161250423243 Nguyễn Văn  Quân 16/10/1998 Ngoại Ngữ A214 11/11/2018 07h00
1097 11801431 151250513226 PHẠM HỒNG  QUÂN 26/08/1997 Ngoại Ngữ A214 11/11/2018 07h00
1098 11801432 161250423244 TRẦN TRỌNG  QUÂN 06/11/1998 Ngoại Ngữ A214 11/11/2018 07h00
1099 11801433 161250423168 TRẦN THANH  QUÍ 01/01/1998 Ngoại Ngữ A214 11/11/2018 07h00
1100 11801434 161250533534 HUỲNH PHÚ  QUỐC 01/06/1998 Ngoại Ngữ A214 11/11/2018 07h00
1101 11801435 151250433143 LÊ KIM  QUỐC 01/11/1997 Ngoại Ngữ A214 11/11/2018 07h00
1102 11801436 161250513523 NGÔ TẤN  QUỐC 21/02/1998 Ngoại Ngữ A214 11/11/2018 07h00
1103 11801TDC334 161250513523 NGÔ TẤN  QUỐC 21/02/1998 Tin học đại cương A211 11/11/2018 09h00
1104 11801H3040 161250513523 NGÔ TẤN  QUỐC 21/02/1998 MathLab B202 11/11/2018 13h30
1105 11801437 161250513231 NGUYỄN BẢO QUỐC 30/11/1998 Ngoại Ngữ A214 11/11/2018 07h00
1106 11801TDC335 161250513231 NGUYỄN BẢO QUỐC 30/11/1998 Tin học đại cương A211 11/11/2018 09h00
1107 11801H3041 161250513231 NGUYỄN BẢO QUỐC 30/11/1998 MathLab B202 11/11/2018 13h30
1108 11801438 161250423344 NGUYỄN MẬU ANH  QUỐC 22/10/1998 Ngoại Ngữ A214 11/11/2018 07h00
1109 11801TDC339 161250423344 NGUYỄN MẬU ANH  QUỐC 22/10/1998 Tin học đại cương A212 11/11/2018 09h00
1110 11801H1157 161250423344 NGUYỄN MẬU ANH  QUỐC 22/10/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 16h30
1111 11801TDC336 161250513232 NGUYỄN PHẠM CÔNG  QUỐC 20/11/1998 Tin học đại cương A212 11/11/2018 09h00
1112 11801H3042 161250513232 NGUYỄN PHẠM CÔNG  QUỐC 20/11/1998 MathLab B202 11/11/2018 13h30
1113 11801439 151250513534 NGUYỄN VƯƠNG  QUỐC 12/06/1994 Ngoại Ngữ A214 11/11/2018 07h00
1114 11801TDC337 151250513534 NGUYỄN VƯƠNG  QUỐC 12/06/1994 Tin học đại cương A212 11/11/2018 09h00
1115 11801H3043 151250513534 NGUYỄN VƯƠNG  QUỐC 12/06/1994 MathLab B202 11/11/2018 13h30
1116 11801440 161250513233 Trương Tâm  Quốc 09/05/1998 Ngoại Ngữ A214 11/11/2018 07h00
1117 11801TDC338 161250513233 Trương Tâm  Quốc 09/05/1998 Tin học đại cương A212 11/11/2018 09h00
1118 11801H3044 161250513233 Trương Tâm  Quốc 09/05/1998 MathLab B202 11/11/2018 13h30
1119 11801TDC340 161250423537 ĐẶNG VĂN  QUY 09/08/1997 Tin học đại cương A212 11/11/2018 09h00
1120 11801H1158 161250423537 ĐẶNG VĂN  QUY 09/08/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 11/11/2018 16h30
1121 11801441 161250643113 Võ Tấn  Quy 22/04/1998 Ngoại Ngữ A214 11/11/2018 07h00
1122 11801TDC341 161250643113 Võ Tấn  Quy 22/04/1998 Tin học đại cương A212 11/11/2018 09h00
1123 11801H1159 161250643113 Võ Tấn  Quy 22/04/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 16h30
1124 11801TDC342 161250513335 LÊ VĂN  QUƯ 10/10/1998 Tin học đại cương A212 11/11/2018 09h00
1125 11801H3045 161250513335 LÊ VĂN  QUƯ 10/10/1998 MathLab B202 11/11/2018 13h30
1126 11801442 161250533535 PHẠM VĂN  QUƯ 09/10/1998 Ngoại Ngữ A214 11/11/2018 07h00
1127 11801TDC343 151250613138 TRẦN KIM  QUƯ 05/06/1997 Tin học đại cương A212 11/11/2018 09h00
1128 11801H1160 151250613138 TRẦN KIM  QUƯ 05/06/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 16h30
1129 11801TDC344 161250433240 Trần Song Quynh 13/02/1998 Tin học đại cương A212 11/11/2018 09h00
1130 11801H4106 161250433240 Trần Song Quynh 13/02/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 11/11/2018 13h30
1131 11801TDC345 161250733137 NGUYỄN XUÂN  QUỲNH 03/01/1998 Tin học đại cương A212 11/11/2018 09h00
1132 11801H4107 161250733137 NGUYỄN XUÂN  QUỲNH 03/01/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 11/11/2018 13h30
1133 11801443 151250443142 TRƯƠNG Đ̀NH  QUỲNH 04/01/1997 Ngoại Ngữ A214 11/11/2018 07h00
1134 11801TDC346 151250443142 TRƯƠNG Đ̀NH  QUỲNH 04/01/1997 Tin học đại cương A212 11/11/2018 09h00
1135 11801H2032 151250443142 TRƯƠNG Đ̀NH  QUỲNH 04/01/1997 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 11/11/2018 10h30
1136 11801TDC347 121250632143 Nguyễn Văn Rốp 18/04/1994 Tin học đại cương A212 11/11/2018 09h00
1137 11801H1161 121250632143 Nguyễn Văn Rốp 18/04/1994 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 16h30
1138 11801444 161250423345 LÊ QUỐC  SÁCH 27/05/1997 Ngoại Ngữ A214 11/11/2018 07h00
1139 11801TDC348 161250423345 LÊ QUỐC  SÁCH 27/05/1997 Tin học đại cương A212 11/11/2018 09h00
1140 11801H1162 161250423345 LÊ QUỐC  SÁCH 27/05/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 16h30
1141 11801445 161250413239 Dương Quang  Sang 06/07/1997 Ngoại Ngữ A214 11/11/2018 07h00
1142 11801446 161250513524 NGUYỄN TẤN  SANG 15/01/1998 Ngoại Ngữ A214 11/11/2018 07h00
1143 11801TDC349 161250513524 NGUYỄN TẤN  SANG 15/01/1998 Tin học đại cương A212 11/11/2018 09h00
1144 11801H3046 161250513524 NGUYỄN TẤN  SANG 15/01/1998 MathLab B202 11/11/2018 13h30
1145 11801447 151250433147 NGUYỄN THANH  SANG 06/09/1997 Ngoại Ngữ A214 11/11/2018 07h00
1146 11801448 161250633112 DƯƠNG QUANG  SÁNG 20/09/1998 Ngoại Ngữ A214 11/11/2018 07h00
1147 11801TDC351 161250633112 DƯƠNG QUANG  SÁNG 20/09/1998 Tin học đại cương A212 11/11/2018 09h00
1148 11801H1163 161250633112 DƯƠNG QUANG  SÁNG 20/09/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 16h30
1149 11801449 161250433241 NGUYỄN VĂN SÁNG 11/03/1998 Ngoại Ngữ A214 11/11/2018 07h00
1150 11801TDC350 161250433241 NGUYỄN VĂN SÁNG 11/03/1998 Tin học đại cương A212 11/11/2018 09h00
1151 11801H4108 161250433241 NGUYỄN VĂN SÁNG 11/03/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 11/11/2018 13h30
1152 11801TDC352 161250423539 ĐINH  SANH 12/01/1998 Tin học đại cương A212 11/11/2018 09h00
1153 11801H1164 161250423539 ĐINH  SANH 12/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 16h30
1154 11801450 161250513235 LÊ NHƯ THIÊN  SAO 28/10/1997 Ngoại Ngữ A214 11/11/2018 07h00
1155 11801TDC353 161250513235 LÊ NHƯ THIÊN  SAO 28/10/1997 Tin học đại cương A212 11/11/2018 09h00
1156 11801H3047 161250513235 LÊ NHƯ THIÊN  SAO 28/10/1997 MathLab B202 11/11/2018 13h30
1157 11801451 161250413141 Nguyễn Văn  Sâm 06/08/1998 Ngoại Ngữ A214 11/11/2018 07h00
1158 11801TDC354 161250413141 Nguyễn Văn  Sâm 06/08/1998 Tin học đại cương A212 11/11/2018 09h00
1159 11801H1165 161250413141 Nguyễn Văn  Sâm 06/08/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 16h30
1160 11801452 161250663107 Phạm Văn Sen 12/11/1997 Ngoại Ngữ A215 11/11/2018 07h00
1161 11801453 161250413333 NGUYỄN VĂN 20/11/1998 Ngoại Ngữ A215 11/11/2018 07h00
1162 11801454 171250423529 ĐỖ HẠ SINH 28/12/1999 Ngoại Ngữ A215 11/11/2018 07h00
1163 11801455 161250433242 NGUYỄN THANH  SINH 05/01/1998 Ngoại Ngữ A215 11/11/2018 07h00
1164 11801TDC355 161250433242 NGUYỄN THANH  SINH 05/01/1998 Tin học đại cương A212 11/11/2018 09h00
1165 11801H4109 161250433242 NGUYỄN THANH  SINH 05/01/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 11/11/2018 13h30
1166 11801456 161250443124 NGUYỄN VĂN TUẤN  SINH 21/10/1998 Ngoại Ngữ A215 11/11/2018 07h00
1167 11801TDC356 161250443124 NGUYỄN VĂN TUẤN  SINH 21/10/1998 Tin học đại cương A212 11/11/2018 09h00
1168 11801H2033 161250443124 NGUYỄN VĂN TUẤN  SINH 21/10/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 11/11/2018 10h30
1169 11801457 161250513237 ĐINH TRỌNG  SƠN 14/10/1998 Ngoại Ngữ A215 11/11/2018 07h00
1170 11801TDC358 161250513237 ĐINH TRỌNG  SƠN 14/10/1998 Tin học đại cương A212 11/11/2018 09h00
1171 11801H3048 161250513237 ĐINH TRỌNG  SƠN 14/10/1998 MathLab B202 11/11/2018 13h30
1172 11801458 161250543119 Huỳnh Trung  Sơn 10/10/1997 Ngoại Ngữ A215 11/11/2018 07h00
1173 11801459 151250413232 KSOR  SƠN 12/06/1996 Ngoại Ngữ A215 11/11/2018 07h00
1174 11801460 151250513440 LÊ HỒNG  SƠN 12/07/1996 Ngoại Ngữ A215 11/11/2018 07h00
1175 11801TDC359 151250513440 LÊ HỒNG  SƠN 12/07/1996 Tin học đại cương A212 11/11/2018 09h00
1176 11801H3049 151250513440 LÊ HỒNG  SƠN 12/07/1996 MathLab B202 11/11/2018 13h30
1177 11801462 161250413335 Lê Tuấn  Sơn 08/09/1996 Ngoại Ngữ A215 11/11/2018 07h00
1178 11801461 161250613136 Lê Tự  Sơn 20/02/1998 Ngoại Ngữ A215 11/11/2018 07h00
1179 11801TDC360 161250613136 Lê Tự  Sơn 20/02/1998 Tin học đại cương A212 11/11/2018 09h00
1180 11801H1166 161250613136 Lê Tự  Sơn 20/02/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 16h30
1181 11801463 161250413336 LÊ VĂN SƠN 04/01/1998 Ngoại Ngữ A215 11/11/2018 07h00
1182 11801TDC361 161250413336 LÊ VĂN SƠN 04/01/1998 Tin học đại cương A212 11/11/2018 09h00
1183 11801H2034 161250413336 LÊ VĂN SƠN 04/01/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 11/11/2018 10h30
1184 11801464 161250443125 NGUYỄN HỒNG  SƠN 30/08/1998 Ngoại Ngữ A215 11/11/2018 07h00
1185 11801465 161250533435 Nguyễn Nho  Sơn 08/01/1998 Ngoại Ngữ A215 11/11/2018 07h00
1186 11801TDC357 151250523136 NGUYỄN XUÂN  SƠN 23/09/1997 Tin học đại cương A212 11/11/2018 09h00
1187 11801H5003 151250523136 NGUYỄN XUÂN  SƠN 23/09/1997 Kỹ thuật lập tŕnh - ngôn ngữ C PMT1 11/11/2018 15h00
1188 11801466 161250423248 VƠ VĂN  SƠN 14/01/1997 Ngoại Ngữ A215 11/11/2018 07h00
1189 11801467 161250433243 NGUYỄN TIẾN  SỸ 11/01/1998 Ngoại Ngữ A215 11/11/2018 07h00
1190 11801TDC362 161250433243 NGUYỄN TIẾN  SỸ 11/01/1998 Tin học đại cương A212 11/11/2018 09h00
1191 11801H4110 161250433243 NGUYỄN TIẾN  SỸ 11/01/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 11/11/2018 13h30
1192 11801TDC364 141250612163 Đặng Hưng Tài 09/01/1995 Tin học đại cương A212 11/11/2018 09h00
1193 11801H1167 141250612163 Đặng Hưng Tài 09/01/1995 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 16h30
1194 11801468 171250433127 ĐẬU VĂN TÀI 18/11/1999 Ngoại Ngữ A215 11/11/2018 07h00
1195 11801TDC365 171250433127 ĐẬU VĂN TÀI 18/11/1999 Tin học đại cương A212 11/11/2018 09h00
1196 11801H1168 171250433127 ĐẬU VĂN TÀI 18/11/1999 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 16h30
1197 11801469 161250423346 ĐỖ THẾ ANH  TÀI 29/10/1998 Ngoại Ngữ A215 11/11/2018 07h00
1198 11801TDC363 161250423346 ĐỖ THẾ ANH  TÀI 29/10/1998 Tin học đại cương A212 11/11/2018 09h00
1199 11801H4111 161250423346 ĐỖ THẾ ANH  TÀI 29/10/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 11/11/2018 13h30
1200 11801470 161250423146 HỒ TẤN  TÀI 26/07/1997 Ngoại Ngữ A215 11/11/2018 07h00
1201 11801471 161250543120 HỒ THANH  TÀI 20/10/1998 Ngoại Ngữ A215 11/11/2018 07h00
1202 11801472 151250413163 Lê Văn Tài 30/05/1996 Ngoại Ngữ A215 11/11/2018 07h00
1203 11801TDC366 151250413163 Lê Văn Tài 30/05/1996 Tin học đại cương A212 11/11/2018 09h00
1204 11801H1169 151250413163 Lê Văn Tài 30/05/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 16h30
1205 11801473 161250413339 NGUYỄN ĐỨC KỲ  TÀI 06/09/1998 Ngoại Ngữ A215 11/11/2018 07h00
1206 11801TDC367 161250413339 NGUYỄN ĐỨC KỲ  TÀI 06/09/1998 Tin học đại cương A212 11/11/2018 09h00
1207 11801H1170 161250413339 NGUYỄN ĐỨC KỲ  TÀI 06/09/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 16h30
1208 11801474 161250633114 NGUYỄN VĂN  TÀI 30/07/1998 Ngoại Ngữ A215 11/11/2018 07h00
1209 11801TDC368 161250633114 NGUYỄN VĂN  TÀI 30/07/1998 Tin học đại cương A212 11/11/2018 09h00
1210 11801H1171 161250633114 NGUYỄN VĂN  TÀI 30/07/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 16h30
1211 11801475 161250513526 PHẠM Đ̀NH  TÀI 04/02/1998 Ngoại Ngữ A215 11/11/2018 07h00
1212 11801TDC369 161250513526 PHẠM Đ̀NH  TÀI 04/02/1998 Tin học đại cương A212 11/11/2018 09h00
1213 11801H1172 161250513526 PHẠM Đ̀NH  TÀI 04/02/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 16h30
1214 11801TDC370 141250412343 Văn Phú Tài 17/04/1996 Tin học đại cương A212 11/11/2018 09h00
1215 11801H1173 141250412343 Văn Phú Tài 17/04/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 16h30
1216 11801476 161250513437 LÊ THẾ  TAM 22/01/1997 Ngoại Ngữ A215 11/11/2018 07h00
1217 11801TDC372 151250413441 DƯƠNG CHÍ  TÂM 08/11/1997 Tin học đại cương A212 11/11/2018 09h00
1218 11801H1174 151250413441 DƯƠNG CHÍ  TÂM 08/11/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 16h30
1219 11801478 151250543135 DƯƠNG MINH  TÂM 16/05/1997 Ngoại Ngữ A215 11/11/2018 07h00
1220 11801477 161250533239 ĐỖ MINH  TÂM 11/03/1997 Ngoại Ngữ A215 11/11/2018 07h00
1221 11801480 141250532178 Hoàng Đ́nh Tâm 06/02/1993 Ngoại Ngữ A215 11/11/2018 07h00
1222 11801479 161250433143 HỒ QUƯ  TÂM 02/01/1998 Ngoại Ngữ A215 11/11/2018 07h00
1223 11801TDC373 161250433143 HỒ QUƯ  TÂM 02/01/1998 Tin học đại cương A212 11/11/2018 09h00
1224 11801H1175 161250433143 HỒ QUƯ  TÂM 02/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 16h30
1225 11801481 161250413240 LÊ VĂN  TÂM 23/06/1998 Ngoại Ngữ A215 11/11/2018 07h00
1226 11801TDC374 161250413240 LÊ VĂN  TÂM 23/06/1998 Tin học đại cương A212 11/11/2018 09h00
1227 11801H1176 161250413240 LÊ VĂN  TÂM 23/06/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 16h30
1228 11801482 151250513441 NGÔ HỒNG  TÂM 05/11/1997 Ngoại Ngữ A215 11/11/2018 07h00
1229 11801TDC371 161250433144 NGÔ VĂN  TÂM 14/09/1998 Tin học đại cương A212 11/11/2018 09h00
1230 11801H4112 161250433144 NGÔ VĂN  TÂM 14/09/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 11/11/2018 13h30
1231 11801483 141250512179 Nguyễn Tiến Tâm 03/12/1995 Ngoại Ngữ A215 11/11/2018 07h00
1232 11801484 161250413241 PHẠM VĂN  TÂM 19/01/1998 Ngoại Ngữ A215 11/11/2018 07h00
1233 11801TDC375 161250413241 PHẠM VĂN  TÂM 19/01/1998 Tin học đại cương A212 11/11/2018 09h00
1234 11801H2035 161250413241 PHẠM VĂN  TÂM 19/01/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 11/11/2018 10h30
1235 11801485 151250513342 PHAN THANH  TÂM 22/12/1997 Ngoại Ngữ A215 11/11/2018 07h00
1236 11801TDC376 151250513536 BÙI VĂN  TÂN 21/04/1997 Tin học đại cương A212 11/11/2018 09h00
1237 11801H3050 151250513536 BÙI VĂN  TÂN 21/04/1997 MathLab B202 11/11/2018 13h30
1238 11801486 151250443239 HỒ VĂN  TÂN 20/04/1997 Ngoại Ngữ A215 11/11/2018 07h00
1239 11801TDC379 151250443239 HỒ VĂN  TÂN 20/04/1997 Tin học đại cương A213 11/11/2018 09h00
1240 11801H2036 151250443239 HỒ VĂN  TÂN 20/04/1997 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 11/11/2018 10h30
1241 11801487 151250433150 MAI NGỌC  TÂN 04/03/1997 Ngoại Ngữ A215 11/11/2018 07h00
1242 11801TDC377 151250433150 MAI NGỌC  TÂN 04/03/1997 Tin học đại cương A212 11/11/2018 09h00
1243 11801H1177 151250433150 MAI NGỌC  TÂN 04/03/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 16h30
1244 11801488 171250613135 NGUYỄN LÊ TÂN 06/06/1999 Ngoại Ngữ A215 11/11/2018 07h00
1245 11801489 161250533540 TRẦN NGỌC TÂN 02/02/1998 Ngoại Ngữ A215 11/11/2018 07h00
1246 11801490 161250423250 TRƯƠNG KHẮC  TÂN 25/07/1998 Ngoại Ngữ A215 11/11/2018 07h00
1247 11801TDC378 161250423250 TRƯƠNG KHẮC  TÂN 25/07/1998 Tin học đại cương A213 11/11/2018 09h00
1248 11801H1178 161250423250 TRƯƠNG KHẮC  TÂN 25/07/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 16h30
1249 11801491 161250513135 LÊ PHƯỚC  TẤN 17/02/1998 Ngoại Ngữ A215 11/11/2018 07h00
1250 11801TDC380 161250513135 LÊ PHƯỚC  TẤN 17/02/1998 Tin học đại cương A213 11/11/2018 09h00
1251 11801H3051 161250513135 LÊ PHƯỚC  TẤN 17/02/1998 MathLab B202 11/11/2018 13h30
1252 11801492 131250632179 Trần Viết Tấn 30/12/1992 Ngoại Ngữ A215 11/11/2018 07h00
1253 11801TDC382 151250413146 ĐOÀN NGỌC  TÂY 30/03/1996 Tin học đại cương A213 11/11/2018 09h00
1254 11801H1179 151250413146 ĐOÀN NGỌC  TÂY 30/03/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 16h30
1255 11801493 151250413340 NGUYỄN NGỌC  TÂY 17/11/1996 Ngoại Ngữ A216 11/11/2018 07h00
1256 11801494 151250443145 PHAN MINH  TÂY 15/12/1997 Ngoại Ngữ A216 11/11/2018 07h00
1257 11801TDC383 151250443145 PHAN MINH  TÂY 15/12/1997 Tin học đại cương A213 11/11/2018 09h00
1258 11801H2037 151250443145 PHAN MINH  TÂY 15/12/1997 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 11/11/2018 10h30
1259 11801495 161250513338 TẠ VĂN TÂY 16/01/1998 Ngoại Ngữ A216 11/11/2018 07h00
1260 11801TDC381 161250513338 TẠ VĂN TÂY 16/01/1998 Tin học đại cương A213 11/11/2018 09h00
1261 11801H3052 161250513338 TẠ VĂN TÂY 16/01/1998 MathLab B202 11/11/2018 13h30
1262 11801496 161250443128 LÊ TRỌNG ANH TÍCH 16/06/1998 Ngoại Ngữ A216 11/11/2018 07h00
1263 11801TDC384 161250443128 LÊ TRỌNG ANH TÍCH 16/06/1998 Tin học đại cương A213 11/11/2018 09h00
1264 11801H1180 161250443128 LÊ TRỌNG ANH TÍCH 16/06/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 16h30
1265 11801497 151250433159 HUỲNH VĂN  TIÊN 16/10/1997 Ngoại Ngữ A216 11/11/2018 07h00
1266 11801498 161250423553 TRẦN VĂN  TIÊN 20/02/1997 Ngoại Ngữ A216 11/11/2018 07h00
1267 11801499 151250513243 ĐẶNG HOÀNG  TIỂN 30/10/1996 Ngoại Ngữ A216 11/11/2018 07h00
1268 11801500 151250513345 ĐINH NGỌC  TIẾN 20/04/1997 Ngoại Ngữ A216 11/11/2018 07h00
1269 11801501 171250433137 HOÀNG VĂN TIẾN 04/10/1999 Ngoại Ngữ A216 11/11/2018 07h00
1270 11801502 161250423257 LÊ NGUYỄN Đ̀NH  TIẾN 04/10/1998 Ngoại Ngữ A216 11/11/2018 07h00
1271 11801TDC387 161250423257 LÊ NGUYỄN Đ̀NH  TIẾN 04/10/1998 Tin học đại cương A213 11/11/2018 09h00
1272 11801H1181 161250423257 LÊ NGUYỄN Đ̀NH  TIẾN 04/10/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 16h30
1273 11801TDC385 161250433248 NGUYỄN ĐĂNG  TIẾN 21/06/1998 Tin học đại cương A213 11/11/2018 09h00
1274 11801H4113 161250433248 NGUYỄN ĐĂNG  TIẾN 21/06/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 11/11/2018 13h30
1275 11801TDC388 161250423554 NGUYỄN VĂN  TIẾN 06/06/1998 Tin học đại cương A213 11/11/2018 09h00
1276 11801H1182 161250423554 NGUYỄN VĂN  TIẾN 06/06/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 16h30
1277 11801503 161250423359 TRẦN DUY  TIẾN 13/04/1998 Ngoại Ngữ A216 11/11/2018 07h00
1278 11801TDC389 161250423359 TRẦN DUY  TIẾN 13/04/1998 Tin học đại cương A213 11/11/2018 09h00
1279 11801H1183 161250423359 TRẦN DUY  TIẾN 13/04/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 16h30
1280 11801504 161250433152 Trần Hữu  Tiến 15/03/1998 Ngoại Ngữ A216 11/11/2018 07h00
1281 11801TDC386 161250433152 Trần Hữu  Tiến 15/03/1998 Tin học đại cương A213 11/11/2018 09h00
1282 11801H4114 161250433152 Trần Hữu  Tiến 15/03/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 11/11/2018 13h30
1283 11801505 151250423254 TRẦN VĂN  TIẾN 22/04/1997 Ngoại Ngữ A216 11/11/2018 07h00
1284 11801TDC390 151250423254 TRẦN VĂN  TIẾN 22/04/1997 Tin học đại cương A213 11/11/2018 09h00
1285 11801H1184 151250423254 TRẦN VĂN  TIẾN 22/04/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 16h30
1286 11801506 151250413245 VƠ VĂN  TIẾN 04/11/1997 Ngoại Ngữ A216 11/11/2018 07h00
1287 11801TDC391 151250413245 VƠ VĂN  TIẾN 04/11/1997 Tin học đại cương A213 11/11/2018 09h00
1288 11801H1185 151250413245 VƠ VĂN  TIẾN 04/11/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 16h30
1289 11801507 151250643126 NGUYỄN HỒNG  TIỆP 22/09/1997 Ngoại Ngữ A216 11/11/2018 07h00
1290 11801508 131250412256 Nguyễn Hoàng Tín 13/05/1994 Ngoại Ngữ A216 11/11/2018 07h00
1291 11801TDC392 161250613174 Lê Văn T́nh 20/06/1996 Tin học đại cương A213 11/11/2018 09h00
1292 11801H1186 161250613174 Lê Văn T́nh 20/06/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 16h30
1293 11801509 141250532149 Nguyễn Hữu T́nh 28/02/1996 Ngoại Ngữ A216 11/11/2018 07h00
1294 11801510 151250423151 TRẦN VĂN  T̀NH 09/05/1997 Ngoại Ngữ A216 11/11/2018 07h00
1295 11801511 161250423555 LÊ VĂN  TÍNH 15/05/1998 Ngoại Ngữ A216 11/11/2018 07h00
1296 11801TDC393 161250423555 LÊ VĂN  TÍNH 15/05/1998 Tin học đại cương A213 11/11/2018 09h00
1297 11801H1187 161250423555 LÊ VĂN  TÍNH 15/05/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 16h30
1298 11801TDC394 151250423255 BÙI THANH  TOÀN 20/10/1997 Tin học đại cương A213 11/11/2018 09h00
1299 11801H4115 151250423255 BÙI THANH  TOÀN 20/10/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 11/11/2018 13h30
1300 11801512 151250513143 DƯƠNG BÁ  TOÀN 20/06/1997 Ngoại Ngữ A216 11/11/2018 07h00
1301 11801513 151250523145 HỒ TIẾN  TOÀN 08/06/1997 Ngoại Ngữ A216 11/11/2018 07h00
1302 11801514 161250543133 Lê Quyết Toàn 25/01/1998 Ngoại Ngữ A216 11/11/2018 07h00
1303 11801515 161250413152 LÊ VĂN  TOÀN 10/09/1997 Ngoại Ngữ A216 11/11/2018 07h00
1304 11801TDC395 161250413152 LÊ VĂN  TOÀN 10/09/1997 Tin học đại cương A213 11/11/2018 09h00
1305 11801H1188 161250413152 LÊ VĂN  TOÀN 10/09/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 16h30
1306 11801516 161250423153 NGUYỄN MINH  TOÀN 06/10/1998 Ngoại Ngữ A216 11/11/2018 07h00
1307 11801517 161250443131 PHẠM MINH  TOÀN 10/06/1997 Ngoại Ngữ A216 11/11/2018 07h00
1308 11801518 161250533347 NGUYỄN VĂN  TOẢN 18/10/1998 Ngoại Ngữ A216 11/11/2018 07h00
1309 11801519 151250443251 VƠ THANH  TỒN 25/08/1996 Ngoại Ngữ A216 11/11/2018 07h00
1310 11801520 151250443156 ĐẶNG MINH  22/11/1997 Ngoại Ngữ A216 11/11/2018 07h00
1311 11801TDC402 151250443156 ĐẶNG MINH  22/11/1997 Tin học đại cương A213 11/11/2018 09h00
1312 11801H2038 151250443156 ĐẶNG MINH  22/11/1997 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 11/11/2018 10h30
1313 11801521 111250522270 Đỗ Ngọc 14/09/1993 Ngoại Ngữ A216 11/11/2018 07h00
1314 11801TDC397 111250522270 Đỗ Ngọc 14/09/1993 Tin học đại cương A213 11/11/2018 09h00
1315 11801H4116 111250522270 Đỗ Ngọc 14/09/1993 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 11/11/2018 13h30
1316 11801TDC403 161250413158 NGÔ TẤN  04/04/1998 Tin học đại cương A213 11/11/2018 09h00
1317 11801H2039 161250413158 NGÔ TẤN  04/04/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 11/11/2018 10h30
1318 11801522 161250523124 NGUYỄN LÊ  07/07/1997 Ngoại Ngữ A216 11/11/2018 07h00
1319 11801TDC398 161250523124 NGUYỄN LÊ  07/07/1997 Tin học đại cương A213 11/11/2018 09h00
1320 11801H4117 161250523124 NGUYỄN LÊ  07/07/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 11/11/2018 13h30
1321 11801523 171250433244 NGUYỄN THANH 13/10/1998 Ngoại Ngữ A216 11/11/2018 07h00
1322 11801524 161250443135 NGUYỄN THÀNH  04/09/1998 Ngoại Ngữ A216 11/11/2018 07h00
1323 11801TDC401 161250443135 NGUYỄN THÀNH  04/09/1998 Tin học đại cương A213 11/11/2018 09h00
1324 11801H1189 161250443135 NGUYỄN THÀNH  04/09/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 16h30
1325 11801525 151250733155 NGUYỄN THỊ CẨM  09/06/1997 Ngoại Ngữ A216 11/11/2018 07h00
1326 11801526 161250533249 PHẠM ANH  07/08/1998 Ngoại Ngữ A216 11/11/2018 07h00
1327 11801527 161250513153 PHẠM NGỌC 20/06/1998 Ngoại Ngữ A216 11/11/2018 07h00
1328 11801TDC399 161250513153 PHẠM NGỌC 20/06/1998 Tin học đại cương A213 11/11/2018 09h00
1329 11801H4118 161250513153 PHẠM NGỌC 20/06/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 11/11/2018 13h30
1330 11801TDC396 161250513148 TRẦN PHẠM CÔNG  05/03/1998 Tin học đại cương A213 11/11/2018 09h00
1331 11801H3053 161250513148 TRẦN PHẠM CÔNG  05/03/1998 MathLab B202 11/11/2018 13h30
1332 11801TDC400 161250433252 VƠ ANH  15/03/1998 Tin học đại cương A213 11/11/2018 09h00
1333 11801H4119 161250433252 VƠ ANH  15/03/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 11/11/2018 13h30
1334 11801TDC408 151250413354 DOĂN MINH  TUẤN 19/04/1997 Tin học đại cương A213 11/11/2018 09h00
1335 11801H1190 151250413354 DOĂN MINH  TUẤN 19/04/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 16h30
1336 11801528 151250413355 HỒ ANH  TUẤN 17/10/1995 Ngoại Ngữ A216 11/11/2018 07h00
1337 11801TDC409 151250413355 HỒ ANH  TUẤN 17/10/1995 Tin học đại cương A213 11/11/2018 09h00
1338 11801H1191 151250413355 HỒ ANH  TUẤN 17/10/1995 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 11/11/2018 16h30
1339 11801529 171250613149 HUỲNH VĂN TUẤN 01/01/1996 Ngoại Ngữ A216 11/11/2018 07h00
1340 11801TDC410 171250613149 HUỲNH VĂN TUẤN 01/01/1996 Tin học đại cương A213 11/11/2018 09h00
1341 11801H1192 171250613149 HUỲNH VĂN TUẤN 01/01/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 16h30
1342 11801TDC411 151250413251 NGUYỄN ĐẠI  TUẤN 22/10/1997 Tin học đại cương A213 11/11/2018 09h00
1343 11801H1193 151250413251 NGUYỄN ĐẠI  TUẤN 22/10/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 16h30
1344 11801TDC405 131250522244 Nguyễn Đức Tuấn 12/08/1995 Tin học đại cương A213 11/11/2018 09h00
1345 11801H4120 131250522244 Nguyễn Đức Tuấn 12/08/1995 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 11/11/2018 13h30
1346 11801530 161250433156 NGUYỄN HOÀNG TUẤN 08/03/1998 Ngoại Ngữ A216 11/11/2018 07h00
1347 11801TDC412 161250433156 NGUYỄN HOÀNG TUẤN 08/03/1998 Tin học đại cương A213 11/11/2018 09h00
1348 11801H1194 161250433156 NGUYỄN HOÀNG TUẤN 08/03/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 16h30
1349 11801531 161250433255 Nguyễn Ngọc  Tuấn 01/06/1998 Ngoại Ngữ A216 11/11/2018 07h00
1350 11801532 161250513149 NGUYỄN SĨ MINH  TUẤN 06/05/1998 Ngoại Ngữ A216 11/11/2018 07h00
1351 11801TDC404 161250513149 NGUYỄN SĨ MINH  TUẤN 06/05/1998 Tin học đại cương A213 11/11/2018 09h00
1352 11801H3054 161250513149 NGUYỄN SĨ MINH  TUẤN 06/05/1998 MathLab B202 11/11/2018 13h30
1353 11801TDC417 161250443236 NGUYỄN XUÂN  TUẤN 14/03/1998 Tin học đại cương A213 11/11/2018 09h00
1354 11801H2040 161250443236 NGUYỄN XUÂN  TUẤN 14/03/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 11/11/2018 10h30
1355 11801533 161250423561 PHẠM CÔNG  TUẤN 28/01/1998 Ngoại Ngữ A216 11/11/2018 07h00
1356 11801TDC416 161250423562 TRẢO AN  TUẤN 03/01/1998 Tin học đại cương A213 11/11/2018 09h00
1357 11801H1198 161250423562 TRẢO AN  TUẤN 03/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 16h30
1358 11801TDC413 131250632172 Trần Anh Tuấn 16/11/1993 Tin học đại cương A213 11/11/2018 09h00
1359 11801H1195 131250632172 Trần Anh Tuấn 16/11/1993 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 16h30
1360 11801534 161250633125 TRẦN CÔNG  TUẤN 21/02/1998 Ngoại Ngữ A217 11/11/2018 07h00
1361 11801TDC414 161250633125 TRẦN CÔNG  TUẤN 21/02/1998 Tin học đại cương A213 11/11/2018 09h00
1362 11801H1196 161250633125 TRẦN CÔNG  TUẤN 21/02/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 16h30
1363 11801535 161250513536 TRẦN HỮU ANH  TUẤN 26/08/1998 Ngoại Ngữ A217 11/11/2018 07h00
1364 11801TDC406 161250513536 TRẦN HỮU ANH  TUẤN 26/08/1998 Tin học đại cương A213 11/11/2018 09h00
1365 11801H4121 161250513536 TRẦN HỮU ANH  TUẤN 26/08/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 11/11/2018 13h30
1366 11801TDC407 151250413453 TRẦN MINH  TUẤN 24/07/1997 Tin học đại cương A213 11/11/2018 09h00
1367 11801H4122 151250413453 TRẦN MINH  TUẤN 24/07/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 11/11/2018 13h30
1368 11801TDC415 161250443137 TRẦN XUÂN  TUẤN 09/04/1998 Tin học đại cương A213 11/11/2018 09h00
1369 11801H1197 161250443137 TRẦN XUÂN  TUẤN 09/04/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 16h30
1370 11801536 161250533251 VƠ ANH  TUẤN 20/08/1998 Ngoại Ngữ A217 11/11/2018 07h00
1371 11801537 161250423363 VƠ VĂN  TUẤN 01/01/1998 Ngoại Ngữ A217 11/11/2018 07h00
1372 11801538 161250423464 NGUYỄN VĂN  TÚC 28/06/1998 Ngoại Ngữ A217 11/11/2018 07h00
1373 11801TDC418 161250423464 NGUYỄN VĂN  TÚC 28/06/1998 Tin học đại cương A213 11/11/2018 09h00
1374 11801H1199 161250423464 NGUYỄN VĂN  TÚC 28/06/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 16h30
1375 11801539 161250533548 HỒ THANH  TÙNG 21/02/1998 Ngoại Ngữ A217 11/11/2018 07h00
1376 11801540 161250443239 HỒ VĂN  TÙNG 25/12/1998 Ngoại Ngữ A217 11/11/2018 07h00
1377 11801TDC422 161250443239 HỒ VĂN  TÙNG 25/12/1998 Tin học đại cương A214 11/11/2018 09h00
1378 11801H2041 161250443239 HỒ VĂN  TÙNG 25/12/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 11/11/2018 10h30
1379 11801TDC420 161250413355 LÊ QUỐC  TÙNG 16/10/1998 Tin học đại cương A214 11/11/2018 09h00
1380 11801H1200 161250413355 LÊ QUỐC  TÙNG 16/10/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 16h30
1381 11801TDC421 161250423364 LÊ THANH  TÙNG 25/07/1998 Tin học đại cương A214 11/11/2018 09h00
1382 11801H1201 161250423364 LÊ THANH  TÙNG 25/07/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 16h30
1383 11801542 171250433232 NGUYỄN THANH TÙNG 22/06/1999 Ngoại Ngữ A217 11/11/2018 07h00
1384 11801541 151250543138 NGUYỄN THANH  TÙNG 01/04/1997 Ngoại Ngữ A217 11/11/2018 07h00
1385 11801543 151250513549 PHẠM ANH  TÙNG 13/08/1997 Ngoại Ngữ A217 11/11/2018 07h00
1386 11801TDC419 151250513549 PHẠM ANH  TÙNG 13/08/1997 Tin học đại cương A213 11/11/2018 09h00
1387 11801H3055 151250513549 PHẠM ANH  TÙNG 13/08/1997 MathLab B202 11/11/2018 13h30
1388 11801TDC423 161250413159 Phan Xuân  Tùng 14/11/1998 Tin học đại cương A214 11/11/2018 09h00
1389 11801H2042 161250413159 Phan Xuân  Tùng 14/11/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 11/11/2018 10h30
1390 11801544 161250633126 Huỳnh Văn  Tuyên 25/09/1998 Ngoại Ngữ A217 11/11/2018 07h00
1391 11801TDC424 161250633126 Huỳnh Văn  Tuyên 25/09/1998 Tin học đại cương A214 11/11/2018 09h00
1392 11801H1202 161250633126 Huỳnh Văn  Tuyên 25/09/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 16h30
1393 11801545 151250533160 HÀ PHƯỚC  TUYỀN 20/05/1997 Ngoại Ngữ A217 11/11/2018 07h00
1394 11801546 151250533459 LÊ NGUYỄN THANH  TUYỀN 25/01/1997 Ngoại Ngữ A217 11/11/2018 07h00
1395 11801547 161250733148 HUỲNH THỊ  TUYẾT 22/03/1998 Ngoại Ngữ A217 11/11/2018 07h00
1396 11801TDC425 161250733148 HUỲNH THỊ  TUYẾT 22/03/1998 Tin học đại cương A214 11/11/2018 09h00
1397 11801H4123 161250733148 HUỲNH THỊ  TUYẾT 22/03/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 11/11/2018 13h30
1398 11801TDC426 151250443255 LÊ THANH  21/02/1997 Tin học đại cương A214 11/11/2018 09h00
1399 11801H2043 151250443255 LÊ THANH  21/02/1997 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 11/11/2018 10h30
1400 11801549 161250433253 Lương Văn  Tứ 14/01/1997 Ngoại Ngữ A217 11/11/2018 07h00
1401 11801TDC427 161250433253 Lương Văn  Tứ 14/01/1997 Tin học đại cương A214 11/11/2018 09h00
1402 11801H4124 161250433253 Lương Văn  Tứ 14/01/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 13h30
1403 11801548 161250653110 Nguyễn Minh  Tứ 05/09/1998 Ngoại Ngữ A217 11/11/2018 07h00
1404 11801TDC428 161250653110 Nguyễn Minh  Tứ 05/09/1998 Tin học đại cương A214 11/11/2018 09h00
1405 11801H1203 161250653110 Nguyễn Minh  Tứ 05/09/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 16h30
1406 11801550 151250423362 NGUYỄN NHẬT  TỨ 16/12/1997 Ngoại Ngữ A217 11/11/2018 07h00
1407 11801551 161250423365 NGUYỄN VĂN  TƯỜNG 25/11/1997 Ngoại Ngữ A217 11/11/2018 07h00
1408 11801TDC429 161250423365 NGUYỄN VĂN  TƯỜNG 25/11/1997 Tin học đại cương A214 11/11/2018 09h00
1409 11801H1204 161250423365 NGUYỄN VĂN  TƯỜNG 25/11/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 16h30
1410 11801TDC430 161250423366 BÙI TRỌNG  TY 02/03/1998 Tin học đại cương A214 11/11/2018 09h00
1411 11801H1205 161250423366 BÙI TRỌNG  TY 02/03/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 16h30
1412 11801552 141250422266 Cao Ty 01/11/1995 Ngoại Ngữ A217 11/11/2018 07h00
1413 11801TDC431 141250422266 Cao Ty 01/11/1995 Tin học đại cương A214 11/11/2018 09h00
1414 11801H1206 141250422266 Cao Ty 01/11/1995 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 16h30
1415 11801553 161250533451 PHAN DOĂN 01/12/1998 Ngoại Ngữ A217 11/11/2018 07h00
1416 11801555 151250413147 NGUYỄN DUY  THẠCH 01/01/1997 Ngoại Ngữ A217 11/11/2018 07h00
1417 11801556 151250513240 NGUYỄN VĂN TRÀNG  THẠCH 02/06/1997 Ngoại Ngữ A217 11/11/2018 07h00
1418 11801TDC432 151250513240 NGUYỄN VĂN TRÀNG  THẠCH 02/06/1997 Tin học đại cương A214 11/11/2018 09h00
1419 11801H3056 151250513240 NGUYỄN VĂN TRÀNG  THẠCH 02/06/1997 MathLab B202 11/11/2018 13h30
1420 11801557 161250613140 Phan Ngọc  Thạch 10/02/1998 Ngoại Ngữ A217 11/11/2018 07h00
1421 11801TDC434 161250723114 TRẦN THỊ  THẠCH 03/07/1998 Tin học đại cương A214 11/11/2018 09h00
1422 11801H1207 161250723114 TRẦN THỊ  THẠCH 03/07/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 16h30
1423 11801TDC433 161250423543 Trương Duy Kiều  Thạch 06/11/1998 Tin học đại cương A214 11/11/2018 09h00
1424 11801H4125 161250423543 Trương Duy Kiều  Thạch 06/11/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 13h30
1425 11801558 151250413341 TRƯƠNG THÁI  THẠCH 08/06/1995 Ngoại Ngữ A217 11/11/2018 07h00
1426 11801TDC435 151250413341 TRƯƠNG THÁI  THẠCH 08/06/1995 Tin học đại cương A214 11/11/2018 09h00
1427 11801H1208 151250413341 TRƯƠNG THÁI  THẠCH 08/06/1995 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 16h30
1428 11801554 161250533144 Võ Hoàng  Thạch 10/11/1991 Ngoại Ngữ A217 11/11/2018 07h00
1429 11801559 151250513538 VƠ DUY  THÁI 08/02/1997 Ngoại Ngữ A217 11/11/2018 07h00
1430 11801TDC436 151250513538 VƠ DUY  THÁI 08/02/1997 Tin học đại cương A214 11/11/2018 09h00
1431 11801H1209 151250513538 VƠ DUY  THÁI 08/02/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 16h30
1432 11801560 161250513440 Huỳnh  Thanh 23/09/1997 Ngoại Ngữ A217 11/11/2018 07h00
1433 11801TDC437 161250513440 Huỳnh  Thanh 23/09/1997 Tin học đại cương A214 11/11/2018 09h00
1434 11801H3057 161250513440 Huỳnh  Thanh 23/09/1997 MathLab B202 11/11/2018 13h30
1435 11801561 151250513241 NGÔ ĐỨC  THANH 01/09/1997 Ngoại Ngữ A217 11/11/2018 07h00
1436 11801TDC438 151250513241 NGÔ ĐỨC  THANH 01/09/1997 Tin học đại cương A214 11/11/2018 09h00
1437 11801H3058 151250513241 NGÔ ĐỨC  THANH 01/09/1997 MathLab B202 11/11/2018 13h30
1438 11801562 161250443126 PHẠM VIỄN  THANH 26/03/1998 Ngoại Ngữ A217 11/11/2018 07h00
1439 11801TDC440 161250643116 TỪ CHÍ  THANH 14/10/1998 Tin học đại cương A214 11/11/2018 09h00
1440 11801H1210 161250643116 TỪ CHÍ  THANH 14/10/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 16h30
1441 11801563 161250423544 Vơ Văn  Thanh 28/04/1998 Ngoại Ngữ A217 11/11/2018 07h00
1442 11801TDC439 161250513136 VƠ VIẾT  THANH 17/09/1998 Tin học đại cương A214 11/11/2018 09h00
1443 11801H4126 161250513136 VƠ VIẾT  THANH 17/09/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 13h30
1444 11801TDC441 141250432158 Đào Hữu Thành 28/02/1996 Tin học đại cương A214 11/11/2018 09h00
1445 11801H4127 141250432158 Đào Hữu Thành 28/02/1996 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 13h30
1446 11801TDC442 161250423546 LÊ CÔNG  THÀNH 23/12/1997 Tin học đại cương A214 11/11/2018 09h00
1447 11801H1211 161250423546 LÊ CÔNG  THÀNH 23/12/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 16h30
1448 11801564 171250423455 NGUYỄN HỮU THÀNH 26/03/1995 Ngoại Ngữ A217 11/11/2018 07h00
1449 11801TDC443 171250423455 NGUYỄN HỮU THÀNH 26/03/1995 Tin học đại cương A214 11/11/2018 09h00
1450 11801H1212 171250423455 NGUYỄN HỮU THÀNH 26/03/1995 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 16h30
1451 11801565 161250423148 NGUYỄN VĂN CHÍ  THÀNH 21/01/1998 Ngoại Ngữ A217 11/11/2018 07h00
1452 11801TDC444 161250413163 Đỗ Bá  Thánh 30/05/1997 Tin học đại cương A214 11/11/2018 09h00
1453 11801H1213 161250413163 Đỗ Bá  Thánh 30/05/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 16h30
1454 11801566 161250653109 HUỲNH XUÂN THẢO 12/04/1998 Ngoại Ngữ A217 11/11/2018 07h00
1455 11801TDC446 161250653109 HUỲNH XUÂN THẢO 12/04/1998 Tin học đại cương A214 11/11/2018 09h00
1456 11801H1214 161250653109 HUỲNH XUÂN THẢO 12/04/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 16h30
1457 11801567 161250413342 LÂM QUANG  THẢO 06/03/1998 Ngoại Ngữ A217 11/11/2018 07h00
1458 11801TDC447 161250413342 LÂM QUANG  THẢO 06/03/1998 Tin học đại cương A214 11/11/2018 09h00
1459 11801H1215 161250413342 LÂM QUANG  THẢO 06/03/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 16h30
1460 11801568 161250423253 LÊ ĐỨC  THẢO 23/02/1998 Ngoại Ngữ A217 11/11/2018 07h00
1461 11801569 161250533241 LÊ VĂN  THẢO 12/03/1998 Ngoại Ngữ A217 11/11/2018 07h00
1462 11801570 161250533340 PHẠM VĂN  THẢO 09/01/1998 Ngoại Ngữ A217 11/11/2018 07h00
1463 11801571 161250743108 TRẦN HOÀI PHƯƠNG  THẢO 06/09/1998 Ngoại Ngữ A217 11/11/2018 07h00
1464 11801TDC445 161250513441 TRƯƠNG VĂN THẢO 31/08/1998 Tin học đại cương A214 11/11/2018 09h00
1465 11801H3059 161250513441 TRƯƠNG VĂN THẢO 31/08/1998 MathLab B202 11/11/2018 13h30
1466 11801572 161250733140 PHẠM THỊ HỒNG  THẮM 14/05/1998 Ngoại Ngữ A217 11/11/2018 07h00
1467 11801TDC448 161250733140 PHẠM THỊ HỒNG  THẮM 14/05/1998 Tin học đại cương A214 11/11/2018 09h00
1468 11801H4128 161250733140 PHẠM THỊ HỒNG  THẮM 14/05/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 13h30
1469 11801573 161250533339 PHAN VĂN THĂNG 10/01/1998 Ngoại Ngữ A217 11/11/2018 07h00
1470 11801574 151250633118 HOÀNG QUYẾT  THẮNG 25/06/1997 Ngoại Ngữ A217 11/11/2018 07h00
1471 11801575 161250433145 HOÀNG VĂN  THẮNG 17/02/1998 Ngoại Ngữ A218 11/11/2018 07h00
1472 11801TDC449 161250433145 HOÀNG VĂN  THẮNG 17/02/1998 Tin học đại cương A214 11/11/2018 09h00
1473 11801H4129 161250433145 HOÀNG VĂN  THẮNG 17/02/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 13h30
1474 11801TDC451 161250423350 LA DƯƠNG QUỐC  THẮNG 04/02/1998 Tin học đại cương A214 11/11/2018 09h00
1475 11801H1216 161250423350 LA DƯƠNG QUỐC  THẮNG 04/02/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 16h30
1476 11801576 161250423450 NGÔ QUỐC  THẮNG 12/05/1998 Ngoại Ngữ A218 11/11/2018 07h00
1477 11801577 161250423252 NGUYỄN HỒNG  THẮNG 16/08/1998 Ngoại Ngữ A218 11/11/2018 07h00
1478 11801TDC452 161250423252 NGUYỄN HỒNG  THẮNG 16/08/1998 Tin học đại cương A214 11/11/2018 09h00
1479 11801H1217 161250423252 NGUYỄN HỒNG  THẮNG 16/08/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 16h30
1480 11801578 161250433146 NGUYỄN HỮU  THẮNG 19/01/1998 Ngoại Ngữ A218 11/11/2018 07h00
1481 11801TDC450 161250433146 NGUYỄN HỮU  THẮNG 19/01/1998 Tin học đại cương A214 11/11/2018 09h00
1482 11801H4130 161250433146 NGUYỄN HỮU  THẮNG 19/01/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 13h30
1483 11801579 151250533143 PHẠM VIẾT  THẮNG 27/10/1997 Ngoại Ngữ A218 11/11/2018 07h00
1484 11801580 151250433154 THÁI HOÀNG  THẮNG 02/04/1996 Ngoại Ngữ A218 11/11/2018 07h00
1485 11801TDC453 151250433154 THÁI HOÀNG  THẮNG 02/04/1996 Tin học đại cương A214 11/11/2018 09h00
1486 11801H1218 151250433154 THÁI HOÀNG  THẮNG 02/04/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 16h30
1487 11801TDC454 151250613144 DƯƠNG QUỐC THÂN 11/08/1995 Tin học đại cương A214 11/11/2018 09h00
1488 11801H1219 151250613144 DƯƠNG QUỐC THÂN 11/08/1995 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 16h30
1489 11801TDC455 151250413344 HUỲNH BÁ  THÂN 20/01/1997 Tin học đại cương A214 11/11/2018 09h00
1490 11801H1220 151250413344 HUỲNH BÁ  THÂN 20/01/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 16h30
1491 11801581 161250413244 NGUYỄN VĂN CHÍ  THÂN 23/07/1998 Ngoại Ngữ A218 11/11/2018 07h00
1492 11801TDC456 161250513442 NGUYỄN VIẾT  THẬP 25/12/1998 Tin học đại cương A214 11/11/2018 09h00
1493 11801H3060 161250513442 NGUYỄN VIẾT  THẬP 25/12/1998 MathLab B202 11/11/2018 13h30
1494 11801TDC458 161250413343 LÂM QUANG  THI 15/03/1998 Tin học đại cương A214 11/11/2018 09h00
1495 11801H1221 161250413343 LÂM QUANG  THI 15/03/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 16h30
1496 11801582 171250513540 NGUYỄN TẤN THI 08/08/1997 Ngoại Ngữ A218 11/11/2018 07h00
1497 11801TDC457 171250513540 NGUYỄN TẤN THI 08/08/1997 Tin học đại cương A214 11/11/2018 09h00
1498 11801H3061 171250513540 NGUYỄN TẤN THI 08/08/1997 MathLab B202 11/11/2018 13h30
1499 11801583 161250413145 ĐỖ VĂN  THIÊN 10/06/1998 Ngoại Ngữ A218 11/11/2018 07h00
1500 11801TDC460 161250413145 ĐỖ VĂN  THIÊN 10/06/1998 Tin học đại cương A214 11/11/2018 09h00
1501 11801H1222 161250413145 ĐỖ VĂN  THIÊN 10/06/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 16h30
1502 11801TDC459 151250513141 NGUYỄN VĂN  THIÊN 01/12/1997 Tin học đại cương A214 11/11/2018 09h00
1503 11801H3062 151250513141 NGUYỄN VĂN  THIÊN 01/12/1997 MathLab B202 11/11/2018 13h30
1504 11801584 161250543134 Hồ Viết Hoàn Thiện 04/11/1997 Ngoại Ngữ A218 11/11/2018 07h00
1505 11801TDC462 141250722236 Huỳnh Hữu Thiện 01/05/1996 Tin học đại cương A215 11/11/2018 09h00
1506 11801H4131 141250722236 Huỳnh Hữu Thiện 01/05/1996 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 13h30
1507 11801585 161250433149 LÊ Đ̀NH  THIỆN 08/01/1998 Ngoại Ngữ A218 11/11/2018 07h00
1508 11801TDC463 161250433149 LÊ Đ̀NH  THIỆN 08/01/1998 Tin học đại cương A215 11/11/2018 09h00
1509 11801H4132 161250433149 LÊ Đ̀NH  THIỆN 08/01/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 13h30
1510 11801586 161250423356 LÊ XUÂN  THIỆN 14/03/1998 Ngoại Ngữ A218 11/11/2018 07h00
1511 11801TDC466 161250423356 LÊ XUÂN  THIỆN 14/03/1998 Tin học đại cương A215 11/11/2018 09h00
1512 11801H1223 161250423356 LÊ XUÂN  THIỆN 14/03/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 16h30
1513 11801TDC467 151250433155 NGUYỄN MINH  THIỆN 05/03/1997 Tin học đại cương A215 11/11/2018 09h00
1514 11801H1224 151250433155 NGUYỄN MINH  THIỆN 05/03/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 11/11/2018 16h30
1515 11801TDC464 141250722136 Phạm Hữu Thiện 04/10/1995 Tin học đại cương A215 11/11/2018 09h00
1516 11801H4133 141250722136 Phạm Hữu Thiện 04/10/1995 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 13h30
1517 11801587 161250613144 PHẠM HỮU  THIỆN 07/06/1998 Ngoại Ngữ A218 11/11/2018 07h00
1518 11801TDC461 151250423353 PHAN BẢO  THIỆN 17/01/1997 Tin học đại cương A214 11/11/2018 09h00
1519 11801TDC468 151250423353 PHAN BẢO  THIỆN 17/01/1997 Tin học đại cương A215 11/11/2018 09h00
1520 11801H3063 151250423353 PHAN BẢO  THIỆN 17/01/1997 MathLab B202 11/11/2018 13h30
1521 11801H1225 151250423353 PHAN BẢO  THIỆN 17/01/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 16h30
1522 11801588 151250523140 TỪ QUỐC  THIỆN 14/11/1996 Ngoại Ngữ A218 11/11/2018 07h00
1523 11801TDC465 151250523140 TỪ QUỐC  THIỆN 14/11/1996 Tin học đại cương A215 11/11/2018 09h00
1524 11801H4134 151250523140 TỪ QUỐC  THIỆN 14/11/1996 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 13h30
1525 11801TDC469 161250443228 Trần Thiện 02/02/1998 Tin học đại cương A215 11/11/2018 09h00
1526 11801H2044 161250443228 Trần Thiện 02/02/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 11/11/2018 10h30
1527 11801589 161250523115 LÊ VĂN  THĨNH 13/10/1998 Ngoại Ngữ A218 11/11/2018 07h00
1528 11801TDC470 161250523115 LÊ VĂN  THĨNH 13/10/1998 Tin học đại cương A215 11/11/2018 09h00
1529 11801H4135 161250523115 LÊ VĂN  THĨNH 13/10/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 13h30
1530 11801590 161250433150 HỨA NHẬT  THỊNH 20/04/1998 Ngoại Ngữ A218 11/11/2018 07h00
1531 11801TDC471 161250433150 HỨA NHẬT  THỊNH 20/04/1998 Tin học đại cương A215 11/11/2018 09h00
1532 11801H4136 161250433150 HỨA NHẬT  THỊNH 20/04/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 13h30
1533 11801591 171250613140 NGUYỄN PHÙNG THỊNH 01/04/1997 Ngoại Ngữ A218 11/11/2018 07h00
1534 11801TDC472 171250613140 NGUYỄN PHÙNG THỊNH 01/04/1997 Tin học đại cương A215 11/11/2018 09h00
1535 11801H4137 171250613140 NGUYỄN PHÙNG THỊNH 01/04/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 13h30
1536 11801592 151250413445 NGUYỄN PHƯỚC  THỊNH 27/05/1996 Ngoại Ngữ A218 11/11/2018 07h00
1537 11801593 161250423358 NGUYỄN VĂN  THỊNH 01/08/1998 Ngoại Ngữ A218 11/11/2018 07h00
1538 11801594 161250413246 ĐOÀN PHƯƠNG  THOẠI 24/02/1997 Ngoại Ngữ A218 11/11/2018 07h00
1539 11801595 161250513530 NGUYỄN THẠCH  THÔNG 19/10/1998 Ngoại Ngữ A218 11/11/2018 07h00
1540 11801TDC473 161250513530 NGUYỄN THẠCH  THÔNG 19/10/1998 Tin học đại cương A215 11/11/2018 09h00
1541 11801H1226 161250513530 NGUYỄN THẠCH  THÔNG 19/10/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 16h30
1542 11801596 161250533343 Trần Minh  Thông 16/06/1998 Ngoại Ngữ A218 11/11/2018 07h00
1543 11801597 161250433245 TRẦN VĂN THÔNG 08/03/1998 Ngoại Ngữ A218 11/11/2018 07h00
1544 11801598 141250442156 Mai Hữu Thời 16/04/1996 Ngoại Ngữ A218 11/11/2018 07h00
1545 11801599 161250513246 Hứa Minh  Thu 14/06/1992 Ngoại Ngữ A218 11/11/2018 07h00
1546 11801TDC474 161250513246 Hứa Minh  Thu 14/06/1992 Tin học đại cương A215 11/11/2018 09h00
1547 11801H3064 161250513246 Hứa Minh  Thu 14/06/1992 MathLab B202 11/11/2018 13h30
1548 11801600 161250543122 PHÙNG THỊ KIM  THU 01/03/1998 Ngoại Ngữ A218 11/11/2018 07h00
1549 11801602 151250533146 BÙI ĐỨC  THUẬN 26/11/1997 Ngoại Ngữ A218 11/11/2018 07h00
1550 11801603 161250413146 HUỲNH PHẠM QUÍ  THUẬN 12/06/1998 Ngoại Ngữ A218 11/11/2018 07h00
1551 11801TDC476 161250413146 HUỲNH PHẠM QUÍ  THUẬN 12/06/1998 Tin học đại cương A215 11/11/2018 09h00
1552 11801H2045 161250413146 HUỲNH PHẠM QUÍ  THUẬN 12/06/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 11/11/2018 10h30
1553 11801604 161250733142 HUỲNH THỊ MỸ  THUẬN 02/02/1998 Ngoại Ngữ A218 11/11/2018 07h00
1554 11801605 141250532250 Lê Chế Mai Thuận 12/07/1996 Ngoại Ngữ A218 11/11/2018 07h00
1555 11801601 161250533445 Nguyễn Đức  Thuận 07/08/1997 Ngoại Ngữ A218 11/11/2018 07h00
1556 11801TDC475 161250513139 NGUYỄN KHẮC  THUẬN 25/11/1998 Tin học đại cương A215 11/11/2018 09h00
1557 11801H4138 161250513139 NGUYỄN KHẮC  THUẬN 25/11/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 13h30
1558 11801606 151250533147 TRẦN VĂN  THUẬN 03/08/1996 Ngoại Ngữ A218 11/11/2018 07h00
1559 11801607 161250443230 Vơ Văn  Thuận 05/12/1997 Ngoại Ngữ A218 11/11/2018 07h00
1560 11801TDC477 161250443230 Vơ Văn  Thuận 05/12/1997 Tin học đại cương A215 11/11/2018 09h00
1561 11801H2046 161250443230 Vơ Văn  Thuận 05/12/1997 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 11/11/2018 10h30
1562 11801TDC478 161250423551 NGUYỄN LÊ  THỤC 15/10/1998 Tin học đại cương A215 11/11/2018 09h00
1563 11801H1227 161250423551 NGUYỄN LÊ  THỤC 15/10/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 16h30
1564 11801TDC479 161250413148 NGUYỄN NGỌC  THUỶ 14/11/1998 Tin học đại cương A215 11/11/2018 09h00
1565 11801H1228 161250413148 NGUYỄN NGỌC  THUỶ 14/11/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 16h30
1566 11801TDC480 161250733143 NGUYỄN THỊ  THUƯ 11/02/1998 Tin học đại cương A215 11/11/2018 09h00
1567 11801H4139 161250733143 NGUYỄN THỊ  THUƯ 11/02/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 13h30
1568 11801608 161250533345 PHẠM THỊ  THÚY 17/01/1998 Ngoại Ngữ A218 11/11/2018 07h00
1569 11801TDC481 161250733144 TRẦN THỊ  THÚY 10/02/1998 Tin học đại cương A215 11/11/2018 09h00
1570 11801H4140 161250733144 TRẦN THỊ  THÚY 10/02/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 13h30
1571 11801609 161250643118 NGUYỄN VĂN  THUYẾT 28/06/1998 Ngoại Ngữ A218 11/11/2018 07h00
1572 11801TDC482 161250643118 NGUYỄN VĂN  THUYẾT 28/06/1998 Tin học đại cương A215 11/11/2018 09h00
1573 11801H1229 161250643118 NGUYỄN VĂN  THUYẾT 28/06/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 16h30
1574 11801TDC483 151250433158 PHAN HỒ  THUYẾT 10/07/1997 Tin học đại cương A215 11/11/2018 09h00
1575 11801H1230 151250433158 PHAN HỒ  THUYẾT 10/07/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 16h30
1576 11801610 161250423152 LÊ THỊ ANH  THƯ 05/09/1998 Ngoại Ngữ A218 11/11/2018 07h00
1577 11801TDC485 161250423152 LÊ THỊ ANH  THƯ 05/09/1998 Tin học đại cương A215 11/11/2018 09h00
1578 11801H1231 161250423152 LÊ THỊ ANH  THƯ 05/09/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 16h30
1579 11801611 161250743110 TRẦN MINH  THƯ 24/12/1998 Ngoại Ngữ A218 11/11/2018 07h00
1580 11801TDC484 161250743110 TRẦN MINH  THƯ 24/12/1998 Tin học đại cương A215 11/11/2018 09h00
1581 11801H4141 161250743110 TRẦN MINH  THƯ 24/12/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 13h30
1582 11801612 151250643130 Phạm Minh Thức 15/10/1996 Ngoại Ngữ A218 11/11/2018 07h00
1583 11801TDC486 151250643130 Phạm Minh Thức 15/10/1996 Tin học đại cương A215 11/11/2018 09h00
1584 11801H1232 151250643130 Phạm Minh Thức 15/10/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 16h30
1585 11801613 161250533446 NGUYỄN THỌ  THƯỞNG 26/02/1998 Ngoại Ngữ A218 11/11/2018 07h00
1586 11801614 161250443132 LÊ VĂN  TRÀ 03/05/1998 Ngoại Ngữ A218 11/11/2018 07h00
1587 11801615 161250643120 Trần Ngọc  Trai 02/08/1998 Ngoại Ngữ A218 11/11/2018 07h00
1588 11801TDC487 161250733145 LÊ THỊ THÙY  TRANG 04/04/1997 Tin học đại cương A215 11/11/2018 09h00
1589 11801H4142 161250733145 LÊ THỊ THÙY  TRANG 04/04/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 13h30
1590 11801616 161250733146 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 21/07/1998 Ngoại Ngữ A303 11/11/2018 07h00
1591 11801TDC488 161250733146 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 21/07/1998 Tin học đại cương A215 11/11/2018 09h00
1592 11801H4143 161250733146 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 21/07/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 13h30
1593 11801617 161250733147 VƠ THỊ  TRANG 28/11/1998 Ngoại Ngữ A303 11/11/2018 07h00
1594 11801TDC489 161250733147 VƠ THỊ  TRANG 28/11/1998 Tin học đại cương A215 11/11/2018 09h00
1595 11801H4144 161250733147 VƠ THỊ  TRANG 28/11/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 13h30
1596 11801618 161250413154 NGUYỄN  TRANH 26/04/1998 Ngoại Ngữ A303 11/11/2018 07h00
1597 11801619 151250443155 ĐOÀN VĂN  TRÍ 28/02/1997 Ngoại Ngữ A303 11/11/2018 07h00
1598 11801TDC492 151250443155 ĐOÀN VĂN  TRÍ 28/02/1997 Tin học đại cương A215 11/11/2018 09h00
1599 11801H2047 151250443155 ĐOÀN VĂN  TRÍ 28/02/1997 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 11/11/2018 10h30
1600 11801TDC490 151250413449 HỒ NGỌC  TRÍ 17/05/1997 Tin học đại cương A215 11/11/2018 09h00
1601 11801H1233 151250413449 HỒ NGỌC  TRÍ 17/05/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 16h30
1602 11801620 151250533254 LÊ ĐỨC  TRÍ 31/08/1997 Ngoại Ngữ A303 11/11/2018 07h00
1603 11801621 161250533360 NGUYỄN Đ̀NH TRÍ 25/07/1998 Ngoại Ngữ A303 11/11/2018 07h00
1604 11801TDC493 161250443231 PHAN Đ̀NH  TRÍ 15/01/1998 Tin học đại cương A215 11/11/2018 09h00
1605 11801H2048 161250443231 PHAN Đ̀NH  TRÍ 15/01/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 11/11/2018 10h30
1606 11801TDC491 161250423258 TRẦN THANH  TRÍ 02/05/1998 Tin học đại cương A215 11/11/2018 09h00
1607 11801H1234 161250423258 TRẦN THANH  TRÍ 02/05/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 16h30
1608 11801622 131250412153 Trần Ngọc Trị 22/07/1993 Ngoại Ngữ A303 11/11/2018 07h00
1609 11801TDC494 131250412153 Trần Ngọc Trị 22/07/1993 Tin học đại cương A215 11/11/2018 09h00
1610 11801H1235 131250412153 Trần Ngọc Trị 22/07/1993 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 16h30
1611 11801623 161250423455 NGÔ XUÂN  TRIỀU 16/02/1998 Ngoại Ngữ A303 11/11/2018 07h00
1612 11801TDC495 161250423455 NGÔ XUÂN  TRIỀU 16/02/1998 Tin học đại cương A215 11/11/2018 09h00
1613 11801H1236 161250423455 NGÔ XUÂN  TRIỀU 16/02/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 16h30
1614 11801624 151250653113 NGUYỄN HỮU HOÀNG  TRIỀU 23/05/1997 Ngoại Ngữ A303 11/11/2018 07h00
1615 11801625 161250443133 BÙI Đ̀NH  TRỌNG 13/04/1998 Ngoại Ngữ A303 11/11/2018 07h00
1616 11801626 151250413351 ĐÀO HỮU  TRỌNG 14/05/1997 Ngoại Ngữ A303 11/11/2018 07h00
1617 11801TDC496 151250413450 NGUYỄN VĂN  TRỌNG 25/08/1996 Tin học đại cương A215 11/11/2018 09h00
1618 11801H1237 151250413450 NGUYỄN VĂN  TRỌNG 25/08/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 16h30
1619 11801627 161250443234 TRẦN HỮU  TRỌNG 27/07/1998 Ngoại Ngữ A303 11/11/2018 07h00
1620 11801TDC497 161250443234 TRẦN HỮU  TRỌNG 27/07/1998 Tin học đại cương A215 11/11/2018 09h00
1621 11801H2049 161250443234 TRẦN HỮU  TRỌNG 27/07/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 11/11/2018 10h30
1622 11801628 171250433231 TRẦN VĂN TRỌNG 20/12/1999 Ngoại Ngữ A303 11/11/2018 07h00
1623 11801TDC500 151250423359 ĐẶNG CÔNG  TRÚC 24/08/1997 Tin học đại cương A215 11/11/2018 09h00
1624 11801H1238 151250423359 ĐẶNG CÔNG  TRÚC 24/08/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 16h30
1625 11801TDC498 151250713119 HUỲNH THỊ MINH  TRÚC 12/02/1997 Tin học đại cương A215 11/11/2018 09h00
1626 11801H4145 151250713119 HUỲNH THỊ MINH  TRÚC 12/02/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 13h30
1627 11801TDC499 151250723134 TRẦN NHƯ  TRÚC 25/09/1997 Tin học đại cương A215 11/11/2018 09h00
1628 11801H4146 151250723134 TRẦN NHƯ  TRÚC 25/09/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 13h30
1629 11801629 161250413349 Dương Quang  Trung 24/05/1998 Ngoại Ngữ A303 11/11/2018 07h00
1630 11801TDC505 161250413349 Dương Quang  Trung 24/05/1998 Tin học đại cương A216 11/11/2018 09h00
1631 11801H1239 161250413349 Dương Quang  Trung 24/05/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 16h30
1632 11801TDC503 141250722145 Hà Công Trung 19/04/1995 Tin học đại cương A216 11/11/2018 09h00
1633 11801H4147 141250722145 Hà Công Trung 19/04/1995 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 13h30
1634 11801TDC501 131250512262 Hoàng Thiện Trung 27/03/1995 Tin học đại cương A215 11/11/2018 09h00
1635 11801H3065 131250512262 Hoàng Thiện Trung 27/03/1995 MathLab B202 11/11/2018 13h30
1636 11801630 151250513349 LÊ TRẦN  TRUNG 27/08/1997 Ngoại Ngữ A303 11/11/2018 07h00
1637 11801TDC502 151250513349 LÊ TRẦN  TRUNG 27/08/1997 Tin học đại cương A216 11/11/2018 09h00
1638 11801H3066 151250513349 LÊ TRẦN  TRUNG 27/08/1997 MathLab B202 11/11/2018 13h30
1639 11801TDC506 161250633120 Ngô Quang  Trung 15/04/1998 Tin học đại cương A216 11/11/2018 09h00
1640 11801H1240 161250633120 Ngô Quang  Trung 15/04/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 16h30
1641 11801TDC510 151250443252 NGUYỄN ĐỨC  TRUNG 24/06/1996 Tin học đại cương A216 11/11/2018 09h00
1642 11801H2050 151250443252 NGUYỄN ĐỨC  TRUNG 24/06/1996 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 11/11/2018 10h30
1643 11801TDC507 141250422462 Nguyễn Như Trung 09/11/1995 Tin học đại cương A216 11/11/2018 09h00
1644 11801H1241 141250422462 Nguyễn Như Trung 09/11/1995 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 16h30
1645 11801632 171250613146 NGUYỄN THÀNH TRUNG 18/11/1998 Ngoại Ngữ A303 11/11/2018 07h00
1646 11801TDC508 171250613146 NGUYỄN THÀNH TRUNG 18/11/1998 Tin học đại cương A216 11/11/2018 09h00
1647 11801H1242 171250613146 NGUYỄN THÀNH TRUNG 18/11/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 16h30
1648 11801631 161250613151 NGUYỄN THÀNH  TRUNG 15/06/1998 Ngoại Ngữ A303 11/11/2018 07h00
1649 11801TDC509 161250423157 Nguyễn Xuân  Trung 03/10/1997 Tin học đại cương A216 11/11/2018 09h00
1650 11801H1243 161250423157 Nguyễn Xuân  Trung 03/10/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 16h30
1651 11801TDC504 141250742146 Phan Bá Trung 30/06/1996 Tin học đại cương A216 11/11/2018 09h00
1652 11801H4148 141250742146 Phan Bá Trung 30/06/1996 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 13h30
1653 11801633 171250613147 TRẦN MINH TRUNG 23/10/1999 Ngoại Ngữ A303 11/11/2018 07h00
1654 11801634 161250423259 TRƯƠNG THÀNH  TRUNG 09/04/1998 Ngoại Ngữ A303 11/11/2018 07h00
1655 11801635 131250612158 Đỗ Văn Truyền 08/12/1995 Ngoại Ngữ A303 11/11/2018 07h00
1656 11801636 161250513532 NGUYỄN TRUNG  TRỰC 01/03/1998 Ngoại Ngữ A303 11/11/2018 07h00
1657 11801637 161250523119 LÊ THANH  TRƯNG 24/01/1998 Ngoại Ngữ A303 11/11/2018 07h00
1658 11801TDC513 141250522157 Huỳnh Thế Trường 03/05/1996 Tin học đại cương A216 11/11/2018 09h00
1659 11801H4150 141250522157 Huỳnh Thế Trường 03/05/1996 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 13h30
1660 11801639 151250533452 LÊ TẤN  TRƯỜNG 01/01/1997 Ngoại Ngữ A303 11/11/2018 07h00
1661 11801638 161250733154 Ngô Quang Trường 11/06/1998 Ngoại Ngữ A303 11/11/2018 07h00
1662 11801TDC512 161250733154 Ngô Quang Trường 11/06/1998 Tin học đại cương A216 11/11/2018 09h00
1663 11801H4149 161250733154 Ngô Quang Trường 11/06/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 13h30
1664 11801640 151250423258 NGUYỄN PHONG  TRƯỜNG 19/11/1997 Ngoại Ngữ A303 11/11/2018 07h00
1665 11801641 161250533248 NGUYỄN VĂN  TRƯỜNG 12/03/1998 Ngoại Ngữ A303 11/11/2018 07h00
1666 11801TDC514 151250423361 NGUYỄN VŨ NHẬT  TRƯỜNG 07/06/1997 Tin học đại cương A216 11/11/2018 09h00
1667 11801H1244 151250423361 NGUYỄN VŨ NHẬT  TRƯỜNG 07/06/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 16h30
1668 11801TDC515 151250423259 NGUYỄN XUÂN  TRƯỜNG 29/08/1997 Tin học đại cương A216 11/11/2018 09h00
1669 11801H1245 151250423259 NGUYỄN XUÂN  TRƯỜNG 29/08/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 16h30
1670 11801642 151250513445 TRẦN VIẾT  TRƯỜNG 20/02/1997 Ngoại Ngữ A303 11/11/2018 07h00
1671 11801TDC511 151250513445 TRẦN VIẾT  TRƯỜNG 20/02/1997 Tin học đại cương A216 11/11/2018 09h00
1672 11801H3067 151250513445 TRẦN VIẾT  TRƯỜNG 20/02/1997 MathLab B202 11/11/2018 13h30
1673 11801TDC516 151250423156 TRƯƠNG VĂN  TRƯỜNG 21/12/1997 Tin học đại cương A216 11/11/2018 09h00
1674 11801H1246 151250423156 TRƯƠNG VĂN  TRƯỜNG 21/12/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 16h30
1675 11801643 151250413353 VƠ QUANG  TRƯỜNG 02/06/1997 Ngoại Ngữ A303 11/11/2018 07h00
1676 11801644 151250423364 TRẦN NA  UY 08/03/1997 Ngoại Ngữ A303 11/11/2018 07h00
1677 11801TDC517 151250423364 TRẦN NA  UY 08/03/1997 Tin học đại cương A216 11/11/2018 09h00
1678 11801H1247 151250423364 TRẦN NA  UY 08/03/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 16h30
1679 11801645 161250423367 NGUYỄN PHƯỚC  VANG 02/07/1997 Ngoại Ngữ A303 11/11/2018 07h00
1680 11801TDC518 161250423367 NGUYỄN PHƯỚC  VANG 02/07/1997 Tin học đại cương A216 11/11/2018 09h00
1681 11801H1248 161250423367 NGUYỄN PHƯỚC  VANG 02/07/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 16h30
1682 11801646 161250433257 Trương Quang  Văn 28/01/1998 Ngoại Ngữ A303 11/11/2018 07h00
1683 11801TDC519 161250433257 Trương Quang  Văn 28/01/1998 Tin học đại cương A216 11/11/2018 09h00
1684 11801H4151 161250433257 Trương Quang  Văn 28/01/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 13h30
1685 11801647 161250443138 VƠ CÔNG  VĂN 11/01/1998 Ngoại Ngữ A303 11/11/2018 07h00
1686 11801TDC520 161250443138 VƠ CÔNG  VĂN 11/01/1998 Tin học đại cương A216 11/11/2018 09h00
1687 11801H2051 161250443138 VƠ CÔNG  VĂN 11/01/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 11/11/2018 10h30
1688 11801648 161250733149 NGUYỄN THỊ CẨM  VÂN 14/12/1998 Ngoại Ngữ A303 11/11/2018 07h00
1689 11801TDC521 161250733149 NGUYỄN THỊ CẨM  VÂN 14/12/1998 Tin học đại cương A216 11/11/2018 09h00
1690 11801H4152 161250733149 NGUYỄN THỊ CẨM  VÂN 14/12/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 13h30
1691 11801649 151250733162 TRẦN THỊ THANH  VÂN 18/11/1996 Ngoại Ngữ A303 11/11/2018 07h00
1692 11801650 171250433133 TRẦN LÊ NGUYỄN VI 25/10/1998 Ngoại Ngữ A303 11/11/2018 07h00
1693 11801651 161250513449 Thái Văn 06/09/1998 Ngoại Ngữ A303 11/11/2018 07h00
1694 11801TDC522 161250513449 Thái Văn 06/09/1998 Tin học đại cương A216 11/11/2018 09h00
1695 11801H3068 161250513449 Thái Văn 06/09/1998 MathLab B202 11/11/2018 13h30
1696 11801652 161250423263 NGUYỄN QUANG  VIÊN 01/02/1998 Ngoại Ngữ A303 11/11/2018 07h00
1697 11801653 161250513347 NGUYỄN TRƯỜNG  VIÊN 23/04/1998 Ngoại Ngữ A303 11/11/2018 07h00
1698 11801TDC523 161250513347 NGUYỄN TRƯỜNG  VIÊN 23/04/1998 Tin học đại cương A216 11/11/2018 09h00
1699 11801H3069 161250513347 NGUYỄN TRƯỜNG  VIÊN 23/04/1998 MathLab B202 11/11/2018 13h30
1700 11801654 151250543142 PHẠM NGỌC  VIÊN 02/10/1997 Ngoại Ngữ A303 11/11/2018 07h00
1701 11801655 161250433157 Đoàn Ngọc  Việt 20/10/1998 Ngoại Ngữ A303 11/11/2018 07h00
1702 11801TDC525 161250433157 Đoàn Ngọc  Việt 20/10/1998 Tin học đại cương A216 11/11/2018 09h00
1703 11801H4153 161250433157 Đoàn Ngọc  Việt 20/10/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 13h30
1705 11801658 161250423466 LÊ QUỐC  VIỆT 03/08/1997 Ngoại Ngữ A304 11/11/2018 07h00
1707 11801TDC527 161250423466 LÊ QUỐC  VIỆT 03/08/1997 Tin học đại cương A216 11/11/2018 09h00
1709 11801H1249 161250423466 LÊ QUỐC  VIỆT 03/08/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 16h30
1704 11801657 161250513537 LÊ QUỐC  VIỆT 17/08/1998 Ngoại Ngữ A304 11/11/2018 07h00
1706 11801TDC524 161250513537 LÊ QUỐC  VIỆT 17/08/1998 Tin học đại cương A216 11/11/2018 09h00
1708 11801H3070 161250513537 LÊ QUỐC  VIỆT 17/08/1998 MathLab B202 11/11/2018 13h30
1710 11801659 161250423368 NGUYỄN ĐỨC  VIỆT 20/05/1998 Ngoại Ngữ A304 11/11/2018 07h00
1711 11801660 161250533461 TRẦN QUỐC VIỆT 05/11/1997 Ngoại Ngữ A304 11/11/2018 07h00
1712 11801656 161250413357 TRỊNH QUANG  VIỆT 10/12/1997 Ngoại Ngữ A304 11/11/2018 07h00
1713 11801661 151250513151 TRƯƠNG VĂN  VIỆT 30/09/1996 Ngoại Ngữ A304 11/11/2018 07h00
1714 11801662 161250433158 VƠ MẬU  VIỆT 03/01/1998 Ngoại Ngữ A304 11/11/2018 07h00
1715 11801TDC526 161250433158 VƠ MẬU  VIỆT 03/01/1998 Tin học đại cương A216 11/11/2018 09h00
1716 11801H4154 161250433158 VƠ MẬU  VIỆT 03/01/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 13h30
1717 11801663 161250423563 Vơ Quốc  Việt 07/09/1998 Ngoại Ngữ A304 11/11/2018 07h00
1718 11801TDC528 161250423563 Vơ Quốc  Việt 07/09/1998 Tin học đại cương A216 11/11/2018 09h00
1719 11801H1250 161250423563 Vơ Quốc  Việt 07/09/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 16h30
1720 11801664 161250443140 ĐẶNG NGỌC VINH 30/07/1998 Ngoại Ngữ A304 11/11/2018 07h00
1721 11801TDC530 161250443140 ĐẶNG NGỌC VINH 30/07/1998 Tin học đại cương A216 11/11/2018 09h00
1722 11801H1251 161250443140 ĐẶNG NGỌC VINH 30/07/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 16h30
1723 11801TDC529 121250422172 Nguyễn Ngọc Vinh 10/01/1994 Tin học đại cương A216 11/11/2018 09h00
1724 11801H4155 121250422172 Nguyễn Ngọc Vinh 10/01/1994 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 13h30
1725 11801TDC531 161250413358 NGUYỄN PHƯỚC VINH 21/10/1997 Tin học đại cương A216 11/11/2018 09h00
1726 11801H1252 161250413358 NGUYỄN PHƯỚC VINH 21/10/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 16h30
1727 11801TDC533 161250413359 TRẦN VĂN VINH 16/06/1998 Tin học đại cương A216 11/11/2018 09h00
1728 11801H2052 161250413359 TRẦN VĂN VINH 16/06/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 11/11/2018 10h30
1729 11801665 171250423356 TRƯƠNG QUANG VINH 02/02/1998 Ngoại Ngữ A304 11/11/2018 07h00
1730 11801TDC532 171250423356 TRƯƠNG QUANG VINH 02/02/1998 Tin học đại cương A216 11/11/2018 09h00
1731 11801H1253 171250423356 TRƯƠNG QUANG VINH 02/02/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 16h30
1732 11801666 151250533461 HUỲNH TẤN  VĨNH 07/08/1997 Ngoại Ngữ A304 11/11/2018 07h00
1733 11801667 171250423354 TRẦN NGỌC VĨNH 05/12/1998 Ngoại Ngữ A304 11/11/2018 07h00
1734 11801668 161250423565 DƯƠNG TẤN  02/07/1998 Ngoại Ngữ A304 11/11/2018 07h00
1735 11801669 161250443141 Hồ Đoàn Anh  Vũ 25/10/1997 Ngoại Ngữ A304 11/11/2018 07h00
1736 11801TDC534 121250722185 Huỳnh Minh 01/07/1993 Tin học đại cương A216 11/11/2018 09h00
1737 11801H4156 121250722185 Huỳnh Minh 01/07/1993 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 13h30
1738 11801670 161250543135 Huỳnh Tấn 06/04/1998 Ngoại Ngữ A304 11/11/2018 07h00
1739 11801671 151250533361 NGÔ ANH  15/06/1997 Ngoại Ngữ A304 11/11/2018 07h00
1740 11801672 161250443241 NGUYỄN HOÀI  20/12/1998 Ngoại Ngữ A304 11/11/2018 07h00
1741 11801673 161250423566 NGUYỄN HOÀNG  27/11/1998 Ngoại Ngữ A304 11/11/2018 07h00
1742 11801674 161250413260 NGUYỄN NGỌC  26/01/1997 Ngoại Ngữ A304 11/11/2018 07h00
1743 11801TDC536 161250413260 NGUYỄN NGỌC  26/01/1997 Tin học đại cương A216 11/11/2018 09h00
1744 11801H1254 161250413260 NGUYỄN NGỌC  26/01/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 16h30
1745 11801675 161250533355 Nguyễn Như  Vũ 28/08/1998 Ngoại Ngữ A304 11/11/2018 07h00
1746 11801676 161250413360 PHẠM 10/10/1997 Ngoại Ngữ A304 11/11/2018 07h00
1747 11801TDC535 141250722149 Phan Văn 25/05/1996 Tin học đại cương A216 11/11/2018 09h00
1748 11801H4157 141250722149 Phan Văn 25/05/1996 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 13h30
1749 11801677 161250433164 TRƯƠNG HOÀNG 31/10/1998 Ngoại Ngữ A304 11/11/2018 07h00
1750 11801678 161250533554 HOÀNG LÊ THIÊN  VƯƠNG 13/09/1997 Ngoại Ngữ A304 11/11/2018 07h00
1751 11801679 161250423266 HUỲNH NGỌC  VƯƠNG 04/10/1998 Ngoại Ngữ A304 11/11/2018 07h00
1752 11801680 161250423267 PHẠM QUỐC  VƯƠNG 15/01/1998 Ngoại Ngữ A304 11/11/2018 07h00
1753 11801681 151250433173 TR̀NH VĂN  VƯƠNG 20/10/1997 Ngoại Ngữ A304 11/11/2018 07h00
1754 11801682 151250523152 NGUYỄN MINH  VƯỢNG 06/01/1996 Ngoại Ngữ A304 11/11/2018 07h00
1755 11801TDC537 161250443242 NGUYỄN QUANG VƯỢNG 15/05/1998 Tin học đại cương A216 11/11/2018 09h00
1756 11801H2053 161250443242 NGUYỄN QUANG VƯỢNG 15/05/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 11/11/2018 10h30
1757 11801683 161250733150 Nguyễn Đan  Vy 20/08/1998 Ngoại Ngữ A304 11/11/2018 07h00
1758 11801684 161250533357 ĐINH TRỌNG  VỸ 02/02/1997 Ngoại Ngữ A304 11/11/2018 07h00
1759 11801TDC538 151250613161 VỸ 31/03/1995 Tin học đại cương A216 11/11/2018 09h00
1760 11801H1255 151250613161 VỸ 31/03/1995 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 16h30
1761 11801685 161250513538 NGUYỄN KHẮC  VỸ 14/12/1998 Ngoại Ngữ A304 11/11/2018 07h00
1762 11801686 161250633128 Nguyễn Triệu  Vỹ 31/10/1997 Ngoại Ngữ A304 11/11/2018 07h00
1765 11801TDC540 161250633128 Nguyễn Triệu  Vỹ 31/10/1997 Tin học đại cương A216 11/11/2018 09h00
1767 11801H1257 161250633128 Nguyễn Triệu  Vỹ 31/10/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 16h30
1763 11801687 161250413165 Nguyễn Triệu  Vỹ 20/01/1998 Ngoại Ngữ A304 11/11/2018 07h00
1764 11801TDC539 161250413165 Nguyễn Triệu  Vỹ 20/01/1998 Tin học đại cương A216 11/11/2018 09h00
1766 11801H1256 161250413165 Nguyễn Triệu  Vỹ 20/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B201 11/11/2018 16h30
1768 11801688 151250533163 PHAN Đ̀NH  VỸ 30/09/1997 Ngoại Ngữ A304 11/11/2018 07h00
1769 11801689 151250543145 TRẦN NGUYÊN  VỸ 05/03/1997 Ngoại Ngữ A304 11/11/2018 07h00
1770 11801690 161250443243 TRỊNH THẾ VỸ 02/10/1998 Ngoại Ngữ A304 11/11/2018 07h00
1771 11801TDC541 161250443243 TRỊNH THẾ VỸ 02/10/1998 Tin học đại cương A216 11/11/2018 09h00
1772 11801H2054 161250443243 TRỊNH THẾ VỸ 02/10/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 11/11/2018 10h30
1773 11801691 161250433160 Nguyễn Thành  Xuân 05/07/1998 Ngoại Ngữ A304 11/11/2018 07h00
1774 11801692 161250733151 LÊ THỊ NHƯ  Ư 02/05/1998 Ngoại Ngữ A304 11/11/2018 07h00
1775 11801TDC542 161250733151 LÊ THỊ NHƯ  Ư 02/05/1998 Tin học đại cương A216 11/11/2018 09h00
1776 11801H4158 161250733151 LÊ THỊ NHƯ  Ư 02/05/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 13h30
1777 11801693 161250533158 LƯƠNG THỊ NHƯ  Ư 20/10/1998 Ngoại Ngữ A304 11/11/2018 07h00
1778 11801TDC543 141250522171 Nguyễn Thị Như Ư 18/02/1996 Tin học đại cương A216 11/11/2018 09h00
1779 11801H4159 141250522171 Nguyễn Thị Như Ư 18/02/1996 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 11/11/2018 13h30
1780 11801694 161250423167 TRẦN NHƯ  Ư 20/11/1998 Ngoại Ngữ A304 11/11/2018 07h00
1781 11801695 151250723143 BÙI THỊ TỐ  YÊN 01/01/1997 Ngoại Ngữ A304 11/11/2018 07h00
Tổng cộng danh sách có 1781 lượt sinh viên dự thi. Ngày 31 tháng 10 năm 2018
Hội đồng thi sát hạch chuẩn đầu ra NN-TH