ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
DANH SÁCH THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
Kỳ thi chuẩn đầu ra Đợt 3 HK218 - Năm học 2018-2019 - Ngày 21/04/2019
STT Số BD Mă sinh viên Họ Tên Ngày sinh Môn Thi Pḥng Ngày Giờ thi
1 218001 161250433201 NGUYỄN THANH Á 08/08/1998 Ngoại Ngữ A203 21/04/2019 07h00
2 218002 161250533501 HOÀNG CÔNG TRƯỜNG  AN 22/02/1998 Ngoại Ngữ A203 21/04/2019 07h00
3 218003 151250513501 LÊ Đ̀NH  ANH 19/11/1997 Ngoại Ngữ A203 21/04/2019 07h00
4 218004 141250612173 Lê Tuấn Anh 24/01/1993 Ngoại Ngữ A203 21/04/2019 07h00
5 218TDC202 141250612173 Lê Tuấn Anh 24/01/1993 Tin học đại cương A203 21/04/2019 09h00
6 218H1202 141250612173 Lê Tuấn Anh 24/01/1993 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 21/04/2019 10h30
7 218005 161250423501 MAI TUẤN  ANH 03/10/1998 Ngoại Ngữ A203 21/04/2019 07h00
8 218TDC203 161250423501 MAI TUẤN  ANH 03/10/1998 Tin học đại cương A203 21/04/2019 09h00
9 218H1203 161250423501 MAI TUẤN  ANH 03/10/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 21/04/2019 10h30
10 218TDC204 161250423303 Nguyễn Hữu Hoàng  Anh 25/10/1998 Tin học đại cương A203 21/04/2019 09h00
11 218H1204 161250423303 Nguyễn Hữu Hoàng  Anh 25/10/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 21/04/2019 10h30
12 218006 151250533401 PHẠM TUẤN  ANH 25/08/1996 Ngoại Ngữ A203 21/04/2019 07h00
13 218TDC205 151250433174 TRẦN ĐỨC  ANH 08/12/1997 Tin học đại cương A203 21/04/2019 09h00
14 218H1205 151250433174 TRẦN ĐỨC  ANH 08/12/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 21/04/2019 10h30
15 218007 151250723102 NGÔ THANH  ÁNH 05/08/1997 Ngoại Ngữ A203 21/04/2019 07h00
16 218TDC342 151250413103 NGUYỄN THẾ  23/11/1996 Tin học đại cương A207 21/04/2019 09h00
17 218H2342 151250413103 NGUYỄN THẾ  23/11/1996 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 21/04/2019 13h30
18 218008 111250422202 Huỳnh Văn Bảo 18/07/1993 Ngoại Ngữ A203 21/04/2019 07h00
19 218TDC370 161250513401 NGUYỄN HOÀI  BẢO 10/08/1998 Tin học đại cương A207 21/04/2019 09h00
20 218H3370 161250513401 NGUYỄN HOÀI  BẢO 10/08/1998 MathLab PMT1 21/04/2019 13h30
21 218009 161250433205 PHAN HUY  BẢO 10/12/1997 Ngoại Ngữ A203 21/04/2019 07h00
22 218TDC394 161250433205 PHAN HUY  BẢO 10/12/1997 Tin học đại cương A208 21/04/2019 09h00
23 218H4394 161250433205 PHAN HUY  BẢO 10/12/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 21/04/2019 13h30
24 218TDC206 161250513452 TRẦN NGỌC BẢO 25/09/1997 Tin học đại cương A203 21/04/2019 09h00
25 218H1206 161250513452 TRẦN NGỌC BẢO 25/09/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 21/04/2019 10h30
26 218TDC395 161250723102 HOÀNG THỊ  25/05/1998 Tin học đại cương A208 21/04/2019 09h00
27 218H4395 161250723102 HOÀNG THỊ  25/05/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 21/04/2019 13h30
28 218TDC207 161250613165 Nguyễn Phương B́nh 06/03/1997 Tin học đại cương A203 21/04/2019 09h00
29 218H1207 161250613165 Nguyễn Phương B́nh 06/03/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 21/04/2019 10h30
30 218010 161250423502 VƠ VĂN  B̀NH 11/01/1998 Ngoại Ngữ A203 21/04/2019 07h00
31 218TDC208 161250423502 VƠ VĂN  B̀NH 11/01/1998 Tin học đại cương A203 21/04/2019 09h00
32 218H1208 161250423502 VƠ VĂN  B̀NH 11/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 21/04/2019 10h30
33 218TDC209 161250613102 ĐỖ MINH  CẢNH 25/07/1998 Tin học đại cương A203 21/04/2019 09h00
34 218H1209 161250613102 ĐỖ MINH  CẢNH 25/07/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 21/04/2019 10h30
35 218TDC210 161250423503 Tống Duy  Cao 22/03/1998 Tin học đại cương A203 21/04/2019 09h00
36 218H1210 161250423503 Tống Duy  Cao 22/03/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 21/04/2019 10h30
37 218TDC211 151250423302 TRỊNH QUANG  CẨN 01/01/1996 Tin học đại cương A203 21/04/2019 09h00
38 218H1211 151250423302 TRỊNH QUANG  CẨN 01/01/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 21/04/2019 10h30
39 218011 151250513303 NGUYỄN HỮU  CÔNG 22/10/1996 Ngoại Ngữ A203 21/04/2019 07h00
40 218012 161250513105 TRẦN HỮU  CƯƠNG 27/12/1998 Ngoại Ngữ A203 21/04/2019 07h00
41 218TDC371 161250513105 TRẦN HỮU  CƯƠNG 27/12/1998 Tin học đại cương A207 21/04/2019 09h00
42 218H3371 161250513105 TRẦN HỮU  CƯƠNG 27/12/1998 MathLab PMT1 21/04/2019 13h30
43 218014 161250423406 BÙI HỮU  CƯỜNG 27/11/1996 Ngoại Ngữ A203 21/04/2019 07h00
44 218TDC212 161250423406 BÙI HỮU  CƯỜNG 27/11/1996 Tin học đại cương A203 21/04/2019 09h00
45 218H1212 161250423406 BÙI HỮU  CƯỜNG 27/11/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 21/04/2019 10h30
46 218013 161250533205 Nguyễn Văn  Cường 10/06/1998 Ngoại Ngữ A203 21/04/2019 07h00
47 218015 161250433209 Vơ Cao  Cường 15/02/1997 Ngoại Ngữ A203 21/04/2019 07h00
48 218TDC396 161250433209 Vơ Cao  Cường 15/02/1997 Tin học đại cương A208 21/04/2019 09h00
49 218H4396 161250433209 Vơ Cao  Cường 15/02/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 21/04/2019 13h30
50 218TDC213 161250423506 Vơ Quốc  Cường 21/09/1997 Tin học đại cương A203 21/04/2019 09h00
51 218H1213 161250423506 Vơ Quốc  Cường 21/09/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 21/04/2019 10h30
52 218016 161250423504 NGUYỄN QUANG  CHÁNH 12/01/1998 Ngoại Ngữ A203 21/04/2019 07h00
53 218TDC214 161250423504 NGUYỄN QUANG  CHÁNH 12/01/1998 Tin học đại cương A203 21/04/2019 09h00
54 218H1214 161250423504 NGUYỄN QUANG  CHÁNH 12/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 21/04/2019 10h30
55 218017 161250643101 PHẠM NGỌC  CHÁNH 18/01/1998 Ngoại Ngữ A203 21/04/2019 07h00
56 218018 161250433206 DƯƠNG VĂN  CHÂU 23/04/1996 Ngoại Ngữ A203 21/04/2019 07h00
57 218019 151250433103 NGÔ MINH  CHIẾN 26/04/1996 Ngoại Ngữ A203 21/04/2019 07h00
58 218TDC397 151250433103 NGÔ MINH  CHIẾN 26/04/1996 Tin học đại cương A208 21/04/2019 09h00
59 218H4397 151250433103 NGÔ MINH  CHIẾN 26/04/1996 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 21/04/2019 13h30
60 218020 161250443204 TRẦN MINH  CHIẾN 18/01/1998 Ngoại Ngữ A203 21/04/2019 07h00
61 218TDC343 161250443204 TRẦN MINH  CHIẾN 18/01/1998 Tin học đại cương A207 21/04/2019 09h00
62 218H2343 161250443204 TRẦN MINH  CHIẾN 18/01/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 21/04/2019 13h30
63 218TDC215 161250423405 Trần Ngọc  Chiến 12/06/1997 Tin học đại cương A203 21/04/2019 09h00
64 218H1215 161250423405 Trần Ngọc  Chiến 12/06/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 21/04/2019 10h30
65 218021 161250543105 ĐÀO VĂN  CHIỂU 26/09/1998 Ngoại Ngữ A203 21/04/2019 07h00
66 218022 161250413103 Nguyễn Thái Chiu 10/02/1998 Ngoại Ngữ A203 21/04/2019 07h00
67 218TDC344 161250413103 Nguyễn Thái Chiu 10/02/1998 Tin học đại cương A207 21/04/2019 09h00
68 218H2344 161250413103 Nguyễn Thái Chiu 10/02/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 21/04/2019 13h30
69 218TDC398 161250523102 NGUYỄN VĂN  CHƯƠNG 01/01/1998 Tin học đại cương A208 21/04/2019 09h00
70 218H4398 161250523102 NGUYỄN VĂN  CHƯƠNG 01/01/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 21/04/2019 13h30
71 218023 151250443105 DƯƠNG VƯƠNG  DA 05/05/1997 Ngoại Ngữ A203 21/04/2019 07h00
72 218TDC345 151250443105 DƯƠNG VƯƠNG  DA 05/05/1997 Tin học đại cương A207 21/04/2019 09h00
73 218H2345 151250443105 DƯƠNG VƯƠNG  DA 05/05/1997 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 21/04/2019 13h30
74 218TDC399 161250733152 BÙI THỊ DIỄM 30/11/1998 Tin học đại cương A208 21/04/2019 09h00
75 218H4399 161250733152 BÙI THỊ DIỄM 30/11/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 21/04/2019 13h30
76 218024 161250443206 HỒ VĂN  DIÊN 13/03/1998 Ngoại Ngữ A203 21/04/2019 07h00
77 218TDC346 161250443206 HỒ VĂN  DIÊN 13/03/1998 Tin học đại cương A207 21/04/2019 09h00
78 218H2346 161250443206 HỒ VĂN  DIÊN 13/03/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 21/04/2019 13h30
79 218TDC216 151250413112 TRẦN VĂN  DIỆP 22/10/1997 Tin học đại cương A203 21/04/2019 09h00
80 218H1216 151250413112 TRẦN VĂN  DIỆP 22/10/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 21/04/2019 10h30
81 218025 161250733156 Trương Thị Hồng Diệp 01/05/1998 Ngoại Ngữ A203 21/04/2019 07h00
82 218TDC400 161250733156 Trương Thị Hồng Diệp 01/05/1998 Tin học đại cương A208 21/04/2019 09h00
83 218H4400 161250733156 Trương Thị Hồng Diệp 01/05/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 21/04/2019 13h30
84 218026 161250633104 Nguyễn Văn Lê  Duẩn 11/06/1995 Ngoại Ngữ A203 21/04/2019 07h00
85 218027 161250653103 VŨ THỊ  DUNG 07/02/1998 Ngoại Ngữ A203 21/04/2019 07h00
86 218TDC217 161250653103 VŨ THỊ  DUNG 07/02/1998 Tin học đại cương A203 21/04/2019 09h00
87 218H1217 161250653103 VŨ THỊ  DUNG 07/02/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 21/04/2019 10h30
88 218028 161250663101 NGUYỄN HOÀNG VIỆT  DŨNG 14/01/1998 Ngoại Ngữ A203 21/04/2019 07h00
89 218TDC218 161250663101 NGUYỄN HOÀNG VIỆT  DŨNG 14/01/1998 Tin học đại cương A203 21/04/2019 09h00
90 218H1218 161250663101 NGUYỄN HOÀNG VIỆT  DŨNG 14/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 21/04/2019 10h30
91 218029 151250723110 TRẦN VĂN  DŨNG 04/08/1997 Ngoại Ngữ A203 21/04/2019 07h00
92 218TDC401 151250723110 TRẦN VĂN  DŨNG 04/08/1997 Tin học đại cương A208 21/04/2019 09h00
93 218H4401 151250723110 TRẦN VĂN  DŨNG 04/08/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 21/04/2019 13h30
94 218030 161250423213 VƠ VĂN  DŨNG 17/10/1998 Ngoại Ngữ A203 21/04/2019 07h00
95 218TDC372 161250513208 HỒ NGỌC  DUY 03/05/1998 Tin học đại cương A207 21/04/2019 09h00
96 218H3372 161250513208 HỒ NGỌC  DUY 03/05/1998 MathLab PMT1 21/04/2019 13h30
97 218031 161250533110 LÊ VĂN  DUY 21/01/1998 Ngoại Ngữ A203 21/04/2019 07h00
98 218032 161250533112 TRẦN CÔNG  DUY 13/10/1997 Ngoại Ngữ A203 21/04/2019 07h00
99 218033 161250733104 BÙI TRANG  ĐẠT 12/12/1998 Ngoại Ngữ A203 21/04/2019 07h00
100 218TDC402 161250733104 BÙI TRANG  ĐẠT 12/12/1998 Tin học đại cương A208 21/04/2019 09h00
101 218H4402 161250733104 BÙI TRANG  ĐẠT 12/12/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 21/04/2019 13h30
102 218TDC219 161250423106 HỒ PHÁT  ĐẠT 28/11/1998 Tin học đại cương A203 21/04/2019 09h00
103 218H1219 161250423106 HỒ PHÁT  ĐẠT 28/11/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 21/04/2019 10h30
104 218034 161250413206 HUỲNH TẤN  ĐẠT 29/08/1998 Ngoại Ngữ A203 21/04/2019 07h00
105 218TDC220 161250413206 HUỲNH TẤN  ĐẠT 29/08/1998 Tin học đại cương A203 21/04/2019 09h00
106 218H1220 161250413206 HUỲNH TẤN  ĐẠT 29/08/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 21/04/2019 10h30
107 218035 161250443249 Ngô Tiến Đạt 14/08/1996 Ngoại Ngữ A203 21/04/2019 07h00
108 218TDC347 161250443249 Ngô Tiến Đạt 14/08/1996 Tin học đại cương A207 21/04/2019 09h00
109 218H2347 161250443249 Ngô Tiến Đạt 14/08/1996 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 21/04/2019 13h30
110 218TDC374 161250513306 Nguyễn Đức  Đạt 22/07/1997 Tin học đại cương A207 21/04/2019 09h00
111 218H3374 161250513306 Nguyễn Đức  Đạt 22/07/1997 MathLab PMT1 21/04/2019 13h30
112 218036 151250413208 NGUYỄN QUỐC  ĐẠT 19/09/1997 Ngoại Ngữ A203 21/04/2019 07h00
113 218TDC221 151250413208 NGUYỄN QUỐC  ĐẠT 19/09/1997 Tin học đại cương A203 21/04/2019 09h00
114 218H1221 151250413208 NGUYỄN QUỐC  ĐẠT 19/09/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 21/04/2019 10h30
115 218TDC222 151250433107 NGUYỄN TIẾN  ĐẠT 21/07/1997 Tin học đại cương A203 21/04/2019 09h00
116 218H1222 151250433107 NGUYỄN TIẾN  ĐẠT 21/07/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 21/04/2019 10h30
117 218TDC403 151250523109 TRẦN HỮU  ĐẠT 15/05/1996 Tin học đại cương A208 21/04/2019 09h00
118 218H4403 151250523109 TRẦN HỮU  ĐẠT 15/05/1996 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 21/04/2019 13h30
119 218TDC348 161250443101 Trần Minh  Đạt 23/10/1998 Tin học đại cương A207 21/04/2019 09h00
120 218H2348 161250443101 Trần Minh  Đạt 23/10/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 21/04/2019 13h30
121 218TDC373 161250513207 Trần Văn  Đạt 29/11/1998 Tin học đại cương A207 21/04/2019 09h00
122 218H3373 161250513207 Trần Văn  Đạt 29/11/1998 MathLab PMT1 21/04/2019 13h30
123 218TDC223 161250423308 TRỊNH QUỐC  ĐẠT 26/03/1998 Tin học đại cương A203 21/04/2019 09h00
124 218H1223 161250423308 TRỊNH QUỐC  ĐẠT 26/03/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 21/04/2019 10h30
125 218TDC224 161250423408 VŨ THÀNH  ĐẠT 30/12/1998 Tin học đại cương A203 21/04/2019 09h00
126 218H1224 161250423408 VŨ THÀNH  ĐẠT 30/12/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 21/04/2019 10h30
127 218TDC375 161250513308 NGUYỄN VĂN  ĐÔNG 13/08/1998 Tin học đại cương A207 21/04/2019 09h00
128 218TDC404 151250723109 NGUYỄN VĂN  ĐÔNG 01/08/1993 Tin học đại cương A208 21/04/2019 09h00
129 218H3375 161250513308 NGUYỄN VĂN  ĐÔNG 13/08/1998 MathLab PMT1 21/04/2019 13h30
130 218H4404 151250723109 NGUYỄN VĂN  ĐÔNG 01/08/1993 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 21/04/2019 13h30
131 218037 161250423110 Tô Văn  Đức 23/01/1998 Ngoại Ngữ A203 21/04/2019 07h00
132 218TDC225 161250423110 Tô Văn  Đức 23/01/1998 Tin học đại cương A203 21/04/2019 09h00
133 218H1225 161250423110 Tô Văn  Đức 23/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 21/04/2019 10h30
134 218TDC226 161250413306 NGUYỄN PHỤNG 15/08/1998 Tin học đại cương A203 21/04/2019 09h00
135 218H1226 161250413306 NGUYỄN PHỤNG 15/08/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 21/04/2019 10h30
136 218TDC405 161250433212 TRẦN VĂN  06/12/1998 Tin học đại cương A208 21/04/2019 09h00
137 218H4405 161250433212 TRẦN VĂN  06/12/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 21/04/2019 13h30
138 218038 161250533410 TRƯƠNG QUỐC 26/02/1998 Ngoại Ngữ A203 21/04/2019 07h00
139 218TDC227 151250413213 NGUYỄN THANH  HẠ 09/11/1997 Tin học đại cương A203 21/04/2019 09h00
140 218H1227 151250413213 NGUYỄN THANH  HẠ 09/11/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 21/04/2019 10h30
141 218039 161250423415 ĐỖ VĂN  HẢI 24/02/1998 Ngoại Ngữ A203 21/04/2019 07h00
142 218TDC228 161250423415 ĐỖ VĂN  HẢI 24/02/1998 Tin học đại cương A203 21/04/2019 09h00
143 218H1228 161250423415 ĐỖ VĂN  HẢI 24/02/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 21/04/2019 10h30
144 218040 161250733107 NGUYỄN THANH  HẢI 06/12/1998 Ngoại Ngữ A203 21/04/2019 07h00
145 218TDC406 161250733107 NGUYỄN THANH  HẢI 06/12/1998 Tin học đại cương A208 21/04/2019 09h00
146 218H4406 161250733107 NGUYỄN THANH  HẢI 06/12/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 21/04/2019 13h30
147 218042 161250513505 TÔ TRƯỜNG  HẢI 20/11/1997 Ngoại Ngữ A205 21/04/2019 07h00
148 218TDC376 161250513505 TÔ TRƯỜNG  HẢI 20/11/1997 Tin học đại cương A207 21/04/2019 09h00
149 218H3376 161250513505 TÔ TRƯỜNG  HẢI 20/11/1997 MathLab PMT1 21/04/2019 13h30
150 218041 161250533114 THÂN ĐỨC QUANG  HẢI 26/12/1997 Ngoại Ngữ A205 21/04/2019 07h00
151 218TDC229 161250443109 VŨ Đ̀NH  HẢI 14/01/1998 Tin học đại cương A203 21/04/2019 09h00
152 218H1229 161250443109 VŨ Đ̀NH  HẢI 14/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 21/04/2019 10h30
153 218043 161250513113 Nguyễn Văn  Hạnh 02/05/1996 Ngoại Ngữ A205 21/04/2019 07h00
154 218TDC407 161250723105 Huỳnh Nhật  Hào 15/06/1998 Tin học đại cương A208 21/04/2019 09h00
155 218H4407 161250723105 Huỳnh Nhật  Hào 15/06/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 21/04/2019 13h30
156 218TDC408 161250433113 NGUYỄN HỮU  HÀO 19/05/1998 Tin học đại cương A208 21/04/2019 09h00
157 218H4408 161250433113 NGUYỄN HỮU  HÀO 19/05/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 21/04/2019 13h30
158 218044 161250513507 VƠ QUANG  HÀO 28/02/1998 Ngoại Ngữ A205 21/04/2019 07h00
159 218045 151250543111 HOÀNG THỊ PHƯƠNG  HẰNG 15/01/1996 Ngoại Ngữ A205 21/04/2019 07h00
160 218TDC409 161250733108 LÊ THỊ  HẰNG 09/12/1997 Tin học đại cương A208 21/04/2019 09h00
161 218H4409 161250733108 LÊ THỊ  HẰNG 09/12/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 21/04/2019 13h30
162 218TDC410 161250433111 LÊ VIẾT  HÂN 06/12/1998 Tin học đại cương A208 21/04/2019 09h00
163 218H4410 161250433111 LÊ VIẾT  HÂN 06/12/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 21/04/2019 13h30
164 218046 161250743103 Huỳnh Thị Mỹ  Hậu 17/11/1998 Ngoại Ngữ A205 21/04/2019 07h00
165 218TDC411 161250743103 Huỳnh Thị Mỹ  Hậu 17/11/1998 Tin học đại cương A208 21/04/2019 09h00
166 218H4411 161250743103 Huỳnh Thị Mỹ  Hậu 17/11/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 21/04/2019 13h30
167 218TDC412 161250433116 HUỲNH VĂN  HẬU 09/11/1997 Tin học đại cương A208 21/04/2019 09h00
168 218H4412 161250433116 HUỲNH VĂN  HẬU 09/11/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 21/04/2019 13h30
169 218047 151250523113 NGUYỄN CÔNG  HẬU 26/06/1997 Ngoại Ngữ A205 21/04/2019 07h00
170 218TDC413 151250523113 NGUYỄN CÔNG  HẬU 26/06/1997 Tin học đại cương A208 21/04/2019 09h00
171 218H4413 151250523113 NGUYỄN CÔNG  HẬU 26/06/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 21/04/2019 13h30
172 218TDC231 151250433115 NGUYỄN QUANG  HẬU 01/01/1997 Tin học đại cương A203 21/04/2019 09h00
173 218H1231 151250433115 NGUYỄN QUANG  HẬU 01/01/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 21/04/2019 10h30
174 218048 161250423517 PHAN NGUYỄN VĂN  HẬU 12/12/1998 Ngoại Ngữ A205 21/04/2019 07h00
175 218TDC232 161250423517 PHAN NGUYỄN VĂN  HẬU 12/12/1998 Tin học đại cương A203 21/04/2019 09h00
176 218H1232 161250423517 PHAN NGUYỄN VĂN  HẬU 12/12/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 21/04/2019 10h30
177 218TDC230 161250423215 Trương Huy  Hậu 20/05/1998 Tin học đại cương A203 21/04/2019 09h00
178 218H1230 161250423215 Trương Huy  Hậu 20/05/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 21/04/2019 10h30
179 218049 151250413314 TRẦN MINH  HIỀN 19/03/1997 Ngoại Ngữ A205 21/04/2019 07h00
180 218050 161250423518 LÊ QUÍ  HIỂN 13/07/1998 Ngoại Ngữ A205 21/04/2019 07h00
181 218TDC233 161250423518 LÊ QUÍ  HIỂN 13/07/1998 Tin học đại cương A203 21/04/2019 09h00
182 218H1233 161250423518 LÊ QUÍ  HIỂN 13/07/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 21/04/2019 10h30
183 218051 161250423418 NGUYỄN  HIỂN 01/02/1998 Ngoại Ngữ A205 21/04/2019 07h00
184 218TDC234 161250423418 NGUYỄN  HIỂN 01/02/1998 Tin học đại cương A203 21/04/2019 09h00
185 218H1234 161250423418 NGUYỄN  HIỂN 01/02/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 21/04/2019 10h30
186 218TDC349 151250413118 PHẠM VĂN  HIỆP 02/01/1997 Tin học đại cương A207 21/04/2019 09h00
187 218H2349 151250413118 PHẠM VĂN  HIỆP 02/01/1997 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 21/04/2019 13h30
188 218052 161250733109 ĐOÀN THỊ MINH HIẾU 12/10/1998 Ngoại Ngữ A205 21/04/2019 07h00
189 218TDC377 161250513508 NGÔ TRÍ TRUNG  HIẾU 27/09/1998 Tin học đại cương A207 21/04/2019 09h00
190 218H3377 161250513508 NGÔ TRÍ TRUNG  HIẾU 27/09/1998 MathLab PMT1 21/04/2019 13h30
191 218053 161250423119 NGUYỄN CÔNG  HIẾU 20/03/1998 Ngoại Ngữ A205 21/04/2019 07h00
192 218TDC378 161250513315 Nguyễn Nam  Hiếu 24/12/1997 Tin học đại cương A207 21/04/2019 09h00
193 218H3378 161250513315 Nguyễn Nam  Hiếu 24/12/1997 MathLab PMT1 21/04/2019 13h30
194 218054 161250413209 NGUYỄN VĂN  HIẾU 14/01/1997 Ngoại Ngữ A205 21/04/2019 07h00
195 218TDC350 161250413209 NGUYỄN VĂN  HIẾU 14/01/1997 Tin học đại cương A207 21/04/2019 09h00
196 218H2350 161250413209 NGUYỄN VĂN  HIẾU 14/01/1997 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 21/04/2019 13h30
197 218055 151250433119 PHẠM NGỌC  HIẾU 20/04/1996 Ngoại Ngữ A205 21/04/2019 07h00
198 218TDC414 151250433119 PHẠM NGỌC  HIẾU 20/04/1996 Tin học đại cương A208 21/04/2019 09h00
199 218H4414 151250433119 PHẠM NGỌC  HIẾU 20/04/1996 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 21/04/2019 13h30
200 218056 151250533416 VƠ ĐỨC  HIẾU 22/07/1996 Ngoại Ngữ A205 21/04/2019 07h00
201 218TDC415 161250423521 PHẠM VĂN  H̉A 17/10/1998 Tin học đại cương A208 21/04/2019 09h00
202 218H4415 161250423521 PHẠM VĂN  H̉A 17/10/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 21/04/2019 13h30
203 218057 161250413113 Nguyễn Xuân  Hoan 16/06/1997 Ngoại Ngữ A205 21/04/2019 07h00
204 218TDC351 161250413113 Nguyễn Xuân  Hoan 16/06/1997 Tin học đại cương A207 21/04/2019 09h00
205 218H2351 161250413113 Nguyễn Xuân  Hoan 16/06/1997 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 21/04/2019 13h30
206 218058 131250632178 Vy Thanh Hội 10/01/1992 Ngoại Ngữ A205 21/04/2019 07h00
207 218TDC235 151250423221 LÊ QUANG  HỒNG 26/06/1997 Tin học đại cương A203 21/04/2019 09h00
208 218H1235 151250423221 LÊ QUANG  HỒNG 26/06/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 21/04/2019 10h30
209 218059 161250613112 NGUYỄN KHOA  HUÂN 10/11/1998 Ngoại Ngữ A205 21/04/2019 07h00
210 218TDC236 161250613112 NGUYỄN KHOA  HUÂN 10/11/1998 Tin học đại cương A203 21/04/2019 09h00
211 218H1236 161250613112 NGUYỄN KHOA  HUÂN 10/11/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 21/04/2019 10h30
212 218TDC416 131250712119 Đoàn Thị Huệ 23/07/1994 Tin học đại cương A208 21/04/2019 09h00
213 218H4416 131250712119 Đoàn Thị Huệ 23/07/1994 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 21/04/2019 13h30
214 218TDC417 151250743107 MAI THỊ  HUỆ 14/01/1996 Tin học đại cương A208 21/04/2019 09h00
215 218H4417 151250743107 MAI THỊ  HUỆ 14/01/1996 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 21/04/2019 13h30
216 218060 161250533414 NGUYỄN SỸ  HÙNG 22/07/1997 Ngoại Ngữ A205 21/04/2019 07h00
217 218TDC418 161250433218 NGUYỄN TIẾN  HÙNG 04/02/1998 Tin học đại cương A208 21/04/2019 09h00
218 218H4418 161250433218 NGUYỄN TIẾN  HÙNG 04/02/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 21/04/2019 13h30
219 218TDC419 161250433121 Phạm Văn  Hùng 12/04/1998 Tin học đại cương A208 21/04/2019 09h00
220 218H4419 161250433121 Phạm Văn  Hùng 12/04/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 21/04/2019 13h30
221 218TDC237 161250423226 TRẦN VŨ  HÙNG 04/03/1997 Tin học đại cương A203 21/04/2019 09h00
222 218H1237 161250423226 TRẦN VŨ  HÙNG 04/03/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 21/04/2019 10h30
223 218TDC238 151250633108 LÊ ĐỨC  HUY 10/11/1997 Tin học đại cương A203 21/04/2019 09h00
224 218H1238 151250633108 LÊ ĐỨC  HUY 10/11/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 21/04/2019 10h30
225 218061 161250433219 Lê Ngọc  Huy 18/11/1997 Ngoại Ngữ A205 21/04/2019 07h00
226 218TDC420 161250433219 Lê Ngọc  Huy 18/11/1997 Tin học đại cương A208 21/04/2019 09h00
227 218H4420 161250433219 Lê Ngọc  Huy 18/11/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 21/04/2019 13h30
228 218062 161250413311 LÊ VĂN  HUY 10/03/1998 Ngoại Ngữ A205 21/04/2019 07h00
229 218063 151250443221 NGÔ CÔNG  HUY 16/04/1997 Ngoại Ngữ A205 21/04/2019 07h00
230 218TDC379 161250513321 NGUYỄN ĐỨC  HUY 23/03/1998 Tin học đại cương A207 21/04/2019 09h00
231 218H3379 161250513321 NGUYỄN ĐỨC  HUY 23/03/1998 MathLab PMT1 21/04/2019 13h30
232 218064 161250723106 NGUYỄN HOÀNG  HUY 05/04/1998 Ngoại Ngữ A205 21/04/2019 07h00
233 218TDC421 161250723106 NGUYỄN HOÀNG  HUY 05/04/1998 Tin học đại cương A208 21/04/2019 09h00
234 218H4421 161250723106 NGUYỄN HOÀNG  HUY 05/04/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 21/04/2019 13h30
235 218065 161250423523 PHẠM TẤN  HUY 18/02/1998 Ngoại Ngữ A205 21/04/2019 07h00
236 218TDC239 161250423523 PHẠM TẤN  HUY 18/02/1998 Tin học đại cương A203 21/04/2019 09h00
237 218H1239 161250423523 PHẠM TẤN  HUY 18/02/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 21/04/2019 10h30
238 218TDC240 161250423125 Trịnh Quang  Huy 19/12/1998 Tin học đại cương A203 21/04/2019 09h00
239 218H1240 161250423125 Trịnh Quang  Huy 19/12/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 21/04/2019 10h30
240 218066 161250433125 BÙI PHƯỚC  HUYÊN 10/11/1997 Ngoại Ngữ A205 21/04/2019 07h00
241 218TDC422 161250433125 BÙI PHƯỚC  HUYÊN 10/11/1997 Tin học đại cương A208 21/04/2019 09h00
242 218H4422 161250433125 BÙI PHƯỚC  HUYÊN 10/11/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 21/04/2019 13h30
243 218TDC423 161250733113 NGUYỄN THỊ THÚY  HUỲNH 04/02/1998 Tin học đại cương A208 21/04/2019 09h00
244 218H4423 161250733113 NGUYỄN THỊ THÚY  HUỲNH 04/02/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 21/04/2019 13h30
245 218TDC241 161250613113 Huỳnh Nhật  Hưng 28/09/1998 Tin học đại cương A203 21/04/2019 09h00
246 218H1241 161250613113 Huỳnh Nhật  Hưng 28/09/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 21/04/2019 10h30
247 218TDC424 161250433123 LÊ VIỆT  HƯNG 22/05/1998 Tin học đại cương A208 21/04/2019 09h00
248 218H4424 161250433123 LÊ VIỆT  HƯNG 22/05/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 21/04/2019 13h30
249 218067 161250513119 PHẠM VĂN  HƯNG 12/08/1998 Ngoại Ngữ A205 21/04/2019 07h00
250 218TDC380 161250513119 PHẠM VĂN  HƯNG 12/08/1998 Tin học đại cương A207 21/04/2019 09h00
251 218H3380 161250513119 PHẠM VĂN  HƯNG 12/08/1998 MathLab PMT1 21/04/2019 13h30
252 218068 151250633107 TRẦN DUY  HƯNG 07/07/1997 Ngoại Ngữ A205 21/04/2019 07h00
253 218TDC242 161250413117 TÔN THẤT  HỬU 08/10/1998 Tin học đại cương A203 21/04/2019 09h00
254 218H1242 161250413117 TÔN THẤT  HỬU 08/10/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 21/04/2019 10h30
255 218TDC243 161250413312 Lương  Hỷ 26/12/1995 Tin học đại cương A203 21/04/2019 09h00
256 218H1243 161250413312 Lương  Hỷ 26/12/1995 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 21/04/2019 10h30
257 218TDC425 161250433222 NGUYỄN ĐOÀN  KIN 24/01/1998 Tin học đại cương A208 21/04/2019 09h00
258 218H4425 161250433222 NGUYỄN ĐOÀN  KIN 24/01/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 21/04/2019 13h30
259 218TDC244 161250423129 DOĂN BÁ  KỲ 26/10/1998 Tin học đại cương A203 21/04/2019 09h00
260 218H1244 161250423129 DOĂN BÁ  KỲ 26/10/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 21/04/2019 10h30
261 218TDC245 161250613118 NGUYỄN NGỌC  KỲ 02/03/1998 Tin học đại cương A203 21/04/2019 09h00
262 218H1245 161250613118 NGUYỄN NGỌC  KỲ 02/03/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 21/04/2019 10h30
263 218TDC352 161250413314 NGUYỄN VĂN  KỲ 25/06/1998 Tin học đại cương A207 21/04/2019 09h00
264 218H2352 161250413314 NGUYỄN VĂN  KỲ 25/06/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 21/04/2019 13h30
265 218069 161250413118 ĐINH TRƯỜNG  KHA 16/09/1998 Ngoại Ngữ A205 21/04/2019 07h00
266 218TDC246 161250413118 ĐINH TRƯỜNG  KHA 16/09/1998 Tin học đại cương A203 21/04/2019 09h00
267 218H1246 161250413118 ĐINH TRƯỜNG  KHA 16/09/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 21/04/2019 10h30
268 218070 151250423230 HÀ MINH  KHÁNH 09/02/1995 Ngoại Ngữ A205 21/04/2019 07h00
269 218071 161250643107 HUỲNH TƯ  KHOA 20/02/1998 Ngoại Ngữ A205 21/04/2019 07h00
270 218TDC247 161250643107 HUỲNH TƯ  KHOA 20/02/1998 Tin học đại cương A203 21/04/2019 09h00
271 218H1247 161250643107 HUỲNH TƯ  KHOA 20/02/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 21/04/2019 10h30
272 218TDC426 161250433129 PHAN TẤN  KHOA 15/04/1998 Tin học đại cương A208 21/04/2019 09h00
273 218H4426 161250433129 PHAN TẤN  KHOA 15/04/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 21/04/2019 13h30
274 218TDC248 121250412123 Bùi Minh Khôi 22/10/1994 Tin học đại cương A205 21/04/2019 09h00
275 218H1248 121250412123 Bùi Minh Khôi 22/10/1994 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 21/04/2019 10h30
276 218072 161250423427 TRẦN Đ̀NH  KHÔI 21/09/1998 Ngoại Ngữ A205 21/04/2019 07h00
277 218TDC249 161250423427 TRẦN Đ̀NH  KHÔI 21/09/1998 Tin học đại cương A205 21/04/2019 09h00
278 218H1249 161250423427 TRẦN Đ̀NH  KHÔI 21/09/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 21/04/2019 10h30
279 218TDC427 161250733114 TRẦN THỊ ANH  KHUYÊN 21/03/1998 Tin học đại cương A208 21/04/2019 09h00
280 218H4427 161250733114 TRẦN THỊ ANH  KHUYÊN 21/03/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 21/04/2019 13h30
281 218073 161250613170 Hoàng Xuân Lăm 13/04/1996 Ngoại Ngữ A205 21/04/2019 07h00
282 218TDC250 161250613170 Hoàng Xuân Lăm 13/04/1996 Tin học đại cương A205 21/04/2019 09h00
283 218H1250 161250613170 Hoàng Xuân Lăm 13/04/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 21/04/2019 10h30
284 218074 161250653106 TĂNG THỊ HÀ  LAN 08/02/1998 Ngoại Ngữ A205 21/04/2019 07h00
285 218TDC353 161250413317 LÊ TRUNG  LÀNH 17/03/1998 Tin học đại cương A207 21/04/2019 09h00
286 218H2353 161250413317 LÊ TRUNG  LÀNH 17/03/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 21/04/2019 13h30
287 218075 161250413315 NGUYỄN BÁ LÂM 17/04/1998 Ngoại Ngữ A205 21/04/2019 07h00
288 218076 161250533419 NGUYỄN THẾ  LÂN 29/05/1997 Ngoại Ngữ A205 21/04/2019 07h00
289 218TDC428 161250733116 PHẠM THỊ  LỆ 30/10/1998 Tin học đại cương A208 21/04/2019 09h00
290 218H4428 161250733116 PHẠM THỊ  LỆ 30/10/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 21/04/2019 13h30
291 218077 161250433224 HUỲNH NGỌC  LÊN 04/02/1998 Ngoại Ngữ A205 21/04/2019 07h00
292 218TDC429 161250433224 HUỲNH NGỌC  LÊN 04/02/1998 Tin học đại cương A208 21/04/2019 09h00
293 218H4429 161250433224 HUỲNH NGỌC  LÊN 04/02/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 21/04/2019 13h30
294 218078 151250423333 DƯƠNG TRUNG  LỊCH 02/05/1997 Ngoại Ngữ A205 21/04/2019 07h00
295 218TDC251 151250423333 DƯƠNG TRUNG  LỊCH 02/05/1997 Tin học đại cương A205 21/04/2019 09h00
296 218H1251 151250423333 DƯƠNG TRUNG  LỊCH 02/05/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 21/04/2019 10h30
297 218079 161250513416 LÊ THANH  LIÊM 12/02/1998 Ngoại Ngữ A205 21/04/2019 07h00
298 218080 161250733117 NGUYỄN THỊ  LIÊN 08/08/1998 Ngoại Ngữ A205 21/04/2019 07h00
299 218TDC430 161250733117 NGUYỄN THỊ  LIÊN 08/08/1998 Tin học đại cương A208 21/04/2019 09h00
300 218H4430 161250733117 NGUYỄN THỊ  LIÊN 08/08/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 21/04/2019 13h30
301 218TDC431 161250733155 Nguyễn Thị Thu Liên 03/09/1998 Tin học đại cương A208 21/04/2019 09h00
302 218H4431 161250733155 Nguyễn Thị Thu Liên 03/09/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 21/04/2019 13h30
303 218081 161250423431 BÙI VĂN  LINH 16/10/1997 Ngoại Ngữ A206 21/04/2019 07h00
304 218TDC252 161250423431 BÙI VĂN  LINH 16/10/1997 Tin học đại cương A205 21/04/2019 09h00
305 218H1252 161250423431 BÙI VĂN  LINH 16/10/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 21/04/2019 10h30
306 218082 151250533425 HUỲNH THỊ THANH  LINH 22/02/1997 Ngoại Ngữ A206 21/04/2019 07h00
307 218083 161250733118 Nguyễn Diệu  Linh 19/12/1998 Ngoại Ngữ A206 21/04/2019 07h00
308 218TDC432 161250733118 Nguyễn Diệu  Linh 19/12/1998 Tin học đại cương A209 21/04/2019 09h00
309 218H4432 161250733118 Nguyễn Diệu  Linh 19/12/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 21/04/2019 13h30
310 218TDC433 161250433262 Nguyễn Tấn  Linh 04/06/1998 Tin học đại cương A209 21/04/2019 09h00
311 218H4433 161250433262 Nguyễn Tấn  Linh 04/06/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 21/04/2019 13h30
312 218084 141250422127 Nguyễn Văn Linh 04/08/1996 Ngoại Ngữ A206 21/04/2019 07h00
313 218085 161250533527 TRẦN THỊ NGỌC  LINH 28/04/1998 Ngoại Ngữ A206 21/04/2019 07h00
314 218086 161250413127 LÊ THÀNH  LONG 25/01/1998 Ngoại Ngữ A206 21/04/2019 07h00
315 218TDC354 161250413127 LÊ THÀNH  LONG 25/01/1998 Tin học đại cương A207 21/04/2019 09h00
316 218H2354 161250413127 LÊ THÀNH  LONG 25/01/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 21/04/2019 13h30
317 218087 161250633106 TRẦN LÊ KHÁNH  LONG 23/05/1998 Ngoại Ngữ A206 21/04/2019 07h00
318 218TDC253 161250633106 TRẦN LÊ KHÁNH  LONG 23/05/1998 Tin học đại cương A205 21/04/2019 09h00
319 218H1253 161250633106 TRẦN LÊ KHÁNH  LONG 23/05/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 21/04/2019 10h30
320 218TDC434 151250523125 HOÀNG PHƯỚC  LỘC 09/02/1997 Tin học đại cương A209 21/04/2019 09h00
321 218H4434 151250523125 HOÀNG PHƯỚC  LỘC 09/02/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 21/04/2019 13h30
322 218088 161250513419 LÊ XUÂN  LỘC 12/07/1996 Ngoại Ngữ A206 21/04/2019 07h00
323 218TDC435 161250523109 Vơ Bá  Lộc 16/09/1997 Tin học đại cương A209 21/04/2019 09h00
324 218H4435 161250523109 Vơ Bá  Lộc 16/09/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 21/04/2019 13h30
325 218TDC254 161250423328 LÊ VĂN  LỢI 10/09/1998 Tin học đại cương A205 21/04/2019 09h00
326 218H1254 161250423328 LÊ VĂN  LỢI 10/09/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 21/04/2019 10h30
327 218TDC255 151250433130 ĐẶNG THANH  LUÂN 20/02/1996 Tin học đại cương A205 21/04/2019 09h00
328 218H1255 151250433130 ĐẶNG THANH  LUÂN 20/02/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 21/04/2019 10h30
329 218089 161250413222 NGUYỄN THÀNH  LUÂN 01/01/1998 Ngoại Ngữ A206 21/04/2019 07h00
330 218090 161250423529 TRƯƠNG TRỊNH MINH  LUẬN 22/02/1998 Ngoại Ngữ A206 21/04/2019 07h00
331 218TDC256 161250423529 TRƯƠNG TRỊNH MINH  LUẬN 22/02/1998 Tin học đại cương A205 21/04/2019 09h00
332 218H1256 161250423529 TRƯƠNG TRỊNH MINH  LUẬN 22/02/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 21/04/2019 10h30
333 218091 161250413364 Phan Văn  Lũy 21/05/1998 Ngoại Ngữ A206 21/04/2019 07h00
334 218092 151250413327 TRẦN TRUNG  LUYẾN 20/04/1997 Ngoại Ngữ A206 21/04/2019 07h00
335 218093 151250513325 NGUYỄN VĂN  LỰC 06/09/1997 Ngoại Ngữ A206 21/04/2019 07h00
336 218TDC381 151250513325 NGUYỄN VĂN  LỰC 06/09/1997 Tin học đại cương A207 21/04/2019 09h00
337 218H3381 151250513325 NGUYỄN VĂN  LỰC 06/09/1997 MathLab PMT1 21/04/2019 13h30
338 218094 161250533125 Vơ Dương Toàn  Lực 15/10/1998 Ngoại Ngữ A206 21/04/2019 07h00
339 218095 161250443218 NGUYỄN THANH  LƯU 05/01/1998 Ngoại Ngữ A206 21/04/2019 07h00
340 218TDC436 141250732225 Văn Mạnh 12/03/1995 Tin học đại cương A209 21/04/2019 09h00
341 218H4436 141250732225 Văn Mạnh 12/03/1995 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 21/04/2019 13h30
342 218TDC257 161250423434 LÊ ĐỨC  MẪN 23/10/1998 Tin học đại cương A205 21/04/2019 09h00
343 218H1257 161250423434 LÊ ĐỨC  MẪN 23/10/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 21/04/2019 10h30
344 218TDC437 161250733123 NGUYỄN VĨNH  MẬU 20/03/1998 Tin học đại cương A209 21/04/2019 09h00
345 218H4437 161250733123 NGUYỄN VĨNH  MẬU 20/03/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 21/04/2019 13h30
346 218096 161250423133 LÊ B̀NH  MINH 17/02/1998 Ngoại Ngữ A206 21/04/2019 07h00
347 218TDC258 161250613127 NGUYỄN HOÀNG  MINH 21/09/1998 Tin học đại cương A205 21/04/2019 09h00
348 218H1258 161250613127 NGUYỄN HOÀNG  MINH 21/09/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 21/04/2019 10h30
349 218TDC259 161250423530 PHÙNG TẤN  MINH 30/04/1998 Tin học đại cương A205 21/04/2019 09h00
350 218H1259 161250423530 PHÙNG TẤN  MINH 30/04/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 21/04/2019 10h30
351 218TDC438 161250713104 TRẦN ÁNH  MINH 13/09/1998 Tin học đại cương A209 21/04/2019 09h00
352 218H4438 161250713104 TRẦN ÁNH  MINH 13/09/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 21/04/2019 13h30
353 218TDC260 161250423531 ĐẶNG PHƯƠNG  NAM 18/02/1998 Tin học đại cương A205 21/04/2019 09h00
354 218H1260 161250423531 ĐẶNG PHƯƠNG  NAM 18/02/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 21/04/2019 10h30
355 218097 161250423332 NGUYỄN HỮU  NAM 02/01/1998 Ngoại Ngữ A206 21/04/2019 07h00
356 218TDC439 161250423332 NGUYỄN HỮU  NAM 02/01/1998 Tin học đại cương A209 21/04/2019 09h00
357 218H4439 161250423332 NGUYỄN HỮU  NAM 02/01/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 21/04/2019 13h30
358 218098 141250422132 Phan Xuân Nam 13/04/1996 Ngoại Ngữ A206 21/04/2019 07h00
359 218TDC261 161250413325  Nguyễn Văn  Ninh 23/12/1998 Tin học đại cương A205 21/04/2019 09h00
360 218H1261 161250413325  Nguyễn Văn  Ninh 23/12/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 21/04/2019 10h30
361 218099 151250733138 PHAN THỊ  NGA 10/03/1997 Ngoại Ngữ A206 21/04/2019 07h00
362 218100 161250733126 LÊ THỊ NGUYÊN  NGÂN 25/05/1998 Ngoại Ngữ A206 21/04/2019 07h00
363 218101 161250733128 THÁI THỊ  NGÂN 22/06/1997 Ngoại Ngữ A206 21/04/2019 07h00
364 218102 141250612134 Dương Thanh Nghĩa 05/10/1995 Ngoại Ngữ A206 21/04/2019 07h00
365 218TDC262 141250612134 Dương Thanh Nghĩa 05/10/1995 Tin học đại cương A205 21/04/2019 09h00
366 218H1262 141250612134 Dương Thanh Nghĩa 05/10/1995 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 21/04/2019 10h30
367 218TDC440 151250413134 ĐỖ HỮU  NGHĨA 01/12/1995 Tin học đại cương A209 21/04/2019 09h00
368 218H4440 151250413134 ĐỖ HỮU  NGHĨA 01/12/1995 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 21/04/2019 13h30
369 218103 161250423335 LÊ TRỌNG  NGHĨA 18/09/1998 Ngoại Ngữ A206 21/04/2019 07h00
370 218TDC441 161250423335 LÊ TRỌNG  NGHĨA 18/09/1998 Tin học đại cương A209 21/04/2019 09h00
371 218H4441 161250423335 LÊ TRỌNG  NGHĨA 18/09/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 21/04/2019 13h30
372 218TDC263 161250423138 Võ Văn  Nghĩa 07/07/1997 Tin học đại cương A205 21/04/2019 09h00
373 218H1263 161250423138 Võ Văn  Nghĩa 07/07/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 21/04/2019 10h30
374 218104 161250633109 TRƯƠNG  NGỌC 01/01/1998 Ngoại Ngữ A206 21/04/2019 07h00
375 218TDC264 161250633109 TRƯƠNG  NGỌC 01/01/1998 Tin học đại cương A205 21/04/2019 09h00
376 218H1264 161250633109 TRƯƠNG  NGỌC 01/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 21/04/2019 10h30
377 218TDC265 161250423139 PHẠM PHÚ  NGUYÊN 10/01/1998 Tin học đại cương A205 21/04/2019 09h00
378 218H1265 161250423139 PHẠM PHÚ  NGUYÊN 10/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 21/04/2019 10h30
379 218105 141250422434 Hoàng Thành Nhân 01/04/1996 Ngoại Ngữ A206 21/04/2019 07h00
380 218106 161250433135 PHAN NGỌC  NHÂN 19/05/1998 Ngoại Ngữ A206 21/04/2019 07h00
381 218TDC266 161250433135 PHAN NGỌC  NHÂN 19/05/1998 Tin học đại cương A205 21/04/2019 09h00
382 218H1266 161250433135 PHAN NGỌC  NHÂN 19/05/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 21/04/2019 10h30
383 218TDC442 161250613172 Đào Hoàng Nhật 30/01/1997 Tin học đại cương A209 21/04/2019 09h00
384 218H4442 161250613172 Đào Hoàng Nhật 30/01/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 21/04/2019 13h30
385 218107 161250513426 Nguyễn Thành  Nhật 20/07/1998 Ngoại Ngữ A206 21/04/2019 07h00
386 218108 161250713106 NGUYỄN VĂN  NHẬT 14/03/1998 Ngoại Ngữ A206 21/04/2019 07h00
387 218TDC443 161250713106 NGUYỄN VĂN  NHẬT 14/03/1998 Tin học đại cương A209 21/04/2019 09h00
388 218H4443 161250713106 NGUYỄN VĂN  NHẬT 14/03/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 21/04/2019 13h30
389 218109 161250713107 ĐINH THỊ  NHI 02/03/1998 Ngoại Ngữ A206 21/04/2019 07h00
390 218TDC444 161250713107 ĐINH THỊ  NHI 02/03/1998 Tin học đại cương A209 21/04/2019 09h00
391 218H4444 161250713107 ĐINH THỊ  NHI 02/03/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 21/04/2019 13h30
392 218TDC267 161250423438 MAI VĂN  NHỚ 13/08/1998 Tin học đại cương A205 21/04/2019 09h00
393 218H1267 161250423438 MAI VĂN  NHỚ 13/08/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 21/04/2019 10h30
394 218110 161250613129 TRẦN Đ̀NH  NHU 19/01/1998 Ngoại Ngữ A206 21/04/2019 07h00
395 218111 161250723110 NGUYỄN THỊ  NHƯ 01/05/1998 Ngoại Ngữ A206 21/04/2019 07h00
396 218112 161250413230 Trần Văn  Pháp 20/09/1997 Ngoại Ngữ A206 21/04/2019 07h00
397 218TDC268 161250433137 Nguyễn Duy  Phát 02/01/1997 Tin học đại cương A205 21/04/2019 09h00
398 218H1268 161250433137 Nguyễn Duy  Phát 02/01/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 21/04/2019 10h30
399 218113 161250513128 TRẦN THANH  PHẬN 15/02/1998 Ngoại Ngữ A206 21/04/2019 07h00
400 218TDC445 161250513128 TRẦN THANH  PHẬN 15/02/1998 Tin học đại cương A209 21/04/2019 09h00
401 218H4445 161250513128 TRẦN THANH  PHẬN 15/02/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 21/04/2019 13h30
402 218114 161250423339 Nguyễn Đ́nh  Phi 16/04/1998 Ngoại Ngữ A206 21/04/2019 07h00
403 218TDC269 161250423442 NGUYỄN THIỆN  PHI 26/03/1998 Tin học đại cương A205 21/04/2019 09h00
404 218H1269 161250423442 NGUYỄN THIỆN  PHI 26/03/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 21/04/2019 10h30
405 218115 161250513129 VƠ Ư PHI 14/08/1997 Ngoại Ngữ A206 21/04/2019 07h00
406 218TDC270 161250423141 HỒ SỶ  PHONG 18/03/1998 Tin học đại cương A205 21/04/2019 09h00
407 218H1270 161250423141 HỒ SỶ  PHONG 18/03/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 21/04/2019 10h30
408 218TDC382 161250513131 Lê Thanh  Phong 01/09/1996 Tin học đại cương A207 21/04/2019 09h00
409 218H3382 161250513131 Lê Thanh  Phong 01/09/1996 MathLab PMT1 21/04/2019 13h30
410 218TDC446 141250522128 Nguyễn Duy Phong 06/06/1996 Tin học đại cương A209 21/04/2019 09h00
411 218H4446 141250522128 Nguyễn Duy Phong 06/06/1996 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 21/04/2019 13h30
412 218116 151250413138 VƠ CÔNG  PHONG 02/05/1996 Ngoại Ngữ A206 21/04/2019 07h00
413 218117 161250413232 VƠ DUY  PHONG 23/11/1998 Ngoại Ngữ A206 21/04/2019 07h00
414 218TDC271 161250413232 VƠ DUY  PHONG 23/11/1998 Tin học đại cương A205 21/04/2019 09h00
415 218H1271 161250413232 VƠ DUY  PHONG 23/11/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 21/04/2019 10h30
416 218TDC272 151250423168 Phan Đ́nh Phú 01/01/1996 Tin học đại cương A205 21/04/2019 09h00
417 218H1272 151250423168 Phan Đ́nh Phú 01/01/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 21/04/2019 10h30
418 218118 151250533136 TRẦN QUANG  PHÚ 26/06/1997 Ngoại Ngữ A206 21/04/2019 07h00
419 218TDC383 161250513428 NGUYỄN VĂN  PHÚC 07/02/1998 Tin học đại cương A207 21/04/2019 09h00
420 218H3383 161250513428 NGUYỄN VĂN  PHÚC 07/02/1998 MathLab PMT1 21/04/2019 13h30
421 218119 161250533233 PHẠM TRƯỜNG VĂN  PHÚC 20/10/1998 Ngoại Ngữ A206 21/04/2019 07h00
422 218120 161250513430 HỒ VĂN  PHƯỚC 27/01/1998 Ngoại Ngữ A206 21/04/2019 07h00
423 218121 151250423133 LÊ HỮU  PHƯỚC 30/03/1997 Ngoại Ngữ A207 21/04/2019 07h00
424 218122 161250433138 NGUYỄN HỮU  PHƯỚC 13/01/1998 Ngoại Ngữ A207 21/04/2019 07h00
425 218TDC447 161250433138 NGUYỄN HỮU  PHƯỚC 13/01/1998 Tin học đại cương A209 21/04/2019 09h00
426 218H4447 161250433138 NGUYỄN HỮU  PHƯỚC 13/01/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 21/04/2019 13h30
427 218TDC448 151250743117 PHAN THỊ HỒNG  PHƯỚC 04/02/1996 Tin học đại cương A209 21/04/2019 09h00
428 218H4448 151250743117 PHAN THỊ HỒNG  PHƯỚC 04/02/1996 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 21/04/2019 13h30
429 218TDC449 161250523111 Trương Công  Phước 13/12/1998 Tin học đại cương A209 21/04/2019 09h00
430 218H4449 161250523111 Trương Công  Phước 13/12/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 21/04/2019 13h30
431 218123 161250653111 Bùi Văn  Phương 02/12/1997 Ngoại Ngữ A207 21/04/2019 07h00
432 218TDC273 161250413135 NGUYỄN DUY PHƯƠNG 14/06/1998 Tin học đại cương A205 21/04/2019 09h00
433 218H1273 161250413135 NGUYỄN DUY PHƯƠNG 14/06/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 21/04/2019 10h30
434 218124 161250533234 NGUYỄN VĂN  PHƯƠNG 14/01/1998 Ngoại Ngữ A207 21/04/2019 07h00
435 218125 161250613133 Võ Duy  Phương 02/10/1998 Ngoại Ngữ A207 21/04/2019 07h00
436 218126 161250613134 Bùi Hoàn Minh  Quan 08/05/1998 Ngoại Ngữ A207 21/04/2019 07h00
437 218TDC274 161250613134 Bùi Hoàn Minh  Quan 08/05/1998 Tin học đại cương A205 21/04/2019 09h00
438 218H1274 161250613134 Bùi Hoàn Minh  Quan 08/05/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 21/04/2019 10h30
439 218TDC275 161250423445 LÊ HỒNG  QUANG 01/05/1998 Tin học đại cương A205 21/04/2019 09h00
440 218H1275 161250423445 LÊ HỒNG  QUANG 01/05/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 21/04/2019 10h30
441 218127 161250413137 Nguyễn Minh  Quang 18/02/1998 Ngoại Ngữ A207 21/04/2019 07h00
442 218TDC355 161250413137 Nguyễn Minh  Quang 18/02/1998 Tin học đại cương A207 21/04/2019 09h00
443 218H2355 161250413137 Nguyễn Minh  Quang 18/02/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 21/04/2019 13h30
444 218128 161250733136 ĐOÀN ANH  QUÂN 25/01/1997 Ngoại Ngữ A207 21/04/2019 07h00
445 218TDC450 161250733136 ĐOÀN ANH  QUÂN 25/01/1997 Tin học đại cương A209 21/04/2019 09h00
446 218H4450 161250733136 ĐOÀN ANH  QUÂN 25/01/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 21/04/2019 13h30
447 218TDC276 161250423342 LÊ VĂN  QUÂN 01/01/1998 Tin học đại cương A205 21/04/2019 09h00
448 218H1276 161250423342 LÊ VĂN  QUÂN 01/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 21/04/2019 10h30
449 218129 161250433139 Lê Anh  Quốc 19/10/1997 Ngoại Ngữ A207 21/04/2019 07h00
450 218TDC451 161250433139 Lê Anh  Quốc 19/10/1997 Tin học đại cương A209 21/04/2019 09h00
451 218H4451 161250433139 Lê Anh  Quốc 19/10/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 21/04/2019 13h30
452 218130 161250413266 Nguyễn Như Quốc 01/11/1998 Ngoại Ngữ A207 21/04/2019 07h00
453 218TDC277 161250413266 Nguyễn Như Quốc 01/11/1998 Tin học đại cương A205 21/04/2019 09h00
454 218H1277 161250413266 Nguyễn Như Quốc 01/11/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 21/04/2019 10h30
455 218TDC278 161250423537 ĐẶNG VĂN  QUY 09/08/1997 Tin học đại cương A205 21/04/2019 09h00
456 218H1278 161250423537 ĐẶNG VĂN  QUY 09/08/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 21/04/2019 10h30
457 218131 141250512187 Hoàng Anh Quư 07/06/1994 Ngoại Ngữ A207 21/04/2019 07h00
458 218TDC384 141250512187 Hoàng Anh Quư 07/06/1994 Tin học đại cương A207 21/04/2019 09h00
459 218H3384 141250512187 Hoàng Anh Quư 07/06/1994 MathLab PMT1 21/04/2019 13h30
460 218TDC279 151250423346 TRƯƠNG CÔNG  QUƯ 11/12/1997 Tin học đại cương A205 21/04/2019 09h00
461 218H1279 151250423346 TRƯƠNG CÔNG  QUƯ 11/12/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 21/04/2019 10h30
462 218TDC280 151250413230 NGUYỄN VĂN  QUỲNH 13/01/1997 Tin học đại cương A205 21/04/2019 09h00
463 218H1280 151250413230 NGUYỄN VĂN  QUỲNH 13/01/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 21/04/2019 10h30
464 218132 161250423345 LÊ QUỐC  SÁCH 27/05/1997 Ngoại Ngữ A207 21/04/2019 07h00
465 218TDC281 161250423345 LÊ QUỐC  SÁCH 27/05/1997 Tin học đại cương A205 21/04/2019 09h00
466 218H1281 161250423345 LÊ QUỐC  SÁCH 27/05/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 21/04/2019 10h30
467 218TDC282 161250663107 Phạm Văn Sen 12/11/1997 Tin học đại cương A205 21/04/2019 09h00
468 218H1282 161250663107 Phạm Văn Sen 12/11/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 21/04/2019 10h30
469 218TDC283 161250433242 NGUYỄN THANH  SINH 05/01/1998 Tin học đại cương A205 21/04/2019 09h00
470 218H1283 161250433242 NGUYỄN THANH  SINH 05/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 21/04/2019 10h30
471 218TDC284 161250423446 Đặng Văn  Sơn 15/07/1998 Tin học đại cương A205 21/04/2019 09h00
472 218H1284 161250423446 Đặng Văn  Sơn 15/07/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 21/04/2019 10h30
473 218133 161250513237 ĐINH TRỌNG  SƠN 14/10/1998 Ngoại Ngữ A207 21/04/2019 07h00
474 218134 151250513440 LÊ HỒNG  SƠN 12/07/1996 Ngoại Ngữ A207 21/04/2019 07h00
475 218136 161250413335 Lê Tuấn  Sơn 08/09/1996 Ngoại Ngữ A207 21/04/2019 07h00
476 218TDC286 161250413335 Lê Tuấn  Sơn 08/09/1996 Tin học đại cương A205 21/04/2019 09h00
477 218H1286 161250413335 Lê Tuấn  Sơn 08/09/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 21/04/2019 10h30
478 218135 161250613136 Lê Tự  Sơn 20/02/1998 Ngoại Ngữ A207 21/04/2019 07h00
479 218TDC285 161250613136 Lê Tự  Sơn 20/02/1998 Tin học đại cương A205 21/04/2019 09h00
480 218H1285 161250613136 Lê Tự  Sơn 20/02/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 21/04/2019 10h30
481 218TDC452 161250523113 NGÔ HỒNG  SƠN 01/05/1998 Tin học đại cương A209 21/04/2019 09h00
482 218H4452 161250523113 NGÔ HỒNG  SƠN 01/05/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 21/04/2019 13h30
483 218137 161250443125 NGUYỄN HỒNG  SƠN 30/08/1998 Ngoại Ngữ A207 21/04/2019 07h00
484 218TDC356 161250443125 NGUYỄN HỒNG  SƠN 30/08/1998 Tin học đại cương A207 21/04/2019 09h00
485 218H2356 161250443125 NGUYỄN HỒNG  SƠN 30/08/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 21/04/2019 13h30
486 218138 161250533435 Nguyễn Nho  Sơn 08/01/1998 Ngoại Ngữ A207 21/04/2019 07h00
487 218TDC357 161250413338 CHUNG QUƯ ANH TÀI 05/05/1998 Tin học đại cương A207 21/04/2019 09h00
488 218H2357 161250413338 CHUNG QUƯ ANH TÀI 05/05/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 21/04/2019 13h30
489 218TDC453 161250423346 ĐỖ THẾ ANH  TÀI 29/10/1998 Tin học đại cương A209 21/04/2019 09h00
490 218H4453 161250423346 ĐỖ THẾ ANH  TÀI 29/10/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 21/04/2019 13h30
491 218139 161250423146 HỒ TẤN  TÀI 26/07/1997 Ngoại Ngữ A207 21/04/2019 07h00
492 218TDC287 161250423146 HỒ TẤN  TÀI 26/07/1997 Tin học đại cương A205 21/04/2019 09h00
493 218H1287 161250423146 HỒ TẤN  TÀI 26/07/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 21/04/2019 10h30
494 218140 161250513437 LÊ THẾ  TAM 22/01/1997 Ngoại Ngữ A207 21/04/2019 07h00
495 218TDC385 161250513437 LÊ THẾ  TAM 22/01/1997 Tin học đại cương A207 21/04/2019 09h00
496 218H3385 161250513437 LÊ THẾ  TAM 22/01/1997 MathLab PMT1 21/04/2019 13h30
497 218141 141250442148 Bùi Hồng Tân 15/04/1996 Ngoại Ngữ A207 21/04/2019 07h00
498 218TDC358 141250442148 Bùi Hồng Tân 15/04/1996 Tin học đại cương A207 21/04/2019 09h00
499 218H2358 141250442148 Bùi Hồng Tân 15/04/1996 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 21/04/2019 13h30
500 218142 161250533143 VƠ QUANG  TÂN 03/08/1998 Ngoại Ngữ A207 21/04/2019 07h00
501 218143 161250613159 Hồ Tấn  Tây 26/04/1997 Ngoại Ngữ A207 21/04/2019 07h00
502 218TDC288 161250613159 Hồ Tấn  Tây 26/04/1997 Tin học đại cương A205 21/04/2019 09h00
503 218H1288 161250613159 Hồ Tấn  Tây 26/04/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 21/04/2019 10h30
504 218TDC289 161250723116 LÊ THIÊN  TIẾN 22/07/1998 Tin học đại cương A205 21/04/2019 09h00
505 218H1289 161250723116 LÊ THIÊN  TIẾN 22/07/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 21/04/2019 10h30
506 218144 161250433249 NGUYỄN ĐỨC  TIẾN 12/08/1998 Ngoại Ngữ A207 21/04/2019 07h00
507 218TDC290 161250423359 TRẦN DUY  TIẾN 13/04/1998 Tin học đại cương A205 21/04/2019 09h00
508 218H1290 161250423359 TRẦN DUY  TIẾN 13/04/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 21/04/2019 10h30
509 218TDC454 161250433152 Trần Hữu  Tiến 15/03/1998 Tin học đại cương A209 21/04/2019 09h00
510 218H4454 161250433152 Trần Hữu  Tiến 15/03/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 21/04/2019 13h30
511 218145 161250643119 LÊ Đ̀NH  TÍN 24/06/1997 Ngoại Ngữ A207 21/04/2019 07h00
512 218TDC291 161250643119 LÊ Đ̀NH  TÍN 24/06/1997 Tin học đại cương A205 21/04/2019 09h00
513 218H1291 161250643119 LÊ Đ̀NH  TÍN 24/06/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 21/04/2019 10h30
514 218TDC292 161250413152 LÊ VĂN  TOÀN 10/09/1997 Tin học đại cương A205 21/04/2019 09h00
515 218H1292 161250413152 LÊ VĂN  TOÀN 10/09/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 21/04/2019 10h30
516 218TDC359 161250413158 NGÔ TẤN  04/04/1998 Tin học đại cương A207 21/04/2019 09h00
517 218H2359 161250413158 NGÔ TẤN  04/04/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 21/04/2019 13h30
518 218TDC455 161250523124 NGUYỄN LÊ  07/07/1997 Tin học đại cương A209 21/04/2019 09h00
519 218H4455 161250523124 NGUYỄN LÊ  07/07/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 21/04/2019 13h30
520 218TDC293 161250423459 PHẠM VĂN  TỤ 02/09/1998 Tin học đại cương A205 21/04/2019 09h00
521 218H1293 161250423459 PHẠM VĂN  TỤ 02/09/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 21/04/2019 10h30
522 218146 161250633124 ĐẶNG MINH  TUẤN 10/08/1998 Ngoại Ngữ A207 21/04/2019 07h00
523 218TDC294 161250633124 ĐẶNG MINH  TUẤN 10/08/1998 Tin học đại cương A206 21/04/2019 09h00
524 218H1294 161250633124 ĐẶNG MINH  TUẤN 10/08/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 21/04/2019 10h30
525 218147 161250423461 LÊ ANH  TUẤN 24/02/1998 Ngoại Ngữ A207 21/04/2019 07h00
526 218TDC295 161250423461 LÊ ANH  TUẤN 24/02/1998 Tin học đại cương A206 21/04/2019 09h00
527 218H1295 161250423461 LÊ ANH  TUẤN 24/02/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 21/04/2019 10h30
528 218148 161250433163 Nguyễn Hữu Tuấn 12/08/1995 Ngoại Ngữ A207 21/04/2019 07h00
529 218TDC456 161250433163 Nguyễn Hữu Tuấn 12/08/1995 Tin học đại cương A209 21/04/2019 09h00
530 218H4456 161250433163 Nguyễn Hữu Tuấn 12/08/1995 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 21/04/2019 13h30
531 218149 161250433255 Nguyễn Ngọc  Tuấn 01/06/1998 Ngoại Ngữ A207 21/04/2019 07h00
532 218TDC360 161250413353 NGUYỄN VĂN  TUẤN 12/08/1998 Tin học đại cương A207 21/04/2019 09h00
533 218H2360 161250413353 NGUYỄN VĂN  TUẤN 12/08/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 21/04/2019 13h30
534 218TDC361 161250443236 NGUYỄN XUÂN  TUẤN 14/03/1998 Tin học đại cương A207 21/04/2019 09h00
535 218H2361 161250443236 NGUYỄN XUÂN  TUẤN 14/03/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 21/04/2019 13h30
536 218TDC296 161250423561 PHẠM CÔNG  TUẤN 28/01/1998 Tin học đại cương A206 21/04/2019 09h00
537 218H1296 161250423561 PHẠM CÔNG  TUẤN 28/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 21/04/2019 10h30
538 218150 161250513150 PHẠM VĂN  TUẤN 24/08/1997 Ngoại Ngữ A207 21/04/2019 07h00
539 218151 161250513536 TRẦN HỮU ANH  TUẤN 26/08/1998 Ngoại Ngữ A207 21/04/2019 07h00
540 218TDC386 161250513536 TRẦN HỮU ANH  TUẤN 26/08/1998 Tin học đại cương A208 21/04/2019 09h00
541 218H3386 161250513536 TRẦN HỮU ANH  TUẤN 26/08/1998 MathLab PMT1 21/04/2019 13h30
542 218TDC457 151250523149 TRẦN KIM  TUẤN 24/09/1996 Tin học đại cương A209 21/04/2019 09h00
543 218H4457 151250523149 TRẦN KIM  TUẤN 24/09/1996 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 21/04/2019 13h30
544 218TDC458 151250413453 TRẦN MINH  TUẤN 24/07/1997 Tin học đại cương A209 21/04/2019 09h00
545 218H4458 151250413453 TRẦN MINH  TUẤN 24/07/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 21/04/2019 13h30
546 218TDC297 151250513448 ĐÀO TRÍ  TUỆ 15/09/1997 Tin học đại cương A206 21/04/2019 09h00
547 218H1297 151250513448 ĐÀO TRÍ  TUỆ 15/09/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 21/04/2019 10h30
548 218TDC298 121250612359 Vơ Trọng Tuệ 17/04/1991 Tin học đại cương A206 21/04/2019 09h00
549 218H1298 121250612359 Vơ Trọng Tuệ 17/04/1991 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 21/04/2019 10h30
550 218TDC362 161250413159 Phan Xuân  Tùng 14/11/1998 Tin học đại cương A207 21/04/2019 09h00
551 218H2362 161250413159 Phan Xuân  Tùng 14/11/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 21/04/2019 13h30
552 218TDC299 161250633126 Huỳnh Văn  Tuyên 25/09/1998 Tin học đại cương A206 21/04/2019 09h00
553 218H1299 161250633126 Huỳnh Văn  Tuyên 25/09/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 21/04/2019 10h30
554 218152 161250733148 HUỲNH THỊ  TUYẾT 22/03/1998 Ngoại Ngữ A207 21/04/2019 07h00
555 218153 161250423261 ĐOÀN NGỌC  26/08/1997 Ngoại Ngữ A207 21/04/2019 07h00
556 218TDC300 161250423261 ĐOÀN NGỌC  26/08/1997 Tin học đại cương A206 21/04/2019 09h00
557 218H1300 161250423261 ĐOÀN NGỌC  26/08/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 21/04/2019 10h30
558 218TDC301 161250423366 BÙI TRỌNG  TY 02/03/1998 Tin học đại cương A206 21/04/2019 09h00
559 218H1301 161250423366 BÙI TRỌNG  TY 02/03/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 21/04/2019 10h30
560 218TDC302 161250413242 PHÙ TRUNG  THẠCH 20/10/1998 Tin học đại cương A206 21/04/2019 09h00
561 218H1302 161250413242 PHÙ TRUNG  THẠCH 20/10/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 21/04/2019 10h30
562 218154 151250513241 NGÔ ĐỨC  THANH 01/09/1997 Ngoại Ngữ A207 21/04/2019 07h00
563 218TDC303 161250423353 Nguyễn Văn  Thanh 21/12/1998 Tin học đại cương A206 21/04/2019 09h00
564 218H1303 161250423353 Nguyễn Văn  Thanh 21/12/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 21/04/2019 10h30
565 218TDC459 141250432158 Đào Hữu Thành 28/02/1996 Tin học đại cương A209 21/04/2019 09h00
566 218H4459 141250432158 Đào Hữu Thành 28/02/1996 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 21/04/2019 13h30
567 218TDC460 161250433147 ĐỖ VĂN THÀNH 11/01/1998 Tin học đại cương A209 21/04/2019 09h00
568 218H4460 161250433147 ĐỖ VĂN THÀNH 11/01/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 21/04/2019 13h30
569 218155 161250423547 NGUYỄN ĐỨC  THÀNH 13/03/1998 Ngoại Ngữ A207 21/04/2019 07h00
570 218TDC304 161250423547 NGUYỄN ĐỨC  THÀNH 13/03/1998 Tin học đại cương A206 21/04/2019 09h00
571 218H1304 161250423547 NGUYỄN ĐỨC  THÀNH 13/03/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 21/04/2019 10h30
572 218156 161250613166 Nguyễn Hữu Thành 06/07/1998 Ngoại Ngữ A207 21/04/2019 07h00
573 218TDC305 161250613166 Nguyễn Hữu Thành 06/07/1998 Tin học đại cương A206 21/04/2019 09h00
574 218H1305 161250613166 Nguyễn Hữu Thành 06/07/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 21/04/2019 10h30
575 218157 161250423451 TRỊNH LƯƠNG  THÀNH 09/08/1996 Ngoại Ngữ A207 21/04/2019 07h00
576 218TDC363 161250413163 Đỗ Bá  Thánh 30/05/1997 Tin học đại cương A207 21/04/2019 09h00
577 218H2363 161250413163 Đỗ Bá  Thánh 30/05/1997 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 21/04/2019 13h30
578 218158 161250423253 LÊ ĐỨC  THẢO 23/02/1998 Ngoại Ngữ A207 21/04/2019 07h00
579 218159 141250532344 Lê Nguyễn Nhị Thảo 19/01/1995 Ngoại Ngữ A207 21/04/2019 07h00
580 218160 161250533241 LÊ VĂN  THẢO 12/03/1998 Ngoại Ngữ A207 21/04/2019 07h00
581 218161 161250433148 NGUYỄN VĂN  THẢO 11/04/1998 Ngoại Ngữ A208 21/04/2019 07h00
582 218TDC461 161250433148 NGUYỄN VĂN  THẢO 11/04/1998 Tin học đại cương A209 21/04/2019 09h00
583 218H4461 161250433148 NGUYỄN VĂN  THẢO 11/04/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 21/04/2019 13h30
584 218TDC387 161250513441 TRƯƠNG VĂN THẢO 31/08/1998 Tin học đại cương A208 21/04/2019 09h00
585 218H3387 161250513441 TRƯƠNG VĂN THẢO 31/08/1998 MathLab PMT1 21/04/2019 13h30
586 218TDC306 161250423349 THÂN HỮU LA  THĂNG 27/09/1998 Tin học đại cương A206 21/04/2019 09h00
587 218H1306 161250423349 THÂN HỮU LA  THĂNG 27/09/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 21/04/2019 10h30
588 218162 161250433145 HOÀNG VĂN  THẮNG 17/02/1998 Ngoại Ngữ A208 21/04/2019 07h00
589 218TDC462 161250433145 HOÀNG VĂN  THẮNG 17/02/1998 Tin học đại cương A209 21/04/2019 09h00
590 218H4462 161250433145 HOÀNG VĂN  THẮNG 17/02/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 21/04/2019 13h30
591 218TDC307 161250423350 LA DƯƠNG QUỐC  THẮNG 04/02/1998 Tin học đại cương A206 21/04/2019 09h00
592 218H1307 161250423350 LA DƯƠNG QUỐC  THẮNG 04/02/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 21/04/2019 10h30
593 218163 161250653108 NGÔ QUỐC  THẮNG 15/02/1998 Ngoại Ngữ A208 21/04/2019 07h00
594 218TDC308 161250423450 NGÔ QUỐC  THẮNG 12/05/1998 Tin học đại cương A206 21/04/2019 09h00
595 218H1308 161250423450 NGÔ QUỐC  THẮNG 12/05/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 21/04/2019 10h30
596 218TDC309 161250423252 NGUYỄN HỒNG  THẮNG 16/08/1998 Tin học đại cương A206 21/04/2019 09h00
597 218TDC310 161250423352 NGUYỄN HỒNG  THẮNG 05/05/1998 Tin học đại cương A206 21/04/2019 09h00
598 218H1309 161250423252 NGUYỄN HỒNG  THẮNG 16/08/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 21/04/2019 10h30
599 218H1310 161250423352 NGUYỄN HỒNG  THẮNG 05/05/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 21/04/2019 10h30
600 218164 161250533541 PHAN VĂN  THÂN 20/11/1998 Ngoại Ngữ A208 21/04/2019 07h00
601 218TDC311 161250413145 ĐỖ VĂN  THIÊN 10/06/1998 Tin học đại cương A206 21/04/2019 09h00
602 218H1311 161250413145 ĐỖ VĂN  THIÊN 10/06/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 21/04/2019 10h30
603 218TDC312 161250413345 Nguyễn Văn  Thiên 28/02/1998 Tin học đại cương A206 21/04/2019 09h00
604 218H1312 161250413345 Nguyễn Văn  Thiên 28/02/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 21/04/2019 10h30
605 218165 161250423355 ĐỖ HỮU  THIỆN 27/01/1998 Ngoại Ngữ A208 21/04/2019 07h00
606 218TDC313 161250423355 ĐỖ HỮU  THIỆN 27/01/1998 Tin học đại cương A206 21/04/2019 09h00
607 218H1313 161250423355 ĐỖ HỮU  THIỆN 27/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 21/04/2019 10h30
608 218TDC463 161250433149 LÊ Đ̀NH  THIỆN 08/01/1998 Tin học đại cương A209 21/04/2019 09h00
609 218H4463 161250433149 LÊ Đ̀NH  THIỆN 08/01/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 21/04/2019 13h30
610 218166 161250613144 PHẠM HỮU  THIỆN 07/06/1998 Ngoại Ngữ A208 21/04/2019 07h00
611 218TDC464 151250523140 TỪ QUỐC  THIỆN 14/11/1996 Tin học đại cương A209 21/04/2019 09h00
612 218H4464 151250523140 TỪ QUỐC  THIỆN 14/11/1996 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 21/04/2019 13h30
613 218TDC465 161250523115 LÊ VĂN  THĨNH 13/10/1998 Tin học đại cương A209 21/04/2019 09h00
614 218H4465 161250523115 LÊ VĂN  THĨNH 13/10/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 21/04/2019 13h30
615 218167 151250413445 NGUYỄN PHƯỚC  THỊNH 27/05/1996 Ngoại Ngữ A208 21/04/2019 07h00
616 218TDC314 161250423358 NGUYỄN VĂN  THỊNH 01/08/1998 Tin học đại cương A206 21/04/2019 09h00
617 218H1314 161250423358 NGUYỄN VĂN  THỊNH 01/08/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 21/04/2019 10h30
618 218TDC315 161250413246 ĐOÀN PHƯƠNG  THOẠI 24/02/1997 Tin học đại cương A206 21/04/2019 09h00
619 218H1315 161250413246 ĐOÀN PHƯƠNG  THOẠI 24/02/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 21/04/2019 10h30
620 218168 161250513528 HỒ KIM  THÔNG 28/08/1998 Ngoại Ngữ A208 21/04/2019 07h00
621 218TDC388 161250513528 HỒ KIM  THÔNG 28/08/1998 Tin học đại cương A208 21/04/2019 09h00
622 218H3388 161250513528 HỒ KIM  THÔNG 28/08/1998 MathLab PMT1 21/04/2019 13h30
623 218169 161250513529 HUỲNH NGỌC  THÔNG 24/02/1998 Ngoại Ngữ A208 21/04/2019 07h00
624 218171 161250413146 HUỲNH PHẠM QUÍ  THUẬN 12/06/1998 Ngoại Ngữ A208 21/04/2019 07h00
625 218TDC364 161250413146 HUỲNH PHẠM QUÍ  THUẬN 12/06/1998 Tin học đại cương A207 21/04/2019 09h00
626 218H2364 161250413146 HUỲNH PHẠM QUÍ  THUẬN 12/06/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 21/04/2019 13h30
627 218172 161250733142 HUỲNH THỊ MỸ  THUẬN 02/02/1998 Ngoại Ngữ A208 21/04/2019 07h00
628 218170 161250533445 Nguyễn Đức  Thuận 07/08/1997 Ngoại Ngữ A208 21/04/2019 07h00
629 218173 161250633117 PHAN VĂN  THUẬN 26/12/1997 Ngoại Ngữ A208 21/04/2019 07h00
630 218TDC316 161250633117 PHAN VĂN  THUẬN 26/12/1997 Tin học đại cương A206 21/04/2019 09h00
631 218H1316 161250633117 PHAN VĂN  THUẬN 26/12/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 21/04/2019 10h30
632 218174 151250533350 LÊ THÀNH  THUẬT 12/08/1997 Ngoại Ngữ A208 21/04/2019 07h00
633 218TDC466 151250523143 DƯƠNG HIỂN  THUYÊN 11/02/1997 Tin học đại cương A209 21/04/2019 09h00
634 218H4466 151250523143 DƯƠNG HIỂN  THUYÊN 11/02/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 21/04/2019 13h30
635 218TDC317 161250423152 LÊ THỊ ANH  THƯ 05/09/1998 Tin học đại cương A206 21/04/2019 09h00
636 218H1317 161250423152 LÊ THỊ ANH  THƯ 05/09/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 21/04/2019 10h30
637 218TDC467 161250743110 TRẦN MINH  THƯ 24/12/1998 Tin học đại cương A209 21/04/2019 09h00
638 218H4467 161250743110 TRẦN MINH  THƯ 24/12/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 21/04/2019 13h30
639 218TDC318 161250423552 NGUYỄN VĂN  THỨC 22/04/1998 Tin học đại cương A206 21/04/2019 09h00
640 218H1318 161250423552 NGUYỄN VĂN  THỨC 22/04/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 21/04/2019 10h30
641 218TDC468 151250613169 Trần Trí  Thức 25/12/1994 Tin học đại cương A209 21/04/2019 09h00
642 218H4468 151250613169 Trần Trí  Thức 25/12/1994 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 21/04/2019 13h30
643 218TDC365 161250443132 LÊ VĂN  TRÀ 03/05/1998 Tin học đại cương A207 21/04/2019 09h00
644 218H2365 161250443132 LÊ VĂN  TRÀ 03/05/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 21/04/2019 13h30
645 218TDC319 161250643120 Trần Ngọc  Trai 02/08/1998 Tin học đại cương A206 21/04/2019 09h00
646 218H1319 161250643120 Trần Ngọc  Trai 02/08/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 21/04/2019 10h30
647 218175 131250712152 Nguyễn Thị Huyền Trang 06/11/1994 Ngoại Ngữ A208 21/04/2019 07h00
648 218TDC469 131250712152 Nguyễn Thị Huyền Trang 06/11/1994 Tin học đại cương A209 21/04/2019 09h00
649 218H4469 131250712152 Nguyễn Thị Huyền Trang 06/11/1994 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 21/04/2019 13h30
650 218TDC320 161250413154 NGUYỄN  TRANH 26/04/1998 Tin học đại cương A206 21/04/2019 09h00
651 218H1320 161250413154 NGUYỄN  TRANH 26/04/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 21/04/2019 10h30
652 218176 161250533148 NGUYỄN MINH  TRÍ 18/04/1998 Ngoại Ngữ A208 21/04/2019 07h00
653 218177 161250423556 NGUYỄN PHAN  TRÍ 03/10/1998 Ngoại Ngữ A208 21/04/2019 07h00
654 218TDC321 161250423556 NGUYỄN PHAN  TRÍ 03/10/1998 Tin học đại cương A206 21/04/2019 09h00
655 218H1321 161250423556 NGUYỄN PHAN  TRÍ 03/10/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 21/04/2019 10h30
656 218TDC322 161250423455 NGÔ XUÂN  TRIỀU 16/02/1998 Tin học đại cương A206 21/04/2019 09h00
657 218H1322 161250423455 NGÔ XUÂN  TRIỀU 16/02/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 21/04/2019 10h30
658 218TDC323 161250423456 BÙI DUY  TR̀NH 12/06/1997 Tin học đại cương A206 21/04/2019 09h00
659 218H1323 161250423456 BÙI DUY  TR̀NH 12/06/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 21/04/2019 10h30
660 218TDC324 161250423361 HUỲNH ĐỨC  TRỌNG 01/01/1998 Tin học đại cương A206 21/04/2019 09h00
661 218H1324 161250423361 HUỲNH ĐỨC  TRỌNG 01/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 21/04/2019 10h30
662 218TDC389 161250513144 NGUYỄN TẤN  TRỌNG 01/01/1997 Tin học đại cương A208 21/04/2019 09h00
663 218H3389 161250513144 NGUYỄN TẤN  TRỌNG 01/01/1997 MathLab PMT1 21/04/2019 13h30
664 218TDC325 161250423457 LÊ ANH  TRUNG 31/10/1997 Tin học đại cương A206 21/04/2019 09h00
665 218H1325 161250423457 LÊ ANH  TRUNG 31/10/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 21/04/2019 10h30
666 218TDC326 161250613150 LƯƠNG Đ̀NH  TRUNG 10/02/1998 Tin học đại cương A206 21/04/2019 09h00
667 218H1326 161250613150 LƯƠNG Đ̀NH  TRUNG 10/02/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 21/04/2019 10h30
668 218TDC327 161250633120 Ngô Quang  Trung 15/04/1998 Tin học đại cương A206 21/04/2019 09h00
669 218H1327 161250633120 Ngô Quang  Trung 15/04/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 21/04/2019 10h30
670 218TDC390 161250513533 NGUYỄN Đ̀NH  TRUNG 15/08/1997 Tin học đại cương A208 21/04/2019 09h00
671 218H3390 161250513533 NGUYỄN Đ̀NH  TRUNG 15/08/1997 MathLab PMT1 21/04/2019 13h30
672 218TDC328 161250613151 NGUYỄN THÀNH  TRUNG 15/06/1998 Tin học đại cương A206 21/04/2019 09h00
673 218H1328 161250613151 NGUYỄN THÀNH  TRUNG 15/06/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 21/04/2019 10h30
674 218TDC391 161250513146 Phạm Ngọc  Trung 10/04/1998 Tin học đại cương A208 21/04/2019 09h00
675 218H3391 161250513146 Phạm Ngọc  Trung 10/04/1998 MathLab PMT1 21/04/2019 13h30
676 218TDC329 141250512359 Tăng Văn Trung 29/11/1996 Tin học đại cương A206 21/04/2019 09h00
677 218H1329 141250512359 Tăng Văn Trung 29/11/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 21/04/2019 10h30
678 218178 161250423458 VƯƠNG THANH  TRUNG 17/04/1998 Ngoại Ngữ A208 21/04/2019 07h00
679 218TDC470 161250523119 LÊ THANH  TRƯNG 24/01/1998 Tin học đại cương A209 21/04/2019 09h00
680 218H4470 161250523119 LÊ THANH  TRƯNG 24/01/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 21/04/2019 13h30
681 218179 161250413156 LỮ MẬU TRƯỜNG 16/06/1998 Ngoại Ngữ A208 21/04/2019 07h00
682 218TDC366 161250413156 LỮ MẬU TRƯỜNG 16/06/1998 Tin học đại cương A207 21/04/2019 09h00
683 218H2366 161250413156 LỮ MẬU TRƯỜNG 16/06/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 21/04/2019 13h30
684 218TDC330 161250423558 NGÔ MINH  TRƯỜNG 20/07/1998 Tin học đại cương A206 21/04/2019 09h00
685 218H1330 161250423558 NGÔ MINH  TRƯỜNG 20/07/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 21/04/2019 10h30
686 218180 151250423258 NGUYỄN PHONG  TRƯỜNG 19/11/1997 Ngoại Ngữ A208 21/04/2019 07h00
687 218TDC331 151250423258 NGUYỄN PHONG  TRƯỜNG 19/11/1997 Tin học đại cương A206 21/04/2019 09h00
688 218H1331 151250423258 NGUYỄN PHONG  TRƯỜNG 19/11/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 21/04/2019 10h30
689 218181 161250533248 NGUYỄN VĂN  TRƯỜNG 12/03/1998 Ngoại Ngữ A208 21/04/2019 07h00
690 218182 161250423367 NGUYỄN PHƯỚC  VANG 02/07/1997 Ngoại Ngữ A208 21/04/2019 07h00
691 218TDC471 161250433258 VƠ TẤN  VÀNG 13/10/1998 Tin học đại cương A209 21/04/2019 09h00
692 218H4471 161250433258 VƠ TẤN  VÀNG 13/10/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 21/04/2019 13h30
693 218TDC472 161250433257 Trương Quang  Văn 28/01/1998 Tin học đại cương A209 21/04/2019 09h00
694 218H4472 161250433257 Trương Quang  Văn 28/01/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 21/04/2019 13h30
695 218TDC473 161250733149 NGUYỄN THỊ CẨM  VÂN 14/12/1998 Tin học đại cương A209 21/04/2019 09h00
696 218H4473 161250733149 NGUYỄN THỊ CẨM  VÂN 14/12/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 21/04/2019 13h30
697 218183 161250533452 TRẦN THỊ HỒNG VÂN 02/06/1998 Ngoại Ngữ A208 21/04/2019 07h00
698 218184 161250533551 ĐỖ NGỌC  VIÊN 02/07/1998 Ngoại Ngữ A208 21/04/2019 07h00
699 218185 161250533153 ĐỖ THANH  VIÊN 03/06/1998 Ngoại Ngữ A208 21/04/2019 07h00
700 218TDC332 161250423263 NGUYỄN QUANG  VIÊN 01/02/1998 Tin học đại cương A206 21/04/2019 09h00
701 218H1332 161250423263 NGUYỄN QUANG  VIÊN 01/02/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 21/04/2019 10h30
702 218186 151250543142 PHẠM NGỌC  VIÊN 02/10/1997 Ngoại Ngữ A208 21/04/2019 07h00
703 218187 161250613154 TRẦN THANH  VIÊN 27/03/1998 Ngoại Ngữ A208 21/04/2019 07h00
704 218TDC333 161250613154 TRẦN THANH  VIÊN 27/03/1998 Tin học đại cương A206 21/04/2019 09h00
705 218H1333 161250613154 TRẦN THANH  VIÊN 27/03/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 21/04/2019 10h30
706 218TDC474 161250523121 PHẠM TRUNG  VIÊNG 27/03/1997 Tin học đại cương A209 21/04/2019 09h00
707 218H4474 161250523121 PHẠM TRUNG  VIÊNG 27/03/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 21/04/2019 13h30
708 218TDC335 161250423466 LÊ QUỐC  VIỆT 03/08/1997 Tin học đại cương A206 21/04/2019 09h00
709 218H1335 161250423466 LÊ QUỐC  VIỆT 03/08/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 21/04/2019 10h30
710 218188 161250443139 NGUYỄN QUỐC  VIỆT 07/03/1998 Ngoại Ngữ A208 21/04/2019 07h00
711 218TDC367 161250443139 NGUYỄN QUỐC  VIỆT 07/03/1998 Tin học đại cương A207 21/04/2019 09h00
712 218H2367 161250443139 NGUYỄN QUỐC  VIỆT 07/03/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 21/04/2019 13h30
713 218TDC334 161250423467 Phan Quốc  Việt 22/07/1998 Tin học đại cương A206 21/04/2019 09h00
714 218H1334 161250423467 Phan Quốc  Việt 22/07/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 21/04/2019 10h30
715 218189 161250433158 VƠ MẬU  VIỆT 03/01/1998 Ngoại Ngữ A208 21/04/2019 07h00
716 218TDC475 161250433158 VƠ MẬU  VIỆT 03/01/1998 Tin học đại cương A209 21/04/2019 09h00
717 218H4475 161250433158 VƠ MẬU  VIỆT 03/01/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 21/04/2019 13h30
718 218TDC368 161250443140 ĐẶNG NGỌC VINH 30/07/1998 Tin học đại cương A207 21/04/2019 09h00
719 218H2368 161250443140 ĐẶNG NGỌC VINH 30/07/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 21/04/2019 13h30
720 218TDC392 151250513352 HUỲNH QUỐC  VINH 15/06/1997 Tin học đại cương A208 21/04/2019 09h00
721 218H3392 151250513352 HUỲNH QUỐC  VINH 15/06/1997 MathLab PMT1 21/04/2019 13h30
722 218190 161250413358 NGUYỄN PHƯỚC VINH 21/10/1997 Ngoại Ngữ A208 21/04/2019 07h00
723 218191 151250533461 HUỲNH TẤN  VĨNH 07/08/1997 Ngoại Ngữ A208 21/04/2019 07h00
724 218192 161250533455 Nguyễn Bá Gia  Vĩnh 11/08/1998 Ngoại Ngữ A208 21/04/2019 07h00
725 218TDC336 161250423564 Cao Xuân  20/01/1998 Tin học đại cương A206 21/04/2019 09h00
726 218H1336 161250423564 Cao Xuân  20/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 21/04/2019 10h30
727 218193 161250423565 DƯƠNG TẤN  02/07/1998 Ngoại Ngữ A208 21/04/2019 07h00
728 218TDC337 161250423565 DƯƠNG TẤN  02/07/1998 Tin học đại cương A206 21/04/2019 09h00
729 218H1337 161250423565 DƯƠNG TẤN  02/07/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 21/04/2019 10h30
730 218194 161250533155 Hoàng Viết  Vũ 19/07/1998 Ngoại Ngữ A208 21/04/2019 07h00
731 218195 161250413260 NGUYỄN NGỌC  26/01/1997 Ngoại Ngữ A208 21/04/2019 07h00
732 218TDC338 161250413260 NGUYỄN NGỌC  26/01/1997 Tin học đại cương A206 21/04/2019 09h00
733 218H1338 161250413260 NGUYỄN NGỌC  26/01/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 21/04/2019 10h30
734 218TDC369 161250413360 PHẠM 10/10/1997 Tin học đại cương A207 21/04/2019 09h00
735 218H2369 161250413360 PHẠM 10/10/1997 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 21/04/2019 13h30
736 218196 161250613157 PHẠM VĂN  11/04/1998 Ngoại Ngữ A208 21/04/2019 07h00
737 218TDC339 161250613157 PHẠM VĂN  11/04/1998 Tin học đại cương A206 21/04/2019 09h00
738 218H1339 161250613157 PHẠM VĂN  11/04/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 21/04/2019 10h30
739 218197 161250533554 HOÀNG LÊ THIÊN  VƯƠNG 13/09/1997 Ngoại Ngữ A208 21/04/2019 07h00
740 218TDC340 161250423266 HUỲNH NGỌC  VƯƠNG 04/10/1998 Tin học đại cương A207 21/04/2019 09h00
741 218H1340 161250423266 HUỲNH NGỌC  VƯƠNG 04/10/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 21/04/2019 10h30
742 218TDC341 161250423267 PHẠM QUỐC  VƯƠNG 15/01/1998 Tin học đại cương A207 21/04/2019 09h00
743 218H1341 161250423267 PHẠM QUỐC  VƯƠNG 15/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 21/04/2019 10h30
744 218TDC476 161250713113 MAI THỊ TƯỜNG  VY 10/01/1998 Tin học đại cương A209 21/04/2019 09h00
745 218H4476 161250713113 MAI THỊ TƯỜNG  VY 10/01/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 21/04/2019 13h30
746 218198 161250733150 Nguyễn Đan  Vy 20/08/1998 Ngoại Ngữ A208 21/04/2019 07h00
747 218TDC477 161250733150 Nguyễn Đan  Vy 20/08/1998 Tin học đại cương A209 21/04/2019 09h00
748 218H4477 161250733150 Nguyễn Đan  Vy 20/08/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 21/04/2019 13h30
749 218TDC393 161250513538 NGUYỄN KHẮC  VỸ 14/12/1998 Tin học đại cương A208 21/04/2019 09h00
750 218H3393 161250513538 NGUYỄN KHẮC  VỸ 14/12/1998 MathLab PMT1 21/04/2019 13h30
751 218199 161250413165 Nguyễn Triệu  Vỹ 20/01/1998 Ngoại Ngữ A208 21/04/2019 07h00
752 218200 151250533163 PHAN Đ̀NH  VỸ 30/09/1997 Ngoại Ngữ A208 21/04/2019 07h00
753 218201 161250433160 Nguyễn Thành  Xuân 05/07/1998 Ngoại Ngữ A208 21/04/2019 07h00
754 218TDC478 161250433160 Nguyễn Thành  Xuân 05/07/1998 Tin học đại cương A209 21/04/2019 09h00
755 218H4478 161250433160 Nguyễn Thành  Xuân 05/07/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 21/04/2019 13h30
Tổng cộng danh sách có 755 lượt sinh viên dự thi. Ngày 14 tháng 04 năm 2019
Hội đồng thi sát hạch chuẩn đầu ra NN-TH