ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
DANH SÁCH THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
Kỳ thi chuẩn đầu ra Đợt 2 HK119 - Năm học 2019-2020 - Ngày 24/11/2019
STT Số BD Mă sinh viên Họ Tên Ngày sinh Môn Thi Pḥng Ngày Giờ thi
1 119TDC116 161250423301 LÊ CÔNG TUẤN  AN 19/03/1998 Tin học đại cương A203 24/11/2019 09h00
2 119H1116 161250423301 LÊ CÔNG TUẤN  AN 19/03/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 24/11/2019 10h30
3 119TDC162 161250513102 Lê Đức  Anh 18/08/1996 Tin học đại cương A205 24/11/2019 09h00
4 119H3162 161250513102 Lê Đức  Anh 18/08/1996 MathLab PMT1 24/11/2019 10h30
5 119TDC074 161250743101 Vũ Thị Minh  Ánh 10/02/1998 Tin học đại cương A203 24/11/2019 09h00
6 119H4074 161250743101 Vũ Thị Minh  Ánh 10/02/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 24/11/2019 10h30
7 119TDC075 151250433102 HUỲNH ĐỨC  BẢO 29/04/1997 Tin học đại cương A203 24/11/2019 09h00
8 119H4075 151250433102 HUỲNH ĐỨC  BẢO 29/04/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 24/11/2019 10h30
9 119001 161250533203 TRẦN QUỐC  BẢO 09/06/1998 Tiếng Anh A203 24/11/2019 07h00
10 119002 161250513204 NGUYỄN VĂN  BINH 01/08/1998 Tiếng Anh A203 24/11/2019 07h00
11 119003 161250433105 NGUYỄN TRỌNG  B̀NH 21/06/1998 Tiếng Anh A203 24/11/2019 07h00
12 119TDC076 161250433105 NGUYỄN TRỌNG  B̀NH 21/06/1998 Tin học đại cương A203 24/11/2019 09h00
13 119H4076 161250433105 NGUYỄN TRỌNG  B̀NH 21/06/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 24/11/2019 10h30
14 119004 161250633132 Phạm Hoàng Nguyên Cát 16/10/1996 Tiếng Anh A203 24/11/2019 07h00
15 119TDC117 161250633132 Phạm Hoàng Nguyên Cát 16/10/1996 Tin học đại cương A203 24/11/2019 09h00
16 119H1117 161250633132 Phạm Hoàng Nguyên Cát 16/10/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 24/11/2019 10h30
17 119TDC118 161250513105 TRẦN HỮU  CƯƠNG 27/12/1998 Tin học đại cương A203 24/11/2019 09h00
18 119TDC163 161250513105 TRẦN HỮU  CƯƠNG 27/12/1998 Tin học đại cương A205 24/11/2019 09h00
19 119H1118 161250513105 TRẦN HỮU  CƯƠNG 27/12/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 24/11/2019 10h30
20 119H3163 161250513105 TRẦN HỮU  CƯƠNG 27/12/1998 MathLab PMT1 24/11/2019 10h30
21 119005 161250533205 Nguyễn Văn  Cường 10/06/1998 Tiếng Anh A203 24/11/2019 07h00
22 119006 161250433206  DƯƠNG VĂN  CHÂU 23/04/1996 Tiếng Anh A203 24/11/2019 07h00
23 119TDC077 161250523102 NGUYỄN VĂN  CHƯƠNG 01/01/1998 Tin học đại cương A203 24/11/2019 09h00
24 119H4077 161250523102 NGUYỄN VĂN  CHƯƠNG 01/01/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 24/11/2019 10h30
25 119007 161250533506 LÊ TẤN DANH 06/01/1998 Tiếng Anh A203 24/11/2019 07h00
26 119TDC119 161250423306 Trần Quốc  Danh 09/10/1998 Tin học đại cương A203 24/11/2019 09h00
27 119H1119 161250423306 Trần Quốc  Danh 09/10/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 24/11/2019 10h30
28 119TDC078 151250413112 TRẦN VĂN  DIỆP 22/10/1997 Tin học đại cương A203 24/11/2019 09h00
29 119H4078 151250413112 TRẦN VĂN  DIỆP 22/10/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 24/11/2019 10h30
30 119TDC079 161250733156 Trương Thị Hồng Diệp 01/05/1998 Tin học đại cương A203 24/11/2019 09h00
31 119H4079 161250733156 Trương Thị Hồng Diệp 01/05/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 24/11/2019 10h30
32 119TDC080 161250513208 HỒ NGỌC  DUY 03/05/1998 Tin học đại cương A203 24/11/2019 09h00
33 119H4080 161250513208 HỒ NGỌC  DUY 03/05/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 24/11/2019 10h30
34 119TDC120 161250423106 HỒ PHÁT  ĐẠT 28/11/1998 Tin học đại cương A203 24/11/2019 09h00
35 119H1120 161250423106 HỒ PHÁT  ĐẠT 28/11/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 24/11/2019 10h30
36 119008 161250423307 LÊ TẤN  ĐẠT 04/10/1998 Tiếng Anh A203 24/11/2019 07h00
37 119009 161250443249 Ngô Tiến Đạt 14/08/1996 Tiếng Anh A203 24/11/2019 07h00
38 119TDC159 161250443249 Ngô Tiến Đạt 14/08/1996 Tin học đại cương A205 24/11/2019 09h00
39 119H2159 161250443249 Ngô Tiến Đạt 14/08/1996 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer PMT1 24/11/2019 10h30
40 119010 161250713103 NGUYỄN THỊ NGUYÊN  GIANG 11/02/1998 Tiếng Anh A203 24/11/2019 07h00
41 119TDC081 161250713103 NGUYỄN THỊ NGUYÊN  GIANG 11/02/1998 Tin học đại cương A203 24/11/2019 09h00
42 119H4081 161250713103 NGUYỄN THỊ NGUYÊN  GIANG 11/02/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 24/11/2019 10h30
43 119TDC121 161250423512   GIANG 28/12/1998 Tin học đại cương A203 24/11/2019 09h00
44 119H1121 161250423512   GIANG 28/12/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 24/11/2019 10h30
45 119TDC122 161250423113 ĐẶNG VIỆT  26/01/1998 Tin học đại cương A205 24/11/2019 09h00
46 119H1122 161250423113 ĐẶNG VIỆT  26/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 24/11/2019 10h30
47 119TDC082 161250523122 NGUYỄN NGỌC HẢI 01/07/1996 Tin học đại cương A203 24/11/2019 09h00
48 119H4082 161250523122 NGUYỄN NGỌC HẢI 01/07/1996 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 24/11/2019 10h30
49 119TDC083 161250433213 NGUYỄN VĂN  HẢI 19/04/1998 Tin học đại cương A203 24/11/2019 09h00
50 119H4083 161250433213 NGUYỄN VĂN  HẢI 19/04/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 24/11/2019 10h30
51 119011 161250513112 HỒ ĐẮC  HẠNH 10/05/1998 Tiếng Anh A203 24/11/2019 07h00
52 119TDC164 161250513112 HỒ ĐẮC  HẠNH 10/05/1998 Tin học đại cương A205 24/11/2019 09h00
53 119H3164 161250513112 HỒ ĐẮC  HẠNH 10/05/1998 MathLab PMT1 24/11/2019 10h30
54 119012 161250513113 Nguyễn Văn  Hạnh 02/05/1996 Tiếng Anh A203 24/11/2019 07h00
55 119TDC123 161250433114 HỒ NGỌC HẢO 05/02/1998 Tin học đại cương A205 24/11/2019 09h00
56 119H1123 161250433114 HỒ NGỌC HẢO 05/02/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 24/11/2019 10h30
57 119TDC084 151250523113 NGUYỄN CÔNG  HẬU 26/06/1997 Tin học đại cương A203 24/11/2019 09h00
58 119H4084 151250523113 NGUYỄN CÔNG  HẬU 26/06/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 24/11/2019 10h30
59 119TDC124 161250423517 PHAN NGUYỄN VĂN  HẬU 12/12/1998 Tin học đại cương A205 24/11/2019 09h00
60 119H1124 161250423517 PHAN NGUYỄN VĂN  HẬU 12/12/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 24/11/2019 10h30
61 119013 161250443211 Nguyễn  Hiệp 29/12/1998 Tiếng Anh A203 24/11/2019 07h00
62 119TDC160 161250443211 Nguyễn  Hiệp 29/12/1998 Tin học đại cương A205 24/11/2019 09h00
63 119H2160 161250443211 Nguyễn  Hiệp 29/12/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer PMT1 24/11/2019 10h30
64 119TDC085 161250513115 LÊ VĂN  HIẾU 06/06/1997 Tin học đại cương A203 24/11/2019 09h00
65 119H4085 161250513115 LÊ VĂN  HIẾU 06/06/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 24/11/2019 10h30
66 119TDC165 161250513315 Nguyễn Nam  Hiếu 24/12/1997 Tin học đại cương A205 24/11/2019 09h00
67 119H3165 161250513315 Nguyễn Nam  Hiếu 24/12/1997 MathLab PMT1 24/11/2019 10h30
68 119014 151250533416 VƠ ĐỨC  HIẾU 22/07/1996 Tiếng Anh A203 24/11/2019 07h00
69 119TDC125 161250413113 Nguyễn Xuân  Hoan 16/06/1997 Tin học đại cương A205 24/11/2019 09h00
70 119H1125 161250413113 Nguyễn Xuân  Hoan 16/06/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 24/11/2019 10h30
71 119015 151250543116 NGUYỄN VĂN  HOÀN 07/06/1997 Tiếng Anh A203 24/11/2019 07h00
72 119TDC086 131250712119 Đoàn Thị Huệ 23/07/1994 Tin học đại cương A203 24/11/2019 09h00
73 119H4086 131250712119 Đoàn Thị Huệ 23/07/1994 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 24/11/2019 10h30
74 119016 161250533316 HUỲNH NGỌC  HÙNG 20/11/1998 Tiếng Anh A203 24/11/2019 07h00
75 119017 161250533414 NGUYỄN SỸ  HÙNG 22/07/1997 Tiếng Anh A203 24/11/2019 07h00
76 119TDC087 161250433218 NGUYỄN TIẾN  HÙNG 04/02/1998 Tin học đại cương A203 24/11/2019 09h00
77 119H4087 161250433218 NGUYỄN TIẾN  HÙNG 04/02/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 24/11/2019 10h30
78 119TDC126 161250423316 NGUYỄN THANH  HÙNG 23/03/1998 Tin học đại cương A205 24/11/2019 09h00
79 119H1126 161250423316 NGUYỄN THANH  HÙNG 23/03/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 24/11/2019 10h30
80 119018 161250413311 LÊ VĂN  HUY 10/03/1998 Tiếng Anh A203 24/11/2019 07h00
81 119019 161250513215 NGUYỄN KHÁNH HUY 27/03/1998 Tiếng Anh A203 24/11/2019 07h00
82 119TDC088 161250513215 NGUYỄN KHÁNH HUY 27/03/1998 Tin học đại cương A203 24/11/2019 09h00
83 119H4088 161250513215 NGUYỄN KHÁNH HUY 27/03/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 24/11/2019 10h30
84 119020 141250442118 Đỗ Thanh Hưng 12/11/1995 Tiếng Anh A203 24/11/2019 07h00
85 119021 161250513119 PHẠM VĂN  HƯNG 12/08/1998 Tiếng Anh A203 24/11/2019 07h00
86 119TDC166 161250513119 PHẠM VĂN  HƯNG 12/08/1998 Tin học đại cương A205 24/11/2019 09h00
87 119H3166 161250513119 PHẠM VĂN  HƯNG 12/08/1998 MathLab PMT1 24/11/2019 10h30
88 119022 161250413117 TÔN THẤT  HỬU 08/10/1998 Tiếng Anh A203 24/11/2019 07h00
89 119023 161250513120 NGUYỄN PHƯỚC BẢO  HỶ 04/08/1993 Tiếng Anh A203 24/11/2019 07h00
90 119TDC167 161250513120 NGUYỄN PHƯỚC BẢO  HỶ 04/08/1993 Tin học đại cương A205 24/11/2019 09h00
91 119H3167 161250513120 NGUYỄN PHƯỚC BẢO  HỶ 04/08/1993 MathLab PMT1 24/11/2019 10h30
92 119TDC089 161250433222 NGUYỄN ĐOÀN  KIN 24/01/1998 Tin học đại cương A203 24/11/2019 09h00
93 119H4089 161250433222 NGUYỄN ĐOÀN  KIN 24/01/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 24/11/2019 10h30
94 119TDC090 161250433126 NGUYỄN VIẾT  KHẢI 06/11/1998 Tin học đại cương A203 24/11/2019 09h00
95 119H4090 161250433126 NGUYỄN VIẾT  KHẢI 06/11/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 24/11/2019 10h30
96 119024 161250423427 TRẦN Đ̀NH  KHÔI 21/09/1998 Tiếng Anh A203 24/11/2019 07h00
97 119025 161250533224 HUỲNH TRẦN  LAI 22/04/1998 Tiếng Anh A203 24/11/2019 07h00
98 119TDC161 161250413317 LÊ TRUNG  LÀNH 17/03/1998 Tin học đại cương A205 24/11/2019 09h00
99 119H2161 161250413317 LÊ TRUNG  LÀNH 17/03/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer PMT1 24/11/2019 10h30
100 119026 161250513123 BÙI THANH  LÂM 12/10/1998 Tiếng Anh A203 24/11/2019 07h00
101 119TDC168 161250513123 BÙI THANH  LÂM 12/10/1998 Tin học đại cương A205 24/11/2019 09h00
102 119H3168 161250513123 BÙI THANH  LÂM 12/10/1998 MathLab PMT1 24/11/2019 10h30
103 119027 151250423333 DƯƠNG TRUNG  LỊCH 02/05/1997 Tiếng Anh A203 24/11/2019 07h00
104 119TDC091 161250733117 NGUYỄN THỊ  LIÊN 08/08/1998 Tin học đại cương A203 24/11/2019 09h00
105 119H4091 161250733117 NGUYỄN THỊ  LIÊN 08/08/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 24/11/2019 10h30
106 119028 161250423431 BÙI VĂN  LINH 16/10/1997 Tiếng Anh A203 24/11/2019 07h00
107 119TDC127 161250423431 BÙI VĂN  LINH 16/10/1997 Tin học đại cương A205 24/11/2019 09h00
108 119H1127 161250423431 BÙI VĂN  LINH 16/10/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 24/11/2019 10h30
109 119029 161250733118 Nguyễn Diệu  Linh 19/12/1998 Tiếng Anh A203 24/11/2019 07h00
110 119TDC092 161250733118 Nguyễn Diệu  Linh 19/12/1998 Tin học đại cương A203 24/11/2019 09h00
111 119H4092 161250733118 Nguyễn Diệu  Linh 19/12/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 24/11/2019 10h30
112 119030 161250433225 Nguyễn Ngọc  Linh 07/08/1998 Tiếng Anh A203 24/11/2019 07h00
113 119031 151250413127 NGUYỄN VĂN  LINH 13/11/1997 Tiếng Anh A203 24/11/2019 07h00
114 119TDC128 161250633106 TRẦN LÊ KHÁNH  LONG 23/05/1998 Tin học đại cương A205 24/11/2019 09h00
115 119H1128 161250633106 TRẦN LÊ KHÁNH  LONG 23/05/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 24/11/2019 10h30
116 119032 161250513419 LÊ XUÂN  LỘC 12/07/1996 Tiếng Anh A203 24/11/2019 07h00
117 119033 161250423529 TRƯƠNG TRỊNH MINH  LUẬN 22/02/1998 Tiếng Anh A203 24/11/2019 07h00
118 119TDC129 151250423338 DƯƠNG CÔNG  MINH 30/10/1997 Tin học đại cương A205 24/11/2019 09h00
119 119H1129 151250423338 DƯƠNG CÔNG  MINH 30/10/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 24/11/2019 10h30
120 119TDC130 161250423133 LÊ B̀NH  MINH 17/02/1998 Tin học đại cương A205 24/11/2019 09h00
121 119H1130 161250423133 LÊ B̀NH  MINH 17/02/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 24/11/2019 10h30
122 119TDC093 161250423331 LÊ TRƯƠNG NGỌC  MINH 25/04/1998 Tin học đại cương A203 24/11/2019 09h00
123 119H4093 161250423331 LÊ TRƯƠNG NGỌC  MINH 25/04/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 24/11/2019 10h30
124 119TDC131 161250423135 Nguyễn Duy  Nam 04/06/1998 Tin học đại cương A205 24/11/2019 09h00
125 119H1131 161250423135 Nguyễn Duy  Nam 04/06/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 24/11/2019 10h30
126 119034 161250413321 NGUYỄN Đ̀NH  NAM 11/04/1998 Tiếng Anh A203 24/11/2019 07h00
127 119035 151250413431 NGUYỄN HOÀI  NAM 09/02/1997 Tiếng Anh A203 24/11/2019 07h00
128 119036 141250612133 Đào Duy Năng 28/04/1996 Tiếng Anh A203 24/11/2019 07h00
129 119037 161250423335 LÊ TRỌNG  NGHĨA 18/09/1998 Tiếng Anh A205 24/11/2019 07h00
130 119038 161250443220 NGUYỄN VĂN  NGHĨA 27/07/1998 Tiếng Anh A205 24/11/2019 07h00
131 119TDC094 161250433134 Nguyễn Xuân  Nghĩa 10/08/1998 Tin học đại cương A203 24/11/2019 09h00
132 119H4094 161250433134 Nguyễn Xuân  Nghĩa 10/08/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 24/11/2019 10h30
133 119039 161250633109 TRƯƠNG  NGỌC 01/01/1998 Tiếng Anh A205 24/11/2019 07h00
134 119TDC132 161250423240 NGUYỄN VIẾT  NHÂN 09/07/1998 Tin học đại cương A205 24/11/2019 09h00
135 119H1132 161250423240 NGUYỄN VIẾT  NHÂN 09/07/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 24/11/2019 10h30
136 119040 161250433135 PHAN NGỌC  NHÂN 19/05/1998 Tiếng Anh A205 24/11/2019 07h00
137 119TDC095 161250433232 VƠ THÀNH  NHÂN 07/07/1997 Tin học đại cương A203 24/11/2019 09h00
138 119H4095 161250433232 VƠ THÀNH  NHÂN 07/07/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 24/11/2019 10h30
139 119TDC133 161250613172 Đào Hoàng Nhật 30/01/1997 Tin học đại cương A205 24/11/2019 09h00
140 119H1133 161250613172 Đào Hoàng Nhật 30/01/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 24/11/2019 10h30
141 119041 161250713106 NGUYỄN VĂN  NHẬT 14/03/1998 Tiếng Anh A205 24/11/2019 07h00
142 119TDC096 161250713107 ĐINH THỊ  NHI 02/03/1998 Tin học đại cương A203 24/11/2019 09h00
143 119H4096 161250713107 ĐINH THỊ  NHI 02/03/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 24/11/2019 10h30
144 119042 161250513129 VƠ Ư PHI 14/08/1997 Tiếng Anh A205 24/11/2019 07h00
145 119TDC134 161250513131 Lê Thanh  Phong 01/09/1996 Tin học đại cương A205 24/11/2019 09h00
146 119H1134 161250513131 Lê Thanh  Phong 01/09/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 24/11/2019 10h30
147 119TDC097 141250522184 Trần Đại Phong 21/09/1995 Tin học đại cương A203 24/11/2019 09h00
148 119H4097 141250522184 Trần Đại Phong 21/09/1995 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 24/11/2019 10h30
149 119043 161250613131 Tạ Thiên  Phú 16/05/1996 Tiếng Anh A205 24/11/2019 07h00
150 119TDC135 161250613131 Tạ Thiên  Phú 16/05/1996 Tin học đại cương A205 24/11/2019 09h00
151 119H1135 161250613131 Tạ Thiên  Phú 16/05/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 24/11/2019 10h30
152 119TDC098 111250522245 Lê Phú Phước 23/02/1991 Tin học đại cương A203 24/11/2019 09h00
153 119H4098 111250522245 Lê Phú Phước 23/02/1991 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 24/11/2019 10h30
154 119044 161250613133 Võ Duy  Phương 02/10/1998 Tiếng Anh A205 24/11/2019 07h00
155 119045 161250613134 Bùi Hoàn Minh  Quan 08/05/1998 Tiếng Anh A205 24/11/2019 07h00
156 119046 161250543130 Đặng Công  Quân 22/05/1997 Tiếng Anh A205 24/11/2019 07h00
157 119TDC099 161250733136 ĐOÀN ANH  QUÂN 25/01/1997 Tin học đại cương A203 24/11/2019 09h00
158 119H4099 161250733136 ĐOÀN ANH  QUÂN 25/01/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 24/11/2019 10h30
159 119TDC136 161250423243 Nguyễn Văn  Quân 16/10/1998 Tin học đại cương A205 24/11/2019 09h00
160 119H1136 161250423243 Nguyễn Văn  Quân 16/10/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 24/11/2019 10h30
161 119TDC137 161250413331 TRẦN ANH  QUỐC 15/06/1998 Tin học đại cương A205 24/11/2019 09h00
162 119H1137 161250413331 TRẦN ANH  QUỐC 15/06/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 24/11/2019 10h30
163 119047 161250413332 VƠ ÁI  QUỐC 13/01/1998 Tiếng Anh A205 24/11/2019 07h00
164 119TDC138 161250663107 Phạm Văn Sen 12/11/1997 Tin học đại cương A205 24/11/2019 09h00
165 119H1138 161250663107 Phạm Văn Sen 12/11/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 24/11/2019 10h30
166 119TDC139 161250413333 NGUYỄN VĂN 20/11/1998 Tin học đại cương A205 24/11/2019 09h00
167 119H1139 161250413333 NGUYỄN VĂN 20/11/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 24/11/2019 10h30
168 119048 161250613136 Lê Tự  Sơn 20/02/1998 Tiếng Anh A205 24/11/2019 07h00
169 119TDC140 161250613136 Lê Tự  Sơn 20/02/1998 Tin học đại cương A205 24/11/2019 09h00
170 119H1140 161250613136 Lê Tự  Sơn 20/02/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 24/11/2019 10h30
171 119TDC100 161250523113 NGÔ HỒNG  SƠN 01/05/1998 Tin học đại cương A203 24/11/2019 09h00
172 119H4100 161250523113 NGÔ HỒNG  SƠN 01/05/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 24/11/2019 10h30
173 119TDC101 161250423346 ĐỖ THẾ ANH  TÀI 29/10/1998 Tin học đại cương A203 24/11/2019 09h00
174 119TDC141 161250423346 ĐỖ THẾ ANH  TÀI 29/10/1998 Tin học đại cương A205 24/11/2019 09h00
175 119H4101 161250423346 ĐỖ THẾ ANH  TÀI 29/10/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 24/11/2019 10h30
176 119H1141 161250423346 ĐỖ THẾ ANH  TÀI 29/10/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 24/11/2019 10h30
177 119TDC142 161250513526 PHẠM Đ̀NH  TÀI 04/02/1998 Tin học đại cương A205 24/11/2019 09h00
178 119H1142 161250513526 PHẠM Đ̀NH  TÀI 04/02/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 24/11/2019 10h30
179 119TDC143 161250513437 LÊ THẾ  TAM 22/01/1997 Tin học đại cương A205 24/11/2019 09h00
180 119H1143 161250513437 LÊ THẾ  TAM 22/01/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 24/11/2019 10h30
181 119049 151250433150 MAI NGỌC  TÂN 04/03/1997 Tiếng Anh A205 24/11/2019 07h00
182 119TDC102 161250723116 LÊ THIÊN  TIẾN 22/07/1998 Tin học đại cương A203 24/11/2019 09h00
183 119H4102 161250723116 LÊ THIÊN  TIẾN 22/07/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 24/11/2019 10h30
184 119TDC144 161250433152 Trần Hữu  Tiến 15/03/1998 Tin học đại cương A205 24/11/2019 09h00
185 119H1144 161250433152 Trần Hữu  Tiến 15/03/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 24/11/2019 10h30
186 119050 161250643119 LÊ Đ̀NH  TÍN 24/06/1997 Tiếng Anh A205 24/11/2019 07h00
187 119TDC145 161250643119 LÊ Đ̀NH  TÍN 24/06/1997 Tin học đại cương A205 24/11/2019 09h00
188 119H1145 161250643119 LÊ Đ̀NH  TÍN 24/06/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 24/11/2019 10h30
189 119051 161250613174 Lê Văn T́nh 20/06/1996 Tiếng Anh A205 24/11/2019 07h00
190 119TDC103 161250433163 Nguyễn Hữu Tuấn 12/08/1995 Tin học đại cương A203 24/11/2019 09h00
191 119H4103 161250433163 Nguyễn Hữu Tuấn 12/08/1995 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 24/11/2019 10h30
192 119TDC104 161250433255 Nguyễn Ngọc  Tuấn 01/06/1998 Tin học đại cương A203 24/11/2019 09h00
193 119H4104 161250433255 Nguyễn Ngọc  Tuấn 01/06/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 24/11/2019 10h30
194 119TDC105 151250523149 TRẦN KIM  TUẤN 24/09/1996 Tin học đại cương A203 24/11/2019 09h00
195 119H4105 151250523149 TRẦN KIM  TUẤN 24/09/1996 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 24/11/2019 10h30
196 119TDC106 151250413453 TRẦN MINH  TUẤN 24/07/1997 Tin học đại cương A203 24/11/2019 09h00
197 119H4106 151250413453 TRẦN MINH  TUẤN 24/07/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 24/11/2019 10h30
198 119052 161250433256   Tuy 21/12/1995 Tiếng Anh A205 24/11/2019 07h00
199 119TDC107 161250433256   Tuy 21/12/1995 Tin học đại cương A203 24/11/2019 09h00
200 119H4107 161250433256   Tuy 21/12/1995 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 24/11/2019 10h30
201 119053 161250733148 HUỲNH THỊ  TUYẾT 22/03/1998 Tiếng Anh A205 24/11/2019 07h00
202 119TDC108 151250433152 TRƯƠNG VĂN  THÁI 07/08/1997 Tin học đại cương A203 24/11/2019 09h00
203 119H4108 151250433152 TRƯƠNG VĂN  THÁI 07/08/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 24/11/2019 10h30
204 119TDC146 161250423544  Vơ Văn  Thanh 28/04/1998 Tin học đại cương A205 24/11/2019 09h00
205 119H1146 161250423544  Vơ Văn  Thanh 28/04/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 24/11/2019 10h30
206 119054 161250423547 NGUYỄN ĐỨC  THÀNH 13/03/1998 Tiếng Anh A205 24/11/2019 07h00
207 119TDC147 161250423547 NGUYỄN ĐỨC  THÀNH 13/03/1998 Tin học đại cương A205 24/11/2019 09h00
208 119H1147 161250423547 NGUYỄN ĐỨC  THÀNH 13/03/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 24/11/2019 10h30
209 119055 161250613166 Nguyễn Hữu Thành 06/07/1998 Tiếng Anh A205 24/11/2019 07h00
210 119TDC148 161250613166 Nguyễn Hữu Thành 06/07/1998 Tin học đại cương A205 24/11/2019 09h00
211 119H1148 161250613166 Nguyễn Hữu Thành 06/07/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 24/11/2019 10h30
212 119TDC149 161250423451 TRỊNH LƯƠNG  THÀNH 09/08/1996 Tin học đại cương A205 24/11/2019 09h00
213 119H1149 161250423451 TRỊNH LƯƠNG  THÀNH 09/08/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 24/11/2019 10h30
214 119056 161250423253 LÊ ĐỨC  THẢO 23/02/1998 Tiếng Anh A205 24/11/2019 07h00
215 119TDC150 161250423253 LÊ ĐỨC  THẢO 23/02/1998 Tin học đại cương A205 24/11/2019 09h00
216 119H1150 161250423253 LÊ ĐỨC  THẢO 23/02/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 24/11/2019 10h30
217 119057 161250433148 NGUYỄN VĂN  THẢO 11/04/1998 Tiếng Anh A205 24/11/2019 07h00
218 119TDC109 161250433145 HOÀNG VĂN  THẮNG 17/02/1998 Tin học đại cương A203 24/11/2019 09h00
219 119H4109 161250433145 HOÀNG VĂN  THẮNG 17/02/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 24/11/2019 10h30
220 119058 161250663104 LÊ TẤN  THIÊN 05/06/1998 Tiếng Anh A205 24/11/2019 07h00
221 119TDC151 161250663104 LÊ TẤN  THIÊN 05/06/1998 Tin học đại cương A205 24/11/2019 09h00
222 119H1151 161250663104 LÊ TẤN  THIÊN 05/06/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 24/11/2019 10h30
223 119TDC110 151250523140 TỪ QUỐC  THIỆN 14/11/1996 Tin học đại cương A203 24/11/2019 09h00
224 119H4110 151250523140 TỪ QUỐC  THIỆN 14/11/1996 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 24/11/2019 10h30
225 119059 161250433150 HỨA NHẬT  THỊNH 20/04/1998 Tiếng Anh A205 24/11/2019 07h00
226 119060 161250513528 HỒ KIM  THÔNG 28/08/1998 Tiếng Anh A205 24/11/2019 07h00
227 119061 161250533342 HUỲNH MINH  THÔNG 17/11/1998 Tiếng Anh A205 24/11/2019 07h00
228 119062 151250743119 PHAN THANH  THUẬN 26/08/1996 Tiếng Anh A205 24/11/2019 07h00
229 119TDC111 151250523143 DƯƠNG HIỂN  THUYÊN 11/02/1997 Tin học đại cương A203 24/11/2019 09h00
230 119H4111 151250523143 DƯƠNG HIỂN  THUYÊN 11/02/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 24/11/2019 10h30
231 119063 131250712152 Nguyễn Thị Huyền Trang 06/11/1994 Tiếng Anh A205 24/11/2019 07h00
232 119TDC112 131250712152 Nguyễn Thị Huyền Trang 06/11/1994 Tin học đại cương A203 24/11/2019 09h00
233 119H4112 131250712152 Nguyễn Thị Huyền Trang 06/11/1994 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 24/11/2019 10h30
234 119TDC152 161250423556 NGUYỄN PHAN  TRÍ 03/10/1998 Tin học đại cương A205 24/11/2019 09h00
235 119H1152 161250423556 NGUYỄN PHAN  TRÍ 03/10/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 24/11/2019 10h30
236 119TDC153 151250423256 LÊ ĐỨC  TRỌNG 02/12/1997 Tin học đại cương A205 24/11/2019 09h00
237 119H1153 151250423256 LÊ ĐỨC  TRỌNG 02/12/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 24/11/2019 10h30
238 119TDC154 161250513144 NGUYỄN TẤN  TRỌNG 01/01/1997 Tin học đại cương A205 24/11/2019 09h00
239 119H1154 161250513144 NGUYỄN TẤN  TRỌNG 01/01/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 24/11/2019 10h30
240 119064 151250513546 HUỲNH VĂN MINH  TRUNG 16/04/1997 Tiếng Anh A205 24/11/2019 07h00
241 119TDC169 151250513546 HUỲNH VĂN MINH  TRUNG 16/04/1997 Tin học đại cương A205 24/11/2019 09h00
242 119H3169 151250513546 HUỲNH VĂN MINH  TRUNG 16/04/1997 MathLab PMT1 24/11/2019 10h30
243 119TDC155 161250513146 Phạm Ngọc  Trung 10/04/1998 Tin học đại cương A205 24/11/2019 09h00
244 119H1155 161250513146 Phạm Ngọc  Trung 10/04/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 24/11/2019 10h30
245 119TDC156 161250523119 LÊ THANH  TRƯNG 24/01/1998 Tin học đại cương A205 24/11/2019 09h00
246 119H1156 161250523119 LÊ THANH  TRƯNG 24/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 24/11/2019 10h30
247 119TDC157 161250513446 HUỲNH PHỤC TRƯƠNG 09/03/1998 Tin học đại cương A205 24/11/2019 09h00
248 119H1157 161250513446 HUỲNH PHỤC TRƯƠNG 09/03/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 24/11/2019 10h30
249 119065 161250413156 LỮ MẬU TRƯỜNG 16/06/1998 Tiếng Anh A205 24/11/2019 07h00
250 119TDC113 131250722194 Đoàn Thị Bích Vân 20/07/1995 Tin học đại cương A203 24/11/2019 09h00
251 119H4113 131250722194 Đoàn Thị Bích Vân 20/07/1995 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 24/11/2019 10h30
252 119066 151250533259 PHAN THANH  VIỆT 25/11/1996 Tiếng Anh A205 24/11/2019 07h00
253 119067 161250533461 TRẦN QUỐC VIỆT 05/11/1997 Tiếng Anh A205 24/11/2019 07h00
254 119068 151250533461 HUỲNH TẤN  VĨNH 07/08/1997 Tiếng Anh A205 24/11/2019 07h00
255 119069 161250533455 Nguyễn Bá Gia  Vĩnh 11/08/1998 Tiếng Anh A205 24/11/2019 07h00
256 119070 161250423264 Trần Trung  Vĩnh 03/01/1998 Tiếng Anh A205 24/11/2019 07h00
257 119TDC158 161250423264 Trần Trung  Vĩnh 03/01/1998 Tin học đại cương A205 24/11/2019 09h00
258 119H1158 161250423264 Trần Trung  Vĩnh 03/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 24/11/2019 10h30
259 119TDC114 161250423566 NGUYỄN HOÀNG  27/11/1998 Tin học đại cương A203 24/11/2019 09h00
260 119H4114 161250423566 NGUYỄN HOÀNG  27/11/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 24/11/2019 10h30
261 119071 161250433164 TRƯƠNG HOÀNG 31/10/1998 Tiếng Anh A205 24/11/2019 07h00
262 119TDC115 161250433164 TRƯƠNG HOÀNG 31/10/1998 Tin học đại cương A203 24/11/2019 09h00
263 119H4115 161250433164 TRƯƠNG HOÀNG 31/10/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 24/11/2019 10h30
264 119072 151250533163 PHAN Đ̀NH  VỸ 30/09/1997 Tiếng Anh A205 24/11/2019 07h00
265 119073 141250662113 Nguyễn Văn Ư 02/02/1996 Tiếng Anh A205 24/11/2019 07h00
Tổng cộng danh sách có 265 lượt sinh viên dự thi. Ngày 22 tháng 11 năm 2019
Hội đồng thi sát hạch chuẩn đầu ra NN-TH