Đại Học Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2011 ĐĂNG KÝ DỰ LỚP TẬP HUẤN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC
STT Mã sinh viên Họ Tên Ngày sinh Lớp Ký tên Ghi chú
1 111250532102 Nguyễn Trương An 28/06/93 11T1    
2 112250512101 Lê Thái Ân 20/06/85 11LTD    
3 111250532103 Đặng Ngọc Anh 19/08/92 11T1    
4 111250432102 Đinh Quốc Tuấn Anh 28/10/93 11N    
5 111250532203 Lê Phạm Quốc Anh 21/08/92 11T2    
6 111250532105 Nguyễn Tuấn Anh 16/10/93 11T1    
7 111250532306 Lê Duy Ánh 02/01/93 11T3    
8 111250422102 Trần Hồng Ánh 15/07/93 11DL1    
9 111250612403 Phan Quốc Bảo 30/05/93 11XD4    
10 111250532309 Trần Quốc Bình 15/04/93 11T3    
11 112250532105 Nguyễn Văn Bốn 22/02/91 11LTT    
12 111250722203 Nguyễn Chu Cần 14/09/93 11MT2    
13 111250732105 Đỗ Văn Chính 06/03/93 11HTP    
14 111250632208 Phan Sỹ Công 03/05/92 11XC2    
15 111250632361 Bùi Văn Cường 28/08/93 11XC3    
16 111250612407 Lê Chí Cường 24/07/93 11XD4    
17 111250612110 Trần Quy Danh 20/05/93 11XD1    
18 111250532314 Nguyễn Vĩnh Đạo 26/10/92 11T3    
19 111250432109 Phan Văn Đạo 20/01/92 11N    
20 111250442107 Bùi Tấn Đạt 25/02/93 11CDT1    
21 111250532114 Ngô Đình Định 01/08/93 11T1    
22 111250732109 Nguyễn Quốc Đoàn 25/05/93 11HTP    
23 111250642208 Hoàng Văn Đức 15/01/93 11XH2    
24 111250512414 Lê Hoàng Minh Đức 20/09/93 11D4    
25 112250632103 Nguyễn Hữu Dũng 21/04/91 11LTCD    
26 111250532116 Nguyễn Ngọc Dũng 07/09/93 11T1    
27 111250412209 Vũ Trọng Dương 10/04/93 11C2    
28 111250642212 Đỗ Quốc Duy 17/10/93 11XH2    
29 111250442110 Phạm Văn Duy 22/09/93 11CDT1    
30 111250732114 Hồ Thiên Ga 23/02/93 11HTP    
31 111250412113 Huỳnh Hoàng Giang 01/01/93 11C1    
32 111250532327 Bùi Văn Hải 17/11/93 11T3    
33 111250532278 Huỳnh Văn Hải 25/12/92 11T2    
34 111250442187 Lê Thanh Hải 01/01/93 11CDT1    
35 111250732117 Nguyễn Đức Hải 06/10/92 11HTP    
36 112250412129 Nguyễn Thiện Hải 10/03/90 11LTC    
37 111250532329 Trương Công Hải 10/03/93 11T3    
38 112250632107 Phạm Đức Hạnh 24/11/87 11LTCD    
39 111250512113 Nguyễn Trường Hảo 11/05/93 11D1    
40 111250532120 Nguyễn Thanh Hậu 01/01/93 11T1    
41 111250522217 Trương Duy Hậu 24/10/93 11DT2    
42 112250532120 Nguyễn Ngọc Hiến 30/03/90 11LTT    
43 111250722119 Trương Thị Thu Hiền 11/12/93 11MT1    
44 111250732121 Võ Thị Ái Hiệp 27/01/92 11HTP    
45 111250412218 Nguyễn Xuân Hiếu 21/02/93 11C2    
46 112250422108 Trần Trung Hiếu 23/06/88 11LTDL    
47 111250522219 Trần Văn Hiếu 17/07/93 11DT2    
48 111250612419 Nguyễn Đăng Hiệu 20/02/93 11XD4    
49 111250532335 Trần Thị Hoàn 05/09/93 11T3    
50 111250632309 Nguyễn Đình Hoàng 06/05/93 11XC3    
51 111250412221 Hoàng Văn Hùng 28/02/92 11C2    
52 111250422119 Nguyễn Thanh Hùng 07/08/93 11DL1    
53 111250412123 Võ Xuân Hùng 21/12/92 11C1    
54 111250722129 Đoàn Đình Hưng 02/12/93 11MT1    
55 111250532340 Nguyễn Như Hưng 20/02/93 11T3    
56 111250722130 Nguyễn Vũ Hưng 01/06/92 11MT1    
57 111250442120 Bùi Hồ Huy 05/08/93 11CDT1    
58 111250442121 Đỗ Phước Huy 24/05/93 11CDT1    
59 111250412125 Lê Quang Khánh 07/11/93 11C1    
60 111250612321 Nguyễn Duy Khánh 10/05/93 11XD3    
61 111250612223 Huỳnh Đăng Khoa 01/12/93 11XD2    
62 111250532227 Nguyễn Đăng Khoa 21/09/91 11T2    
63 111250512120 Trần Đình Khoa 20/06/92 11D1    
64 111250442124 Trương Đình Kông 14/01/92 11CDT1    
65 111250512223 Nguyễn Hoàng Lâm 09/11/93 11D2    
66 111250722232 Nguyễn Đình Lân 29/01/93 11MT2    
67 111250532397 Nguyễn Ngọc Linh 25/09/92 11T3    
68 111250422130 Hoàng Quốc Lộc 03/03/93 11DL1    
69 111250442129 Lê Tấn Lộc 23/10/93 11CDT1    
70 111250652131 Lê Văn Hoàng Lộc 11/08/93 11KT1    
71 111250612228 Nguyễn Đức Lộc 10/06/93 11XD2    
72 111250642272 Đào Đức Long 12/12/92 11XH2    
73 111250632229 Phạm Lương Long 15/04/93 11XC2    
74 111250612430 Trần Duy Lương 03/02/93 11XD4    
75 111250732140 Luýt 22/01/93 11HTP    
76 111250532180 Lê Phúc Ngọc Mẫn 07/05/93 11T1    
77 111250642234 Lê Ngọc Minh 12/07/93 11XH2    
78 111250512124 Nguyễn Minh 17/05/93 11D1    
79 111250512125 Nguyễn Văn Minh 12/10/93 11D1    
80 111250642235 Lê Việt Nam 19/11/91 11XH2    
81 111250632126 Đinh Viết Nghĩa 13/03/93 11XC1    
82 111250442139 Đoàn Văn Nghiệp 15/10/93 11CDT1    
83 111250532242 Phan Hồng Ngọc 30/04/93 11T2    
84 111250522138 Phạm Đức Nguyên 11/02/93 11DT1    
85 111250642236 Trương Nguyễn Trường Nguyên 24/05/93 11XH2    
86 111250512127 Nguyễn Đình Nhân 08/11/92 11D1    
87 111250652139 Nguyễn Thành Nhân 21/01/93 11KT1    
88 111250432135 Ngô Đình Nhật 04/04/92 11N    
89 111250422136 Nguyễn Đắc Nỡ 10/01/92 11DL1    
90 111250612332 Nguyễn Tấn Pháp 20/09/93 11XD3    
91 111250412138 Nguyễn Tấn Phát 08/09/93 11C1    
92 111250512431 Hồ Thanh Phong 10/06/93 11D4    
93 111250722248 Lê Trường Phong 21/08/92 11MT2    
94 111250612334 Ngô Tá Hoàng Phong 06/11/91 11XD3    
95 111250632331 Trương Duy Phong 10/02/93 11XC3    
96 111250612338 Lê Thanh Phụ 04/10/93 11XD3    
97 111250642135 Đỗ Phú Phúc 01/01/92 11XH1    
98 111250522143 Nguyễn Gia Hoàng Phúc 17/12/90 11DT1    
99 111250642239 Nguyễn Quang Phúc 16/05/93 11XH2    
100 111250732157 Phan Minh Quân 04/04/92 11HTP    
101 112250522120 Văn Huyền Quân 24/07/90 11LTDT    
102 111250422238 Hồng Bảo Quốc 27/05/93 11DL2    
103 111250512131 Nguyễn Quốc 04/04/93 11D1    
104 111250422240 Nguyễn Hoàng Quốc 07/05/93 11DL2    
105 111250512438 Nguyễn Vũ Đình Quốc 20/10/93 11D4    
106 111250612146 Phan Đình Quốc 16/05/93 11XD1    
107 111250642245 Trần Phú Quý 25/07/93 11XH2    
108 111250432144 Hồ Đức Sang 02/10/93 11N    
109 111250512137 Hồ Lam Sơn 29/07/93 11D1    
110 111250412144 Huỳnh Phong Sơn 17/05/93 11C1    
111 112250612139 Nguyễn Linh Thanh Sơn 27/04/89 11LTX    
112 111250612241 Nguyễn Văn Thanh Sơn 26/07/93 11XD2    
113 112250632122 Văn Đình Sơn 24/08/88 11LTCD    
114 111250512244 Đặng Bá Tài 31/12/93 11D2    
115 111250442190 Nguyễn Đức Tài 06/03/92 11CDT1    
116 111250732190 Nguyễn Đức Tài 26/03/93 11HTP    
117 111250532285 Võ Văn Tám 10/07/89 11T2    
118 111250532151 Đồng Vĩnh Tâm 30/04/93 11T1    
119 111250612346 Lương Ngọc Tâm 14/09/93 11XD3    
120 111250642248 Võ Quang Tâm 06/03/93 11XH2    
121 111250532252 Nguyễn Nhật Tân 12/08/93 11T2    
122 112250612144 Đặng Văn Tấn 14/06/90 11LTX    
123 111250512141 Phan Văn Tàu 24/06/93 11D1    
124 111250652157 Lương Văn Thà 15/08/93 11KT1    
125 111250532181 Phan Văn Thai 13/11/92 11T1    
126 111250532153 Lê Đức Thắng 22/12/93 11T1    
127 111250512247 Phạm Ngọc Thắng 11/09/93 11D2    
128 111250412254 Nguyễn Văn Thạnh 24/05/93 11C2    
129 111250532374 Huỳnh Bá Minh Thiện 10/05/93 11T3    
130 111250422252 Lê Thanh Thiệu 05/07/90 11DL2    
131 112250512135 Nguyễn Văn Thông 05/12/88 11LTD    
132 111250612254 Lê Cảnh Thuần 26/01/91 11XD2    
133 112250512136 Nguyễn Đăng Thượng 14/05/86 11LTD    
134 111250642261 Đoàn Hoàng Tiến 31/05/93 11XH2    
135 111250532375 Lê Tự Minh Tiến 05/06/93 11T3    
136 111250612257 Võ Minh Tiến 26/08/92 11XD2    
137 111250512256 Trần Duy Tín 22/04/92 11D2    
138 112250522123 Trương Công Tín 10/10/91 11LTDT    
139 111250532160 Đặng Anh Toàn 18/09/93 11T1    
140 111250532376 Nguyễn Đức Toàn 21/10/93 11T3    
141 111250532283 Phạm Văn Toàn 20/05/90 11T2    
142 111250652178 Trần Ngọc Toản 12/08/93 11KT2    
143 111250642263 Nguyễn Văn Tổng 20/12/91 11XH2    
144 112250612155 Lê Văn Tri 24/07/87 11LTX    
145 111250412259 Hoàng Ngọc Trí 24/11/92 11C2    
146 111250412261 Nguyễn Tấn Trí 26/06/93 11C2    
147 112250532165 Phan Quốc Trí 01/06/91 11LTT    
148 112250612156 Nguyễn Ngọc Triều 12/04/90 11LTX    
149 111250512357 Đặng Ngọc Trọng 01/11/93 11D3    
150 111250632148 Lê Tấn Trọng 19/06/93 11XC1    
151 112250612157 Lê Văn Trọng 05/05/89 11LTX    
152 111250642162 Nguyễn Trung 25/06/92 11XH1    
153 111250422161 Trang Quang Trung 27/09/89 11DL1    
154 111250712156 Huỳnh Văn Trường 14/06/92 11H    
155 111250612263 Nguyễn Văn Trường 03/03/93 11XD2    
156 111250722174 Phạm Văn Trường 03/01/90 11MT1    
157 111250512156 Phan Văn Trường 07/01/93 11D1    
158 111250432158 Ngô Tấn Trưởng 27/01/93 11N    
159 111250512461 Phan Văn Tuân 10/01/93 11D4    
160 111250532169 Châu Ngọc Tuấn 10/09/93 11T1    
161 112250612159 Mai Anh Tuấn 17/05/86 11LTX    
162 111250612159 Nguyễn Ngọc Tuấn 09/09/93 11XD1    
163 111250532387 Nguyễn Trọng Tuấn 22/01/93 11T3    
164 111250612462 Trần Mạnh Tuấn 30/12/92 11XD4    
165 111250632260 Nguyễn Thanh Tùng 28/05/93 11XC2    
166 111250422167 Nguyễn Thế Tường 09/10/93 11DL1    
167 111250432160 Lê Quốc Việt 15/05/93 11N    
168 111250442180 Phạm Vĩnh 29/12/93 11CDT1    
169 111250512464 Trần Văn Vĩnh 30/04/93 11D4    
170 111250652195 Nguyễn Văn Vui 15/02/93 11KT1    
171 111250442183 Đặng Minh Vương 27/09/93 11CDT1    
172 111250442185 Đặng Trần Vỹ 29/11/93 11CDT1    
173 111250632360 Phạm Đức Yên 10/06/92 11XC3    
174 112250612165 Trần Cảnh Yên 22/07/89 11LTX