1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Previous
Next

Trang thông tin tuyển sinh

IN GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1
XÉT TUYỂN VÀO HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NĂM 2018


STT Mã hồ sơ Họ và tên Tình trạng hồ sơ In giấy báo trúng tuyển