Hướng dẫn đăng ký môn học trực tuyến

Dành cho sinh viên hệ đào tạo tín chỉ

A. Các qui định chung

1.      Sinh viên phải đăng ký môn học để xây dựng kế hoạch học tập cho mỗi học kỳ. Trong thời hạn qui định do PĐT công bố, sinh viên không hoàn thành đăng ký môn học xem như tự ý bỏ học và sẽ bị xử lý kỷ luật theo qui chế đào tạo.

2.      Kế hoạch đăng ký môn học chia làm 2 giai đoạn:
+ giai đoạn 1: đăng ký sơ bộ
+ giai đoạn 2: đăng ký hoàn chỉnh: cho phép điều chỉnh đăng ký sơ bộ để chính thức hóa thành TKB học tập

B. Các bước đăng ký môn học trực tuyến

I. Giai đoẠn 1: Đăng ký sơ bộ

 1. Sinh viên đăng nhập vào trang sinh viên bằng mã số sinh viên và mật khẩu (mặc định là 8 ký tự ngày sinh dd/mm/yy)
 2. Chọn mục Đăng ký môn học trên menu hệ thống của trang sinh viên
 3. Kích chọn các lớp học phần đã được liệt kê phù hợp với chuyên ngành và kết quả tích lũy của sinh viên, Nên lựa chọn theo các nguyên tắc & thứ tự sau:
  + chọn các lớp học phần của chuyên ngành trước
  + chọn các lớp học phần giáo dục đại cương sao cho không trùng TKB  và cân đối khối lượng học tập của các ngày trong 1 tuần
  + quan sát tô màu của mỗi lớp học phần để biết loại học phần bắt buộc, tự chọn bắt buộc hoặc tự do.
  + trong danh mục các lớp học phần, không xuất hiện các lớp mà sinh viên không thể đăng ký.
  + không được chọn đăng ký 2 lớp học phần của cùng môn học.
  + Sinh viên nên tham khảo phân bổ chuẩn của các CTĐT đã công bố trên trang sinh viên –mục Phân bổ chuẩn 6HK-  và ý kiến tư vấn của GVCN lớp để thực hiện các chọn lựa


+ Sinh viên muốn đăng ký các lớp học phần không thuộc chuyên ngành đang theo học phải đăng ký trên Phiếu đăng ký môn học (có trong Niên giám) nộp cho PĐT. Trong trường hợp nầy, điểm học phần sẽ được tính vào điểm trung bình chung của học kỳ để xét học bổng và khen thưởng, nhưng không được tính là học phần tích lũy của chuyên ngành.

 1. Kích vào nút Đăng ký ở cuối trang màn hình để thực hiên đăng ký. Hệ thống sẽ tự động loại bỏ các lớp học phần trùng giờ hoặc các lớp đã hết chỗ.
  + Nếu tổng tín chỉ của các lớp học phần đã lựa chọn chưa đạt mức tối thiểu qui định 14 tín chỉ thì hệ thống sẽ chỉ hiện nút lệnh Tiếp tục lựa chọn, ngược lại sẽ hiện 2 nút Đăng ký & Điêu chỉnh để cho phép chính thức đăng ký hoặc tiếp tục điều chỉnh
  + Sinh viên năm cuối hoặc khóa cũ học trả nợ được phép đăng ký đúng với số tín chỉ còn nợ.
 2. Sau khi kích nút đăng ký, hệ thống sẽ lưu danh sách các lớp học phần đã đăng ký vào CSDL và cấp mã số đăng ký. Mã số đăng ký là 1 số nguyên dương hoặc âm do hệ thống tạo ra, là bằng chứng pháp lý của việc ĐKMH.
  + Sinh viên phải sao chép lại màn hình kết quả đăng ký và ghi nhớ mã số đăng ký để thực hiện điều chỉnh đăng ký môn học trong giai đoạn 2.
 3. Sinh viên không đăng ký được các môn cơ sở và chuyên ngành theo đúng tiến độ học tập - do đã hết chổ- có thể liên hệ PĐT để đăng ký trong giai đoạn đăng ký muộn.

II. Giai đoẠn 2: Đăng ký hoàn chỉnh

Giai đoạn nầy diễn ra sau khi đã hết thời hạn đăng ký sơ bộ. PĐT sẽ xem xét hủy bỏ các lớp học phần không đủ số lượng mở lớp, đồng thời bổ sung mở lớp hoặc điều chỉnh lịch học các lớp đã mở. Các đăng ký vào các lớp học phần bị hủy sẽ được tự động xóa khỏi danh sách đăng ký của sinh viên.

PĐT sẽ thông báo chính thức thời hạn dành cho điều chỉnh đăng ký giai đoạn 2

Các bước điều chỉnh đăng ký trong giai đoạn 2:

 1. Sinh viên đăng nhập vào hệ thống và chọn Đăng ký môn học như ở giai đoạn 1
 2. Hệ thống sẽ hiện kết quả đăng ký sơ bộ của giai đoạn 1 cùng với 2 màn hình thao tác cho phép lựa chọn bỏ bớt và thêm các lớp học phần mới.
  + Lưu ý rằng các điều chỉnh chỉ thực hiện thành công nếu sau khi điều chỉnh, tổng tín chỉ đăng ký đạt trên mức tối thiểu 14 tín chỉ. Do đó sinh viên nên tính toán, chọn thêm lớp, trước khi bỏ bớt các lớp học phần khác.
  + Sinh viên phải nhập vào mã số đăng ký đã được cấp ở giai đoạn 1 để thực hiện việc điều chỉnh. Nhập sai mã số đăng ký, hệ thống sẽ báo lỗi.
 3. Sinh viên chọn lại mục đăng ký môn học để xem lại kết quả đăng ký chính thức và Thoát khỏi hệ thống.

 

Sinh viên cần liên hệ với Giảng viên Chủ nhiệm lớp để nhận được các tư vấn cần thiết trước khi tiến hành đăng ký môn học chính thức.

Các trường hợp ngoại lệ

 1. Các trường hợp không đăng ký được vì các lý do khách quan- như đã nêu trong qui định xử lý học vụ CĐCN, sinh viên phải đến PĐT làm thủ tục đăng ký trực tiếp kịp thời trước tuần lễ thứ 2 của học kỳ chính.
 2. Sinh viên có thể đăng ký trực tiếp tại PĐT các lớp học phần không thuộc chuyên ngành đang học và không xuất hiện trong danh sách lựa chọn khi đăng ký trực tuyến.
 3. Tùy tình hình thực tế, nhà trường sẽ cho phép đăng ký muộn dành cho các học phần học lại và sẽ có thông báo dành cho từng lớp cụ thể

Các sai sót nếu có trong quá trình đăng ký, đề nghị phản ảnh kịp thời về PĐT hoặc GVCN để kịp điều chỉnh.

 

PĐT.

Cập nhật 2010