1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  Học kỳ hè năm học 2018-2019 - Những điều cần biết - đăng ký môn học 318
Về việc triển khai kế hoạch của học kỳ hè năm học 2018-2019 [học kỳ 318] trên hệ thống trực tuyến. Sinh viên toàn trường cần lưu ý các điểm sau:
 • Từ ngày 11/05/19 đến 20/05/19: đăng ký chính thức giai đoạn I, danh mục lớp học phần học kỳ hè 318 sẽ được công bố vào thời gian này. Đơn xin mở lớp sinh viên nộp tại Khoa, sau khi PĐT nhận được phản hồi tổng hợp mở lớp từ Khoa, PĐT tiến hành mở lớp bổ sung trong giai đoạn I để SV đăng ký. Sau khi đăng ký giai đoạn I kết thúc, các lớp có ít sinh viên đăng ký sẽ bị hủy.
 • Từ 21/05/19 đến 25/05/19 sẽ báo giảng chính thức đến các Khoa, Bộ môn. Những lớp có đủ số lượng sinh viên đăng ký để mở lớp nhưng không có GV dạy hè sẽ bị hủy.
 • Từ 27/05/19 đến 03/06/19 : đăng ký điều chỉnh giai đoạn II. Sau khi đăng ký giai đoạn II kết thúc sẽ không cho rút lui khỏi các lớp hè.
 • Từ 26/05/19 đến 24/06/19 sinh viên nộp học phí hè qua thẻ ATM. Nếu sinh viên có số dư học phí kỳ 218 thì hệ thống sẽ không tự động chuyển học phí dư của kỳ 218 sang kỳ hè(sẽ chuyển sang kỳ 119). Sinh viên đã đăng ký nhưng không nộp học phí kỳ hè sẽ bị cấm thi và chuyển số nợ sang kỳ 119.
 • Học kỳ hè bắt đầu học theo TKB từ 01/07/19 đến 03/08/19. Thi học kỳ hè trong tuần lễ 29/07/19 đến 03/08/19 hoặc theo lịch thỏa thuận giữa SV và GV phụ trách lớp.
 • Sinh viên không được đăng ký quá 10 tín chỉ trong học kỳ hè. Kết quả của học kỳ hè được tính gộp vào kỳ 218 khi xử lý học vụ, xét học bổng.

  PĐT.
 • Author: Phòng Đào tạo - Updated: 07/05/2019 11:21
   Kế hoạch thu nợ học phí HK 218 và thu học phí HK 318.
   THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
   THÔNG BÁO VỀ XÉT HỌC BỔNG VỪ A DÍNH NĂM HỌC 2018-2019
   Công bố lịch thi dự kiến - các học phần lý thuyết - học kỳ hè 318
   Lịch thi lớp Vật lý Cơ - Nhiệt cô Thảo
   Báo cáo TTCM & ĐAPMI lớp 318 cô Quyên hướng dẫn!
    318TBTNTO01- THIẾT BỊ TIỆN NGHI TRÊN Ô TÔ - SÁNG MAI
   Thông báo nghỉ lớp PTTKHĐT học kỳ 318!
   Thông báo đến các lớp hè của cô Bích Tra
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA THÔNG TIN BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2019
   THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI “VIỆT NAM NATIONAL HACKATHON 2019”
   THÔNG BÁO HỌC PHẦN 318KTVDK THẦY HOÀNG
   Thông báo đến lớp TTCM CAD/CAM 318TTCC01, 318TTCC02
   Thông báo thay đổi lịch học môn Cảm Biến của thầy Phạm Duy Dưởng
   Thay đổi lịch thông đồ án PLC của thầy Phạm Duy Dưởng
   Thông báo đến lớp 318NLM201!!!!
   Thông báo sinh viên nhóm ĐAPMI & TTCM TKCSDL cô Quyên kỳ hè 318!!!
   Thông báo về việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2018-2019
   Thông báo sinh viên nhóm ĐAPMI & TTCM cô Quyên hướng dẫn!
   TB đến SV lớp ĐAPM1 do GV Đ.P.Huy phụ trách
   Thông báo đến các sinh viên làm đồ án phần mềm 1 do thầy Vũ hướng dẫn
   Lịch giao Đề tài Đồ án Điều khiển Logic lần 2 của thầy Phạm Duy Dưởng
   THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN LỚP ĐỒ ÁN PHẦN MỀM 1 VÀ TTCM TKCSDL (học kỳ hè)
   Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu lớp Bảo trì và sửa chữa máy tính
   Thông báo đến lớp TTCM CAD/CAM 318TTCC02
   Thông báo nghỉ học lớp 318CCTM201_ Công nghệ Chế tạo Máy II
   THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH TKB LỚP KT NHIỆT, THUỶ KHÍ HÈ 318 CÔ NHUNG
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP ĐỒ ÁN CHỐNG SÉT VÀ TIẾP ĐỊA 218
   Giao NV đồ án Bê tông 318DABT101 -gv Phan Nhật Long
   Lịch học lớp Kỹ thuật Cảm Biến 318KTCB01 của thầy Phạm Duy Dưởng
   Lịch giao Đồ án Điều khiển logic HK 318 của thầy Phạm Duy Dưởng
   Thông báo đến lớp Truyền động cơ khí - Thầy Dương phụ trách
   Thông báo đến lớp chi tiết máy 318CTM01 - Thầy Dương phụ trách
   Thông báo đến lớp 318NLM201!!!
   Thông báo Lớp Thực hành Ngôn ngữ C# HÈ 318
   Thông báo đến lớp kì hè của cô Bích Tra
   TUYỂN DỤNG ngành Cơ Điện tử/Cơ khí
   Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu học kỳ hè 318
   THÔNG BÁO MUA BẢO HIỂM NĂM 2019
   Phòng Đào tạo thông báo đã có bằng tốt nghiệp Cao đẳng, đợt xét học kỳ 118
   THÔNG BÁO ĐẾN SV LỚP HP281CNC01 (CN CADCAM)
   Công bố giờ giảng qui đổi học kỳ 2 năm học 2018 - 2019
   THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN LỚP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CNTT và HTTTQL bảo vệ ngày 16/06/2019
   THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN LỚP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CNTT và HTTTQL bảo vệ ngày 16/06/2019
   THÔNG BÁO BẢO VỆ ĐỒ ÁN MÔN HỌC CUNG CẤP ĐIỆN LỚP CÔ HOA VÀ THẦY ĐÔNG
   Bảo vệ đồ án Chi tiết máy - thầy Văn
   Thông báo: các lớp đồ án tốt nghiệp cô Bích Tra và cô Bửu Dung hướng dẫn
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP ĐỒ ÁN CHỐNG SÉT & TIẾP ĐỊA KỲ 218
   THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN LỚP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CNTT và HTTTQL bảo vệ ngày 16/06/2019
   Thông đồ án tốt nghiệp

  Xem tin bài cũ hơn:

  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
   26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
   51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
   76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
   101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
   126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
   151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
   176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
   201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
   226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
   251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
   276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289 [Next >>]