1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  Học kỳ hè năm học 2018-2019 - Những điều cần biết - đăng ký môn học 318
Về việc triển khai kế hoạch của học kỳ hè năm học 2018-2019 [học kỳ 318] trên hệ thống trực tuyến. Sinh viên toàn trường cần lưu ý các điểm sau:
 • Từ ngày 11/05/19 đến 20/05/19: đăng ký chính thức giai đoạn I, danh mục lớp học phần học kỳ hè 318 sẽ được công bố vào thời gian này. Đơn xin mở lớp sinh viên nộp tại Khoa, sau khi PĐT nhận được phản hồi tổng hợp mở lớp từ Khoa, PĐT tiến hành mở lớp bổ sung trong giai đoạn I để SV đăng ký. Sau khi đăng ký giai đoạn I kết thúc, các lớp có ít sinh viên đăng ký sẽ bị hủy.
 • Từ 21/05/19 đến 25/05/19 sẽ báo giảng chính thức đến các Khoa, Bộ môn. Những lớp có đủ số lượng sinh viên đăng ký để mở lớp nhưng không có GV dạy hè sẽ bị hủy.
 • Từ 27/05/19 đến 03/06/19 : đăng ký điều chỉnh giai đoạn II. Sau khi đăng ký giai đoạn II kết thúc sẽ không cho rút lui khỏi các lớp hè.
 • Từ 26/05/19 đến 24/06/19 sinh viên nộp học phí hè qua thẻ ATM. Nếu sinh viên có số dư học phí kỳ 218 thì hệ thống sẽ không tự động chuyển học phí dư của kỳ 218 sang kỳ hè(sẽ chuyển sang kỳ 119). Sinh viên đã đăng ký nhưng không nộp học phí kỳ hè sẽ bị cấm thi và chuyển số nợ sang kỳ 119.
 • Học kỳ hè bắt đầu học theo TKB từ 01/07/19 đến 03/08/19. Thi học kỳ hè trong tuần lễ 29/07/19 đến 03/08/19 hoặc theo lịch thỏa thuận giữa SV và GV phụ trách lớp.
 • Sinh viên không được đăng ký quá 10 tín chỉ trong học kỳ hè. Kết quả của học kỳ hè được tính gộp vào kỳ 218 khi xử lý học vụ, xét học bổng.

  PĐT.
 • Author: Phòng Đào tạo - Updated: 07/05/2019 11:21
   Thông báo nghỉ học lớp Vẽ xây dựng trên máy tính cô Vỹ Phương sáng thứ 3/22/10/2019
   THÔNG BÁO CÁC LỚP CHƯA NỘP BAN CÁN SỰ LỚP
   V/v đăng ký cấp phát chứng chỉ GDTC cho sinh viên Khóa 2017.
   Thông báo nghỉ học (từ ngày 22-26/10) các lớp lý thuyết mạch I và lớp nhà mày điện do cô Hoa phụ trách
   CÁC EM CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH KÈM THEO ĐẾN NHẬN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ
   Thông báo đến lớp HP 191NMCDT02
   Thông báo về việc đăng ký cấp phát chứng chỉ GDTC cho sinh viên khóa 2017
   DANH SÁCH DỰ KIẾN ĐƯỢC MGHP, HKI-NH 2019 - 2020.(lần cuối cùng)
   Thông báo Đăng ký tham dự Workshop Game industry và Game Engine
   Thông báo đổi lịch thông Đồ án CAD/CAM/CNC 119DACCC
   Thông báo nghỉ học
   Thông báo lớp 119TTCNC07!!!
   THÔNG BÁO LỚP MÁY ĐIỆN 2 CỦA THẦY THIỆN
   Thông báo đến lớp Công nghệ XML
   Thông báo đến các lớp vào Thứ 6 (18/10) của thầy Phạm Duy Dưởng
   Thông báo đến lớp 119RCN01 và 119RCN02 học chiều18/10/19
   Thông báo nghỉ học môn Kỹ năng giao tiếpt lớp 191KNGT08; 191KNGT09
   Thông báo nghỉ lớp 119TKCVD01 thiết kế công nghệ VDK
   THÔNG BÁO NỘP ĐƠN CỘNG ĐIỂM
   Thông báo Lớp TT Nhập môn ngành Tự động hóa Tối T5 của thầy Phạm Duy Dưởng
   Sáng thứ 5 lớp thầy Mận được nghĩ và sẽ dạy bù sau.
   Thông báo lớp 119NMH01 - Ngắn mạch (Cao đẳng)
   THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG THỬ THÁCH UTE
   DANH SÁCH DỰ KIẾN ĐƯỢC MGHP, HKI-NH 2019 - 2020.
   Thông báo nghỉ học, lớp học phần 191SBVL01
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 119TTDCB - Cô Tuyết phụ trách
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÌNH CHỈ HỌC TẬP
   THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN CÁC LỚP ĐỒ ÁN PHẦN MỀM 1 và THỰC TẬP CHUYÊN MÔN THIẾT KẾ CSDL
   THÔNG BÁO LỊCH HỌC BÙ LỚP LẬP TRÌNH CƠ BẢN VỚI C
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG " KHỞI NGHIỆP CUỐI TUẤN"
   THÔNG BÁO NHỮNG EM KHÓA 2019 THẺ BẢO HIỂM CÒN HẠN SỬ DỤNG
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẬP NHẬP THÔNG TIN MUA BẢO HIỂM Y TẾ TỪ THÁNG 10/2019 ĐẾN 12/2019
   cô Hoa-Thông báo tới lớp thí nghiệm mạng dành cho sv cao đẳng
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ MUA BẢO HIỂM Y TẾ TỪ THÁNG 10/2019 ĐẾN THÁNG 12/2019
   Danh sách SV đi thực tập tại công ty SMC
   Thực tập tại công ty SMC ngày 17/10 (191TTDTK01 191TTDTK02 191TTDTK03)
   Thông báo học bù đến các bạn SV tham gia học thầy Mận
   Thông báo lớp 119NMH01 - Ngắn mạch (hệ Cao đẳng)
   THÔNG BÁO CÁC EM CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH ĐẾN NHẬN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ
   Thay đổi thời gian dạy bù lớp Công nghệ chế tạo phôi 191CNTP02_Thầy Bùi Hệ Thống
   DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2019 CẬP NHẬP ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN CHO CÔNG TÁC MUA BẢO HIỂM Y TẾ
   DANH SÁCH CÁC BẠN ĐÃ ĐƯỢC MUA BẢO HIỂM Y TẾ THÁNG 10/2019 ĐẾN THÁNG 12/2019 (ĐỢT 1)
   THÔNG BÁO NỘP BẢNG ĐIỂM KỲ 218 VÀ KỲ HÈ 318
   Tài liệu lớp Công nghệ CAD/CAM/CNC 14/10
   Thông báo họp lớp sinh hoạt tháng 10 của lớp 18D1, 19D1
   THU HỌC PHÍ HỌC KỲ 119
   Thông báo tuyển thành viên Team Khởi nghiệp
   Thầy BÙI HỆ THỐNG_thông báo đến các lớp Học phần chú ý
   THÔNG BÁO HỌP CHỦ NHIỆM THÁNG 10/2019 LỚP 17D2 và 18TĐH02
   Thông báo đến sinh viên khoá 19T

  Xem tin bài cũ hơn:

  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
   26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
   51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
   76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
   101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
   126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
   151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
   176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
   201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
   226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
   251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
   276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294 [Next >>]