1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tốt nghiệp 218 từ ngày 15/05/19 đến 03/06/19.
Phòng Đào tạo tổ chức thu nhận hồ sơ đăng ký tốt nghiệp học kỳ 218 từ ngày 15/05/19 theo các yêu cầu sau:
Hồ sơ đăng ký tốt nghiệp bao gồm:
 • Phiếu đăng ký tốt nghiệp - có mẫu trên Trang sinh viên- có dán ảnh 3x4 mới(không cũ quá 6 tháng)
 • Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT hoặc TCCN( đối với sinh viên hệ LT).
 • Bản sao Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng.
 • Bản sao Chứng chỉ Thể chất.
 • Bản sao Chứng chỉ đạt chuẩn đầu ra NN.
 • Bản sao Chứng chỉ đạt chuẩn đầu ra TH.

  Hồ sơ xếp theo thứ tự nêu trên - không sử dụng phong bì.
  Trình tự triển khai - Thời gian
 • Lớp trưởng các lớp khóa 16 đến Phòng Đào tạo để nhận danh sách sinh viên của lớp. Danh sách chỉ bao gồm các sinh viên có khả năng tốt nghiệp cuối kỳ 218. Có thể bổ sung thêm tên sinh viên vào cuối danh sách.
  Thời gian nhận danh sách lớp tại PĐT từ 14/05/19 đến 17/05/19
 • Cá nhân sinh viên chuẩn bị hồ sơ, các bản sao phải có công chứng hợp lệ.
 • Tổ chức họp lớp để thu nhận hồ sơ đăng ký tốt nghiệp. Cá nhân sinh viên nộp hồ sơ cho cán bộ lớp và ký tên vào danh sách. Sinh viên có trách nhiệm chỉnh sửa thông tin chưa đúng trên danh sách và phòng ĐT sẽ cập nhật lại thông tin điều chỉnh.
  Thời gian lớp tổ chức thu nhận hồ sơ từ 21/05/19 đến 27/05/19.
 • CB Lớp mang hồ sơ đăng ký TN của lớp trình GVCN ký xác nhận trên mỗi hồ sơ.
 • Cán bộ lớp mang hồ sơ ĐKTN của lớp đến nộp tại phòng ĐT từ 27/05/19 đến 03/06/19.
  Lưu ý: Xếp hồ sơ của các sinh viên theo đúng thứ tự trong danh sách. Không sử dụng bì hồ sơ - để thuận lợi kiểm tra từng hồ sơ.
  Các trường hợp đặc biệt
 • Sinh viên các lớp khóa cũ nộp theo cá nhân tại PĐT trong khoảng thời gian 15/05/19 đến 27/05/19. Chữ ký xác nhận của GVCN có thể thay bằng chữ ký xác nhận của Giáo vụ Khoa.
 • Những SV đã đăng ký tốt nghiệp các kỳ trước nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp vẫn phải làm lại hồ sơ đăng ký tốt nghiệp.
 • Sinh viên chưa có đủ chứng chỉ Thể chất hoặc QP có thể nộp bổ sung trước thời điểm hội đồng họp xét TN.
 • Sinh viên hoàn thành khóa học sớm có thể đăng ký tốt nghiệp trực tiếp tại Phòng Đào tạo trong cùng thời gian nêu trên.
 • Sinh viên tham gia thi đạt chuẩn đầu ra tổ chức tại trường không cần nộp các chứng chỉ chuẩn đầu ra NN-TH.

  Lưu ý:
  + Phòng ĐT sẽ công bố danh sách sinh viên đăng ký TN sau ngày 09/06/19. Danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp sẽ được công bố khi có kết quả học tập HK 218.
  + Sinh viên phải theo dõi các danh sách được công bố để phản hồi kịp thời nếu có thiếu sót liên quan đến bản thân.

  Đề nghị GVCN và BCS các lớp khóa 16 họp lớp để triển khai thông báo này kịp thời.

  Phòng Đào tạo.
 • Author: Phòng Đào tạo - Updated: 14/05/2019 8:26
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 281VXD03- VẼ KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔ VỸ PHƯƠNG DẠY CHIỀU THỨ 7
   THÔNG BÁO NHẬN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ
   Thông báo Thi kết thúc HP Tính thiết kế trên máy tính_Thầy Bùi Hệ Thống
   Thông báo việc tổ chức Lễ trao học bổng ABPDN (Amicale Blaise Pascal Da Nang) NH 2018-2019
   Báo cáo cuối kỳ TTCM & ĐAPMI lớp cô Quyên!!!
   Thông báo đến các lớp TTCM CSDL, DAPM1, DATN do cô Dung hướng dẫn!
   THÔNG TIN TUYỂN DUNG SV CNTT CỦA CÔNG TY UNITECH
   Thông báo lịch học bù học phần Khí cụ điện của lớp 281KCD03
   Thu học phí học kỳ 218.
   THÔNG BÁO LỚP HỌC PHẦN RBCN Thầy Hoàng
   Phòng Đào tạo công bố lịch phân công Cán bộ coi thi học kỳ 2 năm học 2018-2019.
   Thông báo Thực tập Kỹ Thuật QT&TB sinh viên Khoa CNHH-MT: Lịch gặp GVHD
   Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tốt nghiệp 218 từ ngày 15/05/19 đến 03/06/19.
   Thông báo đến SV khóa 2018 ngành Điện - Điện tử
   THÔNG BÁO TỔNG KẾT ĐIỂM RÈN LUYỆN KHÓA 2016
   THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN HỌC LỚP THÔNG TIN SỐ
    Thông báo học bù lớp 218TTNT01-Trí tuệ nhân tạo
   Thông báo thay đổi lịch bảo vệ đồ án QTTB- nhóm cô Linh
   Lịch bảo vệ đồ án QTTB thực phẩm - Nhóm cô Linh hướng dẫn.
   Thông báo họp phân Chuyên ngành khóa 2018 ngành CNKT Điện - Điện tử
   Nghỉ học lớp Kết cấu công trình BTCT thầy LC Phát sáng ngày 9/5
   V/v thông 90% khối lượng Đồ án tốt nghiệp, các ngành thuộc khoa KTXD
   Môn QUY HOACH ĐÔ THỊ - Thông báo lịch gặp và ôn tập cuối kỳ
   TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM KHU VỰC V THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
   CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ ÔNG TUYỂN DỤNG
   THÔNG BÁO HỌP LỚP 18D3, ĐĂNG KÝ PHÂN CHUYÊN NGÀNH
   THÔNG BÁO HỌP LỚP 18D1, ĐĂNG KÝ PHÂN CHUYÊN NGÀNH
   Học kỳ hè năm học 2018-2019 - Những điều cần biết - đăng ký môn học 318
   THÔNG BÁO HỌP CHỦ NHIỆM THÁNG 05/2019 LỚP 17D2 và 18TĐH02
   Thu học phí học kỳ 218.
   Thông qua đồ án chuyên ngành Học kỳ 218 nhóm Thầy LC Phát
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP AUTOCAD NÂNG CAO CÔ VỸ PHƯƠNG DẠY CHIỀU THỨ 4
   Thông báo họp lớp 18D2:
   Thông báo gặp SV làm đồ án TN, ĐAPM1, TT TKCSDL do thầy Vũ hướng dẫn
   Công bố lịch thi dự kiến - các học phần lý thuyết - học kỳ 218
   THÔNG BÁO NHẬN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ
   THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN HỌC THÔNG TIN SỐ DO CÔ PHƯƠNG MAI ĐẢM TRÁCH
   THÔNG BÁO HỌP BAN CÁN SỰ LỚP
   Thông báo thời gian nhận nhiệm vụ phần thi công phụ Đồ án chuyên ngành Xây dựng do Thầy Trương Hoàng Lộc hướng dẫn
   Thông báo lịch kiểm tra đến các lớp học phần Lập trình web nâng cao do thầy Mai Văn Hà phụ trách
   Danh sách dự kiến được nhận HBKKHT-HKI-NH2018-2019 (Lần 2)
   NGHỈ HỌC LỚP VẼ KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔ VỸ PHƯƠNG DẠY CHIỀU THỨ 7 NGÀY 27/04/2019
   V/v tăng cường tuyên truyền, giáo dục ATGT trong dịp nghĩ lễ 30/4 và 01/5/2019.
   Thông báo của Hiệu trưởng v/v nghỉ Lễ 30/4 và quốc tế Lao động 1/5 năm 2019
   HỌC TUẦN LỄ CÔNG DÂN CUỐI KHOÁ 2016
   Thông báo tuyển dụng ngành Cơ điện tử/Cơ khí
   TB nghỉ học/dạy bù lớp thầy VK Thoại
   Thông báo xét chọn học bổng ABPDN (Amicale Blaise Pascal Da Nang) NH 2019-2019
   Danh sách dự kiến được nhận HBKKHT-HKI-NH2018-2019
   Danh sách được MGHP-HK2-NH 2018-2019

  Xem tin bài cũ hơn:

  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
   26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
   51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
   76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
   101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
   126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
   151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
   176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
   201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
   226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
   251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
   276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287 [Next >>]