1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tính giờ giảng quy đổi đợt 1 - học kỳ 1 năm học 2019-2020

+ Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 (ngày 24/11/2019) - Năm học 2019-2020 (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách xếp phòng và lịch thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Tin học cấp cao đẳng, đợt 1 HK119 (Ngày thi 15/09/2019)

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách đã đăng ký xét tốt nghiệp học kỳ 318 và danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2018-2019.

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu của sinh viên Khóa 2019

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách xếp lớp sinh hoạt và mã sinh viên Khóa 2019

+ Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 1- Năm học 2019-2020 (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)

+ Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp 318 từ ngày 26/08/19 đến 06/09/19

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu chính thức học kỳ 119, năm học 2019-2020

+ Phòng Đào tạo thông báo đã mở hệ thống in phiếu điểm học phần học kỳ 218 và 318

+ Đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2019-2020 - HK 119- Những điều cần biết!!!

Previous
Next

Trang Giáo Viên TCCN

TRANG THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Trạng thái sử dụng phòng học Học kỳ 214

Phòng: A102
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7

Phòng: A103
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7

Phòng: A104
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7

Phòng: A105
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7

Phòng: A106
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7

Phòng: A107
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7

Phòng: A302
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7

Phòng: A303
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7

Phòng: A304
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7

Phòng: A306
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7

Phòng: A307
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7

Phòng: A308
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7

Phòng: A309
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7

Phòng: C401
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7

Phòng: C402
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7

Phòng: C403
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7


  Đang sử dụng
  Phòng trống

Để sử dụng phòng trống , đề nghị phải đăng ký với PĐT để tránh chồng chéo trùng lắp.

Các sai sót hoặc điều chỉnh vì lý do khách quan về TKB, xin phản ánh kịp thời về Phòng Đào tạo CĐCN - Bộ phận Giáo vụ Cao Đẳng - Tel 835705. Xin cảm ơn.

Thực hiện bởi Phòng Đào Tạo