1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Giáo Viên TCCN

THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Danh sách lớp - TCCN
Xin mời đăng nhập hệ thống.

Lưu ý:

  • Quý thầy cô gởi file bản điểm Excel sau khi đã nhập điểm đến địa chỉ mail : pdt.cdcn@gmail.com.
  • Xin không thay đổi dòng tiêu đề của bảng điểm và lưu file Excel theo định dạng Excel 2003 (nếu quý thầy cô sử dụng Office 2007).
  • Từ học kỳ 211, quý thầy cô gởi bảng điểm Excel không cần làm phiếu điểm trên giấy. Sau khi upload điểm, PĐT sẽ in lại phiếu điểm để quý thầy cô kiểm tra và ký tên trên phiếu điểm do PĐT phát hành(Đến phòng Đào tạo, gặp cô Trang để nhận phiếu điểm ký sau 2 ngày kể từ ngày đã chuyển phiếu điểm qua mail).

    Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý thầy cô!