1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tính giờ giảng quy đổi đợt 1 - học kỳ 1 năm học 2019-2020

+ Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 (ngày 24/11/2019) - Năm học 2019-2020 (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách xếp phòng và lịch thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Tin học cấp cao đẳng, đợt 1 HK119 (Ngày thi 15/09/2019)

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách đã đăng ký xét tốt nghiệp học kỳ 318 và danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2018-2019.

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu của sinh viên Khóa 2019

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách xếp lớp sinh hoạt và mã sinh viên Khóa 2019

+ Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 1- Năm học 2019-2020 (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)

+ Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp 318 từ ngày 26/08/19 đến 06/09/19

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu chính thức học kỳ 119, năm học 2019-2020

+ Phòng Đào tạo thông báo đã mở hệ thống in phiếu điểm học phần học kỳ 218 và 318

+ Đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2019-2020 - HK 119- Những điều cần biết!!!

Previous
Next

Trang Giáo Viên TCCN

THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Danh sách lớp - TCCN
Xin mời đăng nhập hệ thống.

Lưu ý:

  • Quý thầy cô gởi file bản điểm Excel sau khi đã nhập điểm đến địa chỉ mail : pdt.cdcn@gmail.com.
  • Xin không thay đổi dòng tiêu đề của bảng điểm và lưu file Excel theo định dạng Excel 2003 (nếu quý thầy cô sử dụng Office 2007).
  • Từ học kỳ 211, quý thầy cô gởi bảng điểm Excel không cần làm phiếu điểm trên giấy. Sau khi upload điểm, PĐT sẽ in lại phiếu điểm để quý thầy cô kiểm tra và ký tên trên phiếu điểm do PĐT phát hành(Đến phòng Đào tạo, gặp cô Trang để nhận phiếu điểm ký sau 2 ngày kể từ ngày đã chuyển phiếu điểm qua mail).

    Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý thầy cô!