1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Học sinh TCCN

TRANG SINH VIÊN TCCN - TCN

Chào mừng các bạn đến với Trang Sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Chào mừng các bạn đến với Trang Học sinh của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

Trang web nầy cung cấp các dịch vụ trực tuyến phục vụ học tập của học sinh hệ TCCN và TCN Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Hiện tại học sinh hệ trung cấp có thể truy xuất các dịch vụ sau

ü       Cập nhật thông tin cá nhân khi có thay đổi về địa chỉ, số điện thoại, email

ü       Tra cứu catalog thư viện

ü       Download tài liệu học tập do các Giáo viên phụ trách môn học upload.

Lưu ý :

v      Một số dịch vụ mang đặc điểm cá thể hóa đòi hỏi phải đăng nhập hợp lệ mới được phép truy xuất hệ thống.

v      Sinh viên đăng nhập theo mã sinh viên được cấp và in trên thẻ sinh viên, mật khẩu mặc định là ngày sinh của sinh viên gồm 8 ký tự theo định dạng “dd/mm/yy”.

·         Sau khi đăng nhập lần đầu, sinh viên nên đổi mật khẩu.

·         Sinh viên phải bảo vệ mật khẩu bí mật, tuyệt đối không cho người khác dùng tài khoản & mật khẩu của mình vì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đăng ký kế hoạch học tập và thông tin cá nhân của mình.

·         Các trường hợp cố tình cho mượn tài khoản và truy cập hệ thống trái phép sẽ bị khóa tài khoản và xử lý theo nội qui nhà trường. (-có thể phạt tiền)

v      Sinh viên được phép truy cập trang tài nguyên học tập để download tài liệu và các thông tin khác do Giáo viên upload.

·         Sinh viên học môn nào sẽ được truy xuất đến trang tài nguyên của  môn học ghi trên TKB.

·         Các tài liệu phục vụ học tập được tổ chức theo từng chương, gồm bài giảng, bài tập, tài liệu tham khảo và các hướng dẫn khác theo từng chương do GV hoặc Bộ môn đảm nhiệm, được upload trước buổi học của chương đó để sinh viên chủ động chuẩn bị học tập .

·         Lưu ý rằng trách nhiệm upload tài liệu thuộc về các CBGD. Nếu môn học nào không có tài liệu, sinh viên và lớp liên hệ với các Giảng viên hoặc Bộ môn, Khoa để đề xuất.

 

Phòng Đào tạo hoan nghênh các đề xuất hoặc góp ý, xin email về PĐT – lanhnv@yahoo.com - hoặc thông qua trang góp ý của Thư viện. Các ý kiến đóng góp sẽ được chuyển đến cá nhân, đơn vị có liên quan và sẽ được phản hồi thích đáng.

Thực hiện bởi Phòng Đào Tạo