1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp học kỳ 119

+ Đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2019-2020 - HK 219- Những điều cần biết!!!

+ Công bố lịch thi dự kiến đợt 1 và đợt 2 - các học phần lý thuyết - học kỳ 119

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tính giờ giảng quy đổi đợt 1 - học kỳ 1 năm học 2019-2020

+ Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 (ngày 24/11/2019) - Năm học 2019-2020 (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách xếp phòng và lịch thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Tin học cấp cao đẳng, đợt 1 HK119 (Ngày thi 15/09/2019)

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách đã đăng ký xét tốt nghiệp học kỳ 318 và danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2018-2019.

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu của sinh viên Khóa 2019

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách xếp lớp sinh hoạt và mã sinh viên Khóa 2019

+ Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 1- Năm học 2019-2020 (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)

+ Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp 318 từ ngày 26/08/19 đến 06/09/19

Previous
Next

Trang Học sinh TCCN

Thông tin Đào tạo

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ TIẾP TỤC HỌC TCCN, HỌC KỲ 216 (Khóa 2015)

STTMã SVHọ & Tên SVLớpNgày ĐK
1151350411128Trần VănBình15TCC127/11/2016 20:17
2151350411101Nguyễn HữuCường15TCC107/12/2016 0:18
3151350411103Võ Văn ThànhĐạt15TCC127/11/2016 20:22
4151350411104Đào Văn Điệp15TCC127/11/2016 21:13
5151350411106Trần HồngDuy15TCC107/12/2016 10:26
6151350411126Phạm NgọcHải15TCC129/11/2016 22:16
7151350411108Phan HoàngKha15TCC103/12/2016 12:21
8151350411109Nguyễn VănKiên15TCC127/11/2016 21:13
9151350411110Lê TấnLợi15TCC129/11/2016 8:53
10151350411112Hoàng Gia Lưu15TCC127/11/2016 20:23
11151350411115Phạm ThanhSơn15TCC107/12/2016 7:41
12151350411116Nguyễn MinhThông15TCC102/12/2016 18:51
13151350411127Doãn ĐứcThương15TCC129/11/2016 16:56
14151350411117Nguyễn QuangTiến15TCC127/11/2016 20:2
15151350411122Trần VănTrường15TCC101/12/2016 16:40
16151350411124Phan VănVinh15TCC105/12/2016 21:20
17151350411125Nguyễn Thiên15TCC128/11/2016 7:16
18151350511101Phan HữuChính15TCD107/12/2016 10:11
19151350511102Hồ PhiCường15TCD106/12/2016 19:49
20151350511104Nguyễn VănDự15TCD106/12/2016 16:18
21151350511131Nguyễn Xuân15TCD104/12/2016 23:8
22151350511105Dương NgọcHải15TCD110/12/2016 16:17
23151350511107Võ VănHậu15TCD121/12/2016 9:9
24151350511108Đinh CôngHiệu15TCD108/12/2016 11:49
25151350511109Nguyễn Trần HữuHoàng15TCD106/12/2016 16:17
26151350511110Nguyễn VănHoàng15TCD109/12/2016 8:51
27151350511111Trương BảoHuy15TCD108/12/2016 22:43
28151350511112Nguyễn Tấn Khanh15TCD119/12/2016 9:10
29151350511136Lưu Tổng ĐăngKhoa15TCD130/11/2016 19:24
30151350511132Nguyễn XuânKing15TCD106/12/2016 16:51
31151350511115Lê PhúLinh15TCD108/12/2016 11:23
32151350511116Trần CôngLợi15TCD109/12/2016 11:11
33151350511133Trần ĐứcMậu15TCD105/12/2016 11:28
34151350511117Nguyễn VănNinh15TCD106/12/2016 16:54
35151350511119Trần MạnhQuân15TCD105/12/2016 8:35
36151350511122Trương ĐìnhThành15TCD119/12/2016 8:50
37151350511137Nguyễn ĐìnhTỉnh15TCD129/11/2016 22:6
38151350511123Nguyễn ĐìnhTrường15TCD106/12/2016 23:17
39151350511124Hà CôngTuấn15TCD106/12/2016 14:50
40151350511125Nguyễn VănTuấn15TCD109/12/2016 8:49
41151350511128Lê DaVọng15TCD113/12/2016 22:27
42151350511129Trần VănVủ15TCD124/11/2016 16:37
43151350511130 Phạm CaoXin15TCD102/12/2016 2:7
44151350421121Trần VănBắc15TCDL110/12/2016 22:9
45151350421102Lã VănĐông15TCDL103/12/2016 10:6
46151350421103Huỳnh KimHải15TCDL126/11/2016 16:19
47151350421118Phạm TấnHải15TCDL126/11/2016 19:20
48151350421104Lê AnLâm15TCDL128/11/2016 23:14
49151350421105Phan VănMẫn15TCDL127/11/2016 23:12
50151350421106Phạm NgọcMinh15TCDL117/12/2016 17:51
51151350421107Đỗ Quang Ngoan15TCDL123/12/2016 8:43
52151350421108Bùi Văn Nguyên15TCDL111/12/2016 11:7
53151350421119Hồ VănNguyên15TCDL110/12/2016 8:47
54151350421110Lê Văn15TCDL126/11/2016 23:2
55151350421111KpăSaLi15TCDL130/11/2016 19:25
56151350421112Đặng NgọcSang15TCDL128/11/2016 18:16
57151350421114Mai XuânThành15TCDL126/11/2016 19:58
58151350421122Trần QuốcToản15TCDL126/11/2016 22:36
59151350421116Trần Quốc Toản15TCDL102/12/2016 9:22
60151350431101Hoàng VănĐạt15TCN103/12/2016 21:16
61151350431103Nguyễn ThanhHiền15TCN127/02/2017 10:33
62151350431104Nguyễn XuânHiền15TCN127/02/2017 9:39
63151350431105Nguyễn ViếtHoàng15TCN127/02/2017 10:32
64151350431106Võ MinhNgọc15TCN105/01/2017 20:43
65151350431107Thái ĐìnhQuang15TCN127/02/2017 10:30
66151350431108Hồ VănQuý15TCN103/12/2016 12:55
67151350431109Trịnh ViệtThông15TCN112/12/2016 8:39
68151350431110Phạm NgọcViễn15TCN128/11/2016 7:33
69151350531102Nguyễn Văn Chất15TCT111/12/2016 22:3
70151350531103Nguyễn ThànhChung15TCT125/11/2016 12:0
71151350531104Phan ĐứcCông15TCT108/12/2016 18:39
72151350531107Lê VănHùng15TCT128/02/2017 21:27
73151350531109Nguyễn TrầnLâm15TCT129/11/2016 22:52
74151350531120Nguyễn HồngNgân15TCT130/11/2016 19:40
75151350531122Hồ ViếtPhúc15TCT102/12/2016 22:22
76151350531116Nguyễn ThanhToàn15TCT119/12/2016 7:21
77151350531119Trương Công Tuấn15TCT108/12/2016 20:53
78151350611102Mai Văn Anh15TCX128/12/2016 8:22
79151350631101Ngô QuốcĐạt15TCX129/12/2016 13:31
80151350611117Huỳnh VănĐông15TCX103/12/2016 11:27
81151350611103Nguyễn HoàngĐức15TCX127/02/2017 8:16
82151350611113Trần CôngHậu15TCX130/11/2016 21:13
83151350611105Nguyễn VănHiếu15TCX130/11/2016 17:43
84151350631102Đinh Thế Long15TCX130/11/2016 17:33
85151350631103Trần ThanhLong15TCX128/12/2016 13:4
86151350611109Nguyễn VănNhị15TCX130/11/2016 18:12
87151350611114Lê NgọcQuốc15TCX130/11/2016 17:50
88151350611118Trương NgọcQuý15TCX111/12/2016 13:18
89151350611110Đinh Văn15TCX126/12/2016 14:1
90151350611115Lê VănThêm15TCX130/11/2016 19:55
91151350631104Nguyễn PhùngThịnh15TCX124/02/2017 16:51
92151350631105Trần MinhThuận15TCX124/02/2017 22:43
93151350631106Nguyễn Văn15TCX130/11/2016 18:0
94151350611112Trương VănTuấn15TCX127/11/2016 20:25
95151350631107Ngô VănXuân15TCX126/12/2016 7:54

Tổng cộng có 95 học sinh đã đăng ký tiếp tục học HK 216.