1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Học sinh TCCN

Thông tin Đào tạo

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ TIẾP TỤC HỌC TCCN, HỌC KỲ 216 (Khóa 2015)

STTMã SVHọ & Tên SVLớpNgày ĐK
1151350411128Trần VănBình15TCC127/11/2016 20:17
2151350411101Nguyễn HữuCường15TCC107/12/2016 0:18
3151350411103Võ Văn ThànhĐạt15TCC127/11/2016 20:22
4151350411104Đào Văn Điệp15TCC127/11/2016 21:13
5151350411106Trần HồngDuy15TCC107/12/2016 10:26
6151350411126Phạm NgọcHải15TCC129/11/2016 22:16
7151350411108Phan HoàngKha15TCC103/12/2016 12:21
8151350411109Nguyễn VănKiên15TCC127/11/2016 21:13
9151350411110Lê TấnLợi15TCC129/11/2016 8:53
10151350411112Hoàng Gia Lưu15TCC127/11/2016 20:23
11151350411115Phạm ThanhSơn15TCC107/12/2016 7:41
12151350411116Nguyễn MinhThông15TCC102/12/2016 18:51
13151350411127Doãn ĐứcThương15TCC129/11/2016 16:56
14151350411117Nguyễn QuangTiến15TCC127/11/2016 20:2
15151350411122Trần VănTrường15TCC101/12/2016 16:40
16151350411124Phan VănVinh15TCC105/12/2016 21:20
17151350411125Nguyễn Thiên15TCC128/11/2016 7:16
18151350511101Phan HữuChính15TCD107/12/2016 10:11
19151350511102Hồ PhiCường15TCD106/12/2016 19:49
20151350511104Nguyễn VănDự15TCD106/12/2016 16:18
21151350511131Nguyễn Xuân15TCD104/12/2016 23:8
22151350511105Dương NgọcHải15TCD110/12/2016 16:17
23151350511107Võ VănHậu15TCD121/12/2016 9:9
24151350511108Đinh CôngHiệu15TCD108/12/2016 11:49
25151350511109Nguyễn Trần HữuHoàng15TCD106/12/2016 16:17
26151350511110Nguyễn VănHoàng15TCD109/12/2016 8:51
27151350511111Trương BảoHuy15TCD108/12/2016 22:43
28151350511112Nguyễn Tấn Khanh15TCD119/12/2016 9:10
29151350511136Lưu Tổng ĐăngKhoa15TCD130/11/2016 19:24
30151350511132Nguyễn XuânKing15TCD106/12/2016 16:51
31151350511115Lê PhúLinh15TCD108/12/2016 11:23
32151350511116Trần CôngLợi15TCD109/12/2016 11:11
33151350511133Trần ĐứcMậu15TCD105/12/2016 11:28
34151350511117Nguyễn VănNinh15TCD106/12/2016 16:54
35151350511119Trần MạnhQuân15TCD105/12/2016 8:35
36151350511122Trương ĐìnhThành15TCD119/12/2016 8:50
37151350511137Nguyễn ĐìnhTỉnh15TCD129/11/2016 22:6
38151350511123Nguyễn ĐìnhTrường15TCD106/12/2016 23:17
39151350511124Hà CôngTuấn15TCD106/12/2016 14:50
40151350511125Nguyễn VănTuấn15TCD109/12/2016 8:49
41151350511128Lê DaVọng15TCD113/12/2016 22:27
42151350511129Trần VănVủ15TCD124/11/2016 16:37
43151350511130 Phạm CaoXin15TCD102/12/2016 2:7
44151350421121Trần VănBắc15TCDL110/12/2016 22:9
45151350421102Lã VănĐông15TCDL103/12/2016 10:6
46151350421103Huỳnh KimHải15TCDL126/11/2016 16:19
47151350421118Phạm TấnHải15TCDL126/11/2016 19:20
48151350421104Lê AnLâm15TCDL128/11/2016 23:14
49151350421105Phan VănMẫn15TCDL127/11/2016 23:12
50151350421106Phạm NgọcMinh15TCDL117/12/2016 17:51
51151350421107Đỗ Quang Ngoan15TCDL123/12/2016 8:43
52151350421108Bùi Văn Nguyên15TCDL111/12/2016 11:7
53151350421119Hồ VănNguyên15TCDL110/12/2016 8:47
54151350421110Lê Văn15TCDL126/11/2016 23:2
55151350421111KpăSaLi15TCDL130/11/2016 19:25
56151350421112Đặng NgọcSang15TCDL128/11/2016 18:16
57151350421114Mai XuânThành15TCDL126/11/2016 19:58
58151350421122Trần QuốcToản15TCDL126/11/2016 22:36
59151350421116Trần Quốc Toản15TCDL102/12/2016 9:22
60151350431101Hoàng VănĐạt15TCN103/12/2016 21:16
61151350431103Nguyễn ThanhHiền15TCN127/02/2017 10:33
62151350431104Nguyễn XuânHiền15TCN127/02/2017 9:39
63151350431105Nguyễn ViếtHoàng15TCN127/02/2017 10:32
64151350431106Võ MinhNgọc15TCN105/01/2017 20:43
65151350431107Thái ĐìnhQuang15TCN127/02/2017 10:30
66151350431108Hồ VănQuý15TCN103/12/2016 12:55
67151350431109Trịnh ViệtThông15TCN112/12/2016 8:39
68151350431110Phạm NgọcViễn15TCN128/11/2016 7:33
69151350531102Nguyễn Văn Chất15TCT111/12/2016 22:3
70151350531103Nguyễn ThànhChung15TCT125/11/2016 12:0
71151350531104Phan ĐứcCông15TCT108/12/2016 18:39
72151350531107Lê VănHùng15TCT128/02/2017 21:27
73151350531109Nguyễn TrầnLâm15TCT129/11/2016 22:52
74151350531120Nguyễn HồngNgân15TCT130/11/2016 19:40
75151350531122Hồ ViếtPhúc15TCT102/12/2016 22:22
76151350531116Nguyễn ThanhToàn15TCT119/12/2016 7:21
77151350531119Trương Công Tuấn15TCT108/12/2016 20:53
78151350611102Mai Văn Anh15TCX128/12/2016 8:22
79151350631101Ngô QuốcĐạt15TCX129/12/2016 13:31
80151350611117Huỳnh VănĐông15TCX103/12/2016 11:27
81151350611103Nguyễn HoàngĐức15TCX127/02/2017 8:16
82151350611113Trần CôngHậu15TCX130/11/2016 21:13
83151350611105Nguyễn VănHiếu15TCX130/11/2016 17:43
84151350631102Đinh Thế Long15TCX130/11/2016 17:33
85151350631103Trần ThanhLong15TCX128/12/2016 13:4
86151350611109Nguyễn VănNhị15TCX130/11/2016 18:12
87151350611114Lê NgọcQuốc15TCX130/11/2016 17:50
88151350611118Trương NgọcQuý15TCX111/12/2016 13:18
89151350611110Đinh Văn15TCX126/12/2016 14:1
90151350611115Lê VănThêm15TCX130/11/2016 19:55
91151350631104Nguyễn PhùngThịnh15TCX124/02/2017 16:51
92151350631105Trần MinhThuận15TCX124/02/2017 22:43
93151350631106Nguyễn Văn15TCX130/11/2016 18:0
94151350611112Trương VănTuấn15TCX127/11/2016 20:25
95151350631107Ngô VănXuân15TCX126/12/2016 7:54

Tổng cộng có 95 học sinh đã đăng ký tiếp tục học HK 216.