1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ THÔNG BÁO LỊCH THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN (Đợt thi ngày 06/11/2021)

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu các lớp học phần giảng dạy và học trực tuyến của sinh viên Khóa 2021

+ Thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho sinh viên các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng

+ Thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp HK 220

+ Thông báo kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho tân sinh viên 2021

+ Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần các học phần đại cương theo hình thức trực tuyến đợt 4, học kỳ 2 năm học 2020-2021

+ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Các đợt thi ngày 03/10/2021, 10/10/2021, 17/10/2021)

+ Phòng Đào tạo thông báo về việc điều chỉnh lịch học đối với các lớp học phần có ngày bắt đầu 13/09/2021

+ Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần Ngoại ngữ (đợt 2) theo hình thức thi trực tuyến - học kỳ 2 và học kỳ 3

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu Học kỳ 1 năm học 2021-2022

+ Phòng Đào tạo công bố lịch thi học kỳ 220 (Đợt 3) các lớp học phần tổ chức thi trực tuyến

+ Phòng Đào tạo công bố lịch thi học kỳ hè HK320 các lớp học phần tổ chức thi trực tuyến

Previous
Next

Trang Thư viện

NỘI QUI THƯ VIỆN

 CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA THƯ VIỆN

I. Chức năng

Quản lý về công tác thư viện; Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ và khai thác tư liệu thông tin, sách, tạp chí, giáo trình, tài liệu điện tử phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường. 

II. Nhiệm vụ 

1.    Tổ chức các loại hình hoạt động, cập nhật và giới thiệu sách, báo, tạp chí, giáo trình, tư liệu mới liên quan đến chuyên ngành đào tạo của nhà trường; Tổ chức phục vụ, hướng dẫn bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện theo đúng quy định của thư viện nhà trường.

2.    Lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc: mua, tiếp nhận, trao đổi, bổ sung và xử lý nghiệp vụ các loại tài liệu, sách báo mới, tài liệu điện tử ...  nhằm phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học.

3.    Tổ chức quản lý, kiểm kê và bảo quản các kho sách báo, tư liệu thông tin theo đúng qui định.

4.    Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất, và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao.

5.    Lập và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên thư viện. 

6.    Mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các cơ quan thông tin thư viện trong và ngoài nước để từng bước hiện đại hóa công tác thông tin tư liệu.

7.    Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động thư viện, thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của nhà trường.

8.    Xây dựng kế hoạch phát triển và hoạt động dài hạn, ngắn hạn của thư viện. 

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA THƯ VIỆN

         
STT HỌ VÀ TÊN BỘ PHẬN ĐIỆN THOẠI EMAIL
1 Hoàng Bá Đại Nghĩa Tổ trưởng 0511.3896601 hoangnghia041082@gmail.com
2 Lê Thị Thùy Dương  Phòng XLKT 0511.3896601 lethuyduong70@yahoo.com.vn
3 Lê Thị Thanh Loan Phòng mượn 0511.3896601 lethithanhloan0501@gmail.com
4 Đàm Thị Minh Lệ Phòng đọc 0511.3896601 minhle23@yahoo.com
                                   Tổng cộng có 4 cán bộ viên chức.