1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 - 2025 [HK124] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC.

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu giờ giảng quy đổi học kỳ II năm học 2023-2024; định mức giờ chuẩn và giờ chuẩn quy đổi năm học 2023 - 2024.

+ Công bố danh mục lớp học phần học kỳ hè năm học 2023-2024 (HK323) và những điều cần biết về đăng ký học phần học kỳ hè

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 223).

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 2 (đợt 1) năm học 2023-2024.

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2023-2024

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 1 (đợt 2) năm học 2023-2024.

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 123).

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024 [HK223] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

+ THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỌC ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ CƠ BẢN, NGOẠI NGỮ I (BẮT ĐẦU HỌC TỪ NGÀY 02/10/2023)

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2022-2023

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 222

Previous
Next

Trang Thư viện

THƯ VIỆN

DANH MỤC CƠ SỞ DỮ LIỆU

 

 CSDL KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

Cơ sở dữ liệu bao gồm:   

STD - Tài liệu KH&CN Việt Nam
STD là cơ sở dữ liệu toàn văn về tài liệu KH&CN Việt Nam, do Cục Thông tin KH&CN Quốc gia xây dựng và cập nhật từ năm 1987. Hiện tại, STD có gần 150.000 biểu ghi, trong đó 85.000 biểu ghi có đính kèm tài liệu gốc định dạng tệp PDF. STD được cập nhật hàng tuần. Trung bình mỗi năm cập nhật mới trên 11.000 tài liệu.
 

CSDL Nhiệm vụ KH&CN Việt Nam
Cơ sở dữ liệu (CSDL) nhiệm vụ khoa học và công nghệ Việt Nam là CSDL thư mục lớn nhất Việt Nam về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ bao gồm CSDL các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành và CSDL các kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. CSDL các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành là CSDL các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang triển khai thực hiện trong thực tế tính tại thời điểm cung cấp thông tin. Đến cuối năm 2015, CSDL các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành có trên 3.500 biểu ghi. CSDL các kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ là CSDL về kết quả thu được từ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của nhiệm vụ khoa học và công nghệ, bao gồm: báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ; phụ lục tổng hợp các số liệu điều tra, khảo sát, bản đồ, bản vẽ, ảnh, tài liệu đa phương tiện; phần mềm được đăng ký và giao nộp tại Cục Thông tin KH&CN Quốc gia. CSDL có trên 20.000 biểu ghi mô tả thư mục và tóm tắt; được cập nhật khoảng 1200-1500 nhiệm vụ/năm. Sử dụng cơ sở dữ liệu này, bạn đọc có thể biết các thông tin chi tiết về chủ nhiệm và các cán bộ tham gia đề tài nghiên cứu, cơ quan chủ trì và tóm tắt các kết quả chủ yếu của đề tài.

 

ScienceDirect
ScienceDirect là nguồn thông tin thiết yếu đối với công tác nghiên cứu và đào tạo. Đây là bộ sưu tập toàn văn bao trùm các tài liệu khoa học nòng cốt với nhiều tạp chí có chỉ số ảnh hưởng cao. Bộ cơ sở dữ liệu danh tiếng này là sản phẩm Elsevier, một công ty lớn nhất thế giới về cung cấp thông tin khoa học, kỹ thuật và y tế... ScienceDirect hiện nay có hơn 9 triệu bài viết toàn văn và mỗi năm tăng thêm ½ triệu bài, bao quát 24 lĩnh vực khoa học và công nghệ. Số tạp chí được phản biện lên tới trên 2.500 đầu tên. Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia đã đặt mua thêm 13 gói tạp chí hồi cố thuộc các chủ đề: Khoa học nông nghiệp và sinh học; Hoá sinh, Di truyền và sinh học phân tử; Kỹ thuật hoá học; Khoa học máy tính; Năng lượng; Kỹ thuật và công nghệ; Khoa học môi trường; Vật lý hạt nhân năng lượng cao và thiên văn học; Khoa học vật liệu; Hoá học tổng hợp; Kinh tế kinh doanh; Quản lý và kế toán; Khoa học trái đất và hành tinh; Miễn dịch và vi sinh vật học, giúp cho bạn đọc có thể truy cập tới cả các số tạp chí xuất bản đầu tiên, trong đó có cả các tạp chí được lưu trữ từ năm 1823
 

IEEE Xplore Digital Library
Thư viện điện tử IEEE Xplore Digital Library của IEEE (Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ) có thể cung cấp trên 3.000.000 tài liệu toàn văn chất lượng cao nhất thế giới về các lĩnh vực khoa học và công nghệ mũi nhọn như công nghệ thông tin, điện tử-viễn thông, tự động hóa, năng lượng,v.v. . Các tài liệu này được đăng trên 160 tạp chí của IEEE và 1.200 bộ kỷ yếu hội nghị, hội thảo do IEEE tổ chức. Thư viện được cập nhật hàng tuần với hơn 20.000 tài liệu mới hàng tháng trong đó có cả các bài được phép cung cấp trước khi xuất bản.
 

ACS
Cơ sở dữ liệu tạp chí hóa học của Hội Hóa học Hoa Kỳ (Americal Chemical Society) hiện đang xuất bản 44 tạp chí khoa học chuyên ngành hàng đầu thế giới. ACS đăng tải các nghiên cứu trong hóa học và các lĩnh vực liên quan từ hơn 130 năm nay. Cơ sở dữ liệu còn cung cấp cả các bản tin hàng tuần về doanh nghiệp và các hoạt động trong công nghệ hóa học.
 

ISI - Web of Knowledge
ISI Web of Knowledge là công cụ mạnh mẽ để tìm kiếm và đánh giá chất lượng các công trình khoa học trên cơ sở dữ liệu trích dẫn khoa học từ hơn 12.000 tên tạp chí hàng đầu thế giới được cập nhật hàng tuần, trong đó có: 8.060 tạp chí thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ, 2.697 tạp chí thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, 1.497 tạp chí thuộc lĩnh vực nghệ thuật và xã hội nhân văn và hơn 150.000 tài liệu hội nghị hội thảo với bề dày hồi cố tới năm 1900. ISI là công cụ không thể thiếu trong việc đánh giá chất lượng các công trình khoa học theo chuẩn mực quốc tế, cho phép xác định chính xác các xu thế phát triển của các lĩnh vực khoa học và công nghệ trong quá khứ, hiện tại và tương lai cũng như xác định vị trí của từng tổ chức nghiên cứu và của từng quốc gia trong lĩnh vực KH&CN
 

Springer Nature
(Xem hướng dẫn nếu gặp lỗi)
Springer Nature là một trong các nguồn tin điện tử hàng đầu thế giới, chứa các ấn phẩm của nhà xuất bản Springer, bao gồm hơn 2.700 tên tạp chí khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực như: các ngành kỹ thuật, hóa học, khoa học vật liệu, khoa học máy tính, y học...Các tạp chí được xếp theo các sưu tập chuyên đề, giúp tra cứu dễ dàng. Ngoài ra bạn đọc có thể xem toàn văn trên 24.000 cuốn sách do nhà xuất bản Springer xuất bản từ năm 2005 đến năm 2014 mà NASATI đã mua quyền truy cập. Springer Link là nguồn dữ liệu ưu tiên cho các nhà nghiên cứu ở trường đại học các doanh nghiệp và các trung tâm nghiên cứu quan trọng khác.
 

Proquest Central
Proquest Central là bộ cơ sở dữ liệu lớn bao gồm 25 cơ sở dữ liệu đa ngành, xử lý trên 19.000 tạp chí, trong đó hơn 13.000 tạp chí toàn văn. Dữ liệu của Proquest Central bao quát trên 160 lĩnh vực chủ đề khác nhau thuộc các ngành khoa học nòng cốt như: Kinh tế - kinh doanh, Y học, Công nghệ, Khoa học xã hội…Ngoài ra, Proquest Central còn cung cấp toàn văn của 56.000 luận văn trong các lĩnh vực tâm lý học, kinh doanh, khoa học vật lý, y tế, giáo dục…và đưa ra các thông tin cô đọng về kinh tế, kinh doanh thông qua các báo cáo từ hàng trăm ngành công nghiệp tại 90 quốc gia, cung cấp 43.000 hồ sơ doanh nghiệp, thu thập trên 1.000 tài liệu hội nghị và 1.300 tờ báo quốc tế, bao gồm cả những tờ báo hàng đầu của Mỹ như The Wall Street Journal…
 

Bộ sưu tập sách điện tử IG Publishing
IG Publishing là nhà xuất bản thuộc tập đoàn iGroup (Asia Pacific Ltd) - nhà cung cấp dịch vụ thông tin hàng đầu tại Châu Á – Thái Bình Dương. Kể từ năm 1999, IG Publishing đã quảng bá và cung cấp các bộ sách của nhiều nhà xuất bản danh tiếng hàng đầu trên thế giới dưới dạng sách điện tử trực tuyến. Đến nay, IG Publishing đã hợp tác với hơn 100 nhà xuất bản uy tín trên thế giới để quảng bá và phân phối các ấn phẩm của họ tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Sau 15 năm hoạt động, hiện nay IG Publishing đã cung cấp khoảng hơn 80,000 tựa sách các chủ đề: Kinh tế & Quản trị kinh doanh, Khoa học & Công nghệ, Khoa học xã hội & nhân văn, Y học…
 

Scopus
(Xem hướng dẫn nếu gặp lỗi)
Ra đời vào tháng 11/2004, Scopus là cơ sở dữ liệu tóm tắt và trích dẫn lớn nhất của Elsevier chứa cả những nguồn học liệu nghiên cứu được phản biện kín và nguồn dữ liệu web giá trị. Với tài liệu từ hơn 5,000 nhà xuất bản quốc tế, SciVerse Scopus cung cấp cho cộng đồng nghiên cứu nguồn dữ liệu tổng hợp, truy cập và tìm kiếm đơn giản, nhanh chóng để hỗ trợ cho nhu cầu nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, y học, khoa học xã hội, kể cả mới đây nhất là lĩnh vực nghệ thuật và nhân văn.
 

Hướng dẫn truy cập:

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga…

*  Địa chỉ truy cập: http://db.vista.gov.vn/

*  Liên hệ tài khoản đăng nhập và sử dụng:

o   Email: vkloan2001@gmail.com

o   Điện thoại: 0236.3896601

 

ACCESS TO RESEARCH FOR DEVELOPMENT AND INNOVATION

 

ARDI (Access to Research for Development and Innovation) là CSDL cho phép Truy Cập Nguồn Tài Liệu Nghiên Cứu Cho Sự Phát Triển và Đổi Mới được thành lập bởi Tổ Chức Sở Hữu Trí Tuệ Thế Giới (World Intellectual Property Organization) nhằm hỗ trợ các quốc gia đang phát triển tiếp cận nhiều hơn tới nguồn tài liệu học thuật miễn phí ở nhiều lĩnh vực Khoa học Công nghệ.

Hiện có 17 nhà xuất bản nằm trong chương trình ARDI đã cung cấp quyền truy cập miễn phí cho trên 10.000 tạp chí, sách và tài liệu tham khảo cho người sử dụng của 107 quốc gia đang phát triển trên toàn thế giới.

 

Hướng dẫn truy cập:

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga…

*  Địa chỉ truy cập: http://ardi2.wipo.int

*  Liên hệ tài khoản đăng nhập và sử dụng:

o   Email: vkloan2001@gmail.com

o   Điện thoại: 0511.3896601

 ACCESS TO GLOBAL ONLINE RESEARCH IN AGRICULTURE

Cơ sở dữ liệu AGORA thành lập bởi Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp LHQ (FAO) cùng với các nhà xuất bản lớn, cho phép các nước đang phát triển được quyền truy cập vào một bộ sưu tập thư viện kỹ thuật số nổi bật về  lĩnh vực thực phẩm, nông nghiệp, khoa học môi trường và các ngành khoa học xã hội liên quan. AGORA cung cấp một bộ sưu tập hơn 3000 tạp chí cho 106 quốc gia.

Hướng dẫn sử dụng:

*  Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga…

*  Địa chỉ truy cập:  http://www.aginternetwork.org/en/

*  Liên hệ tài khoản đăng nhập và sử dụng:

o   Email: vkloan2001@gmail.com

o   Điện thoại: 0511.3896601

 

 ACCESS TO RESEARCH IN HEALTH PROGRAMME

Cơ sở dữ liệu HINARI do tổ chức WHO thành lập, kết hợp với các nhà xuất bản lớn, cho phép các nước đang phát triển truy cập được vào một trong những bộ sưu tập lớn nhất thế giới về lĩnh vực y sinh học và sức khoẻ. HIRARI hiện có hơn 12.700 tạp chí (với 30 ngôn ngữ khác nhau), trên 24.900 sách điện tử và trên 70nguồn thông tin khác từ các cơ sở y tế của hơn 100 quốc gia, khu vực và vùng lãnh thổ được hưởng lợi từ nhân viên y tế  các nhà nghiên cứu, góp phần cải thiện sức khỏe thế giới.

Hướng dẫn sử dụng:

*  Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga…

*  Địa chỉ truy cập:  http://www.aginternetwork.org/en/

*  Liên hệ tài khoản đăng nhập và sử dụng:

o   Email: vkloan2001@gmail.com

o   Điện thoại: 0511.3896601

 

 ONLINE ACCESS TO RESEARCH IN THE ENVIRONMENT

Cơ sở dữ liệu OARE do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), Đại học Yale, kết hợp với các nhà xuất bản lớn cung cấp các tài liệu nghiên cứu về nhiều lĩnh vực, bao gồm công nghệ sinh học, thực vật học, biến đổi khí hậu, sinh thái học, năng lượng học, hóa môi trường, kinh tế môi trường, kỹ thuật và quy hoạch môi trường, luật môi trường và chính sách môi trường, môn khoa học về chất độc môi trường và ô nhiễm môi trường, địa lý học, địa chất học, thuỷ học, khí tượng học, hải dương học, quy hoạch đô thị, động vật học, và nhiều lĩnh vực khác. 

Hướng dẫn sử dụng:

*  Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga…

*  Địa chỉ truy cập:  http://oare.oaresciences.org/content/en/journals.php

*  Liên hệ tài khoản đăng nhập và sử dụng:

o   Email: vkloan2001@gmail.com

o   Điện thoại: 0511.3896601

 

 TAILIEU.VN

Tailieu.vn cung cấp toàn văn sách tham khảo, giáo trình, bài giảng, luận văn, báo cáo, nghiên cứu khoa học … của hơn 50 trường cao đẳng, đại học.

 

Hướng dẫn sử dụng:

*  Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt

*  Địa chỉ truy cập: http://lirc.tailieu.vn

*  Liên hệ tài khoản đăng nhập và sử dụng:

o   Email: vkloan2001@gmail.com

o   Điện thoại: 0511.3896601

 

 

 DANH MỤC CÁC BỘ SƯU TẬP SỐ MIỄN PHÍ

VÀ TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ

TẠP CHÍ KHOA HỌC VIỆT NAM TRỰC TUYẾN – VIETNAM JOURNALS ONLINE

Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý. Đây là một dịch vụ cho phép độc giả tiếp cận tri thức khoa học được xuất bản tại Việt Nam và nâng cao hiểu biết của thế giới về nền học thuật của Việt Nam. Bạn đọc có thể đăng ký miễn phí để truy cập dịch vụ này.

Các tạp chí hiện có: Công nghệ sinh học, Tạp chí hóa học, Khoa học và Công nghệ, Tạp chí phát triển khoa học công nghệ,…

 

Hướng dẫn truy cập:  

*  Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt, Tiếng Anh

*  Địa chỉ truy cập: http://www.vjol.info

*   Truy cập và tải toàn văn tài liệu miễn phí

 

BỘ SƯU TẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT QUEENLAND

QUT E-print là bộ sưu tập số của Trường Đại học Kỹ thuật Queensland. Bộ sưu tập cho phép bạn đọc xem và tải miễn phí toàn văn các bài nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành nổi tiếng, tài liệu hội thảo, luận văn sách… về lĩnh vực khoa học kỹ thuật 

 

Hướng dẫn truy cập:  

*  Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Anh, Tiếng Pháp…

*  Địa chỉ truy cập: http://eprints.qut.edu.au

*   Truy cập và tải toàn văn tài liệu miễn phí

 

 

 WIKICOMMONS

Wikicommons cung cấp hơn 13 triệu tệp hình ảnh, âm thanh, đa phương tiện về nhiều lĩnh vực khác nhau. Đồng thời, cung cấp đường dẫn tới nhiều dự án khác nhau như Meta-Wiki, Wikibooks, Wikispecies, Wikisource, Wiktionary, Wikiversity, …

 

Hướng dẫn truy cập:  

*  Ngôn ngữ tài liệu: Nhiều ngôn ngữ

*   Địa chỉ truy cập: http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page

*  Truy cập và tải toàn văn tài liệu miễn phí

 

 

 TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ

OER Commons cung cấp gần 40.000 tài nguyên các khóa học chuyên ngành khác nhau từ phổ thông tới cao đẳng, có giấy phép mở, sử dụng tự do.

 

Hướng dẫn truy cập:  

*  Ngôn ngữ: Tiếng Anh

*  Địa chỉ truy cập: http://www.oercommons.org

*   Truy cập và tải toàn văn tài liệu miễn phí

 

 

 THƯ VIỆN MỞ

Open Library cung cấp hơn 1 triệu đầu sách về nhiều lĩnh vực và chuyên ngành khác nhau.

 

Hướng dẫn truy cập:  

*  Ngôn ngữ: Tiếng Anh

*  Địa chỉ truy cập: http://openlibrary.org

*   Truy cập và tải toàn văn tài liệu miễn phí