1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 - 2025 [HK124] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC.

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu giờ giảng quy đổi học kỳ II năm học 2023-2024; định mức giờ chuẩn và giờ chuẩn quy đổi năm học 2023 - 2024.

+ Công bố danh mục lớp học phần học kỳ hè năm học 2023-2024 (HK323) và những điều cần biết về đăng ký học phần học kỳ hè

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 223).

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 2 (đợt 1) năm học 2023-2024.

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2023-2024

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 1 (đợt 2) năm học 2023-2024.

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 123).

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024 [HK223] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

+ THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỌC ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ CƠ BẢN, NGOẠI NGỮ I (BẮT ĐẦU HỌC TỪ NGÀY 02/10/2023)

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2022-2023

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 222

Previous
Next

Trang Thư viện

THƯ VIỆN

HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU

Để tìm kiếm tài liệu bản in của thư viện trường, bạn đọc vào trang web của Trường Cao đẳng Công nghệ tại địa chỉ http://dct.udn.vn/default.aspx, sau đó kích chuột vào chuyên mục Thư viện --> Tra cứu sách.
1. TÌM KIẾM ĐƠN GIẢN
Tìm tài liệu theo Tựa sách, Tác giả, Từ khóa, Năm xuất bản…
Ví dụ: Bạn đọc muốn tìm các tài liệu liên quan đến “Máy xây dựng”
- Gõ từ Máy xây dựng vào ô cần tìm --> chọn trường Tựa sách hoặc Từ khóa
- Ấn Search hoặc Enter --> Kết quả sẽ xuất hiện các tài liệu liên quan đến Máy xây dựng

Màn hình tìm kiếm cơ bản

Màn hình kết quả

2. TÌM KIẾM NÂNG CAO
Kết hợp một lúc nhiều trường tìm kiếm (Tựa sách, Tác giả, Từ khóa, Năm xuất bản…) và sử dụng các toán tử tìm kiếm (Toán tử Boolean: AND, OR, NOT) để mở rộng hoặc giới hạn kết quả tìm kiếm.
Ví dụ: Bạn đọc muốn tìm các tài liệu liên quan đến Máy xây dựng, và xuất bản của tác giả Nguyễn Văn Hùng.
- Gõ từ Máy xây dựng vào ô cần tìm --> chọn trường Tựa đề hoặc Từ khóa
- Chọn toán tử AND
- Gõ Nguyễn Văn Hùng vào ô cần tìm --> chọn trường Tác giả
- Ấn Search hoặc Enter --> Kết quả sẽ xuất hiện các tài liệu liên quan đến Máy xây dựng của tác giả Nguyễn Văn Hùng.

Màn hình tìm kiếm nâng cao

Màn hình kết quả

3. THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA TÀI LIỆU
- Để lấy hoặc mượn tài liệu trên giá sách của thư viện, bạn đọc kích chuột vào tên tài liệu đó để mở biểu ghi chi tiết của tài liệu.
Lưu ý: Bạn đọc cần lưu ý các thông tin liên quan đến các nội dung như: Mã DDC, Tựa sách, Tác giả, Số lượng, Lưu trữ…
- Những tài liệu có số lượng từ 2 bản trở xuống hoặc được lưu trữ tại Phòng đọc --> Bạn đọc chỉ có thể đọc tài liệu tại Phòng đọc.
- Những tài liệu có số lượng từ 3 bản trở lên hoặc được lưu trữ tại Phòng đọc – Phòng mượn --> Bạn đọc có thể đọc tài liệu tại Phòng đọc hoặc mượn tài liệu về nhà tham khảo tại Phòng mượn.

Màn hình biểu ghi chi tiết