1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp học kỳ 119

+ Đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2019-2020 - HK 219- Những điều cần biết!!!

+ Công bố lịch thi dự kiến đợt 1 và đợt 2 - các học phần lý thuyết - học kỳ 119

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tính giờ giảng quy đổi đợt 1 - học kỳ 1 năm học 2019-2020

+ Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 (ngày 24/11/2019) - Năm học 2019-2020 (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách xếp phòng và lịch thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Tin học cấp cao đẳng, đợt 1 HK119 (Ngày thi 15/09/2019)

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách đã đăng ký xét tốt nghiệp học kỳ 318 và danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2018-2019.

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu của sinh viên Khóa 2019

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách xếp lớp sinh hoạt và mã sinh viên Khóa 2019

+ Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 1- Năm học 2019-2020 (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)

+ Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp 318 từ ngày 26/08/19 đến 06/09/19

Previous
Next

Trang Thư viện

THƯ VIỆN

HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU

Để tìm kiếm tài liệu bản in của thư viện trường, bạn đọc vào trang web của Trường Cao đẳng Công nghệ tại địa chỉ http://dct.udn.vn/default.aspx, sau đó kích chuột vào chuyên mục Thư viện --> Tra cứu sách.
1. TÌM KIẾM ĐƠN GIẢN
Tìm tài liệu theo Tựa sách, Tác giả, Từ khóa, Năm xuất bản…
Ví dụ: Bạn đọc muốn tìm các tài liệu liên quan đến “Máy xây dựng”
- Gõ từ Máy xây dựng vào ô cần tìm --> chọn trường Tựa sách hoặc Từ khóa
- Ấn Search hoặc Enter --> Kết quả sẽ xuất hiện các tài liệu liên quan đến Máy xây dựng

Màn hình tìm kiếm cơ bản

Màn hình kết quả

2. TÌM KIẾM NÂNG CAO
Kết hợp một lúc nhiều trường tìm kiếm (Tựa sách, Tác giả, Từ khóa, Năm xuất bản…) và sử dụng các toán tử tìm kiếm (Toán tử Boolean: AND, OR, NOT) để mở rộng hoặc giới hạn kết quả tìm kiếm.
Ví dụ: Bạn đọc muốn tìm các tài liệu liên quan đến Máy xây dựng, và xuất bản của tác giả Nguyễn Văn Hùng.
- Gõ từ Máy xây dựng vào ô cần tìm --> chọn trường Tựa đề hoặc Từ khóa
- Chọn toán tử AND
- Gõ Nguyễn Văn Hùng vào ô cần tìm --> chọn trường Tác giả
- Ấn Search hoặc Enter --> Kết quả sẽ xuất hiện các tài liệu liên quan đến Máy xây dựng của tác giả Nguyễn Văn Hùng.

Màn hình tìm kiếm nâng cao

Màn hình kết quả

3. THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA TÀI LIỆU
- Để lấy hoặc mượn tài liệu trên giá sách của thư viện, bạn đọc kích chuột vào tên tài liệu đó để mở biểu ghi chi tiết của tài liệu.
Lưu ý: Bạn đọc cần lưu ý các thông tin liên quan đến các nội dung như: Mã DDC, Tựa sách, Tác giả, Số lượng, Lưu trữ…
- Những tài liệu có số lượng từ 2 bản trở xuống hoặc được lưu trữ tại Phòng đọc --> Bạn đọc chỉ có thể đọc tài liệu tại Phòng đọc.
- Những tài liệu có số lượng từ 3 bản trở lên hoặc được lưu trữ tại Phòng đọc – Phòng mượn --> Bạn đọc có thể đọc tài liệu tại Phòng đọc hoặc mượn tài liệu về nhà tham khảo tại Phòng mượn.

Màn hình biểu ghi chi tiết