1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 - 2025 [HK124] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC.

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu giờ giảng quy đổi học kỳ II năm học 2023-2024; định mức giờ chuẩn và giờ chuẩn quy đổi năm học 2023 - 2024.

+ Công bố danh mục lớp học phần học kỳ hè năm học 2023-2024 (HK323) và những điều cần biết về đăng ký học phần học kỳ hè

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 223).

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 2 (đợt 1) năm học 2023-2024.

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2023-2024

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 1 (đợt 2) năm học 2023-2024.

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 123).

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024 [HK223] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

+ THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỌC ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ CƠ BẢN, NGOẠI NGỮ I (BẮT ĐẦU HỌC TỪ NGÀY 02/10/2023)

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2022-2023

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 222

Previous
Next

Trang Thư viện

THƯ VIỆN

 LỊCH PHỤC VỤ MƯỢN TRẢ TÀI LIỆU

CHO SINH VIÊN NĂM HỌC 2016-2017

 Từ ngày 1/9/2016, Thư viện Trường Cao đẳng Công nghệ tổ chức phục vụ mượn trả giáo trình, sách tham khảo cho sinh viên các khoa theo lịch cụ thể như sau:

BUỔI

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU (*)

SÁNG

KHOA ĐIỆN

KHOA

KỸ THUẬT

XÂY DỰNG

KHOA

CƠ KHÍ

KHOA

CÔNG NGHỆ

HÓA HỌC

KHOA ĐIỆN

KHOA CƠ KHÍ

CHIỀU

KHOA

CƠ KHÍ

KHOA

CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

KHOA ĐIỆN

KHOA

KỸ THUẬT

XÂY DỰNG 

KHOA KT XD

KHOA CNHH

 

Địa điểm:  Phòng Mượn - Tầng 2, Tòa nhà Khu C

Thời gian: Từ thứ 2 đến sáng thứ 6

                                                                   Sáng:  7h30 - 11h00

                                                                   Chiều: 14h00 - 16h30

Đề nghị sinh viên đem theo thẻ sinh viên (thẻ bạn đọc) đến thư viện để làm thủ tục mượn tài liệu.