1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp học kỳ 119

+ Đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2019-2020 - HK 219- Những điều cần biết!!!

+ Công bố lịch thi dự kiến đợt 1 và đợt 2 - các học phần lý thuyết - học kỳ 119

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tính giờ giảng quy đổi đợt 1 - học kỳ 1 năm học 2019-2020

+ Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 (ngày 24/11/2019) - Năm học 2019-2020 (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách xếp phòng và lịch thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Tin học cấp cao đẳng, đợt 1 HK119 (Ngày thi 15/09/2019)

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách đã đăng ký xét tốt nghiệp học kỳ 318 và danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2018-2019.

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu của sinh viên Khóa 2019

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách xếp lớp sinh hoạt và mã sinh viên Khóa 2019

+ Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 1- Năm học 2019-2020 (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)

+ Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp 318 từ ngày 26/08/19 đến 06/09/19

Previous
Next

Trang Thư viện

THƯ VIỆN

 LỊCH PHỤC VỤ MƯỢN TRẢ TÀI LIỆU

CHO SINH VIÊN NĂM HỌC 2016-2017

 Từ ngày 1/9/2016, Thư viện Trường Cao đẳng Công nghệ tổ chức phục vụ mượn trả giáo trình, sách tham khảo cho sinh viên các khoa theo lịch cụ thể như sau:

BUỔI

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU (*)

SÁNG

KHOA ĐIỆN

KHOA

KỸ THUẬT

XÂY DỰNG

KHOA

CƠ KHÍ

KHOA

CÔNG NGHỆ

HÓA HỌC

KHOA ĐIỆN

KHOA CƠ KHÍ

CHIỀU

KHOA

CƠ KHÍ

KHOA

CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

KHOA ĐIỆN

KHOA

KỸ THUẬT

XÂY DỰNG 

KHOA KT XD

KHOA CNHH

 

Địa điểm:  Phòng Mượn - Tầng 2, Tòa nhà Khu C

Thời gian: Từ thứ 2 đến sáng thứ 6

                                                                   Sáng:  7h30 - 11h00

                                                                   Chiều: 14h00 - 16h30

Đề nghị sinh viên đem theo thẻ sinh viên (thẻ bạn đọc) đến thư viện để làm thủ tục mượn tài liệu.