1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 - 2025 [HK124] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC.

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu giờ giảng quy đổi học kỳ II năm học 2023-2024; định mức giờ chuẩn và giờ chuẩn quy đổi năm học 2023 - 2024.

+ Công bố danh mục lớp học phần học kỳ hè năm học 2023-2024 (HK323) và những điều cần biết về đăng ký học phần học kỳ hè

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 223).

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 2 (đợt 1) năm học 2023-2024.

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2023-2024

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 1 (đợt 2) năm học 2023-2024.

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 123).

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024 [HK223] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

+ THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỌC ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ CƠ BẢN, NGOẠI NGỮ I (BẮT ĐẦU HỌC TỪ NGÀY 02/10/2023)

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2022-2023

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 222

Previous
Next

Trang Thư viện

THƯ VIỆN

 CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA THƯ VIỆN

I. Chức năng

Quản lý về công tác thư viện; Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ và khai thác tư liệu thông tin, sách, tạp chí, giáo trình, tài liệu điện tử phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường. 

II. Nhiệm vụ 

1.    Tổ chức các loại hình hoạt động, cập nhật và giới thiệu sách, báo, tạp chí, giáo trình, tư liệu mới liên quan đến chuyên ngành đào tạo của nhà trường; Tổ chức phục vụ, hướng dẫn bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện theo đúng quy định của thư viện nhà trường.

2.    Lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc: mua, tiếp nhận, trao đổi, bổ sung và xử lý nghiệp vụ các loại tài liệu, sách báo mới, tài liệu điện tử ...  nhằm phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học.

3.    Tổ chức quản lý, kiểm kê và bảo quản các kho sách báo, tư liệu thông tin theo đúng qui định.

4.    Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất, và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao.

5.    Lập và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên thư viện. 

6.    Mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các cơ quan thông tin thư viện trong và ngoài nước để từng bước hiện đại hóa công tác thông tin tư liệu.

7.    Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động thư viện, thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của nhà trường.

8.    Xây dựng kế hoạch phát triển và hoạt động dài hạn, ngắn hạn của thư viện. 

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA THƯ VIỆN

         
STT HỌ VÀ TÊN BỘ PHẬN ĐIỆN THOẠI EMAIL
1 Hoàng Bá Đại Nghĩa Tổ trưởng 0511.3896601 hoangnghia041082@gmail.com
2 Lê Thị Thùy Dương  Phòng XLKT 0511.3896601 lethuyduong70@yahoo.com.vn
3 Lê Thị Thanh Loan Phòng mượn 0511.3896601 lethithanhloan0501@gmail.com
4 Đàm Thị Minh Lệ Phòng đọc 0511.3896601 minhle23@yahoo.com
                                   Tổng cộng có 4 cán bộ viên chức.