1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp học kỳ 119

+ Đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2019-2020 - HK 219- Những điều cần biết!!!

+ Công bố lịch thi dự kiến đợt 1 và đợt 2 - các học phần lý thuyết - học kỳ 119

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tính giờ giảng quy đổi đợt 1 - học kỳ 1 năm học 2019-2020

+ Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 (ngày 24/11/2019) - Năm học 2019-2020 (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách xếp phòng và lịch thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Tin học cấp cao đẳng, đợt 1 HK119 (Ngày thi 15/09/2019)

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách đã đăng ký xét tốt nghiệp học kỳ 318 và danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2018-2019.

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu của sinh viên Khóa 2019

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách xếp lớp sinh hoạt và mã sinh viên Khóa 2019

+ Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 1- Năm học 2019-2020 (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)

+ Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp 318 từ ngày 26/08/19 đến 06/09/19

Previous
Next

Trang Thư viện

THƯ VIỆN

 CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA THƯ VIỆN

I. Chức năng

Quản lý về công tác thư viện; Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ và khai thác tư liệu thông tin, sách, tạp chí, giáo trình, tài liệu điện tử phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường. 

II. Nhiệm vụ 

1.    Tổ chức các loại hình hoạt động, cập nhật và giới thiệu sách, báo, tạp chí, giáo trình, tư liệu mới liên quan đến chuyên ngành đào tạo của nhà trường; Tổ chức phục vụ, hướng dẫn bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện theo đúng quy định của thư viện nhà trường.

2.    Lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc: mua, tiếp nhận, trao đổi, bổ sung và xử lý nghiệp vụ các loại tài liệu, sách báo mới, tài liệu điện tử ...  nhằm phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học.

3.    Tổ chức quản lý, kiểm kê và bảo quản các kho sách báo, tư liệu thông tin theo đúng qui định.

4.    Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất, và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao.

5.    Lập và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên thư viện. 

6.    Mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các cơ quan thông tin thư viện trong và ngoài nước để từng bước hiện đại hóa công tác thông tin tư liệu.

7.    Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động thư viện, thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của nhà trường.

8.    Xây dựng kế hoạch phát triển và hoạt động dài hạn, ngắn hạn của thư viện. 

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA THƯ VIỆN

         
STT HỌ VÀ TÊN BỘ PHẬN ĐIỆN THOẠI EMAIL
1 Hoàng Bá Đại Nghĩa Tổ trưởng 0511.3896601 hoangnghia041082@gmail.com
2 Lê Thị Thùy Dương  Phòng XLKT 0511.3896601 lethuyduong70@yahoo.com.vn
3 Lê Thị Thanh Loan Phòng mượn 0511.3896601 lethithanhloan0501@gmail.com
4 Đàm Thị Minh Lệ Phòng đọc 0511.3896601 minhle23@yahoo.com
                                   Tổng cộng có 4 cán bộ viên chức.