1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 122

+ PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH VÀ DANH SÁCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NGÀY 18 – 19/3/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 12/03/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH BẮT BUỘC ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 122

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2022-2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022-2023

+ Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2022-2023 (học kỳ 222)

+ PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐỢT THI 29/10 - 02/11/2022 (BỔ SUNG)

+ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ LỄ TỐT NGHIỆP 2022

+ Phòng Đào tạo thông báo đã xếp lớp và cập nhật thời khóa biểu các lớp học phần ngoại ngữ cho sinh viên khóa 2022

Previous
Next

Trang Alumni

TRANG CỰU SINH VIÊN - HỌC SINH

Trang sinh viên tốt nghiệp

Trang sinh viên tỐT nghiỆp

Chào mừng các bạn đến với trang sinh viên tốt nghiệp của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật- Đại học Đà Nẵng. Trang web nầy được xây dựng nhằm các ý tưởng sau:

 • Một diễn đàn cho các cựu sinh viên học sinh của nhà trường phát biểu cảm tưởng sau khi ra trường.
 • Trang tin tức qui tụ các cựu sinh viên học sinh nhằm tiếp tục phát huy truyền thống 45 năm xây dựng và trưởng thành của nhà trường
 • Thu thập dữ liệu khảo sát về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp nhằm định hướng cho các cải tiến chương trình đào tạo.
 • Xây dựng kho dữ liệu đề tài tốt nghiệp của sinh viên các khóa nhằm tạo điều kiện để sinh viên các khóa sau được kế thừa từ các khóa đàn anh.
 • Gương thành đạt của các cựu sinh viên học sinh Sư phạm Kỹ thuật, làm cầu nối giao lưu giữa các thế hệ sinh viên học sinh Sư phạm Kỹ thuật.

Hướng dẫn sử dụng:

 • Sinh viên học sinh tốt nghiệp từ năm 2007 sẽ được cấp mã số người dùng trên hệ thống, sử dụng mã sinh viên và mật khẩu mặc định là ngày sinh của sinh viên theo định dạng 8 ký tự dd/mm/yy
 • Sinh viên học sinh các khóa cũ đăng ký trực tuyến để được cấp tài khoản truy cập hệ thống trên trang Cựu sinh viên đăng ký.
 • Cựu sinh viên phụ trách Ban liên lạc của các hội nhóm, cựu sinh viên CĐCN sẽ được phân quyền để đưa tin về các hoạt động của đơn vị mình. Xin email về admin để được biết thêm chi tiết.

Sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp:

 • Sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp phải đăng ký đề tài tốt nghiệp và các thông tin dữ liệu liên quan trong vòng 3 tuần kể từ ngày được phân công làm đề tài tốt nghiệp với Giảng viên, Các thông tin đăng ký đề tài tốt nghiệp phải được GVHD chuẩn y.
 • Việc công bố nội dung bản thuyết minh đề tài là quyền của sinh viên và Giảng viên hướng dẫn đề tài.
 • Đề cương tốt nghiệp và bản thuyết minh nên được upload dạng trang web html để tiện sử dụng trực tuyến.
 • Công bố đề tài tốt nghiệp trên trang web là bước khởi đầu để sinh viên hội nhập đội ngũ khoa học công nghệ trong sự nghiệp và nghề nghiệp tương lai của mình.

Hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp nhằm làm phong phú nội dung trang web, vì sự phát triển của Trường Kỹ thuật Đà Nẵng ngày xưa và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật ngày nay.

Thực hiện bởi Phòng Đào Tạo