1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

+ Phòng Đào tạo thông báo đã cập nhật điểm học kỳ 220 và học kỳ hè 320

+ THÔNG BÁO LỊCH THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN (Đợt thi ngày 06/11/2021)

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu các lớp học phần giảng dạy và học trực tuyến của sinh viên Khóa 2021

+ Thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho sinh viên các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng

+ Thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp HK 220

+ Thông báo kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho tân sinh viên 2021

+ Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần các học phần đại cương theo hình thức trực tuyến đợt 4, học kỳ 2 năm học 2020-2021

+ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Các đợt thi ngày 03/10/2021, 10/10/2021, 17/10/2021)

+ Phòng Đào tạo thông báo về việc điều chỉnh lịch học đối với các lớp học phần có ngày bắt đầu 13/09/2021

+ Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần Ngoại ngữ (đợt 2) theo hình thức thi trực tuyến - học kỳ 2 và học kỳ 3

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu Học kỳ 1 năm học 2021-2022

+ Phòng Đào tạo công bố lịch thi học kỳ 220 (Đợt 3) các lớp học phần tổ chức thi trực tuyến

Previous
Next

Trang Alumni

TRANG CỰU SINH VIÊN - HỌC SINH

Trang sinh viên tốt nghiệp

Trang sinh viên tỐT nghiỆp

Chào mừng các bạn đến với trang sinh viên tốt nghiệp của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật- Đại học Đà Nẵng. Trang web nầy được xây dựng nhằm các ý tưởng sau:

 • Một diễn đàn cho các cựu sinh viên học sinh của nhà trường phát biểu cảm tưởng sau khi ra trường.
 • Trang tin tức qui tụ các cựu sinh viên học sinh nhằm tiếp tục phát huy truyền thống 45 năm xây dựng và trưởng thành của nhà trường
 • Thu thập dữ liệu khảo sát về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp nhằm định hướng cho các cải tiến chương trình đào tạo.
 • Xây dựng kho dữ liệu đề tài tốt nghiệp của sinh viên các khóa nhằm tạo điều kiện để sinh viên các khóa sau được kế thừa từ các khóa đàn anh.
 • Gương thành đạt của các cựu sinh viên học sinh Sư phạm Kỹ thuật, làm cầu nối giao lưu giữa các thế hệ sinh viên học sinh Sư phạm Kỹ thuật.

Hướng dẫn sử dụng:

 • Sinh viên học sinh tốt nghiệp từ năm 2007 sẽ được cấp mã số người dùng trên hệ thống, sử dụng mã sinh viên và mật khẩu mặc định là ngày sinh của sinh viên theo định dạng 8 ký tự dd/mm/yy
 • Sinh viên học sinh các khóa cũ đăng ký trực tuyến để được cấp tài khoản truy cập hệ thống trên trang Cựu sinh viên đăng ký.
 • Cựu sinh viên phụ trách Ban liên lạc của các hội nhóm, cựu sinh viên CĐCN sẽ được phân quyền để đưa tin về các hoạt động của đơn vị mình. Xin email về admin để được biết thêm chi tiết.

Sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp:

 • Sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp phải đăng ký đề tài tốt nghiệp và các thông tin dữ liệu liên quan trong vòng 3 tuần kể từ ngày được phân công làm đề tài tốt nghiệp với Giảng viên, Các thông tin đăng ký đề tài tốt nghiệp phải được GVHD chuẩn y.
 • Việc công bố nội dung bản thuyết minh đề tài là quyền của sinh viên và Giảng viên hướng dẫn đề tài.
 • Đề cương tốt nghiệp và bản thuyết minh nên được upload dạng trang web html để tiện sử dụng trực tuyến.
 • Công bố đề tài tốt nghiệp trên trang web là bước khởi đầu để sinh viên hội nhập đội ngũ khoa học công nghệ trong sự nghiệp và nghề nghiệp tương lai của mình.

Hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp nhằm làm phong phú nội dung trang web, vì sự phát triển của Trường Kỹ thuật Đà Nẵng ngày xưa và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật ngày nay.

Thực hiện bởi Phòng Đào Tạo