1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN QUAY TRỞ LẠI DẠY VÀ HỌC TRỰC TIẾP TẠI TRƯỜNG SAU DỊCH COVID-19

+ Thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 học kỳ 219 dành cho sinh viên cấp cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ

+ Thông báo đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2020-2021 - HK 120 cho các lớp học tập trung.

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu các lớp học phần học trực tuyến học kỳ 1 năm học 2020-2021

+ PHÒNG ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC TRIỂN KHAI PHƯƠNG THỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN HỌC KỲ 120

+ Thông báo đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021 đối với các lớp học phần học trực tuyến.

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG HỆ THỐNG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN LMS CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

+ Thông báo tạm hoãn kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 học kỳ 219 (ngày 09/08/2020)

+ Upload Đề cương Đồ án tổng hợp - Đồ án chuyên ngành - Học kỳ 219.

+ Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 học kỳ 219 (ngày 09/08/2020) - Năm học 2019-2020 dành cho cấp đao đẳng (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)

+ Phòng Đào tạo công bố lịch thi dự kiến các học phần lý thuyết - học kỳ 219

+ Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp HK 219 từ ngày 08/07/2020 đến 22/07/2020

Previous
Next

Trang Alumni

TRANG CỰU SINH VIÊN - HỌC SINH

Trang sinh viên tốt nghiệp

Trang sinh viên tỐT nghiỆp

Chào mừng các bạn đến với trang sinh viên tốt nghiệp của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật- Đại học Đà Nẵng. Trang web nầy được xây dựng nhằm các ý tưởng sau:

 • Một diễn đàn cho các cựu sinh viên học sinh của nhà trường phát biểu cảm tưởng sau khi ra trường.
 • Trang tin tức qui tụ các cựu sinh viên học sinh nhằm tiếp tục phát huy truyền thống 45 năm xây dựng và trưởng thành của nhà trường
 • Thu thập dữ liệu khảo sát về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp nhằm định hướng cho các cải tiến chương trình đào tạo.
 • Xây dựng kho dữ liệu đề tài tốt nghiệp của sinh viên các khóa nhằm tạo điều kiện để sinh viên các khóa sau được kế thừa từ các khóa đàn anh.
 • Gương thành đạt của các cựu sinh viên học sinh Sư phạm Kỹ thuật, làm cầu nối giao lưu giữa các thế hệ sinh viên học sinh Sư phạm Kỹ thuật.

Hướng dẫn sử dụng:

 • Sinh viên học sinh tốt nghiệp từ năm 2007 sẽ được cấp mã số người dùng trên hệ thống, sử dụng mã sinh viên và mật khẩu mặc định là ngày sinh của sinh viên theo định dạng 8 ký tự dd/mm/yy
 • Sinh viên học sinh các khóa cũ đăng ký trực tuyến để được cấp tài khoản truy cập hệ thống trên trang Cựu sinh viên đăng ký.
 • Cựu sinh viên phụ trách Ban liên lạc của các hội nhóm, cựu sinh viên CĐCN sẽ được phân quyền để đưa tin về các hoạt động của đơn vị mình. Xin email về admin để được biết thêm chi tiết.

Sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp:

 • Sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp phải đăng ký đề tài tốt nghiệp và các thông tin dữ liệu liên quan trong vòng 3 tuần kể từ ngày được phân công làm đề tài tốt nghiệp với Giảng viên, Các thông tin đăng ký đề tài tốt nghiệp phải được GVHD chuẩn y.
 • Việc công bố nội dung bản thuyết minh đề tài là quyền của sinh viên và Giảng viên hướng dẫn đề tài.
 • Đề cương tốt nghiệp và bản thuyết minh nên được upload dạng trang web html để tiện sử dụng trực tuyến.
 • Công bố đề tài tốt nghiệp trên trang web là bước khởi đầu để sinh viên hội nhập đội ngũ khoa học công nghệ trong sự nghiệp và nghề nghiệp tương lai của mình.

Hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp nhằm làm phong phú nội dung trang web, vì sự phát triển của Trường Kỹ thuật Đà Nẵng ngày xưa và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật ngày nay.

Thực hiện bởi Phòng Đào Tạo