1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tính giờ giảng quy đổi đợt 1 - học kỳ 1 năm học 2019-2020

+ Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 (ngày 24/11/2019) - Năm học 2019-2020 (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách xếp phòng và lịch thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Tin học cấp cao đẳng, đợt 1 HK119 (Ngày thi 15/09/2019)

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách đã đăng ký xét tốt nghiệp học kỳ 318 và danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2018-2019.

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu của sinh viên Khóa 2019

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách xếp lớp sinh hoạt và mã sinh viên Khóa 2019

+ Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 1- Năm học 2019-2020 (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)

+ Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp 318 từ ngày 26/08/19 đến 06/09/19

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu chính thức học kỳ 119, năm học 2019-2020

+ Phòng Đào tạo thông báo đã mở hệ thống in phiếu điểm học phần học kỳ 218 và 318

+ Đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2019-2020 - HK 119- Những điều cần biết!!!

Previous
Next

Trang Alumni

TRANG CỰU SINH VIÊN - HỌC SINH
Cựu sinh viên - học sinh đăng ký
Mã người dùng:C2425
Họ tên cựu SV - HS:
Ngày sinh:
Lớp:
Năm tốt nghiệp:
Hệ đào tạo:
Mật khẩu truy cập:
Nhập lại mật khẩu:

Lưu ý:
  • Xin sử dụng bộ gõ tiếng Việt mã Unicode để nhập liệu cho tất cả các mục
  • Trang đăng ký này chỉ dùng cho cựu sinh viên học sinh các khóa từ 2005 trở về trước. Sinh viên từ khóa 2006 được tự động cấp tài khoản alumni khi tốt nghiệp.
  • Dữ liệu nhập không đầy đủ sẽ không đăng ký được.
  • Để đăng ký quyền được đưa tin hoạt động cựu sinh viên học sinh, xin vui lòng email admin.