1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

+ Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 1 học kỳ 219 (ngày 14/06/2020) - Năm học 2019-2020 dành cho cấp đao đẳng (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)

+ THÔNG BÁO SINH VIÊN KHÓA 2017 HỆ CĐ NHẬN CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC THỂ CHẤT

+ Thông báo V/v tổ chức các hoạt động giảng dạy và học tập từ ngày 04 tháng 5 năm 2020.

+ Thông báo về việc nhận Bằng Tốt nghiệp chính thức kỳ 119

+ Thông báo về việc hướng dẫn xử lý công việc liên quan đến phòng Đào tạo

+ Thông báo về việc cho sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15/03/2020 do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19

+ Thông báo về việc nhận Bảng điểm và Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời kỳ 119.

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp học kỳ 119

+ Đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2019-2020 - HK 219- Những điều cần biết!!!

+ Công bố lịch thi dự kiến đợt 1 và đợt 2 - các học phần lý thuyết - học kỳ 119

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tính giờ giảng quy đổi đợt 1 - học kỳ 1 năm học 2019-2020

+ Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 (ngày 24/11/2019) - Năm học 2019-2020 (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)

Previous
Next

Trang Alumni

TRANG CỰU SINH VIÊN - HỌC SINH
Các tổ chức hội nhóm cựu thành viên
 • Trường Kỹ thuật Đà Nẵng
 • Trường KT Nguyễn Văn Trỗi
 • Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

 • Trang web nầy nhằm cung cấp thông tin về các hội, nhóm, ban liên lạc của các cựu giáo viên, sinh viên học sinh từ Trường Kỹ Thuật Đà Nẵng đến Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, qua các giai đoạn phát triển của nhà trường.

  Các tổ chức hội nhóm cựu sinh viên học sinh sử dụng trang nầy để cập nhật thông tin về tổ chức của mình.

  Các lớp sinh viên học sinh có thể đăng ký để được công bố thông tin liên lạc của 1 lớp, khóa hay các hội cựu sinh viên học sinh của ngành mình.

  Download biểu mẫu ở đây để nhập thông tin và gởi kèm email đến admin để được cập nhật trên trang nầy.