1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tính giờ giảng quy đổi đợt 1 - học kỳ 1 năm học 2019-2020

+ Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 (ngày 24/11/2019) - Năm học 2019-2020 (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách xếp phòng và lịch thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Tin học cấp cao đẳng, đợt 1 HK119 (Ngày thi 15/09/2019)

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách đã đăng ký xét tốt nghiệp học kỳ 318 và danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2018-2019.

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu của sinh viên Khóa 2019

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách xếp lớp sinh hoạt và mã sinh viên Khóa 2019

+ Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 1- Năm học 2019-2020 (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)

+ Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp 318 từ ngày 26/08/19 đến 06/09/19

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu chính thức học kỳ 119, năm học 2019-2020

+ Phòng Đào tạo thông báo đã mở hệ thống in phiếu điểm học phần học kỳ 218 và 318

+ Đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2019-2020 - HK 119- Những điều cần biết!!!

Previous
Next

Trang Alumni

TRANG CỰU SINH VIÊN - HỌC SINH
Các tổ chức hội nhóm cựu thành viên
 • Trường Kỹ thuật Đà Nẵng
 • Trường KT Nguyễn Văn Trỗi
 • Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

 • Trang web nầy nhằm cung cấp thông tin về các hội, nhóm, ban liên lạc của các cựu giáo viên, sinh viên học sinh từ Trường Kỹ Thuật Đà Nẵng đến Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, qua các giai đoạn phát triển của nhà trường.

  Các tổ chức hội nhóm cựu sinh viên học sinh sử dụng trang nầy để cập nhật thông tin về tổ chức của mình.

  Các lớp sinh viên học sinh có thể đăng ký để được công bố thông tin liên lạc của 1 lớp, khóa hay các hội cựu sinh viên học sinh của ngành mình.

  Download biểu mẫu ở đây để nhập thông tin và gởi kèm email đến admin để được cập nhật trên trang nầy.