1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 2 (đợt 1) năm học 2023-2024.

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2023-2024

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 1 (đợt 2) năm học 2023-2024.

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 123).

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024 [HK223] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

+ THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỌC ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ CƠ BẢN, NGOẠI NGỮ I (BẮT ĐẦU HỌC TỪ NGÀY 02/10/2023)

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2022-2023

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 222

+ Thông báo về việc cập nhật phòng học và thời khóa biểu Học kỳ 1 năm học 2023-2024 (Kỳ 123).

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ XÉT TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 222

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024 [HK123] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC.

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu giờ giảng quy đổi học kỳ II năm học 2022-2023; định mức giờ chuẩn và giờ chuẩn quy đổi năm học 2022 - 2023.

Previous
Next

Trang Alumni

TRANG CỰU SINH VIÊN - HỌC SINH
Hồi ức, nghĩ suy và chia xẻ..

  Trường Cao Đẳng Công Nghệ - tuổi thành đạt.
Nguyễn văn Lành
Phó Phòng Đào tạo & CTHSSV
Trường Cao Đẳng Công Nghệ 48 Cao Thắng Đà Nẵng

Từ 1962 -Trường Trung học Kỹ thuật Đà Nẵng đến 2007 - Trường Cao Đẳng Công Nghệ là một chặng đường dài phát triển của ngôi trường mang đậm dấu ấn lò đào tạo đội ngũ nhân lực kỹ thuật công nghệ cho dải đất miền Trung. Nhà trường đang đứng trước những vận hội và thách thức to lớn trong bước trưởng thành của mình. Tuổi 45 là tuổi thành đạt, tuổi gặt hái của đời người. Tuổi 45 của nhà trường trong bước ngoặc lịch sử - nâng cấp lên Đại học Công nghiệp là dấu hiệu của sự thành đạt? Mong lắm thay.
Bài viết gởi ngày: 4/15/2007 11:26:25 AM

Để viết bài trên trang nầy, xin mời các thành viên gởi bài qua mục Viết về nhà trường, đánh dấu vào lựa chọn "Cho đăng trên trang cảm tưởng cựu sinh viên" để được hiển thị trên trang nầy.