1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Alumni

TRANG CỰU SINH VIÊN - HỌC SINH
Hồi ức, nghĩ suy và chia xẻ..

  Trường Cao Đẳng Công Nghệ - tuổi thành đạt.
Nguyễn văn Lành
Phó Phòng Đào tạo & CTHSSV
Trường Cao Đẳng Công Nghệ 48 Cao Thắng Đà Nẵng

Từ 1962 -Trường Trung học Kỹ thuật Đà Nẵng đến 2007 - Trường Cao Đẳng Công Nghệ là một chặng đường dài phát triển của ngôi trường mang đậm dấu ấn lò đào tạo đội ngũ nhân lực kỹ thuật công nghệ cho dải đất miền Trung. Nhà trường đang đứng trước những vận hội và thách thức to lớn trong bước trưởng thành của mình. Tuổi 45 là tuổi thành đạt, tuổi gặt hái của đời người. Tuổi 45 của nhà trường trong bước ngoặc lịch sử - nâng cấp lên Đại học Công nghiệp là dấu hiệu của sự thành đạt? Mong lắm thay.
Bài viết gởi ngày: 4/15/2007 11:26:25 AM

Để viết bài trên trang nầy, xin mời các thành viên gởi bài qua mục Viết về nhà trường, đánh dấu vào lựa chọn "Cho đăng trên trang cảm tưởng cựu sinh viên" để được hiển thị trên trang nầy.