1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tính giờ giảng quy đổi đợt 1 - học kỳ 1 năm học 2019-2020

+ Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 (ngày 24/11/2019) - Năm học 2019-2020 (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách xếp phòng và lịch thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Tin học cấp cao đẳng, đợt 1 HK119 (Ngày thi 15/09/2019)

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách đã đăng ký xét tốt nghiệp học kỳ 318 và danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2018-2019.

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu của sinh viên Khóa 2019

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách xếp lớp sinh hoạt và mã sinh viên Khóa 2019

+ Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 1- Năm học 2019-2020 (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)

+ Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp 318 từ ngày 26/08/19 đến 06/09/19

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu chính thức học kỳ 119, năm học 2019-2020

+ Phòng Đào tạo thông báo đã mở hệ thống in phiếu điểm học phần học kỳ 218 và 318

+ Đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2019-2020 - HK 119- Những điều cần biết!!!

Previous
Next

Trang Alumni

TRANG CỰU SINH VIÊN - HỌC SINH
Hồi ức, nghĩ suy và chia xẻ..

  Trường Cao Đẳng Công Nghệ - tuổi thành đạt.
Nguyễn văn Lành
Phó Phòng Đào tạo & CTHSSV
Trường Cao Đẳng Công Nghệ 48 Cao Thắng Đà Nẵng

Từ 1962 -Trường Trung học Kỹ thuật Đà Nẵng đến 2007 - Trường Cao Đẳng Công Nghệ là một chặng đường dài phát triển của ngôi trường mang đậm dấu ấn lò đào tạo đội ngũ nhân lực kỹ thuật công nghệ cho dải đất miền Trung. Nhà trường đang đứng trước những vận hội và thách thức to lớn trong bước trưởng thành của mình. Tuổi 45 là tuổi thành đạt, tuổi gặt hái của đời người. Tuổi 45 của nhà trường trong bước ngoặc lịch sử - nâng cấp lên Đại học Công nghiệp là dấu hiệu của sự thành đạt? Mong lắm thay.
Bài viết gởi ngày: 4/15/2007 11:26:25 AM

Để viết bài trên trang nầy, xin mời các thành viên gởi bài qua mục Viết về nhà trường, đánh dấu vào lựa chọn "Cho đăng trên trang cảm tưởng cựu sinh viên" để được hiển thị trên trang nầy.