1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Học sinh TCCN

Thông báo Lớp - Chi đoàn TCCN
 11TCX2 -THÔNG BÁO
Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp khóa 11TCCN hệ chính quy, phòng đào tạo thông báo đề nghị giáo viên chủ nhiệm lớp khóa 11TCCN phát phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp cho học sinh (theo mẫu kèm). ngoài ra ,mỗi học sinh chuẩn bị như sau:
- 3 ảnh màu 3 x4 (ảnh đẹp hot girl và boy chuẩn nha để làm bằng tốt nghiệp) , ghi rõ họt tên,ngày tháng ,năm sinh,nơi sinh, và dá vào khung có trong phiếu
- Lệ phí giay thi ,giấy nháp: 5000 đồng hi
- Lệ phí làm bằng tốt nghiệp 50000 đồng hi
- Học sinh kiểm tra lại ngày tháng năm sinh ,nơi sinh trong danh sách lớp trưởng cầm, nếu có thông tin gì sai sót thì sửa ngay trên danh sách lớp và báo về phòng đào tạo để điều chỉnh trước khi thi tốt nghiệp
- Nộp lại phiếu đăng ký cho lớp trưởng tổng kết nộp lại cho cô thanh phòng đào tạo (đày đủ các giấy tờ trên nha kể cả tiền phí)
- Đại diện lớp trưởng bí thư kí các giấy tờ trước khi nộp lại cho cô

thông tin liên lạc lớp truong:ĐẶNG VĂN TÀI
SĐT:0978197075
EMAIL:ks.dangtai@gmail.com
fb: Đặng Văn Tài (choi ha jin)
Bí thư: NGUYỄN TUẤN PHONG_01674629406
Các giấy tờ biểu mẫu liên lạc lớp trưởng lấy nhA
Chú ý; các bạn liên lạc cho bạn bè mình biết nha một số người ko biêt thông tin vì ko truy cập thường xuyên. các tổ trưởng thực tập liên lạc thành viên tổ mình nha .càng sớm càng tốt
Author: SV. Nguyễn Tuấn Phong - Updated: 14/03/2013 10:13
 12TCN1: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 12TCN1
 12TCN1: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 12TCN1
 12TCN1: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 12TCN1
 12TCD2: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 12TCN1: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 12TCN1
 12TCD1: thi lai môn thể dục
 12TCD1: lich thi lai
 12TCN1: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 12TCN1
 12TCD1: Lịch học sinh hoạt đầu năm
 12TCD2: lich sinh hoat dau nam cho tat ca sv.
 12TCD1: Đăng ký thi lại
 12TCT2: Thông báo đến các sinh viên khóa 11,12 Cao đẳng và khóa 12 Trung cấp, Liên thông
 12TCT2: Thông báo đăng ký thi lại
 12TCN1: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 12TCN1
 12TCD2: lop 12TCD2 dang ki thi lai.
 12TCD2: lop 12tcd2
 12TCN1: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 12TCN
 12TCN1: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP12TCN21
 12TCD1: Thông báo đầy đủ học quân sự
 12TCD1: Học Quân Sự
 12TCN1: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 12TCN1
 12TCD1: Nộp sổ rèn luyện
 12TCN1: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 12TCN1
 12TCD2: họp lớp tháng 5
 12TCT2: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 5
 12TCN1: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 12TCN1
 12TCN1: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 12TCN1
 12TCN1: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 12TCN1
 12TCN1: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 12TCN1
 12TCN1: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 12TCN1
 12TCN1: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 12TCN1
 12TCN1: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 12TCN
 12TCD2: LỚP 12TCD2 THÔNG BÁO NGHỈ HỌC THỂ DỤC THỨ NGÀY 22/4
 11TCDT1: HOP LOP THANG 4 LOP 11TCDT1
 12TCT2: HỌP LỚP THÁNG 4
 12TCN1: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 12TCN
 12TCN1: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 12TCN
 12TCN1: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 12TCN
 12TCN1: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 12TCN2
 12TCN1: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 12TCN
 11TCX2: THÔNG BÁO
 11TCC1: 11tcc1
 12TCD2: CHUYEN LICH THI
 12TCN1: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 12TCN
 12TCN1: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 12TCN
 12TCD2: HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO
 12TCD2: Nộp sổ vàng
 12TCN1: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 12TCN
 12TCD2: LỚP 12TCD2 THÔNG BÁO ĐẾN CÁC SINH VIÊN CỦA LỚP
 12TCN1: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 12TCN
Xem tin bài cũ hơn:
1 2  3 [Next >>]