1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

QUẢN TRỊ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HK 219

Lưu ý
 • Sinh viên được công nhận TN là những sinh viên đã làm thủ tục ĐKTN, đã nộp Bằng TN THPT, Chứng chỉ GDQP, GDTC.
 • Sinh viên khóa 11 hệ chính qui trở về sau phải tích lũy 2 tín chỉ kỹ năng mềm + đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ(có điểm thi CDR>=300 hoặc có Chứng chỉ quốc tế - tiếng Anh và tiếng Nhật) và Tin học (có điểm thi CDR >=5.5 hoặc có Chứng chỉ tin học tương đương trình độ B).
 • Sinh viên hệ chính qui từ khóa 2011 và 2012 LT trở về sau phải tích lũy 2 tín chỉ kỹ năng mềm + đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ(có điểm thi CDR>=300 hoặc có Chứng chỉ quốc tế) và Tin học (có điểm thi CDR >=5.5 hoặc có Chứng chỉ tin học tương đương trình độ B).
 • Sinh viên xem thông tin và phản hồi về phòng Đào tạo trước ngày 03/11/2020.

  STTMã Sinh viênHọ tên Sinh viênLớpNgày sinhGTTCTLĐTBTLBTNCCTCCCQPCĐR NN-TH
  1 131250742149Nguyễn Văn Triệu Vĩ13SH101/03/1995  105 2.30 x x x Đạt
  2 141250442118Đỗ Thanh Hưng14CDT112/11/1995  107 2.02 x x x Đạt
  3 141250442130Đoàn Mỹ14CDT124/04/1996  106 2.01 x x x Đạt
  4 141250422143Võ Đức Phước14DL104/07/1996  105 2.23 x x x Đạt
  5 141250422347Võ Hoàng Phi14DL326/08/1996  105 2.00 x x x Đạt
  6 141250542144Doãn Mạnh Thắng14HQ120/06/1996  107 2.45 x x x Đạt
  7 141250742120Nguyễn Thị Mỹ Miều14SH110/04/1995Nữ 105 2.50 x x x Đạt
  8 141250742135Trần Thanh Thân14SH106/03/1996Nữ 107 2.44 x x x Nộp chứng chỉ tin học tương đương
  9 141250612134Dương Thanh Nghĩa14XD105/10/1995  107 2.07 x x x Đạt
  10 151250413117NGUYỄN ĐÌNH HẬU15C121/01/1996  105 2.27 x x x Đạt
  11 151250413120PHAN VĂN HÒA15C104/11/1997  106 2.22 x x x Đạt
  12 151250413142VY BÁ QUYỀN15C113/08/1997  105 2.29 x x x Đạt
  13 151250413208NGUYỄN QUỐC ĐẠT15C219/09/1997  108 2.10 x x x Đạt
  14 151250413245VÕ VĂN TIẾN15C204/11/1997  105 2.07 x x x Đạt
  15 151250413327TRẦN TRUNG LUYẾN15C320/04/1997  106 2.76 x x x Đạt
  16 151250413460NGUYỄN TRUNG HẬU15C417/08/1997  105 2.06 x x x Đạt
  17 151250413420UNG KHẢI KIỆT15C406/01/1997  105 2.04 x x x Đạt
  18 151250413441DƯƠNG CHÍ TÂM15C408/11/1997  105 2.03 x x x Đạt
  19 151250413448BÙI ÁI TRÍ15C410/10/1996  105 2.00 x x x Đạt
  20 151250413450NGUYỄN VĂN TRỌNG15C425/08/1996  106 2.07 x x x Đạt
  21 151250443105DƯƠNG VƯƠNG DA15CDT105/05/1997  105 2.33 x x x Đạt
  22 151250443113PHẠM NGUYỄN CÔNG HIẾU15CDT112/12/1997  107 2.16 x x x Đạt
  23 151250443144NGUYỄN TẤN TÂM15CDT116/01/1997  105 2.50 x x x Đạt
  24 151250443152NGUYỄN ĐẮC TÍN15CDT130/09/1997  105 2.47 x x x Đạt
  25 151250443158NGUYỄN VĂN TUẤN15CDT120/12/1997  105 2.07 x x x Đạt
  26 151250443214LÊ MINH HOÀNG15CDT201/07/1996  105 2.70 x x x Đạt
  27 151250443230NGUYỄN PHI NHẬT15CDT202/02/1997  105 2.13 x x x Đạt
  28 151250513501LÊ ĐÌNH ANH15D219/11/1997  105 2.18 x x x Đạt
  29 151250513311HOÀNG THÁI DƯƠNG15D319/07/1997  105 2.32 x x x Đạt
  30 151250513316TRƯƠNG BẢO HOÀN15D316/12/1997  105 2.10 x x x Đạt
  31 151250513320LÊ DUY KHÁNH15D327/12/1996  105 2.02 x x x Đạt
  32 151250513544LƯƠNG BÁ SONG TOÀN15D301/07/1997  106 2.62 x x x Đạt
  33 151250513349LÊ TRẦN TRUNG15D327/08/1997  105 2.31 x x x Đạt
  34 151250513440LÊ HỒNG SƠN15D412/07/1996  109 2.02 x x x Đạt
  35 151250423132LÊ HOÀI THANH PHÚ15DL126/03/1997  105 2.37 x x x Đạt
  36 151250423168Phan Đình Phú15DL101/01/1996  110 2.01 x x x Đạt
  37 151250423236NGUYỄN VĂN MINH15DL211/10/1997  106 2.26 x x x Đạt
  38 151250423325NGÔ THANH HUY15DL321/12/1996  105 2.19 x x x Đạt
  39 151250423338DƯƠNG CÔNG MINH15DL330/10/1997  106 2.32 x x x Đạt
  40 151250523113NGUYỄN CÔNG HẬU15DT126/06/1997  108 2.54 x x x Đạt
  41 151250523140TỪ QUỐC THIỆN15DT114/11/1996  105 2.28 x x x Đạt
  42 151250523143DƯƠNG HIỂN THUYÊN15DT111/02/1997  105 3.05 x x x Đạt
  43 151250523149TRẦN KIM TUẤN15DT124/09/1996  108 2.40 x x x Đạt
  44 151250543138NGUYỄN THANH TÙNG15HQ101/04/1997  105 2.09 x x x Đạt
  45 151250543145TRẦN NGUYÊN VỸ15HQ105/03/1997  108 2.06 x x x Đạt
  46 151250723122HỒ TUẤN NHÂN15MT103/05/1997  109 2.60 x x x Đạt
  47 151250723124KIỀU HOÀNG NINH15MT120/11/1997  105 2.14 x x x Đạt
  48 151250433150MAI NGỌC TÂN15N104/03/1997  105 2.61 x x x Đạt
  49 151250533109LƯƠNG HỮU ĐẠT15T119/02/1997  108 2.06 x x x Đạt
  50 151250533156PHAN VĂN TRƯỜNG15T101/07/1996  106 2.18 x x x Đạt
  51 151250533228NGUYỄN HẢI NAM15T214/03/1996  106 2.09 x x x Đạt
  52 151250533229NGUYỄN PHƯỚC THẾ NGỌC15T204/06/1997  106 2.17 x x x Đạt
  53 151250533237NGUYỄN THỊ PHỤNG15T212/09/1997Nữ 105 2.21 x x x Đạt
  54 151250533259PHAN THANH VIỆT15T225/11/1996  108 2.12 x x x Đạt
  55 151250533313PHAN QUANG DŨNG15T301/12/1996  105 2.18 x x x Đạt
  56 151250533321NGUYỄN CÔNG HƯNG15T318/10/1997  108 2.09 x x x Đạt
  57 151250533328ĐỖ PHÚ NHÂN15T328/04/1997  105 2.36 x x x Đạt
  58 151250533350LÊ THÀNH THUẬT15T312/08/1997  105 2.51 x x x Đạt
  59 151250533405HỒ VŨ CHUNG15T416/06/1996  105 2.32 x x x Đạt
  60 151250533416VÕ ĐỨC HIẾU15T422/07/1996  105 2.02 x x x Đạt
  61 151250643126NGUYỄN HỒNG TIỆP15XH122/09/1997  106 2.02 x x x Đạt
  62 161250413116VÕ THÀNH HƯNG16C115/01/1998  105 2.14 x x x Đạt
  63 161250413137Nguyễn Minh Quang16C118/02/1998  105 2.13 x x x Đạt
  64 161250413146HUỲNH PHẠM QUÍ THUẬN16C112/06/1998  105 2.50 x x x Đạt
  65 161250413152LÊ VĂN TOÀN16C110/09/1997  105 2.06 x x x Đạt
  66 161250413165Nguyễn Triệu Vỹ16C120/01/1998  108 2.05 x x x Đạt
  67 161250413203Phạm Văn Minh Bảo16C206/07/1998  107 2.11 x x x Đạt
  68 161250413209NGUYỄN VĂN HIẾU16C214/01/1997  105 2.80 x x x Đạt
  69 161250413211ĐINH VĂN HOÀNG16C221/02/1998  111 2.27 x x x Đạt
  70 161250413222NGUYỄN THÀNH LUÂN16C201/01/1998  106 2.29 x x x Đạt
  71 161250413244NGUYỄN VĂN CHÍ THÂN16C223/07/1998  105 2.71 x x x Đạt
  72 161250413302NGUYỄN MAN QUẢNG BÌNH16C322/05/1998  105 2.23 x x x Đạt
  73 161250413317LÊ TRUNG LÀNH16C317/03/1998  105 2.33 x x x Đạt
  74 161250413364Phan Văn Lũy16C321/05/1998  105 2.21 x x x Đạt
  75 161250413325Nguyễn Văn Ninh16C323/12/1998  105 2.07 x x x Đạt
  76 161250413326TRẦN MINH PHÁP16C315/08/1998  108 2.01 x x x Đạt
  77 161250413332VÕ ÁI QUỐC16C313/01/1998  105 2.30 x x x Đạt
  78 161250443109VŨ ĐÌNH HẢI16CDT114/01/1998  105 2.31 x x x Đạt
  79 161250443112PHAN VĂN DƯƠNG HƯNG16CDT120/08/1998  111 2.02 x x x Đạt
  80 161250443115NGUYỄN ĐẮC MẠNH16CDT115/04/1998  105 2.56 x x x Đạt
  81 161250443121NGUYỄN NGỌC PHÚ16CDT104/04/1998  105 2.12 x x x Đạt
  82 161250443204TRẦN MINH CHIẾN16CDT218/01/1998  107 2.33 x x x Đạt
  83 161250443221Bùi Hữu Chí Nhân16CDT212/03/1998  105 2.01 x x x Đạt
  84 161250443223Trần Việt Quốc16CDT215/03/1998  105 2.09 x x x Đạt
  85 161250443234TRẦN HỮU TRỌNG16CDT227/07/1998  105 2.24 x x x Đạt
  86 161250513204NGUYỄN VĂN BINH16D101/08/1998  106 2.26 x x x Đạt
  87 161250513116VÕ XUÂN HIẾU16D114/04/1998  105 2.32 x x x Đạt
  88 161250513246Hứa Minh Thu16D114/06/1992  105 2.21 x x x Đạt
  89 161250513150PHẠM VĂN TUẤN16D124/08/1997  105 2.07 x x x Đạt
  90 161250513315Nguyễn Nam Hiếu16D224/12/1997  106 2.36 x x x Đạt
  91 161250513437LÊ THẾ TAM16D222/01/1997  105 2.10 x x x Nộp chứng chỉ tin học tương đương
  92 161250513448ĐẶNG MINH TUẤN16D218/02/1998  107 2.24 x x x Đạt
  93 161250513452TRẦN NGỌC BẢO16D325/09/1997  105 2.50 x x x Đạt
  94 161250513321NGUYỄN ĐỨC HUY16D323/03/1998  105 2.06 x x x Đạt
  95 161250513419LÊ XUÂN LỘC16D312/07/1996  105 2.70 x x x Đạt
  96 161250513144NGUYỄN TẤN TRỌNG16D301/01/1997  105 2.26 x x x Đạt
  97 161250513115LÊ VĂN HIẾU16D406/06/1997  106 2.08 x x x Đạt
  98 161250513219LÊ QUỐC KHÁNH16D414/02/1998  106 2.19 x x x Đạt
  99 161250513153PHẠM NGỌC TÚ16D420/06/1998  105 2.27 x x x Đạt
  100 161250513505TÔ TRƯỜNG HẢI16D520/11/1997  106 2.14 x x x Đạt
  101 161250513523NGÔ TẤN QUỐC16D521/02/1998  105 2.19 x x x Đạt
  102 161250513524NGUYỄN TẤN SANG16D515/01/1998  106 2.12 x x x Đạt
  103 161250513536TRẦN HỮU ANH TUẤN16D526/08/1998  106 2.46 x x x Đạt
  104 161250423106HỒ PHÁT ĐẠT16DL128/11/1998  107 2.09 x x x Đạt
  105 161250423110Tô Văn Đức16DL123/01/1998  108 2.03 x x x Đạt
  106 161250423114HỒ THANH HẢI16DL131/10/1998  114 2.06 x x x Đạt
  107 161250423141HỒ SỶ PHONG16DL118/03/1998  105 2.08 x x x Đạt
  108 161250423168TRẦN THANH QUÍ16DL101/01/1998  105 2.15 x x x Đạt
  109 161250423148NGUYỄN VĂN CHÍ THÀNH16DL121/01/1998  107 2.20 x x x Đạt
  110 161250423209VÕ QUANG ĐẾN16DL224/07/1998  108 2.31 x x x Đạt
  111 161250423212LÊ VĂN ĐỨC16DL231/12/1998  105 2.22 x x x Đạt
  112 161250423228LÊ XUÂN KHÁNH16DL225/10/1998  107 2.52 x x x Đạt
  113 161250423244TRẦN TRỌNG QUÂN16DL206/11/1998  105 2.12 x x x Đạt
  114 161250423253LÊ ĐỨC THẢO16DL223/02/1998  113 2.16 x x x Đạt
  115 161250423261ĐOÀN NGỌC TƯ16DL226/08/1997  105 2.14 x x x Đạt
  116 161250423301LÊ CÔNG TUẤN AN16DL319/03/1998  106 2.08 x x x Đạt
  117 161250423303Nguyễn Hữu Hoàng Anh16DL325/10/1998  107 2.70 x x x Đạt
  118 161250423306Trần Quốc Danh16DL309/10/1998  110 2.14 x x x Đạt
  119 161250423307LÊ TẤN ĐẠT16DL304/10/1998  108 2.12 x x x Đạt
  120 161250423316NGUYỄN THANH HÙNG16DL323/03/1998  106 2.33 x x x Đạt
  121 161250423319TRẦN QUANG HUY16DL329/12/1998  108 3.08 x x x Đạt
  122 161250423330Hồ Ngọc Lượng16DL310/02/1997  105 2.38 x x x Đạt
  123 161250423332NGUYỄN HỮU NAM16DL302/01/1998  106 2.46 x x x Đạt
  124 161250423345LÊ QUỐC SÁCH16DL327/05/1997  105 2.28 x x x Đạt
  125 161250423346ĐỖ THẾ ANH TÀI16DL329/10/1998  105 2.25 x x x Đạt
  126 161250423368NGUYỄN ĐỨC VIỆT16DL320/05/1998  106 2.35 x x x Đạt
  127 161250423405Trần Ngọc Chiến16DL412/06/1997  105 2.43 x x x Đạt
  128 161250423406BÙI HỮU CƯỜNG16DL427/11/1996  107 2.37 x x x Đạt
  129 161250423415ĐỖ VĂN HẢI16DL424/02/1998  106 2.28 x x x Đạt
  130 161250423427TRẦN ĐÌNH KHÔI16DL421/09/1998  107 2.43 x x x Đạt
  131 161250423451TRỊNH LƯƠNG THÀNH16DL409/08/1996  106 2.05 x x x Đạt
  132 161250423461LÊ ANH TUẤN16DL424/02/1998  105 2.33 x x x Đạt
  133 161250423504NGUYỄN QUANG CHÁNH16DL512/01/1998  105 2.28 x x x Đạt
  134 161250423529TRƯƠNG TRỊNH MINH LUẬN16DL522/02/1998  107 2.32 x x x Đạt
  135 161250423535NGUYỄN NAM NHI16DL514/09/1997  105 2.12 x x x Đạt
  136 161250423539ĐINH SANH16DL512/01/1998  105 2.06 x x x Đạt
  137 161250423543Trương Duy Kiều Thạch16DL506/11/1998  105 2.31 x x x Đạt
  138 161250423544Võ Văn Thanh16DL528/04/1998  107 2.24 x x x Đạt
  139 161250423562TRẢO AN TUẤN16DL503/01/1998  107 2.56 x x x Đạt
  140 161250423563Võ Quốc Việt16DL507/09/1998  106 2.39 x x x Đạt
  141 161250423565DƯƠNG TẤN VŨ16DL502/07/1998  105 2.10 x x x Đạt
  142 161250523111Trương Công Phước16DT113/12/1998  105 2.10 x x x Đạt
  143 161250523121PHẠM TRUNG VIÊNG16DT127/03/1997  105 2.44 x x x Đạt
  144 161250713106NGUYỄN VĂN NHẬT16H114/03/1998  105 2.42 x x x Đạt
  145 161250543111Phạm Thị Bích Hòa16HQ131/03/1998Nữ 105 2.37 x x x Đạt
  146 161250543114NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG16HQ115/01/1998Nữ 105 2.53 x x x Đạt
  147 161250543119Huỳnh Trung Sơn16HQ110/10/1997  106 2.10 x x x Đạt
  148 161250543124Ngô Thị Thương16HQ121/04/1996Nữ 106 3.54 x x x Đạt
  149 161250543133Lê Quyết Toàn16HQ125/01/1998  105 2.67 x x x Đạt
  150 161250543135Huỳnh Tấn Vũ16HQ106/04/1998  105 2.69 x x x Đạt
  151 161250733107NGUYỄN THANH HẢI16HTP106/12/1998  106 2.09 x x x Đạt
  152 161250733114TRẦN THỊ ANH KHUYÊN16HTP121/03/1998Nữ 107 2.48 x x x Đạt
  153 161250733135NGUYỄN THỊ NHƯ PHƯỢNG16HTP117/05/1997Nữ 105 2.83 x x x Đạt
  154 161250733136ĐOÀN ANH QUÂN16HTP125/01/1997  107 2.02 x x x Đạt
  155 161250733137NGUYỄN XUÂN QUỲNH16HTP103/01/1998Nữ 105 2.70 x x x Đạt
  156 161250733150Nguyễn Đan Vy16HTP120/08/1998Nữ 108 2.16 x x x Đạt
  157 161250723116LÊ THIÊN TIẾN16MT122/07/1998  105 2.34 x x x Đạt
  158 161250433129PHAN TẤN KHOA16N115/04/1998  105 2.06 x x x Đạt
  159 161250433134Nguyễn Xuân Nghĩa16N110/08/1998  105 2.30 x x x Đạt
  160 161250433135PHAN NGỌC NHÂN16N119/05/1998  105 2.04 x x x Đạt
  161 161250433137Nguyễn Duy Phát16N102/01/1997  105 2.01 x x x Đạt
  162 161250433145HOÀNG VĂN THẮNG16N117/02/1998  105 2.54 x x x Đạt
  163 161250433150HỨA NHẬT THỊNH16N120/04/1998  105 2.40 x x x Đạt
  164 161250433160Nguyễn Thành Xuân16N105/07/1998  107 2.14 x x x Đạt
  165 161250433201NGUYỄN THANH Á16N208/08/1998  105 2.04 x x x Đạt
  166 161250433203NGUYỄN CHÍ BẢO16N220/06/1998  105 2.41 x x x Đạt
  167 161250433206DƯƠNG VĂN CHÂU16N223/04/1996  107 2.47 x x x Đạt
  168 161250433208THÁI HOÀNG CHINH16N231/10/1998  107 2.18 x x x Đạt
  169 161250433213NGUYỄN VĂN HẢI16N219/04/1998  105 2.03 x x x Đạt
  170 161250433225Nguyễn Ngọc Linh16N207/08/1998  105 2.73 x x x Đạt
  171 161250433228Lê Lợi16N215/03/1997  105 2.11 x x x Nộp chứng chỉ tin học tương đương
  172 161250433232VÕ THÀNH NHÂN16N207/07/1997  105 2.19 x x x Đạt
  173 161250433233TRƯƠNG HỮU NHƠN16N217/05/1998  105 2.64 x x x Nộp chứng chỉ tin học tương đương
  174 161250433240Trần Song Quynh16N213/02/1998  107 2.35 x x x Đạt
  175 161250433241NGUYỄN VĂN SÁNG16N211/03/1998  105 2.24 x x x Đạt
  176 161250433243NGUYỄN TIẾN SỸ16N211/01/1998  105 2.17 x x x Đạt
  177 161250433248NGUYỄN ĐĂNG TIẾN16N221/06/1998  107 2.18 x x x Đạt
  178 161250433257Trương Quang Văn16N228/01/1998  105 2.06 x x x Đạt
  179 161250743102NGUYỄN THỊ YẾN DUYÊN16SH109/05/1998Nữ 106 2.58 x x x Đạt
  180 161250743108TRẦN HOÀI PHƯƠNG THẢO16SH106/09/1998Nữ 106 2.34 x x x Đạt
  181 161250533104Nguyễn Đức Minh Cường16T121/09/1998  105 2.41 x x x Đạt
  182 161250533108LÊ NGỌC DƯƠNG16T120/06/1998  105 2.11 x x x Đạt
  183 161250533112TRẦN CÔNG DUY16T113/10/1997  105 2.46 x x x Đạt
  184 161250533115Hồ Thị Thanh Hảo16T117/04/1997Nữ 105 2.13 x x x Đạt
  185 161250533161Trần Công Minh16T127/05/1997  106 2.39 x x x Đạt
  186 161250533230PHAN THANH NHẬT16T226/06/1998  105 2.09 x x x Đạt
  187 161250533231TRƯƠNG VĂN NHO16T223/04/1998  106 2.02 x x x Đạt
  188 161250533233PHẠM TRƯỜNG VĂN PHÚC16T220/10/1998  106 2.00 x x x Đạt
  189 161250533249PHẠM ANH TÚ16T207/08/1998  105 2.30 x x x Đạt
  190 161250533316HUỲNH NGỌC HÙNG16T320/11/1998  105 2.50 x x x Đạt
  191 161250533319NGUYỄN DUY HƯNG16T301/06/1998  105 2.15 x x x Đạt
  192 161250533336Lê Minh Quang16T314/08/1998Nữ 105 2.13 x x x Đạt
  193 161250533357ĐINH TRỌNG VỸ16T302/02/1997  105 2.12 x x x Đạt
  194 161250533423BÙI QUANG NGUYÊN16T421/02/1998  106 2.33 x x x Đạt
  195 161250533461TRẦN QUỐC VIỆT16T405/11/1997  109 2.41 x x x Đạt
  196 161250533506LÊ TẤN DANH16T506/01/1998  107 2.10 x x x Đạt
  197 161250533558NGÔ HỮU DUY16T526/04/1997  105 2.20 x x x Đạt
  198 161250533511Lê Thị Hạ16T512/10/1997  105 2.46 x x x Đạt
  199 161250533530NGUYỄN GIA HOÀNG MỸ16T503/04/1998  107 3.07 x x x Đạt
  200 161250533550LÊ ĐẮC UYỂN16T518/10/1998  108 2.44 x x x Đạt
  201 161250533551ĐỖ NGỌC VIÊN16T502/07/1998  107 2.25 x x x Đạt
  202 161250613102ĐỖ MINH CẢNH16XD125/07/1998  106 2.02 x x x Đạt
  203 161250613106ĐẶNG QUỐC ĐỈNH16XD121/02/1997  106 2.85 x x x Đạt
  204 161250663101NGUYỄN HOÀNG VIỆT DŨNG16XD114/01/1998  106 2.11 x x x Đạt
  205 161250613118NGUYỄN NGỌC KỲ16XD102/03/1998  109 2.04 x x x Đạt
  206 161250613127NGUYỄN HOÀNG MINH16XD121/09/1998  106 2.01 x x x Đạt
  207 161250613131Tạ Thiên Phú16XD116/05/1996  106 2.61 x x x Đạt
  208 161250613134Bùi Hoàn Minh Quan16XD108/05/1998  112 2.02 x x x Đạt
  209 161250613151NGUYỄN THÀNH TRUNG16XD115/06/1998  107 2.07 x x x Đạt
  210 161250613173Lê Phúc Anh Tuấn16XD127/11/1998  106 2.07 x x x Đạt
  211 161250643116TỪ CHÍ THANH16XH114/10/1998  106 2.52 x x x Đạt
  212 161250643118NGUYỄN VĂN THUYẾT16XH128/06/1998  107 2.08 x x x Đạt
  213 161250643119LÊ ĐÌNH TÍN16XH124/06/1997  106 2.07 x x x Đạt
  214 161250643120Trần Ngọc Trai16XH102/08/1998  106 2.21 x x x Đạt
  215 171250413101TRỊNH ĐÌNH BẢO ANH17C111/08/1999  105 2.07 x x x Đạt
  216 171250413110LÊ VĂN DƯƠNG17C120/05/1999  108 2.29 x x x Đạt
  217 171250413111NGUYỄN NGỌC HẢI17C128/06/1999  105 2.49 x x x Đạt
  218 171250413112TRƯƠNG MAI THANH HIẾU17C111/07/1999  105 2.44 x x x Đạt
  219 171250413115ĐOÀN CHÁNH HƯNG17C102/09/1997  105 2.02 x x x Đạt
  220 171250413116HÀ HỮU HUY17C114/11/1999  106 2.42 x x x Đạt
  221 171250413125VÕ THÀNH NHƠN17C128/10/1998  105 2.09 x x x Đạt
  222 171250413135PHAN THÀNH17C115/03/1999  106 2.42 x x x Đạt
  223 171250413138VĂN VIẾT MINH THÔNG17C125/11/1999  105 2.37 x x x Đạt
  224 171250413143NGUYỄN VĂN TOÀN17C101/05/1999  105 2.03 x x x Đạt
  225 171250413144NGUYỄN CHÁNH TRỰC17C122/02/1999  112 2.23 x x x Đạt
  226 171250413148HOÀNG THANH TÙNG17C120/01/1999  113 2.50 x x x Đạt
  227 171250413149NGUYỄN VĂN TÙNG17C118/10/1999  105 2.60 x x x Đạt
  228 171250413158HỒ CHÍ VỸ17C115/07/1999  105 2.71 x x x Đạt
  229 171250413159LÊ VĂN YÊN17C110/06/1998  105 2.37 x x x Đạt
  230 171250413201ĐOÀN NGỌC ẨN17C210/06/1999  105 2.49 x x x Đạt
  231 171250413205TỪ VĂN ANH17C210/11/1998  105 2.36 x x x Đạt
  232 171250413208TRẦN VĂN CHUNG17C212/08/1997  105 2.06 x x x Đạt
  233 171250413209HÀ HOÀNG CƠ17C220/01/1999  112 3.35 x x x Đạt
  234 171250413210NGUYỄN QUỐC CƯỜNG17C228/03/1998  105 2.23 x x x Đạt
  235 171250413217NGUYỄN VĂN DUY HẢI17C222/03/1999  106 2.30 x x x Đạt
  236 171250413223NGUYỄN THÀNH HUYNH17C210/10/1999  112 2.38 x x x Đạt
  237 171250413239NGUYỄN ĐÌNH MINH TÁM17C220/04/1999  105 2.30 x x x Đạt
  238 171250413246NGUYỄN QUỐC THIÊN17C227/01/1999  105 2.18 x x x Đạt
  239 171250413247LÊ VĂN THỌ17C227/03/1998  105 2.23 x x x Đạt
  240 171250413251PHẠM ANH TIÊN17C225/12/1999  105 2.24 x x x Đạt
  241 171250413306TRẦN XUÂN CƯỜNG17C317/03/1999  105 2.37 x x x Đạt
  242 171250413308LÊ HUỲNH ĐỨC17C312/08/1999  105 2.41 x x x Đạt
  243 171250413310ĐOÀN NGỌC ANH DƯƠNG17C327/03/1999  105 2.27 x x x Đạt
  244 171250413318HUỲNH VĂN GIA HUY17C314/04/1999  105 2.35 x x x Đạt
  245 171250413326NGUYỄN VĨNH LỘC17C325/06/1999  105 2.30 x x x Đạt
  246 171250413327VÕ VĂN LỘC17C328/10/1999  112 2.22 x x x Đạt
  247 171250413332BÙI THANH NAM17C301/06/1999  105 2.28 x x x Đạt
  248 171250413336HỒ VĂN QUỐC17C309/12/1999  105 2.37 x x x Đạt
  249 171250413343NGUYỄN VĂN TÀI17C325/11/1999  112 2.19 x x x Đạt
  250 171250413355BÙI VĂN TRƯƠNG17C315/12/1999  105 2.39 x x x Đạt
  251 171250413402ĐINH HOÀNG ANH17C429/05/1999  105 2.45 x x x Đạt
  252 171250413403TRƯƠNG QUỐC BẢO17C409/09/1999  113 2.41 x x x Đạt
  253 171250413404PHAN HỮU BÌNH17C415/10/1999  112 2.38 x x x Đạt
  254 171250413406TRẦN VĂN CHÂU17C429/08/1999  105 2.83 x x x Đạt
  255 171250413407NGUYỄN BÙI MINH CHIẾN17C401/11/1999  105 2.10 x x x Đạt
  256 171250413415PHẠM VĂN HIỆP17C412/09/1999  105 2.45 x x x Đạt
  257 171250413420NGUYỄN THANH HUÂN17C429/06/1999  105 2.41 x x x Đạt
  258 171250413426ĐỖ VĂN LÁNH17C403/04/1998  105 2.78 x x x Đạt
  259 171250413431NGUYỄN NGỌC NAM17C420/04/1999  107 2.19 x x x Đạt
  260 171250413432NGUYỄN VĂN NGHĨA17C428/12/1998  105 2.13 x x x Đạt
  261 171250413433ĐỖ NGUYỄN DUY NHẤT17C408/08/1998  105 2.52 x x x Đạt
  262 171250413437NGUYỄN ANH QUỐC17C406/01/1999  105 2.48 x x x Đạt
  263 171250413438TRẦN DUY SA17C412/07/1999  105 2.45 x x x Đạt
  264 171250413439NGUYỄN TAM TÂM17C402/02/1998  106 2.42 x x x Đạt
  265 171250413441NGUYỄN THÁI THANH17C430/06/1999  112 2.24 x x x Đạt
  266 171250413445NGUYỄN HỮU THƯỞNG17C410/10/1997  105 2.10 x x x Đạt
  267 171250443103NGÔ VĂN ĐẠT17CDT126/11/1998  112 2.75 x x x Đạt
  268 171250443107NGUYỄN CÔNG HẬU17CDT112/11/1999  105 2.76 x x x Đạt
  269 171250443112TRẦN VĂN HÙNG17CDT114/08/1999  105 2.39 x x x Đạt
  270 171250443117NGUYỄN TIẾN KHẢI17CDT112/05/1999  107 2.25 x x x Đạt
  271 171250443130TRẦN TÂN17CDT107/10/1999  112 2.71 x x x Đạt
  272 171250443137ĐẶNG CAO THIÊN17CDT127/08/1999  112 2.85 x x x Đạt
  273 171250443141THÂN QUỐC TRÌNH17CDT116/08/1999  105 2.90 x x x Đạt
  274 171250443202TRẦN THẾ BẢO17CDT204/06/1997  105 2.60 x x x Đạt
  275 171250443204ĐOÀN CÔNG ĐẪU17CDT210/02/1999  105 2.59 x x x Đạt
  276 171250443207PHẠM THANH ĐỨC17CDT216/02/1999  105 2.22 x x x Đạt
  277 171250443210LÊ QUỐC HOÀNG17CDT205/09/1999  107 2.40 x x x Đạt
  278 171250443220NGUYỄN NGỌC NGHĨA17CDT228/04/1996  105 3.25 x x x Đạt
  279 171250443245PHẠM QUANG QUÂN17CDT220/02/1998  105 2.49 x x x Đạt
  280 171250443224LÊ ĐỨC QUANG17CDT214/12/1999  105 2.65 x x x Đạt
  281 171250443225NGUYỄN ĐỨC QUỲNH17CDT212/12/1999  105 2.47 x x x Đạt
  282 171250443229LÊ VIẾT TÀI17CDT205/01/1999  105 2.37 x x x Đạt
  283 171250443230NGUYỄN VĂN THÀNH17CDT206/02/1999  105 3.08 x x x Đạt
  284 171250443238ĐỖ VIẾT TRUNG17CDT201/06/1999  105 2.49 x x x Đạt
  285 171250443240HUỲNH VĂN TÙNG17CDT206/04/1999  105 2.55 x x x Đạt
  286 171250443241NGUYỄN HỮU TÙNG17CDT201/01/1999  105 2.13 x x x Đạt
  287 171250513102LÊ THÀNH AN17D110/09/1999  105 2.24 x x x Đạt
  288 171250513209NGUYỄN VĂN HÀO17D105/10/1999  105 2.80 x x x Đạt
  289 171250513115HUỲNH VĂN HƯƠNG17D115/10/1999  114 2.65 x x x Đạt
  290 171250513117TRẦN DƯƠNG MINH HUY17D112/12/1999  105 2.27 x x x Đạt
  291 171250513219NGUYỄN TRÍ LIÊM17D107/05/1999  105 2.37 x x x Đạt
  292 171250513121NGUYỄN QUANG LINH17D108/08/1999  105 2.64 x x x Đạt
  293 171250513222TRẦN ĐỨC LƯƠNG17D127/07/1999  105 2.21 x x x Đạt
  294 171250513225TRƯƠNG XUÂN MINH17D122/03/1999  105 2.20 x x x Đạt
  295 171250513226PHẠM TRỌNG NGHĨA17D104/08/1999  105 2.55 x x x Đạt
  296 171250513131DƯƠNG HIỂN PHÚ17D128/05/1999  105 2.34 x x x Đạt
  297 171250513229NGUYỄN HỮU PHÚ17D103/02/1999  105 2.42 x x x Đạt
  298 171250513230NGUYỄN HỮU PHƯỚC17D127/10/1999  105 2.62 x x x Đạt
  299 171250513132HỒ TRIỆU QUÂN17D107/09/1999  105 2.64 x x x Đạt
  300 171250513155NGUYỄN THANH SANG17D112/06/1997  106 2.20 x x x Đạt
  301 171250513325PHẠM VĂN THÁI17D110/07/1999  112 2.75 x x x Đạt
  302 171250513138NGUYỄN VĂN THÀNH17D116/06/1999  105 2.55 x x x Đạt
  303 171250513241NGUYỄN DUY THUẬN17D111/04/1999  112 2.41 x x x Đạt
  304 171250513330NGUYỄN VĂN TIẾN17D126/08/1999  105 2.14 x x x Đạt
  305 171250513149ĐINH XUÂN VIỄN17D117/04/1999  114 2.51 x x x Đạt
  306 171250513148TRẦN VĂN VIỆT17D105/10/1999  106 2.57 x x x Đạt
  307 171250513246NGÔ MẬU VIỆT17D104/07/1999  105 2.53 x x x Đạt
  308 171250513150TRẦN LÊ VÕ17D103/08/1999  105 2.85 x x x Đạt
  309 171250513501LÊ HẢI ANH17D204/02/1999Nữ 105 2.58 x x x Đạt
  310 171250513451NGUYỄN VĂN HÙNG17D222/03/1999  112 2.64 x x x Đạt
  311 171250513416LÊ KHÁNH17D207/05/1996  112 2.72 x x x Đạt
  312 171250513420NGUYỄN VĂN LUÂN17D220/01/1999  107 2.14 x x x Đạt
  313 171250513421VŨ TIẾN LUÂN17D223/12/1997  105 2.40 x x x Đạt
  314 171250513424HỒ TRUNG NGHĨA17D216/08/1999  105 2.74 x x x Đạt
  315 171250513528TRẦN TẤN NHẬT17D210/06/1999  105 3.20 x x x Đạt
  316 171250513427NGUYỄN VĂN NHỰT17D207/12/1999  105 2.96 x x x Đạt
  317 171250513429NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG17D219/06/1999  105 2.44 x x x Đạt
  318 171250513430PHẠM TRUNG QUÂN17D230/03/1997  105 2.59 x x x Đạt
  319 171250513534NGÔ THANH QUỐC17D220/08/1996  105 2.40 x x x Đạt
  320 171250513543ĐOÀN NGỌC THỦY17D205/05/1997  105 2.72 x x x Đạt
  321 171250513440BÙI TÁ TRI17D214/11/1999  112 2.71 x x x Đạt
  322 171250513546HỖ SỸ TRUYỀN17D230/10/1999  112 2.67 x x x Đạt
  323 171250513446PHẠM NGUYỄN MINH TUẤN17D219/11/1999  105 2.93 x x x Đạt
  324 171250513549VÕ VĂN TUẤN17D230/10/1999  105 2.25 x x x Đạt
  325 171250513447NGUYỄN HOÀI VÕ17D230/04/1999  112 2.76 x x x Đạt
  326 171250513502NGUYỄN VĂN ANH17D324/06/1998  106 2.65 x x x Đạt
  327 171250513302BÙI LƯU BÌNH17D303/06/1999  106 2.61 x x x Đạt
  328 171250513505TRẦN HỮU CHƯƠNG17D314/04/1999  113 2.91 x x x Đạt
  329 171250513105HOÀNG VĂN ĐẠT17D310/02/1999  112 2.56 x x x Đạt
  330 171250513107NGUYỄN THANH ĐỨC17D318/10/1998  112 2.42 x x x Đạt
  331 171250513510NGUYỄN VĂN ĐỨC17D321/12/1999  105 2.43 x x x Đạt
  332 171250513109PHẠM HỒNG HẢI17D301/10/1999  112 2.73 x x x Đạt
  333 171250513114TRẦN NGUYỄN HẢI HƯNG17D301/06/1999  112 3.00 x x x Đạt
  334 171250513123NGUYỄN KIM LỢI17D319/02/1999  105 2.17 x x x Đạt
  335 171250513125NGUYỄN HOÀNG LƯU17D323/02/1999  112 2.69 x x x Đạt
  336 171250513552ĐOÀN THANH TỨ17D320/03/1999  105 2.57 x x x Đạt
  337 171250513444TRỊNH VĂN TUÂN17D307/10/1999  112 2.41 x x x Đạt
  338 171250513147NGUYỄN VĂN ÚT17D314/06/1999  113 2.95 x x x Đạt
  339 171250513401PHAN HỮU CHÍNH17D420/05/1996  105 2.41 x x x Đạt
  340 171250513417LÊ PHÚ LINH17D401/01/1996  105 2.35 x x x Đạt
  341 171250513419TRẦN ĐẠO LƯƠNG17D401/08/1999  112 2.38 x x x Đạt
  342 171250513140NGUYỄN VĂN TIẾN17D419/09/1999  112 2.06 x x x Đạt
  343 171250513247TRẦN QUỐC VIỆT17D401/10/1998  115 2.19 x x x Đạt
  344 171250513340TRẦN QUỐC VỸ17D407/01/1999  106 2.86 x x x Đạt
  345 171250423160Nguyễn Thành An17DL119/04/1997  107 3.04 x x x Đạt
  346 171250423102NGUYỄN MINH CƯỜNG17DL123/07/1998  112 2.46 x x x Đạt
  347 171250423104TRƯƠNG QUANG ĐẠT17DL115/01/1999  112 2.42 x x x Đạt
  348 171250423107PHẠM HOÀNG HẢO17DL109/07/1997  106 2.41 x x x Đạt
  349 171250423110LÊ MINH HOÀNG17DL112/05/1999  105 2.54 x x x Đạt
  350 171250423111TRẦN THANH HOÀNG17DL104/11/1999  105 2.34 x x x Đạt
  351 171250423112NGUYỄN TRÍ HỮU17DL101/10/1999  105 2.12 x x x Đạt
  352 171250423117NGUYỄN THẾ HY17DL105/12/1999  105 2.20 x x x Đạt
  353 171250423118LÂM THANH KIỆT17DL110/01/1999  105 2.33 x x x Đạt
  354 171250423119VÕ TẤN KIỆT17DL102/06/1999  105 2.31 x x x Đạt
  355 171250423122LƯƠNG THẾ LUẬN17DL124/08/1996  106 2.42 x x x Đạt
  356 171250423157NGUYỄN ĐỨC MẠNH17DL105/05/1998  110 2.25 x x x Đạt
  357 171250423124LÊ VĂN NAM17DL101/01/1999  107 2.23 x x x Đạt
  358 171250423125ĐÀO MINH NHẬT17DL115/02/1998  105 2.51 x x x Đạt
  359 171250423128NGUYỄN TẤN PHƯỚC17DL116/01/1999  105 2.24 x x x Đạt
  360 171250423129HUỲNH PHẠM TRỌNG PHƯƠNG17DL109/06/1999  106 2.48 x x x Đạt
  361 171250423133NGUYỄN HỮU QUỐC17DL114/11/1999  107 2.80 x x x Đạt
  362 171250423134ĐOÀN VĂN SÁU17DL114/05/1999  112 2.48 x x x Đạt
  363 171250423135NGUYỄN NGỌC BA TÂY17DL122/08/1999  112 2.39 x x x Đạt
  364 171250423142NGUYỄN VĂN TIẾN17DL120/10/1998  107 2.29 x x x Đạt
  365 171250423146NGÔ VĂN TRUNG17DL107/02/1999  115 2.51 x x x Đạt
  366 171250423147TRẦN QUỐC TÚ17DL113/02/1999  105 2.21 x x x Đạt
  367 171250423150NGUYỄN GIA VĨ17DL101/07/1999  105 2.04 x x x Đạt
  368 171250423153NGUYỄN HỮU VŨ17DL116/11/1999  112 2.96 x x x Đạt
  369 171250423154LÊ MINH VƯƠNG17DL123/03/1999  114 2.41 x x x Đạt
  370 171250423213VĂN HOÀI DUY17DL220/04/1999  105 2.48 x x x Đạt
  371 171250423218TRƯƠNG VIỆT HOÀNG17DL209/05/1999  105 2.35 x x x Đạt
  372 171250423217NGUYỄN NGỌC HOÀNG17DL223/10/1999  112 2.38 x x x Đạt
  373 171250423224NGUYỄN TRƯỜNG KHÁNH17DL214/01/1999  112 2.62 x x x Đạt
  374 171250423225NGUYỄN HOÀI LÂM17DL214/07/1999  113 2.61 x x x Đạt
  375 171250423257TRẦN MINH LỘC17DL204/08/1999  113 2.23 x x x Đạt
  376 171250423228NGUYỄN HẢI NAM17DL218/01/1999  114 2.75 x x x Đạt
  377 171250423263LÊ NGHĨA17DL206/08/1995  105 2.82 x x x Đạt
  378 171250423229NGUYỄN KHÔI NGUYÊN17DL219/05/1999  105 2.21 x x x Đạt
  379 171250423235NGUYỄN HỮU QUÂN17DL212/07/1999  105 2.36 x x x Đạt
  380 171250423237NGUYỄN THANH SANH17DL216/01/1999  105 2.60 x x x Đạt
  381 171250423239PHAN HOÀNG THẠCH17DL217/02/1998  113 2.72 x x x Đạt
  382 171250423240NGUYỄN VĂN THANH17DL228/03/1999  112 2.61 x x x Đạt
  383 171250423242LÊ QUANG THÔNG17DL202/09/1999  106 2.14 x x x Đạt
  384 171250423243NGUYỄN VĂN THÔNG17DL201/04/1999  105 2.51 x x x Đạt
  385 171250423245TRỊNH XUÂN TIẾN17DL205/09/1998  112 2.53 x x x Đạt
  386 171250423252TRẦN ANH TUẤN17DL219/02/1999  105 2.56 x x x Đạt
  387 171250423254HUỲNH VĂN VẬY17DL220/03/1999  105 2.43 x x x Đạt
  388 171250423255NGUYỄN QUỐC VIỆT17DL220/10/1999  105 2.16 x x x Đạt
  389 171250423256ĐẶNG VĂN VINH17DL222/08/1998  105 2.08 x x x Đạt
  390 171250423305TRẦN CÔNG DANH17DL321/07/1999  105 2.11 x x x Đạt
  391 171250423309LÊ QUANG HẢI17DL306/03/1999  109 2.18 x x x Đạt
  392 171250423313CAO THANH HIẾU17DL321/10/1999  106 2.50 x x x Đạt
  393 171250423315NGÔ TRỌNG HIẾU17DL309/08/1999  105 2.42 x x x Đạt
  394 171250423322LÊ THANH LÀNH17DL310/11/1998  105 2.50 x x x Đạt
  395 171250423325PHAN THÀNH LỢI17DL314/04/1999  106 2.60 x x x Đạt
  396 171250423329TRẦN QUANG NAM17DL305/08/1999  107 2.50 x x x Đạt
  397 171250423336NGUYỄN TÂM17DL315/12/1999  105 2.22 x x x Đạt
  398 171250423338NGUYỄN MINH THẮNG17DL329/05/1999  105 2.39 x x x Đạt
  399 171250423341TRẦN MINH THI17DL310/02/1999  107 2.30 x x x Đạt
  400 171250423344NGUYỄN MINH THUẬN17DL309/09/1998  107 2.34 x x x Đạt
  401 171250423345TRẦN VĂN TIÊN17DL324/08/1999  107 2.62 x x x Đạt
  402 171250423347TẠ HỮU TÍN17DL328/09/1999  107 2.38 x x x Đạt
  403 171250423459NGUYỄN THẾ ANH17DL424/02/1997  105 2.53 x x x Đạt
  404 171250423404DU QUỐC CƯỜNG17DL401/06/1998  105 3.38 x x x Đạt
  405 171250423413VÕ VĂN HIẾU17DL410/07/1998  107 2.86 x x x Đạt
  406 171250423416ĐINH VĂN HÙNG17DL413/03/1998  115 3.17 x x x Đạt
  407 171250423418NGUYỄN ĐỨC HỮU17DL415/07/1999  105 2.05 x x x Đạt
  408 171250423419ĐOÀN NGỌC HUY17DL419/11/1999  106 2.37 x x x Đạt
  409 171250423420NGÔ VĂN HUY17DL421/10/1998  108 2.77 x x x Đạt
  410 171250423423TRẦN HOÀNG KIỆT17DL420/03/1999  105 2.78 x x x Đạt
  411 171250423432LÊ QUANG PHÚ17DL401/04/1999  107 2.77 x x x Đạt
  412 171250423444VĂN ĐỨC TÚ17DL407/10/1999  112 2.81 x x x Đạt
  413 171250423446TRƯƠNG VĂN TƯỜNG17DL405/07/1999  108 2.75 x x x Đạt
  414 171250423450TRẦN VĂN TÝ17DL420/10/1999  105 2.70 x x x Đạt
  415 171250423454TRẦN CÔNG VŨ17DL420/05/1998  105 2.10 x x x Đạt
  416 171250423502LÊ VĂN XUÂN ANH17DL527/11/1999  105 2.27 x x x Đạt
  417 171250423504NGUYỄN NGỌC BÌNH17DL509/10/1998  105 2.70 x x x Đạt
  418 171250423506TRẦN ĐÌNH CÔNG17DL528/10/1998  106 2.33 x x x Đạt
  419 171250423508PHẠM VĂN ĐẠI17DL515/07/1999  105 2.24 x x x Đạt
  420 171250423509LÊ QUANG ĐÔNG17DL502/08/1999  106 2.25 x x x Đạt
  421 171250423519RLAN KHAI17DL520/12/1999  107 2.68 x x x Đạt
  422 171250423524LÊ VĂN NGUYÊN17DL501/07/1999  105 2.66 x x x Đạt
  423 171250423536ĐẶNG VĂN THỐNG17DL506/10/1999  105 2.35 x x x Đạt
  424 171250423541NGÔ HOÀNG TIẾN17DL518/04/1999  105 2.33 x x x Đạt
  425 171250423544LÊ DUY TRUNG17DL521/11/1999  115 2.71 x x x Đạt
  426 171250523113PHẠM HỮU TÀI17DT109/09/1999  106 3.06 x x x Đạt
  427 171250523111LÊ NHẬT TÂN17DT113/06/1999  105 3.14 x x x Đạt
  428 171250523114HỒ TIN17DT123/10/1999  105 2.55 x x x Đạt
  429 171250523115LÊ BÁ TRƯỜNG17DT112/11/1999  105 2.80 x x x Đạt
  430 171250713101PHAN BEN17H127/03/1997  105 2.80 x x x Đạt
  431 171250543117LÊ THỊ THÚY NGÂN17HQ124/04/1999Nữ 106 3.03 x x x Đạt
  432 171250543136BÙI VĨNH PHI17HQ112/04/1999  106 3.12 x x x Đạt
  433 171250543119PHAN THANH SƠN17HQ115/04/1999  105 2.46 x x x Đạt
  434 171250733101TRẦN THỊ HOÀI ÂN17HTP125/09/1999Nữ 106 2.68 x x x Đạt
  435 171250733108ĐINH THỊ THÚY GIANG17HTP122/04/1999Nữ 105 3.31 x x x Đạt
  436 171250733110NGUYỄN THANH KIM HOÀNG17HTP103/11/1999Nữ 105 2.89 x x x Đạt
  437 171250733112LÊ THỊ LÝ17HTP127/03/1999Nữ 105 2.88 x x x Đạt
  438 171250733113NGUYỄN THỊ ĐÀO NGÂN17HTP102/01/1999Nữ 105 2.42 x x x Đạt
  439 171250733115NGUYỄN THỊ THANH NHI17HTP117/05/1999Nữ 105 2.18 x x x Đạt
  440 171250733114LÊ THỊ THANH NHI17HTP101/08/1999Nữ 107 2.69 x x x Đạt
  441 171250733116HOÀNG THỊ HỒNG NHUNG17HTP105/04/1999Nữ 105 2.80 x x x Đạt
  442 171250733118NGUYỄN THỊ LY NI17HTP115/12/1999Nữ 105 2.36 x x x Đạt
  443 171250733120ĐOÀN MINH ANH THƯ17HTP123/12/1999Nữ 107 2.61 x x x Đạt
  444 171250733123VÕ THỊ KIM TUYẾN17HTP111/05/1998Nữ 105 2.95 x x x Đạt
  445 171250733124LÊ THỊ THANH TUYẾT17HTP124/08/1998Nữ 105 2.97 x x x Đạt
  446 171250653102NGUYỄN VĂN CHÍNH17KT109/09/1999  105 2.57 x x x Đạt
  447 171250653107HOÀNG THỊ HẢI VÂN17KT111/03/1998Nữ 112 2.81 x x x Đạt
  448 171250433102LÊ THẠC CHIẾN17N122/01/1997  105 2.65 x x x Đạt
  449 171250433103LÊ VĂN CƯỜNG17N112/06/1999  114 2.46 x x x Đạt
  450 171250433107LÊ PHƯỚC ĐỨC17N120/05/1999  105 2.27 x x x Đạt
  451 171250433111HOÀNG VĂN HIẾU17N121/08/1998  114 2.44 x x x Đạt
  452 171250433115NGUYỄN VĂN LINH17N117/08/1999  105 2.31 x x x Đạt
  453 171250433126TRẦN VĂN SAO17N115/05/1998  105 2.32 x x x Đạt
  454 171250433127ĐẬU VĂN TÀI17N118/11/1999  105 2.16 x x x Đạt
  455 171250433129NGUYỄN VĂN TIÊN17N112/02/1999  105 2.19 x x x Đạt
  456 171250433133TRẦN LÊ NGUYỄN VI17N125/10/1998  105 2.81 x x x Đạt
  457 171250433202NGUYỄN NHẬT ANH17N206/09/1999  107 3.07 x x x Đạt
  458 171250433203VĂN ANH BẰNG17N217/09/1999  105 2.29 x x x Đạt
  459 171250433216ĐỖ TRỌNG MÃO17N205/08/1999  112 2.81 x x x Đạt
  460 171250433231TRẦN VĂN TRỌNG17N220/12/1999  105 2.67 x x x Đạt
  461 171250433244NGUYỄN THANH TÚ17N213/10/1998  112 2.74 x x x Đạt
  462 171250433233MAI ĐỨC VĂN17N223/04/1999  105 2.35 x x x Đạt
  463 171250663103PHAN NGUYỄN THANH QUANG17QX107/02/1999  111 3.05 x x x Đạt
  464 171250663107HUỲNH THẾ VĨ17QX116/11/1999  111 2.34 x x x Đạt
  465 171250533102VÕ CÔNG CHIẾN17T104/12/1999  105 3.01 x x x Đạt
  466 171250533103NGUYỄN PHÚC NHẬT CHƯƠNG17T128/03/1999  105 3.45 x x x Đạt
  467 171250533110PHẠM TIẾN DŨNG17T125/08/1998  105 3.46 x x x Đạt
  468 171250533121NGUYỄN VĂN QUỐC HUY17T111/04/1998  106 2.61 x x x Đạt
  469 171250533130NGUYỄN HỮU ANH LAI17T108/07/1998  105 2.82 x x x Đạt
  470 171250533136LÊ VĂN NINH17T121/01/1999  105 2.89 x x x Đạt
  471 171250533146TRẦN VĂN SƠN17T106/12/1998  105 2.35 x x x Đạt
  472 171250533164Nguyễn Văn Tư17T120/02/1998  106 2.66 x x x Đạt
  473 171250533201VÕ THỊ NHẬT ANH17T227/03/1999Nữ 108 2.50 x x x Đạt
  474 171250533209NGUYỄN ĐỨC DUY17T219/08/1999  105 2.77 x x x Đạt
  475 171250533262TRẦN CÔNG TUẤN NGHĨA17T227/11/1999  105 2.72 x x x Đạt
  476 171250533241ĐỖ VĂN SANG17T203/11/1999  107 2.76 x x x Đạt
  477 171250533243TRẦN ĐÌNH THẮNG17T211/07/1999  107 2.39 x x x Đạt
  478 171250533247LƯU VĂN THANH17T229/01/1999  107 2.77 x x x Đạt
  479 171250533246LÊ SỸ THÀNH17T207/09/1999  108 2.56 x x x Đạt
  480 171250533244NGÔ TRỌNG THẢO17T209/08/1999  107 2.50 x x x Đạt
  481 171250533250MAI NGỌC THIỆN17T214/11/1999  116 2.70 x x x Đạt
  482 171250533256TRẦN SƠN TRÀ17T214/03/1998  115 3.23 x x x Đạt
  483 171250533258TRẦN THANH TRUNG17T212/11/1999  109 2.58 x x x Đạt
  484 171250533301NGUYỄN VĂN AN17T319/09/1997  105 3.65 x x x Đạt
  485 171250533302NGUYỄN TẤN BÌNH17T317/03/1997  108 2.07 x x x Đạt
  486 171250533309NGUYỄN TẤN ĐẠT17T301/01/1999  105 3.01 x x x Đạt
  487 171250533314LÊ HUỲNH ĐỨC17T317/06/1997  105 2.90 x x x Đạt
  488 171250533316LÊ VĂN DŨNG17T320/07/1998  105 2.74 x x x Đạt
  489 171250533321HỒ VĂN HIẾU17T327/10/1998  105 2.39 x x x Đạt
  490 171250533327TRẦN MINH HÙNG17T317/08/1999  105 2.37 x x x Đạt
  491 171250533330NGUYỄN VINH HUY17T314/06/1999  112 2.75 x x x Đạt
  492 171250533337NGUYỄN THỊ KIM NGÂN17T314/07/1998Nữ 105 3.05 x x x Đạt
  493 171250533402NGUYỄN VĂN GIA BẢO17T426/02/1999  105 2.91 x x x Đạt
  494 171250533406BÙI ĐỨC CHIẾN17T415/07/1999  105 2.42 x x x Đạt
  495 171250533412NGUYỄN NGỌC HẢI17T406/12/1999  105 2.50 x x x Đạt
  496 171250533413TRẦN NGỌC HẢI17T412/12/1999  105 2.32 x x x Đạt
  497 171250533427PHAN THỊ LY17T424/10/1999Nữ 105 2.27 x x x Đạt
  498 171250533429NGUYỄN THÀNH NAM17T412/02/1999  105 2.60 x x x Đạt
  499 171250533432NGUYỄN VĂN ĐỨC NHẬT17T427/10/1999  105 2.74 x x x Đạt
  500 171250533443NGUYỄN THÀNH TÀI17T403/04/1999  105 2.96 x x x Đạt
  501 171250533455NGUYỄN ĐÌNH TUÂN17T422/01/1999  108 3.14 x x x Đạt
  502 171250533458LÊ THỊ VANG17T407/06/1999Nữ 105 2.39 x x x Đạt
  503 171250533508NGUYỄN THỊ THU ĐÀO17T505/07/1999Nữ 105 2.96 x x x Đạt
  504 171250533509PHAN ĐỊNH17T512/11/1999  115 2.79 x x x Đạt
  505 171250533517NGUYỄN ĐẮC HÒA17T530/06/1997  114 3.42 x x x Đạt
  506 171250533522VĂN ĐỨC HUY17T516/08/1999  105 2.60 x x x Đạt
  507 171250533526BÙI QUANG LÂM17T526/08/1996  105 2.61 x x x Đạt
  508 171250533530TRƯƠNG QUANG LUẬN17T510/11/1999  105 2.62 x x x Đạt
  509 171250533539TRƯƠNG QUANG NHÂN17T522/09/1999  106 2.58 x x x Đạt
  510 171250633117NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG17XC102/05/1999  106 2.93 x x x Đạt
  511 171250633104NGUYỄN VĂN NĂM17XC110/10/1997  106 2.67 x x x Đạt
  512 171250633107TRẦN VĂN PHÚC17XC121/06/1999  106 2.47 x x x Đạt
  513 171250633105NGUYỄN VĂN PHƯỚC17XC123/10/1999  106 2.55 x x x Đạt
  514 171250633106NGUYỄN THANH PHƯƠNG17XC105/12/1999  113 2.36 x x x Đạt
  515 171250633108BLING RAĐÔ17XC118/06/1998  107 2.61 x x x Đạt
  516 171250613165TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN17XD114/12/1992  105 2.43 x x x Đạt
  517 171250613105HỒ HỮU CHÂN17XD106/12/1999  106 2.21 x x x Đạt
  518 171250613159THÁI VĂN CUNG17XD108/04/1997  105 2.59 x x x Đạt
  519 171250613107DƯƠNG VĂN ĐẠO17XD107/05/1999  106 2.12 x x x Đạt
  520 171250613112NGUYỄN NGỌC GIANG17XD103/10/1999  112 2.29 x x x Đạt
  521 171250613160HUỲNH NGỌC HIỂN17XD129/06/1999  109 2.55 x x x Đạt
  522 171250613115NGUYỄN VĂN HOÀNH17XD131/07/1999  105 2.23 x x x Đạt
  523 171250613157NGUYỄN BẢO KHANH17XD128/02/1999  106 2.02 x x x Đạt
  524 171250613123NGUYỄN GIÁO NAM17XD104/01/1999  106 2.66 x x x Đạt
  525 171250613128PHAN LÊ BÌNH PHƯƠNG17XD125/08/1999  106 2.20 x x x Đạt
  526 171250613134VÕ MINH TÂM17XD113/03/1998  113 2.15 x x x Đạt
  527 171250613135NGUYỄN LÊ TÂN17XD106/06/1999  106 2.12 x x x Đạt
  528 171250613138NGUYỄN VĂN THÀNH17XD106/05/1999  105 2.37 x x x Đạt
  529 171250613146NGUYỄN THÀNH TRUNG17XD118/11/1998  107 2.41 x x x Đạt
  530 171250613147TRẦN MINH TRUNG17XD123/10/1999  106 2.46 x x x Đạt
  531 171250613148NGUYỄN VĂN TƯỞNG17XD116/11/1999  108 2.31 x x x Đạt
  532 171250613152VĂN HỮU TUYÊN17XD128/05/1999  106 2.31 x x x Đạt
  533 171250613155NGUYỄN TẤN Ý17XD110/09/1998  106 2.18 x x x Đạt
  534 171250643103NGUYỄN TIẾN ĐĂNG17XH124/07/1999  106 2.43 x x x Đạt
  535 171250643106TRẦN MINH HẢI17XH109/12/1999  112 2.90 x x x Đạt
  536 171250643108NGUYỄN VĂN HIẾU17XH121/08/1999  107 2.05 x x x Đạt
  537 171250643109NGUYỄN QUANG HƯNG17XH130/03/1998  105 2.65 x x x Đạt
  538 171250643111TRẦN NGỌC HUỲNH17XH115/11/1999  112 2.49 x x x Đạt
  539 171250643116LÊ ĐỨC LỢI17XH121/12/1997  106 2.25 x x x Đạt
  540 171250643120VÕ VĂN NHIỀU17XH110/10/1998  106 2.56 x x x Đạt
  541 171250643123NGUYỄN THANH THƯƠNG17XH124/06/1999  107 2.29 x x x Đạt
  542 171250643125MAI QUANG TRUNG17XH109/04/1999  105 2.35 x x x Đạt

  Tổng cộng có 542 sinh viên dự kiến được công nhận tốt nghiệp học kỳ 219