1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

QUẢN TRỊ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HK 118

Lưu ý
 • Sinh viên được công nhận TN là những sinh viên đã làm thủ tục ĐKTN, đã nộp Bằng TN THPT, Chứng chỉ GDQP, GDTC.
 • Sinh viên khóa 11 hệ chính qui trở về sau phải tích lũy 2 tín chỉ kỹ năng mềm + đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ(có điểm thi CDR>=300 hoặc có Chứng chỉ quốc tế - tiếng Anh và tiếng Nhật) và Tin học (có điểm thi CDR >=5.5 hoặc có Chứng chỉ tin học quốc tế).
 • Sinh viên hệ chính qui từ khóa 2011 và 2012 LT trở về sau phải tích lũy 2 tín chỉ kỹ năng mềm + đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ(có điểm thi CDR>=300 hoặc có Chứng chỉ quốc tế) và Tin học (có điểm thi CDR >=5.5 hoặc có Chứng chỉ tin học quốc tế).
 • Sinh viên xem thông tin và phản hồi về phòng Đào tạo trước ngày 04/03/2019.

  STTMã Sinh viênHọ tên Sinh viênLớpNgày sinhGTTCTLĐTBTLBTNCCTCCCQPGhi chú
  1 121250512201Nguyễn Văn Bảo12D219/08/1992  105 2.06 x x x 
  2 121250422172Nguyễn Ngọc Vinh12DL101/10/1994  107 2.01 x x x 
  3 121250722185Huỳnh Minh Vũ12MT101/07/1993  105 2.40 x x x 
  4 131250412153Trần Ngọc Trị13C122/07/1993  105 2.02 x x x 
  5 131250512101Phạm Quang An13D101/05/1995  107 2.31 x x x 
  6 131250422345Nguyễn Duy Sinh13DL301/01/1995  106 2.11 x x x 
  7 131250522253Nguyễn Văn Linh13DT205/05/1993  106 2.39 x x x 
  8 131250732122Lữ Thị Hiền13HTP114/06/1994Nữ 105 2.41 x x x 
  9 131250652125Ngụy Như Phước13KT112/03/1995  106 2.42 x x x 
  10 131250722138Trần Thị Hồng Nga13MT128/02/1995Nữ 105 2.21 x x x 
  11 131250722279Trần Thị Kim Tuyết13MT210/12/1995Nữ 105 2.50 x x x 
  12 131250432109Huỳnh Công Đức13N123/05/1995  105 2.05 x x x 
  13 131250432117Cao Lý Hoàng13N104/04/1994  105 2.10 x x x 
  14 131250432124Nguyễn Đình Khánh13N125/10/1995  105 2.28 x x x 
  15 131250432162Nguyễn Hữu Minh Trí13N123/01/1995  105 2.06 x x x 
  16 131250532188Nguyễn Hoàng Sin13T112/01/1993  107 2.43 x x x 
  17 131250632179Trần Viết Tấn13XC130/12/1992  111 2.07 x x x 
  18 131250632172Trần Anh Tuấn13XC116/11/1993  108 2.03 x x x 
  19 131250612158Đỗ Văn Truyền13XD108/12/1995  105 2.09 x x x 
  20 131250612238Nguyễn Đăng Quyền13XD210/08/1993  105 2.00 x x x 
  21 141250412174Nguyễn Mạnh Cường14C126/11/1995  107 2.00 x x x 
  22 141250412322Lý Khang14C319/08/1995  113 2.06 x x x 
  23 141250412326Nguyễn Phước Lanh14C313/10/1996  105 2.12 x x x 
  24 141250442107Đặng Chí Dũng14CDT121/02/1995  106 2.08 x x x 
  25 141250442108Nguyễn Đức Duy14CDT130/05/1996  105 2.22 x x x 
  26 141250442177Đặng Nguyễn Trà Lam14CDT111/06/1995  116 3.03 x x x 
  27 141250442176Viên Hồng Tín14CDT106/02/1994  105 2.52 x x x 
  28 141250512126Nguyễn Công Khương14D105/01/1996  105 2.05 x x x 
  29 141250512128Lê Văn Luân14D102/02/1995  109 2.02 x x x 
  30 141250512147Hồ Thư Sinh14D130/08/1995  106 2.03 x x x 
  31 141250512167Nguyễn Thanh Vũ14D118/10/1996  106 2.04 x x x 
  32 141250512248Huỳnh Văn Tấn14D210/10/1996  105 2.09 x x x 
  33 141250512301Lê Thành An14D309/09/1996  107 2.00 x x x 
  34 141250512430Hoàng Hữu Lợi14D428/07/1996  105 2.05 x x x 
  35 141250512642Trần Văn Nhanh14D608/02/1996  105 2.11 x x x 
  36 141250422103Lê Ánh Đạo14DL102/05/1996  105 2.01 x x x 
  37 141250422202Ngô Đình Bảo14DL201/11/1995  105 2.50 x x x 
  38 141250422216Nguyễn Quốc Hòa14DL220/11/1996  105 2.27 x x x 
  39 141250422266Cao Ty14DL201/11/1995  107 2.04 x x x 
  40 141250422363Nguyễn Quốc Toàn14DL324/10/1996  107 2.34 x x x 
  41 141250522106Ngô Văn Cường14DT125/10/1995  105 2.00 x x x 
  42 141250522110Trần Quốc Hoàng14DT119/01/1995  105 2.42 x x x 
  43 141250522147Ngô Phú Thiện14DT116/03/1996  105 2.23 x x x 
  44 141250522171Nguyễn Thị Như Ý14DT118/02/1996Nữ 105 2.80 x x x 
  45 141250542133Trương Thị Thành14HQ115/06/1995Nữ 106 2.02 x x x 
  46 141250732128Phan Thị Kiều Linh14HTP125/01/1996Nữ 105 2.25 x x x 
  47 141250722114Phan Văn Huy14MT124/01/1996  107 2.79 x x x 
  48 141250722123Lê Thị Tuyết Nhi14MT112/10/1996Nữ 105 2.15 x x x 
  49 141250722145Hà Công Trung14MT119/04/1995  105 2.02 x x x 
  50 141250722149Phan Văn Vũ14MT125/05/1996  105 2.09 x x x 
  51 141250722250Nguyễn Hữu Nguyên14MT219/05/1996  105 2.00 x x x 
  52 141250722236Huỳnh Hữu Thiện14MT201/05/1996  105 2.07 x x x 
  53 141250432186Trần Đức Nam14N110/08/1994  105 2.25 x x x 
  54 141250742128Trần Thị Oanh14SH128/04/1996Nữ 105 2.72 x x x 
  55 141250532134Huỳnh Phước Pháp14T121/06/1996  106 2.11 x x x 
  56 141250532164Trần Kim Vinh14T119/09/1995  105 2.05 x x x 
  57 141250532250Lê Chế Mai Thuận14T212/07/1996  105 2.47 x x x 
  58 141250612166Lê Nguyên Quân14XD124/04/1995  105 2.53 x x x 
  59 141250612163Đặng Hưng Tài14XD109/01/1995  105 2.20 x x x 
  60 141250612211Nguyễn Bá Hải14XD222/10/1995  105 2.00 x x x 
  61 141250642104Trần Mạnh Cường14XH108/06/1995  105 2.58 x x x 
  62 141250642116Trần Minh Hoàng14XH108/12/1996  105 2.55 x x x 
  63 141250642132Nguyễn Văn Sỹ14XH107/02/1996  106 2.70 x x x 
  64 141250642144Lê Viết Trung14XH129/10/1996  107 2.21 x x x 
  65 151250413163Lê Văn Tài15C130/05/1996  105 2.57 x x x 
  66 151250413147NGUYỄN DUY THẠCH15C101/01/1997  107 2.42 x x x 
  67 151250413149NGUYỄN HOÀNG ANH THIÊN15C106/05/1997  105 2.60 x x x 
  68 151250413210LÊ THANH ĐÔNG15C203/02/1997  105 2.79 x x x 
  69 151250413224NGUYỄN DUY LINH15C205/12/1997  105 2.59 x x x 
  70 151250413227NGUYỄN HẢI NAM15C218/03/1996  105 2.50 x x x 
  71 151250413232KSOR SƠN15C212/06/1996  105 2.63 x x x 
  72 151250413302DƯƠNG QUANG ANH15C318/06/1997  105 2.23 x x x 
  73 151250413312TRƯƠNG CÔNG HẬU15C302/05/1997  105 2.24 x x x 
  74 151250413317LÊ PHƯỚC HÙNG15C305/12/1997  107 2.01 x x x 
  75 151250413322NGUYỄN VĂN KHÁNH15C314/09/1997  105 2.60 x x x 
  76 151250413323CAO VĂN LAI15C310/09/1997  105 2.17 x x x 
  77 151250413343NGUYỄN ĐỨC THÁI15C312/02/1997  105 2.30 x x x 
  78 151250413351ĐÀO HỮU TRỌNG15C314/05/1997  105 2.04 x x x 
  79 151250413353VÕ QUANG TRƯỜNG15C302/06/1997  105 2.38 x x x 
  80 151250413401NGUYỄN THIỆN ÂN15C417/06/1997  105 2.21 x x x 
  81 151250413402LÊ HOÀI ANH15C418/09/1997  105 2.49 x x x 
  82 151250413407ĐÀO DUY ĐẠI15C427/08/1997  105 2.18 x x x 
  83 151250413408ĐOÀN THANH ĐẠT15C420/11/1996  105 2.28 x x x 
  84 151250413418LÊ NHẬT KHOA15C420/07/1997  105 2.30 x x x 
  85 151250413423HUỲNH THANH LỢI15C420/11/1996  107 2.06 x x x 
  86 151250413440THÁI VIẾT SƠN15C403/06/1996  105 2.55 x x x 
  87 151250443101VÕ THÀNH AN15CDT118/07/1997  105 2.14 x x x 
  88 151250443108NGUYỄN PHƯƠNG DUY15CDT109/03/1997  105 3.06 x x x 
  89 151250443112NGÔ TẤN HIỂN15CDT101/02/1997  105 2.50 x x x 
  90 151250443122NGUYỄN VĂN KIÊN15CDT110/11/1997  105 2.55 x x x 
  91 151250443123NGUYỄN TRỌNG LÂM15CDT121/07/1997  105 2.81 x x x 
  92 151250443142TRƯƠNG ĐÌNH QUỲNH15CDT104/01/1997  105 2.27 x x x 
  93 151250443202LÊ ĐỨC ANH15CDT219/11/1996  107 2.32 x x x 
  94 151250443213HỒ NHƯ HẢI15CDT223/01/1997  105 3.20 x x x 
  95 151250443228NGUYỄN TRỌNG NGHĨA15CDT201/12/1993  105 3.04 x x x 
  96 151250443235TRẦN MINH QUANG15CDT215/09/1997  105 2.34 x x x 
  97 151250443251VÕ THANH TỒN15CDT225/08/1996  105 2.61 x x x 
  98 151250443252NGUYỄN ĐỨC TRUNG15CDT224/06/1996  105 2.20 x x x 
  99 151250443255LÊ THANH TƯ15CDT221/02/1997  105 2.40 x x x 
  100 151250513402TRẦN VIẾT BÌNH15D124/09/1997  109 2.42 x x x 
  101 151250513420ĐẶNG QUỐC HUY15D118/12/1997  105 2.76 x x x 
  102 151250513125PHAN CÔNG LƯU15D120/07/1997  105 2.22 x x x 
  103 151250513158Nguyễn Văn Phúc15D110/06/1995  106 3.01 x x x 
  104 151250513438TRẦN QUÂN15D102/09/1997  105 2.17 x x x 
  105 151250513445TRẦN VIẾT TRƯỜNG15D120/02/1997  106 2.16 x x x 
  106 151250513221LÊ ĐĂNG NGHĨA15D206/06/1997  105 2.79 x x x 
  107 151250513228ĐỖ MINH QUANG15D229/01/1997  105 2.55 x x x 
  108 151250513521TRẦN QUANG KHÁNH15D323/11/1996  107 2.25 x x x 
  109 151250513330NGÔ THANH NGUYÊN15D317/11/1997  105 2.58 x x x 
  110 151250513338LÊ VĨNH SINH15D304/05/1997  107 2.57 x x x 
  111 151250513545ĐẶNG ĐÌNH TRỊ15D301/01/1997  107 2.64 x x x 
  112 151250513441NGÔ HỒNG TÂM15D405/11/1997  105 2.19 x x x 
  113 151250513141NGUYỄN VĂN THIÊN15D401/12/1997  105 2.69 x x x 
  114 151250513455NGUYỄN SƯ VƯƠNG15D406/04/1997  106 2.07 x x x 
  115 151250513305TRƯƠNG NHƯ CƯƠNG15D526/10/1993  105 2.61 x x x 
  116 151250513313HUỲNH VĨNH KHƯƠNG DUY15D503/08/1997  105 2.60 x x x 
  117 151250513319THẠCH CHÍ KHANG15D511/08/1997  105 2.26 x x x 
  118 151250513525PHAN QUANG MINH15D521/06/1997  106 2.22 x x x 
  119 151250513529HỒ ĐẮC NHỨT15D512/02/1997  105 2.20 x x x 
  120 151250513548NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG15D509/02/1997  106 2.65 x x x 
  121 151250513355LÊ CÔNG Ý15D503/04/1997  106 2.37 x x x 
  122 151250423104NGUYỄN NHƯ ĐĂNG15DL115/02/1997  105 2.38 x x x 
  123 151250423126NGUYỄN VĂN NGỌC15DL115/04/1997  105 2.70 x x x 
  124 151250423127VÕ ĐÌNH NGỌC15DL110/09/1997  105 2.29 x x x 
  125 151250423128DƯƠNG XUÂN NGUYỆN15DL110/01/1996  105 2.22 x x x 
  126 151250423131CAO VĂN PHÚ15DL108/07/1997  106 2.53 x x x 
  127 151250423151TRẦN VĂN TÌNH15DL109/05/1997  105 2.24 x x x 
  128 151250423156TRƯƠNG VĂN TRƯỜNG15DL121/12/1997  105 2.70 x x x 
  129 151250423201NGUYỄN VĂN AN15DL220/09/1997  105 2.10 x x x 
  130 151250423206NGUYỄN NGỌC CƯỜNG15DL230/04/1997  105 2.31 x x x 
  131 151250413219NGUYỄN VĂN HÙNG15DL220/04/1997  107 3.03 x x x 
  132 151250423251HUỲNH QUỐC THÁI15DL209/09/1997  105 2.51 x x x 
  133 151250423255BÙI THANH TOÀN15DL220/10/1997  108 2.40 x x x 
  134 151250423259NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG15DL229/08/1997  105 2.30 x x x 
  135 151250423263PHAN ĐỨC VINH15DL221/04/1997  105 2.41 x x x 
  136 151250423265NGUYỄN VĂN VŨ15DL225/04/1997  105 2.34 x x x 
  137 151250423308LÊ VĂN ĐIỀN15DL315/04/1996  106 2.20 x x x 
  138 151250423312TRẦN CÔNG DUY15DL301/01/1997  105 2.79 x x x 
  139 151250423341TÔ VĂN NHÂN15DL313/06/1997  105 2.69 x x x 
  140 151250423353PHAN BẢO THIỆN15DL317/01/1997  106 2.25 x x x 
  141 151250423361NGUYỄN VŨ NHẬT TRƯỜNG15DL307/06/1997  105 2.55 x x x 
  142 151250523103PHAN XUÂN BÌNH15DT116/12/1996  107 2.59 x x x 
  143 151250523112VÕ TẤN DƯƠNG15DT106/04/1997  108 2.14 x x x 
  144 151250523120NGUYỄN TUẤN HÙNG15DT104/07/1997  108 3.31 x x x 
  145 151250523129MAI XUÂN NGHĨA15DT120/08/1997  107 2.69 x x x 
  146 151250523141LÊ VĂN THỌ15DT120/11/1997  108 2.54 x x x 
  147 151250713112NGUYỄN THỊ NGUYÊN NHI15H129/01/1996Nữ 107 3.13 x x x 
  148 151250713119HUỲNH THỊ MINH TRÚC15H112/02/1997Nữ 105 2.92 x x x 
  149 151250543126PHAN THANH CHINH MĨNH15HQ130/06/1997  106 2.36 x x x 
  150 151250543132NGUYỄN TRỊNH VIỆT QUỐC15HQ131/12/1997  106 2.43 x x x 
  151 151250733108NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM15HTP110/02/1997Nữ 105 2.33 x x x 
  152 151250733135NGUYỄN THỊ MƠ15HTP118/06/1997Nữ 105 2.28 x x x 
  153 151250733142MẠC THỊ NHỚ15HTP104/05/1997Nữ 105 2.30 x x x 
  154 151250733155NGUYỄN THỊ CẨM TÚ15HTP109/06/1997Nữ 105 2.59 x x x 
  155 151250733162TRẦN THỊ THANH VÂN15HTP118/11/1996Nữ 105 2.87 x x x 
  156 151250723104CHÂU CHÍ CÔNG15MT127/04/1997  105 2.63 x x x 
  157 151250723108NGUYỄN THIỆN ĐẠT15MT117/10/1997  105 2.73 x x x 
  158 151250723126NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG15MT112/03/1997  105 2.48 x x x 
  159 151250723134TRẦN NHƯ TRÚC15MT125/09/1997Nữ 105 2.72 x x x 
  160 151250723138TRẦN QUỐC TUẤN15MT121/08/1996  105 2.40 x x x 
  161 151250723141PHẠM LÊ TỐ UYÊN15MT112/06/1996Nữ 105 2.92 x x x 
  162 151250723143BÙI THỊ TỐ YÊN15MT101/01/1997Nữ 105 2.59 x x x 
  163 151250433109PHAN TRUNG ĐỈNH15N131/08/1995  105 2.60 x x x 
  164 151250433111ĐÀO VĂN DUY15N115/05/1997  105 2.62 x x x 
  165 151250433113ĐỖ VĂN HÀ15N122/03/1997  105 3.17 x x x 
  166 151250433114NGUYỄN CÔNG HẬU15N111/09/1997  105 2.20 x x x 
  167 151250433116NGUYỄN TRỌNG HIẾN15N112/04/1996  105 2.61 x x x 
  168 151250433179Lương Bá Hoàng15N102/09/1994  107 2.93 x x x 
  169 151250433122NGUYỄN MẬU HƯNG15N101/01/1997  105 2.58 x x x 
  170 151250433123NGUYỄN ANH KHOA15N118/11/1997  105 2.16 x x x 
  171 151250433128PHAN VĂN LINH15N110/04/1996  105 2.51 x x x 
  172 151250433155NGUYỄN MINH THIỆN15N105/03/1997  107 2.96 x x x 
  173 151250433159HUỲNH VĂN TIÊN15N116/10/1997  105 2.19 x x x 
  174 151250433171NGUYỄN QUANG VINH15N112/02/1997  105 2.88 x x x 
  175 151250663104PHẠM VĂN KHƯƠNG15QX110/04/1997  108 2.20 x x x 
  176 151250743120NGUYỄN HỮU TÍNH15SH101/01/1997  106 2.50 x x x 
  177 151250533115LÊ HOÀNG HẢI15T117/05/1997  106 2.30 x x x 
  178 151250533119PHAN ĐÌNH HIỆP15T120/05/1994  106 2.58 x x x 
  179 151250533143PHẠM VIẾT THẮNG15T127/10/1997  106 2.75 x x x 
  180 151250533145CHÂU THỊNH15T129/06/1997  109 2.45 x x x 
  181 151250533160HÀ PHƯỚC TUYỀN15T120/05/1997  107 2.13 x x x 
  182 151250533203NGUYỄN THANH BÌNH15T231/10/1997  105 2.28 x x x 
  183 151250533213LÊ VĂN HẬU15T203/01/1997  105 2.32 x x x 
  184 151250533219HÀ MINH HOÀNG15T212/10/1997  105 2.30 x x x 
  185 151250533236PHAN TRẦN PHÚC15T223/12/1997  106 2.00 x x x 
  186 151250533250HỒ NGUYỄN THANH TÍN15T217/12/1997  106 2.27 x x x 
  187 151250533262TRẦN ĐẠI ANH VŨ15T210/01/1997  105 2.43 x x x 
  188 151250533306NGUYỄN THANH BÌNH15T323/07/1997  114 2.44 x x x 
  189 151250533312NGUYỄN HỬU ĐỨC15T323/09/1997  111 2.43 x x x 
  190 151250533316ĐẶNG MINH HIẾU15T304/10/1997  106 2.42 x x x 
  191 151250533317HUỲNH ĐÌNH HÒA15T308/05/1997  105 2.07 x x x 
  192 151250533319TRẦN PHI HOÀNG15T302/01/1997  105 2.43 x x x 
  193 151250533320MAI VĂN HỘI15T302/03/1997  108 2.67 x x x 
  194 151250533322NGUYỄN CHƠN HƯỚNG15T314/06/1997  105 2.87 x x x 
  195 151250533324NGUYỄN VŨ QUỐC HUY15T329/08/1997  105 2.49 x x x 
  196 151250533325NGUYỄN GIANG KỲ15T307/07/1997  107 2.28 x x x 
  197 151250533326NGUYỄN CÔNG LINH15T314/08/1997  108 2.23 x x x 
  198 151250533327NGUYỄN HOÀNG NAM15T325/12/1997  107 2.64 x x x 
  199 151250533337LÊ TRƯỜNG SINH15T304/10/1997  106 2.23 x x x 
  200 151250533343NGUYỄN THIỆN TÂM15T326/12/1996  105 2.30 x x x 
  201 151250533347DƯƠNG CÔNG THÀNH15T307/07/1997  107 2.91 x x x 
  202 151250533361NGÔ ANH VŨ15T315/06/1997  112 2.26 x x x 
  203 151250533428NGUYỄN VĂN MẠNH15T415/11/1997  109 2.20 x x x 
  204 151250533443NGUYỄN THỊ THẢO15T423/11/1997Nữ 105 2.34 x x x 
  205 151250533448NGUYỄN THANH TOÀN15T418/05/1997  110 2.63 x x x 
  206 151250533452LÊ TẤN TRƯỜNG15T401/01/1997  105 2.53 x x x 
  207 151250533462LÊ QUANG VŨ15T402/06/1997  105 2.53 x x x 
  208 151250633103TRẦN VĂN ĐẠI15XC114/01/1997  106 2.52 x x x 
  209 151250633112TRẦN HỒNG NAM15XC120/09/1997  107 2.48 x x x 
  210 151250633114TRẦN ĐÌNH NI15XC118/01/1997  106 2.26 x x x 
  211 151250633115TRẦN GIANG PHONG15XC116/12/1997  106 2.58 x x x 
  212 151250633125TRẦN CÔNG TUẤN15XC109/01/1997  106 2.57 x x x 
  213 151250613111PHAN HÙNG HẠNH15XD119/09/1997  107 2.53 x x x 
  214 151250613112TRẦN ANH HIỆP15XD105/05/1997  107 2.04 x x x 
  215 151250613165Nguyễn Giang Nam15XD116/05/1996  106 2.32 x x x 
  216 151250613144DƯƠNG QUỐC THÂN15XD111/08/1995  106 2.14 x x x 
  217 151250613156LÊ VĂN TRÍ15XD101/01/1997  105 2.50 x x x 
  218 151250613167Ngô Đình Ngọc Vinh15XD106/05/1995  105 2.32 x x x 
  219 151250613161LÊ VỸ15XD131/03/1995  106 2.27 x x x 
  220 151250643101PHẠM THANH BÌNH15XH118/03/1997  107 2.57 x x x 
  221 151250643109ĐẶNG TRUNG KIÊN15XH118/07/1997  107 2.18 x x x 
  222 151250643111PHẠM TUẤN MINH15XH103/02/1996  107 2.50 x x x 
  223 151250643119ĐẶNG VĂN QUANG15XH108/10/1997  107 2.73 x x x 
  224 151250643128PHAN THANH TUẤN15XH101/05/1997  107 2.56 x x x 
  225 161250413160LÊ VĂN TÝ16C128/06/1997  105 2.63 x x x 
  226 161250413330ĐẶNG HỮU QUỐC16C307/07/1997  106 2.88 x x x 
  227 161250413342LÂM QUANG THẢO16C306/03/1998  105 2.46 x x x 
  228 161250513313Cao Đắc Phong Giang16D220/04/1998  105 2.94 x x x 
  229 161250513320PHAN TẤN HƯNG16D207/02/1998  105 3.36 x x x 
  230 161250423204LÊ VĂN CHIẾN16DL222/04/1998  105 2.63 x x x 
  231 161250423210Nguyễn Văn Định16DL225/01/1998  105 3.21 x x x 
  232 161250423214TRƯƠNG THANH HẢI16DL210/08/1998  105 2.80 x x x 
  233 161250423219VÕ VĂN HIẾU16DL204/12/1998  105 3.18 x x x 
  234 161250423227CAO XUÂN KHÁNH16DL217/10/1998  107 2.56 x x x 
  235 161250423230HOÀNG XUÂN LINH16DL224/06/1998  105 2.85 x x x 
  236 161250423231Lê Văn Lĩnh16DL220/08/1998  107 2.38 x x x 
  237 161250423236NGUYỄN NGỌC MINH16DL221/12/1997  107 3.02 x x x 
  238 161250423238HUỲNH QUỐC MỸ16DL204/11/1998  105 2.50 x x x 
  239 161250423242BLING HỮU PHƯỚC16DL206/04/1998  107 3.15 x x x 
  240 161250423245HUỲNH TIẾN QUANG16DL215/08/1998  105 2.71 x x x 
  241 161250423250TRƯƠNG KHẮC TÂN16DL225/07/1998  107 2.53 x x x 
  242 161250423258TRẦN THANH TRÍ16DL202/05/1998  106 2.66 x x x 
  243 161250423304BÙI VĂN CHIẾN16DL302/01/1998  105 2.33 x x x 
  244 161250423315Trần Văn Hoàn16DL316/11/1996  105 3.07 x x x 
  245 161250423324Vũ Phương Lâm16DL327/09/1998  105 2.45 x x x 
  246 161250423333PHẠM HOÀNG NAM16DL304/01/1998  106 3.37 x x x 
  247 161250423356LÊ XUÂN THIỆN16DL314/03/1998  107 2.90 x x x 
  248 161250423363VÕ VĂN TUẤN16DL301/01/1998  105 3.09 x x x 
  249 161250423364LÊ THANH TÙNG16DL325/07/1998  105 2.87 x x x 
  250 161250423411LÊ HUỲNH ĐỨC16DL401/01/1998  105 2.70 x x x 
  251 161250423507Vũ Thành Đạt16DL502/04/1997  105 2.80 x x x 
  252 161250423522NGUYỄN CÔNG HƯNG16DL520/04/1998  107 2.78 x x x 
  253 161250423546LÊ CÔNG THÀNH16DL523/12/1997  110 2.51 x x x 
  254 161250423554NGUYỄN VĂN TIẾN16DL506/06/1998  105 2.50 x x x 
  255 161250423555LÊ VĂN TÍNH16DL515/05/1998  105 2.59 x x x 
  256 161250523104HOÀNG PHÚ ĐỨC16DT102/01/1997  105 3.50 x x x 
  257 161250433130VÕ TÀI LINH16N117/03/1997  105 3.02 x x x 
  258 161250433251TRẦN CAO TRUYỀN16N219/04/1998  105 2.98 x x x 
  259 171250413459NGUYỄN QUANG NGHĨA17C407/09/1993  105 2.25 x x x 

  Tổng cộng có 259 sinh viên được công nhận tốt nghiệp học kỳ 118