1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

QUẢN TRỊ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HK 317

Lưu ý
 • Sinh viên được công nhận TN là những sinh viên đã làm thủ tục ĐKTN, đã nộp Bằng TN THPT, Chứng chỉ GDQP, GDTC.
 • Sinh viên khóa 11 hệ chính qui trở về sau phải tích lũy 2 tín chỉ kỹ năng mềm + đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ(có điểm thi CDR>=300 hoặc có Chứng chỉ quốc tế - tiếng Anh và tiếng Nhật) và Tin học (có điểm thi CDR >=5.5 hoặc có Chứng chỉ tin học quốc tế).
 • Sinh viên hệ chính qui từ khóa 2011 và 2012 LT trở về sau phải tích lũy 2 tín chỉ kỹ năng mềm + đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ(có điểm thi CDR>=300 hoặc có Chứng chỉ quốc tế) và Tin học (có điểm thi CDR >=5.5 hoặc có Chứng chỉ tin học quốc tế).
 • Danh sách công nhận tốt nghiệp đã được Hội đồng nhà trường phê duyệt ngày 14/09/2018.
 • Sinh viên nhận chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm tại PĐT từ ngày 25/09/18, đăng ký dự lễ nhận bằng tại P.CTSV.

  STTMã Sinh viênHọ tên Sinh viênLớpNgày sinhGTTCTLĐTBTLBTNCCTCCCQPGhi chú
  1 122250522122Trần Quốc Thành12LTDT12/04/1990  70 2.63 x  x 
  2 121250432126Nguyễn Thành Tâm12N103/04/1994  105 2.07 x x x 
  3 131250412134Phan Văn Pháp13C109/01/1995  105 2.02 x x x 
  4 131250412260Nguyễn Hữu Tuân13C220/01/1995  106 2.01 x x x 
  5 131250442167Nguyễn Đăng Đạt13CDT103/10/1995  105 2.09 x x x 
  6 131250442176Đỗ Thanh Huy13CDT125/01/1994  106 2.19 x x x 
  7 131250442254Đào Văn Tình13CDT222/03/1993  105 2.02 x x x 
  8 131250512117Nguyễn Trần Hoàng13D120/06/1994  105 2.10 x x x 
  9 131250512537Mai Trường Thành13D521/06/1995  107 2.01 x x x 
  10 131250422325Hà Duy Khương13DL306/03/1995  106 2.04 x x x 
  11 131250522118Mai Đình Hoàng13DT115/08/1995  107 2.71 x x x 
  12 131250522229Đoàn Ngọc Quý13DT219/01/1995  105 2.19 x x x 
  13 131250732133Đinh Vũ Ka Kao13HTP108/03/1992  106 2.16 x x x 
  14 131250732169Lý Sơn Thành13HTP127/02/1995  105 2.04 x x x 
  15 131250722245Phạm Thị Cẩm Nhung13MT227/03/1995Nữ 105 2.26 x x x 
  16 131250742122Nguyễn Thị Thanh Nhàn13SH101/01/1995Nữ 105 2.09 x x x 
  17 131250612235Lê Thế Quang13XD208/06/1995  109 2.01 x x x 
  18 131250642206Nguyễn Phương Đông13XH219/07/1995  106 2.01 x x x 
  19 141250412220Nguyễn Văn Huy14C215/06/1996  105 2.06 x x x 
  20 141250412312Đinh Công Duy14C327/11/1996  106 2.03 x x x 
  21 141250412365Võ Tấn Vũ14C315/04/1996  106 2.70 x x x 
  22 141250412366Nguyễn Thành Vương14C304/02/1995  105 2.07 x x x 
  23 141250442114Đoàn Công Hoàng14CDT128/10/1996  105 2.16 x x x 
  24 141250442115Trần Công Hoàng14CDT103/06/1996  105 2.54 x x x 
  25 141250442161Nguyễn Hồng Trung14CDT102/08/1996  105 2.21 x x x 
  26 141250442212Hồ Đức Duy14CDT220/02/1996  107 2.01 x x x 
  27 141250512110Lê Tấn Dương14D108/02/1995  105 2.23 x x x 
  28 141250512111Nguyễn Phước Hải14D101/01/1996  106 2.00 x x x 
  29 141250512225Trần Quốc Khánh14D225/12/1995  105 2.14 x x x 
  30 141250512420Nguyễn Văn Hưng14D430/10/1996  105 2.89 x x x 
  31 141250512610Tô Năng Đô14D615/04/1996  105 2.22 x x x 
  32 141250422173Nguyễn Thanh Hòa14DL104/04/1991  107 2.13 x x x 
  33 141250422407Đoàn Nguyên Quốc Dũng14DL409/01/1995  106 2.37 x x x 
  34 141250522174Nguyễn Quỳnh Anh14DT119/03/1996  106 2.00 x x x 
  35 141250522178Phan Nguyễn Minh Huy14DT106/12/1996  105 2.01 x x x 
  36 141250522129Ngô Quang Phúc14DT123/03/1995  105 2.23 x x x 
  37 141250522144Nguyễn Xuân Thắng14DT110/06/1995  105 2.26 x x x 
  38 141250522149Bùi Quốc Tiến14DT105/06/1996  107 2.13 x x x 
  39 141250522170Võ Tấn Hoàng Vỹ14DT125/12/1996  105 2.04 x x x 
  40 141250542102Hoàng Đình Đạt14HQ114/10/1996  105 2.40 x x x 
  41 141250732263Phạm Thị Kim Yến14HTP229/06/1996Nữ 105 2.26 x x x 
  42 141250722131Nguyễn Tấn Anh Quốc14MT115/02/1996  107 2.35 x x x 
  43 141250722218Nguyễn Lê Xuân Lộc14MT217/04/1996  105 2.26 x x x 
  44 141250432140Nguyễn Xuân Long14N106/01/1996  105 2.30 x x x 
  45 141250532146Nguyễn Phước Thái14T101/11/1995  112 2.67 x x x 
  46 141250532222Nguyễn Ngọc Hưng14T209/02/1996  105 2.42 x x x 
  47 141250532247Nguyễn Minh Phước Thạnh14T223/07/1996  105 2.04 x x x 
  48 141250532325Nguyễn Thị Thu Loan14T330/01/1996Nữ 107 2.64 x x x 
  49 141250612101Mai Đắc An14XD121/06/1996  106 2.17 x x x 
  50 141250612117Đinh Huy14XD126/03/1996  105 2.01 x x x 
  51 141250612220Đoàn Sư Long14XD213/11/1995  106 2.11 x x x 
  52 141250612243Doãn Thanh Tiến14XD204/08/1995  106 2.22 x x x 
  53 141250642110Tôn Thất Duy14XH109/05/1996  105 2.24 x x x 
  54 151250413124NGUYỄN PHƯỚC HUY15C116/07/1997  105 2.53 x x x 
  55 151250413155PHẠM ĐỨC TÙNG15C112/04/1995  105 2.06 x x x 
  56 151250413201LÊ ĐỨC ÂN15C227/08/1997  105 2.24 x x x 
  57 151250413220TRẦN QUỐC HÙNG15C206/09/1997  105 2.16 x x x 
  58 151250413222HỒ NGỌC KHƯƠNG15C212/12/1996  105 2.85 x x x 
  59 151250413255TRẦN PHI VŨ15C228/02/1997  105 2.28 x x x 
  60 151250413306ĐỖ PHÚ CƯỜNG15C304/04/1997  105 2.41 x x x 
  61 151250413313ĐẶNG QUỐC HIỀN15C305/07/1997  105 2.31 x x x 
  62 151250413315TRẦN MINH HOÀNG15C314/08/1997  105 2.78 x x x 
  63 151250413331NGUYỄN VĂN NGHĨA15C319/08/1996  105 2.44 x x x 
  64 151250413345HOÀNG SỸ THẮNG15C325/02/1997  105 2.45 x x x 
  65 151250413404LÊ THÀNH CHÁNH15C402/01/1997  105 2.52 x x x 
  66 151250413409TRẦN HOÀNG DIỆU15C415/12/1997  105 2.16 x x x 
  67 151250413410NGÔ QUỐC DŨNG15C423/06/1997  105 2.14 x x x 
  68 151250413411PHẠM QUANG HẢI15C404/04/1997  105 2.53 x x x 
  69 151250413413NGUYỄN LÊ ANH HÀO15C410/09/1997  105 2.52 x x x 
  70 151250413419TRẦN ANH KHOA15C425/08/1996  105 3.26 x x x 
  71 151250413421LÊ LÀO15C430/08/1997  105 2.47 x x x 
  72 151250413436PHẠM THANH PHƯỚC15C419/10/1997  106 2.33 x x x 
  73 151250443109HỒ THANH HẢI15CDT106/04/1997  105 2.74 x x x 
  74 151250443121NGUYỄN VĂN KHIÊM15CDT114/12/1997  105 2.79 x x x 
  75 151250443137NGUYỄN HỒNG PHÚC15CDT104/10/1997  105 2.45 x x x 
  76 151250443149ĐOÀN CÔNG THỊNH15CDT120/01/1997  105 2.53 x x x 
  77 151250443216LÊ XUÂN HÙNG15CDT207/02/1997  105 2.37 x x x 
  78 151250443224LÊ MINH LỄ15CDT230/11/1997  105 3.31 x x x 
  79 151250443225HÀ VĂN LỢI15CDT208/04/1997  105 2.35 x x x 
  80 151250443242NGUYỄN VĂN THI15CDT221/08/1991  105 2.49 x x x 
  81 151250443243LÊ VĂN THIÊN15CDT224/05/1997  105 2.25 x x x 
  82 151250443246TRẦN VĂN THU15CDT208/04/1997  107 2.84 x x x 
  83 151250443248NGUYỄN NAM TIẾN15CDT221/06/1997  105 2.71 x x x 
  84 151250443254PHẠM KIM TRƯỜNG15CDT210/04/1996  105 2.48 x x x 
  85 151250443265ĐẶNG THANH TÙNG15CDT220/11/1997  105 2.99 x x x 
  86 151250513425PHẠM VĂN LẬP15D127/04/1996  106 3.17 x x x 
  87 151250513123NGUYỄN VĂN LỢI15D128/07/1997  106 2.80 x x x 
  88 151250513234NGUYỄN TẤN QUÝ15D203/07/1997  105 2.79 x x x 
  89 151250513301TRẦN TUẤN ANH15D327/06/1997  105 2.34 x x x 
  90 151250513518LẠI PHƯỚC HUY15D320/03/1997  106 2.39 x x x 
  91 151250513426NGUYỄN XUÂN LỘC15D315/02/1997  105 2.13 x x x 
  92 151250513408TRẦN VĂN CƯỜNG15D416/10/1997  105 2.29 x x x 
  93 151250513423HỒ VIẾT LÂM15D412/12/1997  105 2.52 x x x 
  94 151250513120NGUYỄN HỒNG LÂM15D402/02/1997  108 2.80 x x x 
  95 151250513134ĐOÀN NGỌC TÀI15D416/07/1997  105 2.91 x x x 
  96 151250513323NGUYỄN DUY KÍNH15D525/04/1996  105 2.56 x x x 
  97 151250513326LÊ ĐỨC LƯỢNG15D524/05/1997  105 2.58 x x x 
  98 151250513229HOÀNG MINH QUANG15D516/04/1997  106 2.42 x x x 
  99 151250513235LÊ VĂN QUYỀN15D515/01/1997  105 2.31 x x x 
  100 151250423110NHAN NGỌC HIỆP15DL105/07/1996  105 2.77 x x x 
  101 151250423115NGUYỄN KHÁNH HỘI15DL126/07/1997  105 2.43 x x x 
  102 151250423123PHẠM NGỌC MINH15DL112/02/1997  105 2.64 x x x 
  103 151250423124HUỲNH NGỌC MỸ15DL118/05/1997  105 2.89 x x x 
  104 151250423134NGUYỄN HỮU PHƯỚC15DL129/09/1997  105 2.69 x x x 
  105 151250423136LÊ VĂN SỈ15DL126/09/1997  106 2.62 x x x 
  106 151250423144PHẠM TĂNG THÀNH15DL104/01/1997  105 2.66 x x x 
  107 151250423150NGUYỄN HỮU TÌNH15DL108/02/1997  105 2.19 x x x 
  108 151250423165NGUYỄN VĂN XỬ15DL106/07/1997  105 2.56 x x x 
  109 151250423208TRƯƠNG TRỌNG ĐẠO15DL211/06/1997  105 2.65 x x x 
  110 151250423228PHAN THẾ KHẢI15DL216/11/1997  105 2.64 x x x 
  111 151250423229HUỲNH PHÚC KHÁNG15DL207/03/1997  109 2.56 x x x 
  112 151250423310TRẦN MINH ĐỨC15DL315/11/1997  107 2.33 x x x 
  113 151250423311HỒ VĂN DƯƠNG15DL320/05/1997  105 2.31 x x x 
  114 151250423317TÔN THẤT VĨNH HIẾU15DL321/10/1996  106 2.65 x x x 
  115 151250423318NGUYỄN VĂN HOÀI15DL308/11/1997  108 2.70 x x x 
  116 151250423326NGUYỄN NGỌC HUY15DL304/01/1997  105 2.56 x x x 
  117 151250423336ĐẶNG QUANG LONG15DL304/08/1997  107 2.53 x x x 
  118 151250423347ĐẶNG NGỌC SƠN15DL320/09/1994  105 2.24 x x x 
  119 151250423349ĐÀO ĐINH SỮU15DL316/10/1997  109 2.69 x x x 
  120 151250423355NGHIÊM THANH THUẬN15DL330/07/1997  107 2.43 x x x 
  121 151250423356TRƯƠNG QUANG TIẾN15DL310/03/1997  105 2.52 x x x 
  122 151250523106LÊ VĂN CƯƠNG15DT122/12/1996  108 2.77 x x x 
  123 151250523116ĐẶNG HOÀNG HIẾU15DT115/03/1996  108 3.35 x x x 
  124 151250523124PHẠM XUÂN KHIÊM15DT122/02/1993  106 3.27 x x x 
  125 151250543101ĐẶNG NGỌC VIỆT ANH15HQ125/04/1997  105 2.57 x x x 
  126 151250543129LÊ QUANG NHỚ15HQ115/12/1997  105 2.46 x x x 
  127 151250543141HỒ VIỆT UYÊN15HQ115/06/1997Nữ 111 2.33 x x x 
  128 151250733101LÊ VĂN AN15HTP123/04/1997  105 2.86 x x x 
  129 151250733111LÊ HUỲNH ĐỨC15HTP113/06/1996  105 2.71 x x x 
  130 151250733113HOÀNG THỊ THU HÀ15HTP105/11/1997Nữ 105 2.72 x x x 
  131 151250733123LÊ PHI HOÀNG15HTP131/07/1997  105 2.22 x x x 
  132 151250733134HỒ THỊ LUYẾN15HTP105/06/1997Nữ 105 2.46 x x x 
  133 151250733153NGUYỄN THỊ BẢO TRÂN15HTP114/08/1997Nữ 105 3.37 x x x 
  134 151250733154LÊ THỊ TRANG15HTP103/09/1997Nữ 105 2.54 x x x 
  135 151250733159LÊ TRẦN BẢO VY15HTP116/08/1997Nữ 105 2.68 x x x 
  136 151250653106NGUYỄN PHƯƠNG DUY15KT121/07/1997  109 2.52 x x x 
  137 151250653107PHẠM ĐÌNH NHẪN15KT102/04/1997  109 2.83 x x x 
  138 151250653111LÊ NGỌC QUYẾT15KT113/08/1997  105 2.84 x x x 
  139 151250723101ĐẶNG VŨ THÙY ANH15MT121/11/1996Nữ 105 3.39 x x x 
  140 151250723117NGUYỄN HỮU LỰC15MT101/01/1996  105 2.67 x x x 
  141 151250723121LÊ HOÀNG MỸ NHA15MT106/01/1997Nữ 105 3.19 x x x 
  142 151250723128TRẦN THỊ THU PHƯỢNG15MT117/03/1997Nữ 105 3.07 x x x 
  143 151250723142NGUYỄN THỊ CẨM VÂN15MT106/10/1997Nữ 105 2.87 x x x 
  144 151250433125TỪ TẤN KHOA15N107/02/1997  105 2.22 x x x 
  145 151250433137VÕ VĂN NHƠN15N101/05/1997  109 2.62 x x x 
  146 151250433146LÊ NGỌC SANG15N124/02/1997  109 2.83 x x x 
  147 151250433163NGUYỄN LÊ MINH TRÍ15N122/05/1997  109 2.78 x x x 
  148 151250743102TRẦN ĐÌNH CƯỜNG15SH127/03/1997  106 3.22 x x x 
  149 151250533101NGUYỄN NGUYỆT ÁNH15T108/12/1997Nữ 106 2.58 x x x 
  150 151250533162LÊ QUANG VŨ15T102/04/1997  109 2.45 x x x 
  151 151250533205NGUYỄN TÙNG CHÂU15T201/05/1997  105 2.44 x x x 
  152 151250533210TRẦN VĂN ĐẠT15T230/09/1997  105 2.83 x x x 
  153 151250533308NGUYỄN KHƯƠNG ĐÀO15T330/11/1997  105 2.50 x x x 
  154 151250533352DƯƠNG THỊ TOÀN15T329/05/1997Nữ 105 2.45 x x x 
  155 151250533355LÊ HỮU TRUNG15T303/10/1997  105 2.63 x x x 
  156 151250533421NGUYỄN VĂN KIÊN15T411/05/1997  105 2.70 x x x 
  157 151250533438NGUYỄN THANH TÀI15T405/04/1997  106 2.96 x x x 
  158 151250613122HUỲNH VIẾT LÂM15XD112/02/1997  107 2.27 x x x 
  159 151250613139TRẦN MINH SANG15XD103/12/1997  105 2.17 x x x 
  160 151250613152TRẦN VĂN THƯỜNG15XD102/11/1997  106 3.09 x x x 
  161 151250643106TRẦN KỶ HẢO15XH123/04/1997  105 2.71 x x x 
  162 151250643112NGUYỄN DUY NAM15XH105/11/1997  106 2.63 x x x 
  163 151250643123VÕ ĐÌNH SƠN15XH116/03/1997  105 2.83 x x x 

  Tổng cộng có 163 sinh viên được công nhận tốt nghiệp học kỳ 317