1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

QUẢN TRỊ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HK 218

Lưu ý
 • Sinh viên được công nhận TN là những sinh viên đã làm thủ tục ĐKTN, đã nộp Bằng TN THPT, Chứng chỉ GDQP, GDTC.
 • Sinh viên khóa 11 hệ chính qui trở về sau phải tích lũy 2 tín chỉ kỹ năng mềm + đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ(có điểm thi CDR>=300 hoặc có Chứng chỉ quốc tế - tiếng Anh và tiếng Nhật) và Tin học (có điểm thi CDR >=5.5 hoặc có Chứng chỉ tin học quốc tế).
 • Sinh viên hệ chính qui từ khóa 2011 và 2012 LT trở về sau phải tích lũy 2 tín chỉ kỹ năng mềm + đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ(có điểm thi CDR>=300 hoặc có Chứng chỉ quốc tế) và Tin học (có điểm thi CDR >=5.5 hoặc có Chứng chỉ tin học quốc tế).
 • Sinh viên xem thông tin và phản hồi về phòng Đào tạo trước ngày 16/07/2019.

  STTMã Sinh viênHọ tên Sinh viênLớpNgày sinhGTTCTLĐTBTLBTNCCTCCCQPGhi chú
  1 121250412123Bùi Minh Khôi12C122/10/1994  105 2.67 x x x 
  2 121250722104Nguyễn Việt Chinh12MT110/07/1989  105 2.12 x x x 
  3 131250412256Nguyễn Hoàng Tín13C213/05/1994  106 2.01 x x x 
  4 131250442177Nguyễn Viết Đức13CDT117/04/1992  118 2.14 x x x 
  5 131250522181Đỗ Phú Hùng13DT111/10/1992  107 2.07 x x x 
  6 131250432101Trần Hồng Anh13N122/08/1994  105 2.55 x x x 
  7 131250432138Phan Thanh Phương13N114/10/1995  105 2.08 x x x 
  8 131250432143Nguyễn Hữu Quốc13N106/09/1994  105 2.66 x x x 
  9 131250642117Võ Quang Lãm13XH118/11/1994  105 2.63 x x x 
  10 141250412170Nguyễn Trần Hoàng14C113/05/1996  106 2.02 x x x 
  11 141250412134Lê Nhân14C125/05/1995  105 2.13 x x x 
  12 141250442155Trần Thọ14CDT113/02/1995  105 2.50 x x x 
  13 141250442254Huỳnh Văn Thuận14CDT224/04/1996  105 2.02 x x x 
  14 141250512179Nguyễn Tiến Tâm14D103/12/1995  105 2.59 x x x 
  15 141250512246Trần Văn Tài14D201/01/1996  105 2.07 x x x 
  16 141250512307Lê Phú Đức14D307/09/1996  106 2.01 x x x 
  17 141250512359Tăng Văn Trung14D329/11/1996  106 2.18 x x x 
  18 141250512456Nguyễn Thanh Thiên14D405/11/1996  110 2.12 x x x 
  19 141250422117Nguyễn Duy Khánh14DL129/11/1996  107 2.07 x x x 
  20 141250422134Nguyễn Ngọc Nguyên14DL119/08/1996  105 2.09 x x x 
  21 141250422303Đoàn Công Chinh14DL312/09/1996  106 2.06 x x x 
  22 141250522104Dương Quang Bình14DT102/09/1996  107 2.02 x x x 
  23 141250522128Nguyễn Duy Phong14DT106/06/1996  106 2.61 x x x 
  24 141250522157Huỳnh Thế Trường14DT103/05/1996  106 2.15 x x x 
  25 141250732116Lê Thị Út Hậu14HTP120/11/1996Nữ 105 2.00 x x x 
  26 141250732117Vũ Thị Hậu14HTP105/01/1995Nữ 105 2.23 x x x 
  27 141250732225Văn Mạnh14HTP212/03/1995  105 2.35 x x x 
  28 141250432127Nguyễn Phước Trung Hiếu14N131/08/1996  105 2.20 x x x 
  29 141250432156Đoàn Công Thái Sơn14N102/07/1996  105 2.02 x x x 
  30 141250742101Nguyễn Thị Lan Anh14SH129/04/1996Nữ 105 2.33 x x x 
  31 141250742146Phan Bá Trung14SH130/06/1996  105 2.62 x x x 
  32 141250532178Hoàng Đình Tâm14T106/02/1993  106 2.65 x x x 
  33 141250532224Bùi Xuân Kiên14T222/11/1996  110 2.32 x x x 
  34 141250532413Lê Bá Đông14T422/02/1996  106 2.33 x x x 
  35 151250413118PHẠM VĂN HIỆP15C102/01/1997  105 2.14 x x x 
  36 151250413138VÕ CÔNG PHONG15C102/05/1996  107 2.50 x x x 
  37 151250413225PHAN XUÂN LỢI15C213/07/1997  108 2.23 x x x 
  38 151250413233NGUYỄN ĐỨC SƠN15C206/05/1997  105 2.09 x x x 
  39 151250413248TRẦN NHẬT TOÀN15C225/10/1997  105 2.25 x x x 
  40 151250413254NGUYỄN HỮU VŨ15C211/02/1997  105 2.05 x x x 
  41 151250413314TRẦN MINH HIỀN15C319/03/1997  105 2.62 x x x 
  42 151250413340NGUYỄN NGỌC TÂY15C317/11/1996  105 2.62 x x x 
  43 151250413341TRƯƠNG THÁI THẠCH15C308/06/1995  105 2.37 x x x 
  44 151250413425HUỲNH THANH LONG15C418/02/1997  105 2.02 x x x 
  45 151250413447PHẠM VĂN TỊNH15C426/06/1997  105 2.42 x x x 
  46 151250443165Hồ Văn Duật15CDT127/05/1997  107 2.76 x x x 
  47 151250443155ĐOÀN VĂN TRÍ15CDT128/02/1997  105 2.25 x x x 
  48 151250443162TRƯƠNG NGỌC VĂN15CDT113/10/1997  105 2.15 x x x 
  49 151250443204PHAN THÀNH CHÂU15CDT206/11/1997  105 2.61 x x x 
  50 151250513412NGUYỄN VĂN DUY15D102/12/1997  105 2.41 x x x 
  51 151250513418NGUYỄN VĂN HỢP15D106/10/1997  105 2.23 x x x 
  52 151250513143DƯƠNG BÁ TOÀN15D120/06/1997  105 2.09 x x x 
  53 151250513226PHẠM HỒNG QUÂN15D226/08/1997  105 2.24 x x x 
  54 151250513241NGÔ ĐỨC THANH15D201/09/1997  105 2.53 x x x 
  55 151250513243ĐẶNG HOÀNG TIỂN15D230/10/1996  105 2.16 x x x 
  56 151250513303NGUYỄN HỮU CÔNG15D322/10/1996  105 2.47 x x x 
  57 151250513345ĐINH NGỌC TIẾN15D320/04/1997  105 2.20 x x x 
  58 151250513428NGUYỄN ĐẶNG HOÀI NAM15D401/10/1997  105 2.15 x x x 
  59 151250513317DƯƠNG NGỌC HOÀNG15D505/06/1997  107 2.34 x x x 
  60 151250513539NGUYỄN VĂN THƯỜNG15D520/10/1997  105 2.58 x x x 
  61 151250423223PHẠM VĂN HÙNG15DL220/12/1997  106 2.24 x x x 
  62 151250423230HÀ MINH KHÁNH15DL209/02/1995  105 2.08 x x x 
  63 151250423240TRỊNH VĂN NGHĨA15DL210/08/1997  105 2.10 x x x 
  64 151250423258NGUYỄN PHONG TRƯỜNG15DL219/11/1997  105 2.53 x x x 
  65 151250423302TRỊNH QUANG CẨN15DL301/01/1996  106 2.32 x x x 
  66 151250423339TRẦN CÔNG MINH15DL316/05/1997  105 2.48 x x x 
  67 151250423346TRƯƠNG CÔNG QUÝ15DL311/12/1997  105 2.65 x x x 
  68 151250423360NGUYỄN VĂN TRUNG15DL320/03/1997  105 2.55 x x x 
  69 151250423364TRẦN NA UY15DL308/03/1997  107 2.61 x x x 
  70 151250523109TRẦN HỮU ĐẠT15DT115/05/1996  107 2.04 x x x 
  71 151250523118TRẦN ĐỨC HIẾU15DT130/04/1996  107 2.44 x x x 
  72 151250523131ĐINH HOÀNG NHÂN15DT104/11/1997  108 3.50 x x x 
  73 151250523132NGUYỄN THẠC NHẬT15DT117/07/1997  105 3.15 x x x 
  74 151250523136NGUYỄN XUÂN SƠN15DT123/09/1997  106 2.11 x x x 
  75 151250523145HỒ TIẾN TOÀN15DT108/06/1997  106 2.41 x x x 
  76 151250523150NGÔ CAO TUY15DT120/02/1997  108 2.75 x x x 
  77 151250713109LƯU VĂN LONG15H104/12/1997  105 3.04 x x x 
  78 151250733109PHẠM THANH DIỄN15HTP109/07/1997Nữ 105 2.00 x x x 
  79 151250733110NGUYỄN VĂN ĐỒNG15HTP106/01/1994  109 2.13 x x x 
  80 151250733138PHAN THỊ NGA15HTP110/03/1997Nữ 105 2.99 x x x 
  81 151250733137NGUYỄN THỊ NGA15HTP104/02/1997Nữ 105 2.32 x x x 
  82 151250733145TRẦN ĐỨC PHONG15HTP112/09/1997  105 2.38 x x x 
  83 151250723102NGÔ THANH ÁNH15MT105/08/1997  105 2.65 x x x 
  84 151250433174TRẦN ĐỨC ANH15N108/12/1997  109 2.21 x x x 
  85 151250433101LÊ ANH BÃO15N101/05/1997  105 2.30 x x x 
  86 151250433107NGUYỄN TIẾN ĐẠT15N121/07/1997  105 2.75 x x x 
  87 151250433115NGUYỄN QUANG HẬU15N101/01/1997  105 2.87 x x x 
  88 151250433130ĐẶNG THANH LUÂN15N120/02/1996  107 3.07 x x x 
  89 151250433169ĐOÀN MINH ÚC15N128/08/1997  105 2.06 x x x 
  90 151250743107MAI THỊ HUỆ15SH114/01/1996Nữ 106 2.16 x x x 
  91 151250743117PHAN THỊ HỒNG PHƯỚC15SH104/02/1996Nữ 106 2.75 x x x 
  92 151250533142LÊ XUÂN THÁI15T106/10/1997  106 2.53 x x x 
  93 151250533144PHẠM THỊ THẢO15T101/10/1997Nữ 105 2.44 x x x 
  94 151250533424NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN15T405/05/1997Nữ 105 2.30 x x x 
  95 151250533427HÀ THỊ LÝ15T401/11/1995Nữ 107 2.50 x x x 
  96 151250533429NGUYỄN GIA MINH15T415/05/1997  105 2.27 x x x 
  97 151250533459LÊ NGUYỄN THANH TUYỀN15T425/01/1997Nữ 106 2.62 x x x 
  98 151250633107TRẦN DUY HƯNG15XC107/07/1997  107 2.51 x x x 
  99 151250633118HOÀNG QUYẾT THẮNG15XC125/06/1997  106 2.26 x x x 
  100 151250613109NGÔ BÁ NGỌC HẢI15XD102/11/1997  112 2.61 x x x 
  101 151250613114NGUYỄN TRUNG HIẾU15XD118/03/1997  105 2.34 x x x 
  102 151250613132TRẦN VĂN PHÚ15XD128/03/1996  107 2.28 x x x 
  103 151250613135TRẦN HỮU QUANG15XD108/03/1995  108 2.13 x x x 
  104 151250613146ĐINH VĂN THÀNH15XD102/10/1997  106 2.95 x x x 
  105 151250643102NGUYỄN ANH DŨNG15XH102/08/1996  106 2.25 x x x 
  106 161250413106NGUYỄN VĂN DỰ16C111/08/1998  105 2.90 x x x 
  107 161250413126LÊ ĐÌNH LỘC16C108/02/1997  105 2.69 x x x 
  108 161250413132TĂNG THƯỢNG NHẬT16C122/11/1998  105 3.20 x x x 
  109 161250413141Nguyễn Văn Sâm16C106/08/1998  105 2.39 x x x 
  110 161250413145ĐỖ VĂN THIÊN16C110/06/1998  105 2.30 x x x 
  111 161250413147BÙI VĂN THUỘC16C112/06/1998  105 3.08 x x x 
  112 161250413153TRẦN MINH TOÀN16C106/07/1998  105 2.70 x x x 
  113 161250413158NGÔ TẤN TÚ16C104/04/1998  105 2.38 x x x 
  114 161250413220Trần Văn Lộc16C220/12/1998  105 2.63 x x x 
  115 161250413221Nguyễn Thành Long16C216/05/1998  106 2.30 x x x 
  116 161250413229TRẦN VĂN NHƯỜNG16C204/02/1997  105 3.15 x x x 
  117 161250413234NGUYỄN VĂN PHƯỚC16C224/12/1998  105 2.71 x x x 
  118 161250413236PHẠM DUY PHƯƠNG16C218/04/1998  105 3.13 x x x 
  119 161250413241PHẠM VĂN TÂM16C219/01/1998  107 2.44 x x x 
  120 161250413240LÊ VĂN TÂM16C223/06/1998  105 2.67 x x x 
  121 161250413242PHÙ TRUNG THẠCH16C220/10/1998  105 2.31 x x x 
  122 161250413249NGUYỄN THANH TRANG16C216/09/1998  105 3.68 x x x 
  123 161250413255CHU ANH TÚ16C215/01/1998  107 2.55 x x x 
  124 161250413260NGUYỄN NGỌC VŨ16C226/01/1997  106 2.29 x x x 
  125 161250413306NGUYỄN PHỤNG HÀ16C315/08/1998  105 2.78 x x x 
  126 161250413308NGUYỄN VĂN HIẾU16C324/07/1998  105 2.57 x x x 
  127 161250413314NGUYỄN VĂN KỲ16C325/06/1998  105 2.19 x x x 
  128 161250413318LÊ VĂN LỘC16C309/08/1998  107 2.61 x x x 
  129 161250413320HUỲNH TẤN LỰC16C309/11/1998  105 2.15 x x x 
  130 161250413328Sú Thạch Phước16C310/01/1998  105 2.56 x x x 
  131 161250413336LÊ VĂN SƠN16C304/01/1998  105 2.58 x x x 
  132 161250413340VÕ VĂN TÂM16C328/07/1998  108 2.49 x x x 
  133 161250413345Nguyễn Văn Thiên16C328/02/1998  107 2.29 x x x 
  134 161250413348NGUYỄN NGỌC TIẾN16C324/10/1998  105 2.92 x x x 
  135 161250413355LÊ QUỐC TÙNG16C316/10/1998  105 2.25 x x x 
  136 161250413358NGUYỄN PHƯỚC VINH16C321/10/1997  105 2.81 x x x 
  137 161250413359TRẦN VĂN VINH16C316/06/1998  107 3.07 x x x 
  138 161250443111PHẠM ANH HÙNG16CDT114/05/1998  105 2.47 x x x 
  139 161250443117HUỲNH NGỌC NAM16CDT110/10/1997  105 2.64 x x x 
  140 161250443122NGUYỄN VĂN PHƯỚC16CDT110/01/1998  105 3.12 x x x 
  141 161250443123PHAN VĂN QUỐC16CDT107/01/1998  105 2.81 x x x 
  142 161250443124NGUYỄN VĂN TUẤN SINH16CDT121/10/1998  105 2.92 x x x 
  143 161250443128LÊ TRỌNG ANH TÍCH16CDT116/06/1998  105 2.78 x x x 
  144 161250443138VÕ CÔNG VĂN16CDT111/01/1998  105 2.35 x x x 
  145 161250443139NGUYỄN QUỐC VIỆT16CDT107/03/1998  105 2.70 x x x 
  146 161250443141Hồ Đoàn Anh Vũ16CDT125/10/1997  105 2.59 x x x 
  147 161250443207NGUYỄN VĂN ĐÔNG16CDT207/07/1998  105 2.53 x x x 
  148 161250443216TRẦN ĐÌNH KHOA16CDT230/08/1998  105 2.78 x x x 
  149 161250443228Trần Thiện16CDT202/02/1998  105 2.81 x x x 
  150 161250443239HỒ VĂN TÙNG16CDT225/12/1998  105 2.70 x x x 
  151 161250443240TRẦN QUANG VINH16CDT201/01/1997  107 2.57 x x x 
  152 161250443251Nguyễn Quang Vinh16CDT222/12/1998  105 2.50 x x x 
  153 161250443242NGUYỄN QUANG VƯỢNG16CDT215/05/1998  105 2.76 x x x 
  154 161250513301ĐỖ TUẤN ANH16D117/11/1998  107 2.60 x x x 
  155 161250513213NGUYỄN DUY HỮU16D112/11/1997  105 2.59 x x x 
  156 161250513221Nguyễn Đình Long16D102/11/1997  107 2.17 x x x 
  157 161250513235LÊ NHƯ THIÊN SAO16D128/10/1997  105 2.89 x x x 
  158 161250513324THÁI THÀNH KIỆT16D226/01/1998  105 2.82 x x x 
  159 161250513416LÊ THANH LIÊM16D212/02/1998  105 2.89 x x x 
  160 161250513418NGUYỄN DUY LINH16D208/06/1998  105 2.66 x x x 
  161 161250513420HỒ PHƯỚC LONG16D207/03/1998  105 2.84 x x x 
  162 161250513330Bùi Văn Nam16D215/09/1997  105 2.80 x x x 
  163 161250513430HỒ VĂN PHƯỚC16D227/01/1998  106 2.20 x x x 
  164 161250513336Trần Văn Quyết16D226/02/1998  105 2.95 x x x 
  165 161250513342NGUYỄN THUÝ THU16D205/01/1998  105 2.63 x x x 
  166 161250513445Nguyễn Nam Trung16D224/12/1997  105 2.54 x x x 
  167 161250513501LÊ MINH CHÁNH16D515/01/1998  106 2.69 x x x 
  168 161250513502Nguyễn Văn Dinh16D510/08/1998  106 2.42 x x x 
  169 161250513513Nguyễn Vũ Lân16D511/01/1998  106 2.73 x x x 
  170 161250513517LÊ VÕ NHÂN16D518/08/1998  106 2.21 x x x 
  171 161250513525NGUYỄN NGỌC SONG16D525/02/1998  106 2.70 x x x 
  172 161250513527VÕ TẤN TÂN16D505/09/1998  106 2.77 x x x 
  173 161250513529HUỲNH NGỌC THÔNG16D524/02/1998  106 2.95 x x x 
  174 161250513530NGUYỄN THẠCH THÔNG16D519/10/1998  106 2.30 x x x 
  175 161250513531NGUYỄN THANH TRỌNG16D514/11/1997  106 2.24 x x x 
  176 161250513532NGUYỄN TRUNG TRỰC16D501/03/1998  106 2.26 x x x 
  177 161250423103DƯƠNG MINH CƯỜNG16DL125/03/1998  107 2.25 x x x 
  178 161250423115TÔ TRƯỜNG HÂN16DL128/06/1998  105 2.76 x x x 
  179 161250423116Nguyễn Châu Hạt16DL101/09/1998  107 2.52 x x x 
  180 161250423118TRẦN TRUNG HẬU16DL129/11/1998  108 2.46 x x x 
  181 161250423117NGUYỄN MINH HẬU16DL111/10/1998  105 2.09 x x x 
  182 161250423122Lê Đức Dương Hưng16DL112/02/1998  105 2.14 x x x 
  183 161250423124NGUYỄN XUÂN HUY16DL104/01/1998  105 2.50 x x x 
  184 161250423138Võ Văn Nghĩa16DL107/07/1997  107 2.23 x x x 
  185 161250423142NGUYỄN VĂN PHONG16DL118/03/1998  107 2.45 x x x 
  186 161250423144NGUYỄN MINH QUANG16DL116/07/1998  107 2.20 x x x 
  187 161250423153NGUYỄN MINH TOÀN16DL106/10/1998  105 2.18 x x x 
  188 161250423203QUÁCH THÁI CAN16DL213/02/1998  105 2.51 x x x 
  189 161250423221BÙI HUY HOÀNG16DL210/05/1998  105 2.51 x x x 
  190 161250423235HUỲNH CÔNG MINH16DL201/02/1998  107 2.50 x x x 
  191 161250423257LÊ NGUYỄN ĐÌNH TIẾN16DL204/10/1998  105 2.64 x x x 
  192 161250423267PHẠM QUỐC VƯƠNG16DL215/01/1998  106 2.25 x x x 
  193 161250423302HUỲNH ĐỨC ANH16DL329/04/1998  105 2.36 x x x 
  194 161250423326HỒ VĂN LINH16DL310/11/1998  105 2.60 x x x 
  195 161250423328LÊ VĂN LỢI16DL310/09/1998  108 2.62 x x x 
  196 161250423342LÊ VĂN QUÂN16DL301/01/1998  109 2.29 x x x 
  197 161250423349THÂN HỮU LA THĂNG16DL327/09/1998  106 2.30 x x x 
  198 161250423350LA DƯƠNG QUỐC THẮNG16DL304/02/1998  105 2.34 x x x 
  199 161250423353Nguyễn Văn Thanh16DL321/12/1998  107 2.37 x x x 
  200 161250423361HUỲNH ĐỨC TRỌNG16DL301/01/1998  105 2.06 x x x 
  201 161250423366BÙI TRỌNG TY16DL302/03/1998  105 2.70 x x x 
  202 161250423413Nguyễn Đình Mạnh Duy16DL413/10/1998  105 2.33 x x x 
  203 161250423416Võ Thanh Hải16DL410/01/1998  106 2.75 x x x 
  204 161250423417NGUYỄN VĂN HẬU16DL418/06/1998  105 2.45 x x x 
  205 161250423434LÊ ĐỨC MẪN16DL423/10/1998  107 2.97 x x x 
  206 161250423439Lê Thanh Nhựt16DL429/01/1998  107 2.49 x x x 
  207 161250423440PHAN VĂN NIÊN16DL423/03/1998  105 2.64 x x x 
  208 161250423441HUỲNH LÊ QUỐC PHÁP16DL401/01/1998  106 2.97 x x x 
  209 161250423442NGUYỄN THIỆN PHI16DL426/03/1998  107 2.54 x x x 
  210 161250423445LÊ HỒNG QUANG16DL401/05/1998  107 2.51 x x x 
  211 161250423446Đặng Văn Sơn16DL415/07/1998  105 2.63 x x x 
  212 161250423450NGÔ QUỐC THẮNG16DL412/05/1998  107 2.50 x x x 
  213 161250423455NGÔ XUÂN TRIỀU16DL416/02/1998  105 2.31 x x x 
  214 161250423457LÊ ANH TRUNG16DL431/10/1997  106 2.44 x x x 
  215 161250423513VÕ ĐĂNG HÀ16DL501/10/1998  105 2.85 x x x 
  216 161250423524LÊ VĂN KHÁNH16DL525/12/1998  105 2.61 x x x 
  217 161250423525HUỲNH VĂN KHOA16DL501/02/1998  105 2.48 x x x 
  218 161250423530PHÙNG TẤN MINH16DL530/04/1998  107 2.37 x x x 
  219 161250423551NGUYỄN LÊ THỤC16DL515/10/1998  105 2.72 x x x 
  220 161250423552NGUYỄN VĂN THỨC16DL522/04/1998  105 2.46 x x x 
  221 161250423553TRẦN VĂN TIÊN16DL520/02/1997  107 2.58 x x x 
  222 161250423564Cao Xuân Vũ16DL520/01/1998  105 2.51 x x x 
  223 161250523106NGUYỄN HỮU HIỀN16DT130/10/1998  105 2.90 x x x 
  224 161250733153LÊ NGUYỄN THANH CẨM16HTP114/11/1998Nữ 105 3.20 x x x 
  225 161250733152BÙI THỊ DIỄM16HTP130/11/1998Nữ 105 2.58 x x x 
  226 161250733105TRẦN MỸ DUNG16HTP126/06/1998Nữ 105 2.82 x x x 
  227 161250733110TRẦN THỊ KIM HỒNG16HTP105/06/1998Nữ 107 2.64 x x x 
  228 161250733113NGUYỄN THỊ THÚY HUỲNH16HTP104/02/1998Nữ 105 3.40 x x x 
  229 161250733115NGUYỄN THỊ MỸ LỆ16HTP102/06/1998Nữ 105 2.81 x x x 
  230 161250733155Nguyễn Thị Thu Liên16HTP103/09/1998Nữ 105 3.19 x x x 
  231 161250733122Đỗ Thị Thanh Mai16HTP124/04/1998Nữ 106 2.51 x x x 
  232 161250733123NGUYỄN VĨNH MẬU16HTP120/03/1998  106 2.05 x x x 
  233 161250733124BÙI THỊ KIỀU MY16HTP106/11/1998Nữ 105 2.50 x x x 
  234 161250733128THÁI THỊ NGÂN16HTP122/06/1997Nữ 105 2.92 x x x 
  235 161250733126LÊ THỊ NGUYÊN NGÂN16HTP125/05/1998Nữ 105 2.59 x x x 
  236 161250733127Nguyễn Thị Hoàng Ngân16HTP113/02/1998Nữ 105 2.84 x x x 
  237 161250733132NGUYỄN THỊ NHUNG16HTP101/05/1998Nữ 105 2.97 x x x 
  238 161250733140PHẠM THỊ HỒNG THẮM16HTP114/05/1998Nữ 105 2.55 x x x 
  239 161250733142HUỲNH THỊ MỸ THUẬN16HTP102/02/1998Nữ 105 2.71 x x x 
  240 161250733143NGUYỄN THỊ THUÝ16HTP111/02/1998Nữ 105 2.68 x x x 
  241 161250733144TRẦN THỊ THÚY16HTP110/02/1998Nữ 105 2.88 x x x 
  242 161250733145LÊ THỊ THÙY TRANG16HTP104/04/1997Nữ 105 3.03 x x x 
  243 161250733146NGUYỄN THỊ THÙY TRANG16HTP121/07/1998Nữ 105 3.27 x x x 
  244 161250733147VÕ THỊ TRANG16HTP128/11/1998Nữ 105 2.75 x x x 
  245 161250733151LÊ THỊ NHƯ Ý16HTP102/05/1998Nữ 105 2.70 x x x 
  246 161250723113NGUYỄN VĂN THẠCH16MT123/07/1996  105 2.51 x x x 
  247 161250433108PHAN HẢI DƯƠNG16N116/12/1998  105 2.39 x x x 
  248 161250433117NGUYỄN ÍCH HẬU16N112/02/1998  105 2.46 x x x 
  249 161250433120Lê Đại Hoàn16N103/10/1996  105 2.90 x x x 
  250 161250433121Phạm Văn Hùng16N112/04/1998  105 2.33 x x x 
  251 161250433127NGUYỄN VĂN KHÁNH16N124/05/1998  109 2.89 x x x 
  252 161250433143HỒ QUÝ TÂM16N102/01/1998  107 2.89 x x x 
  253 161250433144NGÔ VĂN TÂM16N114/09/1998  107 2.80 x x x 
  254 161250433202PHAN TRUNG ANH16N208/08/1998  105 3.07 x x x 
  255 161250433212TRẦN VĂN HÀ16N206/12/1998  105 2.35 x x x 
  256 161250433216Huỳnh Hoàng Hiếu16N221/02/1998  105 2.23 x x x 
  257 161250433252VÕ ANH TÚ16N215/03/1998  105 2.16 x x x 
  258 161250533202TRỊNH THỊ MỸ ANH16T205/02/1998Nữ 105 3.12 x x x 
  259 161250533218Siu Hrim16T205/06/1998  105 2.50 x x x 
  260 161250533239ĐỖ MINH TÂM16T211/03/1997  107 2.17 x x x 
  261 161250533243HỒ ĐĂNG THUẦN16T218/08/1989  105 3.71 x x x 
  262 161250533303NGÔ THỊ THÙY ANH16T327/07/1998Nữ 106 2.42 x x x 
  263 161250533308TRỊNH VĂN ĐẠT16T329/10/1998  105 2.99 x x x 
  264 161250533311NGUYỄN HẢI ĐƯỜNG16T306/05/1997  105 3.17 x x x 
  265 161250533320NGUYỄN HOÀNG KHA16T328/06/1998  105 2.93 x x x 
  266 161250533324TRƯƠNG THỊ MỸ LIÊN16T307/12/1998Nữ 105 2.75 x x x 
  267 161250533332ĐẶNG THỊ KIM OANH16T301/03/1997Nữ 105 2.90 x x x 
  268 161250533409TÁN THỊ HÀ16T420/11/1998Nữ 105 3.05 x x x 
  269 161250533459NGUYỄN VĂN HIỀN16T420/08/1995  105 3.37 x x x 
  270 161250533413LÂM VĂN HÙNG16T416/09/1998  105 2.77 x x x 
  271 161250533417NGUYỄN VIẾT HUY16T424/08/1998  105 2.80 x x x 
  272 161250533460Nguyễn Thị Trang16T408/01/1996Nữ 105 2.78 x x x 
  273 161250533450TRẦN VĂN TÚ16T421/10/1998  105 3.24 x x x 
  274 161250533512Trương Thanh Hải16T528/03/1996  105 2.70 x x x 
  275 161250533513ĐINH VĂN HẢO16T530/07/1998  106 3.05 x x x 
  276 161250533522HOÀNG ĐĂNG KHOA16T510/08/1998  105 2.46 x x x 
  277 161250533527TRẦN THỊ NGỌC LINH16T528/04/1998Nữ 105 2.75 x x x 
  278 161250533534HUỲNH PHÚ QUỐC16T501/06/1998  105 3.12 x x x 
  279 161250533543TRẦN TÀI TIÊN16T509/08/1998  106 3.25 x x x 
  280 161250633103DƯƠNG BÁ CƯỜNG16XC114/06/1998  106 2.72 x x x 
  281 161250633107NGUYỄN THẾ NĂNG16XC115/07/1998  106 2.92 x x x 
  282 161250633112DƯƠNG QUANG SÁNG16XC120/09/1998  106 2.86 x x x 
  283 161250633114NGUYỄN VĂN TÀI16XC130/07/1998  106 2.66 x x x 
  284 161250633116HỒ VĂN THIỆN16XC105/04/1997  108 2.38 x x x 
  285 161250633128Nguyễn Triệu Vỹ16XC131/10/1997  106 2.12 x x x 
  286 161250613167TRẦN VĂN DỂ16XD110/01/1994  107 3.09 x x x 
  287 161250613109NGUYỄN HOÀNG GIANG16XD110/02/1998  107 2.36 x x x 
  288 161250613164Lê Canh Hải16XD118/05/1995  111 3.46 x x x 
  289 161250613168Nguyễn Văn Nghĩa16XD110/09/1996  106 3.02 x x x 
  290 161250613150LƯƠNG ĐÌNH TRUNG16XD110/02/1998  106 2.34 x x x 
  291 171250423155NGUYỄN DUY Ý17DL125/07/1999  106 2.92 x x x 

  Tổng cộng có 291 sinh viên được công nhận tốt nghiệp học kỳ 218