1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 2 (đợt 1) năm học 2023-2024.

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2023-2024

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 1 (đợt 2) năm học 2023-2024.

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 123).

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024 [HK223] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

+ THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỌC ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ CƠ BẢN, NGOẠI NGỮ I (BẮT ĐẦU HỌC TỪ NGÀY 02/10/2023)

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2022-2023

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 222

+ Thông báo về việc cập nhật phòng học và thời khóa biểu Học kỳ 1 năm học 2023-2024 (Kỳ 123).

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ XÉT TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 222

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024 [HK123] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC.

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu giờ giảng quy đổi học kỳ II năm học 2022-2023; định mức giờ chuẩn và giờ chuẩn quy đổi năm học 2022 - 2023.

Previous
Next

Trang Sinh Viên

QUẢN TRỊ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HK 123

Lưu ý
 • Sinh viên được công nhận TN là những sinh viên đã làm thủ tục ĐKTN, đã nộp Bằng TN THPT, Chứng chỉ GDQP, GDTC và đạt chuẩn đầu ra NN và TH.
 • Sinh viên cao đẳng từ khóa 2014 trở về sau phải tích lũy 2 tín chỉ kỹ năng mềm + đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ(có điểm thi CDR>=300 hoặc có Chứng chỉ quốc tế) và Tin học (có điểm thi CDR >=5.5 hoặc có Chứng chỉ tin học Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản).
 • Sinh viên đại học khóa 2017, khóa 2018, khóa 2019 phải tích lũy 3 tín chỉ kỹ năng mềm + đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và Tin học ứng dụng.
 • Sinh viên có đăng ký xét tốt nghiệp xem, kiểm tra thông tin và phản hồi về phòng Đào tạo(nếu có vấn đề sai sót) trước ngày 11/03/2024. Sau thời gian theo thông báo này, sinh viên tự chịu trách nhiệm đối với các thông tin liên quan đến xét TN học kỳ 123.
 • Danh sách dự kiến công nhận TN được cập nhật thay đổi đến trước ngày 12/03/2024, đề nghị sinh viên kiểm tra thông tin trong danh sách đến trước ngày 11/03/2024.

  STTMã Sinh viênHọ tên Sinh viênLớpNgày sinhGTTCTLĐTBTLBTNCCTCCCQPCĐR NN-TH
  1 141250422365Phạm Tấn Tuân14DL327/10/1995Nam 107 2.03 x x x Đạt
  2 141250732262Lê Thị Yến14HTP218/02/1996Nữ 105 2.20 x x x Đạt
  3 141250532149Nguyễn Hữu Tình14T128/02/1996Nam 105 2.63 x x x Đạt
  4 151250423221LÊ QUANG HỒNG15DL226/06/1997Nam 105 2.36 x x x Đạt
  5 151250433158PHAN HỒ THUYẾT15N110/07/1997Nam 109 2.42 x x x Đạt
  6 161250433146NGUYỄN HỮU THẮNG16N119/01/1998Nam 107 2.64 x x x Đạt
  7 161250613160Lê Công Tuấn Anh16XD128/02/1998Nam 106 2.00 x x x Đạt
  8 1711504110127LƯƠNG HOÀNG SANG17CTM120/11/1999Nam 131 3.08 x x x Đạt
  9 1711504110156NGUYỄN VĂN SƠN17CTM113/08/1999Nam 132 2.83 x x x Đạt
  10 1711504110155NGUYỄN VĂN THIỆN17CTM119/01/1999Nam 131 2.55 x x x Đạt
  11 1711507210109Thái Ngọc Anh Tuấn17KTMT111/02/1999Nam 131 2.87 x x x Đạt
  12 1711506110101NGÔ QUANG THANH BÌNH17KTXD120/10/1999Nam 133 2.98 x x x Đạt
  13 1711506110106NGUYỄN THỊ KIM LIÊN17KTXD108/04/1999Nữ 131 2.73 x x x Đạt
  14 1711504210201NGUYỄN HỮU HẢI ÂU17OTO207/09/1999Nam 131 2.22 x x x Đạt
  15 171250533106BÙI XUÂN ĐẮC17T101/06/1999Nam 105 2.69 x x x 
  16 1711505510117ĐINH VĂN SỸ17TDH121/01/1999Nam 131 2.44 x x x Đạt
  17 1811504110121Hồ Quang Khải18C117/03/2000Nam 134 2.67 x x x Đạt
  18 1811504110130Võ Trung Nguyên18C118/10/2000Nam 131 2.53 x x x Đạt
  19 1811504110134Phan Quang18C119/10/2000Nam 133 2.41 x x x Đạt
  20 1811504110202Bạch Ngọc Bông18C201/05/2000Nam 132 2.43 x x x Đạt
  21 1811504110326Nguyễn Thanh Nguyên18C305/06/2000Nam 131 2.54 x x x Đạt
  22 1811504110355Lê Ngọc Tứ18C302/04/2000Nam 132 2.50 x x x Đạt
  23 1811504410150Ngô Duy Tân18CDT126/06/2000Nam 135 2.64 x x x Đạt
  24 1811504410201Trần Lê Bình An18CDT201/01/1996Nam 131 2.29 x x x Đạt
  25 1811504410239Nguyễn Ngọc Nguyên18CDT219/08/2000Nam 133 2.68 x x x Đạt
  26 1811504410250Nguyễn Minh Sơn18CDT208/02/2000Nam 135 3.10 x x x Đạt
  27 1811504410252Trần Thế Tài18CDT213/05/2000Nam 133 2.77 x x x Đạt
  28 1811504410257Ngô Văn Trường18CDT225/06/2000Nam 133 2.19 x x x Đạt
  29 1811504410258Huỳnh Quang Trưởng18CDT206/04/2000Nam 131 2.98 x x x Đạt
  30 1811505120327Phạm Anh Huy18D230/10/2000Nam 132 2.67 x x x Đạt
  31 1811505120358Võ Thịnh Tùng18D220/05/1999Nam 132 2.53 x x x Đạt
  32 1811505120258Nguyễn Chơn Vũ18D210/12/2000Nam 137 2.21 x x x Đạt
  33 1811505120140Huỳnh Thiên Phú18D317/08/1999Nam 131 2.53 x x x Đạt
  34 1811505120203Nguyễn Đình Đại18D407/10/2000Nam 133 2.80 x x x Đạt
  35 1811505120329Võ Trung Kiệt18D416/08/2000Nam 131 2.68 x x x Đạt
  36 1811504210124Dương Hoàng Minh18DL110/11/2000Nam 131 2.56 x x x Đạt
  37 1811504210304Nguyễn Quốc Đạt18DL303/12/2000Nam 131 2.53 x x x Đạt
  38 1811504210424Hứa Ngọc Lâm18DL431/01/2000Nam 131 2.57 x x x Đạt
  39 1811505410116Lê Nguyễn Quang Kiệt18DT121/04/2000Nam 133 2.46 x x x Đạt
  40 1811505410122Ngô Văn Quang Minh18DT109/07/2000Nam 133 2.57 x x x Đạt
  41 1811505410123Huỳnh Trọng Nam18DT127/01/2000Nam 131 2.47 x x x Đạt
  42 1811505410203Nguyễn Viết Cường18DT209/01/2000Nam 135 2.24 x x x Đạt
  43 1811505410210Hà Văn Hào18DT226/01/2000Nam 131 2.42 x x x Đạt
  44 1811505410226Tạ Anh Nhân18DT217/11/2000Nam 131 2.89 x x x Đạt
  45 1811505410237Nguyễn Anh Trong18DT204/04/2000Nam 131 2.25 x x x Đạt
  46 1811505410243Nguyễn Quang Tuấn18DT205/03/2000Nam 133 2.45 x x x Đạt
  47 1811505410244Nguyễn Quang Vinh18DT206/04/2000Nam 131 2.69 x x x Đạt
  48 1811507310128Phạm Quốc Nguyên18HTP113/05/2000Nam 133 2.74 x x x Đạt
  49 1811507310131Nguyễn Thanh Nhất18HTP107/05/2000Nam 133 2.71 x x x Đạt
  50 1811507210110Huỳnh Văn Sĩ18MT115/01/2000Nam 131 2.51 x x x Đạt
  51 1811507210117Mai Đức Thắng18MT126/01/1999Nam 131 3.04 x x x Đạt
  52 1811504310109Nguyễn Văn Hân18N112/03/2000Nam 133 2.59 x x x Đạt
  53 1811504310121Lê Văn Linh18N109/04/2000Nam 131 2.50 x x x Đạt
  54 1811504310143Nguyễn Văn Thịnh18N105/03/2000Nam 133 2.54 x x x Đạt
  55 1811504310153Hồ Nguyễn Long Vũ18N103/12/1999Nam 131 2.79 x x x Đạt
  56 1811504310201Dương Đức Cần18N226/11/1998Nam 131 2.95 x x x Đạt
  57 1811504310206Nguyễn Tấn Dương18N230/04/2000Nam 132 2.37 x x x Đạt
  58 1811504310207Nguyễn Trường Giang18N201/01/2000Nam 131 2.56 x x x Đạt
  59 1811504310209Võ Hoàng18N221/12/2000Nam 131 2.53 x x x Đạt
  60 1811504310210Nguyễn Mạnh Hùng18N208/03/1996Nam 133 2.72 x x x Đạt
  61 1811504310214Nguyễn Xuân Khương18N218/06/2000Nam 135 2.60 x x x Đạt
  62 1811507410107Huỳnh Thị Nhi18SU122/06/2000Nữ 136 2.94 x x x Đạt
  63 1811507410110Phùng Thị Trinh18SU109/04/2000Nữ 136 2.81 x x x Đạt
  64 1811505310119Võ Tấn Hoàng Không18T127/10/1998Nữ 132 2.94 x x x Đạt
  65 1811505310129Phạm Tiến Long18T103/09/2000Nam 131 3.21 x x x Đạt
  66 1811505310137Nguyễn Trọng Nhân18T121/10/2000Nam 131 3.34 x x x Đạt
  67 1811505310214Nguyễn Viết Hoàng18T216/02/2000Nam 133 2.51 x x x Đạt
  68 1811505310234Trần Quang Qui18T202/01/2000Nam 131 2.96 x x x Đạt
  69 1811505310237Ksor - Sret18T212/07/1999Nam 131 2.69 x x x Đạt
  70 1811505310328Hà Đại Nghĩa18T329/06/2000Nam 131 2.63 x x x Đạt
  71 1811505310355Trần Duy Nhạn18T327/10/2000Nam 132 3.05 x x x Đạt
  72 1811505310339Nguyễn Hữu Thắng18T313/12/2000Nam 131 2.83 x x x Đạt
  73 1811505310353Nguyễn Hữu Vọng18T316/04/2000Nam 133 3.13 x x x Đạt
  74 1811505310450Nguyễn Trần Anh Tuấn18T428/08/2000Nam 131 2.56 x x x Đạt
  75 1811505520205Nguyễn Huy Đạo18TDH203/06/2000Nam 131 2.45 x x x Đạt
  76 1811504210323Bùi Hữu Nhã18TDH204/09/2000Nam 131 3.01 x x x Đạt
  77 1811505520253Mai Hoàng Quý Thông18TDH205/03/2000Nam 131 2.99 x x x Đạt
  78 1811507110106Nguyễn Công Vinh18VL108/11/2000Nam 134 2.60 x x x Đạt
  79 1811506310107Võ Tường Hân18XC116/03/2000Nam 134 2.42 x x x Đạt
  80 1811506310111Nguyễn Đình Khải18XC125/10/2000Nam 132 2.43 x x x Đạt
  81 1811506310112Lê Văn Kiệt18XC120/02/2000Nam 131 2.39 x x x Đạt
  82 1811506310123Huỳnh Bảo Quỳnh18XC110/10/2000Nam 131 2.51 x x x Đạt
  83 1811506310127Nguyễn Chí Thành18XC118/02/2000Nam 132 2.52 x x x Đạt
  84 1811506120102Nguyễn Văn Cảnh18XD102/07/2000Nam 133 2.61 x x x Đạt
  85 1811506120107Nguyễn Tất Đạt18XD107/01/2000Nam 135 2.47 x x x Đạt
  86 1811506120118Bùi Đức Huy18XD119/05/2000Nam 135 2.59 x x x Đạt
  87 1811506120119Lê Tân Khả Huy18XD120/07/2000Nam 133 2.29 x x x Đạt
  88 1811506120123Phạm Viết Anh Khoa18XD120/08/2000Nam 134 2.46 x x x Đạt
  89 1811506120128Phạm Phú Lĩnh18XD110/07/2000Nam 133 2.91 x x x Đạt
  90 1811506120141Nguyễn Tấn Phúc18XD121/06/2000Nam 134 3.00 x x x Đạt
  91 1811506120156Nguyễn Ngọc Thiện18XD119/10/2000Nam 132 2.23 x x x Đạt
  92 1811506120208Nguyễn Quốc Đại18XD227/10/2000Nam 133 2.31 x x x Đạt
  93 1811506120213Nguyễn Thành Công Hải18XD212/05/2000Nam 135 2.29 x x x Đạt
  94 1811506120220Đỗ Văn Kha18XD221/11/2000Nam 133 2.56 x x x Đạt
  95 1811506120231Nguyễn Đặng Nguyên18XD231/01/2000Nam 133 2.22 x x x Đạt
  96 1811506120248Huỳnh Đức Tâm18XD207/12/2000Nam 134 2.33 x x x Đạt
  97 1811506120256Đỗ Quốc Thịnh18XD207/07/2000Nam 132 2.79 x x x Đạt
  98 1811506410110Dương Văn Tài18XH128/06/2000Nam 134 2.50 x x x Đạt
  99 1911504110106NÔNG ĐỨC HẬU19C103/03/2001Nam 155 2.48 x x x Đạt
  100 1911504110113VÕ QUỐC HUY19C129/03/2001Nam 155 2.58 x x x Đạt
  101 1911504110117PHẠM THIÊN KỶ19C123/10/2001Nam 154 2.69 x x x Đạt
  102 1911504110125ĐOÀN CÔNG NAM19C128/04/2001Nam 153 3.37 x x x Đạt
  103 1911504110132VÕ ĐỨC PHONG19C130/10/2001Nam 154 2.80 x x x Đạt
  104 1911504110133VŨ TUẤN PHÚ19C107/10/2000Nam 156 3.67 x x x Đạt
  105 1911504110135ĐẶNG VĂN QUÝ19C108/02/2001Nam 153 2.84 x x x Đạt
  106 1911504110136LÊ VĂN SÁNG19C122/12/2001Nam 153 3.34 x x x Đạt
  107 1911504110138VÕ ANH TẤN19C118/04/2001Nam 155 2.87 x x x Đạt
  108 1911504110145NGUYỄN ĐÀO TRIỀU19C108/04/2001Nam 153 3.22 x x x Đạt
  109 1911504110146NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG19C127/06/2001Nam 153 3.14 x x x Đạt
  110 1911504110140NGUYỄN BÁ HOÀNG TÚ19C108/04/2001Nam 153 2.81 x x x Đạt
  111 1911504110202NGUYỄN TÀI ANH19C223/10/2001Nam 153 3.04 x x x Đạt
  112 1911504110210BÙI THANH ĐỨC19C225/08/2001Nam 157 2.68 x x x Đạt
  113 1911504110212ĐINH BẠT HẢI19C208/04/2001Nam 153 3.05 x x x Đạt
  114 1911504110217PHAN QUỐC HUY19C212/03/2001Nam 153 2.95 x x x Đạt
  115 1911504110219TRƯƠNG VĂN HUY19C218/04/2001Nam 153 2.73 x x x Đạt
  116 1911504110221NGUYỄN TRẦN THANH LÂM19C222/05/2001Nam 154 2.50 x x x Đạt
  117 1911504110222TRƯƠNG HOÀNG LÂN19C202/07/2001Nam 153 2.65 x x x Đạt
  118 1911504110230NGUYỄN CAO NHẬT19C219/09/2001Nam 154 2.79 x x x Đạt
  119 1911504110233LƯƠNG VĂN QUÝ19C201/01/2001Nam 153 2.80 x x x Đạt
  120 1911504110239TRẦN QUỐC THỊNH19C206/07/2001Nam 153 2.85 x x x Đạt
  121 1911504110235HUỲNH LÊ NHẬT TIẾN19C228/05/2001Nam 154 2.73 x x x Đạt
  122 1911504110244ĐÀM MINH TRÍ19C204/03/2001Nam 154 3.11 x x x Đạt
  123 1911504110246VÕ TẤN ANH TRÚC19C219/05/2001Nam 154 2.75 x x x Đạt
  124 1911504110248NGUYỄN VÕ HOÀNG VIÊN19C218/02/2001Nam 155 2.61 x x x Đạt
  125 1911504410101TRẦN VĂN CẦM19CDT112/11/2001Nam 153 3.07 x x x Đạt
  126 1911504410102NGUYỄN ĐẠI CÔNG19CDT119/05/2001Nam 153 2.79 x x x Đạt
  127 1911504410103NGUYỄN DUY CƯỜNG19CDT107/03/2001Nam 153 2.56 x x x Đạt
  128 1911504410106HUỲNH MINH ĐẠI19CDT107/10/2001Nam 153 3.39 x x x Đạt
  129 1911504410111MAI THÀNH ĐẠT19CDT123/08/2001Nam 153 2.80 x x x Đạt
  130 1911504410114NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC19CDT121/01/2001Nam 154 2.56 x x x Đạt
  131 1911504410105TRƯƠNG QUANG DŨNG19CDT118/05/2001Nam 153 2.72 x x x Đạt
  132 1911504410116HỒ VĂN CHÍ HOÀ19CDT120/07/2001Nam 153 3.16 x x x Đạt
  133 1911504410121ĐOÀN VIỆT HỮU19CDT120/05/2001Nam 155 2.85 x x x Đạt
  134 1911504410117PHẠM CÔNG HUY19CDT117/12/2001Nam 155 2.57 x x x Đạt
  135 1911504410119BÙI QUANG HUY19CDT110/02/2001Nam 153 3.36 x x x Đạt
  136 1911504410122NGUYỄN VĂN KHÁNH19CDT118/02/2001Nam 153 2.59 x x x Đạt
  137 1911504410125DOÃN THANH LỢI19CDT112/02/2001Nam 153 2.67 x x x Đạt
  138 1911504410123TRƯƠNG BÁ LONG19CDT103/05/2001Nam 153 2.41 x x x Đạt
  139 1911504410127NGUYỄN ĐỨC MẠNH19CDT110/02/2001Nam 154 3.43 x x x Đạt
  140 1911504410128NGÔ ĐỨC MẠNH19CDT118/08/2001Nam 153 3.08 x x x Đạt
  141 1911504410129LÊ VĂN QUỐC NAM19CDT117/09/2001Nam 153 2.54 x x x Đạt
  142 1911504410133VÕ QUANG PHÁT19CDT112/02/2001Nam 153 2.72 x x x Đạt
  143 1911504410134NGUYỄN GIA NGỌC PHONG19CDT120/11/2001Nam 156 2.57 x x x Đạt
  144 1911504410135NGUYỄN ĐÌNH PHÚC19CDT105/01/2001Nam 154 2.55 x x x Đạt
  145 1911504410138NGUYỄN VĂN SỸ19CDT125/03/2001Nam 153 3.48 x x x Đạt
  146 1911504410146PHẠM CAO THẮNG19CDT127/11/2001Nam 153 3.28 x x x Đạt
  147 1911504410145TRẦN THỊ PHƯƠNG THANH19CDT118/01/2001Nữ 153 3.34 x x x Đạt
  148 1911504410147VÕ HỮU THÌN19CDT101/01/2001Nam 154 2.60 x x x Đạt
  149 1911504410140NGUYỄN ĐỨC TÍNH19CDT101/01/2001Nam 153 2.70 x x x Đạt
  150 1911504410149NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG19CDT104/02/2001Nam 153 2.66 x x x Đạt
  151 1911504410151LÊ PHƯỚC TRƯỜNG19CDT102/09/2001Nam 153 3.13 x x x Đạt
  152 1911504410143TRẦN ANH TUẤN19CDT127/08/2001Nam 153 3.07 x x x Đạt
  153 1911504410206PHAN HỮU CHÍ19CDT219/03/2001Nam 153 3.24 x x x Đạt
  154 1911504410204CA VĂN CƯỜNG19CDT230/09/2001Nam 153 3.15 x x x Đạt
  155 1911504410205TRẦN THANH CƯỜNG19CDT203/12/2001Nam 153 3.03 x x x Đạt
  156 1911504410207LƯƠNG CÔNG DANH19CDT202/04/2001Nam 153 3.30 x x x Đạt
  157 1911504410208TRẦN TIẾN DŨNG19CDT205/02/2001Nam 153 3.42 x x x Đạt
  158 1911504410209BÙI MINH DŨNG19CDT222/01/2001Nam 153 3.30 x x x Đạt
  159 1911504410210LÊ SAN DY19CDT230/05/2001Nam 153 2.81 x x x Đạt
  160 1911504410213LÊ ĐÌNH HIỆP19CDT223/12/2001Nam 153 2.77 x x x Đạt
  161 1911504410217TRẦN MINH HIẾU19CDT206/06/2001Nam 153 2.82 x x x Đạt
  162 1911504410218NGUYỄN ĐÌNH HỘI19CDT214/04/2001Nam 153 2.80 x x x Đạt
  163 1911504410222HỒ DUY KHÁNH19CDT210/03/2001Nam 153 3.05 x x x Đạt
  164 1911504410224MAI NGUYỄN HOÀNG LÂM19CDT204/01/2001Nam 153 2.77 x x x Đạt
  165 1911504410227TRẦN THANH LONG19CDT223/09/2001Nam 153 2.96 x x x Đạt
  166 1911504410230TRƯƠNG CÔNG LŨY19CDT225/02/2001Nam 153 2.59 x x x Đạt
  167 1911504410231THÁI QUANG MẠNH19CDT202/01/2001Nam 153 3.10 x x x Đạt
  168 1911504410232PHẠM TẤN NGỌC19CDT223/09/2001Nam 154 2.79 x x x Đạt
  169 1911504410234HOÀNG TẤN QUANG19CDT214/11/2001Nam 156 2.57 x x x Đạt
  170 1911504410236TRẦN TẤN SANG19CDT220/07/2001Nam 153 3.34 x x x Đạt
  171 1911504410244HOÀNG HỮU THỊNH19CDT211/06/2001Nam 153 2.72 x x x Đạt
  172 1911504410245TRỊNH ĐÌNH THỐNG19CDT212/03/2001Nam 155 2.71 x x x Đạt
  173 1911504410246NGÔ ĐÌNH THUẬN19CDT217/09/2001Nam 153 2.81 x x x Đạt
  174 1911504410238TRẦN ĐÌNH MINH TOÀN19CDT211/07/2001Nam 153 2.63 x x x Đạt
  175 1911504410248LÊ CHÍ TRỌNG19CDT218/02/2001Nam 153 2.62 x x x Đạt
  176 1911504410239NGUYỄN ANH TUẤN19CDT206/12/2001Nam 153 2.52 x x x Đạt
  177 1911504410251ĐỖ NGỌC VIÊN19CDT209/06/2001Nam 153 2.69 x x x Đạt
  178 1911504410252TRỊNH QUỐC VIỆT19CDT208/04/2001Nam 153 2.92 x x x Đạt
  179 1911505120201NGÔ VĂN AN19D125/12/2001Nam 154 3.30 x x x Đạt
  180 1911505120204NGUYỄN TUẤN BẢO19D125/03/2001Nam 154 2.49 x x x Đạt
  181 1911505120101TRẦN GIA BẢO19D121/02/2001Nam 154 2.47 x x x Đạt
  182 1911505120205NGUYỄN ĐĂNG BỮU19D130/09/2000Nam 153 2.59 x x x Đạt
  183 1911505120102TRẦN MẠNH CƯỜNG19D128/06/2001Nam 156 2.75 x x x Đạt
  184 1911505120207NGUYỄN HỮU CƯỜNG19D121/10/2001Nam 154 3.42 x x x Đạt
  185 1911505120108NGUYỄN HỮU ĐẠT19D101/01/2001Nam 154 2.58 x x x Đạt
  186 1911505120109BÙI MINH ĐOÀN19D101/06/2001Nam 154 2.63 x x x Đạt
  187 1911505120110ĐẶNG BÁ ĐỨC19D105/12/2001Nam 154 2.69 x x x Đạt
  188 1911505120119PHẠM CÔNG KHA19D129/03/2001Nam 154 2.88 x x x Đạt
  189 1911505120224LÊ TỰ NGUYÊN KHOA19D104/05/2001Nam 153 3.21 x x x Đạt
  190 1911505120122LÝ QUYỀN LÂM19D112/05/2001Nam 154 2.84 x x x Đạt
  191 1911505120225VÕ VĂN LINH19D110/06/2001Nam 154 2.68 x x x Đạt
  192 1911505120226NGUYỄN PHƯỚC LỢI19D112/11/1999Nam 153 3.48 x x x Đạt
  193 1911505120227ĐỖ HOÀI MẠNH19D127/01/2001Nam 153 2.68 x x x Đạt
  194 1911505120132NGUYỄN DUY NGHIÊM19D115/02/2001Nam 154 2.99 x x x Đạt
  195 1911505120135TRƯƠNG MINH NHẬT19D111/10/2001Nam 154 2.29 x x x Đạt
  196 1911505120141BÙI NGỌC HÙNG QUANG19D119/10/2001Nam 154 3.07 x x x Đạt
  197 1911505120234VÕ TIẾN QUỐC19D120/02/2001Nam 154 2.53 x x x Đạt
  198 1911505120235VÕ VĂN SONG19D108/04/2001Nam 154 2.88 x x x Đạt
  199 1911505120237NGUYỄN QUỐC TÀI19D120/02/2001Nam 154 3.13 x x x Đạt
  200 1911505120238NGUYỄN BÁ TÂN19D124/07/2001Nam 154 3.07 x x x Đạt
  201 1911505120239HỒ VIỆT TÂN19D130/01/2001Nam 154 2.64 x x x Đạt
  202 1911505120148ĐỖ ĐÌNH TÀU19D111/08/2001Nam 153 2.69 x x x Đạt
  203 1911505120154LÊ VĂN THANH19D116/11/2001Nam 154 3.05 x x x Đạt
  204 1911505120249NGUYỄN VĂN THÀNH19D126/04/2001Nam 154 2.97 x x x Đạt
  205 1911505120157TRẦN ĐỨC PHÚ THỌ19D112/10/2001Nam 154 2.91 x x x Đạt
  206 1911505120253ĐỖ ĐÌNH THOẠI19D120/05/2001Nam 154 2.98 x x x Đạt
  207 1911505120158PHẠM ĐỨC HOÀNG THÔNG19D108/01/2001Nam 153 2.20 x x x Đạt
  208 1911505120254NGUYỄN HỮU THỨC19D121/02/2001Nam 154 3.24 x x x Đạt
  209 1911505120149LƯU TỔNG TÍN19D104/12/2001Nam 154 2.47 x x x Đạt
  210 1911505120151NGUYỄN BẢO TOÀN19D122/06/2001Nam 153 2.66 x x x Đạt
  211 1911505120160NGUYỄN QUỐC TRIỆU19D111/07/2001Nam 154 2.77 x x x Đạt
  212 1911505120162VÕ VĂN TRƯỜNG19D108/05/2001Nam 154 3.25 x x x Đạt
  213 1911505120246TRẦN THANH TÙNG19D113/11/2001Nam 153 3.07 x x x Đạt
  214 1911505120247TRẦN THANH TUYẾN19D108/01/2000Nam 154 2.55 x x x Đạt
  215 1911505120262LÊ VĂN VINH19D117/09/2001Nam 154 2.77 x x x Đạt
  216 1911505120263ĐINH HOÀNG VŨ19D116/07/2001Nam 154 2.89 x x x Đạt
  217 1911505120166TRẦN QUỐC VƯƠNG19D128/07/2001Nam 154 2.91 x x x Đạt
  218 1911505120265ĐINH VIẾT VƯỢNG19D104/03/2001Nam 154 2.77 x x x Đạt
  219 1911505120212PHẠM THÁI DUY19D218/10/2001Nam 153 3.27 x x x Đạt
  220 1911505120114TRẦN XUÂN HOÀNG19D202/12/2001Nam 153 3.50 x x x Đạt
  221 1911505120218DƯƠNG ANH HUY19D221/05/2001Nam 153 3.61 x x x Đạt
  222 1911505120266BÙI QUANG HUY19D229/10/2001Nam 153 2.65 x x x Đạt
  223 1911505120120LÊ PHÚ KHANG19D223/01/2001Nam 153 2.43 x x x Đạt
  224 1911505120123NGUYỄN VĂN HOÀI LINH19D204/08/2001Nam 153 2.81 x x x Đạt
  225 1911505120126PHAN TRƯỜNG LỘC19D206/06/2001Nam 153 2.73 x x x Đạt
  226 1911505120130LÊ CÔNG NHẬT MINH19D230/11/2001Nam 153 3.67 x x x Đạt
  227 1911505120134NGUYỄN TRỌNG NHÂN19D201/02/2001Nam 153 3.18 x x x Đạt
  228 1911505120229HỨA NGUYÊN PHÚC19D217/01/2001Nam 153 3.05 x x x Đạt
  229 1911505120139MAI HOÀNG PHƯỚC19D208/04/2001Nam 153 3.03 x x x Đạt
  230 1911505120230NGUYỄN THANH PHƯƠNG19D205/07/2001Nam 153 3.40 x x x Đạt
  231 1911505120140ĐẶNG PHƯỚC QUANG19D222/03/2001Nam 153 2.80 x x x Đạt
  232 1911505120233THÁI HỒNG QUANG19D212/02/2001Nam 153 2.99 x x x Đạt
  233 1911505120143PHAN BẢO QUỐC19D222/03/2001Nam 153 2.86 x x x Đạt
  234 1911505120144TRẦN QUANG QUÝ19D213/05/2001Nam 153 3.47 x x x Đạt
  235 1911505120145LÊ HỒNG SƠN19D202/09/2001Nam 153 2.74 x x x Đạt
  236 1911505120146LÊ XUÂN SƠN19D215/08/2001Nam 153 2.90 x x x Đạt
  237 1911505120236NGUYỄN QUANG SƠN19D219/12/2001Nam 153 3.61 x x x Đạt
  238 1911505120156TRẦN MINH THẮNG19D227/03/2001Nam 153 2.72 x x x Đạt
  239 1911505120150NGUYỄN XUÂN TÍNH19D217/08/2001Nam 153 2.54 x x x Đạt
  240 1911505120242PHAN THANH TĨNH19D221/02/2001Nam 153 3.03 x x x Đạt
  241 1911505120255HUỲNH TẤN TRÀ19D230/10/2001Nam 153 2.47 x x x Đạt
  242 1911505120256LÊ DOÃN TRIỀU19D224/01/2001Nam 153 3.03 x x x Đạt
  243 1911505120244CAO ANH TÚ19D218/09/2001Nam 153 3.50 x x x Đạt
  244 1911504210103VÕ VĂN CƯỜNG19DL115/01/2001Nam 154 3.27 x x x Đạt
  245 1911504210112NGUYỄN VĂN HÀO19DL110/10/2001Nam 156 3.26 x x x Đạt
  246 1911504210116PHẠM VĂN HUẤN19DL108/10/2001Nam 155 3.36 x x x Đạt
  247 1911504210120NGUYỄN VIỆT KHOA19DL103/10/2001Nam 153 3.01 x x x Đạt
  248 1911504210118ĐỖ TUẤN KIỆT19DL119/10/2001Nam 157 2.75 x x x Đạt
  249 1911504210121TRẦN QUÝ LÂM19DL116/03/2001Nam 154 2.88 x x x Đạt
  250 1911504210123NGUYỄN HOÀNG LÂM19DL118/03/2001Nam 154 2.85 x x x Đạt
  251 1911504210126TRƯƠNG NGUYỄN HOÀNG LONG19DL123/03/2001Nam 158 3.11 x x x Đạt
  252 1911504210127NGUYỄN THÀNH LUÂN19DL127/08/2001Nam 153 2.95 x x x Đạt
  253 1911504210130TRẦN XUÂN NAM19DL101/01/2001Nam 154 3.42 x x x Đạt
  254 1911504210132VÕ DUY NHẬT19DL111/08/2001Nam 154 3.13 x x x Đạt
  255 1911504210133LƯƠNG VĂN PHÚ19DL108/01/2001Nam 154 3.10 x x x Đạt
  256 1911504210138NGUYỄN VIẾT TÀI19DL128/08/2001Nam 156 2.99 x x x Đạt
  257 1911504210141NGUYỄN THANH TÂM19DL127/05/2001Nam 154 3.03 x x x Đạt
  258 1911504210142VÕ TẤN TÂY19DL105/03/2001Nam 154 3.21 x x x Đạt
  259 1911504210151TRẦN CAO THỊNH19DL105/01/2001Nam 154 3.25 x x x Đạt
  260 1911504210152HỒ VIẾT THUẬN19DL121/07/2001Nam 154 3.29 x x x Đạt
  261 1911504210145NGUYỄN TRẦN QUANG TỊNH19DL108/09/2001Nam 156 3.28 x x x Đạt
  262 1911504210146PHAN LÊ HỮU TOÀN19DL123/07/2001Nam 154 3.52 x x x Đạt
  263 1911504210154LÊ DUY TRƯỜNG19DL123/08/2001Nam 154 3.38 x x x Đạt
  264 1911504210148TRƯƠNG VĂN TÙNG19DL106/07/2001Nam 154 3.05 x x x Đạt
  265 1911504210156NGUYỄN HOÀNG VIỆT19DL124/02/2000Nam 154 3.54 x x x Đạt
  266 1911504210158ĐỖ MINH VŨ19DL107/03/2001Nam 156 3.46 x x x Đạt
  267 1911504210201NGUYỄN ĐỨC NHẬT ANH19DL231/03/2001Nam 154 3.06 x x x Đạt
  268 1911504210204HUỲNH NGỌC CHIẾN19DL211/06/2001Nam 154 2.79 x x x Đạt
  269 1911504210208TRẦN ĐĂNG ĐẠI19DL210/02/2001Nam 154 3.23 x x x Đạt
  270 1911504210206LÊ KIM DŨNG19DL229/04/2001Nam 155 3.13 x x x Đạt
  271 1911504210205TRẦN TIẾN DỦNG19DL226/08/2001Nam 154 3.44 x x x Đạt
  272 1911504210211TRỊNH QUANG HIỆP19DL204/07/2001Nam 155 3.38 x x x Đạt
  273 1911504210213TRƯƠNG NGỌC HOÀNG19DL207/09/2001Nam 153 3.07 x x x Đạt
  274 1911504210217PHAN HỮU HƯỚNG19DL219/03/2001Nam 154 3.51 x x x Đạt
  275 1911504210218PHAN TẤN KHANG19DL204/10/2001Nam 153 3.44 x x x Đạt
  276 1911504210219NGUYỄN HUỲNH KHÁNH19DL231/05/2001Nam 156 3.01 x x x Đạt
  277 1911504210260ĐINH CÔNG HOÀI LINH19DL229/01/2000Nam 154 3.16 x x x Đạt
  278 1911504210223HỒ SỸ MẠNH19DL227/08/2001Nam 155 3.45 x x x Đạt
  279 1911504210226VÕ DOÃN HOÀNG NAM19DL222/01/2001Nam 154 3.30 x x x Đạt
  280 1911504210227VÕ VĂN NĂNG19DL201/10/2001Nam 156 3.82 x x x Đạt
  281 1911504210231PHẠM VĂN NGUYÊN19DL207/05/2001Nam 153 3.38 x x x Đạt
  282 1911504210228Y- SUAM NIÊ19DL226/08/2001Nam 155 3.01 x x x Đạt
  283 1911504210237ĐINH NGỌC PHÚC19DL204/05/2001Nam 154 3.14 x x x Đạt
  284 1911504210239HUỲNH MINH QUYỀN19DL201/02/2001Nam 153 3.03 x x x Đạt
  285 1911504210248NGUYỄN PHƯƠNG THÀNH19DL210/02/2001Nam 153 3.28 x x x Đạt
  286 1911504210251NGUYỄN HỮU THỊNH19DL211/04/2001Nam 153 3.37 x x x Đạt
  287 1911504210244LA TIỂN19DL206/12/2001Nam 154 3.38 x x x Đạt
  288 1911504210252TRƯƠNG VIỆT TRÌNH19DL217/10/2001Nam 156 3.06 x x x Đạt
  289 1911504210253TRẦN MẠNH TRÚC19DL217/03/2000Nam 155 3.79 x x x Đạt
  290 1911504210245ĐỖ VĂN MINH TÚ19DL219/08/2000Nam 154 3.14 x x x Đạt
  291 1911504210255MAI THANH VÀNG19DL225/09/2001Nam 156 3.40 x x x Đạt
  292 1911504210256NGUYỄN CÔNG VINH19DL201/10/2001Nam 154 2.93 x x x Đạt
  293 1911504210259BÙI VĂN VƯƠNG19DL201/04/2001Nam 153 2.84 x x x Đạt
  294 1911505410106BÙI LONG CHẨN19DT114/04/2001Nam 153 3.18 x x x Đạt
  295 1911505410105NGUYỄN SỸ CƯỜNG19DT106/02/2001Nam 153 3.05 x x x Đạt
  296 1911505410108HỒ VĂN DANH19DT111/01/2001Nam 153 3.25 x x x Đạt
  297 1911505410113TRẦN QUỐC ĐẠT19DT114/09/2001Nam 153 3.38 x x x Đạt
  298 1911505410110CA NHẬT DƯƠNG19DT101/12/2001Nam 153 3.17 x x x Đạt
  299 1911505410116LÊ TRẦN MINH HIẾU19DT101/05/2001Nam 153 2.80 x x x Đạt
  300 1911505410119NGUYỄN NGỌC HÓA19DT113/11/2001Nam 155 2.93 x x x Đạt
  301 1911505410130DƯƠNG VĂN KHIÊM19DT117/07/2001Nam 153 2.97 x x x Đạt
  302 1911505410138TRẦN LÊ MINH19DT131/05/2001Nam 153 2.69 x x x Đạt
  303 1911505410146TRẦN ĐỨC PHƯƠNG19DT112/12/2001Nam 153 2.95 x x x Đạt
  304 1911505410147TRẦN VĂN PHƯƠNG19DT107/09/2001Nam 153 3.40 x x x Đạt
  305 1911505410148BÙI XUÂN QUANG19DT122/07/2000Nam 153 2.97 x x x Đạt
  306 1911505410149ĐỖ HỮU QUỐC19DT101/12/2001Nam 153 2.98 x x x Đạt
  307 1911505410151LÊ THỊ SƯƠNG19DT120/09/2001Nữ 155 3.12 x x x Đạt
  308 1911505410155ĐỖ VĂN TÌNH19DT104/12/2001Nam 153 2.83 x x x Đạt
  309 1911505410169ĐÀO TRUNG TRỰC19DT101/04/2001Nam 155 2.78 x x x Đạt
  310 1911507310102THÁI THỊ KIM CHI19HTP129/06/2001Nữ 157 3.55 x x x Đạt
  311 1911507310106NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG19HTP123/02/2001Nữ 157 2.78 x x x Đạt
  312 1911507310109PHẠM THỊ THU HIỀN19HTP111/01/2001Nữ 156 2.79 x x x Đạt
  313 1911507310111TRẦN THỊ HOA19HTP125/10/2001Nữ 156 3.74 x x x Đạt
  314 1911507310113PHAN NGUYÊN GIA HUỆ19HTP102/11/2001Nữ 155 3.08 x x x Đạt
  315 1911507310115PHẠM THỊ MỸ HUYỀN19HTP126/09/2001Nữ 157 3.45 x x x Đạt
  316 1911507310117TRẦN THỊ MỸ KIỀU19HTP120/02/2001Nữ 157 3.36 x x x Đạt
  317 1911507310119TRẦN THỊ NGỌC LÀI19HTP101/01/2001Nữ 157 3.02 x x x Đạt
  318 1911507310122NGUYỄN HỒNG KHÁNH LY19HTP117/07/2001Nữ 157 2.96 x x x Đạt
  319 1911507310123LÊ THỊ MẬN19HTP110/09/2000Nữ 154 2.81 x x x Đạt
  320 1911507310125NGUYỄN THỊ THU NGÂN19HTP128/08/2001Nữ 157 3.05 x x x Đạt
  321 1911507310127TRẦN DUY UYỂN NHI19HTP108/03/2001Nữ 133 2.54 x x x Đạt
  322 1911507310128VÕ THỊ THẢO NHI19HTP120/12/2001Nữ 156 3.47 x x x Đạt
  323 1911507310129ĐỖ THỊ KIỀU OANH19HTP106/11/2001Nữ 157 3.33 x x x Đạt
  324 1911507310130VÕ THỊ THẾ PHƯƠNG19HTP124/12/2001Nữ 157 3.20 x x x Đạt
  325 1911507310132VƯƠNG VIẾT QUỐC19HTP125/10/2001Nam 156 2.58 x x x Đạt
  326 1911507310133PHAN THỊ QUÝ QUYÊN19HTP112/05/2001Nữ 156 3.29 x x x Đạt
  327 1911507310141NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO19HTP115/11/2001Nữ 133 2.77 x x x Đạt
  328 1911507310145NGUYỄN ANH THƯ19HTP109/02/2001Nữ 156 2.66 x x x Đạt
  329 1911507310146ĐÀO THỊ THƯƠNG19HTP101/02/2000Nữ 156 3.08 x x x Đạt
  330 1911507310148LÊ THỊ TUYẾT TRINH19HTP108/09/2001Nữ 154 2.82 x x x Đạt
  331 1911507310136NGUYỄN DUY TUYÊN19HTP102/09/2001Nam 156 2.76 x x x Đạt
  332 1911507310137NGUYỄN THỊ NGỌC TUYỀN19HTP106/05/2001Nữ 156 2.81 x x x Đạt
  333 1911507310151HUỲNH THỊ HÀNG VY19HTP110/04/2001Nữ 157 2.79 x x x Đạt
  334 1911507210101VŨ VĂN CÔNG19MT121/03/2001Nam 153 2.90 x x x Đạt
  335 1911507210102NGUYỄN QUỐC CƯỜNG19MT124/10/2001Nam 155 2.82 x x x Đạt
  336 1911507210114LÊ THỊ BÍCH THU19MT105/11/2001Nữ 153 3.28 x x x Đạt
  337 1911507210116ĐẶNG TRIỆU VỸ19MT106/05/2001Nam 153 2.62 x x x Đạt
  338 1911504310101NGUYỄN HỮU CANG19N119/10/2001Nam 154 2.64 x x x Đạt
  339 1911504310102VÕ HỒNG CƯỜNG19N115/04/2001Nam 156 2.63 x x x Đạt
  340 1911504310103ĐOÀN QUỐC CƯỜNG19N102/05/2001Nam 154 3.12 x x x Đạt
  341 1911504310110NGUYỄN DUY ĐÔNG19N131/10/2001Nam 154 2.99 x x x Đạt
  342 1911504310111ĐINH CÔNG HẢI19N107/04/2001Nam 154 2.95 x x x Đạt
  343 1911504310112LÊ TRUNG HẬU19N102/03/2001Nam 156 2.90 x x x Đạt
  344 1911504310116NGUYỄN TRẦN XUÂN HIẾU19N120/07/2001Nam 154 3.25 x x x Đạt
  345 1911504310113PHAN MINH HIẾU19N108/01/2001Nam 154 2.90 x x x Đạt
  346 1911504310114NGUYỄN VĂN HIẾU19N108/02/2001Nam 154 3.29 x x x Đạt
  347 1911504310120NGUYỄN VĂN HƯNG19N118/07/2001Nam 156 2.77 x x x Đạt
  348 1911504310122NGUYỄN CẢNH HƯNG19N109/03/2001Nam 156 3.04 x x x Đạt
  349 1911504310123NGUYỄN NGỌC HƯNG19N102/04/2001Nam 154 2.80 x x x Đạt
  350 1911504310128TRẦN VĂN LỢI19N122/08/2001Nam 154 3.24 x x x Đạt
  351 1911504310134HOÀNG TÂN NHẤT19N124/01/2001Nam 154 2.95 x x x Đạt
  352 1911504310136LÊ HỮU PHÚC19N112/03/2001Nam 154 2.64 x x x Đạt
  353 1911504310141NGUYỄN HỮU SANG19N127/11/2001Nam 154 2.75 x x x Đạt
  354 1911504310142TRẦN VĂN SANG19N122/08/2001Nam 154 2.98 x x x Đạt
  355 1911504310143VÕ VĂN SĨ19N103/02/2001Nam 154 2.90 x x x Đạt
  356 1911504310144LÊ THANH SƠN19N128/05/2001Nam 154 2.88 x x x Đạt
  357 1911504310145PHẠM NGỌC TÀI19N103/01/2001Nam 154 2.78 x x x Đạt
  358 1911504310148TRẦN VĂN TÂN19N115/03/2001Nam 154 2.61 x x x Đạt
  359 1911504310155PHẠM NGỌC THẠCH19N127/02/2001Nam 156 2.51 x x x Đạt
  360 1911504310154PHAN CẢNH THẠCH19N102/02/2001Nam 154 2.62 x x x Đạt
  361 1911504310157TRẦN VĂN THẮNG19N105/06/2001Nam 154 3.58 x x x Đạt
  362 1911504310156LÊ BÁ THAO19N109/12/2001Nam 154 2.83 x x x Đạt
  363 1911504310158VŨ VĂN THÌN19N121/01/2001Nam 154 2.82 x x x Đạt
  364 1911504310160NGUYỄN BÙI MINH THỨC19N123/01/2001Nam 154 2.90 x x x Đạt
  365 1911504310150LÊ NGỌC TIỆP19N118/03/2001Nam 154 2.81 x x x Đạt
  366 1911504310163ĐỖ VĂN TRƯỜNG19N116/05/2001Nam 154 3.14 x x x Đạt
  367 1911504310164NGUYỄN MẠNH TRƯỜNG19N115/07/2001Nam 154 2.77 x x x Đạt
  368 1911504310151TĂNG HỮU TUÂN19N129/12/2001Nam 154 3.08 x x x Đạt
  369 1911504310152LÊ VĂN TUẤN19N120/06/2001Nam 154 2.86 x x x Đạt
  370 1911504310153NGUYỄN TUẤN19N114/10/2001Nam 156 2.90 x x x Đạt
  371 1911504310165NGUYỄN THÀNH VINH19N125/05/2001Nam 154 3.09 x x x Đạt
  372 1911504310167NGUYỄN QUANG VINH19N120/11/2001Nam 154 2.87 x x x Đạt
  373 1911504310169PHẠM HOÀN VŨ19N124/09/2001Nam 154 3.12 x x x Đạt
  374 1911504310170LÊ THÁI VỸ19N106/11/2001Nam 156 2.77 x x x Đạt
  375 1911514110102HOÀNG THANH BÌNH19SK119/01/2001Nam 146 2.95 x x x Đạt
  376 1911514110108BÙI VĂN HƯNG19SK104/04/2001Nam 146 3.18 x x x Đạt
  377 1911514110117VÕ THỊ NHƯ Ý19SK129/11/2001Nữ 149 3.05 x x x Đạt
  378 1911505310107LÊ VĂN BẢO CHUNG19T124/02/2001Nam 154 2.92 x x x Đạt
  379 1911505310112PHAN QUỐC ĐẠT19T121/02/2001Nam 153 2.93 x x x Đạt
  380 1911505310119VY QUANG HIỆP19T117/02/2001Nam 154 3.14 x x x Đạt
  381 1911505310133PHẠM VĂN LINH19T101/05/2001Nam 160 2.73 x x x Đạt
  382 1911505310134NGUYỄN CAO DUY LINH19T127/04/2001Nam 153 3.27 x x x Đạt
  383 1911505310135LƯƠNG VĨNH LONG19T129/05/2001Nam 153 2.76 x x x Đạt
  384 1911505310144TRẦN ANH QUÂN19T128/09/2001Nam 155 3.30 x x x Đạt
  385 1911505310150NGUYỄN VĂN TÂY19T106/01/2001Nam 136 2.80 x x x Đạt
  386 1911505310165NGUYỄN THỊ THOA19T125/03/2001Nữ 154 3.16 x x x Đạt
  387 1911505310155PHẠM XUÂN TOÁN19T107/05/2001Nam 153 3.05 x x x Đạt
  388 1911505310157HỒ TRẦN THANH TUẤN19T124/12/1998Nam 154 2.75 x x x Đạt
  389 1911505310205LƯƠNG VĂN CHƯƠNG19T230/09/2001Nam 153 2.82 x x x Đạt
  390 1911505310204NGUYỄN THANH CƯỜNG19T211/01/2001Nam 156 2.83 x x x Đạt
  391 1911505310213NGÔ ĐÌNH HOÀNG HÀ19T213/02/2001Nam 153 3.00 x x x Đạt
  392 1911505310239NGUYỄN TẤN NĂM19T228/04/2001Nam 132 2.68 x x x Đạt
  393 1911505310243TRƯƠNG QUANG NHẬT19T203/04/2001Nam 154 2.97 x x x Đạt
  394 1911505310262BÙI VIỆT THỊNH19T203/10/2001Nam 154 2.77 x x x Đạt
  395 1911505310263BÙI CHÍ THÔNG19T202/04/2001Nam 153 3.01 x x x Đạt
  396 1911505310264NGÔ VĂN THUẦN19T226/01/2001Nam 153 3.03 x x x Đạt
  397 1911505310265NGUYỄN CÔNG THUẬN19T223/07/2001Nam 153 3.61 x x x Đạt
  398 1911505310252TRẦN Y TIẾN19T213/12/2001Nam 153 3.03 x x x Đạt
  399 1911505310270NGUYỄN QUỐC VŨ19T223/04/2001Nam 153 3.12 x x x Đạt
  400 1911505510103NGUYỄN VĂN BA19TDH115/08/2001Nam 153 2.61 x x x Đạt
  401 1911505510108TRẦN QUANG CHIẾN19TDH104/07/2001Nam 155 3.01 x x x Đạt
  402 1911505510110NGUYỄN NGỌC DŨNG19TDH122/06/2001Nam 153 2.74 x x x Đạt
  403 1911505510112NGUYỄN XUÂN DƯƠNG19TDH126/05/2001Nam 153 2.80 x x x Đạt
  404 1911505510114PHAN THẾ HIỀN19TDH117/06/2001Nam 154 3.38 x x x Đạt
  405 1911505510115NGUYỄN CÔNG HIẾU19TDH114/08/2001Nam 155 2.85 x x x Đạt
  406 1911505510117LÂM THANH HOÀ19TDH112/04/2001Nam 153 3.50 x x x Đạt
  407 1911505510121PHẠM HƯNG19TDH115/11/2001Nam 155 2.87 x x x Đạt
  408 1911505510120NGUYỄN QUANG HUY19TDH115/06/2001Nam 155 2.47 x x x Đạt
  409 1911505510123LƯƠNG CÔNG KHÁNH19TDH125/06/2000Nam 155 2.60 x x x Đạt
  410 1911505510127NGUYỄN VĂN NAM19TDH113/12/2001Nam 155 3.01 x x x Đạt
  411 1911505510128NGUYỄN MỘNG PHÚ19TDH109/09/2001Nam 153 2.58 x x x Đạt
  412 1911505510130NGUYỄN DUY PHƯƠNG19TDH129/03/2001Nam 155 3.23 x x x Đạt
  413 1911505510141NGUYỄN CHIẾN THẮNG19TDH107/04/2001Nam 155 3.28 x x x Đạt
  414 1911505510144NGUYỄN CHÍ THIỆN19TDH123/12/2001Nam 155 3.17 x x x Đạt
  415 1911505510135HUỲNH CÔNG TÍN19TDH130/11/2001Nam 155 2.78 x x x Đạt
  416 1911505510136HỒ BẢO TÍN19TDH102/03/2001Nam 155 2.69 x x x Đạt
  417 1911505510147VÕ NGỌC TRỌNG19TDH124/01/2001Nam 155 2.86 x x x Đạt
  418 1911505510137TRẦN VĂN TƯ19TDH123/09/2001Nam 153 2.77 x x x Đạt
  419 1911505510148NGUYỄN TẤT VĂN19TDH118/08/2001Nam 155 2.57 x x x Đạt
  420 1911505510201TRẦN LÊ ĐỨC AN19TDH222/01/2001Nam 155 3.46 x x x Đạt
  421 1911505510203ĐỖ THÀNH THIÊN ÂN19TDH207/09/2001Nam 153 2.71 x x x Đạt
  422 1911505510202NGUYỄN CHÂN ANH19TDH223/01/2001Nam 153 2.92 x x x Đạt
  423 1911505510204LÊ CAO CƯỜNG19TDH205/04/2001Nam 153 3.31 x x x Đạt
  424 1911505510210HÀ TIẾN ĐẠT19TDH202/07/2001Nam 153 3.56 x x x Đạt
  425 1911505510208NGUYỄN TIẾN DƯƠNG19TDH216/01/2001Nam 153 2.90 x x x Đạt
  426 1911505510211TRẦN HOÀNG HẢI19TDH210/10/2001Nam 153 3.29 x x x Đạt
  427 1911505510212PHAN HOÀNG HẢI19TDH220/08/1995Nam 155 3.43 x x x Đạt
  428 1911505510216NGÔ ĐĂNG HÙNG19TDH224/02/2001Nam 153 3.64 x x x Đạt
  429 1911505510222NGÔ ĐỨC LÂM19TDH222/09/2001Nam 155 3.01 x x x Đạt
  430 1911505510250NGUYỄN VĂN LINH19TDH208/06/2001Nam 155 3.05 x x x Đạt
  431 1911505510224NGUYỄN TRÍ LỘC19TDH230/10/2001Nam 155 2.92 x x x Đạt
  432 1911505510223NGUYỄN ĐĂNG LONG19TDH210/06/2001Nam 153 3.08 x x x Đạt
  433 1911505510226ĐỖ HOÀNG LƯƠNG19TDH201/03/2001Nam 155 3.03 x x x Đạt
  434 1911505510227NGUYỄN HOÀI NAM19TDH229/06/2001Nam 153 3.03 x x x Đạt
  435 1911505510229NGUYỄN PHƯỚC NGUYÊN19TDH230/01/2001Nam 153 3.10 x x x Đạt
  436 1911505510233TRẦN THẾ PHONG19TDH213/03/2001Nam 153 3.60 x x x Đạt
  437 1911505510235LÊ XUÂN SANG19TDH207/02/2001Nam 155 3.30 x x x Đạt
  438 1911505510239LÊ THANH TRÍ19TDH225/08/2001Nam 155 3.08 x x x Đạt
  439 1911505510240CAO HỮU TRỌNG19TDH225/03/2001Nam 155 3.28 x x x Đạt
  440 1911505510241NGUYỄN CAO TRỌNG19TDH211/10/2001Nam 155 2.86 x x x Đạt
  441 1911505510237NÔNG VĂN TÙNG19TDH205/08/2001Nam 155 3.27 x x x Đạt
  442 1911505510247HOÀNG QUỐC VIỆT19TDH201/10/2001Nam 155 3.34 x x x Đạt
  443 1911505510248NGUYỄN PHI VŨ19TDH224/11/2001Nam 153 3.14 x x x Đạt
  444 1911507110101TRẦN VIỆT ANH19VL124/11/2001Nam 130 2.32 x x x Đạt
  445 1911507110110TRẦN ĐÌNH THỊNH19VL117/09/2001Nam 153 2.67 x x x Đạt
  446 1911506310143NGUYỄN NGỌC SƠN19XC116/12/2001Nam 156 3.56 x x x Đạt
  447 1911506110101ĐOÀN NAM BÌNH19XD129/07/2001Nam 155 2.42 x x x Đạt
  448 1911506110102VĂN ĐỨC BUN19XD129/12/2001Nam 153 2.71 x x x Đạt
  449 1911506110105QUẢNG TIẾN DŨNG19XD112/05/2001Nam 158 2.96 x x x Đạt
  450 1911506110112NGUYỄN ĐỨC HẠ19XD124/10/2001Nam 154 2.40 x x x Đạt
  451 1911506110118LÊ GIA HUY19XD120/01/2001Nam 153 2.80 x x x Đạt
  452 1911506110120NGUYỄN QUỐC KHÁNH19XD122/11/2001Nam 130 2.45 x x x Đạt
  453 1911506110125NGUYỄN HỮU LINH19XD120/04/2001Nam 158 2.83 x x x Đạt
  454 1911506110126NGÔ VĂN LĨNH19XD126/10/2001Nam 162 2.81 x x x Đạt
  455 1911506110132LÊ THANH NHO19XD115/11/2001Nam 130 2.45 x x x Đạt
  456 1911506110135VÕ DUY PHÚC19XD118/10/2001Nam 153 2.78 x x x Đạt
  457 1911506110137NGUYỄN ANH QUỐC19XD117/02/2001Nam 159 2.70 x x x Đạt
  458 1911506110139NGUYỄN NGỌC SƠN19XD131/01/2001Nam 158 2.57 x x x Đạt
  459 1911506110143NGUYỄN ĐỨC THÔNG19XD128/06/2001Nam 158 2.47 x x x Đạt
  460 1911506110147HỒ CÔNG VIỆT19XD129/08/2001Nam 162 2.75 x x x Đạt
  461 1911506110202NGUYỄN THANH CÔNG19XD212/10/2001Nam 153 2.59 x x x Đạt
  462 1911506110214NGUYỄN TIẾN HOÀNG19XD226/10/2001Nam 157 2.76 x x x Đạt
  463 1911506110218HỒ MINH HƯNG19XD220/04/2001Nam 157 2.70 x x x Đạt
  464 1911506110216NGUYỄN VĂN HUY19XD201/01/2000Nam 157 2.54 x x x Đạt
  465 1911506110220NGUYỄN KHẢI19XD231/12/2001Nam 153 3.07 x x x Đạt
  466 1911506110221NGUYỄN ĐỨC LỢI19XD227/08/2000Nam 153 2.34 x x x Đạt
  467 1911506110223THÁI MAI QUANG MINH19XD201/01/2001Nam 153 2.63 x x x Đạt
  468 1911506110224LÊ PHAN HÀ NAM19XD222/06/2001Nam 153 3.09 x x x Đạt
  469 1911506110227CAO HẢI PHONG19XD215/06/2001Nam 130 2.55 x x x Đạt
  470 1911506110231PHẠM VIẾT SƠN19XD220/01/2001Nam 153 2.75 x x x Đạt
  471 1911506110240LƯU VĂN THIỆN19XD229/03/2001Nam 153 2.95 x x x Đạt
  472 1911506110243PHẠM VĂN THỨC19XD216/08/2001Nam 153 2.84 x x x Đạt
  473 1911506110242TRẦN VĂN THUYỀN19XD202/03/2001Nam 138 2.59 x x x Đạt
  474 1911506110235MAI ĐỨC TIẾN19XD204/08/2001Nam 154 2.74 x x x Đạt
  475 1911506110238NGUYỄN TẤN TỚI19XD230/12/2001Nam 153 2.51 x x x Đạt
  476 1911506110245TRẦN QUỐC VIỆT19XD218/01/2001Nam 155 2.35 x x x Đạt
  477 2050421200122NGUYỄN QUỐC ĐẠT20DL127/08/2002Nam 157 3.42 x x x Đạt
  478 2050551200106NGUYỄN THU BẢO20TDH104/01/2000Nam 155 3.38 x x x Đạt

  Tổng cộng có 478 sinh viên dự kiến được công nhận tốt nghiệp học kỳ 123