1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN QUAY TRỞ LẠI DẠY VÀ HỌC TRỰC TIẾP TẠI TRƯỜNG SAU DỊCH COVID-19

+ Thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 học kỳ 219 dành cho sinh viên cấp cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ

+ Thông báo đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2020-2021 - HK 120 cho các lớp học tập trung.

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu các lớp học phần học trực tuyến học kỳ 1 năm học 2020-2021

+ PHÒNG ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC TRIỂN KHAI PHƯƠNG THỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN HỌC KỲ 120

+ Thông báo đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021 đối với các lớp học phần học trực tuyến.

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG HỆ THỐNG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN LMS CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

+ Thông báo tạm hoãn kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 học kỳ 219 (ngày 09/08/2020)

+ Upload Đề cương Đồ án tổng hợp - Đồ án chuyên ngành - Học kỳ 219.

+ Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 học kỳ 219 (ngày 09/08/2020) - Năm học 2019-2020 dành cho cấp đao đẳng (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)

+ Phòng Đào tạo công bố lịch thi dự kiến các học phần lý thuyết - học kỳ 219

+ Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp HK 219 từ ngày 08/07/2020 đến 22/07/2020

Previous
Next

Trang Sinh Viên

QUẢN TRỊ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HK 119

Lưu ý
 • Sinh viên được công nhận TN là những sinh viên đã làm thủ tục ĐKTN, đã nộp Bằng TN THPT, Chứng chỉ GDQP, GDTC.
 • Sinh viên khóa 11 hệ chính qui trở về sau phải tích lũy 2 tín chỉ kỹ năng mềm + đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ(có điểm thi CDR>=300 hoặc có Chứng chỉ quốc tế - tiếng Anh và tiếng Nhật) và Tin học (có điểm thi CDR >=5.5 hoặc có Chứng chỉ tin học tương đương trình độ B).
 • Sinh viên hệ chính qui từ khóa 2011 và 2012 LT trở về sau phải tích lũy 2 tín chỉ kỹ năng mềm + đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ(có điểm thi CDR>=300 hoặc có Chứng chỉ quốc tế) và Tin học (có điểm thi CDR >=5.5 hoặc có Chứng chỉ tin học tương đương trình độ B).

  STTMã Sinh viênHọ tên Sinh viênLớpNgày sinhGTTCTLĐTBTLBTNCCTCCCQPCĐR NN-TH
  1 141250442148Bùi Hồng Tân14CDT115/04/1996  105 2.07 x x x Đạt
  2 141250512125Trần Văn Huy14D112/04/1995  105 2.01 x x x Đạt
  3 141250422132Phan Xuân Nam14DL113/04/1996  106 2.44 x x x Đạt
  4 141250422401Nguyễn Viết Bửu14DL406/05/1996  106 2.36 x x x Đạt
  5 141250652105Nguyễn Văn Hiếu14KT126/06/1996  105 3.11 x x x Đạt
  6 141250652106Nguyễn Văn Hiệu14KT103/03/1996  108 2.44 x x x Đạt
  7 151250413135NGUYỄN PHƯỚC NHÂN15C114/06/1997  106 2.27 x x x Đạt
  8 151250443111TRẦN VĂN HẬU15CDT111/10/1997  105 2.21 x x x Đạt
  9 151250443129HUỲNH VĂN MAI15CDT125/07/1997  105 2.47 x x x Đạt
  10 151250443206PHAN ĐÌNH CƯỜNG15CDT212/11/1997  107 2.53 x x x Đạt
  11 151250513433PHẠM VĂN NHỰT15D105/09/1997  110 2.05 x x x Đạt
  12 151250513159Đinh Tiến Vũ15D114/11/1996  105 2.76 x x x Đạt
  13 151250513504BÙI QUỐC CƯỜNG15D215/01/1997  105 2.05 x x x Đạt
  14 151250513240NGUYỄN VĂN TRÀNG THẠCH15D202/06/1997  108 2.01 x x x Đạt
  15 151250513352HUỲNH QUỐC VINH15D315/06/1997  108 2.18 x x x Đạt
  16 151250513439VÕ THÀNH QUỐC15D411/06/1997  107 2.10 x x x Đạt
  17 151250513246TRẦN THANH TÍNH15D517/09/1997  105 2.49 x x x Đạt
  18 151250513546HUỲNH VĂN MINH TRUNG15D516/04/1997  105 2.00 x x x Đạt
  19 151250423133LÊ HỮU PHƯỚC15DL130/03/1997  105 2.45 x x x Đạt
  20 151250423139LÊ DUY TÂN15DL122/11/1997  107 2.20 x x x Đạt
  21 151250423236NGUYỄN VĂN MINH15DL211/10/1997  106 2.26 x x x Đạt
  22 151250423330ĐOÀN KHUÊ15DL311/06/1996  105 2.31 x x x Đạt
  23 151250523125HOÀNG PHƯỚC LỘC15DT109/02/1997  108 2.49 x x x Nộp chứng chỉ ngoại ngữ tương đương
  24 151250523152NGUYỄN MINH VƯỢNG15DT106/01/1996  107 2.64 x x x Đạt
  25 151250543111HOÀNG THỊ PHƯƠNG HẰNG15HQ115/01/1996Nữ 105 2.14 x x x Đạt
  26 151250733126LÊ THỊ HƯƠNG15HTP110/08/1997Nữ 105 2.43 x x x Đạt
  27 151250723110TRẦN VĂN DŨNG15MT104/08/1997  105 2.41 x x x Đạt
  28 151250433176TRẦN QUỐC NHẬT15N128/07/1997  105 2.88 x x x Đạt
  29 151250433143LÊ KIM QUỐC15N101/11/1997  105 2.00 x x x Đạt
  30 151250433154THÁI HOÀNG THẮNG15N102/04/1996  111 2.45 x x x Đạt
  31 151250533234TRẦN NGỌC PHÚ15T218/08/1996  105 2.01 x x x Đạt
  32 151250533254LÊ ĐỨC TRÍ15T231/08/1997  105 2.16 x x x Đạt
  33 151250533354ĐẶNG ĐOÀN CHÂU TRÂM15T306/07/1997Nữ 109 2.72 x x x Đạt
  34 151250533461HUỲNH TẤN VĨNH15T407/08/1997  105 2.17 x x x Đạt
  35 151250633110TRẦN ĐỨC THANH LIÊM15XC105/09/1997  107 2.20 x x x Đạt
  36 151250643130Phạm Minh Thức15XH115/10/1996  108 2.11 x x x Đạt
  37 161250413113Nguyễn Xuân Hoan16C116/06/1997  105 2.15 x x x Đạt
  38 161250413135NGUYỄN DUY PHƯƠNG16C114/06/1998  107 2.07 x x x Đạt
  39 161250413207LÝ HỒNG HẢI16C215/09/1998  109 2.44 x x x Đạt
  40 161250413266Nguyễn Như Quốc16C201/11/1998  105 2.17 x x x Đạt
  41 161250413311LÊ VĂN HUY16C310/03/1998  105 2.19 x x x Đạt
  42 161250413312Lương Hỷ16C326/12/1995  105 2.54 x x x Đạt
  43 161250413315NGUYỄN BÁ LÂM16C317/04/1998  106 2.57 x x x Nộp chứng chỉ tin học tương đương
  44 161250413327Nguyễn Văn Phúc16C326/05/1997  105 2.14 x x x Đạt
  45 161250413338CHUNG QUÝ ANH TÀI16C305/05/1998  106 2.47 x x x Đạt
  46 161250413353NGUYỄN VĂN TUẤN16C312/08/1998  105 2.77 x x x Đạt
  47 161250413360PHẠM VŨ16C310/10/1997  105 2.10 x x x Đạt
  48 161250443102LÊ TRÍ ĐỨC16CDT101/01/1998  105 2.35 x x x Đạt
  49 161250443103NGUYỄN TIẾN DŨNG16CDT111/07/1998  109 2.01 x x x Đạt
  50 161250443125NGUYỄN HỒNG SƠN16CDT130/08/1998  105 2.56 x x x Đạt
  51 161250443126PHẠM VIỄN THANH16CDT126/03/1998  105 2.62 x x x Đạt
  52 161250443132LÊ VĂN TRÀ16CDT103/05/1998  105 2.37 x x x Đạt
  53 161250443133BÙI ĐÌNH TRỌNG16CDT113/04/1998  105 2.19 x x x Đạt
  54 161250443135NGUYỄN THÀNH TÚ16CDT104/09/1998  105 2.43 x x x Đạt
  55 161250443209THÁI HỒ ANH ĐỨC16CDT205/01/1998  107 2.52 x x x Đạt
  56 161250443220NGUYỄN VĂN NGHĨA16CDT227/07/1998  105 2.29 x x x Đạt
  57 161250443236NGUYỄN XUÂN TUẤN16CDT214/03/1998  105 2.37 x x x Đạt
  58 161250513104LÊ ĐÌNH ÁNH BÌNH16D120/04/1998  105 2.41 x x x Đạt
  59 161250513113Nguyễn Văn Hạnh16D102/05/1996  106 2.40 x x x Đạt
  60 161250513117Lương Bá Huân16D122/11/1998  108 2.06 x x x Đạt
  61 161250513119PHẠM VĂN HƯNG16D112/08/1998  105 2.38 x x x Đạt
  62 161250513217ĐINH NGỌC KHANH16D119/10/1998  105 2.67 x x x Đạt
  63 161250513223Đặng Nhật Minh16D122/12/1998  105 2.30 x x x Đạt
  64 161250513127NGUYỄN ĐỨC NHIỆM16D128/01/1998  105 2.80 x x x Đạt
  65 161250513131Lê Thanh Phong16D101/09/1996  105 2.11 x x x Đạt
  66 161250513232NGUYỄN PHẠM CÔNG QUỐC16D120/11/1998  105 2.51 x x x Đạt
  67 161250513233Trương Tâm Quốc16D109/05/1998  105 2.52 x x x Đạt
  68 161250513146Phạm Ngọc Trung16D110/04/1998  105 2.05 x x x Đạt
  69 161250513149NGUYỄN SĨ MINH TUẤN16D106/05/1998  105 2.11 x x x Đạt
  70 161250513401NGUYỄN HOÀI BẢO16D210/08/1998  105 2.40 x x x Đạt
  71 161250513414Hoàng Văn Kiệt16D201/06/1998  105 2.16 x x x Đạt
  72 161250513338TẠ VĂN TÂY16D216/01/1998  107 2.03 x x x Đạt
  73 161250513440Huỳnh Thanh16D223/09/1997  106 2.29 x x x Đạt
  74 161250513442NGUYỄN VIẾT THẬP16D225/12/1998  105 2.05 x x x Đạt
  75 161250513203Trần Đình Ban16D310/02/1996  108 2.29 x x x Đạt
  76 161250513105TRẦN HỮU CƯƠNG16D327/12/1998  105 2.11 x x x Đạt
  77 161250513212PHAN XUÂN HOÀNG16D323/06/1998  105 2.33 x x x Đạt
  78 161250513428NGUYỄN VĂN PHÚC16D307/02/1998  105 2.30 x x x Đạt
  79 161250513303TRẦN VĂN CHÍNH16D402/07/1998  105 2.47 x x x Đạt
  80 161250513209ĐỖ MINH HIẾU16D415/09/1998  105 2.91 x x x Đạt
  81 161250513421Lê Ngọc Nam16D417/03/1998  105 2.17 x x x Đạt
  82 161250513207Trần Văn Đạt16D529/11/1998  109 2.45 x x x Nộp chứng chỉ ngoại ngữ tương đương
  83 161250513507VÕ QUANG HÀO16D528/02/1998  106 2.55 x x x Đạt
  84 161250513509TÔN THUẬN HÒA16D507/07/1998  106 2.51 x x x Đạt
  85 161250513510NGUYỄN ĐỨC HÙNG16D505/10/1998  106 2.10 x x x Đạt
  86 161250513516HÀ DUY NGUYÊN16D510/10/1998  106 2.27 x x x Đạt
  87 161250513519TRẦN LONG NHẬT16D501/05/1998  106 2.72 x x x Đạt
  88 161250513533NGUYỄN ĐÌNH TRUNG16D515/08/1997  106 2.84 x x x Nộp chứng chỉ tin học tương đương
  89 161250513538NGUYỄN KHẮC VỸ16D514/12/1998  106 2.24 x x x Đạt
  90 161250423112Hoàng Công Giang16DL119/12/1998  106 2.22 x x x Đạt
  91 161250423119NGUYỄN CÔNG HIẾU16DL120/03/1998  105 2.15 x x x Đạt
  92 161250423133LÊ BÌNH MINH16DL117/02/1998  107 2.28 x x x Đạt
  93 161250423140ĐẶNG DUY NHẤT16DL121/02/1998  107 2.51 x x x Đạt
  94 161250423152LÊ THỊ ANH THƯ16DL105/09/1998Nữ 105 2.57 x x x Đạt
  95 161250423167TRẦN NHƯ Ý16DL120/11/1998  107 2.21 x x x Đạt
  96 161250423213VÕ VĂN DŨNG16DL217/10/1998  105 2.58 x x x Đạt
  97 161250423215Trương Huy Hậu16DL220/05/1998  106 2.32 x x x Đạt
  98 161250423222NGUYỄN VĂN HOÀNG16DL204/06/1998  111 2.05 x x x Đạt
  99 161250423226TRẦN VŨ HÙNG16DL204/03/1997  105 2.16 x x x Đạt
  100 161250423240NGUYỄN VIẾT NHÂN16DL209/07/1998  105 2.14 x x x Đạt
  101 161250423243Nguyễn Văn Quân16DL216/10/1998  106 2.16 x x x Đạt
  102 161250423248VÕ VĂN SƠN16DL214/01/1997  107 2.44 x x x Đạt
  103 161250423305LÊ QUANG CƯỜNG16DL311/06/1998  105 2.52 x x x Đạt
  104 161250423334ĐINH TRỌNG NGHĨA16DL303/06/1996  105 2.45 x x x Đạt
  105 161250423341NGUYỄN QUỐC PHƯỚC16DL319/05/1998  105 3.12 x x x Đạt
  106 161250423344NGUYỄN MẬU ANH QUỐC16DL322/10/1998  105 2.49 x x x Đạt
  107 161250423358NGUYỄN VĂN THỊNH16DL301/08/1998  105 2.46 x x x Đạt
  108 161250423418NGUYỄN HIỂN16DL401/02/1998  109 2.59 x x x Đạt
  109 161250423438MAI VĂN NHỚ16DL413/08/1998  107 2.71 x x x Đạt
  110 161250423464NGUYỄN VĂN TÚC16DL428/06/1998  113 2.49 x x x Đạt
  111 161250423501MAI TUẤN ANH16DL503/10/1998  105 2.40 x x x Đạt
  112 161250423506Võ Quốc Cường16DL521/09/1997  110 2.38 x x x Đạt
  113 161250423508ĐẶNG TIẾN DŨNG16DL524/05/1998  105 2.22 x x x Đạt
  114 161250523102NGUYỄN VĂN CHƯƠNG16DT101/01/1998  107 2.07 x x x Đạt
  115 161250523103TRẦN VĂN ĐỒNG16DT107/11/1998  105 2.53 x x x Đạt
  116 161250523112NGUYỄN ĐẮC PIN16DT119/02/1998  105 2.74 x x x Đạt
  117 161250523113NGÔ HỒNG SƠN16DT101/05/1998  105 2.48 x x x Đạt
  118 161250523114ĐÀO VIẾT THANH16DT110/08/1997  105 2.18 x x x Đạt
  119 161250523119LÊ THANH TRƯNG16DT124/01/1998  105 2.71 x x x Đạt
  120 161250523124NGUYỄN LÊ TÚ16DT107/07/1997  105 2.52 x x x Đạt
  121 161250713101NGUYỄN THANH ĐÔNG16H103/11/1997  107 2.76 x x x Đạt
  122 161250713102NGUYỄN NỮ LỆ GIANG16H114/09/1997Nữ 107 2.42 x x x Đạt
  123 161250713107ĐINH THỊ NHI16H102/03/1998Nữ 109 2.53 x x x Đạt
  124 161250713108NGÔ VĂN NHỚ16H109/09/1998  107 2.72 x x x Đạt
  125 161250713110NGUYỄN THỊ CHÂU THU16H119/06/1998Nữ 107 2.51 x x x Đạt
  126 161250713111NGÔ VĂN THƯƠNG16H109/09/1998  107 2.94 x x x Đạt
  127 161250543126NGUYỄN THỊ MAI TRANG16HQ114/08/1996Nữ 105 3.15 x x x Đạt
  128 161250733108LÊ THỊ HẰNG16HTP109/12/1997Nữ 108 2.61 x x x Đạt
  129 161250733117NGUYỄN THỊ LIÊN16HTP108/08/1998Nữ 107 2.68 x x x Đạt
  130 161250733148HUỲNH THỊ TUYẾT16HTP122/03/1998Nữ 105 2.50 x x x Đạt
  131 161250653103VŨ THỊ DUNG16KT107/02/1998Nữ 108 2.77 x x x Đạt
  132 161250653111Bùi Văn Phương16KT102/12/1997  108 2.72 x x x Đạt
  133 161250653108NGÔ QUỐC THẮNG16KT115/02/1998  108 3.05 x x x Đạt
  134 161250723102HOÀNG THỊ BÉ16MT125/05/1998Nữ 105 2.76 x x x Đạt
  135 161250723106NGUYỄN HOÀNG HUY16MT105/04/1998  109 2.43 x x x Đạt
  136 161250723109LÊ THỊ MY16MT102/08/1998Nữ 105 2.64 x x x Đạt
  137 161250723110NGUYỄN THỊ NHƯ16MT101/05/1998Nữ 105 2.81 x x x Đạt
  138 161250723111Nguyễn Thị Phước16MT120/08/1998Nữ 107 2.51 x x x Đạt
  139 161250723114TRẦN THỊ THẠCH16MT103/07/1998Nữ 111 2.50 x x x Đạt
  140 161250433128TRẦN HOÀNG DUY KHÁNH16N113/09/1998  105 2.15 x x x Đạt
  141 161250433157Đoàn Ngọc Việt16N120/10/1998  107 2.50 x x x Đạt
  142 161250433158VÕ MẬU VIỆT16N103/01/1998  105 2.50 x x x Đạt
  143 161250433209Võ Cao Cường16N215/02/1997  105 2.03 x x x Đạt
  144 161250433224HUỲNH NGỌC LÊN16N204/02/1998  105 2.54 x x x Đạt
  145 161250433262Nguyễn Tấn Linh16N204/06/1998  108 2.51 x x x Đạt
  146 161250433242NGUYỄN THANH SINH16N205/01/1998  113 2.01 x x x Đạt
  147 161250433253Lương Văn Tứ16N214/01/1997  105 2.11 x x x Đạt
  148 161250433258VÕ TẤN VÀNG16N213/10/1998  105 2.10 x x x Đạt
  149 161250533201ĐẶNG THU ANH16T212/07/1995Nữ 105 3.26 x x x Đạt
  150 161250533264Lê Phú Bá16T208/02/1997  105 2.40 x x x Đạt
  151 161250533203TRẦN QUỐC BẢO16T209/06/1998  105 2.40 x x x Đạt
  152 161250533205Nguyễn Văn Cường16T210/06/1998  105 2.86 x x x Đạt
  153 161250533212TRẦN THỊ HIỆP16T203/01/1998Nữ 105 2.54 x x x Đạt
  154 161250533224HUỲNH TRẦN LAI16T222/04/1998  107 2.33 x x x Đạt
  155 161250533259VÕ THỊ NGỌC NA16T206/02/1998Nữ 105 2.91 x x x Đạt
  156 161250533234NGUYỄN VĂN PHƯƠNG16T214/01/1998  105 2.80 x x x Đạt
  157 161250533242VÕ ĐỨC THIỆN16T208/10/1998  105 2.16 x x x Đạt
  158 161250533248NGUYỄN VĂN TRƯỜNG16T212/03/1998  108 2.39 x x x Đạt
  159 161250533251VÕ ANH TUẤN16T220/08/1998  106 2.46 x x x Đạt
  160 161250533304TẠ QUANG CHÍNH16T320/10/1998  105 2.88 x x x Đạt
  161 161250533313PHAN THANH HÂN16T315/03/1998  105 3.10 x x x Đạt
  162 161250533322Lê Hoàng Khanh16T321/12/1998  105 2.10 x x x Đạt
  163 161250533327NGUYỄN THỊ NGHĨA16T306/06/1997Nữ 105 2.68 x x x Đạt
  164 161250533329Dương Phạm Thảo Nguyên16T302/10/1998  105 2.36 x x x Đạt
  165 161250533334ĐOÀN MINH PHƯỚC16T315/04/1998  105 2.46 x x x Đạt
  166 161250533335TRƯƠNG QUANG PHƯƠNG16T315/03/1997  107 2.20 x x x Đạt
  167 161250533338Lê Quốc Tài16T330/04/1998  106 2.59 x x x Đạt
  168 161250533345PHẠM THỊ THÚY16T317/01/1998Nữ 107 2.93 x x x Đạt
  169 161250533360NGUYỄN ĐÌNH TRÍ16T325/07/1998  105 2.50 x x x Đạt
  170 161250533350TRƯƠNG VĂN TỰ16T301/05/1998  107 2.03 x x x Đạt
  171 161250533355Nguyễn Như Vũ16T328/08/1998  114 2.45 x x x Đạt
  172 161250533424Hồ Văn Nhân16T406/01/1997  108 2.69 x x x Đạt
  173 161250533442Lê Viết Thiệt16T414/07/1998  105 2.70 x x x Đạt
  174 161250533445Nguyễn Đức Thuận16T407/08/1997  105 2.13 x x x Đạt
  175 161250533448PHẠM THẾ TRIỀU16T418/11/1998  105 2.72 x x x Đạt
  176 161250533454NGUYỄN VĂN VINH16T412/09/1998  107 2.49 x x x Đạt
  177 161250533508NGUYỄN HỮU ĐÔNG16T512/10/1998  107 2.22 x x x Đạt
  178 161250533520NGUYỄN VĨNH KHÁNH16T530/11/1998  106 2.89 x x x Đạt
  179 161250533523VĂN KIẾM16T506/04/1998  106 2.55 x x x Đạt
  180 161250533526Hoàng Trọng Lanh16T528/09/1997  105 3.10 x x x Đạt
  181 161250533541PHAN VĂN THÂN16T520/11/1998  107 2.57 x x x Đạt
  182 161250533542HUỲNH TẤN THÀNH16T508/08/1998  109 2.54 x x x Đạt
  183 161250533548HỒ THANH TÙNG16T521/02/1998  105 2.57 x x x Đạt
  184 161250533554HOÀNG LÊ THIÊN VƯƠNG16T513/09/1997  116 2.78 x x x Đạt
  185 161250533555TRẦN HOÀNG VỸ16T520/04/1998  107 2.64 x x x Đạt
  186 161250633104Nguyễn Văn Lê Duẩn16XC111/06/1995  106 2.79 x x x Đạt
  187 161250633106TRẦN LÊ KHÁNH LONG16XC123/05/1998  110 2.08 x x x Đạt
  188 161250633109TRƯƠNG NGỌC16XC101/01/1998  106 2.09 x x x Đạt
  189 161250633110VÕ VĂN NHỰT16XC123/12/1998  106 2.32 x x x Đạt
  190 161250633117PHAN VĂN THUẬN16XC126/12/1997  107 2.22 x x x Đạt
  191 161250633124ĐẶNG MINH TUẤN16XC110/08/1998  106 2.48 x x x Đạt
  192 161250633125TRẦN CÔNG TUẤN16XC121/02/1998  107 2.39 x x x Đạt
  193 161250633126Huỳnh Văn Tuyên16XC125/09/1998  106 2.41 x x x Đạt
  194 161250663107Phạm Văn Sen16XD112/11/1997  106 2.89 x x x Đạt
  195 161250613159Hồ Tấn Tây16XD126/04/1997  105 2.30 x x x Đạt
  196 161250613144PHẠM HỮU THIỆN16XD107/06/1998  106 2.14 x x x Đạt
  197 161250643101PHẠM NGỌC CHÁNH16XH118/01/1998  106 2.77 x x x Đạt
  198 171250413104NGUYỄN TUẤN BẢO17C102/10/1999  105 2.45 x x x Đạt
  199 171250413106LÊ ĐỨC BÌNH17C115/02/1999  107 2.50 x x x Đạt
  200 171250413117NGUYỄN VĂN HUY17C114/04/1999  112 2.87 x x x Đạt
  201 171250413129NGUYỄN VĂN SANG17C104/01/1999  105 3.16 x x x Đạt
  202 171250413215ĐẶNG QUANG ĐỨC17C229/04/1999  113 2.60 x x x Đạt
  203 171250413242NGUYỄN TẤN THẢO17C221/06/1999  105 2.66 x x x Đạt
  204 171250413329TRẦN VĂN LONG17C316/07/1999  113 3.04 x x x Đạt
  205 171250443226NGUYỄN VĂN SANG17CDT218/11/1999  105 2.39 x x x Đạt
  206 171250513352NGUYỄN ĐỨC NGHĨA17D118/04/1998  112 3.16 x x x Đạt
  207 171250513331NGUYỄN VĂN TỎ17D224/04/1998  105 3.02 x x x Đạt
  208 171250513514NGUYỄN THANH HẢI17D316/09/1996  107 3.09 x x x Đạt
  209 171250513124PHAN TẤN LỢI17D301/01/1998  113 2.84 x x x Đạt
  210 171250513537CAO CHIẾN THẮNG17D306/09/1999  106 2.74 x x x Đạt
  211 171250513457VÕ VĂN HOÀI LINH17D418/01/1994  105 2.74 x x x Đạt
  212 171250513522NGUYỄN VĂN LUYỆN17D415/03/1999  105 2.56 x x x Đạt
  213 171250513143LÊ TRUNG TRỌNG17D408/05/1999  112 2.92 x x x Đạt
  214 171250423103PHẠM QUỐC CƯỜNG17DL119/11/1998  112 3.26 x x x Đạt
  215 171250423108TRƯƠNG ĐỨC TRUNG HIẾU17DL116/11/1999  105 2.49 x x x Đạt
  216 171250423120ĐÀO HỮU NHẬT LINH17DL102/11/1999  112 2.86 x x x Đạt
  217 171250423121PHẠM VĂN LỘC17DL127/03/1999  112 2.68 x x x Đạt
  218 171250423123CAO HẢI NAM17DL115/02/1998  106 2.40 x x x Đạt
  219 171250423149LƯƠNG NGUYỄN VĂN17DL110/07/1999  105 2.90 x x x Đạt
  220 171250423222LÊ CANH HUY17DL230/04/1999  105 2.61 x x x Đạt
  221 171250423306NGUYỄN NGỌC ĐỨC17DL307/05/1996  115 3.07 x x x Đạt
  222 171250423307LÊ TRỌNG DUY17DL315/08/1999  105 2.64 x x x Đạt
  223 171250423311VÕ THANH HẬU17DL301/06/1999  106 2.40 x x x Đạt
  224 171250423314LÊ TRUNG HIẾU17DL321/02/1998  115 2.84 x x x Đạt
  225 171250423316NGUYỄN VĂN HIẾU17DL313/12/1999  106 2.72 x x x Đạt
  226 171250423328PHẠM VĂN MÃNG17DL319/05/1999  112 2.79 x x x Đạt
  227 171250423339ĐẬU TRỌNG THÀNH17DL307/11/1999  105 2.93 x x x Đạt
  228 171250423342LÊ ĐỨC THỊNH17DL324/01/1998  105 2.31 x x x Đạt
  229 171250423346NGUYỄN VĂN TÍN17DL315/04/1999  105 3.38 x x x Đạt
  230 171250423402PHAN HỮU BẢO17DL402/11/1999  105 2.60 x x x Đạt
  231 171250423412ĐINH THANH HÀ17DL412/03/1998  106 2.93 x x x Đạt
  232 171250423426NGÔ XUÂN NAM17DL407/03/1998  105 2.35 x x x Đạt
  233 171250423456NGÔ ĐỨC TOÀN17DL402/01/1999  108 2.64 x x x Đạt
  234 171250423523PHAN VĂN TƯỜNG NGHĨA17DL507/12/1999  106 2.87 x x x Đạt
  235 171250423529ĐỖ HẠ SINH17DL528/12/1999  106 2.65 x x x Đạt
  236 171250423542NGUYỄN NGỌC TRÌNH17DL512/07/1999  105 2.52 x x x Đạt
  237 171250433201NGUYỄN NHẬT AN17N206/09/1999  107 3.14 x x x Đạt
  238 171250433236LÊ VĂN QUỐC ĐẠT17N216/11/1999  105 2.70 x x x Đạt
  239 171250433211NGUYỄN QUANG HUY17N220/11/1999  105 2.76 x x x Đạt

  Tổng cộng có 239 sinh viên được công nhận tốt nghiệp học kỳ 119