1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

QUẢN TRỊ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP HK 317

Lưu ý
 • Sinh viên phải kiểm tra lại các thông tin cá nhân trên danh sách này. Nếu có sai sót phải tự cập nhật trên trang thông tin sinh viên.
 • Các thông tin bị sai mà sinh viên không tự sửa được; ví dụ họ tên, ngày sinh, giới tính.. sinh viên phải đến PĐT để điều chỉnh.
 • Mọi sự chậm trễ và tốn kém do sai sót trên văn bằng do sinh viên không cập nhật đúng thông tin, PĐT sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.
 • Sinh viên không bổ sung đầy đủ văn bằng chứng chỉ sẽ không được công nhận tốt nghiệp
 • Sinh viên từ khóa 11 và 12LT về sau phải có thêm các điều kiện xét TN gồm: 2 tín chỉ kỹ năng mềm, chứng chỉ đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ, chứng chỉ đạt chuẩn đầu ra tin học.
 • Sinh viên dự kỳ thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ - tin học tổ chức tại trường không cần nộp bản sao chứng chỉ NN-TH.
 • Sinh viên có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Nhật từ N5 trở lên, chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương TOEIC 350- chứng chỉ Tin học quốc tế được công nhận đạt chuẩn NN-TH.
 • Sinh viên cần theo dõi danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp - sẽ công bố trước khi HĐ họp xét công nhận tốt nghiệp - dự kiến đầu tháng 09/2018.

  STTMã Sinh viênHọ tên Sinh viênLớpNgày sinhGTBằng TNCCTCCCQPCCNNCCTHG.Chú
  1 122250522122Trần Quốc Thành12LTDT12/04/1990True x  x x  
  2 121250432126Nguyễn Thành Tâm12N103/04/1994True x x x   
  3 131250412134Phan Văn Pháp13C109/01/1995True x x x   
  4 131250412260Nguyễn Hữu Tuân13C220/01/1995True x x x   
  5 131250442167Nguyễn Đăng Đạt13CDT103/10/1995True x x x   
  6 131250442176Đỗ Thanh Huy13CDT125/01/1994True x x x   
  7 131250442254Đào Văn Tình13CDT222/03/1993True x x x   
  8 131250512117Nguyễn Trần Hoàng13D120/06/1994True x x x   
  9 131250512537Mai Trường Thành13D521/06/1995True x x x   
  10 131250422325Hà Duy Khương13DL306/03/1995True x x x   
  11 131250522118Mai Đình Hoàng13DT115/08/1995True x x x   
  12 131250522229Đoàn Ngọc Quý13DT219/01/1995True x x x   
  13 131250732133Đinh Vũ Ka Kao13HTP108/03/1992True x x x   
  14 131250732169Lý Sơn Thành13HTP127/02/1995True x x x   
  15 131250722245Phạm Thị Cẩm Nhung13MT227/03/1995False x x x   
  16 131250742122Nguyễn Thị Thanh Nhàn13SH101/01/1995False x x x   
  17 131250612235Lê Thế Quang13XD208/06/1995True x x x   
  18 131250642206Nguyễn Phương Đông13XH219/07/1995True x x x   
  19 141250412174Nguyễn Mạnh Cường14C126/11/1995True x x x   
  20 141250412220Nguyễn Văn Huy14C215/06/1996True x x x   
  21 141250412312Đinh Công Duy14C327/11/1996True x x x   
  22 141250412365Võ Tấn Vũ14C315/04/1996True x x x   
  23 141250412366Nguyễn Thành Vương14C304/02/1995True x x x   
  24 141250442115Trần Công Hoàng14CDT103/06/1996True x x x   
  25 141250442114Đoàn Công Hoàng14CDT128/10/1996True x x x   
  26 141250442177Đặng Nguyễn Trà Lam14CDT111/06/1995True x x x   
  27 141250442161Nguyễn Hồng Trung14CDT102/08/1996True x x x   
  28 141250442212Hồ Đức Duy14CDT220/02/1996True x x x   
  29 141250512110Lê Tấn Dương14D108/02/1995True x x x   
  30 141250512111Nguyễn Phước Hải14D101/01/1996True x x x   
  31 141250512225Trần Quốc Khánh14D225/12/1995True x x x   
  32 141250512420Nguyễn Văn Hưng14D430/10/1996True x x x   
  33 141250512610Tô Năng Đô14D615/04/1996True x x x   
  34 141250422173Nguyễn Thanh Hòa14DL104/04/1991True x x x   
  35 141250422407Đoàn Nguyên Quốc Dũng14DL409/01/1995True x x x   
  36 141250522174Nguyễn Quỳnh Anh14DT119/03/1996True x x x   
  37 141250522106Ngô Văn Cường14DT125/10/1995True x x x   
  38 141250522178Phan Nguyễn Minh Huy14DT106/12/1996True x x x   
  39 141250522129Ngô Quang Phúc14DT123/03/1995True x x x   
  40 141250522144Nguyễn Xuân Thắng14DT110/06/1995True x x x   
  41 141250522149Bùi Quốc Tiến14DT105/06/1996True x x x   
  42 141250522170Võ Tấn Hoàng Vỹ14DT125/12/1996True x x x   
  43 141250542102Hoàng Đình Đạt14HQ114/10/1996True x x x   
  44 141250732263Phạm Thị Kim Yến14HTP229/06/1996False x x x   
  45 141250722131Nguyễn Tấn Anh Quốc14MT115/02/1996True x x x   
  46 141250722218Nguyễn Lê Xuân Lộc14MT217/04/1996True x x x   
  47 141250432105Nguyễn Duy Bằng14N110/02/1996True x x x   
  48 141250432140Nguyễn Xuân Long14N106/01/1996True x x x   
  49 141250432141Phạm Văn Minh14N110/09/1996True x x x   
  50 141250532146Nguyễn Phước Thái14T101/11/1995True x x x   
  51 141250532222Nguyễn Ngọc Hưng14T209/02/1996True x x x   
  52 141250532224Bùi Xuân Kiên14T222/11/1996True x x x   
  53 141250532247Nguyễn Minh Phước Thạnh14T223/07/1996True x x x   
  54 141250532325Nguyễn Thị Thu Loan14T330/01/1996False x x x   
  55 141250612101Mai Đắc An14XD121/06/1996True x x x   
  56 141250612117Đinh Huy14XD126/03/1996True x x x   
  57 141250612220Đoàn Sư Long14XD213/11/1995True x x x   
  58 141250612243Doãn Thanh Tiến14XD204/08/1995True x x x   
  59 141250642110Tôn Thất Duy14XH109/05/1996True x x x   
  60 151250413124NGUYỄN PHƯỚC HUY15C116/07/1997True x x x   
  61 151250413155PHẠM ĐỨC TÙNG15C112/04/1995True x x x   
  62 151250413201LÊ ĐỨC ÂN15C227/08/1997True x x x   
  63 151250413220TRẦN QUỐC HÙNG15C206/09/1997True x x x   
  64 151250413222HỒ NGỌC KHƯƠNG15C212/12/1996True x x x   
  65 151250413255TRẦN PHI VŨ15C228/02/1997True x x x   
  66 151250413306ĐỖ PHÚ CƯỜNG15C304/04/1997True x x x   
  67 151250413313ĐẶNG QUỐC HIỀN15C305/07/1997True x x x   
  68 151250413315TRẦN MINH HOÀNG15C314/08/1997True x x x   
  69 151250413323CAO VĂN LAI15C310/09/1997True x x x   
  70 151250413331NGUYỄN VĂN NGHĨA15C319/08/1996True x x x   
  71 151250413340NGUYỄN NGỌC TÂY15C317/11/1996True x x x   
  72 151250413345HOÀNG SỸ THẮNG15C325/02/1997True x x x   
  73 151250413404LÊ THÀNH CHÁNH15C402/01/1997True x x x   
  74 151250413409TRẦN HOÀNG DIỆU15C415/12/1997True x x x   
  75 151250413410NGÔ QUỐC DŨNG15C423/06/1997True x x x   
  76 151250413411PHẠM QUANG HẢI15C404/04/1997True x x x   
  77 151250413413NGUYỄN LÊ ANH HÀO15C410/09/1997True x x x   
  78 151250413419TRẦN ANH KHOA15C425/08/1996True x x x   
  79 151250413421LÊ LÀO15C430/08/1997True x x x   
  80 151250413436PHẠM THANH PHƯỚC15C419/10/1997True x x x   
  81 151250443109HỒ THANH HẢI15CDT106/04/1997True x x x   
  82 151250443121NGUYỄN VĂN KHIÊM15CDT114/12/1997True x x x   
  83 151250443137NGUYỄN HỒNG PHÚC15CDT104/10/1997True x x x   
  84 151250443149ĐOÀN CÔNG THỊNH15CDT120/01/1997True x x x   
  85 151250443216LÊ XUÂN HÙNG15CDT207/02/1997True x x x   
  86 151250443224LÊ MINH LỄ15CDT230/11/1997True x x x   
  87 151250443225HÀ VĂN LỢI15CDT208/04/1997True x x x   
  88 151250443242NGUYỄN VĂN THI15CDT221/08/1991True x x x   
  89 151250443243LÊ VĂN THIÊN15CDT224/05/1997True x x x   
  90 151250443246TRẦN VĂN THU15CDT208/04/1997True x x x   
  91 151250443248NGUYỄN NAM TIẾN15CDT221/06/1997True x x x   
  92 151250443254PHẠM KIM TRƯỜNG15CDT210/04/1996True x x x   
  93 151250443265ĐẶNG THANH TÙNG15CDT220/11/1997True x x x   
  94 151250513425PHẠM VĂN LẬP15D127/04/1996True x x x   
  95 151250513123NGUYỄN VĂN LỢI15D128/07/1997True x x x   
  96 151250513234NGUYỄN TẤN QUÝ15D203/07/1997True x x x   
  97 151250513301TRẦN TUẤN ANH15D327/06/1997True x x x   
  98 151250513518LẠI PHƯỚC HUY15D320/03/1997True x x x   
  99 151250513426NGUYỄN XUÂN LỘC15D315/02/1997True x x x   
  100 151250513408TRẦN VĂN CƯỜNG15D416/10/1997True x x x   
  101 151250513423HỒ VIẾT LÂM15D412/12/1997True x x x   
  102 151250513120NGUYỄN HỒNG LÂM15D402/02/1997True x x x   
  103 151250513134ĐOÀN NGỌC TÀI15D416/07/1997True x x x   
  104 151250513323NGUYỄN DUY KÍNH15D525/04/1996True x x x   
  105 151250513326LÊ ĐỨC LƯỢNG15D524/05/1997True x x x   
  106 151250513229HOÀNG MINH QUANG15D516/04/1997True x x x   
  107 151250513235LÊ VĂN QUYỀN15D515/01/1997True x x x   
  108 151250423110NHAN NGỌC HIỆP15DL105/07/1996True x x x   
  109 151250423115NGUYỄN KHÁNH HỘI15DL126/07/1997True x x x   
  110 151250423123PHẠM NGỌC MINH15DL112/02/1997True x x x x  
  111 151250423124HUỲNH NGỌC MỸ15DL118/05/1997True x x x   
  112 151250423126NGUYỄN VĂN NGỌC15DL115/04/1997True x x x   
  113 151250423134NGUYỄN HỮU PHƯỚC15DL129/09/1997True x x x   
  114 151250423136LÊ VĂN SỈ15DL126/09/1997True x x x   
  115 151250423144PHẠM TĂNG THÀNH15DL104/01/1997True x x x   
  116 151250423150NGUYỄN HỮU TÌNH15DL108/02/1997True x x x   
  117 151250423165NGUYỄN VĂN XỬ15DL106/07/1997True x x x   
  118 151250423208TRƯƠNG TRỌNG ĐẠO15DL211/06/1997True x x x   
  119 151250423228PHAN THẾ KHẢI15DL216/11/1997True x x x   
  120 151250423229HUỲNH PHÚC KHÁNG15DL207/03/1997True x x x   
  121 151250423258NGUYỄN PHONG TRƯỜNG15DL219/11/1997True x x x   
  122 151250423310TRẦN MINH ĐỨC15DL315/11/1997True x x x   
  123 151250423311HỒ VĂN DƯƠNG15DL320/05/1997True x x x   
  124 151250423312TRẦN CÔNG DUY15DL301/01/1997True x x x   
  125 151250423317TÔN THẤT VĨNH HIẾU15DL321/10/1996True x x x   
  126 151250423318NGUYỄN VĂN HOÀI15DL308/11/1997True x x x   
  127 151250423326NGUYỄN NGỌC HUY15DL304/01/1997True x x x   
  128 151250423336ĐẶNG QUANG LONG15DL304/08/1997True x x x   
  129 151250423347ĐẶNG NGỌC SƠN15DL320/09/1994True x x x   
  130 151250423349ĐÀO ĐINH SỮU15DL316/10/1997True x x x   
  131 151250423353PHAN BẢO THIỆN15DL317/01/1997True x x x   
  132 151250423355NGHIÊM THANH THUẬN15DL330/07/1997True x x x   
  133 151250423356TRƯƠNG QUANG TIẾN15DL310/03/1997True x x x   
  134 151250523106LÊ VĂN CƯƠNG15DT122/12/1996True x x x   
  135 151250523116ĐẶNG HOÀNG HIẾU15DT115/03/1996True x x x   
  136 151250523124PHẠM XUÂN KHIÊM15DT122/02/1993True x x x   
  137 151250543101ĐẶNG NGỌC VIỆT ANH15HQ125/04/1997True x x x   
  138 151250543129LÊ QUANG NHỚ15HQ115/12/1997True x x x   
  139 151250543141HỒ VIỆT UYÊN15HQ115/06/1997False x x x   
  140 151250733101LÊ VĂN AN15HTP123/04/1997True x x x   
  141 151250733111LÊ HUỲNH ĐỨC15HTP113/06/1996True x x x   
  142 151250733113HOÀNG THỊ THU HÀ15HTP105/11/1997False x x x   
  143 151250733123LÊ PHI HOÀNG15HTP131/07/1997True x x x   
  144 151250733134HỒ THỊ LUYẾN15HTP105/06/1997False x x x   
  145 151250733135NGUYỄN THỊ MƠ15HTP118/06/1997False x x x   
  146 151250733153NGUYỄN THỊ BẢO TRÂN15HTP114/08/1997False x x x   
  147 151250733154LÊ THỊ TRANG15HTP103/09/1997False x x x   
  148 151250733159LÊ TRẦN BẢO VY15HTP116/08/1997False x x x   
  149 151250653106NGUYỄN PHƯƠNG DUY15KT121/07/1997True x x x   
  150 151250653107PHẠM ĐÌNH NHẪN15KT102/04/1997True x x x   
  151 151250653111LÊ NGỌC QUYẾT15KT113/08/1997True x x x   
  152 151250723101ĐẶNG VŨ THÙY ANH15MT121/11/1996False x x x  x 
  153 151250723117NGUYỄN HỮU LỰC15MT101/01/1996True x x x   
  154 151250723121LÊ HOÀNG MỸ NHA15MT106/01/1997False x x x   
  155 151250723128TRẦN THỊ THU PHƯỢNG15MT117/03/1997False x x x   
  156 151250723142NGUYỄN THỊ CẨM VÂN15MT106/10/1997False x x x   
  157 151250433125TỪ TẤN KHOA15N107/02/1997True x x x   
  158 151250433137VÕ VĂN NHƠN15N101/05/1997True x x x   
  159 151250433146LÊ NGỌC SANG15N124/02/1997True x x x   
  160 151250433155NGUYỄN MINH THIỆN15N105/03/1997True x x x   
  161 151250433163NGUYỄN LÊ MINH TRÍ15N122/05/1997True x x x   
  162 151250743102TRẦN ĐÌNH CƯỜNG15SH127/03/1997True x x x  x 
  163 151250533101NGUYỄN NGUYỆT ÁNH15T108/12/1997False x x x   
  164 151250533162LÊ QUANG VŨ15T102/04/1997True x x x   
  165 151250533205NGUYỄN TÙNG CHÂU15T201/05/1997True x x x   
  166 151250533210TRẦN VĂN ĐẠT15T230/09/1997True x x x   
  167 151250533308NGUYỄN KHƯƠNG ĐÀO15T330/11/1997True x x x   
  168 151250533352DƯƠNG THỊ TOÀN15T329/05/1997False x x x   
  169 151250533355LÊ HỮU TRUNG15T303/10/1997True x x x   
  170 151250533421NGUYỄN VĂN KIÊN15T411/05/1997True x x x   
  171 151250533438NGUYỄN THANH TÀI15T405/04/1997True x x x   
  172 151250613118NGUYỄN VĂN KHOA15XD126/03/1997True x x x   
  173 151250613122HUỲNH VIẾT LÂM15XD112/02/1997True x x x   
  174 151250613139TRẦN MINH SANG15XD103/12/1997True x x x   
  175 151250613144DƯƠNG QUỐC THÂN15XD111/08/1995True x x x   
  176 151250613152TRẦN VĂN THƯỜNG15XD102/11/1997True x x x   
  177 151250643106TRẦN KỶ HẢO15XH123/04/1997True x x x   
  178 151250643112NGUYỄN DUY NAM15XH105/11/1997True x x x   
  179 151250643123VÕ ĐÌNH SƠN15XH116/03/1997True x x x   

  Tổng cộng có 179 sinh viên đăng ký tốt nghiệp học kỳ 317