1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

QUẢN TRỊ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP HK 219

Lưu ý
 • Sinh viên phải kiểm tra lại các thông tin cá nhân trên danh sách này. Nếu có sai sót phải tự cập nhật trên trang thông tin sinh viên.
 • Các thông tin bị sai mà sinh viên không tự sửa được; ví dụ họ tên, ngày sinh, giới tính.. sinh viên phải đến PĐT để điều chỉnh.
 • Mọi sự chậm trễ và tốn kém do sai sót trên văn bằng do sinh viên không cập nhật đúng thông tin, PĐT sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.
 • Sinh viên không bổ sung đầy đủ văn bằng chứng chỉ sẽ không được công nhận tốt nghiệp
 • Sinh viên dự kỳ thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ - tin học tổ chức tại trường không cần nộp bản sao chứng chỉ NN-TH.
 • Sinh viên có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Nhật từ N5 trở lên, chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương TOEIC 350- Chứng chỉ tin học tương đương trình độ B được công nhận đạt chuẩn NN-TH.
 • Sinh viên cần theo dõi danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp - sẽ công bố trước khi HĐ họp xét công nhận tốt nghiệp.
 • Sinh viên xem thông tin và phản hồi về phòng Đào tạo trước ngày 05/10/2020.

  STTMã Sinh viênHọ tên Sinh viênLớpNgày sinhGTBằng TNCCTCCCQPCCNNCCTHG.Chú
  1 131250422124Nguyễn Văn Minh Hiếu13DL107/07/1995Nam x x x   
  2 131250732266Vũ Thị Thơm13HTP203/03/1995Nữ x x x   
  3 131250742149Nguyễn Văn Triệu Vĩ13SH101/03/1995Nam x x x   
  4 141250412313Nguyễn Sư Giang14C322/03/1996Nam x x    
  5 141250442118Đỗ Thanh Hưng14CDT112/11/1995Nam x x x   
  6 141250442130Đoàn Mỹ14CDT124/04/1996Nam x x x   
  7 141250422143Võ Đức Phước14DL104/07/1996Nam x x x   
  8 141250422347Võ Hoàng Phi14DL326/08/1996Nam x x x   
  9 141250542144Doãn Mạnh Thắng14HQ120/06/1996Nam x x x   
  10 141250742120Nguyễn Thị Mỹ Miều14SH110/04/1995Nữ x x x   
  11 141250742135Trần Thanh Thân14SH106/03/1996Nữ x x x  x 
  12 141250612134Dương Thanh Nghĩa14XD105/10/1995Nam x x x   
  13 151250413117NGUYỄN ĐÌNH HẬU15C121/01/1996Nam x x x   
  14 151250413120PHAN VĂN HÒA15C104/11/1997Nam x x x   
  15 151250413142VY BÁ QUYỀN15C113/08/1997Nam x x x   
  16 151250413208NGUYỄN QUỐC ĐẠT15C219/09/1997Nam x x x   
  17 151250413245VÕ VĂN TIẾN15C204/11/1997Nam x x x   
  18 151250413327TRẦN TRUNG LUYẾN15C320/04/1997Nam x x x   
  19 151250413460NGUYỄN TRUNG HẬU15C417/08/1997Nam x x x   
  20 151250413420UNG KHẢI KIỆT15C406/01/1997Nam x x x   
  21 151250413441DƯƠNG CHÍ TÂM15C408/11/1997Nam x x x   
  22 151250413448BÙI ÁI TRÍ15C410/10/1996Nam x x x   
  23 151250413450NGUYỄN VĂN TRỌNG15C425/08/1996Nam x x x   
  24 151250443105DƯƠNG VƯƠNG DA15CDT105/05/1997Nam x x x   
  25 151250443113PHẠM NGUYỄN CÔNG HIẾU15CDT112/12/1997Nam x x x   
  26 151250443144NGUYỄN TẤN TÂM15CDT116/01/1997Nam x x x   
  27 151250443152NGUYỄN ĐẮC TÍN15CDT130/09/1997Nam x x x   
  28 151250443158NGUYỄN VĂN TUẤN15CDT120/12/1997Nam x x x   
  29 151250443214LÊ MINH HOÀNG15CDT201/07/1996Nam x x x   
  30 151250443230NGUYỄN PHI NHẬT15CDT202/02/1997Nam x x x   
  31 151250513501LÊ ĐÌNH ANH15D219/11/1997Nam x x x   
  32 151250513311HOÀNG THÁI DƯƠNG15D319/07/1997Nam x x x   
  33 151250513316TRƯƠNG BẢO HOÀN15D316/12/1997Nam x x x   
  34 151250513320LÊ DUY KHÁNH15D327/12/1996Nam x x x   
  35 151250513544LƯƠNG BÁ SONG TOÀN15D301/07/1997Nam x x x   
  36 151250513349LÊ TRẦN TRUNG15D327/08/1997Nam x x x   
  37 151250513440LÊ HỒNG SƠN15D412/07/1996Nam x x x   
  38 151250423168Phan Đình Phú15DL101/01/1996Nam x x x   
  39 151250423132LÊ HOÀI THANH PHÚ15DL126/03/1997Nam x x x   
  40 151250423236NGUYỄN VĂN MINH15DL211/10/1997Nam x x x   
  41 151250423325NGÔ THANH HUY15DL321/12/1996Nam x x x   
  42 151250423338DƯƠNG CÔNG MINH15DL330/10/1997Nam x x x   
  43 151250523113NGUYỄN CÔNG HẬU15DT126/06/1997Nam x x x   
  44 151250523140TỪ QUỐC THIỆN15DT114/11/1996Nam x x x   
  45 151250523143DƯƠNG HIỂN THUYÊN15DT111/02/1997Nam x x x   
  46 151250523149TRẦN KIM TUẤN15DT124/09/1996Nam x x x   
  47 151250543138NGUYỄN THANH TÙNG15HQ101/04/1997Nam x x x   
  48 151250543145TRẦN NGUYÊN VỸ15HQ105/03/1997Nam x x x   
  49 151250723122HỒ TUẤN NHÂN15MT103/05/1997Nam x x x   
  50 151250723124KIỀU HOÀNG NINH15MT120/11/1997Nam x x x   
  51 151250433150MAI NGỌC TÂN15N104/03/1997Nam x x x   
  52 151250533109LƯƠNG HỮU ĐẠT15T119/02/1997Nam x x x   
  53 151250533146BÙI ĐỨC THUẬN15T126/11/1997Nam x x x   
  54 151250533156PHAN VĂN TRƯỜNG15T101/07/1996Nam x x x   
  55 151250533228NGUYỄN HẢI NAM15T214/03/1996Nam x x x   
  56 151250533229NGUYỄN PHƯỚC THẾ NGỌC15T204/06/1997Nam x x x   
  57 151250533237NGUYỄN THỊ PHỤNG15T212/09/1997Nữ x x x   
  58 151250533259PHAN THANH VIỆT15T225/11/1996Nam x x x   
  59 151250533313PHAN QUANG DŨNG15T301/12/1996Nam x x x   
  60 151250533321NGUYỄN CÔNG HƯNG15T318/10/1997Nam x x x   
  61 151250533328ĐỖ PHÚ NHÂN15T328/04/1997Nam x x x   
  62 151250533350LÊ THÀNH THUẬT15T312/08/1997Nam x x x   
  63 151250533405HỒ VŨ CHUNG15T416/06/1996Nam x x x   
  64 151250533416VÕ ĐỨC HIẾU15T422/07/1996Nam x x x   
  65 151250643126NGUYỄN HỒNG TIỆP15XH122/09/1997Nam x x x   
  66 161250413116VÕ THÀNH HƯNG16C115/01/1998Nam x x x   
  67 161250413137Nguyễn Minh Quang16C118/02/1998Nam x x x   
  68 161250413146HUỲNH PHẠM QUÍ THUẬN16C112/06/1998Nam x x x   
  69 161250413152LÊ VĂN TOÀN16C110/09/1997Nam x x x   
  70 161250413165Nguyễn Triệu Vỹ16C120/01/1998Nam x x x   
  71 161250413203Phạm Văn Minh Bảo16C206/07/1998Nam x x x   
  72 161250413209NGUYỄN VĂN HIẾU16C214/01/1997Nam x x x   
  73 161250413211ĐINH VĂN HOÀNG16C221/02/1998Nam x x x   
  74 161250413222NGUYỄN THÀNH LUÂN16C201/01/1998Nam x x x   
  75 161250413244NGUYỄN VĂN CHÍ THÂN16C223/07/1998Nam x x x   
  76 161250413302NGUYỄN MAN QUẢNG BÌNH16C322/05/1998Nam x x x   
  77 161250413317LÊ TRUNG LÀNH16C317/03/1998Nam x x x   
  78 161250413364Phan Văn Lũy16C321/05/1998Nam x x x   
  79 161250413325Nguyễn Văn Ninh16C323/12/1998Nam x x x   
  80 161250413326TRẦN MINH PHÁP16C315/08/1998Nam x x x   
  81 161250413332VÕ ÁI QUỐC16C313/01/1998Nam x x x   
  82 161250443109VŨ ĐÌNH HẢI16CDT114/01/1998Nam x x x   
  83 161250443112PHAN VĂN DƯƠNG HƯNG16CDT120/08/1998Nam x x x   
  84 161250443115NGUYỄN ĐẮC MẠNH16CDT115/04/1998Nam x x x   
  85 161250443121NGUYỄN NGỌC PHÚ16CDT104/04/1998Nam x x x   
  86 161250443204TRẦN MINH CHIẾN16CDT218/01/1998Nam x x x   
  87 161250443221Bùi Hữu Chí Nhân16CDT212/03/1998Nam x x x   
  88 161250443223Trần Việt Quốc16CDT215/03/1998Nam x x x   
  89 161250443234TRẦN HỮU TRỌNG16CDT227/07/1998Nam x x x   
  90 161250513204NGUYỄN VĂN BINH16D101/08/1998Nam x x x   
  91 161250513116VÕ XUÂN HIẾU16D114/04/1998Nam x x x   
  92 161250513246Hứa Minh Thu16D114/06/1992Nam x x x   
  93 161250513150PHẠM VĂN TUẤN16D124/08/1997Nam x x x   
  94 161250513315Nguyễn Nam Hiếu16D224/12/1997Nam x x x   
  95 161250513425LÊ VĂN NHẬT16D208/11/1998Nam x x x   
  96 161250513437LÊ THẾ TAM16D222/01/1997Nam x x x  x 
  97 161250513448ĐẶNG MINH TUẤN16D218/02/1998Nam x x x   
  98 161250513452TRẦN NGỌC BẢO16D325/09/1997Nam x x x   
  99 161250513321NGUYỄN ĐỨC HUY16D323/03/1998Nam x x x   
  100 161250513419LÊ XUÂN LỘC16D312/07/1996Nam x x x   
  101 161250513144NGUYỄN TẤN TRỌNG16D301/01/1997Nam x x x   
  102 161250513115LÊ VĂN HIẾU16D406/06/1997Nam x x x   
  103 161250513219LÊ QUỐC KHÁNH16D414/02/1998Nam x x x   
  104 161250513153PHẠM NGỌC TÚ16D420/06/1998Nam x x x   
  105 161250513505TÔ TRƯỜNG HẢI16D520/11/1997Nam x x x   
  106 161250513523NGÔ TẤN QUỐC16D521/02/1998Nam x x x   
  107 161250513524NGUYỄN TẤN SANG16D515/01/1998Nam x x x   
  108 161250513536TRẦN HỮU ANH TUẤN16D526/08/1998Nam x x x   
  109 161250423106HỒ PHÁT ĐẠT16DL128/11/1998Nam x x x   
  110 161250423110Tô Văn Đức16DL123/01/1998Nam x x x   
  111 161250423109PHẠM MINH ĐỨC16DL114/06/1998Nam x x x   
  112 161250423113ĐẶNG VIỆT HÀ16DL126/01/1998Nam x x x   
  113 161250423114HỒ THANH HẢI16DL131/10/1998Nam x x x   
  114 161250423141HỒ SỶ PHONG16DL118/03/1998Nam x x x   
  115 161250423168TRẦN THANH QUÍ16DL101/01/1998Nam x x x   
  116 161250423148NGUYỄN VĂN CHÍ THÀNH16DL121/01/1998Nam x x x   
  117 161250423209VÕ QUANG ĐẾN16DL224/07/1998Nam x x x   
  118 161250423212LÊ VĂN ĐỨC16DL231/12/1998Nam x x x   
  119 161250423228LÊ XUÂN KHÁNH16DL225/10/1998Nam x x x   
  120 161250423244TRẦN TRỌNG QUÂN16DL206/11/1998Nam x x x   
  121 161250423253LÊ ĐỨC THẢO16DL223/02/1998Nam x x x   
  122 161250423261ĐOÀN NGỌC TƯ16DL226/08/1997Nam x x x   
  123 161250423301LÊ CÔNG TUẤN AN16DL319/03/1998Nam x x x   
  124 161250423303Nguyễn Hữu Hoàng Anh16DL325/10/1998Nam x x x   
  125 161250423306Trần Quốc Danh16DL309/10/1998Nam x x x   
  126 161250423307LÊ TẤN ĐẠT16DL304/10/1998Nam x x x   
  127 161250423308TRỊNH QUỐC ĐẠT16DL326/03/1998Nam x x x   
  128 161250423316NGUYỄN THANH HÙNG16DL323/03/1998Nam x x x   
  129 161250423319TRẦN QUANG HUY16DL329/12/1998Nam x x x   
  130 161250423330Hồ Ngọc Lượng16DL310/02/1997Nam x x x   
  131 161250423332NGUYỄN HỮU NAM16DL302/01/1998Nam x x x   
  132 161250423345LÊ QUỐC SÁCH16DL327/05/1997Nam x x x   
  133 161250423346ĐỖ THẾ ANH TÀI16DL329/10/1998Nam x x x   
  134 161250423368NGUYỄN ĐỨC VIỆT16DL320/05/1998Nam x x x   
  135 161250423405Trần Ngọc Chiến16DL412/06/1997Nam x x x   
  136 161250423406BÙI HỮU CƯỜNG16DL427/11/1996Nam x x x   
  137 161250423415ĐỖ VĂN HẢI16DL424/02/1998Nam x x x   
  138 161250423427TRẦN ĐÌNH KHÔI16DL421/09/1998Nam x x x   
  139 161250423431BÙI VĂN LINH16DL416/10/1997Nam x x x   
  140 161250423451TRỊNH LƯƠNG THÀNH16DL409/08/1996Nam x x x   
  141 161250423461LÊ ANH TUẤN16DL424/02/1998Nam x x x   
  142 161250423504NGUYỄN QUANG CHÁNH16DL512/01/1998Nam x x x   
  143 161250423529TRƯƠNG TRỊNH MINH LUẬN16DL522/02/1998Nam x x x   
  144 161250423535NGUYỄN NAM NHI16DL514/09/1997Nam x x x   
  145 161250423539ĐINH SANH16DL512/01/1998Nam x x x   
  146 161250423543Trương Duy Kiều Thạch16DL506/11/1998Nam x x x   
  147 161250423544Võ Văn Thanh16DL528/04/1998Nam x x x   
  148 161250423562TRẢO AN TUẤN16DL503/01/1998Nam x x x   
  149 161250423563Võ Quốc Việt16DL507/09/1998Nam x x x   
  150 161250423565DƯƠNG TẤN VŨ16DL502/07/1998Nam x x x   
  151 161250523122NGUYỄN NGỌC HẢI16DT101/07/1996Nam x x x   
  152 161250523111Trương Công Phước16DT113/12/1998Nam x x x   
  153 161250523115LÊ VĂN THĨNH16DT113/10/1998Nam x x x   
  154 161250523121PHẠM TRUNG VIÊNG16DT127/03/1997Nam x x x   
  155 161250713106NGUYỄN VĂN NHẬT16H114/03/1998Nam x x x   
  156 161250543111Phạm Thị Bích Hòa16HQ131/03/1998Nữ x x x   
  157 161250543114NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG16HQ115/01/1998Nữ x x x   
  158 161250543119Huỳnh Trung Sơn16HQ110/10/1997Nam x x x   
  159 161250543124Ngô Thị Thương16HQ121/04/1996Nữ x x x   
  160 161250543133Lê Quyết Toàn16HQ125/01/1998Nam x x x   
  161 161250543135Huỳnh Tấn Vũ16HQ106/04/1998Nam x x x   
  162 161250733107NGUYỄN THANH HẢI16HTP106/12/1998Nam x x x   
  163 161250733114TRẦN THỊ ANH KHUYÊN16HTP121/03/1998Nữ x x x   
  164 161250733118Nguyễn Diệu Linh16HTP119/12/1998Nữ x x x   
  165 161250733135NGUYỄN THỊ NHƯ PHƯỢNG16HTP117/05/1997Nữ x x x   
  166 161250733136ĐOÀN ANH QUÂN16HTP125/01/1997Nam x x x   
  167 161250733137NGUYỄN XUÂN QUỲNH16HTP103/01/1998Nữ x x x   
  168 161250733150Nguyễn Đan Vy16HTP120/08/1998Nữ x x x   
  169 161250723116LÊ THIÊN TIẾN16MT122/07/1998Nam x x x   
  170 161250433173Nguyễn Viết Huy16N121/10/1994Nam x x x   
  171 161250433129PHAN TẤN KHOA16N115/04/1998Nam x x x   
  172 161250433134Nguyễn Xuân Nghĩa16N110/08/1998Nam x x x   
  173 161250433135PHAN NGỌC NHÂN16N119/05/1998Nam x x x   
  174 161250433137Nguyễn Duy Phát16N102/01/1997Nam x x x   
  175 161250433145HOÀNG VĂN THẮNG16N117/02/1998Nam x x x   
  176 161250433150HỨA NHẬT THỊNH16N120/04/1998Nam x x x   
  177 161250433160Nguyễn Thành Xuân16N105/07/1998Nam x x x   
  178 161250433201NGUYỄN THANH Á16N208/08/1998Nam x x x   
  179 161250433203NGUYỄN CHÍ BẢO16N220/06/1998Nam x x x   
  180 161250433206DƯƠNG VĂN CHÂU16N223/04/1996Nam x x x   
  181 161250433208THÁI HOÀNG CHINH16N231/10/1998Nam x x x   
  182 161250433213NGUYỄN VĂN HẢI16N219/04/1998Nam x x x   
  183 161250433225Nguyễn Ngọc Linh16N207/08/1998Nam x x x   
  184 161250433228Lê Lợi16N215/03/1997Nam x x x  x 
  185 161250433232VÕ THÀNH NHÂN16N207/07/1997Nam x x x   
  186 161250433233TRƯƠNG HỮU NHƠN16N217/05/1998Nam x x x  x 
  187 161250433240Trần Song Quynh16N213/02/1998Nam x x x   
  188 161250433241NGUYỄN VĂN SÁNG16N211/03/1998Nam x x x   
  189 161250433243NGUYỄN TIẾN SỸ16N211/01/1998Nam x x x   
  190 161250433248NGUYỄN ĐĂNG TIẾN16N221/06/1998Nam x x x   
  191 161250433257Trương Quang Văn16N228/01/1998Nam x x x   
  192 161250743102NGUYỄN THỊ YẾN DUYÊN16SH109/05/1998Nữ x x x   
  193 161250743108TRẦN HOÀI PHƯƠNG THẢO16SH106/09/1998Nữ x x x  x 
  194 161250533104Nguyễn Đức Minh Cường16T121/09/1998Nam x x x   
  195 161250533108LÊ NGỌC DƯƠNG16T120/06/1998Nam x x x   
  196 161250533112TRẦN CÔNG DUY16T113/10/1997Nam x x x   
  197 161250533115Hồ Thị Thanh Hảo16T117/04/1997Nữ x x x   
  198 161250533116NGUYỄN VĂN HIỂN16T123/02/1998Nam x x x   
  199 161250533161Trần Công Minh16T127/05/1997Nam x x x   
  200 161250533221PHAN CẢNH HỬU16T213/04/1998Nam x x x   
  201 161250533228Đặng Ngọc Nguyên16T218/11/1998Nam x x x   
  202 161250533230PHAN THANH NHẬT16T226/06/1998Nam x x x   
  203 161250533231TRƯƠNG VĂN NHO16T223/04/1998Nam x x x   
  204 161250533233PHẠM TRƯỜNG VĂN PHÚC16T220/10/1998Nam x x x   
  205 161250533249PHẠM ANH TÚ16T207/08/1998Nam x x x   
  206 161250533306NGUYỄN VIẾT CƯƠNG16T331/10/1998Nam x x x   
  207 161250533316HUỲNH NGỌC HÙNG16T320/11/1998Nam x x x   
  208 161250533319NGUYỄN DUY HƯNG16T301/06/1998Nam x x x   
  209 161250533336Lê Minh Quang16T314/08/1998Nữ x x x   
  210 161250533357ĐINH TRỌNG VỸ16T302/02/1997Nam x x x   
  211 161250533423BÙI QUANG NGUYÊN16T421/02/1998Nam x x x   
  212 161250533461TRẦN QUỐC VIỆT16T405/11/1997Nam x x x   
  213 161250533506LÊ TẤN DANH16T506/01/1998Nam x x x   
  214 161250533558NGÔ HỮU DUY16T526/04/1997Nam x x x   
  215 161250533511Lê Thị Hạ16T512/10/1997Nam x x x   
  216 161250533530NGUYỄN GIA HOÀNG MỸ16T503/04/1998Nam x x x   
  217 161250533550LÊ ĐẮC UYỂN16T518/10/1998Nam x x x   
  218 161250533551ĐỖ NGỌC VIÊN16T502/07/1998Nam x x x   
  219 161250613102ĐỖ MINH CẢNH16XD125/07/1998Nam x x x   
  220 161250613106ĐẶNG QUỐC ĐỈNH16XD121/02/1997Nam x x x   
  221 161250663101NGUYỄN HOÀNG VIỆT DŨNG16XD114/01/1998Nam x x x   
  222 161250613118NGUYỄN NGỌC KỲ16XD102/03/1998Nam x x x   
  223 161250613127NGUYỄN HOÀNG MINH16XD121/09/1998Nam x x x   
  224 161250613131Tạ Thiên Phú16XD116/05/1996Nam x x x   
  225 161250613134Bùi Hoàn Minh Quan16XD108/05/1998Nam x x x   
  226 161250613136Lê Tự Sơn16XD120/02/1998Nam x x x   
  227 161250613151NGUYỄN THÀNH TRUNG16XD115/06/1998Nam x x x   
  228 161250613173Lê Phúc Anh Tuấn16XD127/11/1998Nam x x x   
  229 161250643116TỪ CHÍ THANH16XH114/10/1998Nam x x x   
  230 161250643118NGUYỄN VĂN THUYẾT16XH128/06/1998Nam x x x   
  231 161250643119LÊ ĐÌNH TÍN16XH124/06/1997Nam x x x   
  232 161250643120Trần Ngọc Trai16XH102/08/1998Nam x x x   
  233 171250413101TRỊNH ĐÌNH BẢO ANH17C111/08/1999Nam x x x   
  234 171250413110LÊ VĂN DƯƠNG17C120/05/1999Nam x x x   
  235 171250413111NGUYỄN NGỌC HẢI17C128/06/1999Nam x x x   
  236 171250413112TRƯƠNG MAI THANH HIẾU17C111/07/1999Nam x x x   
  237 171250413115ĐOÀN CHÁNH HƯNG17C102/09/1997Nam x x x   
  238 171250413116HÀ HỮU HUY17C114/11/1999Nam x x x   
  239 171250413125VÕ THÀNH NHƠN17C128/10/1998Nam x x x   
  240 171250413128ĐỖ CÔNG QUYỀN17C104/01/1999Nam x x x   
  241 171250413135PHAN THÀNH17C115/03/1999Nam x x x   
  242 171250413138VĂN VIẾT MINH THÔNG17C125/11/1999Nam x x x   
  243 171250413143NGUYỄN VĂN TOÀN17C101/05/1999Nam x x x   
  244 171250413144NGUYỄN CHÁNH TRỰC17C122/02/1999Nam x x x   
  245 171250413148HOÀNG THANH TÙNG17C120/01/1999Nam x x x   
  246 171250413149NGUYỄN VĂN TÙNG17C118/10/1999Nam x x x   
  247 171250413158HỒ CHÍ VỸ17C115/07/1999Nam x x x   
  248 171250413159LÊ VĂN YÊN17C110/06/1998Nam x x x   
  249 171250413201ĐOÀN NGỌC ẨN17C210/06/1999Nam x x x   
  250 171250413205TỪ VĂN ANH17C210/11/1998Nam x x x   
  251 171250413208TRẦN VĂN CHUNG17C212/08/1997Nam x x x   
  252 171250413209HÀ HOÀNG CƠ17C220/01/1999Nam x x x   
  253 171250413210NGUYỄN QUỐC CƯỜNG17C228/03/1998Nam x x x   
  254 171250413217NGUYỄN VĂN DUY HẢI17C222/03/1999Nam x x x   
  255 171250413223NGUYỄN THÀNH HUYNH17C210/10/1999Nam x x x   
  256 171250413239NGUYỄN ĐÌNH MINH TÁM17C220/04/1999Nam x x x   
  257 171250413246NGUYỄN QUỐC THIÊN17C227/01/1999Nam x x x   
  258 171250413247LÊ VĂN THỌ17C227/03/1998Nam x x x   
  259 171250413251PHẠM ANH TIÊN17C225/12/1999Nam x x x   
  260 171250413306TRẦN XUÂN CƯỜNG17C317/03/1999Nam x x x   
  261 171250413308LÊ HUỲNH ĐỨC17C312/08/1999Nam x x x   
  262 171250413310ĐOÀN NGỌC ANH DƯƠNG17C327/03/1999Nam x x x   
  263 171250413318HUỲNH VĂN GIA HUY17C314/04/1999Nam x x x   
  264 171250413326NGUYỄN VĨNH LỘC17C325/06/1999Nam x x x   
  265 171250413327VÕ VĂN LỘC17C328/10/1999Nam x x x   
  266 171250413328LÊ TRUNG LONG17C325/05/1999Nam x x x   
  267 171250413331NGUYỄN TÀI MINH17C309/08/1999Nam x x x   
  268 171250413332BÙI THANH NAM17C301/06/1999Nam x x x   
  269 171250413336HỒ VĂN QUỐC17C309/12/1999Nam x x x   
  270 171250413343NGUYỄN VĂN TÀI17C325/11/1999Nam x x x   
  271 171250413355BÙI VĂN TRƯƠNG17C315/12/1999Nam x x x   
  272 171250413402ĐINH HOÀNG ANH17C429/05/1999Nam x x x   
  273 171250413403TRƯƠNG QUỐC BẢO17C409/09/1999Nam x x x   
  274 171250413404PHAN HỮU BÌNH17C415/10/1999Nam x x x   
  275 171250413406TRẦN VĂN CHÂU17C429/08/1999Nam x x x   
  276 171250413407NGUYỄN BÙI MINH CHIẾN17C401/11/1999Nam x x x   
  277 171250413415PHẠM VĂN HIỆP17C412/09/1999Nam x x x   
  278 171250413420NGUYỄN THANH HUÂN17C429/06/1999Nam x x x   
  279 171250413426ĐỖ VĂN LÁNH17C403/04/1998Nam x x x   
  280 171250413431NGUYỄN NGỌC NAM17C420/04/1999Nam x x x   
  281 171250413432NGUYỄN VĂN NGHĨA17C428/12/1998Nam x x x   
  282 171250413433ĐỖ NGUYỄN DUY NHẤT17C408/08/1998Nam x x x   
  283 171250413437NGUYỄN ANH QUỐC17C406/01/1999Nam x x x   
  284 171250413438TRẦN DUY SA17C412/07/1999Nam x x x   
  285 171250413439NGUYỄN TAM TÂM17C402/02/1998Nam x x x   
  286 171250413441NGUYỄN THÁI THANH17C430/06/1999Nam x x x   
  287 171250413444NGUYỄN VĂN THỌ17C407/11/1999Nam x x x   
  288 171250413445NGUYỄN HỮU THƯỞNG17C410/10/1997Nam x x x   
  289 171250443103NGÔ VĂN ĐẠT17CDT126/11/1998Nam x x x   
  290 171250443107NGUYỄN CÔNG HẬU17CDT112/11/1999Nam x x x   
  291 171250443112TRẦN VĂN HÙNG17CDT114/08/1999Nam x x x   
  292 171250443117NGUYỄN TIẾN KHẢI17CDT112/05/1999Nam x x x   
  293 171250443130TRẦN TÂN17CDT107/10/1999Nam x x x   
  294 171250443137ĐẶNG CAO THIÊN17CDT127/08/1999Nam x x x   
  295 171250443141THÂN QUỐC TRÌNH17CDT116/08/1999Nam x x x   
  296 171250443202TRẦN THẾ BẢO17CDT204/06/1997Nam x x x   
  297 171250443204ĐOÀN CÔNG ĐẪU17CDT210/02/1999Nam x x x   
  298 171250443207PHẠM THANH ĐỨC17CDT216/02/1999Nam x x x   
  299 171250443209NGUYỄN DUY HOÀN17CDT204/01/1995Nam x x    
  300 171250443248LÂM THANH HOÀNG17CDT216/06/1993Nam x x    
  301 171250443210LÊ QUỐC HOÀNG17CDT205/09/1999Nam x x x   
  302 171250443220NGUYỄN NGỌC NGHĨA17CDT228/04/1996Nam x x x   
  303 171250443245PHẠM QUANG QUÂN17CDT220/02/1998Nam x x x   
  304 171250443224LÊ ĐỨC QUANG17CDT214/12/1999Nam x x x   
  305 171250443225NGUYỄN ĐỨC QUỲNH17CDT212/12/1999Nam x x x   
  306 171250443229LÊ VIẾT TÀI17CDT205/01/1999Nam x x x   
  307 171250443230NGUYỄN VĂN THÀNH17CDT206/02/1999Nam x x x   
  308 171250443231LÊ HOÀNG THỊNH17CDT208/12/1999Nam x x x   
  309 171250443238ĐỖ VIẾT TRUNG17CDT201/06/1999Nam x x x   
  310 171250443240HUỲNH VĂN TÙNG17CDT206/04/1999Nam x x x   
  311 171250443241NGUYỄN HỮU TÙNG17CDT201/01/1999Nam x x x   
  312 171250513102LÊ THÀNH AN17D110/09/1999Nam x x x   
  313 171250513160PHAN PHƯỚC DŨNG17D127/08/1998Nam x x x   
  314 171250513209NGUYỄN VĂN HÀO17D105/10/1999Nam x x x   
  315 171250513115HUỲNH VĂN HƯƠNG17D115/10/1999Nam x x x   
  316 171250513117TRẦN DƯƠNG MINH HUY17D112/12/1999Nam x x x   
  317 171250513219NGUYỄN TRÍ LIÊM17D107/05/1999Nam x x x   
  318 171250513121NGUYỄN QUANG LINH17D108/08/1999Nam x x x   
  319 171250513222TRẦN ĐỨC LƯƠNG17D127/07/1999Nam x x x   
  320 171250513225TRƯƠNG XUÂN MINH17D122/03/1999Nam x x x   
  321 171250513226PHẠM TRỌNG NGHĨA17D104/08/1999Nam x x x   
  322 171250513131DƯƠNG HIỂN PHÚ17D128/05/1999Nam x x x   
  323 171250513229NGUYỄN HỮU PHÚ17D103/02/1999Nam x x x   
  324 171250513230NGUYỄN HỮU PHƯỚC17D127/10/1999Nam x x x   
  325 171250513132HỒ TRIỆU QUÂN17D107/09/1999Nam x x x   
  326 171250513155NGUYỄN THANH SANG17D112/06/1997Nam x x x   
  327 171250513325PHẠM VĂN THÁI17D110/07/1999Nam x x x   
  328 171250513154PHẠM PHÚ THẮNG17D124/12/1998Nam x x x   
  329 171250513138NGUYỄN VĂN THÀNH17D116/06/1999Nam x x x   
  330 171250513241NGUYỄN DUY THUẬN17D111/04/1999Nam x x x   
  331 171250513330NGUYỄN VĂN TIẾN17D126/08/1999Nam x x x   
  332 171250513149ĐINH XUÂN VIỄN17D117/04/1999Nam x x x   
  333 171250513246NGÔ MẬU VIỆT17D104/07/1999Nam x x x   
  334 171250513148TRẦN VĂN VIỆT17D105/10/1999Nam x x x   
  335 171250513150TRẦN LÊ VÕ17D103/08/1999Nam x x x   
  336 171250513501LÊ HẢI ANH17D204/02/1999Nữ x x x   
  337 171250513451NGUYỄN VĂN HÙNG17D222/03/1999Nam x x x   
  338 171250513416LÊ KHÁNH17D207/05/1996Nam x x x   
  339 171250513420NGUYỄN VĂN LUÂN17D220/01/1999Nam x x x   
  340 171250513421VŨ TIẾN LUÂN17D223/12/1997Nam x x x   
  341 171250513424HỒ TRUNG NGHĨA17D216/08/1999Nam x x x   
  342 171250513528TRẦN TẤN NHẬT17D210/06/1999Nam x x x   
  343 171250513427NGUYỄN VĂN NHỰT17D207/12/1999Nam x x x   
  344 171250513429NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG17D219/06/1999Nam x x x   
  345 171250513430PHẠM TRUNG QUÂN17D230/03/1997Nam x x x   
  346 171250513534NGÔ THANH QUỐC17D220/08/1996Nam x x x   
  347 171250513543ĐOÀN NGỌC THỦY17D205/05/1997Nam x x x   
  348 171250513440BÙI TÁ TRI17D214/11/1999Nam x x x   
  349 171250513546HỖ SỸ TRUYỀN17D230/10/1999Nam x x x   
  350 171250513446PHẠM NGUYỄN MINH TUẤN17D219/11/1999Nam x x x   
  351 171250513549VÕ VĂN TUẤN17D230/10/1999Nam x x x   
  352 171250513447NGUYỄN HOÀI VÕ17D230/04/1999Nam x x x   
  353 171250513502NGUYỄN VĂN ANH17D324/06/1998Nam x x x   
  354 171250513302BÙI LƯU BÌNH17D303/06/1999Nam x x x   
  355 171250513505TRẦN HỮU CHƯƠNG17D314/04/1999Nam x x x   
  356 171250513105HOÀNG VĂN ĐẠT17D310/02/1999Nam x x x   
  357 171250513510NGUYỄN VĂN ĐỨC17D321/12/1999Nam x x x   
  358 171250513107NGUYỄN THANH ĐỨC17D318/10/1998Nam x x x   
  359 171250513109PHẠM HỒNG HẢI17D301/10/1999Nam x x x   
  360 171250513114TRẦN NGUYỄN HẢI HƯNG17D301/06/1999Nam x x x   
  361 171250513123NGUYỄN KIM LỢI17D319/02/1999Nam x x x   
  362 171250513125NGUYỄN HOÀNG LƯU17D323/02/1999Nam x x x   
  363 171250513538NGUYỄN VĂN THÀNH17D304/12/1998Nam   x   
  364 171250513552ĐOÀN THANH TỨ17D320/03/1999Nam x x x   
  365 171250513444TRỊNH VĂN TUÂN17D307/10/1999Nam x x x   
  366 171250513147NGUYỄN VĂN ÚT17D314/06/1999Nam x x x   
  367 171250513401PHAN HỮU CHÍNH17D420/05/1996Nam x x x   
  368 171250513417LÊ PHÚ LINH17D401/01/1996Nam x x x   
  369 171250513419TRẦN ĐẠO LƯƠNG17D401/08/1999Nam x x x   
  370 171250513140NGUYỄN VĂN TIẾN17D419/09/1999Nam x x x   
  371 171250513247TRẦN QUỐC VIỆT17D401/10/1998Nam x x x   
  372 171250513340TRẦN QUỐC VỸ17D407/01/1999Nam x x x   
  373 171250423160Nguyễn Thành An17DL119/04/1997Nam x x x   
  374 171250423156ĐOÀN QUANG ÃNH17DL128/01/1999Nam x x    
  375 171250423102NGUYỄN MINH CƯỜNG17DL123/07/1998Nam x x x   
  376 171250423104TRƯƠNG QUANG ĐẠT17DL115/01/1999Nam x x x   
  377 171250423107PHẠM HOÀNG HẢO17DL109/07/1997Nam x x x   
  378 171250423110LÊ MINH HOÀNG17DL112/05/1999Nam x x x   
  379 171250423111TRẦN THANH HOÀNG17DL104/11/1999Nam x x x   
  380 171250423113ĐẶNG QUỐC HƯNG17DL125/11/1999Nam x x x   
  381 171250423112NGUYỄN TRÍ HỮU17DL101/10/1999Nam x x x   
  382 171250423117NGUYỄN THẾ HY17DL105/12/1999Nam x x x   
  383 171250423118LÂM THANH KIỆT17DL110/01/1999Nam x x x   
  384 171250423119VÕ TẤN KIỆT17DL102/06/1999Nam x x x   
  385 171250423122LƯƠNG THẾ LUẬN17DL124/08/1996Nam x x x   
  386 171250423157NGUYỄN ĐỨC MẠNH17DL105/05/1998Nam x x x   
  387 171250423124LÊ VĂN NAM17DL101/01/1999Nam x x x   
  388 171250423125ĐÀO MINH NHẬT17DL115/02/1998Nam x x x   
  389 171250423128NGUYỄN TẤN PHƯỚC17DL116/01/1999Nam x x x   
  390 171250423129HUỲNH PHẠM TRỌNG PHƯƠNG17DL109/06/1999Nam x x x   
  391 171250423133NGUYỄN HỮU QUỐC17DL114/11/1999Nam x x x   
  392 171250423134ĐOÀN VĂN SÁU17DL114/05/1999Nam x x x   
  393 171250423135NGUYỄN NGỌC BA TÂY17DL122/08/1999Nam x x x   
  394 171250423142NGUYỄN VĂN TIẾN17DL120/10/1998Nam x x x   
  395 171250423146NGÔ VĂN TRUNG17DL107/02/1999Nam x x x   
  396 171250423147TRẦN QUỐC TÚ17DL113/02/1999Nam x x x   
  397 171250423150NGUYỄN GIA VĨ17DL101/07/1999Nam x x x   
  398 171250423153NGUYỄN HỮU VŨ17DL116/11/1999Nam x x x   
  399 171250423154LÊ MINH VƯƠNG17DL123/03/1999Nam x x x   
  400 171250423213VĂN HOÀI DUY17DL220/04/1999Nam x x x   
  401 171250423218TRƯƠNG VIỆT HOÀNG17DL209/05/1999Nam x x x   
  402 171250423217NGUYỄN NGỌC HOÀNG17DL223/10/1999Nam x x x   
  403 171250423224NGUYỄN TRƯỜNG KHÁNH17DL214/01/1999Nam x x x   
  404 171250423225NGUYỄN HOÀI LÂM17DL214/07/1999Nam x x x   
  405 171250423257TRẦN MINH LỘC17DL204/08/1999Nam x x x   
  406 171250423228NGUYỄN HẢI NAM17DL218/01/1999Nam x x x   
  407 171250423263LÊ NGHĨA17DL206/08/1995Nam x x x   
  408 171250423229NGUYỄN KHÔI NGUYÊN17DL219/05/1999Nam x x x   
  409 171250423235NGUYỄN HỮU QUÂN17DL212/07/1999Nam x x x   
  410 171250423237NGUYỄN THANH SANH17DL216/01/1999Nam x x x   
  411 171250423239PHAN HOÀNG THẠCH17DL217/02/1998Nam x x x   
  412 171250423240NGUYỄN VĂN THANH17DL228/03/1999Nam x x x   
  413 171250423242LÊ QUANG THÔNG17DL202/09/1999Nam x x x   
  414 171250423243NGUYỄN VĂN THÔNG17DL201/04/1999Nam x x x   
  415 171250423245TRỊNH XUÂN TIẾN17DL205/09/1998Nam x x x   
  416 171250423252TRẦN ANH TUẤN17DL219/02/1999Nam x x x   
  417 171250423254HUỲNH VĂN VẬY17DL220/03/1999Nam x x x   
  418 171250423255NGUYỄN QUỐC VIỆT17DL220/10/1999Nam x x x   
  419 171250423256ĐẶNG VĂN VINH17DL222/08/1998Nam x x x   
  420 171250423305TRẦN CÔNG DANH17DL321/07/1999Nam x x x   
  421 171250423309LÊ QUANG HẢI17DL306/03/1999Nam x x x   
  422 171250423315NGÔ TRỌNG HIẾU17DL309/08/1999Nam x x x   
  423 171250423313CAO THANH HIẾU17DL321/10/1999Nam x x x   
  424 171250423322LÊ THANH LÀNH17DL310/11/1998Nam x x x   
  425 171250423325PHAN THÀNH LỢI17DL314/04/1999Nam x x x   
  426 171250423329TRẦN QUANG NAM17DL305/08/1999Nam x x x   
  427 171250423335NHAN NGỌC SỰ17DL321/11/1999Nam x x x   
  428 171250423336NGUYỄN TÂM17DL315/12/1999Nam x x x   
  429 171250423338NGUYỄN MINH THẮNG17DL329/05/1999Nam x x x   
  430 171250423341TRẦN MINH THI17DL310/02/1999Nam x x x   
  431 171250423344NGUYỄN MINH THUẬN17DL309/09/1998Nam x x x   
  432 171250423345TRẦN VĂN TIÊN17DL324/08/1999Nam x x x   
  433 171250423347TẠ HỮU TÍN17DL328/09/1999Nam x x x   
  434 171250423459NGUYỄN THẾ ANH17DL424/02/1997Nam x x x   
  435 171250423404DU QUỐC CƯỜNG17DL401/06/1998Nam x x x   
  436 171250423413VÕ VĂN HIẾU17DL410/07/1998Nam x x x   
  437 171250423416ĐINH VĂN HÙNG17DL413/03/1998Nam x x x   
  438 171250423418NGUYỄN ĐỨC HỮU17DL415/07/1999Nam x x x   
  439 171250423419ĐOÀN NGỌC HUY17DL419/11/1999Nam x x x   
  440 171250423420NGÔ VĂN HUY17DL421/10/1998Nam x x x   
  441 171250423423TRẦN HOÀNG KIỆT17DL420/03/1999Nam x x x   
  442 171250423432LÊ QUANG PHÚ17DL401/04/1999Nam x x x   
  443 171250423442ĐÀO NHẬT TRUNG17DL401/08/1999Nam x x x   
  444 171250423444VĂN ĐỨC TÚ17DL407/10/1999Nam x x x   
  445 171250423446TRƯƠNG VĂN TƯỜNG17DL405/07/1999Nam x x x   
  446 171250423450TRẦN VĂN TÝ17DL420/10/1999Nam x x x   
  447 171250423454TRẦN CÔNG VŨ17DL420/05/1998Nam x x x   
  448 171250423502LÊ VĂN XUÂN ANH17DL527/11/1999Nam x x x   
  449 171250423504NGUYỄN NGỌC BÌNH17DL509/10/1998Nam x x x   
  450 171250423506TRẦN ĐÌNH CÔNG17DL528/10/1998Nam x x x   
  451 171250423508PHẠM VĂN ĐẠI17DL515/07/1999Nam x x x   
  452 171250423509LÊ QUANG ĐÔNG17DL502/08/1999Nam x x x   
  453 171250423519RLAN KHAI17DL520/12/1999Nam x x x   
  454 171250423524LÊ VĂN NGUYÊN17DL501/07/1999Nam x x x   
  455 171250423536ĐẶNG VĂN THỐNG17DL506/10/1999Nam x x x   
  456 171250423541NGÔ HOÀNG TIẾN17DL518/04/1999Nam x x x   
  457 171250423544LÊ DUY TRUNG17DL521/11/1999Nam x x x   
  458 171250523101HỒ VĂN DƯỠNG17DT128/07/1999Nam x x x   
  459 171250523113PHẠM HỮU TÀI17DT109/09/1999Nam x x x   
  460 171250523111LÊ NHẬT TÂN17DT113/06/1999Nam x x x   
  461 171250523114HỒ TIN17DT123/10/1999Nam x x x   
  462 171250523115LÊ BÁ TRƯỜNG17DT112/11/1999Nam x x x   
  463 171250713101PHAN BEN17H127/03/1997Nam x x x   
  464 171250713105LÊ THÀNH LONG17H122/07/1996Nam x x x   
  465 171250543133NGUYỄN NGỌC LINH17HQ102/01/1995Nam x  x   
  466 171250543117LÊ THỊ THÚY NGÂN17HQ124/04/1999Nữ x x x   
  467 171250543136BÙI VĨNH PHI17HQ112/04/1999Nam x x x   
  468 171250543119PHAN THANH SƠN17HQ115/04/1999Nam x x x   
  469 171250543132PHAN ĐÌNH THẮNG17HQ102/10/1996Nam x x x   
  470 171250733101TRẦN THỊ HOÀI ÂN17HTP125/09/1999Nữ x x x   
  471 171250733108ĐINH THỊ THÚY GIANG17HTP122/04/1999Nữ x x x   
  472 171250733110NGUYỄN THANH KIM HOÀNG17HTP103/11/1999Nữ x x x   
  473 171250733112LÊ THỊ LÝ17HTP127/03/1999Nữ x x x   
  474 171250733113NGUYỄN THỊ ĐÀO NGÂN17HTP102/01/1999Nữ x x x   
  475 171250733115NGUYỄN THỊ THANH NHI17HTP117/05/1999Nữ x x x   
  476 171250733114LÊ THỊ THANH NHI17HTP101/08/1999Nữ x x x   
  477 171250733116HOÀNG THỊ HỒNG NHUNG17HTP105/04/1999Nữ x x x   
  478 171250733118NGUYỄN THỊ LY NI17HTP115/12/1999Nữ x x x   
  479 171250733120ĐOÀN MINH ANH THƯ17HTP123/12/1999Nữ x x x   
  480 171250733123VÕ THỊ KIM TUYẾN17HTP111/05/1998Nữ x x x   
  481 171250733124LÊ THỊ THANH TUYẾT17HTP124/08/1998Nữ x x x   
  482 171250653102NGUYỄN VĂN CHÍNH17KT109/09/1999Nam x x x   
  483 171250653107HOÀNG THỊ HẢI VÂN17KT111/03/1998Nữ x x x   
  484 171250433102LÊ THẠC CHIẾN17N122/01/1997Nam x x x   
  485 171250433103LÊ VĂN CƯỜNG17N112/06/1999Nam x x x   
  486 171250433107LÊ PHƯỚC ĐỨC17N120/05/1999Nam x x x   
  487 171250433111HOÀNG VĂN HIẾU17N121/08/1998Nam x x x   
  488 171250433115NGUYỄN VĂN LINH17N117/08/1999Nam x x x   
  489 171250433126TRẦN VĂN SAO17N115/05/1998Nam x x x   
  490 171250433127ĐẬU VĂN TÀI17N118/11/1999Nam x x x   
  491 171250433129NGUYỄN VĂN TIÊN17N112/02/1999Nam x x x   
  492 171250433133TRẦN LÊ NGUYỄN VI17N125/10/1998Nam x x x   
  493 171250433202NGUYỄN NHẬT ANH17N206/09/1999Nam x x x   
  494 171250433203VĂN ANH BẰNG17N217/09/1999Nam x x x   
  495 171250433239LÊ THANH HÒA17N202/02/1999Nam x x x   
  496 171250433216ĐỖ TRỌNG MÃO17N205/08/1999Nam x x x   
  497 171250433231TRẦN VĂN TRỌNG17N220/12/1999Nam x x x   
  498 171250433244NGUYỄN THANH TÚ17N213/10/1998Nam x x x   
  499 171250433233MAI ĐỨC VĂN17N223/04/1999Nam x x x   
  500 171250663103PHAN NGUYỄN THANH QUANG17QX107/02/1999Nam x x x   
  501 171250663107HUỲNH THẾ VĨ17QX116/11/1999Nam x x x   
  502 171250533102VÕ CÔNG CHIẾN17T104/12/1999Nam x x x   
  503 171250533103NGUYỄN PHÚC NHẬT CHƯƠNG17T128/03/1999Nam x x x   
  504 171250533110PHẠM TIẾN DŨNG17T125/08/1998Nam x x x   
  505 171250533121NGUYỄN VĂN QUỐC HUY17T111/04/1998Nam x x x   
  506 171250533130NGUYỄN HỮU ANH LAI17T108/07/1998Nam x x x   
  507 171250533135ĐẶNG HÒA NHI17T109/11/1999Nữ x  x   
  508 171250533136LÊ VĂN NINH17T121/01/1999Nam x x x   
  509 171250533141TRẦN THỊ PHƯƠNG17T105/12/1999Nữ x x x   
  510 171250533146TRẦN VĂN SƠN17T106/12/1998Nam x x x   
  511 171250533164Nguyễn Văn Tư17T120/02/1998Nam x x x   
  512 171250533201VÕ THỊ NHẬT ANH17T227/03/1999Nữ x x x   
  513 171250533209NGUYỄN ĐỨC DUY17T219/08/1999Nam x x x   
  514 171250533262TRẦN CÔNG TUẤN NGHĨA17T227/11/1999Nam x x x   
  515 171250533236ĐINH HỒNG NHUNG17T219/12/1999Nữ x x x   
  516 171250533237NGUYỄN THỊ HẰNG NY17T228/02/1998Nữ x x x   
  517 171250533241ĐỖ VĂN SANG17T203/11/1999Nam x x x   
  518 171250533243TRẦN ĐÌNH THẮNG17T211/07/1999Nam x x x   
  519 171250533247LƯU VĂN THANH17T229/01/1999Nam x x x   
  520 171250533246LÊ SỸ THÀNH17T207/09/1999Nam x x x   
  521 171250533244NGÔ TRỌNG THẢO17T209/08/1999Nam x x x   
  522 171250533250MAI NGỌC THIỆN17T214/11/1999Nam x x x   
  523 171250533256TRẦN SƠN TRÀ17T214/03/1998Nam x x x   
  524 171250533258TRẦN THANH TRUNG17T212/11/1999Nam x x x   
  525 171250533301NGUYỄN VĂN AN17T319/09/1997Nam x x x   
  526 171250533302NGUYỄN TẤN BÌNH17T317/03/1997Nam x x x   
  527 171250533309NGUYỄN TẤN ĐẠT17T301/01/1999Nam x x x   
  528 171250533314LÊ HUỲNH ĐỨC17T317/06/1997Nam x x x   
  529 171250533313ĐÀO MINH ĐỨC17T304/06/1999Nam x x x   
  530 171250533316LÊ VĂN DŨNG17T320/07/1998Nam x x x   
  531 171250533318NGUYỄN VĂN HAI17T307/02/1999Nam x  x   
  532 171250533321HỒ VĂN HIẾU17T327/10/1998Nam x x x   
  533 171250533327TRẦN MINH HÙNG17T317/08/1999Nam x x x   
  534 171250533330NGUYỄN VINH HUY17T314/06/1999Nam x x x   
  535 171250533337NGUYỄN THỊ KIM NGÂN17T314/07/1998Nữ x x x   
  536 171250533402NGUYỄN VĂN GIA BẢO17T426/02/1999Nam x x x   
  537 171250533406BÙI ĐỨC CHIẾN17T415/07/1999Nam x x x   
  538 171250533408PHAN TẤN ĐẨU17T413/08/1999Nam x x    
  539 171250533413TRẦN NGỌC HẢI17T412/12/1999Nam x x x   
  540 171250533412NGUYỄN NGỌC HẢI17T406/12/1999Nam x x x   
  541 171250533427PHAN THỊ LY17T424/10/1999Nữ x x x   
  542 171250533429NGUYỄN THÀNH NAM17T412/02/1999Nam x x x   
  543 171250533432NGUYỄN VĂN ĐỨC NHẬT17T427/10/1999Nam x x x   
  544 171250533443NGUYỄN THÀNH TÀI17T403/04/1999Nam x x x   
  545 171250533448VÕ THỊ THANH THUYỀN17T404/02/1999Nữ x     
  546 171250533454NGUYỄN VĂN TÚ17T420/12/1998Nam x x x   
  547 171250533455NGUYỄN ĐÌNH TUÂN17T422/01/1999Nam x x x   
  548 171250533458LÊ THỊ VANG17T407/06/1999Nữ x x x   
  549 171250533508NGUYỄN THỊ THU ĐÀO17T505/07/1999Nữ x x x   
  550 171250533509PHAN ĐỊNH17T512/11/1999Nam x x x   
  551 171250533517NGUYỄN ĐẮC HÒA17T530/06/1997Nam x x x   
  552 171250533522VĂN ĐỨC HUY17T516/08/1999Nam x x x   
  553 171250533526BÙI QUANG LÂM17T526/08/1996Nam x x x   
  554 171250533530TRƯƠNG QUANG LUẬN17T510/11/1999Nam x x x   
  555 171250533539TRƯƠNG QUANG NHÂN17T522/09/1999Nam x x x   
  556 171250633117NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG17XC102/05/1999Nam x x x   
  557 171250633104NGUYỄN VĂN NĂM17XC110/10/1997Nam x x x   
  558 171250633107TRẦN VĂN PHÚC17XC121/06/1999Nam x x x   
  559 171250633105NGUYỄN VĂN PHƯỚC17XC123/10/1999Nam x x x   
  560 171250633106NGUYỄN THANH PHƯƠNG17XC105/12/1999Nam x x x   
  561 171250633108BLING RAĐÔ17XC118/06/1998Nam x x x   
  562 171250633115PHẠM NGỌC SÁCH17XC116/05/1997Nam x x     Bộ đội xuất ngũ 24 tháng
  563 171250613165TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN17XD114/12/1992Nam x x x   
  564 171250613105HỒ HỮU CHÂN17XD106/12/1999Nam x x x   
  565 171250613159THÁI VĂN CUNG17XD108/04/1997Nam x x x   
  566 171250613107DƯƠNG VĂN ĐẠO17XD107/05/1999Nam x x x   
  567 171250613112NGUYỄN NGỌC GIANG17XD103/10/1999Nam x x x   
  568 171250613160HUỲNH NGỌC HIỂN17XD129/06/1999Nam x x x   
  569 171250613114NGUYỄN VĂN HIẾU17XD122/05/1992Nam x x    
  570 171250613115NGUYỄN VĂN HOÀNH17XD131/07/1999Nam x x x   
  571 171250613157NGUYỄN BẢO KHANH17XD128/02/1999Nam x x x   
  572 171250613123NGUYỄN GIÁO NAM17XD104/01/1999Nam x x x   
  573 171250613127NGÔ ĐÌNH PHONG17XD101/01/1998Nam x x x   
  574 171250613128PHAN LÊ BÌNH PHƯƠNG17XD125/08/1999Nam x x x   
  575 171250613137NGUYỄN VĂN TÀI17XD108/04/1999Nam x x x   
  576 171250613134VÕ MINH TÂM17XD113/03/1998Nam x x x   
  577 171250613135NGUYỄN LÊ TÂN17XD106/06/1999Nam x x x   
  578 171250613136PHAN TÁ TÂN17XD130/12/1999Nam x x x   
  579 171250613138NGUYỄN VĂN THÀNH17XD106/05/1999Nam x x x   
  580 171250613146NGUYỄN THÀNH TRUNG17XD118/11/1998Nam x x x   
  581 171250613147TRẦN MINH TRUNG17XD123/10/1999Nam x x x   
  582 171250613148NGUYỄN VĂN TƯỞNG17XD116/11/1999Nam x x x   
  583 171250613152VĂN HỮU TUYÊN17XD128/05/1999Nam x x x   
  584 171250613153NGÔ ĐÌNH VẤN17XD119/09/1999Nam x x x   
  585 171250613155NGUYỄN TẤN Ý17XD110/09/1998Nam x x x   
  586 171250643103NGUYỄN TIẾN ĐĂNG17XH124/07/1999Nam x x x   
  587 171250643106TRẦN MINH HẢI17XH109/12/1999Nam x x x   
  588 171250643108NGUYỄN VĂN HIẾU17XH121/08/1999Nam x x x   
  589 171250643109NGUYỄN QUANG HƯNG17XH130/03/1998Nam x x x   
  590 171250643111TRẦN NGỌC HUỲNH17XH115/11/1999Nam x x x   
  591 171250643116LÊ ĐỨC LỢI17XH121/12/1997Nam x x x   
  592 171250643120VÕ VĂN NHIỀU17XH110/10/1998Nam x x x   
  593 171250643123NGUYỄN THANH THƯƠNG17XH124/06/1999Nam x x x   
  594 171250643125MAI QUANG TRUNG17XH109/04/1999Nam x x x   

  Tổng cộng có 594 sinh viên đăng ký tốt nghiệp học kỳ 219