1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

+ Đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2019-2020 - HK 219- Những điều cần biết!!!

+ Công bố lịch thi dự kiến đợt 1 và đợt 2 - các học phần lý thuyết - học kỳ 119

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tính giờ giảng quy đổi đợt 1 - học kỳ 1 năm học 2019-2020

+ Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 (ngày 24/11/2019) - Năm học 2019-2020 (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách xếp phòng và lịch thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Tin học cấp cao đẳng, đợt 1 HK119 (Ngày thi 15/09/2019)

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách đã đăng ký xét tốt nghiệp học kỳ 318 và danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2018-2019.

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu của sinh viên Khóa 2019

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách xếp lớp sinh hoạt và mã sinh viên Khóa 2019

+ Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 1- Năm học 2019-2020 (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)

+ Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp 318 từ ngày 26/08/19 đến 06/09/19

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu chính thức học kỳ 119, năm học 2019-2020

Previous
Next

Trang Sinh Viên

QUẢN TRỊ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP HK 318

Lưu ý
 • Sinh viên phải kiểm tra lại các thông tin cá nhân trên danh sách này. Nếu có sai sót phải tự cập nhật trên trang thông tin sinh viên.
 • Các thông tin bị sai mà sinh viên không tự sửa được; ví dụ họ tên, ngày sinh, giới tính.. sinh viên phải đến PĐT để điều chỉnh.
 • Mọi sự chậm trễ và tốn kém do sai sót trên văn bằng do sinh viên không cập nhật đúng thông tin, PĐT sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.
 • Sinh viên không bổ sung đầy đủ văn bằng chứng chỉ sẽ không được công nhận tốt nghiệp
 • Sinh viên dự kỳ thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ - tin học tổ chức tại trường không cần nộp bản sao chứng chỉ NN-TH.
 • Sinh viên có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Nhật từ N5 trở lên, chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương TOEIC 350- Chứng chỉ tin học tương đương trình độ B được công nhận đạt chuẩn NN-TH.
 • Sinh viên cần theo dõi danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp - sẽ công bố trước khi HĐ họp xét công nhận tốt nghiệp - dự kiến ngày 20/09/2019.
 • Sinh viên xem thông tin và phản hồi về phòng Đào tạo trước ngày 18/09/2019.

  STTMã Sinh viênHọ tên Sinh viênLớpNgày sinhGTBằng TNCCTCCCQPCCNNCCTHG.Chú
  1 121250412126Nguyễn Duy Linh12C115/05/1993Nam x x x    119
  2 121250512177Nguyễn Quang Đạt12D101/01/1992Nam x x x    73
  3 121250632143Nguyễn Văn Rốp12XC118/04/1994Nam x x x    128
  4 131250442166Huỳnh Thạc Vỹ13CDT112/05/1995Nam x x x    105
  5 141250412343Văn Phú Tài14C317/04/1996Nam x x x    121
  6 141250512184Huỳnh Ngọc Luận14D102/01/1995Nam x x x    95
  7 141250512188Cao Văn Phước14D118/10/1994Nam x x x    1
  8 141250512201Huỳnh Ngọc Ái14D214/11/1996Nam x x x    27
  9 141250512329Trương Văn Long14D321/11/1996Nam x x x    75
  10 141250432189Tạ Chí Công14N129/06/1995Nam x x x    116
  11 141250612214Nguyễn Thành Hiếu14XD218/12/1996Nam x x x    99
  12 141250612247Phạm Thanh Trí14XD206/05/1996Nam x x x    100
  13 141250642151Đinh Văn Vinh14XH124/04/1995Nam x x x    5
  14 151250413162Cao Văn Hoan15C126/04/1996Nam x x x    71
  15 151250413354DOÃN MINH TUẤN15C319/04/1997Nam x x x    118
  16 151250413445NGUYỄN PHƯỚC THỊNH15C427/05/1996Nam x x x    2
  17 151250413449HỒ NGỌC TRÍ15C417/05/1997Nam x x x  x  115
  18 151250443105DƯƠNG VƯƠNG DA15CDT105/05/1997Nam x x x    129
  19 151250443214LÊ MINH HOÀNG15CDT201/07/1996Nam x x x    83
  20 151250513124PHẠM ĐÌNH LƯU15D127/11/1997Nam x x x    125
  21 151250513225TRẦN HUỲNH PHÚC15D225/12/1997Nam x x x    126
  22 151250513414ĐẶNG XUÂN HẢI15D410/08/1997Nam x x x    66
  23 151250513110NGÔ VĂN HIỀN15D411/03/1996Nam x x x    39
  24 151250513416HUỲNH NGỌC HIỀN15D425/10/1997Nam x x x    85
  25 151250513437ÔNG VĂN PHÚ15D404/08/1997Nam x x x    114
  26 151250513549PHẠM ANH TÙNG15D513/08/1997Nam x x x    50
  27 151250423168Phan Đình Phú15DL101/01/1996Nam x x x    108
  28 151250423321NGUYỄN TAM HÙNG15DL301/04/1996Nam x x x    25
  29 151250423335HUỲNH TẤN LỘC15DL330/03/1997Nam x x x    111
  30 151250543136HỒ THỊ NGỌC THẢO15HQ105/11/1997Nữ x x x    64
  31 151250653101NGUYỄN THỊ LỆ CHI15KT120/02/1996Nữ x x x    91
  32 151250653113NGUYỄN HỮU HOÀNG TRIỀU15KT123/05/1997Nam x x x    92
  33 151250433119PHẠM NGỌC HIẾU15N120/04/1996Nam x x x    96
  34 151250533215VÕ ĐÌNH HIẾN15T218/04/1997Nam x x x    44
  35 151250613166Bùi Quang Đài15XD120/06/1995Nam x x x    34
  36 151250613169Trần Trí Thức15XD125/12/1994Nam x x x    136
  37 161250413113Nguyễn Xuân Hoan16C116/06/1997Nam x x x    54
  38 161250413127LÊ THÀNH LONG16C125/01/1998Nam x x x    117
  39 161250413148NGUYỄN NGỌC THUỶ16C114/11/1998Nam x x x    26
  40 161250413154NGUYỄN TRANH16C126/04/1998Nam x x x    55
  41 161250413159Phan Xuân Tùng16C114/11/1998Nam x x x    23
  42 161250413211ĐINH VĂN HOÀNG16C221/02/1998Nam x x x    47
  43 161250413224NGUYỄN ĐẠI NGHĨA16C219/05/1998Nam x x x    3
  44 161250413230Trần Văn Pháp16C220/09/1997Nam x x x    93
  45 161250413239Dương Quang Sang16C206/07/1997Nam x x x    68
  46 161250413246ĐOÀN PHƯƠNG THOẠI16C224/02/1997Nam x x x    82
  47 161250413305CHÂU DIỆU16C329/03/1998Nam x x x    74
  48 161250413319NGUYỄN THÀNH LONG16C308/10/1998Nam x x x    10
  49 161250413339NGUYỄN ĐỨC KỲ TÀI16C306/09/1998Nam x x x    20
  50 161250413349Dương Quang Trung16C324/05/1998Nam x x x    9
  51 161250443119NGUYỄN CÔNG NHẬT16CDT109/04/1998Nam x x x    6
  52 161250443137TRẦN XUÂN TUẤN16CDT109/04/1998Nam x x x    45
  53 161250443201TRẦN AN16CDT210/10/1998Nam x x x    87
  54 161250443218NGUYỄN THANH LƯU16CDT205/01/1998Nam x x x    90
  55 161250443220NGUYỄN VĂN NGHĨA16CDT227/07/1998Nam x x x    61
  56 161250443231PHAN ĐÌNH TRÍ16CDT215/01/1998Nam x x x    63
  57 161250443237Trần Anh Tuấn16CDT218/10/1998Nam x x x    21
  58 161250443241NGUYỄN HOÀI VŨ16CDT220/12/1998Nam x x x    106
  59 161250513101Đặng Quốc An16D102/12/1998Nam x x x    11
  60 161250513202TRẦN ÐỨC ANH16D129/12/1998Nam x x x    76
  61 161250513113Nguyễn Văn Hạnh16D102/05/1996Nam x x x    84
  62 161250513210VÕ VĂN HOÀI16D102/10/1998Nam x x x    89
  63 161250513125ĐOÀN ĐỨC LỰC16D105/09/1998Nam x x x    12
  64 161250513148TRẦN PHẠM CÔNG TÚ16D105/03/1998Nam x x x    13
  65 161250513329Võ Văn Minh16D206/04/1997Nam x x x    7
  66 161250513331NGUYỄN HỮU NGHĨA16D231/10/1998Nam x x x    8
  67 161250513422NGUYỄN HỮU NGHĨA16D220/07/1997Nam x x x    4
  68 161250513449Thái Văn Vĩ16D206/09/1998Nam x x x    69
  69 161250513105TRẦN HỮU CƯƠNG16D327/12/1998Nam x x x    42
  70 161250513309TRẦN VĂN ĐÔNG16D317/02/1998Nam x x x    30
  71 161250513405Võ Trường Giang16D306/04/1998Nam x x x    14
  72 161250513317CHÂU NGỌC HÙNG16D317/06/1998Nam x x x    41
  73 161250513413NGUYỄN GIA HUỲNH16D320/06/1998Nam x x x    15
  74 161250513122NGUYỄN ANH KIỆT16D304/05/1997Nam x x x    32
  75 161250513255ĐINH VĂN LẬP16D303/05/1998Nam x x x    31
  76 161250513419LÊ XUÂN LỘC16D312/07/1996Nam x x x    110
  77 161250513220Phan Công Lộc16D330/01/1997Nam x x x    65
  78 161250513333PHAN NGỌC NGHĨA16D323/05/1998Nam x x x    16
  79 161250513423HUỲNH THÁI NHÀN16D329/05/1996Nam x x x    17
  80 161250513130LÊ HỒNG PHONG16D322/03/1998Nam x x x    28
  81 161250513335LÊ VĂN QUÝ16D310/10/1998Nam x x x    18
  82 161250513237ĐINH TRỌNG SƠN16D314/10/1998Nam x x x    101
  83 161250513135LÊ PHƯỚC TẤN16D317/02/1998Nam x x x    33
  84 161250513242Nguyễn Quang Hoài Thanh16D314/05/1998Nam x x x    40
  85 161250513441TRƯƠNG VĂN THẢO16D331/08/1998Nam x x x    29
  86 161250513347NGUYỄN TRƯỜNG VIÊN16D323/04/1998Nam x x x    19
  87 161250513110NGUYỄN THANH HẢI16D402/10/1998Nam x x x    58
  88 161250513136VÕ VIẾT THANH16D417/09/1998Nam x x x    59
  89 161250513139NGUYỄN KHẮC THUẬN16D425/11/1998Nam x x x    60
  90 161250513533NGUYỄN ĐÌNH TRUNG16D515/08/1997Nam x x x    43
  91 161250423118TRẦN TRUNG HẬU16DL129/11/1998Nam x x x    52
  92 161250423125Trịnh Quang Huy16DL119/12/1998Nam x x x    22
  93 161250423129DOÃN BÁ KỲ16DL126/10/1998Nam x x x    107
  94 161250423132Nguyễn Văn Linh16DL128/04/1998Nam x x x    24
  95 161250423139PHẠM PHÚ NGUYÊN16DL110/01/1998Nam x x x    70
  96 161250423157Nguyễn Xuân Trung16DL103/10/1997Nam x x x    62
  97 161250423243Nguyễn Văn Quân16DL216/10/1998Nam x x x    102
  98 161250423259TRƯƠNG THÀNH TRUNG16DL209/04/1998Nam x x x    120
  99 161250423263NGUYỄN QUANG VIÊN16DL201/02/1998Nam x x x    36
  100 161250423266HUỲNH NGỌC VƯƠNG16DL204/10/1998Nam x x x    123
  101 161250423352NGUYỄN HỒNG THẮNG16DL305/05/1998Nam x x x    38
  102 161250423355ĐỖ HỮU THIỆN16DL327/01/1998Nam x x x    88
  103 161250423359TRẦN DUY TIẾN16DL313/04/1998Nam x x x    37
  104 161250423367NGUYỄN PHƯỚC VANG16DL302/07/1997Nam x x x    35
  105 161250423456BÙI DUY TRÌNH16DL412/06/1997Nam x x x    81
  106 161250423466LÊ QUỐC VIỆT16DL403/08/1997Nam x x x    98
  107 161250423503Tống Duy Cao16DL522/03/1998Nam x x x    97
  108 161250423505Nguyễn Đăng Cương16DL520/04/1998Nam x x x    77
  109 161250423523PHẠM TẤN HUY16DL518/02/1998Nam x x x    78
  110 161250423524LÊ VĂN KHÁNH16DL525/12/1998Nam x x x    57
  111 161250423525HUỲNH VĂN KHOA16DL501/02/1998Nam x x x    56
  112 161250423531ĐẶNG PHƯƠNG NAM16DL518/02/1998Nam x x x    127
  113 161250423560NGUYỄN VĂN TUẤN16DL530/04/1998Nam x x x    122
  114 161250423561PHẠM CÔNG TUẤN16DL528/01/1998Nam x x x    134
  115 161250543144Nguyễn Đăng Khoa16HQ126/03/1997Nam x x x    132
  116 161250543122PHÙNG THỊ KIM THU16HQ101/03/1998Nữ x x x    131
  117 161250733109ĐOÀN THỊ MINH HIẾU16HTP112/10/1998Nữ x x x    104
  118 161250733116PHẠM THỊ LỆ16HTP130/10/1998Nữ x x x    103
  119 161250733117NGUYỄN THỊ LIÊN16HTP108/08/1998Nữ x x x    51
  120 161250733119Nguyễn Thị Mỹ Linh16HTP120/08/1998Nữ x x x    48
  121 161250733148HUỲNH THỊ TUYẾT16HTP122/03/1998Nữ x x x    49
  122 161250733149NGUYỄN THỊ CẨM VÂN16HTP114/12/1998Nữ x x x    112
  123 161250723117Lê Thị Bích Trâm16MT104/08/1998Nữ x x x    113
  124 161250433111LÊ VIẾT HÂN16N106/12/1998Nam x x x    86
  125 161250433113NGUYỄN HỮU HÀO16N119/05/1998Nam x x x    94
  126 161250433126NGUYỄN VIẾT KHẢI16N106/11/1998Nam x x x    109
  127 161250433149LÊ ĐÌNH THIỆN16N108/01/1998Nam x x x    130
  128 161250534103Hồ Ngọc Anh16PNV119/06/1998Nữ x x x   
  129 161250534201Nguyễn Thị Ngọc Ánh16PNV126/02/1998Nữ x x x   
  130 161250534204Phạm Huy Cường16PNV121/06/1998Nam x x x   
  131 161250534106Nguyễn Thị Hồng Đào16PNV110/08/1998Nữ x x x   
  132 161250534205Nguyễn Thị Đông16PNV126/01/1998Nữ x x x   
  133 161250534107Ngô Thị Thanh Duyên16PNV105/09/1997Nữ x x x   
  134 161250534108Nguyễn Thị Hiền16PNV124/12/1998Nữ x x x   
  135 161250534207Lê Bá Hiệp16PNV118/04/1998Nam x x x   
  136 161250534208Đinh Thanh Hoàng16PNV119/03/1998Nam x x x   
  137 161250534209Đỗ Thị Phú Khánh16PNV122/10/1997Nữ x x x   
  138 161250534109Nguyễn Thị Kiểu16PNV112/10/1998Nữ x x x   
  139 161250534214Nguyễn Quang Vương Nhi16PNV104/01/1997Nam x x x   
  140 161250534111Nguyễn Hồng Phong16PNV122/06/1998Nam x x x   
  141 161250534220Đinh Thị Thảo16PNV101/04/1998Nữ x x x   
  142 161250534221Hồ Văn Thư16PNV119/12/1998Nam x x x   
  143 161250534118Nguyễn Thị Thu Thương16PNV101/06/1996Nữ x x x   
  144 161250534121Hồ Thị Vừa16PNV130/07/1998Nữ x x x   
  145 161250534223Phan Thị Thảo Vy16PNV125/06/1997Nữ x x x   
  146 161250534122Nguyễn Thị Kim Xuyến16PNV110/01/1998Nữ x x x   
  147 161250534102Đỗ Thị Ngọc Anh16PNV213/06/1998Nữ x x x   
  148 161250534104Lữ Thị Tuyết Âu16PNV207/02/1998Nữ x x x   
  149 161250534202Y Blir16PNV209/09/1998Nữ x x x   
  150 161250534203Nguyễn Văn Cư16PNV206/06/1998Nam x x x   
  151 161250534206Nguyễn Thị Hằng16PNV202/11/1998Nữ x x x   
  152 161250534210Hồ Văn Khánh16PNV201/01/1997Nam x x x   
  153 161250534211Phạm Thị Lài16PNV228/03/1998Nữ x x x   
  154 161250534110Ngô Thị Linh16PNV211/04/1998Nữ x x x   
  155 161250534213Hôih My16PNV227/12/1998Nam x x x   
  156 161250534215Đào Thị Kim Oanh16PNV216/06/1998Nữ x x x   
  157 161250534216Nguyễn Thị Thuyền Quyên16PNV217/11/1998Nữ x x x   
  158 161250534113Hồ Ngọc Thanh Tâm16PNV220/01/1999Nam x x x   
  159 161250534114Nguyễn Văn Tân16PNV211/02/1998Nam x x x   
  160 161250534115Nguyễn Văn Tạo16PNV201/04/1997Nam x x x   
  161 161250534218Trần Thị Thắm16PNV211/05/1998Nữ x x x   
  162 161250534116Đinh Thị Anh Thảo16PNV205/10/1998Nam x x x   
  163 161250534120Phạm Thị Ngọc Trâm16PNV213/03/1998Nữ x x x   
  164 161250534222Hoàng Thị Thảo Vi16PNV207/06/1998Nữ x x x   
  165 161250743106HUỲNH THỊ LIÊN16SH124/08/1997Nữ x x x  x  72
  166 161250533246DƯƠNG THỊ TRÚC16T220/06/1997Nữ x x x    53
  167 161250533554HOÀNG LÊ THIÊN VƯƠNG16T513/09/1997Nam x x x    46
  168 161250613129TRẦN ĐÌNH NHU16XD119/01/1998Nam x x x    80
  169 161250643107HUỲNH TƯ KHOA16XH120/02/1998Nam x x x    67
  170 161250643109VÕ THỊ KIỀU OANH16XH112/07/1998Nữ x x x    135
  171 171250423356TRƯƠNG QUANG VINH17DL302/02/1998Nam x x x    79
  172 171250423548HỒ SỸ TUẤN17DL505/10/1996Nam x x x    124
  173 171250613132TRƯƠNG NGỌC QUÝ17XD101/05/1993Nam x x x    133

  Tổng cộng có 173 sinh viên đăng ký tốt nghiệp học kỳ 318