1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

QUẢN TRỊ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP HK 218

Lưu ý
 • Sinh viên phải kiểm tra lại các thông tin cá nhân trên danh sách này. Nếu có sai sót phải tự cập nhật trên trang thông tin sinh viên.
 • Các thông tin bị sai mà sinh viên không tự sửa được; ví dụ họ tên, ngày sinh, giới tính.. sinh viên phải đến PĐT để điều chỉnh.
 • Mọi sự chậm trễ và tốn kém do sai sót trên văn bằng do sinh viên không cập nhật đúng thông tin, PĐT sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.
 • Sinh viên không bổ sung đầy đủ văn bằng chứng chỉ sẽ không được công nhận tốt nghiệp
 • Sinh viên dự kỳ thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ - tin học tổ chức tại trường không cần nộp bản sao chứng chỉ NN-TH.
 • Sinh viên có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Nhật từ N5 trở lên, chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương TOEIC 350- chứng chỉ Tin học quốc tế được công nhận đạt chuẩn NN-TH.
 • Sinh viên cần theo dõi danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp - sẽ công bố trước khi HĐ họp xét công nhận tốt nghiệp - dự kiến ngày 17/07/2019.
 • Sinh viên xem thông tin và phản hồi về phòng Đào tạo trước ngày 10/07/2019.

  STTMã Sinh viênHọ tên Sinh viênLớpNgày sinhGTBằng TNCCTCCCQPCCNNCCTHG.Chú
  1 121250412123Bùi Minh Khôi12C122/10/1994Nam x x x    32
  2 121250722104Nguyễn Việt Chinh12MT110/07/1989Nam x x x    37
  3 131250412256Nguyễn Hoàng Tín13C213/05/1994Nam x x x    13
  4 131250442177Nguyễn Viết Đức13CDT117/04/1992Nam x x x    61
  5 131250522181Đỗ Phú Hùng13DT111/10/1992Nam x x x    115
  6 131250432101Trần Hồng Anh13N122/08/1994Nam x x x    14
  7 131250432138Phan Thanh Phương13N114/10/1995Nam x x x  x  73
  8 131250432143Nguyễn Hữu Quốc13N106/09/1994Nam x x x    4
  9 131250642117Võ Quang Lãm13XH118/11/1994Nam x x x    30
  10 141250412170Nguyễn Trần Hoàng14C113/05/1996Nam x x x    8
  11 141250412134Lê Nhân14C125/05/1995Nam x x x    2
  12 141250442130Đoàn Mỹ14CDT124/04/1996Nam x x x    44
  13 141250442155Trần Thọ14CDT113/02/1995Nam x x x    109
  14 141250442254Huỳnh Văn Thuận14CDT224/04/1996Nam x x x    31
  15 141250512179Nguyễn Tiến Tâm14D103/12/1995Nam x x x    130
  16 141250512161Đào Văn Ưng14D126/06/1996Nam x x x    77
  17 141250512201Huỳnh Ngọc Ái14D214/11/1996Nam x x x    38
  18 141250512246Trần Văn Tài14D201/01/1996Nam x x x    111
  19 141250512307Lê Phú Đức14D307/09/1996Nam x x x    98
  20 141250512329Trương Văn Long14D321/11/1996Nam x x x    100
  21 141250512359Tăng Văn Trung14D329/11/1996Nam x x x    21
  22 141250512456Nguyễn Thanh Thiên14D405/11/1996Nam x x x    52
  23 141250422117Nguyễn Duy Khánh14DL129/11/1996Nam x x x    24
  24 141250422134Nguyễn Ngọc Nguyên14DL119/08/1996Nam x x x    114
  25 141250422303Đoàn Công Chinh14DL312/09/1996Nam x x x    15
  26 141250422434Hoàng Thành Nhân14DL401/04/1996Nam x x x    51
  27 141250522104Dương Quang Bình14DT102/09/1996Nam x x x    74
  28 141250522128Nguyễn Duy Phong14DT106/06/1996Nam x x x    78
  29 141250522157Huỳnh Thế Trường14DT103/05/1996Nam x x x    53
  30 141250732116Lê Thị Út Hậu14HTP120/11/1996Nữ x x x    22
  31 141250732117Vũ Thị Hậu14HTP105/01/1995Nữ x x x    72
  32 141250732225Văn Mạnh14HTP212/03/1995Nam x x x    110
  33 141250722130Trần Minh Quân14MT102/01/1996Nam x x x    99
  34 141250432127Nguyễn Phước Trung Hiếu14N131/08/1996Nam x x x    42
  35 141250432142Cao Vạn Năng14N120/03/1995Nam x x x    108
  36 141250432156Đoàn Công Thái Sơn14N102/07/1996Nam x x x    43
  37 141250742101Nguyễn Thị Lan Anh14SH129/04/1996Nữ x x x    93
  38 141250742146Phan Bá Trung14SH130/06/1996Nam x x x x   63
  39 141250532171Hồ Văn Linh14T108/09/1996Nam x x x    34
  40 141250532178Hoàng Đình Tâm14T106/02/1993Nam x x x   
  41 141250532224Bùi Xuân Kiên14T222/11/1996Nam x x x    122
  42 141250532413Lê Bá Đông14T422/02/1996Nam x x x   
  43 141250612167Nguyễn Văn Lực14XD101/05/1993Nam x x x    123
  44 151250413112TRẦN VĂN DIỆP15C122/10/1997Nam x x x    104
  45 151250413118PHẠM VĂN HIỆP15C102/01/1997Nam x x x    33
  46 151250413162Cao Văn Hoan15C126/04/1996Nam x x x    10
  47 151250413138VÕ CÔNG PHONG15C102/05/1996Nam x x x    6
  48 151250413213NGUYỄN THANH HẠ15C209/11/1997Nam x x x    126
  49 151250413225PHAN XUÂN LỢI15C213/07/1997Nam x x x    83
  50 151250413233NGUYỄN ĐỨC SƠN15C206/05/1997Nam x x x    3
  51 151250413248TRẦN NHẬT TOÀN15C225/10/1997Nam x x x    94
  52 151250413254NGUYỄN HỮU VŨ15C211/02/1997Nam x x x    11
  53 151250413314TRẦN MINH HIỀN15C319/03/1997Nam x x x    23
  54 151250413340NGUYỄN NGỌC TÂY15C317/11/1996Nam x x x    16
  55 151250413341TRƯƠNG THÁI THẠCH15C308/06/1995Nam x x x    46
  56 151250413425HUỲNH THANH LONG15C418/02/1997Nam x x x    54
  57 151250413447PHẠM VĂN TỊNH15C426/06/1997Nam x x x   
  58 151250443165Hồ Văn Duật15CDT127/05/1997Nam x x x    36
  59 151250443155ĐOÀN VĂN TRÍ15CDT128/02/1997Nam x x x    55
  60 151250443162TRƯƠNG NGỌC VĂN15CDT113/10/1997Nam x x x    97
  61 151250443204PHAN THÀNH CHÂU15CDT206/11/1997Nam x x x    19
  62 151250443214LÊ MINH HOÀNG15CDT201/07/1996Nam x x x    20
  63 151250513412NGUYỄN VĂN DUY15D102/12/1997Nam x x x    68
  64 151250513418NGUYỄN VĂN HỢP15D106/10/1997Nam x x x    17
  65 151250513143DƯƠNG BÁ TOÀN15D120/06/1997Nam x x x    49
  66 151250513226PHẠM HỒNG QUÂN15D226/08/1997Nam x x x    56
  67 151250513240NGUYỄN VĂN TRÀNG THẠCH15D202/06/1997Nam x x x    47
  68 151250513241NGÔ ĐỨC THANH15D201/09/1997Nam x x x    48
  69 151250513243ĐẶNG HOÀNG TIỂN15D230/10/1996Nam x x x    25
  70 151250513303NGUYỄN HỮU CÔNG15D322/10/1996Nam x x x    88
  71 151250513514LÊ VĂN HẬU15D302/04/1997Nam x x x    132
  72 151250513342PHAN THANH TÂM15D322/12/1997Nam x x x    75
  73 151250513345ĐINH NGỌC TIẾN15D320/04/1997Nam x x x    121
  74 151250513349LÊ TRẦN TRUNG15D327/08/1997Nam x x x   
  75 151250513350TRẦN THANH TÙNG15D310/12/1997Nam x x x    131
  76 151250513110NGÔ VĂN HIỀN15D411/03/1996Nam x x x   
  77 151250513428NGUYỄN ĐẶNG HOÀI NAM15D401/10/1997Nam x x x    102
  78 151250513317DƯƠNG NGỌC HOÀNG15D505/06/1997Nam x x x    26
  79 151250513539NGUYỄN VĂN THƯỜNG15D520/10/1997Nam x x x    80
  80 151250423221LÊ QUANG HỒNG15DL226/06/1997Nam x x x    57
  81 151250423223PHẠM VĂN HÙNG15DL220/12/1997Nam x x x    41
  82 151250423230HÀ MINH KHÁNH15DL209/02/1995Nam x x x    50
  83 151250423240TRỊNH VĂN NGHĨA15DL210/08/1997Nam x x x    71
  84 151250423258NGUYỄN PHONG TRƯỜNG15DL219/11/1997Nam x x x    29
  85 151250423302TRỊNH QUANG CẨN15DL301/01/1996Nam x x x    82
  86 151250423330ĐOÀN KHUÊ15DL311/06/1996Nam x x x    107
  87 151250423339TRẦN CÔNG MINH15DL316/05/1997Nam x x x    103
  88 151250423346TRƯƠNG CÔNG QUÝ15DL311/12/1997Nam x x x    58
  89 151250423360NGUYỄN VĂN TRUNG15DL320/03/1997Nam x x x    66
  90 151250423364TRẦN NA UY15DL308/03/1997Nam x x x   
  91 151250523109TRẦN HỮU ĐẠT15DT115/05/1996Nam x x x  x  125
  92 151250523118TRẦN ĐỨC HIẾU15DT130/04/1996Nam x x x    106
  93 151250523131ĐINH HOÀNG NHÂN15DT104/11/1997Nam x x x    81
  94 151250523132NGUYỄN THẠC NHẬT15DT117/07/1997Nam x x x    91
  95 151250523136NGUYỄN XUÂN SƠN15DT123/09/1997Nam x x x    90
  96 151250523145HỒ TIẾN TOÀN15DT108/06/1997Nam x x x    105
  97 151250523150NGÔ CAO TUY15DT120/02/1997Nam x x x    89
  98 151250713109LƯU VĂN LONG15H104/12/1997Nam x x x    120
  99 151250543142PHẠM NGỌC VIÊN15HQ102/10/1997Nam x x x    119
  100 151250733109PHẠM THANH DIỄN15HTP109/07/1997Nữ x x x    62
  101 151250733110NGUYỄN VĂN ĐỒNG15HTP106/01/1994Nam x x x    59
  102 151250733138PHAN THỊ NGA15HTP110/03/1997Nữ x x x    85
  103 151250733137NGUYỄN THỊ NGA15HTP104/02/1997Nữ x x x    86
  104 151250733145TRẦN ĐỨC PHONG15HTP112/09/1997Nam x x x    95
  105 151250723102NGÔ THANH ÁNH15MT105/08/1997Nam x x x    35
  106 151250723109NGUYỄN VĂN ĐÔNG15MT101/08/1993Nam x x x   
  107 151250433174TRẦN ĐỨC ANH15N108/12/1997Nam x x x    124
  108 151250433101LÊ ANH BÃO15N101/05/1997Nam x x x    9
  109 151250433107NGUYỄN TIẾN ĐẠT15N121/07/1997Nam x x x   
  110 151250433115NGUYỄN QUANG HẬU15N101/01/1997Nam x x x    7
  111 151250433130ĐẶNG THANH LUÂN15N120/02/1996Nam x x x    45
  112 151250433169ĐOÀN MINH ÚC15N128/08/1997Nam x x x    12
  113 151250743107MAI THỊ HUỆ15SH114/01/1996Nữ x x x   
  114 151250743117PHAN THỊ HỒNG PHƯỚC15SH104/02/1996Nữ x x x    18
  115 151250533109LƯƠNG HỮU ĐẠT15T119/02/1997Nam x x x    64
  116 151250533122NGUYỄN BÁ VIỆT HOÀNG15T119/12/1997Nam x x x    96
  117 151250533142LÊ XUÂN THÁI15T106/10/1997Nam x x x    113
  118 151250533144PHẠM THỊ THẢO15T101/10/1997Nữ x x x    40
  119 151250533228NGUYỄN HẢI NAM15T214/03/1996Nam x x x    67
  120 151250533424NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN15T405/05/1997Nữ x x x    117
  121 151250533427HÀ THỊ LÝ15T401/11/1995Nữ x x x    39
  122 151250533429NGUYỄN GIA MINH15T415/05/1997Nam x x x    133
  123 151250533459LÊ NGUYỄN THANH TUYỀN15T425/01/1997Nữ x x x    5
  124 151250633107TRẦN DUY HƯNG15XC107/07/1997Nam x x x    69
  125 151250633118HOÀNG QUYẾT THẮNG15XC125/06/1997Nam x x x    92
  126 151250613109NGÔ BÁ NGỌC HẢI15XD102/11/1997Nam x x x    27
  127 151250613114NGUYỄN TRUNG HIẾU15XD118/03/1997Nam x x x    84
  128 151250613132TRẦN VĂN PHÚ15XD128/03/1996Nam x x x    116
  129 151250613135TRẦN HỮU QUANG15XD108/03/1995Nam x x x    60
  130 151250613146ĐINH VĂN THÀNH15XD102/10/1997Nam x x x    28
  131 151250613169Trần Trí Thức15XD125/12/1994Nam x x x    101
  132 151250643102NGUYỄN ANH DŨNG15XH102/08/1996Nam x x x    1
  133 161250413103Nguyễn Thái Chiu16C110/02/1998Nam x x x   
  134 161250413105Nguyễn Công Diễn16C130/10/1998Nam x x x   
  135 161250413106NGUYỄN VĂN DỰ16C111/08/1998Nam x x x   
  136 161250413113Nguyễn Xuân Hoan16C116/06/1997Nam x x x   
  137 161250413123HUỲNH THANH LÊ16C120/03/1998Nam x x x   
  138 161250413125Đinh Viết Liều16C122/11/1998Nam x x x   
  139 161250413126LÊ ĐÌNH LỘC16C108/02/1997Nam x x x   
  140 161250413132TĂNG THƯỢNG NHẬT16C122/11/1998Nam x x x   
  141 161250413141Nguyễn Văn Sâm16C106/08/1998Nam x x x   
  142 161250413163Đỗ Bá Thánh16C130/05/1997Nam x x x   
  143 161250413145ĐỖ VĂN THIÊN16C110/06/1998Nam x x x   
  144 161250413147BÙI VĂN THUỘC16C112/06/1998Nam x x x   
  145 161250413153TRẦN MINH TOÀN16C106/07/1998Nam x x x   
  146 161250413158NGÔ TẤN TÚ16C104/04/1998Nam x x x   
  147 161250413165Nguyễn Triệu Vỹ16C120/01/1998Nam x x    
  148 161250413211ĐINH VĂN HOÀNG16C221/02/1998Nam x x x   
  149 161250413212Dương Trung Hoanh16C216/02/1997Nam x x x   
  150 161250413215NGUYỄN QUỐC HUY16C215/09/1998Nam x x x   
  151 161250413217BÙI VĂN KHẢI16C222/10/1998Nam x x x   
  152 161250413220Trần Văn Lộc16C220/12/1998Nam x x x   
  153 161250413221Nguyễn Thành Long16C216/05/1998Nam x x x   
  154 161250413222NGUYỄN THÀNH LUÂN16C201/01/1998Nam x x x   
  155 161250413229TRẦN VĂN NHƯỜNG16C204/02/1997Nam x x x   
  156 161250413230Trần Văn Pháp16C220/09/1997Nam x x    
  157 161250413234NGUYỄN VĂN PHƯỚC16C224/12/1998Nam x x x   
  158 161250413236PHẠM DUY PHƯƠNG16C218/04/1998Nam x x x   
  159 161250413266Nguyễn Như Quốc16C201/11/1998Nam x x x   
  160 161250413239Dương Quang Sang16C206/07/1997Nam x  x   
  161 161250413240LÊ VĂN TÂM16C223/06/1998Nam x x x   
  162 161250413241PHẠM VĂN TÂM16C219/01/1998Nam x x x   
  163 161250413242PHÙ TRUNG THẠCH16C220/10/1998Nam x x x   
  164 161250413246ĐOÀN PHƯƠNG THOẠI16C224/02/1997Nam x x    
  165 161250413249NGUYỄN THANH TRANG16C216/09/1998Nam x x x   
  166 161250413255CHU ANH TÚ16C215/01/1998Nam x x x   
  167 161250413260NGUYỄN NGỌC VŨ16C226/01/1997Nam x x x   
  168 161250413306NGUYỄN PHỤNG HÀ16C315/08/1998Nam x x x   
  169 161250413308NGUYỄN VĂN HIẾU16C324/07/1998Nam x x x   
  170 161250413311LÊ VĂN HUY16C310/03/1998Nam x x x   
  171 161250413312Lương Hỷ16C326/12/1995Nam x x x   
  172 161250413314NGUYỄN VĂN KỲ16C325/06/1998Nam x x x   
  173 161250413315NGUYỄN BÁ LÂM16C317/04/1998Nam x x x   
  174 161250413317LÊ TRUNG LÀNH16C317/03/1998Nam x x x   
  175 161250413318LÊ VĂN LỘC16C309/08/1998Nam x x x   
  176 161250413320HUỲNH TẤN LỰC16C309/11/1998Nam x x x   
  177 161250413364Phan Văn Lũy16C321/05/1998Nam x x x   
  178 161250413328Sú Thạch Phước16C310/01/1998Nam x x x   
  179 161250413336LÊ VĂN SƠN16C304/01/1998Nam x x x   
  180 161250413338CHUNG QUÝ ANH TÀI16C305/05/1998Nam x x x   
  181 161250413340VÕ VĂN TÂM16C328/07/1998Nam x x x   
  182 161250413343LÂM QUANG THI16C315/03/1998Nam x x x   
  183 161250413345Nguyễn Văn Thiên16C328/02/1998Nam x x x   
  184 161250413348NGUYỄN NGỌC TIẾN16C324/10/1998Nam x x x   
  185 161250413353NGUYỄN VĂN TUẤN16C312/08/1998Nam x x x   
  186 161250413355LÊ QUỐC TÙNG16C316/10/1998Nam x x x   
  187 161250413359TRẦN VĂN VINH16C316/06/1998Nam x x x   
  188 161250413358NGUYỄN PHƯỚC VINH16C321/10/1997Nam x x x   
  189 161250443111PHẠM ANH HÙNG16CDT114/05/1998Nam x x x   
  190 161250443117HUỲNH NGỌC NAM16CDT110/10/1997Nam x x x   
  191 161250443119NGUYỄN CÔNG NHẬT16CDT109/04/1998Nam x x    
  192 161250443122NGUYỄN VĂN PHƯỚC16CDT110/01/1998Nam x x x   
  193 161250443123PHAN VĂN QUỐC16CDT107/01/1998Nam x x x   
  194 161250443124NGUYỄN VĂN TUẤN SINH16CDT121/10/1998Nam x x x   
  195 161250443125NGUYỄN HỒNG SƠN16CDT130/08/1998Nam x x x   
  196 161250443128LÊ TRỌNG ANH TÍCH16CDT116/06/1998Nam x x x   
  197 161250443132LÊ VĂN TRÀ16CDT103/05/1998Nam x x x   
  198 161250443137TRẦN XUÂN TUẤN16CDT109/04/1998Nam x x x   
  199 161250443138VÕ CÔNG VĂN16CDT111/01/1998Nam x x x   
  200 161250443139NGUYỄN QUỐC VIỆT16CDT107/03/1998Nam x x x   
  201 161250443140ĐẶNG NGỌC VINH16CDT130/07/1998Nam x x x   
  202 161250443141Hồ Đoàn Anh Vũ16CDT125/10/1997Nam x x x   
  203 161250443201TRẦN AN16CDT210/10/1998Nam x x x   
  204 161250443207NGUYỄN VĂN ĐÔNG16CDT207/07/1998Nam x x x   
  205 161250443216TRẦN ĐÌNH KHOA16CDT230/08/1998Nam x x x   
  206 161250443218NGUYỄN THANH LƯU16CDT205/01/1998Nam x  x   
  207 161250443228Trần Thiện16CDT202/02/1998Nam x x x   
  208 161250443237Trần Anh Tuấn16CDT218/10/1998Nam x x x   
  209 161250443239HỒ VĂN TÙNG16CDT225/12/1998Nam x x x   
  210 161250443251Nguyễn Quang Vinh16CDT222/12/1998Nam x x x   
  211 161250443240TRẦN QUANG VINH16CDT201/01/1997Nam x x x   
  212 161250443242NGUYỄN QUANG VƯỢNG16CDT215/05/1998Nam x x x   
  213 161250443243TRỊNH THẾ VỸ16CDT202/10/1998Nam x x x   
  214 161250513101Đặng Quốc An16D102/12/1998Nam x x x   
  215 161250513202TRẦN ÐỨC ANH16D129/12/1998Nam x x x   
  216 161250513301ĐỖ TUẤN ANH16D117/11/1998Nam x x x   
  217 161250513113Nguyễn Văn Hạnh16D102/05/1996Nam x x x   
  218 161250513210VÕ VĂN HOÀI16D102/10/1998Nam x x x   
  219 161250513213NGUYỄN DUY HỮU16D112/11/1997Nam x x x   
  220 161250513221Nguyễn Đình Long16D102/11/1997Nam x x x   
  221 161250513125ĐOÀN ĐỨC LỰC16D105/09/1998Nam x x x   
  222 161250513127NGUYỄN ĐỨC NHIỆM16D128/01/1998Nam x x x   
  223 161250513235LÊ NHƯ THIÊN SAO16D128/10/1997Nam x x x   
  224 161250513148TRẦN PHẠM CÔNG TÚ16D105/03/1998Nam x x x   
  225 161250513324THÁI THÀNH KIỆT16D226/01/1998Nam x x x   
  226 161250513416LÊ THANH LIÊM16D212/02/1998Nam x x x   
  227 161250513418NGUYỄN DUY LINH16D208/06/1998Nam x x x   
  228 161250513420HỒ PHƯỚC LONG16D207/03/1998Nam x x x   
  229 161250513329Võ Văn Minh16D206/04/1997Nam x x x   
  230 161250513330Bùi Văn Nam16D215/09/1997Nam x x x   
  231 161250513331NGUYỄN HỮU NGHĨA16D231/10/1998Nam x x x   
  232 161250513430HỒ VĂN PHƯỚC16D227/01/1998Nam x x x   
  233 161250513336Trần Văn Quyết16D226/02/1998Nam x x x   
  234 161250513342NGUYỄN THUÝ THU16D205/01/1998Nam x x x   
  235 161250513445Nguyễn Nam Trung16D224/12/1997Nam x x x   
  236 161250513309TRẦN VĂN ĐÔNG16D317/02/1998Nam x x x   
  237 161250513405Võ Trường Giang16D306/04/1998Nam x x x   
  238 161250513317CHÂU NGỌC HÙNG16D317/06/1998Nam x x x   
  239 161250513413NGUYỄN GIA HUỲNH16D320/06/1998Nam x x x   
  240 161250513122NGUYỄN ANH KIỆT16D304/05/1997Nam x x x   
  241 161250513419LÊ XUÂN LỘC16D312/07/1996Nam x x x   
  242 161250513333PHAN NGỌC NGHĨA16D323/05/1998Nam x x x   
  243 161250513423HUỲNH THÁI NHÀN16D329/05/1996Nam x x x   
  244 161250513130LÊ HỒNG PHONG16D322/03/1998Nam x x x   
  245 161250513335LÊ VĂN QUÝ16D310/10/1998Nam x x x   
  246 161250513135LÊ PHƯỚC TẤN16D317/02/1998Nam x x x   
  247 161250513242Nguyễn Quang Hoài Thanh16D314/05/1998Nam x x x   
  248 161250513441TRƯƠNG VĂN THẢO16D331/08/1998Nam x x x   
  249 161250513347NGUYỄN TRƯỜNG VIÊN16D323/04/1998Nam x x x   
  250 161250513110NGUYỄN THANH HẢI16D402/10/1998Nam x x x   
  251 161250513136VÕ VIẾT THANH16D417/09/1998Nam x x x   
  252 161250513139NGUYỄN KHẮC THUẬN16D425/11/1998Nam x x x   
  253 161250513501LÊ MINH CHÁNH16D515/01/1998Nam x x x   
  254 161250513207Trần Văn Đạt16D529/11/1998Nam x x x x  
  255 161250513502Nguyễn Văn Dinh16D510/08/1998Nam x x x   
  256 161250513507VÕ QUANG HÀO16D528/02/1998Nam x x x   
  257 161250513508NGÔ TRÍ TRUNG HIẾU16D527/09/1998Nam x x x   
  258 161250513509TÔN THUẬN HÒA16D507/07/1998Nam x x x   
  259 161250513513Nguyễn Vũ Lân16D511/01/1998Nam x x x   
  260 161250513517LÊ VÕ NHÂN16D518/08/1998Nam x x x   
  261 161250513519TRẦN LONG NHẬT16D501/05/1998Nam x x x   
  262 161250513525NGUYỄN NGỌC SONG16D525/02/1998Nam x x x   
  263 161250513527VÕ TẤN TÂN16D505/09/1998Nam x x x   
  264 161250513530NGUYỄN THẠCH THÔNG16D519/10/1998Nam x x x   
  265 161250513529HUỲNH NGỌC THÔNG16D524/02/1998Nam x x x   
  266 161250513531NGUYỄN THANH TRỌNG16D514/11/1997Nam x x x   
  267 161250513532NGUYỄN TRUNG TRỰC16D501/03/1998Nam x x x   
  268 161250513533NGUYỄN ĐÌNH TRUNG16D515/08/1997Nam x x x   
  269 161250423103DƯƠNG MINH CƯỜNG16DL125/03/1998Nam x x x   
  270 161250423112Hoàng Công Giang16DL119/12/1998Nam x x x   
  271 161250423115TÔ TRƯỜNG HÂN16DL128/06/1998Nam x x x   
  272 161250423116Nguyễn Châu Hạt16DL101/09/1998Nam x x x   
  273 161250423117NGUYỄN MINH HẬU16DL111/10/1998Nam x x x   
  274 161250423118TRẦN TRUNG HẬU16DL129/11/1998Nam x x x   
  275 161250423119NGUYỄN CÔNG HIẾU16DL120/03/1998Nam x x x   
  276 161250423122Lê Đức Dương Hưng16DL112/02/1998Nam x x x   
  277 161250423124NGUYỄN XUÂN HUY16DL104/01/1998Nam x x x   
  278 161250423132Nguyễn Văn Linh16DL128/04/1998Nam x x x   
  279 161250423138Võ Văn Nghĩa16DL107/07/1997Nam x x x   
  280 161250423142NGUYỄN VĂN PHONG16DL118/03/1998Nam x x x   
  281 161250423144NGUYỄN MINH QUANG16DL116/07/1998Nam x x x   
  282 161250423152LÊ THỊ ANH THƯ16DL105/09/1998Nữ x x x   
  283 161250423153NGUYỄN MINH TOÀN16DL106/10/1998Nam x x x   
  284 161250423203QUÁCH THÁI CAN16DL213/02/1998Nam x x x   
  285 161250423213VÕ VĂN DŨNG16DL217/10/1998Nam x x x   
  286 161250423221BÙI HUY HOÀNG16DL210/05/1998Nam x x x   
  287 161250423228LÊ XUÂN KHÁNH16DL225/10/1998Nam x  x   
  288 161250423235HUỲNH CÔNG MINH16DL201/02/1998Nam x x x   
  289 161250423244TRẦN TRỌNG QUÂN16DL206/11/1998Nam x x x   
  290 161250423252NGUYỄN HỒNG THẮNG16DL216/08/1998Nam x x x   
  291 161250423257LÊ NGUYỄN ĐÌNH TIẾN16DL204/10/1998Nam x x x   
  292 161250423267PHẠM QUỐC VƯƠNG16DL215/01/1998Nam x x x   
  293 161250423302HUỲNH ĐỨC ANH16DL329/04/1998Nam x x x   
  294 161250423305LÊ QUANG CƯỜNG16DL311/06/1998Nam x x x   
  295 161250423326HỒ VĂN LINH16DL310/11/1998Nam x x x   
  296 161250423328LÊ VĂN LỢI16DL310/09/1998Nam x x x   
  297 161250423341NGUYỄN QUỐC PHƯỚC16DL319/05/1998Nam x x x   
  298 161250423342LÊ VĂN QUÂN16DL301/01/1998Nam x x x   
  299 161250423344NGUYỄN MẬU ANH QUỐC16DL322/10/1998Nam x x x   
  300 161250423345LÊ QUỐC SÁCH16DL327/05/1997Nam x x x   
  301 161250423349THÂN HỮU LA THĂNG16DL327/09/1998Nam x x x   
  302 161250423350LA DƯƠNG QUỐC THẮNG16DL304/02/1998Nam x x x   
  303 161250423353Nguyễn Văn Thanh16DL321/12/1998Nam x x x   
  304 161250423361HUỲNH ĐỨC TRỌNG16DL301/01/1998Nam x x x   
  305 161250423366BÙI TRỌNG TY16DL302/03/1998Nam x x x   
  306 161250423367NGUYỄN PHƯỚC VANG16DL302/07/1997Nam x x x    11
  307 161250423413Nguyễn Đình Mạnh Duy16DL413/10/1998Nam x x x   
  308 161250423416Võ Thanh Hải16DL410/01/1998Nam x x x   
  309 161250423417NGUYỄN VĂN HẬU16DL418/06/1998Nam x x x   
  310 161250423418NGUYỄN HIỂN16DL401/02/1998Nam x x x   
  311 161250423434LÊ ĐỨC MẪN16DL423/10/1998Nam x x x   
  312 161250423438MAI VĂN NHỚ16DL413/08/1998Nam x x x   
  313 161250423439Lê Thanh Nhựt16DL429/01/1998Nam x x x   
  314 161250423440PHAN VĂN NIÊN16DL423/03/1998Nam x x x   
  315 161250423441HUỲNH LÊ QUỐC PHÁP16DL401/01/1998Nam x x x   
  316 161250423442NGUYỄN THIỆN PHI16DL426/03/1998Nam x x x   
  317 161250423445LÊ HỒNG QUANG16DL401/05/1998Nam x x x   
  318 161250423446Đặng Văn Sơn16DL415/07/1998Nam x x x   
  319 161250423450NGÔ QUỐC THẮNG16DL412/05/1998Nam x x x   
  320 161250423455NGÔ XUÂN TRIỀU16DL416/02/1998Nam x x x   
  321 161250423456BÙI DUY TRÌNH16DL412/06/1997Nam x x x   
  322 161250423457LÊ ANH TRUNG16DL431/10/1997Nam x x x   
  323 161250423466LÊ QUỐC VIỆT16DL403/08/1997Nam x x x   
  324 161250423501MAI TUẤN ANH16DL503/10/1998Nam x x x   
  325 161250423503Tống Duy Cao16DL522/03/1998Nam x x x   
  326 161250423504NGUYỄN QUANG CHÁNH16DL512/01/1998Nam  x x   
  327 161250423508ĐẶNG TIẾN DŨNG16DL524/05/1998Nam x x x   
  328 161250423513VÕ ĐĂNG HÀ16DL501/10/1998Nam x x x   
  329 161250423524LÊ VĂN KHÁNH16DL525/12/1998Nam x x x   
  330 161250423525HUỲNH VĂN KHOA16DL501/02/1998Nam x x x   
  331 161250423529TRƯƠNG TRỊNH MINH LUẬN16DL522/02/1998Nam  x x   
  332 161250423530PHÙNG TẤN MINH16DL530/04/1998Nam x x x   
  333 161250423531ĐẶNG PHƯƠNG NAM16DL518/02/1998Nam x  x   
  334 161250423537ĐẶNG VĂN QUY16DL509/08/1997Nam x x x   
  335 161250423539ĐINH SANH16DL512/01/1998Nam x  x   
  336 161250423543Trương Duy Kiều Thạch16DL506/11/1998Nam x x x   
  337 161250423551NGUYỄN LÊ THỤC16DL515/10/1998Nam x x x   
  338 161250423552NGUYỄN VĂN THỨC16DL522/04/1998Nam x x x   
  339 161250423553TRẦN VĂN TIÊN16DL520/02/1997Nam x x x   
  340 161250423558NGÔ MINH TRƯỜNG16DL520/07/1998Nam x x x   
  341 161250423560NGUYỄN VĂN TUẤN16DL530/04/1998Nam x  x   
  342 161250423563Võ Quốc Việt16DL507/09/1998Nam x  x   
  343 161250423564Cao Xuân Vũ16DL520/01/1998Nam x x x   
  344 161250523103TRẦN VĂN ĐỒNG16DT107/11/1998Nam x x x   
  345 161250523106NGUYỄN HỮU HIỀN16DT130/10/1998Nam x x x   
  346 161250523126BÙI VĂN HỮU16DT111/05/1998Nam x x x   
  347 161250523109Võ Bá Lộc16DT116/09/1997Nam x x x   
  348 161250523112NGUYỄN ĐẮC PIN16DT119/02/1998Nam x x x   
  349 161250523113NGÔ HỒNG SƠN16DT101/05/1998Nam x x x   
  350 161250523119LÊ THANH TRƯNG16DT124/01/1998Nam x x x   
  351 161250733153LÊ NGUYỄN THANH CẨM16HTP114/11/1998Nữ x x x   
  352 161250733104BÙI TRANG ĐẠT16HTP112/12/1998Nữ x  x   
  353 161250733152BÙI THỊ DIỄM16HTP130/11/1998Nữ x x x   
  354 161250733105TRẦN MỸ DUNG16HTP126/06/1998Nữ x x x   
  355 161250733108LÊ THỊ HẰNG16HTP109/12/1997Nữ x x x   
  356 161250733109ĐOÀN THỊ MINH HIẾU16HTP112/10/1998Nữ x x    
  357 161250733110TRẦN THỊ KIM HỒNG16HTP105/06/1998Nữ x x x   
  358 161250733113NGUYỄN THỊ THÚY HUỲNH16HTP104/02/1998Nữ x x x   
  359 161250733115NGUYỄN THỊ MỸ LỆ16HTP102/06/1998Nữ x x x   
  360 161250733116PHẠM THỊ LỆ16HTP130/10/1998Nữ x x x   
  361 161250733117NGUYỄN THỊ LIÊN16HTP108/08/1998Nữ x x x   
  362 161250733155Nguyễn Thị Thu Liên16HTP103/09/1998Nữ x x x   
  363 161250733119Nguyễn Thị Mỹ Linh16HTP120/08/1998Nữ x x x   
  364 161250733122Đỗ Thị Thanh Mai16HTP124/04/1998Nữ x x x   
  365 161250733123NGUYỄN VĨNH MẬU16HTP120/03/1998Nam x x x   
  366 161250733124BÙI THỊ KIỀU MY16HTP106/11/1998Nữ x x x   
  367 161250733128THÁI THỊ NGÂN16HTP122/06/1997Nữ x x x   
  368 161250733127Nguyễn Thị Hoàng Ngân16HTP113/02/1998Nữ x x x   
  369 161250733126LÊ THỊ NGUYÊN NGÂN16HTP125/05/1998Nữ x x x   
  370 161250733132NGUYỄN THỊ NHUNG16HTP101/05/1998Nữ x x x   
  371 161250733134LÊ THỊ BÍCH PHƯỢNG16HTP110/11/1997Nữ x x    
  372 161250733137NGUYỄN XUÂN QUỲNH16HTP103/01/1998Nữ x  x   
  373 161250733140PHẠM THỊ HỒNG THẮM16HTP114/05/1998Nữ x x x   
  374 161250733142HUỲNH THỊ MỸ THUẬN16HTP102/02/1998Nữ x x x   
  375 161250733143NGUYỄN THỊ THUÝ16HTP111/02/1998Nữ x x x   
  376 161250733144TRẦN THỊ THÚY16HTP110/02/1998Nữ x x x   
  377 161250733147VÕ THỊ TRANG16HTP128/11/1998Nữ x x x   
  378 161250733146NGUYỄN THỊ THÙY TRANG16HTP121/07/1998Nữ x x x   
  379 161250733145LÊ THỊ THÙY TRANG16HTP104/04/1997Nữ x x x   
  380 161250733148HUỲNH THỊ TUYẾT16HTP122/03/1998Nữ x x x   
  381 161250733149NGUYỄN THỊ CẨM VÂN16HTP114/12/1998Nữ x x x   
  382 161250733150Nguyễn Đan Vy16HTP120/08/1998Nữ  x x   
  383 161250733151LÊ THỊ NHƯ Ý16HTP102/05/1998Nữ x x x   
  384 161250653102ĐINH VĂN CƯỜNG16KT120/04/1998Nam x x x   
  385 161250653106TĂNG THỊ HÀ LAN16KT108/02/1998Nữ x x x   
  386 161250653108NGÔ QUỐC THẮNG16KT115/02/1998Nam x x x   
  387 161250653109HUỲNH XUÂN THẢO16KT112/04/1998Nam x x x   
  388 161250653110Nguyễn Minh Tứ16KT105/09/1998Nam x x x   
  389 161250723113NGUYỄN VĂN THẠCH16MT123/07/1996Nam x x x   
  390 161250723117Lê Thị Bích Trâm16MT104/08/1998Nữ x x x   
  391 161250433108PHAN HẢI DƯƠNG16N116/12/1998Nam x x x   
  392 161250433111LÊ VIẾT HÂN16N106/12/1998Nam x x    
  393 161250433112NGUYỄN VĂN HẠNH16N105/05/1998Nam  x x   
  394 161250433113NGUYỄN HỮU HÀO16N119/05/1998Nam x x x   
  395 161250433117NGUYỄN ÍCH HẬU16N112/02/1998Nam x x x   
  396 161250433120Lê Đại Hoàn16N103/10/1996Nam x x x   
  397 161250433121Phạm Văn Hùng16N112/04/1998Nam x x x   
  398 161250433166NGUYỄN VĂN HỮU16N102/03/1998Nam x  x   
  399 161250433125BÙI PHƯỚC HUYÊN16N110/11/1997Nam  x x   
  400 161250433126NGUYỄN VIẾT KHẢI16N106/11/1998Nam x x x   
  401 161250433127NGUYỄN VĂN KHÁNH16N124/05/1998Nam x x x   
  402 161250433137Nguyễn Duy Phát16N102/01/1997Nam x x x   
  403 161250433143HỒ QUÝ TÂM16N102/01/1998Nam x x x   
  404 161250433144NGÔ VĂN TÂM16N114/09/1998Nam x x x   
  405 161250433147ĐỖ VĂN THÀNH16N111/01/1998Nam x x x   
  406 161250433149LÊ ĐÌNH THIỆN16N108/01/1998Nam x x x   
  407 161250433150HỨA NHẬT THỊNH16N120/04/1998Nam x x x   
  408 161250433152Trần Hữu Tiến16N115/03/1998Nam x x x   
  409 161250433158VÕ MẬU VIỆT16N103/01/1998Nam x x x   
  410 161250433202PHAN TRUNG ANH16N208/08/1998Nam x x x   
  411 161250433206DƯƠNG VĂN CHÂU16N223/04/1996Nam x x x   
  412 161250433212TRẦN VĂN HÀ16N206/12/1998Nam x x x   
  413 161250433216Huỳnh Hoàng Hiếu16N221/02/1998Nam x x x   
  414 161250433224HUỲNH NGỌC LÊN16N204/02/1998Nam x x x   
  415 161250433225Nguyễn Ngọc Linh16N207/08/1998Nam x x x   
  416 161250433232VÕ THÀNH NHÂN16N207/07/1997Nam x x x   
  417 161250433241NGUYỄN VĂN SÁNG16N211/03/1998Nam x x x   
  418 161250433252VÕ ANH TÚ16N215/03/1998Nam x x x   
  419 161250433253Lương Văn Tứ16N214/01/1997Nam x x x   
  420 161250743106HUỲNH THỊ LIÊN16SH124/08/1997Nữ x x x   
  421 161250533103TRẦN VĂN CẢM16T105/06/1998Nam x  x   
  422 161250533104Nguyễn Đức Minh Cường16T121/09/1998Nam x  x   
  423 161250533106Lê Văn Đức16T102/09/1998Nam   x   
  424 161250533110LÊ VĂN DUY16T121/01/1998Nam   x   
  425 161250533115Hồ Thị Thanh Hảo16T117/04/1997Nữ x  x   
  426 161250533161Trần Công Minh16T127/05/1997Nam x  x   
  427 161250533127PHẠM THỊ NGỌC NGA16T116/09/1998Nữ x x x   
  428 161250533138TRỊNH THỊ MỸ SƯƠNG16T121/04/1997Nữ x  x   
  429 161250533140Nguyễn Quang Anh Tài16T114/06/1997Nam x  x   
  430 161250533158LƯƠNG THỊ NHƯ Ý16T120/10/1998Nữ x  x   
  431 161250533201ĐẶNG THU ANH16T212/07/1995Nữ x x x   
  432 161250533202TRỊNH THỊ MỸ ANH16T205/02/1998Nữ x x x   
  433 161250533205Nguyễn Văn Cường16T210/06/1998Nam x x x   
  434 161250533212TRẦN THỊ HIỆP16T203/01/1998Nữ x x x   
  435 161250533218Siu Hrim16T205/06/1998Nam x x x   
  436 161250533221PHAN CẢNH HỬU16T213/04/1998Nam x x x   
  437 161250533259VÕ THỊ NGỌC NA16T206/02/1998Nữ x x x   
  438 161250533228Đặng Ngọc Nguyên16T218/11/1998Nam x x x   
  439 161250533234NGUYỄN VĂN PHƯƠNG16T214/01/1998Nam x x x   
  440 161250533239ĐỖ MINH TÂM16T211/03/1997Nam x x x   
  441 161250533243HỒ ĐĂNG THUẦN16T218/08/1989Nam x x x   
  442 161250533303NGÔ THỊ THÙY ANH16T327/07/1998Nữ x x x   
  443 161250533308TRỊNH VĂN ĐẠT16T329/10/1998Nam x x x   
  444 161250533311NGUYỄN HẢI ĐƯỜNG16T306/05/1997Nam x x x   
  445 161250533319NGUYỄN DUY HƯNG16T301/06/1998Nam x  x   
  446 161250533320NGUYỄN HOÀNG KHA16T328/06/1998Nam x x x   
  447 161250533324TRƯƠNG THỊ MỸ LIÊN16T307/12/1998Nữ x x x   
  448 161250533327NGUYỄN THỊ NGHĨA16T306/06/1997Nữ x x x   
  449 161250533331NGUYỄN THỊ NGỌC NHUNG16T301/09/1998Nữ x x x   
  450 161250533332ĐẶNG THỊ KIM OANH16T301/03/1997Nữ x x x   
  451 161250533340PHẠM VĂN THẢO16T309/01/1998Nam x x x   
  452 161250533355Nguyễn Như Vũ16T328/08/1998Nam x x x   
  453 161250533407NGUYỄN HUY ĐỨC16T431/10/1998Nam x x x   
  454 161250533409TÁN THỊ HÀ16T420/11/1998Nữ x x x   
  455 161250533459NGUYỄN VĂN HIỀN16T420/08/1995Nam x x x   
  456 161250533413LÂM VĂN HÙNG16T416/09/1998Nam x x x   
  457 161250533417NGUYỄN VIẾT HUY16T424/08/1998Nam x x x   
  458 161250533442Lê Viết Thiệt16T414/07/1998Nam x x x   
  459 161250533443NGÔ VĂN THỊNH16T411/03/1997Nam x x x   
  460 161250533445Nguyễn Đức Thuận16T407/08/1997Nam x x x   
  461 161250533460Nguyễn Thị Trang16T408/01/1996Nữ x x x   
  462 161250533448PHẠM THẾ TRIỀU16T418/11/1998Nam x x x   
  463 161250533450TRẦN VĂN TÚ16T421/10/1998Nam x x x   
  464 161250533451PHAN DOÃN TÝ16T401/12/1998Nam x x    
  465 161250533512Trương Thanh Hải16T528/03/1996Nam x x x   
  466 161250533513ĐINH VĂN HẢO16T530/07/1998Nam x x x   
  467 161250533522HOÀNG ĐĂNG KHOA16T510/08/1998Nam x x x   
  468 161250533527TRẦN THỊ NGỌC LINH16T528/04/1998Nữ x x x   
  469 161250533534HUỲNH PHÚ QUỐC16T501/06/1998Nam x x x   
  470 161250533535PHẠM VĂN QUÝ16T509/10/1998Nam x x x   
  471 161250533542HUỲNH TẤN THÀNH16T508/08/1998Nam  x x   
  472 161250533543TRẦN TÀI TIÊN16T509/08/1998Nam x x x   
  473 161250633103DƯƠNG BÁ CƯỜNG16XC114/06/1998Nam x x x   
  474 161250633107NGUYỄN THẾ NĂNG16XC115/07/1998Nam x x x   
  475 161250633112DƯƠNG QUANG SÁNG16XC120/09/1998Nam x x x   
  476 161250633114NGUYỄN VĂN TÀI16XC130/07/1998Nam x x x   
  477 161250633116HỒ VĂN THIỆN16XC105/04/1997Nam x x x   
  478 161250633128Nguyễn Triệu Vỹ16XC131/10/1997Nam x x x   
  479 161250613165Nguyễn Phương Bình16XD106/03/1997Nam x x x   
  480 161250613167TRẦN VĂN DỂ16XD110/01/1994Nam x x x   
  481 161250613106ĐẶNG QUỐC ĐỈNH16XD121/02/1997Nam x x x   
  482 161250613109NGUYỄN HOÀNG GIANG16XD110/02/1998Nam x x x   
  483 161250613164Lê Canh Hải16XD118/05/1995Nam x x x   
  484 161250613116LỮ ĐÌNH KHƯƠNG16XD127/08/1998Nam x x x   
  485 161250613118NGUYỄN NGỌC KỲ16XD102/03/1998Nam x x x   
  486 161250613122HỒ VĂN LIỆU16XD125/03/1998Nam x x x   
  487 161250613168Nguyễn Văn Nghĩa16XD110/09/1996Nam x x x   
  488 161250613129TRẦN ĐÌNH NHU16XD119/01/1998Nam x x x   
  489 161250613131Tạ Thiên Phú16XD116/05/1996Nam x x x   
  490 161250613132LÊ MINH PHÚC16XD105/02/1998Nam x x x   
  491 161250613150LƯƠNG ĐÌNH TRUNG16XD110/02/1998Nam x x x   
  492 161250643101PHẠM NGỌC CHÁNH16XH118/01/1998Nam x x x   
  493 161250643102TRẦN QUÝ ĐIN16XH115/10/1998Nam x x x   
  494 161250643103CÁI QUỐC VIỆT ĐỨC16XH127/08/1998Nam x x x   
  495 161250643107HUỲNH TƯ KHOA16XH120/02/1998Nam x x x   
  496 161250643109VÕ THỊ KIỀU OANH16XH112/07/1998Nữ x x x   
  497 161250643116TỪ CHÍ THANH16XH114/10/1998Nam x x x   
  498 161250643121Nguyễn Văn Tư16XH112/07/1998Nam x x x   
  499 171250413107PHAN ĐÌNH CƯỜNG17C126/06/1996Nam x x x    127
  500 171250423155NGUYỄN DUY Ý17DL125/07/1999Nam x x x    112
  501 171250423501VĂN QUỐC CƯỜNG AN17DL502/01/1999Nam x x x    118

  Tổng cộng có 501 sinh viên đăng ký tốt nghiệp học kỳ 218