1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN QUAY TRỞ LẠI DẠY VÀ HỌC TRỰC TIẾP TẠI TRƯỜNG SAU DỊCH COVID-19

+ Thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 học kỳ 219 dành cho sinh viên cấp cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ

+ Thông báo đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2020-2021 - HK 120 cho các lớp học tập trung.

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu các lớp học phần học trực tuyến học kỳ 1 năm học 2020-2021

+ PHÒNG ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC TRIỂN KHAI PHƯƠNG THỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN HỌC KỲ 120

+ Thông báo đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021 đối với các lớp học phần học trực tuyến.

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG HỆ THỐNG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN LMS CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

+ Thông báo tạm hoãn kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 học kỳ 219 (ngày 09/08/2020)

+ Upload Đề cương Đồ án tổng hợp - Đồ án chuyên ngành - Học kỳ 219.

+ Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 học kỳ 219 (ngày 09/08/2020) - Năm học 2019-2020 dành cho cấp đao đẳng (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)

+ Phòng Đào tạo công bố lịch thi dự kiến các học phần lý thuyết - học kỳ 219

+ Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp HK 219 từ ngày 08/07/2020 đến 22/07/2020

Previous
Next

Trang Sinh Viên

QUẢN TRỊ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP HK 119

Lưu ý
 • Sinh viên phải kiểm tra lại các thông tin cá nhân trên danh sách này. Nếu có sai sót phải tự cập nhật trên trang thông tin sinh viên.
 • Các thông tin bị sai mà sinh viên không tự sửa được; ví dụ họ tên, ngày sinh, giới tính.. sinh viên phải đến PĐT để điều chỉnh.
 • Mọi sự chậm trễ và tốn kém do sai sót trên văn bằng do sinh viên không cập nhật đúng thông tin, PĐT sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.
 • Sinh viên không bổ sung đầy đủ văn bằng chứng chỉ sẽ không được công nhận tốt nghiệp
 • Sinh viên dự kỳ thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ - tin học tổ chức tại trường không cần nộp bản sao chứng chỉ NN-TH.
 • Sinh viên có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Nhật từ N5 trở lên, chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương TOEIC 350- Chứng chỉ tin học tương đương trình độ B được công nhận đạt chuẩn NN-TH.
 • Sinh viên cần theo dõi danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp - sẽ công bố trước khi HĐ họp xét công nhận tốt nghiệp - dự kiến ngày 05/02/2020.
 • Sinh viên xem thông tin và phản hồi về phòng Đào tạo trước ngày 17/01/2020.

  STTMã Sinh viênHọ tên Sinh viênLớpNgày sinhGTBằng TNCCTCCCQPCCNNCCTHG.Chú
  1 141250442148Bùi Hồng Tân14CDT115/04/1996Nam x x x   
  2 141250512125Trần Văn Huy14D112/04/1995Nam x x x   
  3 141250422132Phan Xuân Nam14DL113/04/1996Nam x x x   
  4 141250422401Nguyễn Viết Bửu14DL406/05/1996Nam x x x   
  5 141250652105Nguyễn Văn Hiếu14KT126/06/1996Nam x x x   
  6 141250652106Nguyễn Văn Hiệu14KT103/03/1996Nam x x x   
  7 151250413135NGUYỄN PHƯỚC NHÂN15C114/06/1997Nam x x x   
  8 151250413441DƯƠNG CHÍ TÂM15C408/11/1997Nam x x x   
  9 151250443111TRẦN VĂN HẬU15CDT111/10/1997Nam x x x   
  10 151250443129HUỲNH VĂN MAI15CDT125/07/1997Nam x x x   
  11 151250443206PHAN ĐÌNH CƯỜNG15CDT212/11/1997Nam x x x   
  12 151250513433PHẠM VĂN NHỰT15D105/09/1997Nam x x x   
  13 151250513159Đinh Tiến Vũ15D114/11/1996Nam x x x   
  14 151250513504BÙI QUỐC CƯỜNG15D215/01/1997Nam x x x   
  15 151250513240NGUYỄN VĂN TRÀNG THẠCH15D202/06/1997Nam x x x   
  16 151250513342PHAN THANH TÂM15D322/12/1997Nam x x x   
  17 151250513352HUỲNH QUỐC VINH15D315/06/1997Nam x x x   
  18 151250513439VÕ THÀNH QUỐC15D411/06/1997Nam x x x   
  19 151250513440LÊ HỒNG SƠN15D412/07/1996Nam x x x   
  20 151250513246TRẦN THANH TÍNH15D517/09/1997Nam x x x   
  21 151250513546HUỲNH VĂN MINH TRUNG15D516/04/1997Nam x x x   
  22 151250423133LÊ HỮU PHƯỚC15DL130/03/1997Nam x x x   
  23 151250423139LÊ DUY TÂN15DL122/11/1997Nam x x x   
  24 151250423236NGUYỄN VĂN MINH15DL211/10/1997Nam x x x   
  25 151250423330ĐOÀN KHUÊ15DL311/06/1996Nam x x x   
  26 151250523125HOÀNG PHƯỚC LỘC15DT109/02/1997Nam x x x x  
  27 151250523152NGUYỄN MINH VƯỢNG15DT106/01/1996Nam x x x   
  28 151250543111HOÀNG THỊ PHƯƠNG HẰNG15HQ115/01/1996Nữ x x x   
  29 151250733126LÊ THỊ HƯƠNG15HTP110/08/1997Nữ x x x   
  30 151250723110TRẦN VĂN DŨNG15MT104/08/1997Nam x x x   
  31 151250433176TRẦN QUỐC NHẬT15N128/07/1997Nam x x x   
  32 151250433143LÊ KIM QUỐC15N101/11/1997Nam x x x   
  33 151250433154THÁI HOÀNG THẮNG15N102/04/1996Nam x x x   
  34 151250533234TRẦN NGỌC PHÚ15T218/08/1996Nam x x x   
  35 151250533254LÊ ĐỨC TRÍ15T231/08/1997Nam x x x   
  36 151250533354ĐẶNG ĐOÀN CHÂU TRÂM15T306/07/1997Nữ x x x   
  37 151250533461HUỲNH TẤN VĨNH15T407/08/1997Nam x x x   
  38 151250633110TRẦN ĐỨC THANH LIÊM15XC105/09/1997Nam x x x   
  39 151250613120LÊ VĂN KÍNH15XD120/10/1993Nam x x x   
  40 151250643130Phạm Minh Thức15XH115/10/1996Nam x x x   
  41 151250643126NGUYỄN HỒNG TIỆP15XH122/09/1997Nam x x x   
  42 161250413113Nguyễn Xuân Hoan16C116/06/1997Nam x x x   
  43 161250413135NGUYỄN DUY PHƯƠNG16C114/06/1998Nam x x x   
  44 161250413163Đỗ Bá Thánh16C130/05/1997Nam x x x   
  45 161250413152LÊ VĂN TOÀN16C110/09/1997Nam x x x   
  46 161250413207LÝ HỒNG HẢI16C215/09/1998Nam x x x   
  47 161250413222NGUYỄN THÀNH LUÂN16C201/01/1998Nam x x x   
  48 161250413266Nguyễn Như Quốc16C201/11/1998Nam x x x   
  49 161250413311LÊ VĂN HUY16C310/03/1998Nam x x x   
  50 161250413312Lương Hỷ16C326/12/1995Nam x x x   
  51 161250413315NGUYỄN BÁ LÂM16C317/04/1998Nam x x x  x 
  52 161250413327Nguyễn Văn Phúc16C326/05/1997Nam x x x   
  53 161250413338CHUNG QUÝ ANH TÀI16C305/05/1998Nam x x x   
  54 161250413353NGUYỄN VĂN TUẤN16C312/08/1998Nam x x x   
  55 161250413360PHẠM VŨ16C310/10/1997Nam x x x   
  56 161250443102LÊ TRÍ ĐỨC16CDT101/01/1998Nam x x x   
  57 161250443103NGUYỄN TIẾN DŨNG16CDT111/07/1998Nam x x x   
  58 161250443125NGUYỄN HỒNG SƠN16CDT130/08/1998Nam x x x   
  59 161250443126PHẠM VIỄN THANH16CDT126/03/1998Nam x x x   
  60 161250443131PHẠM MINH TOÀN16CDT110/06/1997Nam x x x   
  61 161250443132LÊ VĂN TRÀ16CDT103/05/1998Nam x x x   
  62 161250443133BÙI ĐÌNH TRỌNG16CDT113/04/1998Nam x x x   
  63 161250443135NGUYỄN THÀNH TÚ16CDT104/09/1998Nam x x x   
  64 161250443209THÁI HỒ ANH ĐỨC16CDT205/01/1998Nam x x x   
  65 161250443220NGUYỄN VĂN NGHĨA16CDT227/07/1998Nam x x x   
  66 161250443236NGUYỄN XUÂN TUẤN16CDT214/03/1998Nam x x x   
  67 161250513104LÊ ĐÌNH ÁNH BÌNH16D120/04/1998Nam x x x   
  68 161250513113Nguyễn Văn Hạnh16D102/05/1996Nam x x x   
  69 161250513117Lương Bá Huân16D122/11/1998Nam x x x   
  70 161250513119PHẠM VĂN HƯNG16D112/08/1998Nam x x x   
  71 161250513217ĐINH NGỌC KHANH16D119/10/1998Nam x x x   
  72 161250513223Đặng Nhật Minh16D122/12/1998Nam x x x   
  73 161250513127NGUYỄN ĐỨC NHIỆM16D128/01/1998Nam x x x   
  74 161250513131Lê Thanh Phong16D101/09/1996Nam x x x   
  75 161250513231NGUYỄN BẢO QUỐC16D130/11/1998Nam x x x   
  76 161250513233Trương Tâm Quốc16D109/05/1998Nam x x x   
  77 161250513232NGUYỄN PHẠM CÔNG QUỐC16D120/11/1998Nam x x x   
  78 161250513146Phạm Ngọc Trung16D110/04/1998Nam x x x   
  79 161250513149NGUYỄN SĨ MINH TUẤN16D106/05/1998Nam x x x   
  80 161250513401NGUYỄN HOÀI BẢO16D210/08/1998Nam x x x   
  81 161250513414Hoàng Văn Kiệt16D201/06/1998Nam x x x   
  82 161250513437LÊ THẾ TAM16D222/01/1997Nam x x x   
  83 161250513338TẠ VĂN TÂY16D216/01/1998Nam x x x   
  84 161250513440Huỳnh Thanh16D223/09/1997Nam x x x   
  85 161250513442NGUYỄN VIẾT THẬP16D225/12/1998Nam x x x   
  86 161250513446HUỲNH PHỤC TRƯƠNG16D209/03/1998Nam x x x   
  87 161250513203Trần Đình Ban16D310/02/1996Nam x x x   
  88 161250513105TRẦN HỮU CƯƠNG16D327/12/1998Nam x x x   
  89 161250513212PHAN XUÂN HOÀNG16D323/06/1998Nam x x x   
  90 161250513428NGUYỄN VĂN PHÚC16D307/02/1998Nam x x x   
  91 161250513303TRẦN VĂN CHÍNH16D402/07/1998Nam x x x   
  92 161250513209ĐỖ MINH HIẾU16D415/09/1998Nam x x x   
  93 161250513421Lê Ngọc Nam16D417/03/1998Nam x x x   
  94 161250513153PHẠM NGỌC TÚ16D420/06/1998Nam x x x   
  95 161250513207Trần Văn Đạt16D529/11/1998Nam x x x x  
  96 161250513507VÕ QUANG HÀO16D528/02/1998Nam x x x   
  97 161250513509TÔN THUẬN HÒA16D507/07/1998Nam x x x   
  98 161250513510NGUYỄN ĐỨC HÙNG16D505/10/1998Nam x x x   
  99 161250513516HÀ DUY NGUYÊN16D510/10/1998Nam x x x   
  100 161250513519TRẦN LONG NHẬT16D501/05/1998Nam x x x   
  101 161250513533NGUYỄN ĐÌNH TRUNG16D515/08/1997Nam x x x  x 
  102 161250513538NGUYỄN KHẮC VỸ16D514/12/1998Nam x x x   
  103 161250423112Hoàng Công Giang16DL119/12/1998Nam x x x   
  104 161250423119NGUYỄN CÔNG HIẾU16DL120/03/1998Nam x x x   
  105 161250423133LÊ BÌNH MINH16DL117/02/1998Nam x x x   
  106 161250423140ĐẶNG DUY NHẤT16DL121/02/1998Nam x x x   
  107 161250423152LÊ THỊ ANH THƯ16DL105/09/1998Nữ x x x   
  108 161250423167TRẦN NHƯ Ý16DL120/11/1998Nam x x x   
  109 161250423213VÕ VĂN DŨNG16DL217/10/1998Nam x x x   
  110 161250423215Trương Huy Hậu16DL220/05/1998Nam x x x   
  111 161250423222NGUYỄN VĂN HOÀNG16DL204/06/1998Nam x x x   
  112 161250423226TRẦN VŨ HÙNG16DL204/03/1997Nam x x x   
  113 161250423240NGUYỄN VIẾT NHÂN16DL209/07/1998Nam x x x   
  114 161250423243Nguyễn Văn Quân16DL216/10/1998Nam x x x   
  115 161250423248VÕ VĂN SƠN16DL214/01/1997Nam x x x   
  116 161250423305LÊ QUANG CƯỜNG16DL311/06/1998Nam x x x   
  117 161250423308TRỊNH QUỐC ĐẠT16DL326/03/1998Nam x x x   
  118 161250423334ĐINH TRỌNG NGHĨA16DL303/06/1996Nam x x x   
  119 161250423341NGUYỄN QUỐC PHƯỚC16DL319/05/1998Nam x x x   
  120 161250423344NGUYỄN MẬU ANH QUỐC16DL322/10/1998Nam x x x   
  121 161250423346ĐỖ THẾ ANH TÀI16DL329/10/1998Nam x x x   
  122 161250423358NGUYỄN VĂN THỊNH16DL301/08/1998Nam x x x   
  123 161250423418NGUYỄN HIỂN16DL401/02/1998Nam x x x   
  124 161250423438MAI VĂN NHỚ16DL413/08/1998Nam x x x   
  125 161250423464NGUYỄN VĂN TÚC16DL428/06/1998Nam x x x   
  126 161250423501MAI TUẤN ANH16DL503/10/1998Nam x x x   
  127 161250423506Võ Quốc Cường16DL521/09/1997Nam x x x   
  128 161250423508ĐẶNG TIẾN DŨNG16DL524/05/1998Nam x x x   
  129 161250523102NGUYỄN VĂN CHƯƠNG16DT101/01/1998Nam x x x   
  130 161250523103TRẦN VĂN ĐỒNG16DT107/11/1998Nam x x x   
  131 161250523112NGUYỄN ĐẮC PIN16DT119/02/1998Nam x x x   
  132 161250523113NGÔ HỒNG SƠN16DT101/05/1998Nam x x x   
  133 161250523114ĐÀO VIẾT THANH16DT110/08/1997Nam x x x   
  134 161250523119LÊ THANH TRƯNG16DT124/01/1998Nam x x x   
  135 161250523124NGUYỄN LÊ TÚ16DT107/07/1997Nam x x x   
  136 161250713101NGUYỄN THANH ĐÔNG16H103/11/1997Nam x x x   
  137 161250713102NGUYỄN NỮ LỆ GIANG16H114/09/1997Nữ x x x   
  138 161250713107ĐINH THỊ NHI16H102/03/1998Nữ x x x   
  139 161250713108NGÔ VĂN NHỚ16H109/09/1998Nam x x x   
  140 161250713110NGUYỄN THỊ CHÂU THU16H119/06/1998Nữ x x x   
  141 161250713111NGÔ VĂN THƯƠNG16H109/09/1998Nam x x x   
  142 161250713113MAI THỊ TƯỜNG VY16H110/01/1998Nữ x x x   
  143 161250543126NGUYỄN THỊ MAI TRANG16HQ114/08/1996Nữ x x x   
  144 161250733108LÊ THỊ HẰNG16HTP109/12/1997Nữ x x x   
  145 161250733117NGUYỄN THỊ LIÊN16HTP108/08/1998Nữ x x x   
  146 161250733148HUỲNH THỊ TUYẾT16HTP122/03/1998Nữ x x x   
  147 161250653103VŨ THỊ DUNG16KT107/02/1998Nữ x x x   
  148 161250653111Bùi Văn Phương16KT102/12/1997Nam x x x   
  149 161250653108NGÔ QUỐC THẮNG16KT115/02/1998Nam x x x   
  150 161250723102HOÀNG THỊ BÉ16MT125/05/1998Nữ x x x   
  151 161250723106NGUYỄN HOÀNG HUY16MT105/04/1998Nam x x x   
  152 161250723109LÊ THỊ MY16MT102/08/1998Nữ x x x   
  153 161250723110NGUYỄN THỊ NHƯ16MT101/05/1998Nữ x x x   
  154 161250723111Nguyễn Thị Phước16MT120/08/1998Nữ x x x   
  155 161250723114TRẦN THỊ THẠCH16MT103/07/1998Nữ x x x   
  156 161250433128TRẦN HOÀNG DUY KHÁNH16N113/09/1998Nam x x x   
  157 161250433137Nguyễn Duy Phát16N102/01/1997Nam x x x   
  158 161250433148NGUYỄN VĂN THẢO16N111/04/1998Nam x x x   
  159 161250433157Đoàn Ngọc Việt16N120/10/1998Nam x x x   
  160 161250433158VÕ MẬU VIỆT16N103/01/1998Nam x x x   
  161 161250433201NGUYỄN THANH Á16N208/08/1998Nam x x x   
  162 161250433206DƯƠNG VĂN CHÂU16N223/04/1996Nam x x x   
  163 161250433208THÁI HOÀNG CHINH16N231/10/1998Nam x x x   
  164 161250433209Võ Cao Cường16N215/02/1997Nam x x x   
  165 161250433218NGUYỄN TIẾN HÙNG16N204/02/1998Nam x x x   
  166 161250433219Lê Ngọc Huy16N218/11/1997Nam x x x   
  167 161250433224HUỲNH NGỌC LÊN16N204/02/1998Nam x x x   
  168 161250433262Nguyễn Tấn Linh16N204/06/1998Nam x x x   
  169 161250433242NGUYỄN THANH SINH16N205/01/1998Nam x x x   
  170 161250433253Lương Văn Tứ16N214/01/1997Nam x x x   
  171 161250433258VÕ TẤN VÀNG16N213/10/1998Nam x x x   
  172 161250534112Trương Dương Thị Trường Sinh16PNV110/11/1998Nữ x  x   
  173 161250533201ĐẶNG THU ANH16T212/07/1995Nữ x x x   
  174 161250533264Lê Phú Bá16T208/02/1997Nam x x x   
  175 161250533203TRẦN QUỐC BẢO16T209/06/1998Nam x x x   
  176 161250533205Nguyễn Văn Cường16T210/06/1998Nam x x x   
  177 161250533207Vy Văn Đô16T219/08/1998Nam x x x   
  178 161250533212TRẦN THỊ HIỆP16T203/01/1998Nữ x x x   
  179 161250533221PHAN CẢNH HỬU16T213/04/1998Nam x x x   
  180 161250533224HUỲNH TRẦN LAI16T222/04/1998Nam x x x   
  181 161250533259VÕ THỊ NGỌC NA16T206/02/1998Nữ x x x   
  182 161250533228Đặng Ngọc Nguyên16T218/11/1998Nam x x x   
  183 161250533230PHAN THANH NHẬT16T226/06/1998Nam x x x   
  184 161250533234NGUYỄN VĂN PHƯƠNG16T214/01/1998Nam x x x   
  185 161250533242VÕ ĐỨC THIỆN16T208/10/1998Nam x x x   
  186 161250533248NGUYỄN VĂN TRƯỜNG16T212/03/1998Nam x x x   
  187 161250533249PHẠM ANH TÚ16T207/08/1998Nam x x x   
  188 161250533251VÕ ANH TUẤN16T220/08/1998Nam x x x   
  189 161250533304TẠ QUANG CHÍNH16T320/10/1998Nam x x x   
  190 161250533361NGUYỄN NAM CƯỜNG16T310/12/1997Nam x x x   
  191 161250533313PHAN THANH HÂN16T315/03/1998Nam x x x   
  192 161250533322Lê Hoàng Khanh16T321/12/1998Nam x x x   
  193 161250533327NGUYỄN THỊ NGHĨA16T306/06/1997Nữ x x x   
  194 161250533328TRẦN NGUYÊN NGỌC16T319/02/1998Nam x x x   
  195 161250533329Dương Phạm Thảo Nguyên16T302/10/1998Nam x x x   
  196 161250533334ĐOÀN MINH PHƯỚC16T315/04/1998Nam x x x   
  197 161250533335TRƯƠNG QUANG PHƯƠNG16T315/03/1997Nam x x x   
  198 161250533338Lê Quốc Tài16T330/04/1998Nam x x x   
  199 161250533345PHẠM THỊ THÚY16T317/01/1998Nữ x x x   
  200 161250533360NGUYỄN ĐÌNH TRÍ16T325/07/1998Nam x x x   
  201 161250533350TRƯƠNG VĂN TỰ16T301/05/1998Nam x x x   
  202 161250533355Nguyễn Như Vũ16T328/08/1998Nam x x x   
  203 161250533357ĐINH TRỌNG VỸ16T302/02/1997Nam x x x   
  204 161250533424Hồ Văn Nhân16T406/01/1997Nam x x x   
  205 161250533442Lê Viết Thiệt16T414/07/1998Nam x x x   
  206 161250533445Nguyễn Đức Thuận16T407/08/1997Nam x x x   
  207 161250533448PHẠM THẾ TRIỀU16T418/11/1998Nam x x x   
  208 161250533454NGUYỄN VĂN VINH16T412/09/1998Nam x x x   
  209 161250533508NGUYỄN HỮU ĐÔNG16T512/10/1998Nam x x x   
  210 161250533520NGUYỄN VĨNH KHÁNH16T530/11/1998Nam x x x   
  211 161250533523VĂN KIẾM16T506/04/1998Nam x x x   
  212 161250533526Hoàng Trọng Lanh16T528/09/1997Nam x x x   
  213 161250533541PHAN VĂN THÂN16T520/11/1998Nam x x x   
  214 161250533542HUỲNH TẤN THÀNH16T508/08/1998Nam x x x   
  215 161250533548HỒ THANH TÙNG16T521/02/1998Nam x x x   
  216 161250533554HOÀNG LÊ THIÊN VƯƠNG16T513/09/1997Nam x x x   
  217 161250533555TRẦN HOÀNG VỸ16T520/04/1998Nam x x x   
  218 161250633104Nguyễn Văn Lê Duẩn16XC111/06/1995Nam x x x   
  219 161250633106TRẦN LÊ KHÁNH LONG16XC123/05/1998Nam x x x   
  220 161250633109TRƯƠNG NGỌC16XC101/01/1998Nam x x x   
  221 161250633110VÕ VĂN NHỰT16XC123/12/1998Nam x x x   
  222 161250633117PHAN VĂN THUẬN16XC126/12/1997Nam x x x   
  223 161250633125TRẦN CÔNG TUẤN16XC121/02/1998Nam x x x   
  224 161250633124ĐẶNG MINH TUẤN16XC110/08/1998Nam x x x   
  225 161250633126Huỳnh Văn Tuyên16XC125/09/1998Nam x x x   
  226 161250663101NGUYỄN HOÀNG VIỆT DŨNG16XD114/01/1998Nam x x x   
  227 161250613134Bùi Hoàn Minh Quan16XD108/05/1998Nam x x x   
  228 161250663107Phạm Văn Sen16XD112/11/1997Nam x x x   
  229 161250613159Hồ Tấn Tây16XD126/04/1997Nam x x x   
  230 161250613144PHẠM HỮU THIỆN16XD107/06/1998Nam x x x   
  231 161250643101PHẠM NGỌC CHÁNH16XH118/01/1998Nam x x x   
  232 171250413104NGUYỄN TUẤN BẢO17C102/10/1999Nam x x x   
  233 171250413106LÊ ĐỨC BÌNH17C115/02/1999Nam x x x   
  234 171250413117NGUYỄN VĂN HUY17C114/04/1999Nam x x x   
  235 171250413129NGUYỄN VĂN SANG17C104/01/1999Nam x x x   
  236 171250413215ĐẶNG QUANG ĐỨC17C229/04/1999Nam x x x   
  237 171250413242NGUYỄN TẤN THẢO17C221/06/1999Nam x x x   
  238 171250413329TRẦN VĂN LONG17C316/07/1999Nam x x x   
  239 171250413404PHAN HỮU BÌNH17C415/10/1999Nam x x x   
  240 171250413406TRẦN VĂN CHÂU17C429/08/1999Nam x x x   
  241 171250413426ĐỖ VĂN LÁNH17C403/04/1998Nam x x x   
  242 171250443226NGUYỄN VĂN SANG17CDT218/11/1999Nam x x x   
  243 171250513352NGUYỄN ĐỨC NGHĨA17D118/04/1998Nam x x x   
  244 171250513331NGUYỄN VĂN TỎ17D224/04/1998Nam x x x   
  245 171250513514NGUYỄN THANH HẢI17D316/09/1996Nam x x x   
  246 171250513124PHAN TẤN LỢI17D301/01/1998Nam x x x   
  247 171250513537CAO CHIẾN THẮNG17D306/09/1999Nam x x x   
  248 171250513457VÕ VĂN HOÀI LINH17D418/01/1994Nam x x x   
  249 171250513522NGUYỄN VĂN LUYỆN17D415/03/1999Nam x x x   
  250 171250513143LÊ TRUNG TRỌNG17D408/05/1999Nam x x x   
  251 171250423103PHẠM QUỐC CƯỜNG17DL119/11/1998Nam x x x   
  252 171250423108TRƯƠNG ĐỨC TRUNG HIẾU17DL116/11/1999Nam x x x   
  253 171250423120ĐÀO HỮU NHẬT LINH17DL102/11/1999Nam x x x   
  254 171250423121PHẠM VĂN LỘC17DL127/03/1999Nam x x x   
  255 171250423123CAO HẢI NAM17DL115/02/1998Nam x x x   
  256 171250423149LƯƠNG NGUYỄN VĂN17DL110/07/1999Nam x x x   
  257 171250423153NGUYỄN HỮU VŨ17DL116/11/1999Nam x x x   
  258 171250423222LÊ CANH HUY17DL230/04/1999Nam x x x   
  259 171250423306NGUYỄN NGỌC ĐỨC17DL307/05/1996Nam x x x   
  260 171250423307LÊ TRỌNG DUY17DL315/08/1999Nam x x x   
  261 171250423311VÕ THANH HẬU17DL301/06/1999Nam x x x   
  262 171250423316NGUYỄN VĂN HIẾU17DL313/12/1999Nam x x x   
  263 171250423314LÊ TRUNG HIẾU17DL321/02/1998Nam x x x   
  264 171250423328PHẠM VĂN MÃNG17DL319/05/1999Nam x x x   
  265 171250423339ĐẬU TRỌNG THÀNH17DL307/11/1999Nam x x x   
  266 171250423342LÊ ĐỨC THỊNH17DL324/01/1998Nam x x x   
  267 171250423346NGUYỄN VĂN TÍN17DL315/04/1999Nam x x x   
  268 171250423402PHAN HỮU BẢO17DL402/11/1999Nam x x x   
  269 171250423412ĐINH THANH HÀ17DL412/03/1998Nam x x x   
  270 171250423426NGÔ XUÂN NAM17DL407/03/1998Nam x x x   
  271 171250423456NGÔ ĐỨC TOÀN17DL402/01/1999Nam x x x   
  272 171250423523PHAN VĂN TƯỜNG NGHĨA17DL507/12/1999Nam x x x   
  273 171250423529ĐỖ HẠ SINH17DL528/12/1999Nam x x x   
  274 171250423542NGUYỄN NGỌC TRÌNH17DL512/07/1999Nam x x x   
  275 171250433201NGUYỄN NHẬT AN17N206/09/1999Nam x x x   
  276 171250433236LÊ VĂN QUỐC ĐẠT17N216/11/1999Nam x x x   
  277 171250433211NGUYỄN QUANG HUY17N220/11/1999Nam x x x   
  278 171250433216ĐỖ TRỌNG MÃO17N205/08/1999Nam x x x   

  Tổng cộng có 278 sinh viên đăng ký tốt nghiệp học kỳ 318