1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Trang Giảng Viên

            Hướng dẫn sử dụng WebCT Sư phạm Kỹ thuật

WebCT - Web Course Tool là công cụ trực tuyến, phục vụ giảng dạy - học tập và thông tin quản lý đào tạo trên website của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Các mô tả vắn tắt bên dưới cung cấp hướng dẫn sử dung cho tất cả cán bộ giảng viên

 1. Mô tả các tác vụ đã cung cấp:
  Trang Giảng viên: http://www.daotao.ute.udn.vn/lecturer.asp cho phép
              - Upload bài giảng và các tài liệu giảng dạy lên mạng Internet.
              - Download tài liệu liên quan đến môn học đang dạy
              - Cập nhật thông tin cá nhân khi có thay đổi về địa chỉ, số điện thoại..
              - Gởi các thông báo, tin tức lên trang tin đào tạo.
              - Thay đổi mật khẩu truy cập
 2. Hướng dẫn đăng nhập: Tất cả các tác vụ trên đây chỉ được phép thực hiện sau khi đã đăng nhập hợp lệ với mã cán bộ và mật khẩu đúng.
              - Mã cán bộ do ĐHĐN qui định, sẽ được cung cấp đến từng cá nhân
              - Mật khẩu mặc định là 8 ký tự dạng dd/mm/yy theo ngày sinh từng người
 3. Hướng dẫn sử dụng các tác vụ
  1. Khởi tạo thông tin học phần: (chỉ nên làm 1 lần vào đầu mỗi học kỳ)  

   + Phân quyền:
   Chỉ có giáo viên được phân công phụ trách môn học mới được sử dụng công cụ nầy.
   + Nếu có nhiều giáo viên cùng giảng dạy 1 môn học thì chỉ có 1 GV chịu trách nhiệm upload tài liệu sau khi đã thống nhất trong tổ môn.
   + Việc đề cử giáo viên phụ trách chung của môn học / học phần do Khoa, Bộ môn phân công và thông báo với PĐT để được phân quyền sử dụng công cụ
   + Đăng ký phân quyền theo danh sách đã gởi đến các Khoa

   + Các bước thực hiện
   ­i. Vào Trang giảng viên, đăng nhập với mã cán bộ & mật khẩu
   ii. Chọn mục Thông tin học phần giảng dạy sẽ xuất hiện trang liên kết về các môn học được phân công giảng dạy trong học kỳ.


   Hình 1.
   iii. Kích vào liên kết Cập nhật TLGD của môn học được phân quyền phụ trách. (Các GV không được phân quyền chỉ thấy link Xem chi tiết)


   Hình 2.
   iv. Nhập thông tin vào form nhập liệu . Chú ý:
               - Số chương là bắt buộc.
               - Nếu có nhiều Giáo viên dạy thì ngăn cách tên GV bởi <BR> để xuống hàng
               - Kích nút browse để chọn file chứa Lịch trình giảng dạy
   v. Kích nút Upload để thực hiện tác vụ cập nhật
  2. Upload tài liệu giảng dạy cho từng chương
   Được thực hiện sau khi đã khởi tạo thông tin học phần & đăng nhập hợp lệ

   + Phân quyền : chỉ dành cho GV phụ trách học phần (tương tự tác vụ a. ở trên)
   + Các bước thực hiện
   i.
   Vào Trang giảng viên, chọn mục Thông tin học phần giảng dạy, kích vào link Cập nhật nội dung các chương mục của học phần nầy ở cuối trang màn hình của Hình 2
   ii. Chọn chương và kích nút Tiếp tục trên trang màn hình Hình 3

   Hình 3.

   iii. Xuất hiện trang màn hình Hình 4.

                          
   - Nhập Tên chương - bắt buộc – và Tóm tắt nội dung hoặc yêu cầu của chương
               - Kích nút browse để chọn file bài giảng, bài tập, tài liệu tham khảo – không bắt buộc
               Chú ý: Có thể upload nhiều lần cho 1 chương, lần sau sẽ phủ định lần trước
                           Nếu có nhiều hơn 3 file thì nén thành file zip để upload
               - Kích nút upload để thực hiện , Sau khi upload thành công sẽ xuất hiện trang học phần đã cập nhật – Hình 5

   Đây là trang các GV cùng giảng dạy học phần & sinh viên đăng ký môn học nầy được phép truy cập để download tài liệu
  3. Gởi tin lên mạng
   + Phân quyền
   Tất cả CBGD, CBCNV đã đăng nhập hợp lệ đều được gởi tin
   + Các bước thực hiện

   i. Vào Trang giảng viên, chọn mục Gởi thông báo, xuất hiện trang Hình 6   ii. Soạn nội dung
   - Chủ đề: bắt buộc phải có, dài không quá 1 hàng
   - Nội dung: bắt buộc, có thể dài đến 30000 ký tự, muốn xuống hàng thì chèn mã   <BR>.
   - Hình ảnh: tùy chọn
   - File đính kèm: tùy chọn. Sử dụng khi tin tức có liên kết đến 1 tài liệu x nào đó. Chèn đoạn mã HTML sau để liên kết tin với file x (thay x bằng tên file)
   ..<HTML><A href=”Resource/news/x” >File x ở đây</A></HTML>.....
   Thông tin sẽ được cập nhật lên trang web tự động và tức thời. Hiện chưa cung cấp chức năng xóa hoặc sữa chữa tin nên cần cân nhắc kỹ trước khi đưa tin
   iii. Kích nút Send để thực hiện
  4. Cập nhật thông tin cá nhân, đổi mật khẩu
   + Mật khẩu mặc định nên được thay đổi và bảo mật để hạn chế truy cập trái phép.
   + Phân quyền: tất cả CBGD, CBCNV đã đăng nhập hợp lệ
   + Các bước thực hiện
   Vào Trang giảng viên, chọn mục Cập nhật thông tin cá nhân , Đổi mật khẩu xuất hiện trang Hình 6,7

Phòng Đào Tạo mong nhận được phản hồi của các Phòng Khoa và quý thầy cô giáo CBCNV nhằm không ngừng cải tiến chất lượng & hiệu quả sử dụng hệ thống.