1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp học kỳ 119

+ Đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2019-2020 - HK 219- Những điều cần biết!!!

+ Công bố lịch thi dự kiến đợt 1 và đợt 2 - các học phần lý thuyết - học kỳ 119

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tính giờ giảng quy đổi đợt 1 - học kỳ 1 năm học 2019-2020

+ Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 (ngày 24/11/2019) - Năm học 2019-2020 (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách xếp phòng và lịch thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Tin học cấp cao đẳng, đợt 1 HK119 (Ngày thi 15/09/2019)

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách đã đăng ký xét tốt nghiệp học kỳ 318 và danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2018-2019.

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu của sinh viên Khóa 2019

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách xếp lớp sinh hoạt và mã sinh viên Khóa 2019

+ Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 1- Năm học 2019-2020 (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)

+ Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp 318 từ ngày 26/08/19 đến 06/09/19

Previous
Next

Thông Tin Đào Tạo


Lịch thi kết thúc học kỳ 119

Mã HPTên học phầnHọ tên Giảng viênNgày thiGiờ thiGhi chúCấp
5502003Kỹ năng giao tiếpBùi Thị Thanh Diệu// GVTC DH
5506097Nhập môn ngành KT Cơ sở hạ tầngCao Thị Xuân Mỹ05/03/202009h00  DH
5319001Đại số tuyến tínhChử Văn Tiệp07/03/202007h30  DH
5319002Giải tích IChử Văn Tiệp07/03/202009h00  DH
5504084Vật liệu kỹ thuậtĐào Thanh Hùng11/03/202007h30  DH
5305003Vật lý Cơ - QuangĐinh Thanh Khẩn13/03/202007h30  DH
5319001Đại số tuyến tínhĐinh Thị Văn07/03/202007h30  DH
5319002Giải tích IĐinh Thị Văn07/03/202009h00  DH
5305002Vật lý Cơ - NhiệtDụng Văn Lữ12/03/202007h30  DH
5305004Vật Lý Điện - TừDụng Văn Lữ12/03/202009h00  DH
5504026Hình họa - Vẽ kỹ thuậtHồ Công Lam02/03/202007h30  DH
5504085Vẽ kỹ thuậtHồ Công Lam02/03/202015h00  DH
5502006Phương pháp học tập NCKHHồ Công Lam09/03/202013h30  DH
5413002Ngoại Ngữ IHồ Lê Minh Nghi14/03/202007h30  DH
5502003Kỹ năng giao tiếpHồ Thị Thúy Hằng// GVTC DH
5502004Kỹ năng làm việc nhómHồ Thị Thúy Hằng11/03/202013h30  DH
5502004Kỹ năng làm việc nhómHồ Thị Thúy Hằng11/03/202013h30 G1007 DH
5305004Vật Lý Điện - TừHoàng Đình Triển12/03/202009h00  DH
5319001Đại số tuyến tínhHoàng Nhật Quy07/03/202007h30  DH
5502003Kỹ năng giao tiếpHoàng Thế Hải// GVTC DH
5505186Nhập môn ngành CNTTHoàng Thị Mỹ Lệ06/03/202009h00  DH
5505166Lập trình cơ bản với CHoàng Thị Mỹ Lệ09/03/202009h00  DH
5505097Tin học đại cươngHoàng Thị Mỹ Lệ14/03/202009h00  DH
5507029Quan trắc và phân tích môi trườngHuỳnh Thị Ngọc Châu02/03/202009h00 G1001 DH
5413001Ngoại Ngữ cơ bảnHuỳnh Thị Thanh Vân10/03/202013h30  DH
5505013Điều khiển ghép nối thiết bị ngoại viLê Hữu Duy02/03/202009h00 G1001 DH
5413001Ngoại Ngữ cơ bảnLê Mai Anh10/03/202013h30  DH
5413001Ngoại Ngữ cơ bảnLê Mai Anh10/03/202013h30 G1005 DH
5502003Kỹ năng giao tiếpLê Mỹ Dung// GVTC DH
5505098Tin học văn phòngLê Thị Bích Tra09/03/202015h00  DH
5505097Tin học đại cươngLê Thị Bích Tra14/03/202009h00  DH
5505097Tin học đại cươngLê Thị Bích Tra14/03/202009h00 G1011 DH
5211005Pháp luật đại cươngLê Thị Hoàng Minh02/03/202013h30  DH
5305002Vật lý Cơ - NhiệtLê Thị Minh Phương12/03/202007h30  DH
5413002Ngoại Ngữ ILê Thị Nhi14/03/202007h30  DH
5305002Vật lý Cơ - NhiệtLê Thị Phương Thảo12/03/202007h30  DH
5305001Vật Lý Cơ - ĐiệnLê Thị Phương Thảo13/03/202015h00  DH
5413002Ngoại Ngữ ILê Thị Thu Sương14/03/202007h30  DH
5504085Vẽ kỹ thuậtLê Thị Thùy Linh02/03/202015h00  DH
5209002NLCB của CNMLN ILê Văn Thao13/03/202013h30 G1008 DH
5209005Triết học Mác-LêninLê Văn Thao13/03/202013h30  DH
5505098Tin học văn phòngLê Vũ09/03/202015h00  DH
5505097Tin học đại cươngLê Vũ14/03/202009h00  DH
5413002Ngoại Ngữ ILê Xuân Việt Hương14/03/202007h30  DH
5413002Ngoại Ngữ ILê Xuân Việt Hương14/03/202007h30 G1010 DH
5305002Vật lý Cơ - NhiệtLương Văn Thọ12/03/202007h30  DH
5305004Vật Lý Điện - TừLương Văn Thọ12/03/202009h00  DH
5305001Vật Lý Cơ - ĐiệnLương Văn Thọ13/03/202015h00  DH
5305005Vật Lý Quang - Nguyên tửLương Văn Thọ13/03/202015h00  DH
5209002NLCB của CNMLN ILưu Thị Mai Thanh13/03/202013h30 G1008 DH
5209005Triết học Mác-LêninLưu Thị Mai Thanh13/03/202013h30  DH
5505097Tin học đại cươngLý Quỳnh Trân14/03/202009h00  DH
5504084Vật liệu kỹ thuậtNgô Tấn Thống11/03/202007h30  DH
5506042Nhập môn ngành XDNgô Thanh Vinh11/03/202009h00  DH
5319002Giải tích INgô Thị Bích Thủy07/03/202009h00  DH
5413001Ngoại Ngữ cơ bảnNguyễn Bắc Nam10/03/202013h30 G1005 DH
5505037Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Đức Quận06/03/202007h30  DH
5505062Nhập môn ngành KTĐK & TĐHNguyễn Đức Quận13/03/202009h00  DH
5504026Hình họa - Vẽ kỹ thuậtNguyễn Đức Sỹ02/03/202007h30  DH
5506027Hình họaNguyễn Đức Sỹ02/03/202009h00  DH
5319001Đại số tuyến tínhNguyễn Hữu Chiến07/03/202007h30  DH
5319002Giải tích INguyễn Hữu Chiến07/03/202009h00  DH
5507122Nhập môn Kỹ thuật Thực phẩmNguyễn Hữu Phước Trang11/03/202009h00  DH
5504088Cơ lý thuyếtNguyễn Phú Hoàng03/03/202009h00  DH
5507123Nhập môn ngành Vật liệuNguyễn Thanh Hội04/03/202007h30 G1002 DH
5507001ATLĐ và vệ sinh công nghiệpNguyễn Thanh Hội10/03/202009h00 G1004 DH
5413002Ngoại Ngữ INguyễn Thị Diệu Hương14/03/202007h30  DH
5413002Ngoại Ngữ INguyễn Thị Diệu Thanh14/03/202007h30  DH
5507124Nhập môn Sinh học ứng dụngNguyễn Thị Đông Phương02/03/202009h00 G1001 DH
5319001Đại số tuyến tínhNguyễn Thị Hà Phương07/03/202007h30  DH
5319002Giải tích INguyễn Thị Hà Phương07/03/202009h00  DH
5505098Tin học văn phòngNguyễn Thị Hà Quyên09/03/202015h00  DH
5505097Tin học đại cươngNguyễn Thị Hà Quyên14/03/202009h00  DH
5504008Cơ học lý thuyếtNguyễn Thị Hải Vân03/03/202007h30  DH
5504088Cơ lý thuyếtNguyễn Thị Hải Vân03/03/202009h00  DH
5319001Đại số tuyến tínhNguyễn Thị Hồng07/03/202007h30  DH
5319002Giải tích INguyễn Thị Hồng07/03/202009h00  DH
5502003Kỹ năng giao tiếpNguyễn Thị Hồng Nhung// GVTC DH
5211005Pháp luật đại cươngNguyễn Thị Hồng Phượng02/03/202013h30  DH
5505116Xử lý tín hiệu sốNguyễn Thị Khánh Hồng05/03/202009h00 G1003 DH
5505096Tín hiệu và hệ thốngNguyễn Thị Khánh Hồng10/03/202009h00 G1004 DH
5502003Kỹ năng giao tiếpNguyễn Thị Phương Trang// GVTC DH
5502004Kỹ năng làm việc nhómNguyễn Thị Phương Trang11/03/202013h30  DH
5502004Kỹ năng làm việc nhómNguyễn Thị Phương Trang11/03/202013h30 G1007 DH
5319001Đại số tuyến tínhNguyễn Thị Sinh07/03/202007h30  DH
5319002Giải tích INguyễn Thị Sinh07/03/202009h00  DH
5504161Nhập môn ngành CĐTNguyễn Thị Thanh Vi09/03/202007h30  DH
5319002Giải tích INguyễn Thị Thùy Dương07/03/202009h00 GVTC DH
5504008Cơ học lý thuyếtNguyễn Xuân Hùng03/03/202007h30  DH
5504088Cơ lý thuyếtNguyễn Xuân Hùng03/03/202009h00  DH
5507014Giáo dục Môi trườngPhạm Phú Song Toàn10/03/202015h00  DH
5413002Ngoại Ngữ IPhạm Thị Ca Dao14/03/202007h30  DH
5413002Ngoại Ngữ IPhạm Thị Quỳnh Như14/03/202007h30  DH
5413001Ngoại Ngữ cơ bảnPhạm Thị Thanh Mai10/03/202013h30  DH
5413002Ngoại Ngữ IPhạm Thị Thanh Mai14/03/202007h30  DH
5505061Nhập môn ngành Điện- Điện tửPhạm Văn Phát04/03/202009h00 GVTC DH
5506096Nhập môn ngành Cầu đườngPhan Cao Thọ06/03/202009h00  DH
5506069Cơ học công trìnhPhan Nhật Long09/03/202009h00 G1012 DH
5319001Đại số tuyến tínhPhan Quang Như Anh07/03/202007h30  DH
5319002Giải tích IPhan Quang Như Anh07/03/202009h00  DH
5505187Nhập môn ngành Điện tử- Viễn thôngTrần Hoàng Vũ05/03/202007h30 GVTC DH
5209002NLCB của CNMLN ITrần Hồng Lưu13/03/202013h30  DH
5209005Triết học Mác-LêninTrần Hồng Lưu13/03/202013h30  DH
5413002Ngoại Ngữ ITrần Hữu Ngô Duy14/03/202007h30  DH
5505037Kỹ Thuật ĐiệnTrần Lê Nhật Hoàng06/03/202007h30  DH
5502006Phương pháp học tập NCKHTrần Lê Nhật Hoàng09/03/202013h30  DH
5305002Vật lý Cơ - NhiệtTrần Thị Hồng12/03/202007h30  DH
5507015Hóa đại cươngTrần Thị Kim Hồng04/03/202007h30  DH
5507015Hóa đại cươngTrần Thị Kim Hồng04/03/202007h30 G1002 DH
5507017Hóa hữu cơ - vô cơTrần Thị Kim Hồng05/03/202009h00 G1003 DH
5507102Hóa đại cương ITrần Thị Kim Hồng09/03/202009h00 G1012 DH
5507201Hóa hữu cơ - vô cơTrần Thị Kim Hồng10/03/202007h30  DH
5413002Ngoại Ngữ ITrần Thị Quỳnh Châu14/03/202007h30  DH
5413002Ngoại Ngữ ITrần Thị Thanh Thảo14/03/202007h30 G1010 DH
5413002Ngoại Ngữ ITrần Thị Thùy Oanh14/03/202007h30  DH
5413001Ngoại Ngữ cơ bảnTrần Thị Túy Phượng10/03/202013h30  DH
5507014Giáo dục Môi trườngTrần Thị Yến Anh10/03/202015h00  DH
5506027Hình họaTrần Vũ Tiến02/03/202009h00  DH
5504085Vẽ kỹ thuậtTrần Vũ Tiến02/03/202015h00  DH
5505061Nhập môn ngành Điện- Điện tửTrương Thị Hoa04/03/202009h00 GVTC DH
5413002Ngoại Ngữ IVõ Nguyễn Thùy Trang14/03/202007h30  DH

Lưu ý:
  • Đề nghị quý thầy cô giáo nộp đề thi có phê duyệt của Bộ môn/Khoa theo thông báo của Phòng KT-ĐBCLGD-TTPC.
  • Các lớp học phần số lượng đông được bố trí ở nhiều phòng thi. Các lớp có ghi chú Gn là lớp ghép phòng thi.