1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 122

+ PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH VÀ DANH SÁCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NGÀY 18 – 19/3/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 12/03/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH BẮT BUỘC ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 122

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2022-2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022-2023

+ Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2022-2023 (học kỳ 222)

+ PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐỢT THI 29/10 - 02/11/2022 (BỔ SUNG)

+ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ LỄ TỐT NGHIỆP 2022

+ Phòng Đào tạo thông báo đã xếp lớp và cập nhật thời khóa biểu các lớp học phần ngoại ngữ cho sinh viên khóa 2022

Previous
Next

Trang Giảng Viên

PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN
Phản hồi công tác quản lý - Học kỳ 216

Các số liệu thống kê dưới đây bắt đầu thu thập từ các bình chọn phản hồi của sinh viên trong học kỳ 2 năm học 16-17. Các số liệu sẽ tự động cập nhật khi sinh viên thực hiện bình chọn trên mục Góp ý- phản hồi của Trang sinh viên.

 Câu 1: Thái độ phục vụ của cán bộ nhân viên Phòng Kế hoạch -Tài chính
21.01% Rất tốt
49.28% Tốt
15.94% Tạm được
13.77% Không tốt
 Câu 2: Tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ nhân viên Thư viện
26.09% Rất tốt
57.97% Tốt
13.77% Tạm được
2.17% Không tốt
 Câu 3: Phong cách phục vụ của cán bộ nhân viên Phòng Công tác học sinh sinh viên
25.00% Rất tốt
56.82% Tốt
15.91% Tạm được
2.27% Không tốt
 Câu 4: Thái độ phục vụ của cán bộ nhân viên Phòng Đào tạo
20.61% Rất tốt
57.25% Tốt
17.56% Tạm được
4.58% Không tốt
 Câu 5: Thái độ phục vụ của cán bộ nhân viên quản lý Khoa
23.85% Rất tốt
63.08% Tốt
10.77% Tạm được
2.31% Không tốt
 Câu 6: Mức độ hỗ trợ của Giảng viên chủ nhiệm lớp đối với các hoạt động của lớp
23.26% Rất hiệu quả
57.36% Hiệu quả
14.73% Tạm được
4.65% Không hỗ trợ
 Câu 7: Mức độ hỗ trợ của Giảng viên chủ nhiệm lớp đối với các cá nhân sinh viên
24.22% Rất hiệu quả
51.56% Hiệu quả
21.09% Tạm được
3.13% Không hỗ trợ
 Câu 8: Hiệu quả hoạt động của Đoàn Thanh niên CSHCM Nhà trường
21.77% Rất hiệu quả
54.03% Hiệu quả
19.35% Tạm được
4.84% Không hiệu quả
 Câu 9: Hiệu quả hoạt động của Hội sinh viên nhà trường
23.39% Rất hiệu quả
52.42% Hiệu quả
16.13% Tạm được
8.06% Không hiệu quả
 Câu 10: Thái độ phục vụ của nhân viên Phòng Hành chính tổng hợp - các bộ phận phục vụ
19.35% Rất tốt
54.84% Tốt
21.77% Tạm được
4.03% Không tốt
 Câu 11: Mức độ hài lòng nói chung của bạn về phong cách phục vụ tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
20.97% Rất hài lòng
58.06% Hài lòng
18.55% Tạm được
2.42% Không hài lòng
 Câu 12: Bạn có tự hào là sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật?
25.20% Rất tự hào
65.04% Tự hào
8.13% Không tự hào
1.63% Tự ti