1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN QUAY TRỞ LẠI DẠY VÀ HỌC TRỰC TIẾP TẠI TRƯỜNG SAU DỊCH COVID-19

+ Thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 học kỳ 219 dành cho sinh viên cấp cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ

+ Thông báo đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2020-2021 - HK 120 cho các lớp học tập trung.

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu các lớp học phần học trực tuyến học kỳ 1 năm học 2020-2021

+ PHÒNG ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC TRIỂN KHAI PHƯƠNG THỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN HỌC KỲ 120

+ Thông báo đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021 đối với các lớp học phần học trực tuyến.

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG HỆ THỐNG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN LMS CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

+ Thông báo tạm hoãn kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 học kỳ 219 (ngày 09/08/2020)

+ Upload Đề cương Đồ án tổng hợp - Đồ án chuyên ngành - Học kỳ 219.

+ Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 học kỳ 219 (ngày 09/08/2020) - Năm học 2019-2020 dành cho cấp đao đẳng (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)

+ Phòng Đào tạo công bố lịch thi dự kiến các học phần lý thuyết - học kỳ 219

+ Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp HK 219 từ ngày 08/07/2020 đến 22/07/2020

Previous
Next

Thông Tin Đào Tạo

Phản hồi của sinh viên
Phản hồi công tác giảng dạy - Học kỳ 216

Các số liệu thống kê dưới đây bắt đầu thu thập từ các bình chọn phản hồi của sinh viên đối với các môn học trong học kỳ 2 năm học 16-17. Các số liệu sẽ tự động cập nhật khi sinh viên thực hiện bình chọn trên mục Góp ý- phản hồi của Trang sinh viên

 Câu 1: Sinh viên có được thông báo mục tiêu, đề cương chi tiết học phần, lịnh trình giảng dạy, phương pháp kiểm tra-đánh giá, giáo trình, tài liệu tham khảo và các quy định của học phần ngay từ buổi học đầu tiên không?
44.25% GV đã thông báo đầy đủ ngay từ đầu.
38.24% GV đã thông báo ngay từ buổi học đầu tiên
14.01% GV đã thông báo nhưng không chi tiết cụ thể
3.51% Hoàn toàn không thông báo
 Câu 2: Giảng viên có chuẩn bị bài; nội dung bài giảng có phù hợp với mục tiêu học phần, được cập nhật và liên hệ với thực tế không?
67.67% Rất tốt, đáp ứng đầy đủ
23.21% Chuẩn bị tốt, có học liệu trên WebCT
6.35% Có chuẩn bị bài giảng nhưng chưa cập nhật
2.77% Chuẩn bị sơ sài.
 Câu 3: Phương pháp giảng dạy có dễ tiếp thu, có nâng cao được kiến thức và kỹ năng cho sinh viên khôn?
27.27% Rất tốt, dễ hiểu.
63.57% Tốt
6.77% Tạm được
2.40% Dạy dở
 Câu 4: Phương pháp giảng dạy có yêu cầu sinh viên phải tích cực, chủ động tiếp thu kiến thức, phát huy tính tự học, tự nghiên cứu của sinh viên không?
39.30% Rất tốt
45.85% Tốt
11.31% Tạm được
3.54% Kém
 Câu 5: Sinh viên có được khuyến khích đặt câu hỏi, phát biểu, tranh luận, tham gia vào bài giảng không?
21.11% Có, rất tốt
35.55% Tốt
37.20% Tạm được
6.14% Không
 Câu 6: Giảng viên sử dụng phương tiện dạy học có hiệu quả không?
41.70% Rất hiệu quả, hợp lý
45.60% Tốt
8.81% Tạm được
3.89% Rất ít dùng
 Câu 7: Học phần có góp phần phát triển kỹ năng mềm như giao tiếp, thuyết trình, báo cáo, làm việc nhóm…cho sinh viên không?
37.34% Rất tốt
47.41% Tốt
12.57% Tạm được
2.67% Kém
 Câu 8: Giảng viên có giải đáp thỏa đáng thắc mắc của sinh viên, sẵn sàng hướng dẫn giúp đỡ sinh viên học tập hiệu quả và hỗ trợ sinh viên sau giờ học không?
37.96% Rất tốt
49.24% Tốt
9.38% Tạm được
3.42% Không giải đáp.
 Câu 9: Giảng viên có sử dụng nhiều kỹ thuật để đánh giá kết quả học tập không (tự luận, tiểu luận, báo cáo, câu hỏi nhỏ, trắc nghiệm, đánh giá theo sản phẩm..)?
40.74% Rất hài lòng
42.29% Tốt
13.87% Tạm được
3.09% Không đạt
 Câu 10: Giảng viên có công bằng trong kiểm tra-đánh giá; công bố các tiêu chí đánh giá cho sinh viên biết trước khi kiểm tra không?
37.46% Rất tốt
45.87% Tốt
12.40% Tạm được
4.28% Không công bằng, không rõ ràng
 Câu 11: Giảng viên có lên lớp đúng giờ, bảo đảm đầy đủ thời gian trên lớp, sử dụng thời gian trên lớp hiệu quả không?
68.95% Rất tốt
20.46% Tốt
7.86% Tạm được
2.73% Không tốt
 Câu 12: Giảng viên có lịch sự, nhiệt tình, thân thiện với sinh viên không?
44.04% Rất tốt
42.00% Tốt
10.52% Tạm được
3.44% Không.