1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 122

+ PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH VÀ DANH SÁCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NGÀY 18 – 19/3/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 12/03/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH BẮT BUỘC ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 122

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2022-2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022-2023

+ Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2022-2023 (học kỳ 222)

+ PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐỢT THI 29/10 - 02/11/2022 (BỔ SUNG)

+ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ LỄ TỐT NGHIỆP 2022

+ Phòng Đào tạo thông báo đã xếp lớp và cập nhật thời khóa biểu các lớp học phần ngoại ngữ cho sinh viên khóa 2022

Previous
Next

Trang Giảng Viên

            Hướng dẫn sử dụng WebCT Sư phạm Kỹ thuật

WebCT - Web Course Tool là công cụ trực tuyến, phục vụ giảng dạy - học tập và thông tin quản lý đào tạo trên website của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Các mô tả vắn tắt bên dưới cung cấp hướng dẫn sử dung cho tất cả cán bộ giảng viên

 1. Mô tả các tác vụ đã cung cấp:
  Trang Giảng viên: http://www.daotao.ute.udn.vn/lecturer.asp cho phép
              - Upload bài giảng và các tài liệu giảng dạy lên mạng Internet.
              - Download tài liệu liên quan đến môn học đang dạy
              - Cập nhật thông tin cá nhân khi có thay đổi về địa chỉ, số điện thoại..
              - Gởi các thông báo, tin tức lên trang tin đào tạo.
              - Thay đổi mật khẩu truy cập
 2. Hướng dẫn đăng nhập: Tất cả các tác vụ trên đây chỉ được phép thực hiện sau khi đã đăng nhập hợp lệ với mã cán bộ và mật khẩu đúng.
              - Mã cán bộ do ĐHĐN qui định, sẽ được cung cấp đến từng cá nhân
              - Mật khẩu mặc định là 8 ký tự dạng dd/mm/yy theo ngày sinh từng người

Phòng Đào Tạo mong nhận được phản hồi của các Phòng Khoa và quý thầy cô giáo CBCNV nhằm không ngừng cải tiến chất lượng & hiệu quả sử dụng hệ thống.