1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

+ THÔNG BÁO LỊCH THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN (Đợt thi ngày 06/11/2021)

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu các lớp học phần giảng dạy và học trực tuyến của sinh viên Khóa 2021

+ Thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho sinh viên các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng

+ Thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp HK 220

+ Thông báo kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho tân sinh viên 2021

+ Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần các học phần đại cương theo hình thức trực tuyến đợt 4, học kỳ 2 năm học 2020-2021

+ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Các đợt thi ngày 03/10/2021, 10/10/2021, 17/10/2021)

+ Phòng Đào tạo thông báo về việc điều chỉnh lịch học đối với các lớp học phần có ngày bắt đầu 13/09/2021

+ Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần Ngoại ngữ (đợt 2) theo hình thức thi trực tuyến - học kỳ 2 và học kỳ 3

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu Học kỳ 1 năm học 2021-2022

+ Phòng Đào tạo công bố lịch thi học kỳ 220 (Đợt 3) các lớp học phần tổ chức thi trực tuyến

+ Phòng Đào tạo công bố lịch thi học kỳ hè HK320 các lớp học phần tổ chức thi trực tuyến

Previous
Next

Trang Giảng Viên

            Hướng dẫn sử dụng WebCT Sư phạm Kỹ thuật

WebCT - Web Course Tool là công cụ trực tuyến, phục vụ giảng dạy - học tập và thông tin quản lý đào tạo trên website của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Các mô tả vắn tắt bên dưới cung cấp hướng dẫn sử dung cho tất cả cán bộ giảng viên

 1. Mô tả các tác vụ đã cung cấp:
  Trang Giảng viên: http://www.daotao.ute.udn.vn/lecturer.asp cho phép
              - Upload bài giảng và các tài liệu giảng dạy lên mạng Internet.
              - Download tài liệu liên quan đến môn học đang dạy
              - Cập nhật thông tin cá nhân khi có thay đổi về địa chỉ, số điện thoại..
              - Gởi các thông báo, tin tức lên trang tin đào tạo.
              - Thay đổi mật khẩu truy cập
 2. Hướng dẫn đăng nhập: Tất cả các tác vụ trên đây chỉ được phép thực hiện sau khi đã đăng nhập hợp lệ với mã cán bộ và mật khẩu đúng.
              - Mã cán bộ do ĐHĐN qui định, sẽ được cung cấp đến từng cá nhân
              - Mật khẩu mặc định là 8 ký tự dạng dd/mm/yy theo ngày sinh từng người

Phòng Đào Tạo mong nhận được phản hồi của các Phòng Khoa và quý thầy cô giáo CBCNV nhằm không ngừng cải tiến chất lượng & hiệu quả sử dụng hệ thống.