1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  Đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2018-2019 - HK 218- Những điều cần biết!!!
Phòng Đào Tạo lưu ý sinh viên toàn trường về kế hoạch đăng ký môn học(ĐKMH) học kỳ 2 năm học 2018-2019 [HK 218] như sau:
 • Đăng ký chính thức - Giai đoạn I từ 14/12/18 đến 26/12/18. Phân bổ thời gian như sau:
  + Khóa 2016 và các khóa cũ từ 14/12/18
  + Khóa 2017 từ 17/12/18.
  + Khóa 2018 từ 20/12/18.
 • Đăng ký giai đoạn II từ 27/12/18 đến 08/01/2019 dành cho các khóa.
  Những điều cần lưu ý
 • Các học phần có điều kiện tiên quyết - phụ thuộc vào kết quả học tập kỳ 118 - sẽ được đăng ký bổ sung sau khi công bố điểm kỳ 118.
 • Sinh viên không nên đăng ký ảo vào các học phần cơ sở và chuyên ngành. Nếu cần đăng ký đủ 14 tín chỉ, nên đăng ký ảo vào các học phần chung để được cấp mã số ĐKMH và điều chỉnh rút tên ở giai đoạn 2.
 • Những lớp học phần có số lượng đăng ký không đủ mở lớp sẽ bị hủy ở giai đoạn II. Sinh viên có thể liên hệ xin học ghép đối với những môn chuyên ngành không đủ số lượng mở lớp. Các lớp sinh hoạt có ít sinh viên cần liên hệ GVCN và Bộ môn để thảo luận và xin tư vấn về ĐKMH 218.
 • Sinh viên có nhu cầu xin mở lớp nộp đơn xin mở lớp theo mẫu trên trang Web đào tạo, thời gian xin mở lớp đến hết ngày 29/12/2018.
 • Author: Phòng Đào tạo - Updated: 06/12/2018 18:4
   Danh sách SV đi thực tập tại công ty SMC
   Thực tập tại công ty SMC ngày 17/10 (191TTDTK01 191TTDTK02 191TTDTK03)
   Thông báo học bù đến các bạn SV tham gia học thầy Mận
   Thông báo lớp 119NMH01 - Ngắn mạch (hệ Cao đẳng)
   THÔNG BÁO CÁC EM CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH ĐẾN NHẬN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ
   Thay đổi thời gian dạy bù lớp Công nghệ chế tạo phôi 191CNTP02_Thầy Bùi Hệ Thống
   DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2019 CẬP NHẬP ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN CHO CÔNG TÁC MUA BẢO HIỂM Y TẾ
   DANH SÁCH CÁC BẠN ĐÃ ĐƯỢC MUA BẢO HIỂM Y TẾ THÁNG 10/2019 ĐẾN THÁNG 12/2019 (ĐỢT 1)
   THÔNG BÁO NỘP BẢNG ĐIỂM KỲ 218 VÀ KỲ HÈ 318
   Tài liệu lớp Công nghệ CAD/CAM/CNC 14/10
   Thông báo họp lớp sinh hoạt tháng 10 của lớp 18D1, 19D1
   THU HỌC PHÍ HỌC KỲ 119
   Thông báo tuyển thành viên Team Khởi nghiệp
   Thầy BÙI HỆ THỐNG_thông báo đến các lớp Học phần chú ý
   THÔNG BÁO HỌP CHỦ NHIỆM THÁNG 10/2019 LỚP 17D2 và 18TĐH02
   Thông báo đến sinh viên khoá 19T
   Thông báo đến lớp HP 119CNCC01-Công nghệ CADCAMCNC của T Tranh
   Thông báo Tuyển dụng nhân viên hàn, cơ khí
   THÔNG BÁO HỌC BỔNG KUMHO ASIANA CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT
   Tài liệu tham khảo môn Tin học văn phòng của thầy Vũ
   Thông báo nghỉ học lớp vẽ xây dựng trên máy tính và vẽ kỹ thuật xây dựng 2 cô Vỹ Phương dạy
   Thông báo đến các lớp của thầy Phạm Duy Dưởng
    Thầy Ngọc thông báo nghỉ học các lớp học phần 119TBTNO01, 119TBTNO02
   THÔNG BÁO V/V HỌP BAN CÁN SỰ LỚP
   THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC LỚP KHÓA 2019 ĐÃ NỘP HỒ SƠ LÝ LỊCH SINH VIÊN
   THÔNG BÁO NHỮNG LỚP KHÓA 2019 ĐÃ GỞI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ MUA BẢO HIỂM THÁNG 10/2019 ĐẾN THÁNG 12/2019
   Thông báo đến lớp Chi tiết máy và Truyền động cơ khí - thầy Văn
   THÔNG BÁO LỚP HỌC PHẦN 119RCN03; 119TKCVD01 Thầy Hoàng
   THÔNG BÁO NHỮNG SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ ONLINE MUA BẢO HIỂM THÁNG 10/2019 ĐẾN 12/2019
   THÔNG BÁO lỊCH HỌC THí NGHIỆM HÓA LÝ!
   Thầy Ngọc thông báo nghỉ học các lớp học phần 119CDL01, 119KTAT01,119KTAT02
   Thông báo đến lớp đồ án Chi tiết máy - thầy Văn
   thông báo đến lớp CSDL phi quan hệ 119CPQH - Cô Nguyễn Ngọc Huyền Trân phụ trách
   Thông báo lớp ĐA Kỹ thuật mạch ĐT :
   Thông báo gặp SV đăng ký bổ sung TTCM TKCSDL
   THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2019 CHƯA KHÁM SỨC KHỎE
   THÔNG BÁO SINH VIÊN K2019 ĐÃ ĐƯỢC CẤP THẺ SINH VIÊN
   Công nhận tốt nghiệp Cử nhân Cao đẳng - cấp GCNTN và Bảng điểm từ ngày 27/09/2019
   THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC BẠN SINH VIÊN CẬP NHẬP ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN ONLINE VỀ VIỆC MUA BẢO HIỂM Y TẾ THÁNG 10 ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2
   Thông báo lịch nghỉ học và học bù các lớp HP thầy BÙI HỆ THỐNG
   Thông báo đến các lớp của thầy Phạm Duy Dưởng
   Đổi giờ học môn vẽ kỹ thuật 191VKT05 thứ 6 ngày 27/9
   Thông báo nghỉ học môn Kỹ năng làm việc nhóm lớp 191KNLVN01, 191KNLVN02
   Thông báo nghỉ học lớp điều khiển logic(PLC) chiều thứ 5 (tiết 7-8)
   Phòng Đào tạo thông báo đã có bằng tốt nghiệp Cao đẳng, đợt xét học kỳ 218
   Thông báo nghỉ học lớp khí cụ điện chiều thứ 5 (tiết 9-10)
   Thay đổi thời gian học phần lớp 119TKW01
   THÔNG BÁO VIỆC KÊ KHAI LÝ LỊCH TRÍCH NGANG SINH VIÊN KHÓA 2019
   Thông báo giao đề tài Đồ án tổng hợp TĐH thầy Nguyễn Đức Quận hướng dẫn
   Thông báo nghỉ học lớp Triết học coi lưu thị Mai Thanh

  Xem tin bài cũ hơn:

  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
   26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
   51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
   76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
   101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
   126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
   151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
   176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
   201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
   226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
   251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
   276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294 [Next >>]