1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  Danh sách SV đủ điều kiện dự thi sát hạch chứng chỉ CNTT cơ bản, ngày thi 25/05/2024
SV xem và kiểm tra thông tin trong Danh sách đủ điều kiện dự thi sát hạch ..
Author: Trương Linh Giang - Updated: 20/05/2024 14:4 Xem chi tiết
  Công bố danh mục lớp học phần học kỳ hè năm học 2023-2024 (HK323) và những điều cần biết về đăng ký học phần học kỳ hè
Về việc triển khai kế hoạch của học kỳ hè năm học 2023-2024 [học kỳ 323] trên hệ thống trực tuyến. Sinh viên toàn trường cần lưu ý các điểm sau: ..
Author: Phòng Đào tạo - Updated: 16/05/2024 8:1 Xem chi tiết
  Thông báo về việc đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra, đợt thi ngày 09/6/2024
Sinh viên xem thông báo đăng ký dự kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra, đợt thi ngày 09/6/2024 tại mục
Author: Trương Linh Giang - Updated: 15/05/2024 15:42 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 223).
Phòng Đào tạo thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2023-2024 (Kỳ 223) như sau:
I. Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp
1. Thời gian: ..
Author: Phòng Đào tạo - Updated: 14/05/2024 10:7 Xem chi tiết
  Thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra, đợt thi ngày 19/5/2024
Sinh viên xem thông báo về lịch thi, phòng thi, số báo danh của kỳ thi đánh giá ..
Author: Trương Linh Giang - Updated: 14/05/2024 9:22 Xem chi tiết
  Danh sách SV đủ điều kiện dự thi ĐGNL CĐR Tiếng Anh, đợt thi ngày 19/05/2024
SV xem và kiểm tra thông tin trong Danh sách đủ điều kiện dự thi đánh giá ..
Author: Trương Linh Giang - Updated: 06/05/2024 10:34 Xem chi tiết
  PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ LỊCH THI DỰ KIẾN CÁC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT - HỌC KỲ 223 (Đợt 1)
Phòng Đào tạo đã hoàn thành xếp lịch thi học kỳ 223 (đợt 1) năm ..
Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 02/05/2024 16:13 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN CUỐI KHÓA, KHÓA 2020
Phòng Công tác sinh viên thông báo lịch học và danh sách sinh viên học Tuần sinh ..
Author: Lê Thị Phương Thảo - Updated: 02/05/2024 15:0 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO DANH SÁCH DỰ KIẾN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 (LẦN 2)
Phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng ..
Author: Lê Thị Phương Thảo - Updated: 02/05/2024 10:49 Xem chi tiết
  Thông báo về việc tổ chức cho sinh viên đại học hình thức chính quy khóa 21 đăng ký chọn học chương trình đào tạo cử nhân, kỹ sư
Thực hiện kế hoạch công tác năm học và kết luận tại cuộc họp giao ban tháng 4/2024 của Hiệu trưởng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) tổ chức ..
Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 02/05/2024 8:27 Xem chi tiết
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP DO CÔ KHƯƠNG HƯỚNG DẪN
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2021-2022
 Phòng Đào tạo công bố số liệu tính giờ giảng quy đổi học kỳ hè (Kỳ 321) năm học 2021-2022
 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN (Đợt thi ngày 17/09/2022)
 Thông báo thời gian nhận học bổng ABPDN
 Các sinh viên do thầy VQ Trường hướng dẫn Đồ án hệ thống CĐT
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP ĐỒ ÁN ĐT2 DO CÔ KHƯƠNG ĐẢM TRÁCH
 THÔNG BÁO ĐỄN CÁC SV NHÓM THẦY TRANH HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ
 PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐỢT THI 26 - 31/08/2022
 Thông báo đến các lớp cô Nguyễn Thị Thanh Vi giảng dạy
 DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT CHUẨN B1, B2, C1 ĐỢT KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA, ĐỢT THI NGÀY 06/8/2022
 122NMH01 Ngắn mạch Nghỉ học ngày 27/8/22
 Thông báo đến các lớp: 122 DKLG01, 122 DKLG02 (Điềukhiển Logic), 122 LTLOPLC01 ( Lập trình Logic và PLC) do thầy Nguyễn Tấn Hòa phụ trách giảng d
 hông báo đến các lớp: 122KTVXL01, 122TDTK01, 122HTN01, 122TKVMS01 do thầy Trần Hoàng Vũ phụ trách giảng dạy
 Thông báo đến lớp Đồ án Vi điều khiển của thầy Dưởng
 Thông báo đến các lớp thí nghiệm do cô Trần Thị Ngọc Linh - Khoa Hóa phụ trách
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 122TNMD11, 122TNMD12
 ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG CÔ PHẠM.T.P.TRANG
 Nhận nhiệm vụ đồ án Kết cấu BTCT (122DAKCB11, 12) và Kết cấu công trình BTCT (122KCCTBTCT01, 02; 122DAKCTB01) Học kỳ 122_GV: LC Phát – Khoa KTXD
 PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN ĐĂNG KÝ THI ANH VĂN CHUẨN ĐẦU RA NGÀY 11/9/2022
 Thông báo về việc cập nhật phòng học và thời khóa biểu Học kỳ 1 năm học 2022-2023 (Kỳ 122).
 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Ngày thi 11/09/2022)
 THÔNG BÁO LỊCH THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN (Đợt thi ngày 27/08/2022)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC SINH HOẠT GIỮA KHÓA (có thay đổi phòng học)
 Phòng Đào tạo thông báo đã cập nhật điểm tổng kết học kỳ 2 năm học 2021-2022
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC SINH HOẠT GIỮA KHÓA
 ĐĂNG KÝ HUỶ HỌC PHẦN ĐẪ ĐĂNG KÝ HK 122 KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
  KẾT QUẢ KỲ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA DÀNH CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGÀY 16/07/2022
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỢT THI NGÀY 06/08/2022
 Thông báo về học bổng "Thắp sáng tương lai năm 2022"
 Thông báo thay đổi thời gian tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng, đợt thi tháng 8/2022
 PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ XÉT TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 221
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP KHÓA 2018 CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 121
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỢT THI NGÀY 16/7/2022
 Phòng Đào tạo công bố lịch thi dự kiến các học phần lý thuyết - học kỳ hè 321
 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Ngày thi 07/8/2022)
 THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN NGÀNH CNTT VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ MỞ THÊM LỚP HỌC PHẦN
 Thông báo thu học phí Học kỳ hè năm học 2021-2022 (HK321)
 Đăng ký Đề nghị mở lớp học kỳ 1 (2022-2023). Khoa Cơ khí. Hạn chót: 16h00 ngày 10/7/2022.
 ĐĂNG KÝ MỞ LỚP HỌC KỲ 122 (HK 1 NĂM HỌC 2022-2023) CHO SINH VIÊN KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
 Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2022-2023 (học kỳ 122)
 DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT CHUẨN B1, B2, C1 ĐỢT KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA, ĐỢT THI NGÀY 04/6/2022
 THÔNG BÁO HỌC BỔNG PANASONIC NĂM 2022
 Hủy lớp HP 321 CNC01
 THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG DO ÔNG VĂN PHÚ CHÍNH TÀI TRỢ NĂM 2022
 THÔNG BÁO ĐẾN CÁC LỚP TN MẠCH ĐIỆN VÀ TN MÁY ĐIỆN HK 321 DO THẦY THIỆN HƯỚNG DẪN
 Thông báo đến sinh viên ĐÀO TẤN AN lớp 15T3
 Kế hoạch bảo vệ Đồ án Chuyên ngành CNTT - Đồ án Tốt nghiệp CNTT
 Phòng Đào tạo công bố số liệu tính giờ giảng quy đổi học kỳ 2 năm học 2021-2022
 Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu Học kỳ hè kỳ 321 năm học 2021-2022

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
 26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
 51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
 76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
 126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
 151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
 176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
 201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
 226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
 251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
 276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300 
 301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325 
 326  327  328  329  330  331  332 [Next >>]