1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

+ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Ngày thi 23/4/2023)

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 122

+ PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH VÀ DANH SÁCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NGÀY 18 – 19/3/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 12/03/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH BẮT BUỘC ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 122

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2022-2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022-2023

+ Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2022-2023 (học kỳ 222)

+ PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐỢT THI 29/10 - 02/11/2022 (BỔ SUNG)

+ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ LỄ TỐT NGHIỆP 2022

Previous
Next

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Ngày thi 23/4/2023)
 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật phối hợp với Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng (ĐHNN-ĐHĐN) thông báo về việc đăng ký dự thi khảo sát năng ..
Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 27/03/2023 8:20 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 222MVS02
Hiện cô đang bị sốt nên chiều nay ngày 24/03/2023 các e nghỉ nhé. Tuần sau học bình thường. Trân trọng ..
Author: Phạm Thị Thảo Khương - Updated: 24/03/2023 14:28 Xem chi tiết
  PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO VỀ VIỆC CBVC VÀ SINH VIÊN KHÔNG CÓ NHIỆM VỤ KHÔNG ĐẾN TRƯỜNG TRONG THỜI GIAN DIỄN RA KỲ THI ĐGNL
Thông báo về việc CBVC và sinh viên không có nhiệm vụ không đến ..
Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 22/03/2023 9:18 Xem chi tiết
  PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 20 CHƯA HOÀN THÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT
Danh sách sinh viên chưa hoàn thành Giáo dục thể chất
Xem danh sách tại ..
Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 20/03/2023 16:31 Xem chi tiết
  DANH SÁCH DỰ KIẾN ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022 – 2023
Những sinh viên không có tên trong danh sách hoặc chưa nộp hồ sơ thì liên ..
Author: Nguyễn Hữu Thành - Updated: 20/03/2023 14:35 Xem chi tiết
  Thông báo xét chọn học bổng ABPDN (Amicale Blaise Pascal Da Nang) NH 2022-2023
Thông báo xét chọn học bổng ABPDN (Amicale Blaise Pascal Da Nang) NH 2022-2023
Thông qua quan hệ ..
Author: Lê Vũ - Updated: 18/03/2023 7:51 Xem chi tiết
  Lớp hệ thống truyền động thủy khí sáng thứ 5 do cô Ái Lành phụ trách

Do cô bận họp sáng nay thứ 5 ngày 16/3 nên lớp hệ thống truyền động ..
Author: Nguyễn Thị Ái Lành - Updated: 16/03/2023 6:27 Xem chi tiết
  Thông báo nghỉ học lớp 222KTCS03 của thầy Trần Lê Nhật Hoàng
Do thầy bị cảm nên lớp kỹ thuật chiếu sáng thứ 5 ngày 16/3 tiết 3 4 ..
Author: Trần Lê Nhật Hoàng - Updated: 15/03/2023 21:54 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN (Đợt thi ngày 01/4/2023)
 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật phối hợp với Trung tâm Phát triển Phần mềm - Đại học Đà Nẵng thông báo về lịch thi sát hạch chứng chỉ CNTT cơ bản ..
Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 15/03/2023 10:55 Xem chi tiết
  Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023
Phòng Đào tạo công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023.
 • Danh sách SV bị buộc thôi học do có thành ..
 • Author: Phòng Đào tạo - Updated: 14/03/2023 16:0 Xem chi tiết
   Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ I năm học 2021-2022
   Thông báo thi kết thúc học phần kết cấu BTCT (220KCBT101; 220KCBTCT01; 220KCBTCT02) HK220 - GV: LC Phát (Lần 2)
   THI TRỰC TUYẾN MÔN LÝ THUYẾT MẠCH 2 VÀ TOÁN CHUYÊN NGÀNH (HK 2) - GV HOÀNG DŨNG
   THI TRỰC TUYẾN MÔN LÝ THUYẾT MẠCH 1 (HK 2) - GV HOÀNG DŨNG
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI KẾT THÚC CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ
   Phòng Đào tạo công bố lịch thi đợt 2 các lớp học phần tổ chức thi trực tuyến - học kỳ 220
    Lịch thi kết thúc học phần môn Trí tuệ nhân tạo (220TTNT01, 220TTNT02, 220TTNT03)
   THI CUỐI KỲ MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
   THÔNG BÁO ĐẾN HỌC PHẦN 220DKGNTBNV01
   THÔNG BÁO ĐẾN HỌC PHẦN 220KTTSL01 DO CÔ KHƯƠNG ĐẢM TRÁCH
   THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÓA 16, BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ONLINE
   THÔNG BÁO KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN KHÓA 16, 17 NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
   Thi online kết thúc học kỳ II-20-21, môn Kỹ thuật An toàn- GV. Hồ Trần Anh Ngọc
   THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ HƯỚNG DẪN THI KẾT THÚC CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ HỌC KỲ 220
   Thông báo đến lớp VLKT của Thầy Đào Thanh Hùng.
   Thông báo thi kết thúc học phần Truyền động điện (220TDD01) và Truyền động điện tự động (220TDDTD01, 220TDDTD02)
   Thông báo thi kết thúc học phần: 220KTATCK01,02,03-HK220.
   Thông báo thi kết thúc học phần kết cấu BTCT (220KCBT101; 220KCBTCT01; 220KCBTCT02) HK220 - GV: LC Phát
   Thi online kết thúc học kỳ II-20-21, môn Kỹ thuật An toàn- GV. Hồ Trần Anh Ngọc
   Thông báo thi kết thúc học phần: 220BDCN01,02 và 202BDCN01-HK220.
   Thi trực tuyến Mộn Địa chất Công trình
   HỖ TRỢ SINH VIÊN KHÓ KHĂN DO DỊCH COVID-19
   THÔNG BÁO THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CƠ HỌC ĐẤT 220CHD01
   Thi Kết thúc học phần 220TBNC03-01 và 220CHLT01
   THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KHÍ CỤ ĐIỆN VÀ HỌC PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN HỌC KỲ 220
   Phòng Đào tạo công bố lịch thi bổ sung các lớp học phần Ngoại ngữ tổ chức thi trực tuyến - học kỳ 220
   THÔNG BÁO THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LUẬT XD 220LXD01
   THÔNG BÁO THI KẾT THÚC HỌC PHẦN QUẢN LÝ DỰ ÁN XD 220QLDAXD01
   THÔNG BÁO THI KẾT THÚC HỌC PHẦN DỰ TOÁN XD 220DTXD01
   Thông báo thi kết thúc HP Vi điều khiển thầy Hoàng
   Danh sách SV đã nộp bài chuyên đề kết cấu công trình HK220 - GV: LC Phát
   Thông báo thi kết thúc học phần Chi tiết máy và Truyền động Cơ khí _ Thầy Dương phụ trách
   Phòng Đào tạo công bố số liệu tính giờ giảng quy đổi đợt 2 - học kỳ 220.
   Các em sv có tên dưới đây liên hệ thầy Thành gấp!
   DANH SÁCH THI TỰ LUẬN ONLINE MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU I (NGÀY 09/07/2021)
   DANH SÁCH THI TỰ LUẬN ONLINE MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU-THUẬT TOÁN (NGÀY 11/07/2021)
   Phòng Đào tạo thông báo thời gian và thủ tục phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên
   DANH SÁCH THI ONLINE MÔN KỸ THUẬT LẬP TRÌNH C (NGÀY 5/7/2021)
   Thông báo lịch thi online Trang bị điện công nghiệp kỳ 2 năm học 2020-2021
   Lịch thi online các lớp Sức bền Vật liệu cô Hải Vân: 220SBVL02; 220SBVL05; 220SBVL06 và 202SBVL01
   Thông báo Thi online môn Kỹ thuật cảm biến của thầy Phạm Duy Dưởng
   Thông báo lớp Lập trình ứng dụng - kỳ 320
   THÔNG BÁO THI ONLINE LỚP HỌC PHẦN 220KTLTC02 (KỸ THUẬT LẬP TRÌNH C)
   THÔNG BÁO THI ONLINE LỚP HỌC PHẦN 220KTLTC01 (KỸ THUẬT LẬP TRÌNH C)
   Thông báo đến SV lớp CĐ Phần mềm
   V/v tổ chức lớp học online Toán ứng dụng 320TUD01, 320TUD02
   Thông báo lớp Tin học Xây dựng kỳ 320
   Thông báo thi TRỰC TUYẾN các lớp học phần (HP) do Thầy Nguyễn Minh Tiến phụ trách
   Thông báo về việc thu học phí học kỳ 220 (đợt cuối).
   Lớp NNCNDTVT 320NNCNDT LỊCH HỌC THỨ 3

  Xem tin bài cũ hơn:

  [<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
   26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
   51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
   76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
   101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
   126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
   151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
   176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
   201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
   226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
   251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
   276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300 
   301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325 
   326  327 [Next >>]