1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2021-2022
Phòng Đào tạo thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp ..
Author: Phòng Đào tạo - Updated: 17/05/2022 14:28 Xem chi tiết
  ĐĂNG KÝ MỞ LỚP HỌC KỲ HÈ 321 CHO SINH VIÊN KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ
Sinh viên Khoa Điện - Điện tử đăng ký mở lớp học kỳ hè 321 điền thông tin vào form dưới dây , hạn cuối đăng ký mở lớp là ngày ..
Author: Dương Quang Thiện - Updated: 16/05/2022 8:24 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO NHẬN GIẤY MỜI CHUP XQ MIỄN PHÍ
Thông báo đến tất cả các bạn sinh viên đã đăng ký khám sàng ..
Author: Phòng CTSV - Updated: 09/05/2022 15:4 Xem chi tiết
  Gia hạn thời gian nhận hồ sơ học bổng ABPDN (Amicale Blaise Pascal Da Nang) NH 2020-2021, 2021-2022
Ban Điều hành Quỹ học bổng ABPDN gia hạn thời gian nhận hồ sơ thêm 01 tuần ..
Author: Lê Vũ - Updated: 07/05/2022 17:16 Xem chi tiết
  Phòng Đào tạo công bố lịch thi dự kiến các học phần lý thuyết - học kỳ 221
Phòng Đào tạo đã hoàn thành xếp lịch thi học kỳ 2 năm học 2021-2022 ..
Author: Phòng Đào tạo - Updated: 06/05/2022 9:33 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO LỊCH THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN (Đợt thi ngày 21/05/2022)
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật phối hợp với Trung tâm Phát ..
Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 04/05/2022 9:12 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Ngày thi 05/6/2022)
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật phối hợp với Trường Đại ..
Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 04/05/2022 9:10 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 08/5/2022
Danh sách thí sinh, phòng thi: https://bit.ly/3MBKHJA
Hình thức:
+ Thi tại các phòng máy của Trường ĐHNN – ĐHĐN ( 131 Lương Nhữ Hộc, Đà ..
Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 04/05/2022 8:25 Xem chi tiết
  KẾT QUẢ HỌC CHÍNH TRỊ CUỐI KHÓA 2018

Xem file đính kèm ở ..
Author: Nguyễn Hữu Thành - Updated: 04/05/2022 7:41 Xem chi tiết
  Thông báo xét chọn học bổng ABPDN (Amicale Blaise Pascal Da Nang) NH 2020-2021, 2021-2022
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ABPDN
NĂM HỌC 2020-2021, 2021-2022

Thông qua quan ..
Author: Lê Vũ - Updated: 02/05/2022 14:12 Xem chi tiết
 Thông báo thi kết thúc học phần kết cấu BTCT (220KCBT101; 220KCBTCT01; 220KCBTCT02) HK220 - GV: LC Phát (Lần 2)
 THI TRỰC TUYẾN MÔN LÝ THUYẾT MẠCH 2 VÀ TOÁN CHUYÊN NGÀNH (HK 2) - GV HOÀNG DŨNG
 THI TRỰC TUYẾN MÔN LÝ THUYẾT MẠCH 1 (HK 2) - GV HOÀNG DŨNG
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI KẾT THÚC CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ
 Phòng Đào tạo công bố lịch thi đợt 2 các lớp học phần tổ chức thi trực tuyến - học kỳ 220
  Lịch thi kết thúc học phần môn Trí tuệ nhân tạo (220TTNT01, 220TTNT02, 220TTNT03)
 THI CUỐI KỲ MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
 THÔNG BÁO ĐẾN HỌC PHẦN 220DKGNTBNV01
 THÔNG BÁO ĐẾN HỌC PHẦN 220KTTSL01 DO CÔ KHƯƠNG ĐẢM TRÁCH
 THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÓA 16, BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ONLINE
 THÔNG BÁO KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN KHÓA 16, 17 NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 Thi online kết thúc học kỳ II-20-21, môn Kỹ thuật An toàn- GV. Hồ Trần Anh Ngọc
 THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ HƯỚNG DẪN THI KẾT THÚC CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ HỌC KỲ 220
 Thông báo đến lớp VLKT của Thầy Đào Thanh Hùng.
 Thông báo thi kết thúc học phần Truyền động điện (220TDD01) và Truyền động điện tự động (220TDDTD01, 220TDDTD02)
 Thông báo thi kết thúc học phần: 220KTATCK01,02,03-HK220.
 Thông báo thi kết thúc học phần kết cấu BTCT (220KCBT101; 220KCBTCT01; 220KCBTCT02) HK220 - GV: LC Phát
 Thi online kết thúc học kỳ II-20-21, môn Kỹ thuật An toàn- GV. Hồ Trần Anh Ngọc
 Thông báo thi kết thúc học phần: 220BDCN01,02 và 202BDCN01-HK220.
 Thi trực tuyến Mộn Địa chất Công trình
 HỖ TRỢ SINH VIÊN KHÓ KHĂN DO DỊCH COVID-19
 THÔNG BÁO THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CƠ HỌC ĐẤT 220CHD01
 Thi Kết thúc học phần 220TBNC03-01 và 220CHLT01
 THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KHÍ CỤ ĐIỆN VÀ HỌC PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN HỌC KỲ 220
 Phòng Đào tạo công bố lịch thi bổ sung các lớp học phần Ngoại ngữ tổ chức thi trực tuyến - học kỳ 220
 THÔNG BÁO THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LUẬT XD 220LXD01
 THÔNG BÁO THI KẾT THÚC HỌC PHẦN QUẢN LÝ DỰ ÁN XD 220QLDAXD01
 THÔNG BÁO THI KẾT THÚC HỌC PHẦN DỰ TOÁN XD 220DTXD01
 Thông báo thi kết thúc HP Vi điều khiển thầy Hoàng
 Danh sách SV đã nộp bài chuyên đề kết cấu công trình HK220 - GV: LC Phát
 Thông báo thi kết thúc học phần Chi tiết máy và Truyền động Cơ khí _ Thầy Dương phụ trách
 Phòng Đào tạo công bố số liệu tính giờ giảng quy đổi đợt 2 - học kỳ 220.
 Các em sv có tên dưới đây liên hệ thầy Thành gấp!
 DANH SÁCH THI TỰ LUẬN ONLINE MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU I (NGÀY 09/07/2021)
 DANH SÁCH THI TỰ LUẬN ONLINE MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU-THUẬT TOÁN (NGÀY 11/07/2021)
 Phòng Đào tạo thông báo thời gian và thủ tục phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên
 DANH SÁCH THI ONLINE MÔN KỸ THUẬT LẬP TRÌNH C (NGÀY 5/7/2021)
 Thông báo lịch thi online Trang bị điện công nghiệp kỳ 2 năm học 2020-2021
 Lịch thi online các lớp Sức bền Vật liệu cô Hải Vân: 220SBVL02; 220SBVL05; 220SBVL06 và 202SBVL01
 Thông báo Thi online môn Kỹ thuật cảm biến của thầy Phạm Duy Dưởng
 Thông báo lớp Lập trình ứng dụng - kỳ 320
 THÔNG BÁO THI ONLINE LỚP HỌC PHẦN 220KTLTC02 (KỸ THUẬT LẬP TRÌNH C)
 THÔNG BÁO THI ONLINE LỚP HỌC PHẦN 220KTLTC01 (KỸ THUẬT LẬP TRÌNH C)
 Thông báo đến SV lớp CĐ Phần mềm
 V/v tổ chức lớp học online Toán ứng dụng 320TUD01, 320TUD02
 Thông báo lớp Tin học Xây dựng kỳ 320
 Thông báo thi TRỰC TUYẾN các lớp học phần (HP) do Thầy Nguyễn Minh Tiến phụ trách
 Thông báo về việc thu học phí học kỳ 220 (đợt cuối).
 Lớp NNCNDTVT 320NNCNDT LỊCH HỌC THỨ 3
 Phòng Đào tạo công bố lịch thi các lớp học phần tổ chức thi trực tuyến - học kỳ 220

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
 26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
 51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
 76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
 126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
 151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
 176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
 201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
 226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
 251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
 276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300 
 301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322 [Next >>]