1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  Danh sách SV đủ điều kiện dự thi sát hạch chứng chỉ CNTT cơ bản, ngày thi 25/05/2024
SV xem và kiểm tra thông tin trong Danh sách đủ điều kiện dự thi sát hạch ..
Author: Trương Linh Giang - Updated: 20/05/2024 14:4 Xem chi tiết
  Công bố danh mục lớp học phần học kỳ hè năm học 2023-2024 (HK323) và những điều cần biết về đăng ký học phần học kỳ hè
Về việc triển khai kế hoạch của học kỳ hè năm học 2023-2024 [học kỳ 323] trên hệ thống trực tuyến. Sinh viên toàn trường cần lưu ý các điểm sau: ..
Author: Phòng Đào tạo - Updated: 16/05/2024 8:1 Xem chi tiết
  Thông báo về việc đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra, đợt thi ngày 09/6/2024
Sinh viên xem thông báo đăng ký dự kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra, đợt thi ngày 09/6/2024 tại mục
Author: Trương Linh Giang - Updated: 15/05/2024 15:42 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 223).
Phòng Đào tạo thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2023-2024 (Kỳ 223) như sau:
I. Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp
1. Thời gian: ..
Author: Phòng Đào tạo - Updated: 14/05/2024 10:7 Xem chi tiết
  Thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra, đợt thi ngày 19/5/2024
Sinh viên xem thông báo về lịch thi, phòng thi, số báo danh của kỳ thi đánh giá ..
Author: Trương Linh Giang - Updated: 14/05/2024 9:22 Xem chi tiết
  Danh sách SV đủ điều kiện dự thi ĐGNL CĐR Tiếng Anh, đợt thi ngày 19/05/2024
SV xem và kiểm tra thông tin trong Danh sách đủ điều kiện dự thi đánh giá ..
Author: Trương Linh Giang - Updated: 06/05/2024 10:34 Xem chi tiết
  PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ LỊCH THI DỰ KIẾN CÁC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT - HỌC KỲ 223 (Đợt 1)
Phòng Đào tạo đã hoàn thành xếp lịch thi học kỳ 223 (đợt 1) năm ..
Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 02/05/2024 16:13 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN CUỐI KHÓA, KHÓA 2020
Phòng Công tác sinh viên thông báo lịch học và danh sách sinh viên học Tuần sinh ..
Author: Lê Thị Phương Thảo - Updated: 02/05/2024 15:0 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO DANH SÁCH DỰ KIẾN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 (LẦN 2)
Phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng ..
Author: Lê Thị Phương Thảo - Updated: 02/05/2024 10:49 Xem chi tiết
  Thông báo về việc tổ chức cho sinh viên đại học hình thức chính quy khóa 21 đăng ký chọn học chương trình đào tạo cử nhân, kỹ sư
Thực hiện kế hoạch công tác năm học và kết luận tại cuộc họp giao ban tháng 4/2024 của Hiệu trưởng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) tổ chức ..
Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 02/05/2024 8:27 Xem chi tiết
 Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu Học kỳ 1 năm học 2021-2022
 Lịch thi trực tuyến HP Lý thuyết mạch điện tử 1 và Kỹ thuật mạch điện tử
 Lịch thi trực tuyến HP Lý thuyết mạch điện tử 1 và Kỹ thuật mạch điện tử
 THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN BẢO VỆ ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Cao đẳng)
 THÔNG BÁO KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Cao đẳng)
 Thông báo lịch học chính trị giữa khóa năm học 2021-2022
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP THI MÔN TOÁN RỜI RẠC (HK3) THẦY PHAN THANH TAO PHỤ TRÁCH (ngày thi 13/8/2021)
 Thông báo bảo vệ đợt bổ sung đồ án BTCT 1 kỳ 220 - gv PNLong
 THÔNG BÁO ĐẾN CÁC SINH NỘP CHƯA NỘP BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VI SINH
 Phòng Đào tạo công bố lịch thi học kỳ 220 (Đợt 3) các lớp học phần tổ chức thi trực tuyến
 HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP; NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA
 Thi học kỳ hè - Học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Thông báo lớp vẽ cơ khí thầy Hồ Công Lam
 THÔNG BÁO THI ONLINE HP TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT (220TDHSX01) CỦA T.TRANH
 THÔNG BÁO THI ONLINE HP KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN HIỆN ĐẠI (220KTDKHD03) CỦA T.TRANH
 THÔNG BÁO THI ONLINE HP KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN HIỆN ĐẠI (220KTDKHD03) CỦA T.TRANH
 Thông báo: Sinh viên làm đơn xin mở lớp học phần-HK121 - Khoa Kỹ thuật Xây dựng
  Thông báo: Sinh viên làm đơn xin mở lớp học phần-HK121 - Khoa Điện-Điện tử.
 Thông báo đến SV các lớp 202JAVA101, 220LTHDTJ01, 220LTHDTJ02
 Thông báo đến SV các lớp 202JAVA101, 220LTHDTJ01, 220LTHDTJ02
 Thông báo thi bổ sung học phần kết cấu BTCT (220KCBT101; 220KCBTCT01; 220KCBTCT02) HK220 - GV: LC Phát (Dành cho SV vắng thi 13h30 ngày 2/8/2021)
 Thông báo đến lớp TH Điều khiển Điện - Khí nén của thầy Phạm Duy Dưởng
 Phòng Đào tạo công bố lịch thi học kỳ hè HK320 các lớp học phần tổ chức thi trực tuyến
 THÔNG BÁO NỘP BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VI SINH THỰC PHẨM
 THÔNG BÁO NỘP BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VI SINH THỰC PHẨM
 Thông báo: Sinh viên làm đơn xin mở lớp học phần-HK121-Khoa Cơ khí.
 Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ I năm học 2021-2022
 Thông báo thi kết thúc học phần kết cấu BTCT (220KCBT101; 220KCBTCT01; 220KCBTCT02) HK220 - GV: LC Phát (Lần 2)
 THI TRỰC TUYẾN MÔN LÝ THUYẾT MẠCH 2 VÀ TOÁN CHUYÊN NGÀNH (HK 2) - GV HOÀNG DŨNG
 THI TRỰC TUYẾN MÔN LÝ THUYẾT MẠCH 1 (HK 2) - GV HOÀNG DŨNG
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI KẾT THÚC CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ
 Phòng Đào tạo công bố lịch thi đợt 2 các lớp học phần tổ chức thi trực tuyến - học kỳ 220
  Lịch thi kết thúc học phần môn Trí tuệ nhân tạo (220TTNT01, 220TTNT02, 220TTNT03)
 THI CUỐI KỲ MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
 THÔNG BÁO ĐẾN HỌC PHẦN 220DKGNTBNV01
 THÔNG BÁO ĐẾN HỌC PHẦN 220KTTSL01 DO CÔ KHƯƠNG ĐẢM TRÁCH
 THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÓA 16, BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ONLINE
 THÔNG BÁO KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN KHÓA 16, 17 NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 Thi online kết thúc học kỳ II-20-21, môn Kỹ thuật An toàn- GV. Hồ Trần Anh Ngọc
 THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ HƯỚNG DẪN THI KẾT THÚC CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ HỌC KỲ 220
 Thông báo đến lớp VLKT của Thầy Đào Thanh Hùng.
 Thông báo thi kết thúc học phần Truyền động điện (220TDD01) và Truyền động điện tự động (220TDDTD01, 220TDDTD02)
 Thông báo thi kết thúc học phần: 220KTATCK01,02,03-HK220.
 Thông báo thi kết thúc học phần kết cấu BTCT (220KCBT101; 220KCBTCT01; 220KCBTCT02) HK220 - GV: LC Phát
 Thi online kết thúc học kỳ II-20-21, môn Kỹ thuật An toàn- GV. Hồ Trần Anh Ngọc
 Thông báo thi kết thúc học phần: 220BDCN01,02 và 202BDCN01-HK220.
 Thi trực tuyến Mộn Địa chất Công trình
 HỖ TRỢ SINH VIÊN KHÓ KHĂN DO DỊCH COVID-19
 THÔNG BÁO THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CƠ HỌC ĐẤT 220CHD01
 Thi Kết thúc học phần 220TBNC03-01 và 220CHLT01

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 16 17  18  19  20  21  22  23  24  25 
 26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
 51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
 76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
 126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
 151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
 176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
 201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
 226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
 251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
 276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300 
 301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325 
 326  327  328  329  330  331  332 [Next >>]