1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 122

+ PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH VÀ DANH SÁCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NGÀY 18 – 19/3/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 12/03/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH BẮT BUỘC ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 122

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2022-2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022-2023

+ Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2022-2023 (học kỳ 222)

+ PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐỢT THI 29/10 - 02/11/2022 (BỔ SUNG)

+ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ LỄ TỐT NGHIỆP 2022

+ Phòng Đào tạo thông báo đã xếp lớp và cập nhật thời khóa biểu các lớp học phần ngoại ngữ cho sinh viên khóa 2022

Previous
Next

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 20 CHƯA HOÀN THÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT
Danh sách sinh viên chưa hoàn thành Giáo dục thể chất
Xem danh sách tại ..
Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 20/03/2023 16:31 Xem chi tiết
  DANH SÁCH DỰ KIẾN ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022 – 2023
Những sinh viên không có tên trong danh sách hoặc chưa nộp hồ sơ thì liên ..
Author: Nguyễn Hữu Thành - Updated: 20/03/2023 14:35 Xem chi tiết
  Thông báo xét chọn học bổng ABPDN (Amicale Blaise Pascal Da Nang) NH 2022-2023
Thông báo xét chọn học bổng ABPDN (Amicale Blaise Pascal Da Nang) NH 2022-2023
Thông qua quan hệ ..
Author: Lê Vũ - Updated: 18/03/2023 7:51 Xem chi tiết
  Lớp hệ thống truyền động thủy khí sáng thứ 5 do cô Ái Lành phụ trách

Do cô bận họp sáng nay thứ 5 ngày 16/3 nên lớp hệ thống truyền động ..
Author: Nguyễn Thị Ái Lành - Updated: 16/03/2023 6:27 Xem chi tiết
  Thông báo nghỉ học lớp 222KTCS03 của thầy Trần Lê Nhật Hoàng
Do thầy bị cảm nên lớp kỹ thuật chiếu sáng thứ 5 ngày 16/3 tiết 3 4 ..
Author: Trần Lê Nhật Hoàng - Updated: 15/03/2023 21:54 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN (Đợt thi ngày 01/4/2023)
 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật phối hợp với Trung tâm Phát triển Phần mềm - Đại học Đà Nẵng thông báo về lịch thi sát hạch chứng chỉ CNTT cơ bản ..
Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 15/03/2023 10:55 Xem chi tiết
  Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023
Phòng Đào tạo công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023.
 • Danh sách SV bị buộc thôi học do có thành ..
 • Author: Phòng Đào tạo - Updated: 14/03/2023 16:0 Xem chi tiết
    Thông báo thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023
  Thực hiện Thông báo số 101/TB-ĐHSPK ngày 20/02/2023 của Trường Đại học ..
  Author: Nguyễn Thị Ngọc Linh - Updated: 14/03/2023 14:30 Xem chi tiết
    THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 122
  Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên cao đẳng, đại học tốt nghiệp đợt học kỳ 122 (trừ khóa 17), có nhu cầu nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp liên hệ ..
  Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 14/03/2023 13:57 Xem chi tiết
    PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH VÀ DANH SÁCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NGÀY 18 – 19/3/2023
  Thông báo lịch và danh sách khảo sát năng lực tiếng anh cho sinh viên trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy ngày 18 – 19/3/2023
  Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 14/03/2023 11:27 Xem chi tiết
   Nghỉ học HP THÔNG TIN DI ĐỘNG
   Thông báo đến các bí thư và lớp trưởng LCĐ khoa Cơ khí!
   Lịch thông đồ án tổng hợp cơ điện tử do Thầy Minh hướng dẫn
   TB Nghỉ lớp 213TKN01 Thiết kế mạng.
   Họp liên chi đoàn khoa CNHH
   Nghỉ học lớp Vẽ kỹ thuật II - Thầy Dương Thọ sáng thứ 5 20/02/14
   Thông lịch báo giao Nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp Cầu (T.Nguyên hướng dẫn)
   Thông báo đến sinh viên cơ điện tử do thầy Huy hướng dẫn
   Lớp đồ án phần mềm 1 CNTT do cô Dung phụ trách chú ý !
   Thông báo đến lớp Mạng máy tính(213MMT01) học vào ngày thứ 4, tiết 9-11, thầy Xuân Ly phụ trách được nghỉ học ngày 19/02/2014
   THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 2/2014 LỚP 12XD3
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP DỰ BÁO VÀ THỐNG KÊ XÂY DỰNG 213KDX01, 213TKDN01 CÔ B.N.T.HÀ
   Thông báo về việc Học bồi dưỡng nhận thức về Đảng CSVN tháng 12 năm 2013
   Thông báo lớp TT VDK 213TTVĐK01 của thầy Phạm Duy Dưởng
   Thay đổi lịch học lớp 213VĐK01
   Gặp mặt 03 SV lớp thực tập chuyên môn xây dựng
   THÔNG BÁO LỊCH NHẬN ĐỒ ÁN CẦU DO TH.LONG HƯỚNG DẪN
   Lịch nhân đồ án Chuyên ngành Cầu đường và đồ án Thi công đường cô Duyên Anh
   Thông báo đến SV làm ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC về lịch gặp GVHD và giao đề tài.
   Phòng Đào tạo thông báo đã có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời Trung Cấp Chuyên Nghiệp( Khóa thi ngày 18/01/2014)
   HỌP LỚP 11XD1 Tháng 02/2014
   Lich giao nhiệm vụ đồ án Thiết kế cầu bê tông (T.Nguyên)
   Thông báo giao nhiệm vụ đồ án chuyên ngành cầu đường nhóm cô Mỹ
   Thông báo đến lớp 213DAIT102 Đồ án phần mềm 1
   Phân công GVHD DATH213 Ngành Điện tử viễn thông
   Gửi lớp KTVDK của thầy Đoàn Lê Anh
   Kế hoạch làm đồ án chuyên ngành Cầu đường xem file đính kèm
   Danh sách phân công GV hướng dẫn đồ án chuyên ngành cầu đường
   Thông báo sinh viên lớp 213DANIT03 và lớp DAPM1, TTDB03, TTDB04
   Thông báo sinh viên lớp 213DANIT03 và lớp DAPM1, TTDB03, TTDB04
   Thông báo sinh viên lớp THSQL
   THÔNG BÁO NHẬN NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN BTCT KÌ 213
   Thông báo đến lớp 213LTMB01 Lập trình di động và 213THLTM01 TH Lập trình di động
   Thông báo đến lớp 213 ĐACCD01
   Ngày mai 16/02/14 - thi sát hạch chuẩn đầu ra đợt 2 - HK 213.
   Thông báo nghỉ học lớp học phần Vi khí hậu 213VKH01
   Họp giao ban Phụ trách SV các khoa + LT + BT các lớp tháng 2/2014
   Phòng Đào tạo công bố danh sách dự kiến được công nhận tốt nghiệp TCCN (Khóa thi ngày 18/01/2014)
   THÔNG BÁO DUYỆT ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
   Tìm tên 3 SV vắng thi giữa kỳ môn công trình đường đô thị- cô Mỹ
   Phòng Đào tạo công bố lịch thi lần 2 học kỳ 113 - khóa 2013 TCCN
   Lớp Đồ án tổng hợp do Thầy Nguyễn Tấn Hòa phụ trách
   ĐĂNG KÝ Ở KÝ TÚC XÁ HK 2 NĂM 2013-2014
   Thông báo đến lớp ĐACN do GV Đỗ Phú Huy phụ trách
   Thông báo tới lớp đồ án Cung Cấp Điện-cô Hoa hướng dẫn
   THÔNG BÁO ĐẾN LƠP 13TCĐ1 VÀ 13TCĐ2:
   Các đề tài NCKH
   Công bố lịch thi - danh sách phòng thi sát hạch CĐR Ngoại ngữ - Tin học đợt 2.
   THÔNG BÁO HỌP LỚP 13KT THÁNG 02
   Các lớp đồ án: 213DAKM02, 213KTM01, 213DAVT02

  Xem tin bài cũ hơn:

  [<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
   26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
   51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
   76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
   101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
   126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
   151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166 167 168  169  170  171  172  173  174  175 
   176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
   201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
   226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
   251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
   276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300 
   301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325 
   326 [Next >>]