1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 122

+ PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH VÀ DANH SÁCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NGÀY 18 – 19/3/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 12/03/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH BẮT BUỘC ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 122

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2022-2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022-2023

+ Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2022-2023 (học kỳ 222)

+ PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐỢT THI 29/10 - 02/11/2022 (BỔ SUNG)

+ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ LỄ TỐT NGHIỆP 2022

+ Phòng Đào tạo thông báo đã xếp lớp và cập nhật thời khóa biểu các lớp học phần ngoại ngữ cho sinh viên khóa 2022

Previous
Next

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 20 CHƯA HOÀN THÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT
Danh sách sinh viên chưa hoàn thành Giáo dục thể chất
Xem danh sách tại ..
Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 20/03/2023 16:31 Xem chi tiết
  DANH SÁCH DỰ KIẾN ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022 – 2023
Những sinh viên không có tên trong danh sách hoặc chưa nộp hồ sơ thì liên ..
Author: Nguyễn Hữu Thành - Updated: 20/03/2023 14:35 Xem chi tiết
  Thông báo xét chọn học bổng ABPDN (Amicale Blaise Pascal Da Nang) NH 2022-2023
Thông báo xét chọn học bổng ABPDN (Amicale Blaise Pascal Da Nang) NH 2022-2023
Thông qua quan hệ ..
Author: Lê Vũ - Updated: 18/03/2023 7:51 Xem chi tiết
  Lớp hệ thống truyền động thủy khí sáng thứ 5 do cô Ái Lành phụ trách

Do cô bận họp sáng nay thứ 5 ngày 16/3 nên lớp hệ thống truyền động ..
Author: Nguyễn Thị Ái Lành - Updated: 16/03/2023 6:27 Xem chi tiết
  Thông báo nghỉ học lớp 222KTCS03 của thầy Trần Lê Nhật Hoàng
Do thầy bị cảm nên lớp kỹ thuật chiếu sáng thứ 5 ngày 16/3 tiết 3 4 ..
Author: Trần Lê Nhật Hoàng - Updated: 15/03/2023 21:54 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN (Đợt thi ngày 01/4/2023)
 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật phối hợp với Trung tâm Phát triển Phần mềm - Đại học Đà Nẵng thông báo về lịch thi sát hạch chứng chỉ CNTT cơ bản ..
Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 15/03/2023 10:55 Xem chi tiết
  Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023
Phòng Đào tạo công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023.
 • Danh sách SV bị buộc thôi học do có thành ..
 • Author: Phòng Đào tạo - Updated: 14/03/2023 16:0 Xem chi tiết
    Thông báo thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023
  Thực hiện Thông báo số 101/TB-ĐHSPK ngày 20/02/2023 của Trường Đại học ..
  Author: Nguyễn Thị Ngọc Linh - Updated: 14/03/2023 14:30 Xem chi tiết
    THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 122
  Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên cao đẳng, đại học tốt nghiệp đợt học kỳ 122 (trừ khóa 17), có nhu cầu nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp liên hệ ..
  Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 14/03/2023 13:57 Xem chi tiết
    PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH VÀ DANH SÁCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NGÀY 18 – 19/3/2023
  Thông báo lịch và danh sách khảo sát năng lực tiếng anh cho sinh viên trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy ngày 18 – 19/3/2023
  Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 14/03/2023 11:27 Xem chi tiết
   Nhận certificate về chứng chỉ OOAD!!!
   Lịch thi lần 2 HK 210 của hệ TCCN đã cập nhật phòng thi và lịch thi.
   Các lớp TTCM Thiết kế CSDL & Đồ án phần mềm - Thầy Lành - nghỉ chiều 29/08 và sáng 30/08
   Thông báo nghỉ học các lớp Thầy Bảo phụ trách Thứ 2 ngày 29/08.
   THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN LÀM ĐỐ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG - NHÓM THẦY PHAN TIẾN VINH
   THÔNG BÁO ĐẾN NHÓM SV LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CẦU NHÓM THẦY LONG
   THÔNG BÁO LỊCH NHẬN ĐÒ ÁN CẦU (Lớp Thầy Long)
   Thông báo lịch hướng dẫn đồ án tốt nghiệp xây dựng nhóm Thầy Hoàng
   THÔNG BÁO VỀ ĐỒ ÁN CAD/CAM/CNC và KT CT MÁY DO THẦY TRANH HƯỚNG DẪN
   Lịch đồ án tốt nghiệp cho SV cầu đường do cô Mỵ hướng dẫn
   Lịch nhận đồ án do cô Mỵ phụ trách : công trình đường; đồ án xây dựng đường, và đồ án thiết kế 
   GỞI THÔNG BAO ĐẾN LỚP 10TCN
   V/v sinh viên khóa 09 và 10LT các ngành thuộc khoa KTXD liên hệ địa điểm thực tập TN
   Thông báo đến SV làm Đồ án tốt nghiệp cầu đường và hạ tầng
   Thay đổi thời gian thi OOAD cho nhóm I (10 sinh viên đầu danh sách)
   THÔNG BÁO ĐẾN CÁC LỚP ĐỒ ÁN DO CÔ MỸ HƯỚNG DẪN
   Điều chỉnh lịch Giảng dạy Trung cấp Chuyên nghiệp
   Danh sách thi chứng chỉ OOAD
   Sinh viên lớp 111TTCC01 do thầy Võ Quang Trường phụ trách chú ý
   Thi chứng chỉ OOAD
   GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN BTCT1 LỚP 111DABT107;108;109;110;111;112
   Mời Ban cán sự các lớp khóa 10 Cao đẳng, Khoa Xây dựng họp
   THÔNG BÁO LỚP HP 111KĐTĐ 03 ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG CỦA THẦY TRANH
   Thông báo đến các lớp Đồ án của Thầy Phan Tiến Vinh.
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG 1 & 2.
   ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỌC LHP 111ĐKTĐO01 ( Điều khiển Tự động trên Ô tô) CỦA THẦY TRANH
   Thông báo đến lớp Công nghệ thi công mới 111CTCM02
   V/v điều chỉnh Thời khóa biểu các HP Đồ án (BTCT1, KC thép 1 - T. Sơn, KTTC1 - T. Phúc)
   Thông báo về lịch TN Quá trình Thiết bị Truyền Chất
   Các SV đã đăng ký Đồ án tổng hợp Chế Tạo Máy lưu ý
   Thông báo về Đồ án Công nghệ Môi trường 1 - CNMT1
   THÔNG BÁO LỊCH HỌC MÔN ĐAKT THI CÔNG 1 - LỚP HP 111ĐAKT109+110
   THÔNG BÁO LỚP ĐỒ ÁN TỔNG HỢP HK1, GVHD : KHÁNH HỒNG
   Thông báo đến các lớp Đồ án lớp thầy Dự trong HK111
   Hủy 6 lớp học phần Tư tưởng HCM do không bố trí được GV dạy.
   Đăng ký học lại Chính trị đầu khóa dành cho SVHS khóa 10
   KHOA ĐIỆN THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN KHÓA 08 VÀ 09LT
   THÔNG BÁO GỞI ĐẾN LỚP 10TCN1
   Chúc mừng các Thủ khoa và Á Khoa trúng tuyển Cao đẳng Công nghệ 2011.
   Điều chỉnh lịch thi lớp 310NLCB202 sang 7h30 ngày 19/08/11.
   Danh sách các Doanh nghiệp Tuyển dụng vào Lễ Phát Bằng ngày 19/08/2011
   Lớp Vật lý kiến trúc 210VLKT101 - học kỳ 210 sẽ học ghép với 111VLKT101
   Lịch học bù lớp KT Xung Số Hè 2011 của thầy Duy
   Bảo vệ TTCM Thiết kế CSDL- lớp Thầy Lành - từ 13h30 ngày 12/08/11
   Những SV sau đây đến gấp PĐT để xử lý ĐKMH - hạn cuối 12/08/11
   Thông báo cho lớp Hè 2011 - môn KT Xung số
   Chuẩn bị học Giáo dục Quốc phòng của HS TCCN khóa 2010.
   ĐIỂM THI GIỮA KỲ HP TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN LỚP HP 310TDD01
   KHOA ĐIỆN THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ THÊM LỚP HỌC PHẦN HK 111
   Thi chứng chỉ OOAD!!!

  Xem tin bài cũ hơn:

  [<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
   26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
   51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
   76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
   101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
   126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
   151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
   176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
   201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
   226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244 245 246  247  248  249  250 
   251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
   276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300 
   301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325 
   326 [Next >>]