1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 122

+ PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH VÀ DANH SÁCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NGÀY 18 – 19/3/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 12/03/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH BẮT BUỘC ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 122

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2022-2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022-2023

+ Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2022-2023 (học kỳ 222)

+ PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐỢT THI 29/10 - 02/11/2022 (BỔ SUNG)

+ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ LỄ TỐT NGHIỆP 2022

+ Phòng Đào tạo thông báo đã xếp lớp và cập nhật thời khóa biểu các lớp học phần ngoại ngữ cho sinh viên khóa 2022

Previous
Next

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 20 CHƯA HOÀN THÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT
Danh sách sinh viên chưa hoàn thành Giáo dục thể chất
Xem danh sách tại ..
Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 20/03/2023 16:31 Xem chi tiết
  DANH SÁCH DỰ KIẾN ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022 – 2023
Những sinh viên không có tên trong danh sách hoặc chưa nộp hồ sơ thì liên ..
Author: Nguyễn Hữu Thành - Updated: 20/03/2023 14:35 Xem chi tiết
  Thông báo xét chọn học bổng ABPDN (Amicale Blaise Pascal Da Nang) NH 2022-2023
Thông báo xét chọn học bổng ABPDN (Amicale Blaise Pascal Da Nang) NH 2022-2023
Thông qua quan hệ ..
Author: Lê Vũ - Updated: 18/03/2023 7:51 Xem chi tiết
  Lớp hệ thống truyền động thủy khí sáng thứ 5 do cô Ái Lành phụ trách

Do cô bận họp sáng nay thứ 5 ngày 16/3 nên lớp hệ thống truyền động ..
Author: Nguyễn Thị Ái Lành - Updated: 16/03/2023 6:27 Xem chi tiết
  Thông báo nghỉ học lớp 222KTCS03 của thầy Trần Lê Nhật Hoàng
Do thầy bị cảm nên lớp kỹ thuật chiếu sáng thứ 5 ngày 16/3 tiết 3 4 ..
Author: Trần Lê Nhật Hoàng - Updated: 15/03/2023 21:54 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN (Đợt thi ngày 01/4/2023)
 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật phối hợp với Trung tâm Phát triển Phần mềm - Đại học Đà Nẵng thông báo về lịch thi sát hạch chứng chỉ CNTT cơ bản ..
Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 15/03/2023 10:55 Xem chi tiết
  Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023
Phòng Đào tạo công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023.
 • Danh sách SV bị buộc thôi học do có thành ..
 • Author: Phòng Đào tạo - Updated: 14/03/2023 16:0 Xem chi tiết
    Thông báo thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023
  Thực hiện Thông báo số 101/TB-ĐHSPK ngày 20/02/2023 của Trường Đại học ..
  Author: Nguyễn Thị Ngọc Linh - Updated: 14/03/2023 14:30 Xem chi tiết
    THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 122
  Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên cao đẳng, đại học tốt nghiệp đợt học kỳ 122 (trừ khóa 17), có nhu cầu nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp liên hệ ..
  Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 14/03/2023 13:57 Xem chi tiết
    PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH VÀ DANH SÁCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NGÀY 18 – 19/3/2023
  Thông báo lịch và danh sách khảo sát năng lực tiếng anh cho sinh viên trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy ngày 18 – 19/3/2023
  Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 14/03/2023 11:27 Xem chi tiết
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI ONLINE HỌC PHẦN VI ĐIỀU KHIỂN LỚP THẦY HOÀNG
   Tổ chức thi online (trực tuyến) học phần "Sức bền vật liệu" và “Cơ lý thuyết” do cô Nguyễn Thị Hải Vân phụ trách
   Thông Báo đến 02 lớp: Tiếng Anh chuyên ngành Ô tô và Lý thuyết Động cơ Đốt trong
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẬP NHẬT LẠI MẬT KHẨU EMAIL CHO SINH VIÊN
   Tổ chức thi online (trực tuyến) học phần "Chuyên đề công trình cầu - 219CDTCC01" do thầyBạch Quốc Sĩ phụ trách
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẬP NHẬT LẠI MẬT KHẨU EMAIL CHO SINH VIÊN
   Thông báo đến sv: Huỳnh Bá Thân và Trần Minh Tuấn
   Thông báo thi trực tuyến các học phần do thầy Nguyễn Lê Văn phụ trách
   THÔNG BÁO THI TRỰC TUYẾN CÁC MÔN HỌC DO THẦY DƯƠNG QUANG THIỆN PHỤ TRÁCH
   Thông báo chuyển đổi hình thức thi học kỳ môn Vẽ kỹ thuật xây dựng cô Vỹ Phương dạy
   Thông báo thi online môn Vẽ Kỹ Thuật lớp cô Linh
   Thi kết thúc học phần: Tiếng Anh CN Ô tô (291TACNOT02) và LT Động cơ Đốt trong (291LTĐCĐT01)
   Check Microsoft Mail để Join vào nhóm lớp 219CSDL201 - cô Quyên!!!
   Kiểm tra kết thúc học phần 291PPHTN05;291PPHTN06;219PPHTN07;219PPHT101 của thầy Hồ Công Lam
   Kiểm tra kết thúc học phần 291KTĐ04; 291PPHTN01; 291PPHTN02; 291PPHTN03 của thầy Trần Lê Nhật Hoàng
   Thông báo về việc triển khai dạy học trực tuyến học kỳ I năm học 2020-2021
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỖ TRỢ SỬ DỤNG EMAIL CỦA TRƯỜNG
   THÔNG BÁO VỀ CẤP PHÁT ĐỊA CHỈ E-MAIL CHO KHÓA 2016
   Phòng Đào tạo công bố số liệu tính giờ giảng quy đổi đợt 2 - học kỳ 219.
   THÔNG BÁO VỀ CẤP PHÁT ĐỊA CHỈ E-MAIL
   THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG DO ÔNG VĂN PHÚ CHÍNH TÀI TRỢ
   Báo cáo kết thúc môn NN C#
   THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG HỖ TRỢ SINH VIÊN VƯỢT KHÓ HIẾU HỌC
   THÔNG BÁO NỘP BÀI BÁO CÁO CUỐI KỲ MÔN LẬP TRÌNH TRỰC QUAN
   THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT HỌC BỔNG ABPDN
   Thông báo về việc xử lý công việc liên quan đến phòng Đào tạo trong thời gian giãn cách xã hội
   Thông báo tạm hoãn kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 học kỳ 219 (ngày 09/08/2020)
   Học online lớp 291THVP05!!!
   Học online lớp 291THVP06!!!
   Thông báo tạm hoãn thi học kỳ 219
   HOÀN TRẢ BẢO HIỂM ĐỢT 2
   CẬP NHẬP SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CHO VIỆC HOÀN TRẢ BẢO HIỂM Y TẾ ĐỢT 1
   THÔNG BÁO NGHỈ HỌC THỰC HÀNH LỚP TH - KỸ THUẬT LẬP TRÌNH - CÔ MY
   Gởi đến các bạn lớp đồ án tồng hợp của thầy Đoàn Lê Anh
   Thông báo đến các sinh viên CNTT làm đồ án tốt nghiệp do thầy Vũ hướng dẫn
   Thông báo về công tác phòng chống dịch Covid-19
   Lớp 291VKT03 cô Linh
   TẠM HOÃN THI KỸ THUẬT LẬP TRÌNH và CƠ SỞ DỮ LIỆU
   Thông báo lùi thời gian công bố kết quả học bổng ABPDN lần thứ 2
   Thông báo gặp mặt tất cả sinh viên hệ cao đẳng hiện còn đang học tại Khoa KTXD (bắt buộc)
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÀN TRẢ BẢO HIỂM Y TẾ ĐỢT 1
   Điều chỉnh lịch học lớp KCBTCT Thầy Ngô Thanh Vinh
   Thông báo lùi ngày công bố kết quả xét học bổng ABPDN
   Thông báo lịch thi cuối kỳ học phần Quản trị Doanh nghiệp Xây dựng học kỳ 219
   Thông báo lịch thi cuối kỳ học phần Quản lý dự án Xây dựng học kỳ 219
   Thông báo đến lớp Chuyên đề phần mềm của thầy Vũ
   THÔNG BÁO THÔNG ĐỒ ÁN TỔNG HỢP TĐH THẦY THIỆN HƯỚNG DẪN
   Upload Đề cương Đồ án tổng hợp - Đồ án chuyên ngành - Học kỳ 219.
   Thi kết thúc học phần Môn Công nghệ CAD/CAM/CNC
   Thông báo thi học kì đến 2 lớp 291DLDDT02 và 291DLDDT04 của thầy Trần Lê Nhật Hoàng

  Xem tin bài cũ hơn:

  [<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 23 24  25 
   26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
   51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
   76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
   101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
   126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
   151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
   176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
   201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
   226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
   251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
   276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300 
   301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325 
   326 [Next >>]