1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

+ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Ngày thi 23/4/2023)

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 122

+ PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH VÀ DANH SÁCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NGÀY 18 – 19/3/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 12/03/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH BẮT BUỘC ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 122

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2022-2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022-2023

+ Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2022-2023 (học kỳ 222)

+ PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐỢT THI 29/10 - 02/11/2022 (BỔ SUNG)

+ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ LỄ TỐT NGHIỆP 2022

Previous
Next

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Ngày thi 23/4/2023)
 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật phối hợp với Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng (ĐHNN-ĐHĐN) thông báo về việc đăng ký dự thi khảo sát năng ..
Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 27/03/2023 8:20 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 222MVS02
Hiện cô đang bị sốt nên chiều nay ngày 24/03/2023 các e nghỉ nhé. Tuần sau học bình thường. Trân trọng ..
Author: Phạm Thị Thảo Khương - Updated: 24/03/2023 14:28 Xem chi tiết
  PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO VỀ VIỆC CBVC VÀ SINH VIÊN KHÔNG CÓ NHIỆM VỤ KHÔNG ĐẾN TRƯỜNG TRONG THỜI GIAN DIỄN RA KỲ THI ĐGNL
Thông báo về việc CBVC và sinh viên không có nhiệm vụ không đến ..
Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 22/03/2023 9:18 Xem chi tiết
  PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 20 CHƯA HOÀN THÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT
Danh sách sinh viên chưa hoàn thành Giáo dục thể chất
Xem danh sách tại ..
Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 20/03/2023 16:31 Xem chi tiết
  DANH SÁCH DỰ KIẾN ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022 – 2023
Những sinh viên không có tên trong danh sách hoặc chưa nộp hồ sơ thì liên ..
Author: Nguyễn Hữu Thành - Updated: 20/03/2023 14:35 Xem chi tiết
  Thông báo xét chọn học bổng ABPDN (Amicale Blaise Pascal Da Nang) NH 2022-2023
Thông báo xét chọn học bổng ABPDN (Amicale Blaise Pascal Da Nang) NH 2022-2023
Thông qua quan hệ ..
Author: Lê Vũ - Updated: 18/03/2023 7:51 Xem chi tiết
  Lớp hệ thống truyền động thủy khí sáng thứ 5 do cô Ái Lành phụ trách

Do cô bận họp sáng nay thứ 5 ngày 16/3 nên lớp hệ thống truyền động ..
Author: Nguyễn Thị Ái Lành - Updated: 16/03/2023 6:27 Xem chi tiết
  Thông báo nghỉ học lớp 222KTCS03 của thầy Trần Lê Nhật Hoàng
Do thầy bị cảm nên lớp kỹ thuật chiếu sáng thứ 5 ngày 16/3 tiết 3 4 ..
Author: Trần Lê Nhật Hoàng - Updated: 15/03/2023 21:54 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN (Đợt thi ngày 01/4/2023)
 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật phối hợp với Trung tâm Phát triển Phần mềm - Đại học Đà Nẵng thông báo về lịch thi sát hạch chứng chỉ CNTT cơ bản ..
Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 15/03/2023 10:55 Xem chi tiết
  Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023
Phòng Đào tạo công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023.
 • Danh sách SV bị buộc thôi học do có thành ..
 • Author: Phòng Đào tạo - Updated: 14/03/2023 16:0 Xem chi tiết
   Mời lớp trưởng các lớp khóa 07 CĐ-LT-TCCN-TCN gặp Thầy Thọ gấp
   THÔNG BÁO CỦA PHÒNG TÀI VỤ
   Sinh viên đăng ký học lớp 07GDTC321 thứ 4(tiết 4-6) lưu ý.
   Họp chuẩn bị đợt 1 Giáo dục quốc phòng của Khóa 2007 Cao đẳng
   THÔNG BÁO NGHỈ HỌC LỚP 07TBTN02
   Xét công nhận tích lũy học phần cho sinh viên khóa 2007 CĐ-LT-HCKT
   Thu thập ý kiến phản hồi của sinh viên học kỳ 107.
   Lớp trưởng (hoặc lớp phó) các lớp 07C, 07CĐT, 07ĐL họp
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 06XD1 VÀ 06XD2
   Thử nghiệm Trang học sinh TCCN dành cho khóa 07 TCCN và TCN
   ĐIỂM KIỂM TRA GIỮA KỲ LỚP 07GDMT11
   THÔNG BÁO V/v THI KẾT THÚC HỌC PHẦN GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG CỦA LỚP 07GDMT11
   THÔNG BÁO HỌP LỚP 06XD2
   Thông báo SV Lê Bá Tiến & Phan Minh Quân
   THÔNG BÁO LỚP 06HTP NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP
   THÔNG BÁO ĐẾN CÁC LỚP KHÓA 06 KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
   THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG CỦA LỚP 07GDMT11
   Bổ sung lịch học thực hành Kỹ thuật lập trình của SV lớp 07LTĐT
   Mời lớp trưởng 07LTĐ đến nhận tài liệu chuẩn bị cho môn Mạch điện I
   Đổi phòng học lớp 07THML03 và 07THML10 môn Triết học tối thứ 4
   Hai lớp 07CNXH03 & 07XHCN04 lưu ý:
   SV 05CĐT nghỉ học giờ HTDTDTK vào chiều thứ hai (29/10/07)
   GỬI THÔNG BÁO
   V/v làm thẻ sv cho khóa 07
   Sinh viên lớp 07CHLT02 lưu ý
   V/v làm thẻ sinh viên cho khóa 2007 các hệ đào tạo
   Hướng dẫn đăng ký học bổ sung đối với SV 07 được miễn giảm học phần
   Hướng dẫn thủ tục xin miễn giảm học phần dành cho SV 07LT-HCKT
   Hoàn thành cấp mã SV và tài khoản truy cập cho sinh viên khóa 07
   **THÔNG BÁO HỌP LỚP 06Đ1
   THÔNG BÁO HỌP LỚP 06Đ2
   Nghỉ học các lớp học phần Giáo dục thể chất từ 22/10/07 đến 31/10/07
   SV Trần Tuấn Kha lớp 06Đ lưu ý
   Lớp 07CNXH03 và 07CNXH04 nghỉ học sáng thứ 7 ngày 20/10/07
   Lễ phát bằng tốt nghiệp Cao đẳng khóa 2004 - 13h30 ngày 23/10/07
   SV lớp 07DS01 bắt đầu học môn Dung sai đo lường từ tuần 12 (29/10)
   SV lớp 07DS01 bắt đầu học môn Dung sai đo lường từ tuần 12 (29/10)
   Thông báo cho lớp 07MT
   Sinh viên 07 hệ đào tạo liên thông và HCKT bắt đầu học kỳ mới từ 15/10/07
   29 sinh viên khóa 06 bị buộc thôi học do có thành tích học tập kém
   Hoàn thành chuyển điểm từ điểm số sang điểm chữ cho khóa 06 CĐ
   Chính thức cấp mã sinh viên và tài khoản truy cập cho sinh viên CĐ 07
   Cập nhật dữ liệu khóa 2007 - tạm ngưng 1 số chức năng của website
   GVCN lớp 06N thông báo
   THÔNG BÁO SINH HOẠT LỚP 06XD2
   GVCN nhắn lớp 06N
   THÔNG BÁO HỌP LỚP 06H
   Thông báo họp lớp 06T2
   Mời họp lớp 07ĐT2
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 07MT

  Xem tin bài cũ hơn:

  [<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
   26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
   51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
   76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
   101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
   126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
   151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
   176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
   201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
   226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
   251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
   276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300 
   301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318 319 320  321  322  323  324  325 
   326  327 [Next >>]