1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

+ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Ngày thi 23/4/2023)

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 122

+ PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH VÀ DANH SÁCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NGÀY 18 – 19/3/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 12/03/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH BẮT BUỘC ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 122

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2022-2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022-2023

+ Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2022-2023 (học kỳ 222)

+ PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐỢT THI 29/10 - 02/11/2022 (BỔ SUNG)

+ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ LỄ TỐT NGHIỆP 2022

Previous
Next

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Ngày thi 23/4/2023)
 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật phối hợp với Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng (ĐHNN-ĐHĐN) thông báo về việc đăng ký dự thi khảo sát năng ..
Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 27/03/2023 8:20 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 222MVS02
Hiện cô đang bị sốt nên chiều nay ngày 24/03/2023 các e nghỉ nhé. Tuần sau học bình thường. Trân trọng ..
Author: Phạm Thị Thảo Khương - Updated: 24/03/2023 14:28 Xem chi tiết
  PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO VỀ VIỆC CBVC VÀ SINH VIÊN KHÔNG CÓ NHIỆM VỤ KHÔNG ĐẾN TRƯỜNG TRONG THỜI GIAN DIỄN RA KỲ THI ĐGNL
Thông báo về việc CBVC và sinh viên không có nhiệm vụ không đến ..
Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 22/03/2023 9:18 Xem chi tiết
  PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 20 CHƯA HOÀN THÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT
Danh sách sinh viên chưa hoàn thành Giáo dục thể chất
Xem danh sách tại ..
Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 20/03/2023 16:31 Xem chi tiết
  DANH SÁCH DỰ KIẾN ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022 – 2023
Những sinh viên không có tên trong danh sách hoặc chưa nộp hồ sơ thì liên ..
Author: Nguyễn Hữu Thành - Updated: 20/03/2023 14:35 Xem chi tiết
  Thông báo xét chọn học bổng ABPDN (Amicale Blaise Pascal Da Nang) NH 2022-2023
Thông báo xét chọn học bổng ABPDN (Amicale Blaise Pascal Da Nang) NH 2022-2023
Thông qua quan hệ ..
Author: Lê Vũ - Updated: 18/03/2023 7:51 Xem chi tiết
  Lớp hệ thống truyền động thủy khí sáng thứ 5 do cô Ái Lành phụ trách

Do cô bận họp sáng nay thứ 5 ngày 16/3 nên lớp hệ thống truyền động ..
Author: Nguyễn Thị Ái Lành - Updated: 16/03/2023 6:27 Xem chi tiết
  Thông báo nghỉ học lớp 222KTCS03 của thầy Trần Lê Nhật Hoàng
Do thầy bị cảm nên lớp kỹ thuật chiếu sáng thứ 5 ngày 16/3 tiết 3 4 ..
Author: Trần Lê Nhật Hoàng - Updated: 15/03/2023 21:54 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN (Đợt thi ngày 01/4/2023)
 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật phối hợp với Trung tâm Phát triển Phần mềm - Đại học Đà Nẵng thông báo về lịch thi sát hạch chứng chỉ CNTT cơ bản ..
Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 15/03/2023 10:55 Xem chi tiết
  Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023
Phòng Đào tạo công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023.
 • Danh sách SV bị buộc thôi học do có thành ..
 • Author: Phòng Đào tạo - Updated: 14/03/2023 16:0 Xem chi tiết
   Lịch hướng dẫn đồ án TN phần kết cấu ngành Hạ tầng - GVHD Nguyễn Phú Hoàng
   Điểm thi kết thúc môn dự toán và thực hành dự toán các lớp 10TCX1, 10TCX2, 10TCX3
   Lịch gặp lớp Đồ án Điện tử Công nghiệp của thầy Phan Ngoc Kỳ
   THÔNG BÁO ĐẾN NHÓM THỰC HÀNH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC NHÀ Ở 1
   Điểm thi môn Thi công cầu lớp 10TCCĐ2
   Thông báo thay đổi thời gian thông ĐAIT01 và ĐANIT03 lớp cô Quyên!
   Điểm thi Môn học Tin học xây dựng lớp 10TCCDD1,2
   MỜI THAM DỰ HỘI THẢO NGÀNH CNTT
   Thầy P.V.Phát thông báo đến lớp ĐATH và ĐA Kỹ thuật mạch Điện tử
   Thông báo điều kiện dự thi tốt nghiệp tháng 06 năm 2012
   Thông báo lịch học bù hai lớp Địa kỹ thuật 03 và 04 cô Mỹ
   Sinh hoạt lớp 10TCCD2 tháng 4
   Thông báo họp lớp chủ nhiệm 10XC, cô Mỹ
   Kế hoạch cấp phát Chứng chỉ Giáo dục thể chất
   THÔNG BÁO SINH HOẠT LỚP THÁNG 4- Lớp 10T1
   THÔNG BÁO NỘP BÀI TẬP
   THÔNG BÁO NỘP BÀI TẬP THỰC TẬP
   Điểm thực hành tin học Xây dựng (10TCX1; 10TCX2; 10TCX3)
   BẢNG ĐIỂM THI CÔNG CẦU (10TCCĐ1)
   Danh sách 55 SV CĐ & 160 HS TCCN Khóa 2011 bị xóa tên từ 11/04/12
   V/v đăng ký học kỳ hè 311 của sv khoa XD
   THÔNG BÁO SHCN THÁNG 4 - LỚP 11KT1
   GỬI THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 211CSDL102, 211CTGT02
   XEM ĐIỂM THI HỌC KỲ II MÔN CSDL CÁC LỚP 10TC1_2_3
   THÔNG BÁO ĐẾN CÁC SINH VIÊN KHOA CƠ KHÍ
   Kế hoạch cấp phát Chứng chỉ Giáo dục thể chất
   Họp lớp Chủ nhiệm 09C2.
   Họp lớp Chủ nhiệm 09C2.
   Họp lớp chủ nhiệm 09C1.
   THÔNG BÁO CHO SINH VIÊN KHÓA 09 KHOA CƠ KHÍ
   V/v hướng dẫn SV đăng ký các học phần đồ án môn học của Khoa Kỹ thuật Xây dựng Học kỳ Hè 2012
   Lịch hướng dẫn và thông đồ án các lớp do T. Đoàn Vĩnh Phúc hướng dẫn
   Lịch gặp lớp đồ án tổng hợp do thầy Phan Ngọc Kỳ hướng dẫn
   THÔNG BÁO SV LÀM ĐỒ ÁN HT CƠ ĐIỆN TỬ DO THẦY TRANH HƯỚNG DẪN
   THÔNG BÁO SHCN THÁNG 4 - LỚP 09KT
   Thông báo DS tham dự Đại hội Đại Biểu ĐTNCSHCM Đại học Đà Nẵng
   Xóa tên 67 sinh viên Cao đẳng khóa 2011 -CQ và LT từ ngày 09/04/2012.
   Chính thức xóa tên 179 HS TCCN khóa 2011 từ ngày 09/04/2012.
   Thông báo học bù môn Mạch điện của cô Hoa
   Các lớp 10TCT xem điểm tổng kết môn VB.NET !!!!
   V/v giao nhiệm vụ và hướng dẫn đồ án tốt nghiệp (Phần Kết cấu) cho SV Kiến trúc của Thầy Nguyễn Phú Hoàng
   Danh sách sinh viên được nhận học bổng ABPDN 2012
   Lịch gặp Sinh viên thực hiện đề tài tốt nghiệp do thầy Phan Ngọc Kỳ hướng dẫn
   Lịch hướng dẫn đồ án BTCT1 (211DABT104; 105; 106; 107)
   V/v giao nhiệm vụ và hướng dẫn đồ án tốt nghiệp (Phần Kết cấu) cho SV Kiến trúc của Thầy Huỳnh Minh Sơn
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP THÍ NGHIỆM ROLE VÀ CAO ÁP
   GVCN và Lớp trưởng các lớp chú ý: Nội dung họp lớp tháng 4
   Thông báo đến 2 lớp 10TCCD1 và 10TCCD2
   Sinh viên làm đồ án môn học HTCĐT do thầy Huy hướng dẫn
   Xóa tên 67 sinh viên Cao đẳng khóa 2011 -CQ và LT từ ngày 09/04/2012.

  Xem tin bài cũ hơn:

  [<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
   26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
   51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
   76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
   101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
   126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
   151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
   176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
   201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224 225
   226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
   251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
   276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300 
   301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325 
   326  327 [Next >>]