1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2022-2023

+ Phòng Đào tạo thông báo về việc học Giáo dục QPAN đối với sinh viên khóa 2022

+ Công bố danh mục lớp học phần học kỳ hè năm học 2022-2023 (HK322) và những điều cần biết về đăng ký học phần học kỳ hè

+ Thông báo Về việc tổ chức cho sinh viên đại học hình thức chính quy khóa 2020 đăng ký chọn học chương trình đào tạo cử nhân, chương trình đào tạo kỹ sư

+ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Ngày thi 23/4/2023)

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 122

+ PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH VÀ DANH SÁCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NGÀY 18 – 19/3/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 12/03/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH BẮT BUỘC ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 122

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2022-2023

Previous
Next

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐỢT THI 03/6 - 06/6/2023
Phòng Đào tạo thông báo Lịch thi và danh sách thi sát hạch chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, đợt thi 03/6 - 06/6/2023:

Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 31/05/2023 9:14 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực tiếng anh chuẩn đầu ra cho sinh viên các cơ sở đào tạo thuộc đại học đà nẵng, đợt thi ngày ..
Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 30/05/2023 17:4 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN VẮNG HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH
Phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách sinh viên không tham gia học Giáo dục ..
Author: Lê Thị Phương Thảo - Updated: 24/05/2023 15:59 Xem chi tiết
  DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT CHUẨN B1, B2, C1 ĐỢT KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA, ĐỢT THI NGÀY 22 - 24/04/2023
Danh sách thí sinh đạt chuẩn B1, B2, C1 đợt khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra, đợt thi ngày 22-24/04/2023
Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 24/05/2023 8:59 Xem chi tiết
  Thông báo về việc học phí Giáo dục Quốc phòng Khóa tuyển sinh 2022 (thu hộ)
Thông báo về việc học phí Giáo dục Quốc phòng Khóa tuyển sinh 2022 (thu ..
Author: Nguyễn Thị Ngọc Linh - Updated: 19/05/2023 14:9 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC CÁC LỚP TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG LẤY LẠI CĂN BẢN DÀNH CHO SINH VIÊN
Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng và Tư vấn Kỹ thuật Công nghệ thuộc ..
Author: Trung tâm ĐTBD và TVKTCN - Updated: 18/05/2023 8:40 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH KHÓA 2022
Phòng Công tác sinh viên thông báo các vấn đề liên quan đến việc học ..
Author: Lê Thị Phương Thảo - Updated: 16/05/2023 16:36 Xem chi tiết
  Thông báo về thu học phí học đợt cuối học kỳ II năm học 2022-2023 (Học kỳ 222)
Nhà trường đã thực hiện thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023, đến nay rất nhiều sinh viên đã hoàn thành, tuy nhiên vẫn còn một số sinh viên chưa ..
Author: Nguyễn Thị Ngọc Linh - Updated: 10/05/2023 16:9 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2022-2023
Phòng Đào tạo thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp ..
Author: Phòng Đào tạo - Updated: 10/05/2023 8:38 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ HOẶC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA 2020
Phòng Đào tạo đã cập nhật kết quả kết quả đăng ký học Chương trình đào tạo kỹ sư/Chương trình đào tạo cử nhân đối với sinh viên khóa 2020.
Đề nghị ..
Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 09/05/2023 15:21 Xem chi tiết
 THÔNG BÁO CÁC BẠN SINH VIÊN KHÓA 2020 NỘP GẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ
 THÔNG BÁO DANH SÁCH GIA HẠN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2021
 THÔNG BÁO ĐẾN EM NGUYỄN KHÁNH NGỌC KHÓA 17 CAO ĐẲNG
 THÔNG BÁO NHẬN THẺ BẢO HIỂM ĐỢT 3 KHÓA 2020
 Danh sách SV dự kiến được MGHP-HKI-NH 2020-2021
 THÔNG BÁO ĐẾN SV LỚP HP 120HTCDT01 (Hệ thống Cơ Điện tử) CỦA T.TRANH
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỖ TRỢ SINH VIÊN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19 ĐỢT 2, BÃO VÀ LŨ LỤT NĂM 2020
 Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2019-2020.
 THÔNG BÁO THIẾU HỒ SƠ NHẬP HỌC KHOÁ 20
 Trừ thuế TNCN quý 3/2020
 DANH SÁCH NHẬN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ ĐỢT 2
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 120MVS01
 THÔNG BÁO HỌC BỔNG NUÔI DƯỠNG ƯỚC MƠ
 Thông báo nghỉ học Giáo dục Môi trường chiều thứ 2 (16/11/2020) - GV Huỳnh Thị Ngọc Châu
 Thông báo nghỉ học lớp Vi Điều Khiển chiều Thứ 2 của thầy Phạm Duy Dưởng
 Phòng Đào tạo công bố số liệu tính giờ giảng quy đổi đợt 1 - học kỳ 120.
 DANH SÁCH NHỮNG BẠN SINH VIÊN KHÓA 2020 CHƯA NỘP THẺ BẢO HIỂM
 THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020
 THÔNG BÁO NỘP PHIẾU ĐIỂM KỲ 219
 Thông báo 3 sinh viên có tên sau lớp ĐACN CNTT Cao đẳng!
 DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2020 MUA BẢO HIỂM Y TẾ ĐỢT 2
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI VÀ ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP
 Thông báo đến các lớp Tin học cơ bản do cô Dung phụ trách!
 Thông báo đến lớp 120KTLTC do cô Dung giảng dạy!
 Thông báo nghỉ học lớp Truyền động Cơ khí - thầy Văn
 Sinh viên:ĐINH HÒA KHUYÊN
 Tài liệu vật lí Điện từ lớp "120VLDT02". SV vắng nhiều sẽ không được dự thi
 Thông báo gia hạn thời gian khám sức khỏe sinh viên khóa 2020
 Thời gian nộp hồ sơ miễn giảm học phí HK1-NH 2020-2021.(lần 3)
 THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN CÁC HỌC BỔNG ĐÀU NĂM 2020-2021
 Thông báo nghỉ học - HP Cơ sở Kỹ thuật Thực phẩm
 THÔNG BÁO LỊCH THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 120XLTHS02
 Thông báo đến các SV làm Đồ án TN, Đồ án PM1, TTCM TKCSDL (hệ Cao đẳng)
 Thông báo nghỉ học Lớp 120KTRXD01, Tiết 7-8, thứ Năm 5/11/2020
 THÔNG BÁO NỘP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI KHÓA 2018 VÀ 2019
 Lịch họp lớp 18D2
 THÔNG BÁO NHẬN THẺ BẢO HIỂM KHÓA 2020
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 20DT1
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 20DT1
 Thông báo đến lớp Vi điều khiển chiều Thứ 3 của thầy Phạm Duy DƯởng
 Tham gia nhóm Zalo lớp 20XH1
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÀN TRẢ BẢO HIỂM ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA 2020
 Thông Báo Đến Lớp Thực Tập Chuyên Môn - TKCSDL - Giai Đoạn 2 - Cô My Phụ Trách
 Tham gia group zalo lớp 20T1
 Thông báo đến sinh viên 2 lớp học phần dung sai 120DSDL01 và chi tiết máy 120CTM01 – Thầy Dương phụ trách
 Thông báo đến lớp 20T3
 Lớp 20Xd1
 Thông báo đến lớp 20XH1 về việc tham gia buổi khai giảng
 Thông đến lớp 120THCB12 Tin học cơ bản của thầy Vũ phụ trách

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 18 19  20  21  22  23  24  25 
 26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
 51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
 76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
 126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
 151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
 176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
 201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
 226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
 251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
 276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300 
 301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325 
 326  327 [Next >>]