1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 122

+ PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH VÀ DANH SÁCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NGÀY 18 – 19/3/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 12/03/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH BẮT BUỘC ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 122

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2022-2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022-2023

+ Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2022-2023 (học kỳ 222)

+ PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐỢT THI 29/10 - 02/11/2022 (BỔ SUNG)

+ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ LỄ TỐT NGHIỆP 2022

+ Phòng Đào tạo thông báo đã xếp lớp và cập nhật thời khóa biểu các lớp học phần ngoại ngữ cho sinh viên khóa 2022

Previous
Next

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 20 CHƯA HOÀN THÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT
Danh sách sinh viên chưa hoàn thành Giáo dục thể chất
Xem danh sách tại ..
Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 20/03/2023 16:31 Xem chi tiết
  DANH SÁCH DỰ KIẾN ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022 – 2023
Những sinh viên không có tên trong danh sách hoặc chưa nộp hồ sơ thì liên ..
Author: Nguyễn Hữu Thành - Updated: 20/03/2023 14:35 Xem chi tiết
  Thông báo xét chọn học bổng ABPDN (Amicale Blaise Pascal Da Nang) NH 2022-2023
Thông báo xét chọn học bổng ABPDN (Amicale Blaise Pascal Da Nang) NH 2022-2023
Thông qua quan hệ ..
Author: Lê Vũ - Updated: 18/03/2023 7:51 Xem chi tiết
  Lớp hệ thống truyền động thủy khí sáng thứ 5 do cô Ái Lành phụ trách

Do cô bận họp sáng nay thứ 5 ngày 16/3 nên lớp hệ thống truyền động ..
Author: Nguyễn Thị Ái Lành - Updated: 16/03/2023 6:27 Xem chi tiết
  Thông báo nghỉ học lớp 222KTCS03 của thầy Trần Lê Nhật Hoàng
Do thầy bị cảm nên lớp kỹ thuật chiếu sáng thứ 5 ngày 16/3 tiết 3 4 ..
Author: Trần Lê Nhật Hoàng - Updated: 15/03/2023 21:54 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN (Đợt thi ngày 01/4/2023)
 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật phối hợp với Trung tâm Phát triển Phần mềm - Đại học Đà Nẵng thông báo về lịch thi sát hạch chứng chỉ CNTT cơ bản ..
Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 15/03/2023 10:55 Xem chi tiết
  Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023
Phòng Đào tạo công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023.
 • Danh sách SV bị buộc thôi học do có thành ..
 • Author: Phòng Đào tạo - Updated: 14/03/2023 16:0 Xem chi tiết
    Thông báo thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023
  Thực hiện Thông báo số 101/TB-ĐHSPK ngày 20/02/2023 của Trường Đại học ..
  Author: Nguyễn Thị Ngọc Linh - Updated: 14/03/2023 14:30 Xem chi tiết
    THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 122
  Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên cao đẳng, đại học tốt nghiệp đợt học kỳ 122 (trừ khóa 17), có nhu cầu nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp liên hệ ..
  Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 14/03/2023 13:57 Xem chi tiết
    PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH VÀ DANH SÁCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NGÀY 18 – 19/3/2023
  Thông báo lịch và danh sách khảo sát năng lực tiếng anh cho sinh viên trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy ngày 18 – 19/3/2023
  Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 14/03/2023 11:27 Xem chi tiết
   THÔNG BÁO NỘP PHIẾU ĐIỂM KỲ 120 ( BẢNG GIẤY )
   Giao và hướng dẫn Đồ án kết cấu BTCT (220DAKCB02) và Kết cấu công trình BTCT (220DAKCTB01)- GV: LC Phát
   Thông báo đến các lớp Đồ án TN và Đồ án PM do thầy Lê Vũ phụ trách
   Thông báo đến lớp 220DKGNTB01 do cô Thảo Khương phụ trách
   Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2020-2021.
   Thông báo các em lớp 220THCCK01!!!
   Thông báo nghỉ học- Thầy Đào Thanh Hùng
   Thông báo nghỉ học các lớp thầy Nguyễn Đức Quận phụ trách
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 220THĐCB 08
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP THÍ NGHIỆM HOÁ HỮU CƠ - VÔ CƠ!
   THÔNG BÁO ĐÊN LỚP CƠ SỞ DỮ LIỆU 1và LỚP CẤU TRÚC DỮ LIỆU-THUẬT TOÁN
   Thông báo đến các lớp gv Phan Nhật Long
   Những Sinh viên là con cán bộ của Đại học Đà nẵng
   Hỗ trợ chi phí học tập đối với SV là người dân tộc thiểu số.
   Nộp hồ sơ xin trợ cấp xã hội HK1-NH 2020-2021
   Thời gian nộp hồ sơ miễn giảm học phí HK2-NH 2020-2021.
   Thông báo đến lớp Lập Trình Ứng Dụng - Thầy Lê Hữu Duy
   Thông báo đến lớp KT Lập trình C - Thầy Lê Hữu Duy
   THÔNG BÁO V/V HỌP LỚP THÁNG 3/2021
   THÔNG BÁO HỌP CHỦ NHIỆM THÁNG 03/2021 LỚP 17HTD1 và 18TĐH02
   Phòng Đào tạo công bố danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp học kỳ 120
   Thông báo đến lớp TN VSMT - cô Huỳnh Thị Ngọc Châu phụ trách
   THÔNG BÁO
   DANH SÁCH SINH VIÊN KÝ SAI CHỮ KÝ LÀM THẺ SINH VIÊN
   THÔNG BÁO LỊCH THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN (Đợt thi ngày 27/03/2021)
   THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Đợt thi ngày 21/03/2021)
   Thông báo kế hoạch dạy online - các lớp HP do Thầy Trần Vũ Tiến phụ trách
   Thông báo giảng dạy tập trung môn học Giáo dục thể chất, học kỳ II năm học 2020-2021
   Thông báo v/v dạy online học phần Cơ học đất 220CHD01- GV Trần Thị Phương Huyền (Khoa KTXD)
   Các học phần Lập trình mạng 220LTM01, 220LTM02 online - Thầy Nguyễn Văn Phát được bắt đầu học theo thời khóa biểu của Phòng ĐT
    Thông báo học online cac lớp Học Phần do Thầy Trần Ngọc Hoàng Phụ trách
   Thông báo học online- các lớp Thầy Mận
   Học phần Tin học căn bản - 220THCB06 -Thứ 3 (Tiết 3-5), lớp học online Thầy Nguyễn Văn Phát phụ trách sẽ bắt đầu theo lịch đào tạo của UTE.
   Thông báo học online cac lớp Học Phần do Thầy Đặng Ngọc Thành Phụ trách
   Thông báo kế hoạch dạy online - các lớp HP do Thầy Phan Tiến Vinh phụ trách
   Thông báo học trực tuyến các lớp học phần do cô Ngô Thị Minh Phương giảng dạy
   Thông báo đến các lớp do thầy thầy Lê Vũ phụ trách
   Các em sinh viên lớp Tin học cơ bản 01 - 02 - 03 - 04; và lớp PTTKHDT theo dõi & tham gia học Online trên Teams!
   Thông báo giảng dạy và học tập trực tuyến các lớp học phần lý thuyết và đồ án – Thầy Dương phụ trách
   Thông báo mở lại HP TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ 220TDCK01
   Học trực tuyến các học phần do GV Phan Ngọc Kỳ phụ trách
   Học online lớp 202CLT101
   Học online lớp 220CHLT02 Cơ học lý thuyết
   Học online lớp 220COLT01 Cơ lý thuyết
   Học online lớp 220SBVL03 Sức bền vật liệu
   Học online môn Sức bền Vật liệu - Giảng viên Nguyễn Thị Hải Vân
   Học online môn Sức bền Vật liệu - Giảng viên Nguyễn Thị Hải Vân
   Thông báo v/v học online các học phần Cô P. Trang Khoa X.D
   THÔNG BÁO HỌC ONLINE CÁC LỚP KỸ THUẬT LẬPTRÌNH C DO THẦY DUY PHỤ TRÁCH
   Các SV đã đăng ký học HP Dung sai Đo lường của thầy Việt chú ý

  Xem tin bài cũ hơn:

  [<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 14 15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
   26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
   51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
   76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
   101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
   126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
   151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
   176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
   201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
   226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
   251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
   276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300 
   301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325 
   326 [Next >>]