1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  Thông báo tạm thời khóa tài khoản sinh viên do nợ học phí.
Hiện nay, nhà trường đã tạm thời khóa tài khoản đối với những sinh ..
Author: Phạm Minh Tuấn - Updated: 19/05/2022 10:26 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO NỘP PHIẾU ĐIỂM GIẤY KÌ 121
Phòng Đào tạo kính đề nghị quý thầy cô giảng dạy học kỳ 121 ..
Author: Phòng Đào tạo - Updated: 18/05/2022 14:36 Xem chi tiết
  PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐỢT THI 21 - 25/05/2022
Phòng Đào tạo thông báo Lịch thi và danh sách thi sát hạch chuẩn kỹ năng ..
Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 18/05/2022 10:0 Xem chi tiết
  Đề nghị mở lớp học kỳ Hè 321-sinh viên Khoa Cơ khí. Hạn chót: 17h00. 19/5/2022.
Sinh viên Khoa cơ khí làm đề nghị mở lớp cho học kỳ Hè 321 theo link đính ..
Author: Đào Thanh Hùng - Updated: 17/05/2022 15:32 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2021-2022
Phòng Đào tạo thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp ..
Author: Phòng Đào tạo - Updated: 17/05/2022 14:28 Xem chi tiết
  ĐĂNG KÝ MỞ LỚP HỌC KỲ HÈ 321 CHO SINH VIÊN KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ
Sinh viên Khoa Điện - Điện tử đăng ký mở lớp học kỳ hè 321 điền thông tin vào form dưới dây , hạn cuối đăng ký mở lớp là ngày ..
Author: Dương Quang Thiện - Updated: 16/05/2022 8:24 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO NHẬN GIẤY MỜI CHUP XQ MIỄN PHÍ
Thông báo đến tất cả các bạn sinh viên đã đăng ký khám sàng ..
Author: Phòng CTSV - Updated: 09/05/2022 15:4 Xem chi tiết
  Gia hạn thời gian nhận hồ sơ học bổng ABPDN (Amicale Blaise Pascal Da Nang) NH 2020-2021, 2021-2022
Ban Điều hành Quỹ học bổng ABPDN gia hạn thời gian nhận hồ sơ thêm 01 tuần ..
Author: Lê Vũ - Updated: 07/05/2022 17:16 Xem chi tiết
  Phòng Đào tạo công bố lịch thi dự kiến các học phần lý thuyết - học kỳ 221
Phòng Đào tạo đã hoàn thành xếp lịch thi học kỳ 2 năm học 2021-2022 ..
Author: Phòng Đào tạo - Updated: 06/05/2022 9:33 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO LỊCH THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN (Đợt thi ngày 21/05/2022)
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật phối hợp với Trung tâm Phát ..
Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 04/05/2022 9:12 Xem chi tiết
 Thông báo nghỉ học lớp HP 220DSDL01_Dung sai đo lường do Thầy Bùi Hệ Thống phụ trách
 THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 220TNMDKV02 ( Cô Tuyết phụ trách )
 Thông báo Danh sách thi, Địa điểm thi và Lịch thi khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên Đại học Đà Nẵng. Đợt thi ngày 21/03/2021
 Thông báo sinh viên 02 nhóm 220CNPM01 và 220CNPM02
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 220KTLTC2001, 220THKTLTC02 DO CÔ PHẠM THỊ THẢO KHƯƠNG ĐẢM TRÁCH
 THÔNG BÁO NỘP PHIẾU ĐIỂM KỲ 120 ( BẢNG GIẤY )
 Giao và hướng dẫn Đồ án kết cấu BTCT (220DAKCB02) và Kết cấu công trình BTCT (220DAKCTB01)- GV: LC Phát
 Thông báo đến các lớp Đồ án TN và Đồ án PM do thầy Lê Vũ phụ trách
 Thông báo đến lớp 220DKGNTB01 do cô Thảo Khương phụ trách
 Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2020-2021.
 Thông báo các em lớp 220THCCK01!!!
 Thông báo nghỉ học- Thầy Đào Thanh Hùng
 Thông báo nghỉ học các lớp thầy Nguyễn Đức Quận phụ trách
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 220THĐCB 08
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP THÍ NGHIỆM HOÁ HỮU CƠ - VÔ CƠ!
 THÔNG BÁO ĐÊN LỚP CƠ SỞ DỮ LIỆU 1và LỚP CẤU TRÚC DỮ LIỆU-THUẬT TOÁN
 Thông báo đến các lớp gv Phan Nhật Long
 Những Sinh viên là con cán bộ của Đại học Đà nẵng
 Hỗ trợ chi phí học tập đối với SV là người dân tộc thiểu số.
 Nộp hồ sơ xin trợ cấp xã hội HK1-NH 2020-2021
 Thời gian nộp hồ sơ miễn giảm học phí HK2-NH 2020-2021.
 Thông báo đến lớp Lập Trình Ứng Dụng - Thầy Lê Hữu Duy
 Thông báo đến lớp KT Lập trình C - Thầy Lê Hữu Duy
 THÔNG BÁO V/V HỌP LỚP THÁNG 3/2021
 THÔNG BÁO HỌP CHỦ NHIỆM THÁNG 03/2021 LỚP 17HTD1 và 18TĐH02
 Phòng Đào tạo công bố danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp học kỳ 120
 Thông báo đến lớp TN VSMT - cô Huỳnh Thị Ngọc Châu phụ trách
 THÔNG BÁO
 DANH SÁCH SINH VIÊN KÝ SAI CHỮ KÝ LÀM THẺ SINH VIÊN
 THÔNG BÁO LỊCH THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN (Đợt thi ngày 27/03/2021)
 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Đợt thi ngày 21/03/2021)
 Thông báo kế hoạch dạy online - các lớp HP do Thầy Trần Vũ Tiến phụ trách
 Thông báo giảng dạy tập trung môn học Giáo dục thể chất, học kỳ II năm học 2020-2021
 Thông báo v/v dạy online học phần Cơ học đất 220CHD01- GV Trần Thị Phương Huyền (Khoa KTXD)
 Các học phần Lập trình mạng 220LTM01, 220LTM02 online - Thầy Nguyễn Văn Phát được bắt đầu học theo thời khóa biểu của Phòng ĐT
  Thông báo học online cac lớp Học Phần do Thầy Trần Ngọc Hoàng Phụ trách
 Thông báo học online- các lớp Thầy Mận
 Học phần Tin học căn bản - 220THCB06 -Thứ 3 (Tiết 3-5), lớp học online Thầy Nguyễn Văn Phát phụ trách sẽ bắt đầu theo lịch đào tạo của UTE.
 Thông báo học online cac lớp Học Phần do Thầy Đặng Ngọc Thành Phụ trách
 Thông báo kế hoạch dạy online - các lớp HP do Thầy Phan Tiến Vinh phụ trách
 Thông báo học trực tuyến các lớp học phần do cô Ngô Thị Minh Phương giảng dạy
 Thông báo đến các lớp do thầy thầy Lê Vũ phụ trách
 Các em sinh viên lớp Tin học cơ bản 01 - 02 - 03 - 04; và lớp PTTKHDT theo dõi & tham gia học Online trên Teams!
 Thông báo giảng dạy và học tập trực tuyến các lớp học phần lý thuyết và đồ án – Thầy Dương phụ trách
 Thông báo mở lại HP TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ 220TDCK01
 Học trực tuyến các học phần do GV Phan Ngọc Kỳ phụ trách
 Học online lớp 202CLT101
 Học online lớp 220CHLT02 Cơ học lý thuyết
 Học online lớp 220COLT01 Cơ lý thuyết

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8 9 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
 26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
 51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
 76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
 126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
 151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
 176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
 201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
 226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
 251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
 276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300 
 301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322 [Next >>]