1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2022-2023

+ Phòng Đào tạo thông báo về việc học Giáo dục QPAN đối với sinh viên khóa 2022

+ Công bố danh mục lớp học phần học kỳ hè năm học 2022-2023 (HK322) và những điều cần biết về đăng ký học phần học kỳ hè

+ Thông báo Về việc tổ chức cho sinh viên đại học hình thức chính quy khóa 2020 đăng ký chọn học chương trình đào tạo cử nhân, chương trình đào tạo kỹ sư

+ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Ngày thi 23/4/2023)

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 122

+ PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH VÀ DANH SÁCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NGÀY 18 – 19/3/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 12/03/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH BẮT BUỘC ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 122

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2022-2023

Previous
Next

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐỢT THI 03/6 - 06/6/2023
Phòng Đào tạo thông báo Lịch thi và danh sách thi sát hạch chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, đợt thi 03/6 - 06/6/2023:

Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 31/05/2023 9:14 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực tiếng anh chuẩn đầu ra cho sinh viên các cơ sở đào tạo thuộc đại học đà nẵng, đợt thi ngày ..
Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 30/05/2023 17:4 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN VẮNG HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH
Phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách sinh viên không tham gia học Giáo dục ..
Author: Lê Thị Phương Thảo - Updated: 24/05/2023 15:59 Xem chi tiết
  DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT CHUẨN B1, B2, C1 ĐỢT KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA, ĐỢT THI NGÀY 22 - 24/04/2023
Danh sách thí sinh đạt chuẩn B1, B2, C1 đợt khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra, đợt thi ngày 22-24/04/2023
Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 24/05/2023 8:59 Xem chi tiết
  Thông báo về việc học phí Giáo dục Quốc phòng Khóa tuyển sinh 2022 (thu hộ)
Thông báo về việc học phí Giáo dục Quốc phòng Khóa tuyển sinh 2022 (thu ..
Author: Nguyễn Thị Ngọc Linh - Updated: 19/05/2023 14:9 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC CÁC LỚP TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG LẤY LẠI CĂN BẢN DÀNH CHO SINH VIÊN
Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng và Tư vấn Kỹ thuật Công nghệ thuộc ..
Author: Trung tâm ĐTBD và TVKTCN - Updated: 18/05/2023 8:40 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH KHÓA 2022
Phòng Công tác sinh viên thông báo các vấn đề liên quan đến việc học ..
Author: Lê Thị Phương Thảo - Updated: 16/05/2023 16:36 Xem chi tiết
  Thông báo về thu học phí học đợt cuối học kỳ II năm học 2022-2023 (Học kỳ 222)
Nhà trường đã thực hiện thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023, đến nay rất nhiều sinh viên đã hoàn thành, tuy nhiên vẫn còn một số sinh viên chưa ..
Author: Nguyễn Thị Ngọc Linh - Updated: 10/05/2023 16:9 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2022-2023
Phòng Đào tạo thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp ..
Author: Phòng Đào tạo - Updated: 10/05/2023 8:38 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ HOẶC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA 2020
Phòng Đào tạo đã cập nhật kết quả kết quả đăng ký học Chương trình đào tạo kỹ sư/Chương trình đào tạo cử nhân đối với sinh viên khóa 2020.
Đề nghị ..
Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 09/05/2023 15:21 Xem chi tiết
 THÔNG BÁO ĐỔI PHÒNG HỌC A203
 Thông báo về học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
 Thông báo đến 2 lớp Cơ lý thuyết chiều thứ bảy 122COLT07 và 122COLT08
 Phòng Đào tạo thông báo đã xếp lớp và cập nhật thời khóa biểu các lớp học phần ngoại ngữ cho sinh viên khóa 2022
 Thông báo tạm dừng giảng dạy, học tập ngày 15/10/2022
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP MINH CHỨNG ĐỂ XÉT KHEN THƯỞNG CHO KHÓA 2022
 THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG THỬ THÁCH UTE VÀ HỌC BỔNG TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG
 KẾT QUẢ THI NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐẦU VÀO, ĐỢT THI NGÀY 09/10/2022
 Thời gian nộp hồ sơ MGHP-HK1-NH 2022-2023 (Thông báo lần cuối).
 Thông báo nghỉ học lớp HP 122KTCTM03
 DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2022 ĐÃ GIA HẠN BẢO HIỂM Y TẾ 3 THÁNG (10,11,12/2022)
 Thông báo danh sách nhận học bổng Sinh viên ngheo vượt khó- Khoa Đ-ĐT do Cty TMA SOLUTIONS BÌNH ĐỊNH tài trợ
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 122TTCMDTCDT02
 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN (Đợt thi ngày 29/10/2022)
 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Ngày thi 06/11/2022)
 DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2022 ĐÃ ĐĂNG KÝ GIA HẠN BẢO HIỂM Y TẾ 3 THÁNG (10,11,12/2022)
 THÔNG BÁO LỚP 122TTCMDTCDT01
 Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu các lớp học phần sinh viên Khóa 2022
 Thông báo tạm thu học phí HKI năm học 2022-2023 (HK122)
 DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2022 ĐÃ GIA HẠN BẢO HIỂM Y TẾ 3 THÁNG (10,11,12/2022)
 ĐĂNG KÝ THÔNG TIN MUA BẢO HIỂM Y TẾ DÀNH CHO KHÓA 2022
 Thông báo đến 3 sinh viên vào MSTEAM để tham gia lớp DACN thầy Huy
 THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN ĐẦU KHÓA 2022
 KẾT QUẢ THI ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN, ĐỢT THI NGÀY 17 - 20/09/2022
 Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2021-2022
 DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT CHUẨN B1, B2, C1 ĐỢT KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA, ĐỢT THI NGÀY 11/9/2022
 THÔNG BÁO V/v triển khai cài đặt ứng dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID" Trên nền tảng thiết bị di động
 ĐĂNG KÝ THÔNG TIN MUA BẢO HIỂM Y TẾ DÀNH CHO KHÓA 2022
 THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG “NUÔI DƯỠNG ƯỚC MƠ”
 PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ THI KIỂM TRA NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO THEO HÌNH THỨC CHÍNH QUY KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2022
 Thông báo đến lớp 122KTVDK01 của thầy Phạm Duy Dưởng
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN NỘP HỒ SƠ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 (KỲ 321) NĂM HỌC 2021-2022
 Thông báo nghỉ học ngày 26/09/2022 lớp học phần 122CNX01
 Thông báo nghỉ học lớp HP 122KTCTM03-Cs2
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP LẬP TRÌNH C DO CÔ KHƯƠNG ĐẢM TRÁCH
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG DO CÔ KHƯƠNG ĐẢM TRÁCH
 GV Bùi Hệ Thống_Thông báo nghỉ học
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP THỰC HÀNH ĐIỀU KHIỂN GHÉP NỐI NGOẠI VI DO CÔ KHƯƠNG ĐẢM NHẬN
 Thông báo lần 2 giao nhiệm vụ và hướng dẫn Đồ án BTCT 1 - kỳ 122 - gv Phan Nhật Long
 THÔNG BÁO NỘP PHIẾU ĐIỂM KỲ 221 và KỲ HÈ 321 ( BẢNG GIẤY )
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIÊM VACCINE PHÒNG COVID-19
 THÔNG BÁO KẾT QUẢ RÈN LUYỆN DỰ KIẾN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022
 PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐỢT THI 17 - 20/09/2022
 ĐĂNG KÝ CẬP NHẬT CCCD THÔNG TIN MUA BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2022-2023
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 221
 Thông báo nghỉ học lớp HP 122TTKTMT01
 ĐĂNG KÝ CẬP NHẬT CCCD THÔNG TIN MUA BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2022-2023
 Thông báo đến lớp học kì doanh nghiệp ngành KTĐK và TĐH học kì 321
 ĐĂNG KÝ CẬP NHẬT CCCD THÔNG TIN MUA BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2022-2023
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP THỰC HÀNH ĐIỀU KHIỂN GHÉP NỐI THIẾT BỊ NGOẠI VI DO CÔ KHƯƠNG ĐẢM NHẬN

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3 4 5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
 26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
 51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
 76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
 126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
 151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
 176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
 201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
 226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
 251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
 276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300 
 301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325 
 326  327 [Next >>]