1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 122

+ PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH VÀ DANH SÁCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NGÀY 18 – 19/3/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 12/03/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH BẮT BUỘC ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 122

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2022-2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022-2023

+ Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2022-2023 (học kỳ 222)

+ PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐỢT THI 29/10 - 02/11/2022 (BỔ SUNG)

+ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ LỄ TỐT NGHIỆP 2022

+ Phòng Đào tạo thông báo đã xếp lớp và cập nhật thời khóa biểu các lớp học phần ngoại ngữ cho sinh viên khóa 2022

Previous
Next

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 20 CHƯA HOÀN THÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT
Danh sách sinh viên chưa hoàn thành Giáo dục thể chất
Xem danh sách tại ..
Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 20/03/2023 16:31 Xem chi tiết
  DANH SÁCH DỰ KIẾN ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022 – 2023
Những sinh viên không có tên trong danh sách hoặc chưa nộp hồ sơ thì liên ..
Author: Nguyễn Hữu Thành - Updated: 20/03/2023 14:35 Xem chi tiết
  Thông báo xét chọn học bổng ABPDN (Amicale Blaise Pascal Da Nang) NH 2022-2023
Thông báo xét chọn học bổng ABPDN (Amicale Blaise Pascal Da Nang) NH 2022-2023
Thông qua quan hệ ..
Author: Lê Vũ - Updated: 18/03/2023 7:51 Xem chi tiết
  Lớp hệ thống truyền động thủy khí sáng thứ 5 do cô Ái Lành phụ trách

Do cô bận họp sáng nay thứ 5 ngày 16/3 nên lớp hệ thống truyền động ..
Author: Nguyễn Thị Ái Lành - Updated: 16/03/2023 6:27 Xem chi tiết
  Thông báo nghỉ học lớp 222KTCS03 của thầy Trần Lê Nhật Hoàng
Do thầy bị cảm nên lớp kỹ thuật chiếu sáng thứ 5 ngày 16/3 tiết 3 4 ..
Author: Trần Lê Nhật Hoàng - Updated: 15/03/2023 21:54 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN (Đợt thi ngày 01/4/2023)
 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật phối hợp với Trung tâm Phát triển Phần mềm - Đại học Đà Nẵng thông báo về lịch thi sát hạch chứng chỉ CNTT cơ bản ..
Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 15/03/2023 10:55 Xem chi tiết
  Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023
Phòng Đào tạo công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023.
 • Danh sách SV bị buộc thôi học do có thành ..
 • Author: Phòng Đào tạo - Updated: 14/03/2023 16:0 Xem chi tiết
    Thông báo thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023
  Thực hiện Thông báo số 101/TB-ĐHSPK ngày 20/02/2023 của Trường Đại học ..
  Author: Nguyễn Thị Ngọc Linh - Updated: 14/03/2023 14:30 Xem chi tiết
    THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 122
  Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên cao đẳng, đại học tốt nghiệp đợt học kỳ 122 (trừ khóa 17), có nhu cầu nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp liên hệ ..
  Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 14/03/2023 13:57 Xem chi tiết
    PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH VÀ DANH SÁCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NGÀY 18 – 19/3/2023
  Thông báo lịch và danh sách khảo sát năng lực tiếng anh cho sinh viên trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy ngày 18 – 19/3/2023
  Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 14/03/2023 11:27 Xem chi tiết
   THÔNG BÁO THỜI GIAN BẮT ĐẦU HỌC MÔN TN CHĐ
   Ghép lớp, điều chỉnh lịch học 2 lớp Máy cắt kim loại.
   Nghỉ học môn Đồ họa máy tính - Thầy Phan Thanh Tao - sáng thứ 7.
   Lưu ý sinh viên Ngành Hóa thực phẩm khóa 06 - 06HTP.
   Hạn cuối của các điều chỉnh ĐKMH trực tuyến là ngày 10/09/2008.
   Nghỉ học môn Trí Tuệ Nhân tạo ngày 10/09/08 - do GV bận công tác
   THONG BAO HOP LOP 06D2!!!!!!!!!
   Thong bao hop lop 07MT
   THÔNG BÁO SHCN - LỚP 06XD2
   THÔNG BÁO SHCN - LỚP 06XD2
   Thông báo về mẫu đơn xin miễn, giảm học phí
   Thông báo về việc tiếp nhận và trả kết quả giấy xác nhận học sinh, sinh viên
   Thực tập nhận thức khoá 07 cao đẳng
   THÔNG BÁO KHẨN ĐẾN SV LỚP 07H
   Các lớp do cô Lê Thị Kim Anh phụ trách: Nghỉ học đến hết ngày 10/09/2008
   Họp lớp đầu năm lớp 07C2
   Họp lớp 06CĐT
   Thông báo đặc biệt về 2 lớp học phần môn Vi xử lý và KT Vi xử lý
   Danh sách sinh viên chưa ĐKMH 108 - đến hết ngày 05/09 sẽ xóa tên
   Đã khắc phục sự cố liên quan việc rút tên khỏi lớp học phần khi ĐKMH
   07CĐT họp lớp xét hạnh kiểm
   Mẫu Giấy xác nhận mới để vay vốn tín dụng
   Mẫu Giấy xác nhận vay vốn tin dụng mới
   Bắt đầu điều chỉnh đăng ký môn học 108- giai đoạn điều chỉnh đăng ký muộn
   Đề nghị viết lại giấy xác nhận vay vốn tín dụng
   Điều chỉnh lịch học tập SHCD đầu năm học 2008 dành cho khóa 06 và 07
   Điều chỉnh lịch học một số môn ngành CNTT và CNKT Thực phẩm
   Hoàn trả học phí hè lớp học phần kết cấu thép 07KCT104.
   Kế hoạch kiểm tra giữa kỳ và thi lớp hè 307 môn Vẽ KT - Thầy Lược
   Lớp hè môn Anh Văn II - Cô Nhi -tạm nghỉ, học lại từ 01/09
   Lớp học hè môn Vẽ kỹ thuật - thầy Lê Văn Lược bắt đầu học chiều thứ 2 18/08
   Điều chỉnh lịch học sinh hoạt công dân đầu năm dành cho khóa 06 và 07.
   Lớp 07XD2 họp lớp đầu năm.
   Lớp 07XD1 họp lớp đầu năm
   Kế hoạch tuần lễ sinh hoạt công dân đầu năm dành cho khóa 06 - 07
   Sinh viên Cao đẳng tựu trường năm học mới ngày 18/08/08.
   Lịch thi kết thúc lớp hè môn Vật Lý I (-Cô M Ngọc) và Cơ học lý thuyết.
   Lưu ý đối với sinh viên khóa 05 đang bị ngừng học, lưu ban chuyển xuống 06.
   Kế hoạch thi lại tốt nghiệp Chính trị và xét tốt nghiệp đợt 2 của Khóa 05
   Lớp học lại Đồ án tổ chức thi công đường ô tô - 05XC bắt đầu từ 30/07/08
   Lịch thi kết thúc lớp hè môn Triết học MacLenin - Cô Nguyễn Thị Nga
   Lịch thi kết thúc lớp hè 07VL115 & 07VL215 - Cô Trần Thị Cát
   LỚP HÈ CƠ HỌC KẾT CẤU
   Hủy lớp học phần hè Kết cấu thép I - do không đủ số lượng mở lớp.
   Lớp Kinh tế chính trị 07KTCT13 bắt đầu học từ sáng thứ 2 ngày 21/07/08
   Lớp 07HCM09 - Thầy Dương Anh Hoàng - thi kết thúc sáng 26/07/08
   SV Hoàng Thị Thanh Hiền và Hoàng Thị Tường Huynh lớp 07MT
   Bắt đầu cấp phát chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho SV khóa 2005.
   Mời SV Hồ Viết Hưng, Ngô Quốc Tuấn, Nguyễn Khánh Hưng về PĐT nhận lại ví và thẻ SV
   Thông báo đặc biệt về các lớp học phần hè 307.

  Xem tin bài cũ hơn:

  [<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
   26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
   51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
   76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
   101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
   126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
   151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
   176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
   201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
   226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
   251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
   276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300 
   301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312 313 314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325 
   326 [Next >>]