1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ Phòng Đào tạo thông báo đã cập nhật điểm học kỳ 220 và học kỳ hè 320

+ THÔNG BÁO LỊCH THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN (Đợt thi ngày 06/11/2021)

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu các lớp học phần giảng dạy và học trực tuyến của sinh viên Khóa 2021

+ Thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho sinh viên các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng

+ Thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp HK 220

+ Thông báo kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho tân sinh viên 2021

+ Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần các học phần đại cương theo hình thức trực tuyến đợt 4, học kỳ 2 năm học 2020-2021

+ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Các đợt thi ngày 03/10/2021, 10/10/2021, 17/10/2021)

+ Phòng Đào tạo thông báo về việc điều chỉnh lịch học đối với các lớp học phần có ngày bắt đầu 13/09/2021

+ Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần Ngoại ngữ (đợt 2) theo hình thức thi trực tuyến - học kỳ 2 và học kỳ 3

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu Học kỳ 1 năm học 2021-2022

+ Phòng Đào tạo công bố lịch thi học kỳ 220 (Đợt 3) các lớp học phần tổ chức thi trực tuyến

Previous
Next

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  DANH SÁCH CÁC BẠN KHÓA 2021 ĐÃ ĐƯỢC GIA HẠN MUA BẢO HIỂM 3 THÁNG
Phòng Công tác Sinh viên gởi danh sách (file đính kèm) các bạn sinh viên đã đăng nhập vào link ..
Author: Phòng CTSV - Updated: 21/10/2021 16:54 Xem chi tiết
  Phòng Đào tạo thông báo đã cập nhật điểm học kỳ 220 và học kỳ hè 320
Phòng Đào tạo thông báo đã cập nhật điểm học kỳ 220 và học ..
Author: Phòng Đào tạo - Updated: 21/10/2021 11:40 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT KHEN THƯỞNG CHO SINH VIÊN XUẤT SẮC TIÊU BIỂU NĂM HỌC 2020-2021
Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc xét khen thưởng cho sinh viên xuất ..
Author: Phòng CTSV - Updated: 20/10/2021 17:35 Xem chi tiết
  Thông báo: V/v Những sinh viên chưa nộp hồ sơ nhập học 2021
Theo công văn số 3108/ĐHĐN-ĐT ngày 13/9/2021 của Đại học Đà Nẵng. V/v hướng dẫn công tác hậu kiểm tuyển sinh đại học chính quy năm 2021.
Nay nhà ..
Author: Nguyễn Hữu Thành - Updated: 20/10/2021 9:15 Xem chi tiết
  CÁC LƠP TRIẾT T LƯU DẠY XEM MÃ CODE TRONG FILE ĐỂ VÀO LỚP
MÃ CODE CÁC LỚP THẦY LƯU DẠY TRIẾT HỌC
Code lớp 121 THMLN 01: 5q0ffm1
121THMLN02 code: ..
Author: Trần Hồng Lưu - Updated: 18/10/2021 17:36 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG “TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG”
Phòng Công tác sinh viên thông báo về học bổng “ Tiếp sức đến ..
Author: Phòng CTSV - Updated: 18/10/2021 16:31 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH "SÓNG VÀ MÁY TÍNH CHO EM"
Thực hiện Chương trình "Sóng và máy tính cho em" do Thủ tướng Chính phủ ..
Author: Phòng CTSV - Updated: 18/10/2021 15:25 Xem chi tiết
  CÁC LỚP TRIẾT KHÓA 121 THMLN DO THẦY LƯU DẠY
SV HỌC CÁC LỚP TRIẾT KHÓA 121 THMLN DO THẦY LƯU DẠY VÀO EMAIL ĐÀO TẠO ĐỂ LẤY MÃ CODE CÁC LỚP TRÊN ĐÓ VÀO LỚP HỌC. NẾU KHÔNG BIẾT CÁC THÌ HỎI CÁC BẠN ..
Author: Trần Hồng Lưu - Updated: 18/10/2021 11:21 Xem chi tiết
  Thông báo về việc Khen thưởng sinh viên có thành tích trong công tác phòng chống dịch Covid-19 năm 2021
Trong tình hình phức tạp của dịch Covid-19 diễn ra trên cả nước, cần rất ..
Author: Phòng CTSV - Updated: 18/10/2021 10:48 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO LỊCH THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN (Đợt thi ngày 06/11/2021)
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật phối hợp với Trung tâm Phát ..
Author: Phòng Đào tạo - Updated: 18/10/2021 8:53 Xem chi tiết
 Thông báo học trực tuyến- Thầy Đào Thanh Hùng
 Gởi đến các lớp học phần thầy Tiến phụ trách
 THÔNG BÁO ĐẾN CÁC LỚP HP220KTDKHD03, 220TDHSX01, 220THTCDT01 CỦA T.TRANH
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP HP 220THCDT01 (Thiết kế Hệ thống Cơ Điện tử) CỦA T.TRANH
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP HP 220TDHSX01 (Tự động hóa QT Sản xuất) CỦA T.TRANH
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP HP 220KTDKHD03 (Kỹ thuật ĐK Hiện đại)CỦA T.TRANH
 THÔNG BÁO HỌC ONLINE
 Học online trên MS Team các HP của GV Nguyễn Thị Thanh Vi
 Học online trên MS Team các HP của GV Phan Nguyễn Duy Minh
 Thông báo học online các lớp Kỹ thuật cảm biến của thầy Phạm Duy Dưởng
 Thông báo đến các lớp học phần do cô Huỳnh Thị Ngọc Châu phụ trách
 Học online các lớp do thầy Nguyễn Lê Văn phụ trách
 Học online lớp Sức bền vật liệu 220SBVL04
 Thông báo về việc học online các lớp: THỦY KHÍ, KỸ THUẬT NHIỆT (220KTN02), TRUYỀN NHIỆT, NHIỆT ĐỘNG HỌC KỸ THUẬT - GV Nguyễn Thị Hồng Nhung
 Kế hoạch giảng dạy môn học Giáo dục thể chất, học kỳ II năm học 2020-2021.
 PHÒNG ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC TRIỂN KHAI PHƯƠNG THỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN HỌC KỲ 220
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC MUA BẢO HIỂM NĂM 2021 CỦA SINH VIÊN KHÓA 2020
 Thông báo về việc điều chỉnh đăng ký môn học giai đoạn II, học kỳ 220 năm học 2020-2021
 Nhóm Đồ án nền móng Thầy Nguyễn Phú Hoàng HK220
 Các lớp Đồ án KCBT Thầy NTVinh giao nhiệm vụ cho số sv chưa nhận
 Kế hoạch học phần Chuyên đề kết cấu - Học kỳ 220 - GV: LC Phát
 Thông báo đến lớp ĐACNCTM do Thầy Bùi Hệ Thống phụ trách
 THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN LỚP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CNTT và HTTTQL bảo vệ ngày 03/02/2021
 Thông báo đến các lớp Đồ án Chi tiết máy 220DACTM01, 202DACTM01 - Thầy Dương hướng dẫn
 Thông báo đến SV thực hiện đồ án Tốt nghiệp - thầy Văn
 THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN LỚP HP NGOẠI NGỮ CHUYÊN NGÀNH XD
 THÔNG BÁO KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CNTT-HTTTQL
 THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN LỚP HP PHÁT TRIỂN DỰ ÁN
 Phòng Đào tạo công bố số liệu tính giờ giảng quy đổi đợt 2 - học kỳ 120.
 Thông báo đến các lớp 220DKTK01, 220HTDTK03, 220HTDTK04 do thầy Võ Quang Trường phụ trách
 Thông báo đến lớp HP Matlab và ứng dụng thầy Hoàng
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ SUNG CHỮ KÝ CHÍNH XÁC CHO THẺ SINH VIÊN
 THÔNG BÁO
 THÔNG BÁO ĐẾN CÁC LỚP HP TTCM VĐK thầy Hoàng
 Thông báo đến lớp 220TTCMCTMCDT03 TTCM Chế tạo máy CĐT
 KHẢO SÁT THÔNG TIN SINH VIÊN
 Nhắn lớp đồ án bê tông thầy Vinh
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP HP đồ án VĐK thầy Hoàng
 Lịch giao đồ án tốt nghiệp Ngành Tự động hoá
 Lịch giao đồ án tốt nghiệp Ngành Tự động hoá
 Thông báo lịch bảo vệ đồ án Chi tiết máy – Thầy Dương hướng dẫn
 Thông báo đến các lớp do thầy Lê Vũ phụ trách giảng dạy
 Thông báo đến lớp Lập trình ứng dụng 220LTUD04 - 19.01.2021 - Thầy Lê Hữu Duy
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 220TNMD01
 Thông báo các em SV học TTCM CNC cô Thanh Vi
 Thông báo HỦY các lớp Đồ án CAD/CAM/CNC dành cho SV Cơ điện tử
 Tra cứu kết quả sát hạch chứng chỉ CNTT cơ bản (đợt thi ngày 9/1/2021)
 Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021
 NHẬN THẺ BẢO HIỂM NĂM 2021
 Thay đổi Lịch đánh giá Đồ án Vi điều khiển của thầy Phạm Duy Dưởng

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6 7 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
 26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
 51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
 76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
 126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
 151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
 176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
 201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
 226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
 251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
 276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300 
 301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319 [Next >>]