1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  THÔNG BÁO HỌC BỔNG PANASONIC NĂM 2022
Phòng Công tác sinh viên thông báo về học bổng Panasonic dành cho sinh viên đang ..
Author: Phòng CTSV - Updated: 27/05/2022 14:16 Xem chi tiết
  DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT CHUẨN B1, B2, C1 ĐỢT KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA, ĐỢT THI NGÀY 08/5/2022
Danh sách thí sinh đạt chuẩn B1, B2, C1 đợt khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn ..
Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 25/05/2022 14:35 Xem chi tiết
  KHẢO SÁT SINH VIÊN ĐÃ HỌC TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN
Phòng Công tác sinh viên thực hiện khảo sát thông tin sinh viên đã từng ..
Author: Phòng CTSV - Updated: 25/05/2022 11:0 Xem chi tiết
  KẾT QUẢ KỲ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA DÀNH CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGÀY 08/5/2022
Kết quả kỳ thi khảo sát năng lực tiếng anh chuẩn đầu ra dành cho sinh viên các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng, đợt thi ngày 08/5/2022

Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 24/05/2022 15:14 Xem chi tiết
  Công bố danh mục lớp học phần học kỳ hè năm học 2021 – 2022 (HK321) và những điều cần biết về đăng ký môn học
Về việc triển khai kế hoạch của học kỳ hè năm học 2021 – 2022 [học kỳ 321] trên hệ thống trực tuyến. Sinh viên cần lưu ý các điểm sau:

- Từ ..
Author: Phòng Đào tạo - Updated: 24/05/2022 14:26 Xem chi tiết
  Các lớp thí nghiệm thực hành của 221 ( cơ học đất, trắc địa)
Thứ 2 ngày 23/5 13h các bạn đã học xong các lớp thực hành thí nghiệm tiến hành bảo vệ báo cáo thực hành, thí nghiệm.
Các bạn sx đi đúng giờ và đầy ..
Author: Trần Thanh Quang - Updated: 22/05/2022 20:32 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO HỌC BÙ LỚP HỌC PHẦN 221MDKCD01
Do tổ chức thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM nên buổi học ngày 21/5/2022 (tiết ..
Author: Nguyễn Đức Quận - Updated: 21/05/2022 16:36 Xem chi tiết
  Thông báo tạm thời khóa tài khoản sinh viên do nợ học phí.
Hiện nay, nhà trường đã tạm thời khóa tài khoản đối với những sinh ..
Author: Phạm Minh Tuấn - Updated: 19/05/2022 10:26 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO NỘP PHIẾU ĐIỂM GIẤY KÌ 121
Phòng Đào tạo kính đề nghị quý thầy cô giảng dạy học kỳ 121 ..
Author: Phòng Đào tạo - Updated: 18/05/2022 14:36 Xem chi tiết
  PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐỢT THI 21 - 25/05/2022
Phòng Đào tạo thông báo Lịch thi và danh sách thi sát hạch chuẩn kỹ năng ..
Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 18/05/2022 10:0 Xem chi tiết
 Thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp HK 220
 Thông báo kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho tân sinh viên 2021
 Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần các học phần đại cương theo hình thức trực tuyến đợt 4, học kỳ 2 năm học 2020-2021
 Thông báo đến lớp Khởi nghiệp - Việc làm, Chuyên đề phần mềm do thầy Vũ phụ trách
 THÔNG BÁO ĐẾN NHỮNG SINH VIÊN CHƯA THI HỌC KỲ 2 (NĂM HỌC 2020-2021) CÁC HỌC PHẦN CÔ HOÀNG THỊ MỸ LỆ PHỤ TRÁCH
 SV đăng ký học phần ĐA kết cấu BTCT và ĐA Kết cấu Công trình BTCT do Thầy LC Phát và NT Vinh hướng dẫn sau ngày 30/8/2021
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN GIẤY ĐĂNG KÝ XÁC NHẬN LÀ SINH VIÊN
 THÔNG BÁO CHO NHỮNG SINH VIÊN CHƯA THI MÔN NGOẠI VI DO CÔ THẢO KHƯƠNG PHỤ TRÁCH
 LỊCH THI (ĐỢT 4) HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2020-2021 TRỰC TUYẾN (ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHƯA THI)
 Lịch thi bổ sung (Lần 4) cho SV các học phần do Thầy LC Phát giảng dạy HK220 và 320
 Đăng ký thi học kỳ 2 (đợt 4) năm học 2020-2021 trực tuyến (đối với sinh viên chưa thi) các học phần Sức bền vật liệu/ Cơ học lý thuyết / Cơ lý thuyết
 Đăng ký thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 trực tuyến (đối với sinh viên chưa thi) các học phần thầy Nguyễn Đức Quận giảng dạy
 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Các đợt thi ngày 03/10/2021, 10/10/2021, 17/10/2021)
 THÔNG BÁO ĐẾN SV BẢO VỆ ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CNTT & HTTTQL NGÀY 12/9/2021
 Thông báo đến các sinh viên (chưa thi) học kì 220, cô Nguyễn Thị Thanh Vi
 Phòng Đào tạo thông báo về việc điều chỉnh lịch học đối với các lớp học phần có ngày bắt đầu 13/09/2021
 Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần Ngoại ngữ (đợt 2) theo hình thức thi trực tuyến - học kỳ 2 và học kỳ 3
 Thông báo lớp 121CNX01;121CNX02 và lớp 121LTWNC01; 121LTWNC02; Thực Thành XML
 Thông báo lớp 121CNX01;121CNX02 và lớp 121LTWNC01; 121LTWNC02; Thực Thành XML
 Thông báo về Hội đồng bảo vệ Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường - Niên khóa 2017-2021
 DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ GIẤY XÁC NHẬN VÀ VAY VỐN
 Thông báo đến lớp 121TUD01 về việc chuẩn bị cho buổi học đầu tiên của lớp
 Thông báo đến Sinh viên lớp 121TKCBT01- Thiết kế cầu bê tông - thầy Bạch Quốc Sĩ phụ trách:
 Thông báo đến Sinh viên lớp 121TCC01 - Thi công cầu - thầy Bạch Quốc Sĩ phụ trách:
 Thông báo đến Sinh viên lớp 121DTCBT01 - Đồ án thiết kế cầu BTCT - thầy Bạch Quốc Sĩ phụ trách:
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 121TACNOT01,121HDDTO04-05, 121KCDCDT01-02, 121DTNDL02 DO THẦY N.M. TIẾN PHỤ TRÁCH
 Thông báo đến các lớp học phần 121TDGNTNV07;121DADT202; 121KTLTC2002; 121THKTLTC01
 Thông báo cho SV lớp 121DSDL03
 Thông báo cho SV lớp 121DSDL03
 Các lớp học phần Cô Đỗ Hoàng Ngân Mi - 121DADKL01, 121MD101, 121MD102, 121TTDD04, 121TDD02
 Thông báo Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp Ngành CNKT Điện- Điện tử(Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử)
 Thông báo đến các lớp của thầy Phạm Duy Dưởng
 121SBVL02 & 121SBVL01 (Sức bền vât liệu)
 Đăng ký giấy xác nhận đang học tại trường cho sinh viên
 Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu Học kỳ 1 năm học 2021-2022
 Lịch thi trực tuyến HP Lý thuyết mạch điện tử 1 và Kỹ thuật mạch điện tử
 Lịch thi trực tuyến HP Lý thuyết mạch điện tử 1 và Kỹ thuật mạch điện tử
 THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN BẢO VỆ ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Cao đẳng)
 THÔNG BÁO KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Cao đẳng)
 Thông báo lịch học chính trị giữa khóa năm học 2021-2022
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP THI MÔN TOÁN RỜI RẠC (HK3) THẦY PHAN THANH TAO PHỤ TRÁCH (ngày thi 13/8/2021)
 Thông báo bảo vệ đợt bổ sung đồ án BTCT 1 kỳ 220 - gv PNLong
 THÔNG BÁO ĐẾN CÁC SINH NỘP CHƯA NỘP BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VI SINH
 Phòng Đào tạo công bố lịch thi học kỳ 220 (Đợt 3) các lớp học phần tổ chức thi trực tuyến
 HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP; NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA
 Thi học kỳ hè - Học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Thông báo lớp vẽ cơ khí thầy Hồ Công Lam
 THÔNG BÁO THI ONLINE HP TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT (220TDHSX01) CỦA T.TRANH
 THÔNG BÁO THI ONLINE HP KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN HIỆN ĐẠI (220KTDKHD03) CỦA T.TRANH
 THÔNG BÁO THI ONLINE HP KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN HIỆN ĐẠI (220KTDKHD03) CỦA T.TRANH

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
 26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
 51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
 76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
 126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
 151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
 176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
 201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
 226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
 251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
 276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300 
 301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322 [Next >>]