1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ Phòng Đào tạo thông báo đã cập nhật điểm học kỳ 220 và học kỳ hè 320

+ THÔNG BÁO LỊCH THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN (Đợt thi ngày 06/11/2021)

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu các lớp học phần giảng dạy và học trực tuyến của sinh viên Khóa 2021

+ Thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho sinh viên các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng

+ Thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp HK 220

+ Thông báo kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho tân sinh viên 2021

+ Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần các học phần đại cương theo hình thức trực tuyến đợt 4, học kỳ 2 năm học 2020-2021

+ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Các đợt thi ngày 03/10/2021, 10/10/2021, 17/10/2021)

+ Phòng Đào tạo thông báo về việc điều chỉnh lịch học đối với các lớp học phần có ngày bắt đầu 13/09/2021

+ Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần Ngoại ngữ (đợt 2) theo hình thức thi trực tuyến - học kỳ 2 và học kỳ 3

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu Học kỳ 1 năm học 2021-2022

+ Phòng Đào tạo công bố lịch thi học kỳ 220 (Đợt 3) các lớp học phần tổ chức thi trực tuyến

Previous
Next

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  Phòng Đào tạo thông báo đã cập nhật điểm học kỳ 220 và học kỳ hè 320
Phòng Đào tạo thông báo đã cập nhật điểm học kỳ 220 và học ..
Author: Phòng Đào tạo - Updated: 21/10/2021 11:40 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT KHEN THƯỞNG CHO SINH VIÊN XUẤT SẮC TIÊU BIỂU NĂM HỌC 2020-2021
Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc xét khen thưởng cho sinh viên xuất ..
Author: Phòng CTSV - Updated: 20/10/2021 17:35 Xem chi tiết
  Thông báo: V/v Những sinh viên chưa nộp hồ sơ nhập học 2021
Theo công văn số 3108/ĐHĐN-ĐT ngày 13/9/2021 của Đại học Đà Nẵng. V/v hướng dẫn công tác hậu kiểm tuyển sinh đại học chính quy năm 2021.
Nay nhà ..
Author: Nguyễn Hữu Thành - Updated: 20/10/2021 9:15 Xem chi tiết
  CÁC LƠP TRIẾT T LƯU DẠY XEM MÃ CODE TRONG FILE ĐỂ VÀO LỚP
MÃ CODE CÁC LỚP THẦY LƯU DẠY TRIẾT HỌC
Code lớp 121 THMLN 01: 5q0ffm1
121THMLN02 code: ..
Author: Trần Hồng Lưu - Updated: 18/10/2021 17:36 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG “TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG”
Phòng Công tác sinh viên thông báo về học bổng “ Tiếp sức đến ..
Author: Phòng CTSV - Updated: 18/10/2021 16:31 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH "SÓNG VÀ MÁY TÍNH CHO EM"
Thực hiện Chương trình "Sóng và máy tính cho em" do Thủ tướng Chính phủ ..
Author: Phòng CTSV - Updated: 18/10/2021 15:25 Xem chi tiết
  CÁC LỚP TRIẾT KHÓA 121 THMLN DO THẦY LƯU DẠY
SV HỌC CÁC LỚP TRIẾT KHÓA 121 THMLN DO THẦY LƯU DẠY VÀO EMAIL ĐÀO TẠO ĐỂ LẤY MÃ CODE CÁC LỚP TRÊN ĐÓ VÀO LỚP HỌC. NẾU KHÔNG BIẾT CÁC THÌ HỎI CÁC BẠN ..
Author: Trần Hồng Lưu - Updated: 18/10/2021 11:21 Xem chi tiết
  Thông báo về việc Khen thưởng sinh viên có thành tích trong công tác phòng chống dịch Covid-19 năm 2021
Trong tình hình phức tạp của dịch Covid-19 diễn ra trên cả nước, cần rất ..
Author: Phòng CTSV - Updated: 18/10/2021 10:48 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO LỊCH THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN (Đợt thi ngày 06/11/2021)
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật phối hợp với Trung tâm Phát ..
Author: Phòng Đào tạo - Updated: 18/10/2021 8:53 Xem chi tiết
  Sinh viên lớp học phần 121COLT02, 121COLT05, 121COLT08, 1C21CHLT01,1C21CLT101, 121CHLT01, 121SBVL01, 121SBVL02, 121SBVL05, 121COLT01, 121COLT02, chú ý
Chào các em sinh viên lớp học phần 121COLT02, 121COLT05, 121COLT08, 1C21CHLT01,1C21CLT101, 121CHLT01, 121SBVL01, 121SBVL02, 121SBVL05, 121COLT01, ..
Author: Lưu Duy Vũ - Updated: 17/10/2021 10:23 Xem chi tiết
 Thông báo học online lớp Kỹ thuật cảm biến của thầy Phạm Duy Dưởng
 Lớp Vẽ Kỹ Thuật cô Linh
 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Đợt thi ngày 16/05/2021)
 KẾT QUẢ THI SÁT HẠCH CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO ĐỢT 24-25/4/2021
 Thông báo đến lớp Kỹ thuật Cảm biến chiều Thứ 3 của thầy Phạm Duy Dưởng
 Danh sách đã hoàn thành "Tuần sinh hoạt công dân cuối khóa" Khóa 17 ĐH
 Thu học phí học kỳ 220 (Đợt 2).
 Danh sách sinh viên được MGHP-HKII-NH2020-2021
 Thông báo Danh sách thi, Địa điểm thi và Lịch thi khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên Đại học Đà Nẵng
 LỊCH HỌC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN CUỐI KHOÁ (HỆ ĐH KHÓA 2017)
 Phòng Đào tạo thông báo Lịch thi và danh sách thi sát hạch chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, đợt thi ngày 24/04/2021
 Phòng Đào tạo công bố giờ giảng qui đổi học kỳ 2 năm học 2020 - 2021
 Thông báo học bù đến lớp 220TRR01-Toán rời rạc của thầy Trần Đình Sơn
 Thông báo đến lớp TH ĐIều khiển logic và TH Điều khiển Điện khí nén của thầy Phạm Duy Dưởng
 THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG HESSEN (CHLB ĐỨC) NĂM HỌC 2020-2021
 THÔNG BÁO THAM DỰ HỘI THẢO
 THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021
 THÔNG BÁO ĐẾN SV LỚP 220TKHCDT01 (Thiết kế HTCDT) CỦA T.TRANH
 Nghỉ học lớp Kết cấu BTCT tiết 3-5 ngày 7/4/2021 - GV: LC Phát
 Thông báo nghỉ học đến lớp TTCM phay CB (thầy Sanh)
 Thông báo cúp điện vào chiều ngày 07/4/2021.
 THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI KSNL TIẾNG ANH CĐR TẠI HĐT TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA, 21/3/2021.
 THÔNG BÁO HỌP CHỦ NHIỆM THÁNG 04/2021 LỚP 17HTD1 và 18TĐH02
 Thông báo đến lớp 220TRR01-Toán rời rạc nghỉ học chiều Thứ Bảy (ngày 03/04/2021)-Thầy Trần Đình Sơn.
 Đăng ký nhận tài liệu học tập (Tin học, Ngoại ngữ)
 THÔNG BÁO
 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Đợt thi ngày 25/04/2021)
 THÔNG BÁO LỊCH THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN (Đợt thi ngày 24/04/2021)
  THÔNG BÁO V/V HỌP BAN CÁN SỰ LỚP
 Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận Tạm thời và bảng điểm.
 Cập nhật dữ liệu học phí học kỳ 220.
 Thi giữa kỳ lớp Nguyên lý máy - thầy Văn
 Thi giữa kỳ môn Thiết bị nâng chuyển - Thầy Văn
 THÔNG BÁO LÀM THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN CHO SINH VIÊN
 Thông báo đến lớp TTCM CSDL do cô Dung phụ trách !
 Học bù lớp Thiết bị nâng chuyển - thầy Văn
 THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN LỚP NGOẠI VI (THỨ 7) DO CÔ kHƯƠNG PHỤ TRÁCH
 Thông báo nghỉ học lớp 220LTP04 ( học tiết 7-8) và lớp 220DKLG02 ( học tiết 9-11)
 Thực hiện công tác chuẩn bị phục vụ kỳ thi đánh giá năng lực.
 Phòng Đào tạo thông báo Lịch thi và danh sách thi sát hạch chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, đợt thi ngày 27/03/2021
 THÔNG BÁO VỀ GIẢI THƯỞNG “HỌC SINH, SINH VIÊN VƯỢT KHÓ HIẾU HỌC”
 Thông báo nghỉ học lớp HP 220DSDL01_Dung sai đo lường do Thầy Bùi Hệ Thống phụ trách
 THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 220TNMDKV02 ( Cô Tuyết phụ trách )
 Thông báo Danh sách thi, Địa điểm thi và Lịch thi khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên Đại học Đà Nẵng. Đợt thi ngày 21/03/2021
 Thông báo sinh viên 02 nhóm 220CNPM01 và 220CNPM02
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 220KTLTC2001, 220THKTLTC02 DO CÔ PHẠM THỊ THẢO KHƯƠNG ĐẢM TRÁCH
 THÔNG BÁO NỘP PHIẾU ĐIỂM KỲ 120 ( BẢNG GIẤY )
 Giao và hướng dẫn Đồ án kết cấu BTCT (220DAKCB02) và Kết cấu công trình BTCT (220DAKCTB01)- GV: LC Phát
 Thông báo đến các lớp Đồ án TN và Đồ án PM do thầy Lê Vũ phụ trách

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
 26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
 51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
 76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
 126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
 151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
 176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
 201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
 226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
 251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
 276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300 
 301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318 [Next >>]